14 Panduan Pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah 2018

eko.ahmad.adinata

SENARAI RAJAH

Rajah 1 Komponen Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 1

Rajah 2 Organisasi Kandungan Panduan Pelaksanaan PBD 4

Rajah 3 Pentaksiran Formatif dan Sumatif 6

Rajah 4 Ciri Utama PBD 10

Rajah 5 Standard Prestasi dalam DSKP KSSR (Semakan 2017)

Pendidikan Kesenian Tahun 1

Rajah 6 Standard Prestasi dalam DSKP KSSM Matematik Tingkatan 1 15

Rajah 7 Standard Prestasi dalam DSKP KSSM Geografi Tingkatan 1 16

Rajah 8

Templat Pelaporan PBD bagi KSSR (Semakan 2017) Pendidikan

Islam Tahun 1

Rajah 9 Halaman Panduan dalam Templat Pelaporan PBD 18

Rajah 10 Halaman Rekod Prestasi Murid dalam Templat Pelaporan PBD 19

Rajah 11

Rajah 12

Halaman Laporan Murid (Individu) dalam Templat Pelaporan

PBD

Halaman Data Penyataan Tahap Penguasaan dalam Templat

Pelaporan PBD

Rajah 13 Halaman Graf Pelaporan dalam Templat Pelaporan PBD 22

Rajah 14 Templat Pelaporan PBD Kelas (Gabungan Mata Pelajaran) 23

Rajah 15

Rajah 16

Halaman Rekod Prestasi Murid dalam Templat Pelaporan PBD

Kelas

Senarai Pilihan Mata Pelajaran dalam Templat Pelaporan PBD

Kelas

Rajah 17 Lajur Boleh Diubah Mengikut Keperluan 26

Rajah 18 Baris Boleh Diubah Mengikut Keperluan 26

Rajah 19 Halaman Laporan Murid dalam Templat Pelaporan PBD Kelas 27

Rajah 20

Halaman Data Penyataan Tahap Penguasaan dalam Templat

Pelaporan PBD Kelas

Rajah 21 Halaman Graf Pelaporan dalam Templat Pelaporan PBD Kelas 29

Rajah 22 Elemen Pertimbangan Profesional 30

Rajah 23 Carta Alir Pelaksanaan PBD 35

15

17

20

21

24

25

28

iii

vii

Similar magazines