Views
4 months ago

Manual Penggunaan Classdojo

Kelas yang dimasuki

Kelas yang dimasuki dengan menggunakan kod ataupun QR code. Klik nama anak untuk mengetahui perkembangan anak semasa pengajaran dan pembelajaran. Berkomunikasi dengan guru mengenai masalah anak atau mendapat maklumat daripada guru. Informasi atau tugasan yang dikongsikan oleh guru akan dipaparkan dalam akaun ibu bapa atau penjaga. Gambar bagi penggunaan akaun ibu bapa atau penjaga 2.0 Manual Penggunaan “Jelajah Identiti Negara Kita” Guru memanfaatkan Directions yang terdapat di toolkit untuk merancang aktiviti seperti hands on di dalam bilik darjah. Melalui kemudahan ini, murid dapat mengetahui arahan yang diberi oleh guru dengan jelas. Guru hanya perlu menaipkan arahan-arahan yang ingin disampaikan dan klik untuk memaparkan semasa diperlukan. Guru memanfaatkan aplikasi ini dengan merancang aktiviti bagi beberapa topik supaya arahan yang diberi jelas. Gambar Arahan bagi murid

Guru menyediakan soalan yang perlu murid berfikir dan menyimpan dalam Think Pair Share. Semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan, guru hanya perlu klik masuk toolkit – Think Pair Share untuk memaparkan soalan yang perlu murid berfikir dan menukar pendapat secara berpasangan. Gambar Think Pair Share Guru boleh memberi makluman atau kata-kata motivasi kepada murid melalui toolkit – Today. Guru hanya perlu klik pada makluman atau kata-kata motivasi untuk memaparkannya kepada murid dalam bilik darjah. Gambar Today Guru mengongsikan maklumat kepada semua murid dan maklumat yang dikongsikan akan dipaparkan pada stories murid. Murid perlu mengakseskannya untuk mendapat maklumat lebih lanjut. Klik nama murid untuk melihat stories yang telah dikongsikan. Gambar stories murid

Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam P&P
TATACARA PENGGUNAAN DAN KESELAMATAN ICT KKM
Kelas XII_smk_teknik_telekomunikasi_pramudi_utomo.pdf - FTP LIPI
bahaya penggunaan plastik sebagai pengemas ... - Staff UNY
Query Penjadwalan Matakuliah Menggunakan Basis Data Terelasi
Prosiding Seminar Penyelidikan Pendidikan 2005 - Kementerian ...
STANDARD dalam KEHIDUPAN HARIAN - Standards Users
Mari_Belajar_Seni_Rupa_Kelas_9_Tri_Edy_Margono_dan_Abdul_Aziz_2010
Modul Pelatihan Animasi Dasar
Cover Biologi SMA 2.psd - SMPN 5 Malang
OPCAT Manual Bahasa Indonesia - Association for the Prevention ...
SENI RUPA Menjadi Sensitif, Kreatif, Apresiatif dan Produktif JILID 1
SISTEM PENDAFTARAN PEMBEKAL
teknik penyiaran dan produksi program radio, televisi dan film jilid 2
PD Manual Bahasa.pub - Positive Deviance Initiative