Views
4 months ago

MODUL PEMBELAJARAN EXE

MEMILIH SUMBER YANG

MEMILIH SUMBER YANG PELBAGAI •EXE LEARNING •EDMODO •KAHOOT •GOOGLE SLIDE

EXE LEARNING • Suatu program yang dicipta berdasarkan laman web untuk membantu guru melaksanakan proses pembelajaran dan pengajaran secara atas talian • Kelebihan: 1. Mudah digunakan walaupun tidak mengetahui kod-kod program tersebut 2. Mudah akses oleh guru dan murid 3. Melahirkan guru yang inovatif dan pemikiran kritis

4.2 Pendekatan Pengajaran - Amaljaya.com
Pemanfaatan ICT untuk meningkatkan kualitas pembelajaran
Petikan Pembelajaran Inkuiri Nasional
Modul Pelatihan Kader Dasar XXIV - pmii komisariat brawijaya
Prosiding Seminar Penyelidikan Pendidikan 2005 - Kementerian ...
Modul Pelatihan Animasi Dasar
kelas07_membuka-jendela-ilmu-pengetahuan-bahasa..
Piawai Berbahasa Cakap Bersastra Indonesia 1
Pendekatan%20dalam%20Pembelajaran%20Bahasa%20Indonesia%20Sekolah%20Dasar
kelompok belajar melalui jaringan maya di indonesia
buletin pelajar sesi januari 2008 - Politeknik Kota Bharu
Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam P&P
Modul 2 Diklat Manajemen Kursus