Views
3 months ago

MODUL PEMBELAJARAN EXE

EDMODO: AKTIVITI

EDMODO: AKTIVITI PEMETAAN. MEMINDAHKAN NILAI MURNI YANG DIPEROLEH DALAM BENTUK PETA MINDA DAN DIMUAT TURUN KE DALAM EDMODO

EDMODO • Laman web yang dapat dijadikan sebagai satu wadah atau forum untuk berbincang oleh pelajar dan guru. • Kelebihannya: 1. Membantu guru menyalurkan maklumat dan memberikan ujian secara atas talian 2. Memudahkan perbincangan: murid dapat berkomunikasi tanpa batas ruang dan waktu

Pemanfaatan ICT untuk meningkatkan kualitas pembelajaran
4.2 Pendekatan Pengajaran - Amaljaya.com
Petikan Pembelajaran Inkuiri Nasional
Pendekatan%20dalam%20Pembelajaran%20Bahasa%20Indonesia%20Sekolah%20Dasar
Modul Pelatihan Kader Dasar XXIV - pmii komisariat brawijaya
Prosiding Seminar Penyelidikan Pendidikan 2005 - Kementerian ...
Modul Pelatihan Animasi Dasar
rencana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran - smk negeri 30 ...
kelas07_membuka-jendela-ilmu-pengetahuan-bahasa..
Modul 3 Diklat Manajemen Kursus
kelompok belajar melalui jaringan maya di indonesia
Modul 2 Diklat Manajemen Kursus
MEMUPUK PELAJAR AKTIF DAN PENGGUNA CEKAP