Views
9 months ago

MODUL PEMBELAJARAN EXE

REFLEKSI Pembinaan

REFLEKSI Pembinaan inovasi pembelajaran bahasa Melayu abad ke -21 ini semamangnya suatu tugasan yang sukar untuk saya lakukan. Namun, hasil bimbingan rakanrakan, saya mampu menghasilkan satu inovasi pembelajaran exe yang diharapkan dapat memberi manfaat kepada semua

SEKIAN TERIMA KASIH

4.2 Pendekatan Pengajaran - Amaljaya.com
kelompok belajar melalui jaringan maya di indonesia
Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam P&P
Modul 2 Diklat Manajemen Kursus
Pemanfaatan ICT untuk meningkatkan kualitas pembelajaran
[ Modul 5] Membangun Jejaring Kerja (Kemitraan)
Modul 4 Diklat Manajemen Kursus
Modul 1 Diklat Manajemen Kursus
Taqiyul Islam Qori - Cara Mudah Menghafal al-Quran
Buku Peraturan Pelajar IPG - Laman Web Rasmi IPGM Kampus ...
Rekonstruksi%20Sejarah%20Alquran_0
Media Gambar Teknik