Views
4 months ago

MODUL PEMBELAJARAN EXE

PEMILIHAN STANDARD

PEMILIHAN STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN • TAHUN 5 • KEMAHIRAN MEMBACA • STANDARD KANDUNGAN: 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. • STANDARD PEMBELAJARAN 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam bahan puisi dengan betul.

OBJEKTIF: • Pada akhir proses pembelajaran ini, murid dapat: I. membaca serangkap pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul. II. menyenaraikan tiga nilai murni yang terdapat dalam pantun nasihat menggunakan peta minda. III. mencipta serangkap pantun berdasarkana tema yang diberi dengan betul.

4.2 Pendekatan Pengajaran - Amaljaya.com
Pemanfaatan ICT untuk meningkatkan kualitas pembelajaran
Petikan Pembelajaran Inkuiri Nasional
Modul Pelatihan Kader Dasar XXIV - pmii komisariat brawijaya
Prosiding Seminar Penyelidikan Pendidikan 2005 - Kementerian ...
Modul Pelatihan Animasi Dasar
kelas07_membuka-jendela-ilmu-pengetahuan-bahasa..
Piawai Berbahasa Cakap Bersastra Indonesia 1
kelompok belajar melalui jaringan maya di indonesia
buletin pelajar sesi januari 2008 - Politeknik Kota Bharu
Pendekatan%20dalam%20Pembelajaran%20Bahasa%20Indonesia%20Sekolah%20Dasar
Modul 2 Diklat Manajemen Kursus
Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam P&P