Views
4 months ago

MODUL PEMBELAJARAN EXE

EDMODO: AKTIVITI

EDMODO: AKTIVITI PEMETAAN. MEMINDAHKAN NILAI MURNI YANG DIPEROLEH DALAM BENTUK PETA MINDA DAN DIMUAT TURUN KE DALAM EDMODO

EDMODO • Laman web yang dapat dijadikan sebagai satu wadah atau forum untuk berbincang oleh pelajar dan guru. • Kelebihannya: 1. Membantu guru menyalurkan maklumat dan memberikan ujian secara atas talian 2. Memudahkan perbincangan: murid dapat berkomunikasi tanpa batas ruang dan waktu

4.2 Pendekatan Pengajaran - Amaljaya.com
Petikan Pembelajaran Inkuiri Nasional
Modul Pelatihan Kader Dasar XXIV - pmii komisariat brawijaya
Prosiding Seminar Penyelidikan Pendidikan 2005 - Kementerian ...
Modul Pelatihan Animasi Dasar
Pemanfaatan ICT untuk meningkatkan kualitas pembelajaran
kelas07_membuka-jendela-ilmu-pengetahuan-bahasa..
Modul 2 Diklat Manajemen Kursus
Piawai Berbahasa Cakap Bersastra Indonesia 1
[ Modul 5] Membangun Jejaring Kerja (Kemitraan)
buletin pelajar sesi januari 2008 - Politeknik Kota Bharu