Views
7 months ago

MODUL PEMBELAJARAN EXE

EDMODO: AKTIVITI

EDMODO: AKTIVITI PEMETAAN. MEMINDAHKAN NILAI MURNI YANG DIPEROLEH DALAM BENTUK PETA MINDA DAN DIMUAT TURUN KE DALAM EDMODO

EDMODO • Laman web yang dapat dijadikan sebagai satu wadah atau forum untuk berbincang oleh pelajar dan guru. • Kelebihannya: 1. Membantu guru menyalurkan maklumat dan memberikan ujian secara atas talian 2. Memudahkan perbincangan: murid dapat berkomunikasi tanpa batas ruang dan waktu

Modul 2 Diklat Manajemen Kursus
Pemanfaatan ICT untuk meningkatkan kualitas pembelajaran
[ Modul 5] Membangun Jejaring Kerja (Kemitraan)
kelompok belajar melalui jaringan maya di indonesia
Media Gambar Teknik
Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam P&P
Petikan Pembelajaran Inkuiri Nasional
Modul 4 Diklat Manajemen Kursus
Modul 1 Diklat Manajemen Kursus
Modul Pelatihan Kader Dasar XXIV - pmii komisariat brawijaya
Prosiding Seminar Penyelidikan Pendidikan 2005 - Kementerian ...
Modul Pelatihan Animasi Dasar