Views
4 months ago

Manual Penggunaan Classdojo

Klik akaun kelas

Klik akaun kelas “Jelajah Identiti Negara Kita” untuk masuk ke dalam akaun kelas yang dicipta. Gambar untuk mengakses akaun kelas Guru memasukkan nama murid dalam kelas yang dicipta. Guru boleh berkongsi maklumat mengenai perkembangan murid dan keadaan pengajaran dan pembelajaran kepada ibu bapa atau penjaga dalam stories. Guru boleh menghantar mesej kepada ibu bapa atau penjaga mengenai masalah atau tingkah laku murid. “View reports” dapat membantu guru untuk melihat perkembangan murid dalam kelas. Guru dapat memberi maklum balas atau berkongsi maklumat dan memberi tugasan kepada 2.1.2 murid Murid dengan menekankan “Whole Class”. Guru dapat memberi maklum balas mengenai tingkah laku murid dengan menekan akaun murid dalam kelas. Gambar akaun kelas yang dicipta

Toolkit Gambar bagi kegunaan Toolkit Kegunaan Toolkit dapat membantu guru dalam menyelesaikan banyak masalah dan meningkatkan penglibatan murid dalam bilik darjah. Berikut merupakan kegunaan Toolkit yang terdapat dalam aplikasi yang digunakan: Timer Random Group Maker Noise Meter Directions Think Pair Share Today Music : Jam randik dapat membantu guru untuk memberi jangka masa murid untuk menyiapkan sesuatu aktiviti atau tugasan yang diberi. : Random membolehkan guru menggunakannya untuk memilih murid untuk menjawab soalan atau memberi pendapat secara rawak. : Murid dapat dibahagikan dalam kumpulan mengikut kesesuaian aktiviti dengan segera, sama ada dua orang dalam satu kumpulan ataupun beberapa orang dalam satu kumpulan. : Meter bunyi dapat membantu guru untuk mengukur bunyi bising dan seterusnya mengawal tingkah laku murid. : Pemberian arahan dapat membantu guru memudahkan kerja semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan dalam bilik darjah. : Think Pair Share ini akan memaparkan soalan yang disediakan oleh guru bagi murid berkolaborasi dan memberi pendapat secara berdua-duaan. : Today akan memaparkan tarikh pada hari tersebut serta makluman atau kata motivasi yang disediakan oleh guru kepada murid. : Muzik ini boleh dipasangkan semasa aktiviti dijalankan untuk meningkatkan keseronokan suasana bilik darjah.

Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam P&P
TATACARA PENGGUNAAN DAN KESELAMATAN ICT KKM
Kelas XII_smk_teknik_telekomunikasi_pramudi_utomo.pdf - FTP LIPI
bahaya penggunaan plastik sebagai pengemas ... - Staff UNY
Query Penjadwalan Matakuliah Menggunakan Basis Data Terelasi
Prosiding Seminar Penyelidikan Pendidikan 2005 - Kementerian ...
STANDARD dalam KEHIDUPAN HARIAN - Standards Users
Mari_Belajar_Seni_Rupa_Kelas_9_Tri_Edy_Margono_dan_Abdul_Aziz_2010
Modul Pelatihan Animasi Dasar
OPCAT Manual Bahasa Indonesia - Association for the Prevention ...
SISTEM PENDAFTARAN PEMBEKAL
Cover Biologi SMA 2.psd - SMPN 5 Malang
PD Manual Bahasa.pub - Positive Deviance Initiative
SENI RUPA Menjadi Sensitif, Kreatif, Apresiatif dan Produktif JILID 1
teknik penyiaran dan produksi program radio, televisi dan film jilid 2