17.04.2024 Views

Konfeksiyon Teknik April 2024

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ISSN 2148-9246<br />

C L O T H I N G T E C H N O L O G Y M A G A Z I N E<br />

NİSAN APRIL <strong>2024</strong><br />

www.konfeksiyonteknik.com.tr


KORNIT DIGITAL’<br />

TEKNOLOJİL<br />

23-26 NİSAN’DA TE<br />

FRANKFURT’TA B<br />

Hall 8, Stan


L’IN RAKİPSİZ<br />

JİLERİYLE<br />

TEXPROCESS<br />

BEKLİYORUZ.<br />

tand A32


İMTİYAZ SAHİBİ<br />

İSTMAG MAGAZİN<br />

GAZETECİLİK YAYINCILIK<br />

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ADINA<br />

Publisher<br />

H. Ferruh IŞIK<br />

GENEL MÜDÜR (SORUMLU)<br />

General Manager (Responsible)<br />

Mehmet SÖZTUTAN<br />

mehmet.soztutan@img.com.tr<br />

YAZI İŞLERİ DANIŞMANI<br />

Advisory Editor<br />

Ali ERDEM<br />

ali.erdem@img.com.tr<br />

YAYIN KURULU BAŞKANI<br />

Editorial Board Chief<br />

Prof. Dr. Cevza Candan<br />

YAYIN KURULU<br />

Editorial Board<br />

Prof. Dr. Bülent Özipek<br />

Prof. Dr. H. Rıfat Alpay<br />

Prof. Dr. Yalçın Bozkurt<br />

Prof. Dr. E. Tekin Altınbaş<br />

Prof. Dr. W. Oxenham<br />

Prof. Dr. Emel Önder<br />

Prof. Dr. Yusuf Ulcay<br />

Doç. Dr. Mehmet Ali ÖZBUDUN<br />

Doç. Dr. Yusuf A. Uskaner<br />

REKLAM DANIŞMANI<br />

Advertisement Consultant<br />

Ali ERDEM<br />

ali.erdem@img.com.tr<br />

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRÜ<br />

Foreign Relations Manager<br />

Yusuf OKÇU<br />

yusuf.okcu@img.com.tr<br />

TEKNİK MÜDÜR<br />

Technical Manager<br />

Tayfun AYDIN<br />

tayfun.aydin@img.com.tr<br />

GRAFİK & TASARIM DANIŞMANI<br />

Advisory Graphics & Design<br />

Hakan SÖZTUTAN<br />

hakan.soztutan@img.com.tr<br />

DİJİTAL VARLIKLAR MÜDÜRÜ<br />

Digital Assets Manager<br />

Emre YENER<br />

emre.yener@img.com.tr<br />

ABONE VE DAĞITIM<br />

S u b s cr i pt io n a n d C i rc ul at io n M an ag e r<br />

İsmail ÖZÇELİK<br />

ismail.ozcelik@img.com.tr<br />

AD RES | He ad Of fi ce<br />

İSTMAG MAGAZİN GAZETECİLİK YAYINCILIK<br />

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

İHLAS MEDIA CENTER<br />

Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 11<br />

Medya Blok Kat: 1 P.K. 34197<br />

Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY<br />

Tel: +90 212 454 22 22 Fax: +90 212 454 22 93<br />

BASKI | Printed By | İH LAS Ga ze te ci lik A.Ş.<br />

İHLAS MEDIA CENTER Merkez Mahallesi<br />

29 Ekim Caddesi No: 11 A/41<br />

Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY<br />

Tel: +90 212 454 30 00<br />

B Ö LG E T E MS İ LC İL İ KL ER İ<br />

BURSA | Ömer Faruk GÖRÜN<br />

Tel: +90 224 211 44 50 Fax: +90 224 211 44 81<br />

KONYA | Me tin DE MİR<br />

Tel: +90 332 238 10 71 Fax: +90 332 238 01 74<br />

Advertising Representatives<br />

KOREA | Jes Media Int.<br />

Mr. Young Seoah Chinn<br />

Tel: 8224813411 Fax: 8224813414<br />

jesmedia@unitel.co.kr<br />

BİLGİ / Information<br />

<strong>Konfeksiyon</strong> <strong>Teknik</strong> Dergisi’nde yer alan<br />

makalelerdeki fikirler yazarlarına aittir.<br />

Yayınlanan ilanların sorumluluğu<br />

ilan sahiplerine aittir.<br />

<strong>Konfeksiyon</strong> <strong>Teknik</strong> is published monthly.<br />

Ad ver ti se ments res pon si bi li ti es pub lis hed<br />

in our ma ga zi ne per ta in to ad ver tisers.<br />

konfeksiyonteknik<br />

konfeksiyontknk<br />

konfeksiyonteknik<br />

konfeksiyonteknik<br />

www.konfeksiyonteknik.com.tr<br />

ali.erdem@img.com.tr


Tekstil Dünyasının Buluşma Noktası<br />

Groz-Beckert, örme, dokuma, keçe, tafting, tarak ve dikiş uygulamaları için endüstriyel makine<br />

iğneleri, hassas parçaları, sistem ve servislerinin dünyadaki lider üreticisi ve tedarikçisidir.<br />

Küresel bir aile şirketi olarak şu anda, 2.200’ü Almanya-Albstadt’taki merkezimizde olmak üzere,<br />

yaklaşık 9.200 kişiyi istihdam ediyoruz.<br />

Çalışanlarımız ve müşterilerimiz ile her zaman uzun vadeli ortaklıklar ve açık bir iletişim sürdürmeye<br />

çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, ancak birlikte çalışırsak ilerleyebiliriz.<br />

Customer Portal<br />

Groz Beckert Turkey Tekstil Makine Parç.Tic.Ltd.Şti.<br />

Gen.Ali Rıza Gürcan Cad.<br />

Alparslan İş Merkezi No: 29 / 1-2-3<br />

34169, Merter, İstanbul, Türkiye<br />

T: 0212-9246868 | F: 0212-9246869<br />

info.turkey@groz-beckert.com www.groz-beckert.com<br />

ITM, Istanbul<br />

04.06.<strong>2024</strong> - 08.06.<strong>2024</strong><br />

Hall 3, Booth 304B<br />

groz-beckert.com


8<br />

Yenilikleri takip etmek için<br />

Almanya’dayız<br />

Ali ERDEM<br />

Yazı İşleri Müdürü<br />

News Editor<br />

EDİTÖR<br />

Dünyanın en önemli konfeksiyon makine markaları, global ticaretlerine ve<br />

ekonomilerine daha fazla katkı sağlamak amacı ile 23-26 Nisan <strong>2024</strong> tarihleri<br />

arasında Texprosess’te bir araya gelecekler. Sektörler hızlı bir değişimden<br />

geçtiği için katılımcılar Texprocess’teki fırsatı zamana ayak uydurmak,<br />

küresel bir izleyici kitlesine yenilikler sunmak ve yeni çözümler ve iş ortakları<br />

bulmak için kullanıyorlar. Texprocess, tekstil ve esnek malzemelerin yanı<br />

sıra giysi montajına yönelik en son makine, sistem, süreç ve hizmetlerin<br />

katılımcılarına yönelik uluslararası bir platformdur. Sergilenen ürün yelpazesi<br />

dikiş teknolojisi ve malzemeleri, nakış teknolojisi, sabitleme, CAD/CAM<br />

ve kesimden geri dönüşüm teknolojilerine ve çok daha fazlasına kadar<br />

uzanıyor. Texprocess fuarına katılan firmalar, fuara ticaret yapmak üzere<br />

gelen ziyaretçilere konfeksiyon, hazır giyim, tekstil ve esnek malzemelerin<br />

üretimi konularında ortaya çıkan en yeni makineleri, sistemleri, işlemleri ve<br />

bunlarla ilgili tüm hizmetleri sergileyerek sunacaklar. Sürdürülebilirliğe olan<br />

artan ilgi ve artan beğeni ve aynı zamanda kaynakların kıt olması sebebiyle<br />

geri dönüşüm de önem kazanmakta ve benzersiz bir gelişme ve yenilik<br />

potansiyeline sahip olmaktadır. Dijitalleşme, şirketlerin şu anda sektörlerinin<br />

karşı karşıya kaldığı zorlukları aşmalarına ve rekabetçi kalmalarına yardımcı<br />

oluyor. Sürekli değişen tüketici ve yasal gerekliliklerin yanı sıra iş gücü sıkıntısı<br />

ve jeopolitik değişiklikler yüzünden daha zor ticaret şartları, hazır giyim<br />

üreticileri ve teknik tekstil işleyicileri için sürekli olarak yeni zorluklar ortaya<br />

çıkarıyor. Tekstil malzemelerinin işlenmesine yönelik makine, sistem ve işlem<br />

üreticileri, artan esneklik, sürdürülebilirlik, kalite ve artan ürün potansiyeli<br />

için dijitalleşme ve otomasyon yoluyla, müşterilerine üretimlerinde yardımcı<br />

oluyor ve aynı zamanda inovasyonun artmasını sağlıyor.<br />

We are in Germany<br />

to follow innovations<br />

The world’s most important garment machinery brands will come together<br />

at Texprosess between 23-26 <strong>April</strong> <strong>2024</strong> in order to contribute more to their<br />

global trade and economy. As sectors undergo rapid change, participants<br />

use the opportunity at Texprocess to keep up with the times, present<br />

innovations to a global audience and find new solutions and partners.<br />

Texprocess is an international platform for exhibitors of the latest machinery,<br />

systems, processes and services for garment assembly as well as<br />

textile and flexible materials. The range of products on display ranges from<br />

sewing technology and materials, embroidery technology, fixing, CAD/<br />

CAM and cutting to recycling technologies and much more. Companies<br />

participating in the Texprocess fair will exhibit and present the latest machines,<br />

systems, processes and all related services in the fields of apparel,<br />

ready-made clothing, textile and flexible materials production to visitors<br />

who come to trade at the fair. Due to the increasing interest and appreciation<br />

for sustainability, and that the resources are insufficient, recycling is<br />

also gaining importance and has a unique potential for development and<br />

innovation. Digitalization helps companies overcome the challenges the<br />

sectors currently are facing and remain competitive. Due to labor shortages<br />

and geopolitical changes apart from continuous changing consumer<br />

and regulatory requirements, harder trading conditions continually<br />

present new challenges for apparel manufacturers and technical textile<br />

processors. Manufacturers of machines, systems and processes for processing<br />

textile materials are helping their customers in their production and at<br />

the same time driving innovation through digitalization and automation for<br />

increased flexibility, sustainability, quality and increased product potential.<br />

KONFEKSİYONTEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


“Barkodʼda Çözüm Ortağınız”<br />

ENDÜSTRİYEL TABLET<br />

BARKOD SARF MALZEMELERİ<br />

ETİKET YAZICI<br />

M. Nesih Özmen Mah. Zakkum Sk. No: 10 Merter/İstanbul<br />

+90 212 637 25 30 (Pbx) eticaret@akbarkod.com<br />

www.akbarkod.com.tr<br />

/akbarkodetiket<br />

EL TERMİNALİ<br />

E-KATALOG İÇİN OKUTUNUZ!<br />

ÜRÜN GRUPLARI<br />

AKBARKOD SATIŞ NOKTALARINDA


10<br />

PANORAMA<br />

23-26 Nisan <strong>2024</strong> tarihleri arasında uluslararası tekstil<br />

endüstrisi, Techtextil ve Texprocess’te geleceğe bakacak.<br />

Önde gelen iki ticaret fuarı yeniliklerin, tekstil çözümlerinin ve<br />

ağ oluşturmanın en önemli sıcak noktası. Yaklaşık 50 ülkeden<br />

1.600’ün üzerinde katılımcıyla Techtextil ve Texprocess,<br />

sektörlerin olağanüstü yenilik düzeyini yansıtıyor.<br />

From <strong>April</strong> 23rd to 26th, <strong>2024</strong>, the international textile industry<br />

will be looking towards the future at Techtextil and Texprocess.<br />

The two leading trade fairs are the hotspot for innovations,<br />

textile solutions and networking. With over 1,600 exhibitors<br />

from around 50 countries, Techtextil and Texprocess reflect<br />

the industries’ exceptional level of innovation.<br />

Teknoloji ve yenilik<br />

Techtextil & Texprocess’te<br />

Inovasyon ve technology<br />

at Techtextil & Texprocess<br />

Yenilik, araştırma, değişim, ilham ve<br />

başarılı iş anlaşmaları – bunlar, Techtextil<br />

ve Texprocess, 23-26 Nisan <strong>2024</strong> tarihleri<br />

arasında Frankfurt am Main’de uluslararası<br />

endüstriye vaat ettikleri. Şu anda yaklaşık<br />

Innovation, research, exchange, inspiration<br />

and successful business deals – this is what<br />

Techtextil and Texprocess promise the international<br />

industry from <strong>April</strong> 23rd to 26th, <strong>2024</strong><br />

in Frankfurt am Main. The strong number<br />

KONFEKSİYONTEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


PANORAMA 11<br />

of currently over 1,600 registered exhibitors<br />

from around 50 countries confirms the<br />

relevance of the two trade fairs for companies.<br />

“The industries are undergoing rapid<br />

change and participants use the opportunity<br />

at Techtextil and Texprocess to keep<br />

up with the times, present innovations to a<br />

50 ülkeden 1.600’ün üzerinde kayıtlı katılımcının<br />

sayısı, iki ticaret fuarının şirketler için<br />

önemini doğruluyor. Messe Frankfurt’ta<br />

Tekstil ve Tekstil Teknolojileri Başkan Yardımcısı<br />

Olaf Schmidt şöyle açıklıyor: “Sektörler<br />

hızlı bir değişimden geçiyor ve katılımcılar<br />

Techtextil ve Texprocess’teki fırsatı zamana<br />

NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong> KONFEKSİYONTEKNİK


12<br />

PANORAMA<br />

ayak uydurmak, küresel bir izleyici kitlesine<br />

yenilikler sunmak ve yeni çözümler<br />

ve iş ortakları bulmak için kullanıyorlar.”<br />

Techtextil’de sunulan tekstil çözümlerinin<br />

çeşitliliği dünyada benzersizdir. Ziyaretçiler<br />

on iki uygulama alanında olağanüstü bir<br />

ürün yelpazesiyle karşılaşıyor. Bunlar otomotivden<br />

modaya, tıptan inşaata kadar<br />

çeşitli sektörlerde kullanılıyor. Şirketler, elyaf<br />

ve iplikler, dokunmamış kumaşlar, kompozitler,<br />

kaplamalı tekstiller, teknolojiler ve<br />

çok daha fazlasındaki en son gelişmeleri<br />

Techtextil’de genellikle ilk kez halka açık<br />

olarak sunuyor. Texprocess, tekstil ve esnek<br />

global audience and find new solutions and<br />

business partners,” describes Olaf Schmidt,<br />

Vice President Textiles & Textile Technologies<br />

at Messe Frankfurt. The variety of textile solutions<br />

presented at Techtextil is unique in the<br />

world. Visitors experience an extraordinary<br />

range of products in twelve application<br />

areas. These are used in a variety of industries<br />

– from automotive to fashion, medicine<br />

to construction. The companies present<br />

the latest developments in fibers and yarns,<br />

nonwovens, composites, coated textiles,<br />

technologies and much more, often publicly<br />

for the first time, at Techtextil. Texprocess is<br />

KONFEKSİYONTEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


14<br />

PANORAMA<br />

malzemelerin yanı sıra giysi montajına<br />

yönelik en son makine, sistem, süreç ve hizmetlerin<br />

katılımcılarına yönelik uluslararası<br />

bir platformdur. Sergilenen ürün yelpazesi<br />

dikiş teknolojisi ve malzemeleri, nakış teknolojisi,<br />

sabitleme, CAD/CAM ve kesimden<br />

geri dönüşüm teknolojilerine ve çok daha<br />

fazlasına kadar uzanıyor.<br />

Doğal lifler ve malzemeler ne kadar güçlüdür?<br />

<strong>Teknik</strong> tekstiller ve tekstil teknolojilerinin<br />

tüm uygulama alanlarında sürdürülebilirlik<br />

unsuru giderek daha önemli hale<br />

geliyor. Tekstil endüstrisinde sürdürülebilir<br />

çözümlerin geliştirilmesi hızlı bir şekilde<br />

ilerlemektedir. Bunun itici güçleri artık<br />

sadece ekolojik faydalardan ibaret değil.<br />

Günümüzde sürdürülebilir ürünler ve süreçler,<br />

performans açısından geleneksel<br />

rakiplerinden hiçbir şekilde aşağı değildir<br />

ve ekonomik açıdan giderek daha uygun<br />

hale geliyor. Techtextil’deki katılımcıların<br />

yüzde 15’inden fazlasının ürün yelpazesinde<br />

hali hazırda doğal elyaf ve malzemeler<br />

bulunuyor. Messe Frankfurt’ta <strong>Teknik</strong><br />

Tekstiller ve Tekstil Marka Yönetimi Direktörü<br />

Sabine Scharrer Yeni teklifin amacını şu<br />

şekilde tanımlıyor: “Tekstil sektörünün en<br />

the international platform for exhibitors of<br />

the latest machines, systems, processes and<br />

services for the assembly of clothing as well<br />

as textile and flexible materials. The range<br />

of products on display ranges from sewing<br />

technology and materials, embroidery<br />

technology, fixing, CAD/CAM and cutting to<br />

recycling technologies and much more.<br />

How powerful are natural fibers and materials?<br />

The aspect of sustainability is becoming<br />

increasingly important in all areas of application<br />

for technical textiles and textile technologies.<br />

The development of sustainable<br />

solutions in the textile industry is progressing<br />

at a fast pace. The driving forces for this are<br />

no longer just about ecological benefits.<br />

Today, sustainable products and processes<br />

are in no way inferior to their traditional<br />

competitors in terms of performance and<br />

are increasingly becoming economically<br />

viable. More than 15 percent of the exhibitors<br />

at Techtextil already have natural fibers<br />

and materials in their range. “Sustainability,<br />

as one of the major drivers in the textile<br />

industry, is increasingly becoming a crucial<br />

business factor. With our new formats, we<br />

are creating platforms for relevant innovati-<br />

KONFEKSİYONTEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


PANORAMA 15<br />

önemli itici güçlerinden biri olan sürdürülebilirlik,<br />

giderek daha önemli bir iş faktörü<br />

haline geliyor. Yeni formatlarımızla, söz<br />

konusu yeniliklerin yanı sıra sektördeki yenilikçi<br />

tempo belirleyiciler için platformlar<br />

oluşturuyoruz ve tüm üretim ve uygulama<br />

alanlarındaki pazar katılımcılarının özellikle<br />

sürdürülebilir bir bağlamda ağ kurmasını<br />

destekliyoruz” diye açıklıyor.<br />

ons as well as innovative pacemakers in the<br />

industry and supporting market participants<br />

in all production and application fields to<br />

network specifically in a sustainable context,”<br />

describes Sabine Scharrer, Director<br />

Brand Management Technical Textiles &<br />

Textile Processing at of Messe Frankfurt, the<br />

objective of the new offer.<br />

How digitalisation is driving growth<br />

Digitalisation has by no means carved out<br />

a place for itself in the work processes of<br />

many companies. A study conducted by<br />

Dijitalleşme gelişimi nasıl destekliyor?<br />

Dijitalleşme, birçok şirketin iş süreçlerinde<br />

kendisine henüz yer açamadı. Alman<br />

Ekonomi Enstitüsü’nün 2022’de yaptığı bir<br />

araştırma, mesela Almanya’daki şirketlerin<br />

yalnızca yüzde 31’inin verileri verimli bir şekilde<br />

kullanabildiğini ortaya koydu. Ancak<br />

şirketlerin dijital altyapılarını geliştirmeleri<br />

hayati önem taşıyor çünkü sürdürülebilir<br />

ve döngüsel tekstillere yönelik AB stratejisi<br />

ve ilgili dijital ürün pasaportu gibi yasal<br />

düzenlemeler, dijitalleşmenin buna karşılık<br />

gelen bir seviyesini gerektiriyor. Aynı zamanda<br />

dijitalleşme, mesela tedarik zinciri<br />

şeffaflığını veya kaynak hesaplamasını iyi<br />

hale getirerek müşterilerin ve ortakların<br />

sürdürülebilirlik gereksinimlerinin karşılanmasına<br />

yardımcı olur. Böylece, rekabetçi<br />

NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong> KONFEKSİYONTEKNİK


16<br />

PANORAMA<br />

kalabilmek, verimli ve esnek üretim yapmak<br />

isteyen şirketlerin artık dijital teknolojilerden<br />

daha fazla kaçamazlar. Dijitalleşme,<br />

sektörün şu anda karşı karşıya olduğu<br />

birçok zorluğa çözüm sunuyor. Messe<br />

Frankfurt Tekstil ve Tekstil Teknolojileri Başkan<br />

Yardımcısı Olaf Schmidt “Sektörlerin,<br />

özellikle dijitalleşme alanında muazzam<br />

bir inovasyon potansiyeli var. Bunu ancak<br />

ortak uluslararası bilgi alışverişi yoluyla<br />

gerçekleştirebiliriz. Küresel endüstri, Techtextil<br />

ve Texprocess’te buluşuyor. Diyalog,<br />

bilgi aktarımı, benzersiz yenilikler ve çok<br />

the German Economic Institute in 2022 revealed<br />

that, for example, only 31 percent<br />

of companies in Germany are able to use<br />

data efficiently. However, it is essential for<br />

companies to improve their digital infrastructure<br />

because legal regulations, such as<br />

the EU strategy for sustainable and circular<br />

textiles and the associated digital product<br />

passport, require a corresponding level of<br />

digitalisation. At the same time, digitalisation<br />

helps to meet the sustainability requirements<br />

of customers and partners, for<br />

example, by improving supply chain transparency<br />

or resource calculation. Thus,<br />

companies wanting to remain competitive<br />

and produce efficiently and flexibly, can<br />

no longer avoid digital technologies. Digitalisation<br />

offers solutions to many of the<br />

challenges currently facing the industry.<br />

“The sectors have an enormous potential<br />

for innovation, especially in the field<br />

of digitalisation. We can only realise this<br />

through a joint international exchange of<br />

information. The global industry meets at<br />

Techtextil and Texprocess. Dialogue, knowledge<br />

transfer, unique innovations and<br />

multifaceted solutions strengthen companies<br />

on their journey into the future”, said<br />

KONFEKSİYONTEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


LİMİTLERİ<br />

KAYDIRIYORUZ.<br />

Sürdürülebilir materyaller ve öncü<br />

süreçler: Dijital yenilikler, teknik<br />

tekstiller ve son teknoloji makineler.<br />

info@turkey.messefrankfurt.com<br />

Tel.: +90-216-384 50 50<br />

23. – 26. 4. <strong>2024</strong><br />

FRANKFURT, ALMANYA<br />

techtextil.com<br />

LİMİTLERİ<br />

KAYDIRIYORUZ<br />

Hall: 8<br />

Stand: G34<br />

Sürdürülebilir materyaller ve öncü<br />

süreçler: Dijital yenilikler, teknik<br />

tekstiller ve son teknoloji makineler<br />

texprocess.com<br />

Tel.: +90-216-384 50 50<br />

info@turkey.messefrankfurt.com<br />

23. – 26. 4. <strong>2024</strong><br />

FRANKFURT, ALMANYA<br />

LİMİTLERİ<br />

techtex


18<br />

PANORAMA<br />

yönlü çözümler, şirketlerimize geleceğe<br />

yönelik yolculuklarında güç katıyor” dedi.<br />

İnovasyonun itici gücü olarak sürdürülebilirlik<br />

Sürdürülebilirlik ve karlılık el ele gider. Messe<br />

Frankfurt’un küresel tekstil ticaret fuarları<br />

Texpertise Network, sürdürülebilir formatlarını<br />

yeniden düzenleyerek bu hedefi<br />

destekliyor. Bu sadece ekoloji ve ekonomiyi<br />

birleştiren genel ‘Ekonomi’ başlığını değil,<br />

aynı zamanda kaynak tasarrufu sağlayan<br />

ürünleri, süreçleri ve katılımcıları seçerken<br />

sürdürülebilir değerlendirme kriterlerinin<br />

standartlaştırılmasını da içeriyor. Böylece<br />

ekonomi, fuarlar arasında şeffaflık ve karşılaştırılabilirlik<br />

oluşturuyor. Bağımsız dış sürdürülebilirlik<br />

uzmanlarıyla iş birliği yapılarak,<br />

tanınmış mühürlerin ve sertifikaların mevcut<br />

durumu dahil ediliyor ve Sürdürülebilir<br />

Kalkınma Hedefleri de kontrollere entegre<br />

ediliyor. Sürdürülebilirliğe olan artan ilgi ve<br />

artan beğeni ve aynı zamanda kaynakların<br />

kıt olması sebebiyle geri dönüşüm de<br />

önem kazanmakta ve benzersiz bir gelişme<br />

ve yenilik potansiyeline sahip olmaktadır.<br />

Techtextil ve Texprocess, sürdürülebilir<br />

yeniden kullanılabilir malzemeler ve geri<br />

dönüşüm teknolojilerine ışık tutuyor.<br />

Olaf Schmidt, Vice President Textiles &<br />

Textile Technologies, Messe Frankfurt.<br />

Sustainability as a driver of innovation<br />

Sustainability and profitability go hand in<br />

hand. Messe Frankfurt’s global textile trade<br />

fairs, the Texpertise Network, are promoting<br />

this goal by realigning their sustainable formats.<br />

This not only includes the overarching<br />

title “Econogy”, which combines ecology<br />

and economy, but above all the standardization<br />

of sustainable evaluation criteria<br />

when selecting resource-saving products,<br />

processes and exhibitors. Econogy thus creates<br />

transparency and comparability across<br />

trade fairs. In collaboration with independent<br />

external sustainability experts, the current<br />

status of recognized seals and certificates is<br />

included and the Sustainable Development<br />

Goals are also integrated into the checks.<br />

Recycling is also gaining in importance due<br />

to the increased relevance of sustainability<br />

and the increasing appreciation and at the<br />

same time scarcity of resources and has<br />

unique development and innovation potential.<br />

Techtextil and Texprocess are putting the<br />

spotlight on sustainable reusable materials<br />

and recycling technologies.<br />

KONFEKSİYONTEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


20<br />

PANORAMA<br />

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) ev sahipliğinde<br />

düzenlenen Avrupa’nın en büyük tekstil fuarı, Texhibition İstanbul İplik, Kumaş ve<br />

Tekstil Aksesuarları Fuarı bu yıl 5’inci kez ziyaretçileri ağırladı. Etkinliğin açılışında<br />

konuşan Ticaret Bakanı Dr. Ömer Bolat, “Tekstil ve konfeksiyon sektörü, Türkiye’nin<br />

40 yıl önce başlayan ihracata dayalı büyüme idealinde önemli bir rol oynamıştır.<br />

Ticaret Bakanlığı olarak, sürdürülebilir ve döngüsel ekonomiye uyum sürecini<br />

yakından takip ediyor ve aktif sorumluluk alıyoruz” değerlendirmesini yaptı.<br />

Europe’s largest textile fair, Texhibition Istanbul Yarn, Fabric and Textile Accessories<br />

Fair, hosted by the Istanbul Textile and Raw Materials Exporters Association (İTHİB),<br />

welcomed visitors for the 5th time this year. Minister of Trade Dr. Ömer Bolat,<br />

speaking at the opening of the event, said “The textile and apparel sector played<br />

an important role in Turkey’s export-led growth ideal, started 40 years ago. As<br />

the Ministry of Commerce, we closely follow the process of adaptation to the<br />

sustainable and circular economy and take active responsibility.”<br />

Texhibition,<br />

tekstilin zirvesini ağırladı<br />

Texhibition hosted<br />

the summit of textile<br />

Geçtiğimiz yılı 11,6 milyar dolarlık ihracatla tamamlayan<br />

ve Türkiye’nin üretimde ve istihdamda<br />

önde gelen sektörlerinden biri olan tekstil<br />

sektörü, bu yıl 5’inci kez düzenlenen Avrupa’nın<br />

en büyük tekstil fuarı Texhibition İstanbul İplik,<br />

The textile sector, which completed<br />

last year with 11.6 billion dollars<br />

of exports and is one of Turkey’s<br />

leading sectors in production and<br />

employment, met at the Texhibiti-<br />

KONFEKSİYONTEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


PANORAMA 21<br />

on Istanbul Yarn, Fabric and Textile<br />

Accessories Fair, Europe’s largest<br />

textile fair, held for the 5th time this<br />

year. The Minister of Trade, Dr. Ömer<br />

Bolat, Turkish Exporters Assembly<br />

(TİM) President Mustafa Gültepe and<br />

Chairman of the Board of İTHİB Ahmet<br />

Öksüz attended the opening of<br />

the fair, hosted by the Istanbul Textile<br />

and Raw Materials Exporters Association<br />

(İTHİB) and will last until March<br />

8, While the fair held at Istanbul Expo<br />

Center aims to increase the production<br />

capacity and design power<br />

of the Turkish textile sector, the yarn<br />

and denim sections were also included<br />

for the first time this year.<br />

It will increase the perception of<br />

Turkish goods and our brand value<br />

Minister of Commerce Dr. Ömer Bolat,<br />

In his opening speech, said “We allocate<br />

61 percent of our budget to our<br />

exporters” and added “Texhibition Istanbul<br />

Fair will increase the visibility of<br />

our country in the world markets, increase<br />

our brand value by strengthening<br />

the perception of Turkish goods,<br />

and make significant contributions<br />

to our country becoming a center of<br />

design and new generation products.<br />

I believe with all my heart that we<br />

will be one of the three giants of the<br />

world. The textile apparel products<br />

sector, one of the leading sectors<br />

Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı’nda buluştu.<br />

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları<br />

Birliği (İTHİB) ev sahipliğinde düzenlenen ve 8<br />

Mart’a kadar sürecek fuarın açılışına, Ticaret Bakanı<br />

Dr. Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi<br />

(TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve İTHİB Yönetim<br />

Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz katıldı. İstanbul Fuar<br />

Merkezi’nde düzenlenen fuarla, Türk tekstil sektörünün<br />

üretim kapasitesinin ve tasarım gücünün<br />

artırılması amaçlanırken; bu yıl ilk kez iplik ve<br />

denim bölümlerine de yer verildi.<br />

NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong> KONFEKSİYONTEKNİK


22<br />

PANORAMA<br />

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de<br />

konuşmasında şunları söyledi: “Bu yılın ilk iki ayında hedeflerimizin<br />

gerisindeyiz. Her şeye rağmen biz moralimizi bozmadık, bozmuyoruz.<br />

Nitekim en kötüsünün geride kaldığını söyleyebilirim. Yılın ikinci<br />

yarısında küresel pazarların canlanmasıyla birlikte hem hazır giyim<br />

hem de tekstil ihracatımızda ibre yeniden yukarıya dönecek.”<br />

Turkish Exporters Assembly (TİM) President Mustafa Gültepe said<br />

the following in his speech: “We are behind our targets in the<br />

first two months of this year. Despite everything, we did not, and<br />

still do not, lose our morale. As a matter of fact, I can say that<br />

the worst left behind. With the revival of global markets in the<br />

second half of the year, the needle will turn upward again in<br />

both our ready-made clothing and textile exports.”<br />

Türk malı algısını ve marka değerimizi yükseltecek<br />

Ticaret Bakanı Dr. Ömer Bolat açılış konuşmasında,<br />

“Bütçemizin yüzde 61’ini ihracatçılarımıza tahsis<br />

ediyoruz” diyerek, “Texhibition İstanbul Fuarı’nın<br />

ülkemizin dünya pazarlarındaki görünürlüğünü<br />

artıracağına, Türk malı algısını güçlendirerek marka<br />

değerimizi yükselteceğine ve ülkemizin bir tasarım<br />

ve yeni nesil ürünler merkezi olması yolunda önemli<br />

katkılar sağlayacağına, dünyanın üç devinden biri<br />

olacağımıza tüm kalbimle inanıyorum. İhracata dayalı<br />

büyüme modelinde lider sektörlerden biri olan<br />

tekstil konfeksiyon ürünleri sektörü, ülkemizin gurur<br />

kaynağı olmaya devam ediyor. Tekstil konfeksiyon<br />

ürünleri sektörü ihracatımız 2023 yılında 32 milyar 885<br />

milyon dolar oldu. <strong>2024</strong> yılı Ocak-Şubat döneminde<br />

ise 5 milyar 295 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.<br />

2023 yılı itibarıyla, ülkemizin ihracatının yüzde 13’ünü<br />

tekstil-konfeksiyon ürünleri sektörlerimiz karşılıyor.<br />

Tekstil ve konfeksiyon sektörü, Türkiye’nin 40 yıl önce<br />

başlayan ihracata dayalı büyüme idealinde önemli<br />

bir rol oynamıştır. Tekstil ve moda, bu vizyonun temel<br />

taşlarındandır” yorumunu yaptı.<br />

Bakanlıktan yeşil üretim için ihracatçıya destek<br />

“Yeşil üretimi destekleyen tekstil ve hammaddeleri<br />

sektörümüz, Sürdürülebilirlik Eylem Planı ile Sürdürülebilirlik<br />

Yol Haritası’nı yayımlayarak öncü sektörlerden<br />

biri olmuştur” diyen Bakan Bolat, “Bizler de<br />

Ticaret Bakanlığı olarak, sürdürülebilir ve döngüsel<br />

ekonomiye uyum sürecini yakından takip ediyor<br />

ve aktif sorumluluk alıyoruz. Başta KOBİ’ler olmak<br />

üzere tüm ihracatçı firmalarımızın kaynak, süreç ve<br />

enerji verimliliği, dijitalleşme gibi konularda ihtiyaç<br />

duyabilecekleri farkındalık, yol haritası, ihtiyaç analizi<br />

ile yöntem ve hedeflerin belirlenmesi amacıyla<br />

in the export-based growth model,<br />

continues to be a source of pride<br />

for our country. Our textile apparel<br />

products sector exports reached 32<br />

billion 885 million dollars in 2023. In<br />

the January-February period of <strong>2024</strong>,<br />

it amounted to 5 billion 295 million<br />

dollars. As of 2023, our textile-apparel<br />

products sectors will account for 13<br />

percent of our country’s exports. The<br />

textile and apparel sector played an<br />

important role in Turkey’s export-led<br />

growth ideal, started 40 years ago.<br />

Textile and fashion are the cornerstones<br />

of this vision.”<br />

Support from the Ministry to exporters<br />

for green production<br />

The Minister Bolat, saying “Our textile<br />

and raw materials sector, which supports<br />

green production, has become<br />

one of the leading sectors by publishing<br />

the Sustainability Action Plan”,<br />

added “As the Ministry of Commerce,<br />

we closely follow the process of<br />

adaptation to the sustainable and<br />

circular economy and take active<br />

responsibility. As a result of our work to<br />

determine the awareness, road map,<br />

needs analysis and methods and targets<br />

that all our exporting companies,<br />

especially SMEs, may need on issues<br />

such as resource, process and energy<br />

efficiency and digitalization, we<br />

implemented the Green Agreement<br />

KONFEKSİYONTEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


24<br />

PANORAMA<br />

yaptığımız çalışmalar neticesinde, Yeşil Mutabakata<br />

Uyum Projesi Desteği’ni iki hafta önce hayata<br />

geçirdik. Oluşturulan bütüncül destek modeliyle,<br />

şirketlerimiz tarafından alınan danışmanlık hizmeti<br />

giderleri 5 yıl süresince yüzde 50 oranında ve toplamda<br />

10 milyon TL’ye kadar Ticaret Bakanlığımızca<br />

desteklenecektir.” açıklamasında bulundu.<br />

Yılın ikinci yarısında ibre yeniden yukarıya dönecek<br />

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa<br />

Gültepe ise tekstil sektörünün önemine değinerek,<br />

“Tekstil ve hazır giyim sektörlerimizin bu ülkenin<br />

sanayileşmesinde, kalkınmasında, istihdamında<br />

ve dışa açılmasında özel bir yeri var. Ülkemizde<br />

sanayileşme bu iki sektörle başladı. 80’li yıllarda<br />

dışa açılmanın öncülüğünü yine bu iki sektör yaptı.<br />

Yıllarca bu iki sektör ihracatta zirvedeydi. Her iki<br />

sektörde küresel oyuncuyuz. Etle tırnak gibi birbirinden<br />

ayrı düşünemeyeceğimiz tekstil ve hazır giyimde.<br />

2023’te gerek küresel pazarlardaki daralma,<br />

gerekse yüksek maliyet artışlarına bağlı olarak<br />

rekabetçiliğimizi kaybettiğimiz için hedeflerimizin<br />

gerisinde kaldık. Bu yılın ilk iki ayında da yine hedeflerimizin<br />

gerisindeyiz. Elbette bu istediğimiz bir<br />

sonuç değil. Ama ticarette işler her zaman istediğimiz<br />

gibi gitmiyor. Bizim dışımızda gelişen nedenlerle<br />

inişler ve çıkışlar olabiliyor. Her şeye rağmen<br />

biz moralimizi bozmadık, bozmuyoruz. Nitekim en<br />

Compliance Project Support two<br />

weeks ago. With the holistic support<br />

model made, the consultancy service<br />

expenses received by our companies<br />

will be supported by our Ministry of<br />

Commerce at a rate of 50 percent for<br />

5 years and up to 10 million TL in total.”<br />

The needle will turn upward again in<br />

the second half of the year<br />

Mustafa Gültepe, President of the<br />

Turkish Exporters Assembly (TİM),<br />

touching on the importance of the<br />

textile sector, said “Our textile and<br />

ready-made clothing sectors have<br />

a special place in the industrialization,<br />

development, employment and<br />

internationalization of this country.<br />

Industrialization in our country started<br />

with these two sectors. These two<br />

sectors pioneered the opening up<br />

to the outside world in the 80s. For<br />

years, these two sectors were at the<br />

top in exports. We are global players<br />

in both sectors. In textiles and ready-made<br />

clothing, which we cannot<br />

think of as separate from each<br />

other, close by jowl. We fell behind<br />

KONFEKSİYONTEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


26<br />

PANORAMA<br />

kötüsünün geride kaldığını söyleyebilirim.<br />

Texhibition Fuarı’nın beşincisine de<br />

çok yoğun bir ilgi olduğunu biliyorum.<br />

Elbette bu büyük ilginin ihracatımıza<br />

pozitif yansımaları olacak. Yılın ikinci<br />

yarısında küresel pazarların canlanmasıyla<br />

birlikte hem hazır giyim hem<br />

de tekstil ihracatımızda ibre yeniden<br />

yukarıya dönecek” dedi.<br />

Markalaşmayı artırarak ihracata<br />

odaklanacağız<br />

İstanbul Tekstil ve <strong>Konfeksiyon</strong> İhracatçı<br />

Birlikleri (İTKİB) Fuarcılık A.Ş.<br />

tarafından organize edilen ve bu yıl<br />

550 firma ve 110’ün üzerinde ülkeden<br />

30 bin profesyonelin katılımı beklenen<br />

fuara ilişkin “Texhibition ile dünyada<br />

en fazla ziyaretçi alan fuarlardan biri<br />

haline geldik” diyen Ahmet Öksüz,<br />

sözlerini şöyle sürdürdü: “Son 4 yılda<br />

tekstil sektörümüzün ihracattan aldığı<br />

payı yüzde 2 seviyesinden yüzde 3,5’e<br />

çıkardık. 2023 yılı küresel talep daralması<br />

ve depremin etkileri nedeniyle<br />

zorlu geçse de AB ve ABD gibi en<br />

büyük pazarlarımızda pazar payımızı<br />

korumayı başardık. Bunu da sektörün<br />

el birliği ile organize ettiğimiz fuarımıza<br />

borçluyuz. Dünyanın en fazla ziyaretçi<br />

sayısına ulaşan tekstil fuarlarından biri<br />

olduk. Niteliğimizi korumak ve kontrollü<br />

büyümek; fuarımızı dünyanın en<br />

prestijli fuarlarından biri haline getirmek<br />

en büyük amacımız. Başta Ticaret<br />

Bakanımız olmak üzere tüm paydaş<br />

kurumlardan aldığımız güçle hedeflerimize<br />

ulaşabileceğimize eminim.<br />

Ülkemize ve sektörümüze güveniyoruz.<br />

Veriler gösteriyor ki dünya tekstilden<br />

vazgeçmiyor. Ar-Ge ve markalaşmaya<br />

önem gösteriyor. Biz de sektörümüzde<br />

markalaşmayı artırarak ve daha fazla<br />

ihracat yapmaya odaklanarak sektörümüzden<br />

daha fazla söz ettirmeye<br />

devam edeceğiz. İnanıyorum ki fuarımız<br />

küresel tekstil sektörünün buluşma<br />

noktası olduğu gibi marka algısının<br />

geliştirilmesine de katkıda bulunacak.”<br />

İstanbul Valisi Davut Gül ise “Bu fuarın<br />

düzenlenmesine katkı sağlayan herkese<br />

ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İstanbulumuzun<br />

potansiyeli, marka değeri sizlerle<br />

birlikte daha kıymetli. Şimdiye kadar<br />

olduğu gibi bundan sonraki süreçte de<br />

hem şehrimize hem ülkemize değerler<br />

kazandıracağınıza inanıyorum” dedi.<br />

our targets in 2023 because we lost our competitiveness<br />

due to both the contraction in global<br />

markets and high cost increases. We are still<br />

behind our targets in the first two months of this<br />

year. Of course, this is not the result we want. But<br />

in business, things don’t always go the way we<br />

want. There may be ups and downs for reasons<br />

beyond our control. Despite everything, we did<br />

not, and still do not, lose our morale. As a matter<br />

of fact, I can say that the worst left behind. I<br />

know that there is a great interest in the fifth<br />

Texhibition Fair. Of course, this great interest will<br />

have positive reflections on our exports. With the<br />

revival of global markets in the second half of the<br />

year, the needle will turn upward again in both<br />

our ready-made clothing and textile exports.”<br />

We will focus on exports by increasing branding<br />

Ahmet Öksüz, saying “With Texhibition, we<br />

have become one of the fairs that receive the<br />

most visitors in the world” about the fair, which<br />

is organized by Istanbul Textile and Apparel<br />

Exporters’ Association (İTKİB) Fair Organization,<br />

Inc., and 550 companies and 30 thousand<br />

professionals from more than 110 countries are<br />

expected to participate in the fair this year, added<br />

“In the last 4 years, we increased the share<br />

of our textile sector in exports from 2 percent to<br />

3.5 percent. Although the year 2023 was difficult<br />

due to the contraction in global demand<br />

and the effects of the earthquake, we managed<br />

to keep our market share in our largest<br />

markets such as the EU and the USA. We owe<br />

this to our fair, which we organized with the<br />

cooperation of the sector. We became one<br />

of the textile fairs with the highest number of<br />

visitors in the world. Our greatest aim is to keep<br />

our quality and grow in a controlled manner, to<br />

make our fair one of the most prestigious fairs<br />

in the world. I am sure that we can achieve<br />

our goals with the strength we receive from all<br />

stakeholder institutions, especially our Minister<br />

of Trade. We trust our country and our sector.<br />

Data shows that the world is not giving up on<br />

textiles. It attaches importance to R&D and<br />

branding. We will continue to make our sector<br />

more popular by increasing branding in our<br />

sector and focusing on more exports. I believe<br />

that our fair will be the meeting point of the<br />

global textile sector and will also contribute to<br />

the development of brand perception.”<br />

Istanbul Governor Davut Gül said “I would like to<br />

thank everyone who contributed to the organization<br />

of this fair. The potential and brand value of<br />

our Istanbul is more valuable with you. I believe<br />

that you will add value to both our city and our<br />

country in the future, as you have done so far.”<br />

KONFEKSİYONTEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


28<br />

PANORAMA<br />

Tetaş ShangGong markasını<br />

çanta, deri, mobilya ve ayakkabı<br />

sektörüyle buluşturdu<br />

markasını kattı. ShangGong markasının çanta,<br />

deri, mobilya ve ayakkabı grubu makinelerini<br />

İstanbul – Bursa – İzmir ve Gazantep’te düzenlediği<br />

lansmanlarla müşterilerine tanıttı.<br />

Lansmanlarda özellikle deri, çanta ve mobilya<br />

grubu tek iğne ve çift iğne çift pabuçlu iğne<br />

1982 yılından itibaren sektörün öncü firmalarından<br />

olan Tetaş İç ve Dış Ticaret A.Ş., Pegasus<br />

– Zoje – Kansai – IMB ve Tesan Marka <strong>Konfeksiyon</strong><br />

makineleri ürün yelpazesine çanta, deri,<br />

mobilya ve ayakkabı grubunda bünyesinde<br />

Durkop Adler – Pfaff – Beisler – Mauser Spezial<br />

gibi dünya markaları olan Alman teknolojisiyle<br />

üretilen SGG Grup firmasına ait ShangGong<br />

KONFEKSİYONTEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


PANORAMA 29<br />

transportlu makineler Kayseri, Konya, İnegöl<br />

– Bursa Bölgesindeki üreticilerin de katıldığı<br />

lansmanlarda büyük ilgi gördü.<br />

01-04 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek<br />

olan AYSAF <strong>2024</strong> - Ayakkabı ve Yan Sanayi<br />

Fuarı ile 09-12 Ekim <strong>2024</strong> tarihinde düzenlenecek<br />

olan Fashiontech İzmirFuarında Pegasus<br />

– Zoje <strong>Konfeksiyon</strong> Makineleri, Tesan Serim<br />

Makineleri, Shima Seiki Cutter Makineleri, Tajima<br />

Nakış Makinelerinin yanında Ayakkabı<br />

Grubunda Zoje Markamızla birlikte – Çanta,<br />

Deri grubunda da ShnagGong markamızda<br />

yer alacaktır. Tüm İş ortaklarımıza lansmanlarımıza<br />

gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür<br />

eder, katılacağımız fuarla bekleriz.<br />

NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong> KONFEKSİYONTEKNİK


30<br />

PANORAMA<br />

Durak Tekstil ilham verici yenilikleri<br />

Texprocess <strong>2024</strong>’e taşıyor<br />

Durak Tekstil brings inspiring<br />

innovations to Texprocess <strong>2024</strong><br />

Hazır giyimden yatak endüstrisine, otomotivden denizcilik<br />

tekstillerine kadar onlarca farklı uygulama için dikiş ve nakış<br />

iplikleriyle küresel pazarda gücünü artıran Durak Tekstil,<br />

Texprocess <strong>2024</strong> fuarında bu iddiasını ortaya koyacak.<br />

Durak Tekstil, increasing its strength in the global market<br />

with sewing and embroidery threads for dozens of different<br />

applications from garment to bedding industry, automotive to<br />

maritime textiles, will demonstrate its claim at Texprocess <strong>2024</strong>.<br />

Endüstriyel dikiş ve nakış iplikleri üreticisi<br />

Durak Tekstil, 23-26 Nisan tarihleri arasında<br />

Frankfurt’ta düzenlenecek tekstil işleme ve<br />

esnek malzemeler fuarı Texprocess <strong>2024</strong>’te<br />

geniş ürün gamı ve yenilikçi çözümleriyle<br />

Durak Tekstil, manufacturer of industrial<br />

sewing and embroidery threads, will take<br />

part in Texprocess <strong>2024</strong>, the textile processing<br />

and flexible materials exhibition to be<br />

held in Frankfurt on 23-26 <strong>April</strong>, with its wide<br />

KONFEKSİYONTEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


32<br />

PANORAMA<br />

yer alacak. Yüksek performanslı, dayanıklı,<br />

farklı endüstrilere uygun özelliklerde ve yüzlerce<br />

renge sahip iplikleriyle dikkat çeken<br />

firma, son dönemde AR-GE ile geliştirdiği<br />

çözümleriyle de küresel pazara seslenecek.<br />

Texprocess <strong>2024</strong> fuarında Salon 8.0’daki G42<br />

numaralı Durak Tekstil standında ziyaretçiler<br />

bir yandan dikiş ve nakış uygulamaları için<br />

ilham verici ürünleri yakından görebilecek,<br />

diğer yandan firma yetkilileri ile teknik ve<br />

pazar iş birlikleri konusunda verimli görüşmeler<br />

gerçekleştirebilecek. Durak Tekstil<br />

standında sergilenecek iplikler arasında<br />

şunlar yer alıyor: Yüksek mukavemetli Duma<br />

– Duraless ve Durabobbins iplikleri, Durak<br />

SilverPro iletken iplik, Durak Redolent kokulu<br />

iplik, yanmaya dirençli Fire Safe Aramid<br />

ipliği, kesilme direnci yüksek Cut Safe iplik,<br />

UV – WR – AS – ASK ve OS iplikler, karanlıkta<br />

parlayan nakış ipliği Milky Way, yansıtma<br />

özelliğine sahip Reflective iplik, CFR iplikler,<br />

geçici dikişlerde kullanılan suda eriyen iplik,<br />

sürdürülebilir Eco iplik grubu, liyosel elyafından<br />

üretilen Lyosense ve Lyostitch iplikleri,<br />

organik pamuktan üretilen Duracotton Bio.<br />

Durak Tekstil iplikleri üreticilere daha<br />

fazlasını sunuyor<br />

Durak Tekstil’in küresel pazara dönük büyüme<br />

hedeflerini stratejik olarak belirlediğini ve<br />

bu konuda önemli adımların atıldığını söyleyen<br />

Durak Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi ve<br />

Pazarlama Direktörü Yiğit Durak, Texprocess<br />

<strong>2024</strong> fuarında marka algısını güçlendirmeye<br />

product range and innovative solutions.<br />

Drawing attention with its threads of high<br />

performance, durable, suitable for different<br />

industries and containing hundreds<br />

of colours, the company will also address<br />

the global market with the solutions it has<br />

recently developed with R&D.<br />

At Texprocess <strong>2024</strong> Durak Tekstil booth G42<br />

in Hall 8.0, visitors will be able to see inspiring<br />

products for sewing and embroidery<br />

applications closely as well as have productive<br />

discussions with company officials on<br />

technical and market collaborations. The<br />

threads to be exhibited at the Durak Tekstil<br />

booth include the following: High strength<br />

Duma - Duraless and Durabobbins threads,<br />

Durak SilverPro conductive thread, Durak<br />

Redolent scented thread, fire resistant Fire<br />

Safe Aramid thread, cut resistant Cut Safe<br />

thread, UV - WR - AS - ASK and OS threads,<br />

glow in the dark embroidery thread Milky<br />

Way, Reflective thread with reflective feature,<br />

CFR threads, water-soluble thread used<br />

in temporary seams, sustainable Eco thread<br />

group, Lyosense and Lyostitch threads<br />

produced from lyocell fibre, Duracotton Bio<br />

produced from organic cotton.<br />

Durak Tekstil threads offer more to producers<br />

Stating that Durak Tekstil has strategically<br />

determined its growth targets for the global<br />

market and taking important steps in this regard,<br />

Durak Tekstil Board Member and Mar-<br />

KONFEKSİYONTEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


34<br />

PANORAMA<br />

odaklanacaklarını dile getirdi. Durak; “Küresel<br />

pazarın önemli oyuncularının katıldığı<br />

veya ziyaret ettiği bir fuar olarak Texprocess<br />

bizler için önemli bir platform. Üretim ve servis<br />

gücümüzün yanı sıra, güvenilir bir partner<br />

ve marka olduğumuzu da fuar boyunca<br />

buluşacağımız sektör profesyonellerine gösterme<br />

fırsatı yakalayacağız. <strong>Teknik</strong> tekstiller<br />

fuarı Techtextil ile eşzamanlı olarak aynı<br />

alanda düzenlenen Texprocess <strong>2024</strong>’te rengarenk<br />

dikiş ve nakış ipliklerimizin ne kadar<br />

zengin bir kullanım alanına sahip olduğunu<br />

görmek, ziyaretçilerimize ilham verecektir.<br />

İpliklerimiz standart dikiş ve nakış işleriyle<br />

tekstil ve konfeksiyon alanlarının yanı sıra,<br />

yatak endüstrisine, yat ve denizcilik sektörüne,<br />

otomotivden ayakkabı ve iş güvenliğine<br />

kadar birçok farklı alana hitap ediyor. Geniş<br />

ve gelişmiş ürün portföyümüzle bir kez daha<br />

Texprocess’te yer almak için bütün hazırlıklarımızı<br />

hız kesmeden sürdürüyoruz” dedi.<br />

Avrupa ve Amerika pazarlarında tekstil ve<br />

bağlantılı endüstrilerde tekrar bir canlanma<br />

olduğuna dikkat çeken Durak, önümüzdeki<br />

dönemde bu bölgelerin tedarik sorunu<br />

olmayan ve yüksek kaliteli malzemelere<br />

keting Director Yiğit Durak emphasised that<br />

they will focus on strengthening the brand<br />

perception at Texprocess <strong>2024</strong>. He disclosed;<br />

“Texprocess is an important platform<br />

for us as an exhibition attended or visited by<br />

the important players of the global market.<br />

In addition to our production and service<br />

strength, we will have the opportunity to<br />

show the industry professionals whom we will<br />

meet during the exhibition that we are a reliable<br />

partner and brand. At Texprocess <strong>2024</strong>,<br />

organised simultaneously with the technical<br />

textiles exhibition Techtextil in the same<br />

area, it will inspire our visitors to see how<br />

rich our colourful sewing and embroidery<br />

threads have a wide range of uses. Alongside<br />

textiles and apparel with standard<br />

sewing and embroidery, our threads are<br />

also used in the bedding industry, yacht and<br />

marine industry, automotive, footwear and<br />

occupational safety. We are continuing all<br />

our preparations without slowing down for<br />

participating in Texprocess once again with<br />

our wide and advanced product portfolio.”<br />

Pointing out that there is a revival in the<br />

textile and related industries in the Europe-<br />

KONFEKSİYONTEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


36<br />

PANORAMA<br />

ihtiyaç duyacağını belirtti. Doğu ve<br />

Orta Avrupa bölgeleri başta olmak<br />

üzere Kuzey Amerika’da pazara daha<br />

derinlemesine ve daha kapsamlı erişim<br />

için yeniden yapılanma sürecinde<br />

olduklarını açıklayan Durak sözlerini<br />

şöyle sürdürdü; “Küresel ve yerel pazarlar<br />

arasındaki tedarik zincirinin ne<br />

kadar önemli olduğunun anlaşıldığı bir<br />

döneme girdik. Bu nedenle üreticiler en<br />

iyi malzemeyi en iyi tedarik koşullarında<br />

elde etmek istiyorlar. Güvene dayalı bu<br />

yeni süreçte Durak Tekstil olarak yer aldığımız<br />

her pazarda kendimizi üreticilerin<br />

güvenilir partneri olarak konumlandırıyoruz.<br />

Onların ihtiyaçlarına ve taleplerine<br />

en uygun ürünlerimizi mümkün olan en<br />

iyi termin sürelerinde sunuyoruz. Ayrıca<br />

tüketicilerin daha sürdürülebilir ürün<br />

talebini karşılayan geri dönüştürülmüş ve<br />

doğal elyaftan ipliklerimiz de büyük ilgi<br />

görüyor. Sürdürülebilir iplikler ve teknik<br />

uygulamalar için özel ipliklerimizle pazarda<br />

kendimizi farklılaştırıyoruz. Üreticilerin<br />

yarın vizyonlarını anlıyor ve paylaşıyoruz.”<br />

<strong>2024</strong> yılında ciro artışının ana bölümü<br />

ihracattan sağlanacak<br />

Yiğit Durak, son yıllarda Durak Tekstil’in<br />

hem yerel hem de küresel pazardaki<br />

büyümesini markanın kendini teknoloji,<br />

sanat ve sürdürülebilirlik ayaklarında farklılaştırması<br />

ve bu çerçevede üretim ve satış<br />

süreçlerini organize etmesiyle sağladığının<br />

altını çizdi. Pandemi ve kriz dönemlerinde<br />

bile sürekli büyüme elde ettiklerini belirten<br />

Durak, bunun hem pazar çeşitlenmesi<br />

hem de ürün gamının genişlemesi ile<br />

bağlantılı olduğunu kaydetti.<br />

<strong>2024</strong> yılında cirolarını dolar bazında %30<br />

artırmayı hedeflediklerini dile getiren Durak,<br />

bu artışta 77 ülkeye gerçekleştirdikleri<br />

ihracatın ana bölümü oluşturacağını kaydetti.<br />

“Dış pazarlarda büyümeye yönelik<br />

stratejimiz, elde ettiğimiz Turquality desteğinin<br />

de katkısıyla daha güçlü ve daha<br />

kapsamlı hale geldi” diyen Durak, bu yıl<br />

ciro artışında ihracatın etkisinin %80-90<br />

olacağını sözlerine ekledi. Texprocess ve<br />

Techtextil ziyaretçileri Salon 8.0’da G42<br />

numaralı stantta Durak Tekstil’in kapsamlı<br />

çözümlerinin yanı sıra, firmanın uzman<br />

isimleriyle bir araya gelerek yeni iş birliklerini<br />

geliştirme fırsatı yakalayabilecek.<br />

an and American markets, Durak stated that<br />

these regions will need high quality materials<br />

without supply problems in the coming period.<br />

He explained that they are in the process of<br />

reorganisation for deeper and more comprehensive<br />

access to the market in North America,<br />

especially in Eastern and Central Europe,<br />

and continued his words as follows; “We have<br />

entered a period in which it is understood how<br />

important the supply chain between global<br />

and local markets is. For this reason, manufacturers<br />

want to obtain the best material under<br />

the best supply conditions. In this new process<br />

based on trust, as Durak Tekstil, we position ourselves<br />

as a reliable partner of manufacturers in<br />

every market we are involved in. We offer our<br />

products that meet their needs and demands<br />

in the best possible deadlines. Furthermore,<br />

our recycled and natural fibre threads, fulfilling<br />

consumers’ demand for more sustainable<br />

products, are also attracting great interest. We<br />

differentiate ourselves in the market with sustainable<br />

threads and special threads for technical<br />

applications. We understand and share<br />

the manufacturers’ vision for tomorrow.”<br />

In <strong>2024</strong>, major part of the increase in turnover<br />

will come from exports<br />

Yiğit Durak underlined that Durak Tekstil’s<br />

growth in both local and global markets in<br />

recent years has been achieved by differentiating<br />

itself in technology, art and sustainability<br />

as well as organising production and sales<br />

processes within this framework. Indicating<br />

that they achieved continuous growth even<br />

during pandemic and crisis periods, he noted<br />

that this is linked to both market diversification<br />

and the expansion of the product range.<br />

He pointed out that they aim to increase<br />

their turnover by 30% in dollar terms in <strong>2024</strong>,<br />

remarking that their exports to 77 countries<br />

will constitute the main part of this increase.<br />

Saying; “Our strategy to grow in foreign markets<br />

has become stronger and more comprehensive<br />

with the contribution of the Turquality<br />

support we have received,” Durak added<br />

that the effect of exports on the increase in<br />

turnover this year will be 80-90%.<br />

Visitors to Texprocess and Techtextil will have<br />

the opportunity to meet with Durak Tekstil’s<br />

comprehensive solutions at booth G42 in<br />

Hall 8.0, as well as the company’s experts to<br />

develop new collaborations.<br />

KONFEKSİYONTEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


38<br />

PANORAMA<br />

Tekstil makine ve teknolojilerinde dünya markası olan firmaların<br />

geliştirdikleri en son ürünleri tanıtacağı ITM <strong>2024</strong> Fuarı; gerek<br />

katılımcıların çeşitliliği gerek ziyaretçi profili gerekse de<br />

oluşturduğu iş hacmiyle benzersiz bir deneyime ev sahipliği<br />

yapacak. ITM <strong>2024</strong> Fuarı’nı ziyaret edenler; tekstilin geleceğini<br />

şekillendirecek teknolojileri keşfetme fırsatı bulacak.<br />

ITM <strong>2024</strong> Exhibition, where world brand companies in textile<br />

machinery and technologies will introduce the latest products<br />

they have developed, will host a unique experience with the<br />

diversity of exhibitors, visitor profile and the business volume it<br />

creates. Visitors to ITM <strong>2024</strong> Exhibition will have the opportunity to<br />

discover the technologies that will shape the future of textile.<br />

ITM <strong>2024</strong>, tekstil teknoloji<br />

liderlerini küresel alıcılarla<br />

buluşturmaya hazırlanıyor<br />

ITM <strong>2024</strong> gets ready to bring<br />

textile technology leaders<br />

together with global buyers<br />

Tarihler 4-8 Haziran <strong>2024</strong>’ü gösterdiğinde İstanbul<br />

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi, ‘ITM <strong>2024</strong> Uluslararası<br />

Tekstil Makineleri Fuarı’na ev sahipliği yapmak üzere<br />

kapılarını açacak. Bu yıl ‘Geleceği Keşfet’ mottosuyla<br />

düzenlenecek ITM <strong>2024</strong> Fuarı; sektördeki en<br />

When the dates show June 4-8,<br />

<strong>2024</strong>, İstanbul Tüyap Fair and<br />

Congress Center will open its doors<br />

to host “ITM <strong>2024</strong> International<br />

Textile Machinery Exhibition”.<br />

KONFEKSİYONTEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


PANORAMA 39<br />

ITM <strong>2024</strong> Exhibiton, which will<br />

be organized this year with the<br />

motto “Discover the Future”, will<br />

offer an unmissable opportunity<br />

for those who want to discover<br />

the latest innovations in the<br />

sector, establish new business<br />

contacts and shape the textile<br />

world of the future together. The<br />

newest products to be exhibited<br />

at ITM <strong>2024</strong> Exhibition, which will<br />

bring together more than 1200<br />

domestic and foreign companies;<br />

will meet with thousands of<br />

qualified buyers. The companies<br />

that will attend in the ITM <strong>2024</strong><br />

Exhibiton, where a billion euro<br />

business volume will be realized;<br />

will have the opportunity to<br />

cooperate with the pioneers of<br />

the world textile industry. Visitors<br />

to the ITM <strong>2024</strong> Exhibition, where<br />

innovations from every field of<br />

textile from weaving to knitting,<br />

from yarn to digital printing, from<br />

finishing to denim will discover<br />

innovative, nature-protecting<br />

and pioneering technologies in<br />

son yenilikleri keşfetmek, yeni iş bağlantıları kurmak<br />

ve geleceğin tekstil dünyasını birlikte şekillendirmek<br />

isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunacak.<br />

1200’den fazla yerli ve yabancı firmayı bir araya<br />

getirecek ITM <strong>2024</strong> Fuarı’nda sergilenecek en yeni<br />

ürünler; binlerce nitelikli alıcı ile buluşacak. Milyar<br />

euroluk iş hacminin gerçekleşeceği ITM <strong>2024</strong> Fuarı’na<br />

katılacak olan firmalar; dünya tekstil sektörünün<br />

öncüleriyle iş birliği yapma imkânı yakalayacak.<br />

Dokumadan örmeye, iplikten dijital baskıya,<br />

terbiyeden denime tekstilin her alanından yeniliklerin<br />

sergileneceği ITM <strong>2024</strong> Fuarı’nı ziyaret edenler;<br />

sürdürülebilir bir gelecek için inovatif, doğayı koruyan,<br />

dijitalleşmede öncü teknolojileri keşfedecek.<br />

Fabrikalarında kullanacakları teknolojiler hakkında<br />

uzmanından bilgi alabilecek olan firma sahipleri;<br />

ürünlerini geliştirecek ve yatırımlarına yön verecek.<br />

KÜRESEL YATIRIMCILAR ITM <strong>2024</strong>’Ü TERCİH EDECEK<br />

ITM <strong>2024</strong> Fuarı’nda sergilenecek en son teknolojiler ve<br />

alınacak yeni yatırım kararları ile tekstil makineleri sektörü<br />

büyük bir sıçrama yapacak. Pakistan, Bangladeş,<br />

Özbekistan, Hindistan ve Mısır gibi tekstilin hareketli<br />

olduğu birçok ülkeden heyetler ve küresel tekstil<br />

yatırımcıları ITM <strong>2024</strong> Fuarı’nı tercih edecek. Dünyanın<br />

dört bir yanından gelen üreticilerin makine satışları ve<br />

iş ortaklıkları sayesinde; dünyada ve Türkiye’de tekstil<br />

makineleri sektörü büyük bir ivme kazanacak.<br />

NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong> KONFEKSİYONTEKNİK


40<br />

PANORAMA<br />

YOĞUN İLGİ GÖREN ITM <strong>2024</strong> FUARI’NDA<br />

SALON SAYISI ARTTI<br />

Geçtiğimiz yıllarda katıldıkları fuarlarda beklentilerinin<br />

üzerinde ziyaretçi sayısına ve satış rakamlarına ulaşan<br />

katılımcı firmalar, ITM <strong>2024</strong> için stantlarını büyütme<br />

talebinde bulundu. Ayrıca ITM <strong>2024</strong> Fuarı’na ilk kez<br />

katılacak firma sayısında da ciddi bir artış yaşandı. ITM<br />

Ekibi, fuarı büyütme hedefleri doğrultusunda firmaların<br />

ve yeni katılımcıların artan taleplerini karşılamak amacıyla<br />

salon sayısını 12’den 13’e çıkardı. Genişleyen fuar<br />

alanı sayesinde stantlarını büyüten ve fuarda ilk kez<br />

yer alma fırsatı bulan firmalar, daha geniş bir yelpazede<br />

ürün ve hizmetlerini sergileme şansına kavuşacak.<br />

SÜRDÜRÜLEBİLİR DENİM TEKNOLOJİLERİ ITM <strong>2024</strong>’TE<br />

Hem katılımcısı hem de dünyanın dört bir yanından<br />

gelen ziyaretçileriyle rekorlara imza atan ITM 2022<br />

digitalization for a sustainable future.<br />

Company owners who will<br />

be able to get information from<br />

experts about the technologies<br />

they will use in their factories;<br />

will develop their products and<br />

direct their investments.<br />

Global investors will prefer<br />

ITM <strong>2024</strong><br />

The textile machinery sector will<br />

make a big leap with the latest<br />

technologies to be exhibited at<br />

ITM <strong>2024</strong> and new investment decisions<br />

to be taken. Delegations<br />

and global textile investors from<br />

many countries such as Pakistan,<br />

Bangladesh, Uzbekistan,<br />

India and Egypt, where textiles<br />

are active, will prefer ITM <strong>2024</strong><br />

Exhibition. Thanks to the machine<br />

sales and business partnerships<br />

of manufacturers from all over<br />

the world; the textile machinery<br />

sector will gain a great momentum<br />

in the world and in Turkey.<br />

Number of halls increased<br />

at ITM <strong>2024</strong> exhibition<br />

which attracted great interest<br />

Exhibitor companies, which achieved<br />

visitor numbers and sales<br />

figures above their expectations<br />

KONFEKSİYONTEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


42<br />

PANORAMA<br />

Fuarı’nda ilk kez açılan ‘Denim Teknolojileri Özel<br />

Bölümü’ katılımcılardan büyük ilgi gördü. Fuarda<br />

beklentilerinin üzerinde ziyaretçi ve satış rakamına<br />

ulaşan denim teknoloji üreticileri, ITM <strong>2024</strong>’te yerlerini<br />

büyütmek istedi. Denim üretiminde kullanılan;<br />

yıkama, ağartma, boyama, kesme, desen verme,<br />

finisaj, kurutma, ozon gibi makine ve kimyasal<br />

üreticilerinin ‘Boya-Terbiye’ salonlarına yakın olma<br />

talepleri de dikkate alınarak ‘Denim Teknolojileri<br />

Özel Bölümü’ 11A numaralı salona taşındı. Denim<br />

sektöründeki firmaların sürdürülebilir yeniliklerini<br />

ve son teknolojilerini tüm dünyaya tanıtmalarını<br />

sağlayacak olan ‘Denim Teknolojileri Özel Bölümü’,<br />

sürdürülebilir ürünlerle ilgili güvenilir bilgiler arayan<br />

alıcılar ve markalara kılavuzluk edecek.<br />

in the exhibitions they attended<br />

in the past years, requested to<br />

enlarge their stands for ITM <strong>2024</strong>.<br />

There has also been a significant<br />

increase in the number of companies<br />

that attending the ITM<br />

<strong>2024</strong> Exhibition for the first time.<br />

In line with its goals of expanding<br />

the exhibitions, the ITM Team<br />

increased the number of halls<br />

from 12 to 13 in order to meet the<br />

increasing demands of companies<br />

and new exhibitors. Thanks<br />

to the expanded exhibition area,<br />

companies that have enlarged<br />

their stands and have the opportunity<br />

to take part in the exhibition<br />

for the first time will have the<br />

chance to exhibit a wider range<br />

of products and services.<br />

Sustainable Denim Technologies<br />

at ITM <strong>2024</strong><br />

The ‘Denim Technologies Special<br />

Section’, which was opened<br />

for the first time at ITM 2022-International<br />

Textile Machinery<br />

Exhibition, which broke records<br />

with both exhibitors and visitors<br />

from all over the world, attracted<br />

great interest from the<br />

exhibitors. Denim technology<br />

manufacturers, which reached<br />

a visitor and sales figure above<br />

their expectations at the exhibiton,<br />

wanted to expand their presence<br />

at ITM <strong>2024</strong>. The ‘Denim<br />

Technologies Special Section’<br />

was moved to Hall No. 11A,<br />

taking into account the demands<br />

of machinery and chemical<br />

manufacturers such as washing,<br />

bleaching, dyeing, cutting, patterning,<br />

finishing, drying, drying,<br />

ozone used in denim production<br />

to be close to the ‘Dye-Finishing’<br />

halls. The ‘Denim Technologies<br />

Special Section’, which will<br />

enable companies in the denim<br />

sector to introduce their sustainable<br />

innovations and latest<br />

technologies to the whole world,<br />

will guide buyers and brands<br />

looking for reliable information<br />

on sustainable products.<br />

KONFEKSİYONTEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


44<br />

PANORAMA<br />

Dijital tekstil kesiminde<br />

ilk tercih<br />

Zünd Texprocess <strong>2024</strong>’te<br />

Zünd at Texprocess <strong>2024</strong><br />

the first choice<br />

in digital textile cutting<br />

Hazır giyim ve tekstil endüstrisi<br />

için dünyanın önde gelen<br />

ticaret fuarı olan Frankfurt/<br />

Almanya’daki Texprocess<br />

<strong>2024</strong>’ü ziyaret eden herkesi<br />

sayısız yenilik ve çığır açan<br />

trendler bekliyor. Dijital kesim<br />

çözümlerinin lider üreticisi<br />

Zünd, dijital tekstil kesimine<br />

verimli ve otomatikleştirilmiş<br />

bir yaklaşım için öne çıkan<br />

teknolojik gelişmeleri sunacak.<br />

Countless innovations and<br />

groundbreaking trends are<br />

in store for anyone visiting<br />

Texprocess <strong>2024</strong> in Frankfurt/<br />

Germany, the world’s leading<br />

trade show for the garment and<br />

textile industry. At Texprocess<br />

<strong>2024</strong> in Frankfurt, Zünd will<br />

be presenting technological<br />

highlights for an efficient and<br />

automated approach to<br />

integrated, digital textile cutting.<br />

KONFEKSİYONTEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


PANORAMA 45<br />

Zünd has created a workflow for state-ofthe-art,<br />

digital textile cutting that begins<br />

well before any actual cutting takes place<br />

and doesn’t end as soon as cutting is over.<br />

With that in mind, Zünd will be showcasing<br />

its innovative solutions for every phase of<br />

the textile-cutting process at Stand C57,<br />

Hall 8. These will include the latest version<br />

of the powerful production software MindCUT<br />

Studio Production, which now offers<br />

a range of exciting new features. Another<br />

innovation making its debut at the trade<br />

show is the brand-new Roll Handling System<br />

– RHS for autonomous and uninterrupted<br />

roll feeding and cutting. And last but not least,<br />

there is the Zünd G3 cutter, the beating<br />

heart of the digital-cutting workflow. The<br />

Zünd, son teknoloji ürünü dijital tekstil kesimi<br />

için, gerçek kesim gerçekleşmeden çok<br />

önce başlayan ve kesim biter bitmez sona<br />

ermeyen bir iş akışı oluşturdu. Bunu akılda<br />

tutarak, Zünd, Salon 8’deki Stand C57’de<br />

tekstil kesme sürecinin her aşamasına yönelik<br />

yenilikçi çözümlerini sergileyecek. Bunlar<br />

arasında artık bir dizi heyecan verici yeni<br />

özellikler sunan güçlü üretim yazılımı Mind-<br />

CUT Studio Production’ın en son sürümü de<br />

yer alacak. Ticari fuarda görücüye çıkan<br />

bir diğer yenilik ise otonom ve kesintisiz rulo<br />

besleme ve kesmeye yönelik yepyeni Rulo<br />

Taşıma Sistemi – RHS. Ve son olarak önemli<br />

noktalardan bir tanesi de, dijital kesim iş<br />

akışının atan kalbi olan Zünd G3 kesici var.<br />

Frankfurt’ta sergilenen kesme sistemi, 1,8 m<br />

NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong> KONFEKSİYONTEKNİK


46<br />

PANORAMA<br />

genişliğe kadar kumaş rulolarını işleyebilen<br />

L-2500 boyutunda bir makine olacak.<br />

MindCUT Studio’daki muhteşem özellikler<br />

Özellik Tanıma, Zünd’ün Texprocess katılımcılarına<br />

tanıtacağı MindCut özelliklerinden<br />

birisidir. Bu yeni özellik, yazılımın yapay<br />

zekayı kullanarak bir giysinin motiflerini ve<br />

farklı kısımlarını tespit etmesini ve bunları<br />

sonraki kesim için en yüksek hassasiyetle<br />

kumaş üzerinde konumlandırmasını sağlıyor.<br />

Modelin seçilmesi, motif ve referans<br />

noktalarının hizalanması ve kesilen parçaların<br />

tek tek atanması ile süreç göz açıp<br />

kapayıncaya kadar tamamlanıyor. Yazılım<br />

bunların konumlarını tanır ve bunları kumaşın<br />

uzunluğu boyunca tekrarlar. Daha sonra<br />

kesme hemen başlayabilir. Yapay zeka<br />

destekli Özellik Tanıma, şimdiye kadar her<br />

zaman vakit alan manuel bir süreç olan<br />

süreci otomatik hale getiriyor. Dijital sürecin<br />

son derece hassas tekrarlanabilirliği sayesinde,<br />

özellikle lüks moda sektörüyle ilgili<br />

sıkı kalite standartlarının karşılanmasında<br />

önemli bir rol oynuyor. Özellik Tanıma’ya ek<br />

olarak, MindCUT, basılı tasarımları otomatik<br />

olarak algılayan bir Baskılı Kesim işlevi<br />

ve yinelenen desenleri tanıyan, malzeme<br />

bozulmalarını telafi eden ve işaretleyicileri<br />

desenle otomatik olarak eşleştiren Desen<br />

Eşleştirme işlevi de sunuyor.<br />

Yeni Rulo İşleme Sistemi –<br />

RHS ile otomatik rulo yönetimi<br />

Yepyeni Rulo Taşıma Sistemi – RHS, endüstriyel<br />

ölçekte kesintisiz kesim için ezber<br />

bozan bir üründür. Sistem, işe bağlı olarak<br />

aynı veya farklı tipte on adede kadar kumaş<br />

rulosu tutabilir. Büyük, tam otomatik<br />

Rulo Taşıma Sistemi - RHS, önemli ölçüde<br />

daha uzun, kesintisiz kesim sağlar. Zünd<br />

kesiciye malzemeyi tamamen bağımsız<br />

olarak besler. Bu, artık operatör müdahalesine<br />

ihtiyaç duyulmayan son derece<br />

uzun üretim çalışmalarına imkan tanır.<br />

Geriye kalan tek manuel görev, ruloları<br />

RHS’ye yüklemektir. Yükleme sürecinin bir<br />

parçası olarak operatör, tek tek ruloların<br />

barkodlarını tarar. Malzeme ataması ve<br />

RHS daha sonra doğrudan MindCUT yazılımıyla<br />

kontrol edilir. Zünd, güçlü, eksiksiz<br />

anahtar teslimi sistemler oluşturmak için<br />

özelleştirilmiş, son teknoloji araçlar, akıllı<br />

optik sistemler ve yüksek verimli yazılımlarla<br />

modüler dijital kesim teknolojisi sunar.<br />

cutting system on display in Frankfurt will be<br />

an L-2500-size machine, capable of processing<br />

fabric rolls up to a width of 1.8 m.<br />

Amazing features in MindCUT Studio<br />

Feature Recognition is one of the MindCut<br />

features Zünd will be introducing to Texprocess<br />

attendees. This new feature enables the<br />

software to detect motifs and different parts<br />

of a garment using artificial intelligence so<br />

that it can position them on the fabric for subsequent<br />

cutting with the utmost precision. The<br />

process is completed in the blink of an eye by<br />

selecting the model, aligning the motif and<br />

reference points, and assigning individual cut<br />

parts. The software recognizes their positions<br />

and repeats them along the length of fabric.<br />

Cutting can then begin immediately. AI-supported<br />

Feature Recognition automates what<br />

has, until now, always been a time-consuming,<br />

manual process. Thanks to the extremely<br />

accurate repeatability of the digital<br />

process, it plays a key role in meeting stringent<br />

quality standards, particularly those associated<br />

with the luxury-fashion sector. In addition<br />

to Feature Recognition, MindCUT also offers a<br />

Printed Cut function that automatically detects<br />

printed designs and Pattern Matching that<br />

recognizes repeating patterns, compensates<br />

for material distortions, and automatically<br />

matches the markers to the pattern.<br />

Automated roll management<br />

with the new Roll Handling System – RHS<br />

The brand-new Roll Handling System – RHS is<br />

a game-changer for uninterrupted cutting on<br />

an industrial scale. The system can hold up to<br />

ten rolls of fabric, which can be identical or<br />

of different types, depending on the job. The<br />

large, fully automated Roll-Handling System<br />

- RHS enables significantly longer, uninterrupted<br />

cutting. It supplies the Zünd cutter<br />

with material completely autonomously. This<br />

allows extremely long production runs, during<br />

which operator interventions are no longer<br />

needed. The only remaining manual task<br />

is loading the rolls onto the RHS. As part of<br />

the loading process, the operator scans the<br />

barcodes of the individual rolls. The material<br />

assignment and the RHS is then controlled directly<br />

with the MindCUT software. Zünd offers<br />

modular digital cutting technology with state-of-the-art<br />

tools, intelligent optical systems,<br />

and highly efficient software, customized to<br />

create powerful, complete turnkey systems.<br />

KONFEKSİYONTEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


4-8 JUNE <strong>2024</strong><br />

INTERNATIONAL TEXTILE MACHINERY EXHIBITION<br />

www.itmexhibition.com<br />

ONLINE<br />

INVITATION<br />

Scan the QR Code<br />

for more information<br />

OWNERS<br />

<strong>Teknik</strong><br />

with the cooperation<br />

Follow us!<br />

TÜYAP FAIRS INC.<br />

P : + 90 212 867 11 00<br />

F : + 90 212 886 66 98<br />

www.tuyap.com.tr<br />

TEKNiK FAIRS INC.<br />

P : + 90 212 876 75 06<br />

F : + 90 212 876 06 81<br />

www.teknikfuarcilik.com<br />

Textile Machinery and Accessories Industrialists Association<br />

itmexhibition<br />

“This Fair is organized with the audit of TOBB (The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey) in accordance with the Law No.5174”


48<br />

PANORAMA<br />

Kornit Digital Texprocess <strong>2024</strong>’te<br />

Kornit Digital at Texprocess <strong>2024</strong><br />

Katılımcılar işlerini sürdürülebilir ve dinamik bir şekilde büyütmeyi,<br />

değişen müşteri taleplerini daha iyi karşılamayı ve yeni bir dijital<br />

tedarik zinciri vaadini yerine getirmeyi öğrenecekler. Uygulamalı<br />

deneyimler, kumaş baskı ve işleme imkanlarını elde etmek en geniş<br />

teknoloji yelpazesini keşfeden geniş iş ortağı ekosistemini içeriyor.<br />

Attendees learn to grow business sustainably and dynamically,<br />

better address evolving customer demands, and fulfill the promise<br />

of a newly digital supply chain. Hands-on experiences feature<br />

broad partner ecosystem, exploring widest range of technologies<br />

to open possibilities for fabric printing and processing.<br />

Sürdürülebilir, isteğe bağlı dijital moda ve tekstil<br />

üretim teknolojilerinde dünya çapında bir pazar<br />

lideri olan Kornit Digital LTD., Texprocess <strong>2024</strong>’te<br />

canlı dijital kumaşı ve entegre iş akışı portföyünün<br />

benzeri görülmemiş bir gösterimi için zemin<br />

hazırladığını duyurdu. 23-26 Nisan tarihleri arasında<br />

düzenlenen Messe Frankfurt, katılımcıların dijital<br />

tekstillerin eşsiz gücünü tecrübe etmelerine imkan<br />

tanıyarak şirketlerin hem dinamik hem de sürdürülebilir<br />

bir şekilde büyümesine, sürekli değişen<br />

müşteri taleplerine cevap vermesine ve yeni dijital<br />

Kornit Digital LTD., a worldwide market<br />

leader in sustainable, on-demand<br />

digital fashionx and textile<br />

production technologies, announced<br />

today the company is setting<br />

the stage for an unprecedented<br />

display of its vibrant digital fabric<br />

and integrated workflow portfolio<br />

at Texprocess <strong>2024</strong>. Kornit’s display<br />

at Messe Frankfurt – being held <strong>April</strong><br />

23-26 – allows attendees to experien-<br />

KONFEKSİYONTEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


PANORAMA 49<br />

ce the unmatched power of digital<br />

textiles, enabling companies to grow<br />

both dynamically and sustainably,<br />

respond to ever-changing customer<br />

demands and embrace the newly<br />

digital supply chain. Kornit Digital will<br />

feature a view into the end-to-end,<br />

fabric manufacturing ecosystem –<br />

allowing for production of any fabric<br />

and any design for any purpose. The<br />

centerpiece is Kornit Presto MAX,<br />

rapidly transforming the digital world<br />

of fabric printing with an ability to<br />

print on any fabric type – from cotton<br />

and polyester to denim and leather.<br />

This single-step solution sets new benchmarks<br />

in both textile design and<br />

manufacturing across fabrics, home<br />

décor, and more. Built on the promise<br />

of sustainability, Presto MAX is<br />

proven to dramatically reduce both<br />

water usage and waste – ensuring<br />

businesses can thrive in an eco-conscious<br />

marketplace. The system is the<br />

world’s first offering to print white ink<br />

on colored fabrics alongside neon to<br />

extend the color gamut by as much<br />

as 30 percent. Kornit’s new Vivido inks<br />

now additionally offers the industry’s<br />

richest, dark black pigments.<br />

Additionally featured is the KornitX<br />

Global Fulfillment Network, a game-changing<br />

solution designed<br />

to optimize operational efficiency,<br />

eliminate supply chain bottlenecks,<br />

and ensure products are readily<br />

available to meet customer demands.<br />

The solution connects brands,<br />

retailers, and digital platforms to a<br />

high-quality production network –<br />

providing rapid replenishment and<br />

trend adaptability for direct-to-fabric<br />

production. Revolutionary pixel-toparcel<br />

monitoring and control fully<br />

integrates the end-to-end production<br />

workflow for a seamless experience.<br />

The solution based on Kornit’s<br />

game-changing MAX technology<br />

empowers brands to break free from<br />

traditional constraints and unlock<br />

their true potential. It enables them<br />

to maximize margins, boost profitability,<br />

and pave the way for a sustainable<br />

future in the digital on-demand<br />

fashion and textile industry.<br />

tedarik zincirini benimsemesine imkan tanıyor. Kornit<br />

Digital, uçtan uca kumaş üretim ekosistemine<br />

yönelik bir bakış sunuyor ve herhangi bir amaç için<br />

herhangi bir kumaşın ve herhangi bir tasarımın üretilmesine<br />

imkan tanıyor. En önemli parça, pamuk<br />

ve polyesterden denim ve deriye kadar her türlü<br />

kumaş türüne baskı yapma yeteneğiyle kumaş<br />

baskının dijital dünyasını hızla dönüştüren Kornit<br />

Presto MAX’tır. Bu tek adımlı çözüm, hem tekstil<br />

tasarımında hem de kumaş, ev dekorasyonu ve<br />

daha pek çok alanda üretimde yeni ölçütler belirliyor.<br />

Sürdürülebilirlik vaadi üzerine inşa edilen Presto<br />

MAX’ın hem su kullanımını hem de israfı önemli<br />

ölçüde azalttığı ispatlanmış ve işletmelerin çevreye<br />

duyarlı bir pazarda başarılı olmalarını sağlıyor.<br />

Sistem, renk gamını yüzde 30’a kadar genişletmek<br />

için renkli kumaşlar üzerine neon ile birlikte beyaz<br />

mürekkep basabilen dünyadaki ilk sunumdur. Kornit’in<br />

yeni Vivido mürekkepleri artık endüstrinin en<br />

zengin, koyu siyah pigmentlerini de sunuyor.<br />

İlaveten, operasyonel verimliliği optimize etmek,<br />

tedarik zinciri darboğazlarını ortadan kaldırmak<br />

ve ürünlerin müşteri taleplerini karşılayacak şekilde<br />

hazır olmasını sağlamak için tasarlanmış, oyunun<br />

kurallarını değiştiren bir çözüm olan KornitX Küresel<br />

Yerine Getirme Ağı da yer alıyor. Çözüm, markaları,<br />

perakendecileri ve dijital platformları yüksek kaliteli<br />

bir üretim ağına bağlayarak doğrudan kumaşa<br />

üretim için hızlı yenileme ve trend uyumu sağlıyor.<br />

Devrim niteliğindeki pikselden parsele izleme ve<br />

kontrol, kusursuz bir deneyim için uçtan uca üretim<br />

iş akışını tamamen entegre ediyor. Kornit’in oyunun<br />

kurallarını değiştiren MAX teknolojisine dayanan<br />

çözüm, markalara geleneksel kısıtlamalardan<br />

kurtulma ve gerçek potansiyellerini ortaya çıkarma<br />

gücü veriyor. Marjları en üst düzeye çıkarmalarına,<br />

kârlılığı artırmalarına ve dijital isteğe bağlı moda<br />

ve tekstil endüstrisinde sürdürülebilir bir geleceğin<br />

önünü açmalarına imkan sağlıyor.<br />

NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong> KONFEKSİYONTEKNİK


50<br />

PANORAMA<br />

Orka Holding, iş ortaklarını<br />

İstanbul’da ağırladı<br />

Orka Holding, geleneksel Yurt Dışı Bayi Toplantısında<br />

52 ülkeden gelen iş ortaklarını İstanbul’da<br />

ağırladı. Orka Holding’in 44. Yurt Dışı Bayi<br />

Toplantısına, Kıta Avrupası başta olmak üzere<br />

beş kıtadan önde gelen bayi temsilcileri katıldı.<br />

Beş kıtada 400’ün üzerinde mağazaya sahip<br />

olan Orka Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı<br />

Süleyman Orakçıoğlu “Geçen yıl ciroda dolar<br />

bazında yüzde 35 büyümeyi ve 50 milyon dolar<br />

ihracat hedefini geçmeyi başardık. Bu yıl da<br />

global büyümemizi kıta Avrupası başta olmak<br />

üzere İngiltere, Afrika, Amerika, Türk Cumhuriyetleri<br />

ve Uzak Doğu odaklı hayata geçireceğiz.<br />

Yabancı iş ortaklarımız da Damat Tween ve<br />

D’S damat markalarımızın sürdürülebilirliği odağına<br />

alan ve sessiz lüksün en zarif örneklerini<br />

yansıtan <strong>2024</strong>/25 Sonbahar-Kış koleksiyonumuza<br />

büyük ilgi gösterdi ve siparişlerini hedefimizin<br />

iki katına çıkardı” diye konuştu.<br />

80’lerin usta terziliği natürel malzemelerle birleşti<br />

Erkek giyimde dünyanın önde gelen satın alım<br />

heyetlerinin beğenisini kazanan koleksiyon,<br />

1980’lerin terzilik dünyasının ve natürel malzemelerin<br />

ustalıkla bütünleşmesine sahne oluyor. Yeni<br />

sezon tasarımları, Damat Tween ve D’S damat<br />

markalarının geleceği şekillendirmek için geçmişi<br />

ve bugünü birleştirme konusundaki kararlılığını<br />

simgeliyor. Kaşmir, alpaca, yün, süet ve derilerin<br />

yeniden yükselişine öncülük eden <strong>2024</strong>/25<br />

Sonbahar-Kış koleksiyonunda ham maddeden<br />

renklere doğru ilerleme göze çarpıyor.<br />

Kış sezonunu beyaz ve ekru ile karşılayacak<br />

Mükemmelliği yine ön planda tutan koleksiyon,<br />

çok amaçlılık duygusundan aldığı ilham eşliğinde<br />

dolgulu kazaklar, gömlek ceketler ve yeleklerle<br />

fark yaratıyor. Damat Tween ve D’S damat<br />

koleksiyonu, erkek stilini geniş yakalı blazerler,<br />

anoraklar, geniş pantolonlar ve kalın örgü üstlerin<br />

eşsiz uyumu ile daha da güçleniyor. Beyazın<br />

buzdan yulafa ve tereyağına kadar uzanan<br />

tonları ile <strong>2024</strong>-25 Sonbahar ve Kışı sezonunu<br />

karşılayan Damat Tween ve D’S damat koleksiyonu,<br />

kil gibi natürel renklerin eşsiz uyumu ile de<br />

yepyeni ve etkileyici bir renk dalgası oluşturuyor.<br />

KONFEKSİYONTEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


52<br />

PANORAMA<br />

Credo, Texprocess’de yerini aldı<br />

Credo took its place in Texprocess<br />

Başta konfeksiyon olmak üzere otomotiv ve mobilya sektöründe<br />

yoğun olarak kullanılan ve tamamı kendi tesislerinde üretimini<br />

yapan plotter kağıdı çeşitleri ve hdpe film ile konfeksiyon sarf<br />

malzemeleri üretiminde uzmanlaşan Credo, aynı zamanda<br />

yapmış olduğu ihracat ile ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.<br />

Credo, specializing in the production of plotter paper types and<br />

HDPE film and apparel consumables, which are used extensively<br />

in the automotive and furniture sectors, especially in the apparel<br />

sector, and all of which are produced in its own facilities, also<br />

contributes to the country’s economy with its exports.<br />

Credo, edindiği hizmet ve kalite anlayışı<br />

çerçevesinde her geçen gün büyümekte<br />

ve müşteri potansiyelini sürekli arttırarak<br />

bu alanda dünya lideri üretici bir firma<br />

olduğunu göstermektedir. Üretim kalitesinden<br />

müşteri ilişkilerine, hizmet kalitesin-<br />

Credo grows day by day within the framework<br />

of its service and quality understanding<br />

and shows that it is a world-leading<br />

manufacturer in this field by constantly increasing<br />

its customer potential. Credo, which<br />

has achieved globally accepted standards<br />

KONFEKSİYONTEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


PANORAMA 53<br />

in many areas from production quality to<br />

customer relations, from service quality to<br />

labeling, serves its customers in more than<br />

fifty countries, beside to the domestic market.<br />

Credo General Manager İnan Göner<br />

answered our questions about the Texprocess<br />

fair they will attend in Germany.<br />

Which your products that you will exhibit<br />

at Texprocess Fair will you stand out?<br />

“We will first introduce our heat-seal<br />

plotter paper and HDPE Film, which are<br />

accepted by many users.”<br />

What are your expectations from the fair?<br />

“It is to gain new business connections and<br />

contribute to our country’s export targets.”<br />

What are your targets and<br />

predictions for <strong>2024</strong>?<br />

“It is to increase the recognition of Turkish<br />

brands by carrying the power we have<br />

gained with our knowledge, sincerity and<br />

expert staff to every corner of the world.”<br />

den etiketlemeye kadar bir çok konuda<br />

dünyada kabul gören standartlara imza<br />

atan Credo, iç piyasa haricinde, elliden<br />

fazla ülkede müşterilerine hizmet veriyor.<br />

Credo Genel Müdürü İnan Göner, Almanya’da<br />

katılacakları Texprocess fuarı ile<br />

ilgili sorularımızı cevaplandırdı.<br />

Texprocess Fuarı’nda sergileyeceğiniz<br />

hangi ürünlerinizle ön plana çıkacaksınız?<br />

“Özellikle bir çok kullanıcıda kabul görmüş<br />

heatseal plotter kağıdımız ve HDPE Filmimizi<br />

öncelikle tanıtacağız.”<br />

Fuardan beklentileriniz nelerdir?<br />

“Yeni iş bağlantıları edinip ülkemizin ihracat<br />

hedeflerine katkıda bulunmak.”<br />

<strong>2024</strong> yılı hedefleriniz ve<br />

öngörüleriniz nelerdir?<br />

“Bilgi birikim samimiyet ve uzman kadromuzla<br />

birlikte edindiğimiz gücümüzü<br />

dünyanın her bir köşesine taşıyarak Türk<br />

markalarının tanınırlığını artırmak.”<br />

NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong> KONFEKSİYONTEKNİK


54<br />

PANORAMA<br />

Kadın girişimciler iş hayatında<br />

nasıl daha başarılı olabilir?<br />

motivasyon sağlayarak kadınların daha sağlam<br />

bir temel oluşturmasına yardımcı olacaktır.<br />

Sürekli öğrenin<br />

Başarılı bir iş kadını olmak, sürekli olarak<br />

kendinizi geliştirmenizi gerektirir. Kendinizi ve<br />

işinizle ilgili becerilerinizi geliştirmek için çeşitli<br />

kaynaklardan yararlanmalısınız. Eğitim programlarına<br />

katılım, çevrimiçi dersler ve mentorluk<br />

ilişkileri kurarak iş dünyasında daha fazla<br />

katma değer üretebilirsiniz. Sürekli öğrenme,<br />

rekabetçi kalmanızı sağlayacak ve işinizde<br />

başarılı olmanıza yardımcı olacaktır.<br />

Risk almaktan korkmayın<br />

İş dünyasında başarılı olmak için, kendine<br />

güvenmek ve zaman zaman risk almaktan<br />

korkmamak önemlidir. Cesaretinizin sınırlarını<br />

zorlayarak, yeni fırsatlar keşfetmek ve büyümek<br />

için adımlar atmalısınız. Kendinize olan<br />

güveniniz, sizi engellerin üstesinden gelmeye<br />

ve hedeflerinizi gerçekleştirmeye yönlendirecektir.<br />

Aldığınız tutarlı riskler iş dünyasında sizi<br />

bir adım öne taşıyacaktır.<br />

Kadın girişimcilerin iş hayatında başarılı olmaları,<br />

sadece bireysel yeteneklerine değil, aynı<br />

zamanda etkili stratejilere dayalı bir çaba ve<br />

destek ağının varlığına da dayanır. Bu bağlamda,<br />

kadın girişimciler için, güçlü bir destek<br />

ağına ve doğru stratejilere sahip olmak, iş hayatında<br />

büyük önem taşır. Mentorluk ilişkileri,<br />

sürekli öğrenme ve kişisel gelişim, cesaret ve<br />

risk alma yeteneği, dengeli bir yaşam sürdürme<br />

ve etkili iletişim becerileri gibi unsurlar,<br />

kadın girişimcilerin başarılı olmalarını sağlayacak<br />

temel taşlardır. Generali Sigorta, kadın<br />

girişimcilerin iş hayatında nasıl daha başarılı<br />

olabileceğini kamuoyu ile paylaştı.<br />

Girişimcilik gruplarına katılın<br />

Kadın girişimciler için, güçlü bir destek ağına<br />

sahip olmak son derece önemlidir. İş hayatında<br />

başarılı olmak için mentorluk, danışmanlık<br />

ve diğer girişimcilerle iletişim kurma gibi kaynaklar<br />

sağlayan organizasyonlarına veya kadın<br />

girişimcilik gruplarına katılmak çok değerlidir.<br />

Bu gruplar deneyim paylaşımı, bilgi alışverişi ve<br />

Dengeli bir iş modeli oluşturun<br />

İş hayatında başarılı olmanın yanı sıra, dengeli<br />

bir yaşam sürdürmek de önemlidir. Zamanınızı<br />

iş, aile ve kişisel bakım arasında dengeli bir şekilde<br />

ayırarak hem iş hem de özel hayatınızda<br />

mutluluğu ve tatmini sağlayabilirsiniz. Kendinize<br />

zaman ayırarak stresi azaltabilir, yaratıcılığınızı<br />

artırabilir ve daha odaklanmış bir zihinle işinize<br />

odaklanabilirsiniz. Öte yandan sosyal yaşantınızı<br />

ihmal etmeden bir iş modeli oluşturmanız da<br />

daha az yıpranmanızı sağlayacaktır.<br />

Fırsatları değerlendirin<br />

İş hayatında başarılı olmak için, çevrenizdeki<br />

insanlarla etkili bir şekilde iletişim kurmak ve<br />

fırsatları değerlendirmek önemlidir. İş ilişkilerinizi<br />

güçlendirmeli, profesyonel ağınızı genişletmeli<br />

ve yeni fırsatlar aramalısınız. İyi bir iletişim<br />

becerisine sahip olmak, işinizi büyütmenize ve<br />

iş hayatında daha fazla başarı elde etmenize<br />

yardımcı olacaktır. Öte yandan iş ağınızın<br />

büyümesi yeni sektörleri öğrenmeniz ve farklı<br />

girişimler kurmanıza da yardımcı olabilir.<br />

KONFEKSİYONTEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


56<br />

PANORAMA<br />

Stratasys, Frankfurt’taki<br />

Texprocess’te benzersiz<br />

3DFashion doğrudan<br />

tekstile 3D baskı teknolojisini<br />

sergileyecek ve tekstil<br />

baskı şirketlerinin nasıl karlı<br />

büyüme sağlayabileceğini<br />

ve tasarımcılar ve lüks<br />

markalar adına yeni tasarım<br />

yeteneklerinin kilidini<br />

açabileceğini vurgulayacak.<br />

Stratasys will showcase its<br />

unique 3DFashion direct-totextile<br />

3D printing technology<br />

at Texprocess in Frankfurt,<br />

highlighting how textile printing<br />

companies can drive profitable<br />

growth and unlock new design<br />

capabilities on behalf of<br />

designers, and luxury brands.<br />

Stratasys, 3DFashion<br />

baskı teknolojisini<br />

Texprocess’te sergileyecek<br />

Stratasys to Demonstrate<br />

3DFashion technology<br />

at Texprocess<br />

Stratasys, katmanlı üretimdeki en son gelişmeleri<br />

ve özel doğrudan giysiye gelişmiş yeteneklerini<br />

gösteren J850 TechStyle 3D yazıcısını<br />

fuarda sunacak. Bu, üreticilere, geleneksel yöntemlerle<br />

eşi benzeri olmayan karmaşık desenler<br />

Stratasys will present its J850 TechStyle<br />

3D printer, demonstrating the very latest<br />

in additive manufacturing plus exclusive<br />

direct to garment advanced capabilities.<br />

This provides manufacturers unparallelled<br />

KONFEKSİYONTEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


PANORAMA 57<br />

opportunities to achieve intricate patterns<br />

and optical illusions unmatched by traditional<br />

methods. Stratasys will also showcase<br />

its new direct-to-garment tool, enabling<br />

existing garments to be enhanced with<br />

new designs. This process will therefore prolong<br />

their lifespan and reduce waste whilst<br />

creating personalized and customized<br />

pieces. Stratasys will launch the commercial<br />

availability of the Original Urban Tattoo<br />

Collection, a collaboration with designer<br />

Travis Fitch, showcasing 3D designs inspired<br />

by body tattoos that can be 3D printed<br />

onto garments such as jeans and jackets.<br />

This collection not only transforms old garments<br />

into unique wearable art, but also<br />

promotes sustainability within the textile<br />

industry. The J850 TechStyle 3D printer’s versatility<br />

enables users to print directly onto<br />

semi-flexible or rigid materials, in a choice<br />

of over 600k colors available in both matte<br />

and glossy finishes. Its compatibility with<br />

various software tools allows users to adjust<br />

the height of 2D patterns, alter colors and<br />

textures, and convert them into 3D designs,<br />

resulting in top quality customized designs,<br />

further solidifying Stratasys’ position as an<br />

industry leader in 3D printing innovation.<br />

ve optik yanılsamalar elde etme konusunda<br />

benzersiz fırsatlar sağlıyor. Stratasys ayrıca<br />

mevcut giysilerin yeni tasarımlarla zenginleştirilmesine<br />

imkan sağlayan yeni doğrudan giysiye<br />

boyama aracını da sergileyecek. Dolayısıyla<br />

bu süreç, kişiselleştirilmiş ve özelleştirilmiş<br />

parçalar yaratırken ömrünü uzatacak ve israfı<br />

azaltacaktır. Stratasys, tasarımcı Travis Fitch<br />

ile işbirliği yaparak kot pantolon ve ceket gibi<br />

giysilere 3D basılabilen vücut dövmelerinden<br />

ilham alan 3D tasarımları sergileyen Original<br />

Urban Tattoo Koleksiyonunu ticari olarak satışa<br />

sunacak. Bu koleksiyon yalnızca eski giysileri<br />

benzersiz giyilebilir sanat eserlerine dönüştürmekle<br />

kalmıyor, aynı zamanda tekstil endüstrisinde<br />

sürdürülebilirliği de destekliyor. J850 TechStyle<br />

3D yazıcının çok yönlülüğü, hem mat<br />

hem de parlak yüzeylerde mevcut 600 binin<br />

üzerinde renk seçeneğiyle kullanıcıların doğrudan<br />

yarı esnek veya sert malzemeler üzerine<br />

baskı yapmasını sağlıyor. Çeşitli yazılım araçlarıyla<br />

uyumluluğu, kullanıcıların 2D desenlerin<br />

yüksekliğini ayarlamasına, renkleri ve dokuları<br />

değiştirmesine ve bunları 3D tasarımlara<br />

dönüştürmesine imkan tanır; bu da en yüksek<br />

kalitede özelleştirilmiş tasarımlarla sonuçlanır<br />

ve Stratasys’in 3D baskı inovasyonunda sektör<br />

lideri konumunu daha da sağlamlaştırır.<br />

NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong> KONFEKSİYONTEKNİK


58<br />

PANORAMA<br />

3D Spacer kumaşlar ile<br />

ütülemede enerji tasarrufu<br />

Saving energy at ironing<br />

with 3D Spacer fabrics<br />

VOMATEX 1968 yılında kuruldu ve çoğunlukla<br />

hazır giyim sektöründeki ütü masaları<br />

ve preslerde kullanılan, ısıya ve basınca<br />

dayanıklı sünger, keçe ve tekstil ürünlerinin<br />

geniş bir yelpazesini tedarik etmektedir. Şu<br />

anda VOMATEX, bu enerji tasarrufu çözümünün<br />

ekolojik ayak izini artıracak geri dönüştürülmüş<br />

Polyester’i test ederek 3D Spacer<br />

Kumaşların daha da geliştirilmesi üzerinde<br />

çalışıyor. VOMATEX 3D Spacer Kumaşlar,<br />

ütü masalarında veya prelerde kullanılan<br />

sünger veya keçelerin yerine yaygın<br />

olarak kullanılıyor. En büyük avantajı,<br />

birçok uygulamada ütü<br />

masasının elektrikli ısıtmasının<br />

kapatılabilmesi ve böylece<br />

VOMATEX 3D Spacer Fabrics are used to<br />

replace the commonly used foams or felts<br />

on ironing tables or presses. Their biggest<br />

advantage is the possibilty to switch off the<br />

electrical heating of ironing tables at many<br />

applications which saves a huge amount of<br />

electrical power. Moreover the 3D structure<br />

offers the best permeability of all available<br />

paddings for ironing which improves the<br />

suction ant speeds up the ironing process.<br />

VOMATEX 3D Spacer Fabrics are heat<br />

resistant, durable elastic and steam<br />

diffusing. The operators appreciate<br />

the convenient smooth<br />

surface and the excellent<br />

pressure distribution which<br />

KONFEKSİYONTEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


1<br />

8<br />

15<br />

22<br />

29<br />

1<br />

8<br />

15<br />

22<br />

29<br />

6<br />

13<br />

20<br />

27<br />

7<br />

14<br />

21<br />

28<br />

4<br />

11<br />

18<br />

25<br />

<strong>2024</strong><br />

2<br />

9<br />

16<br />

23<br />

30<br />

2<br />

9<br />

16<br />

23<br />

30<br />

7<br />

14<br />

21<br />

28<br />

1<br />

8<br />

15<br />

22<br />

29<br />

5<br />

12<br />

19<br />

26<br />

OCAK<br />

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar<br />

3<br />

10<br />

17<br />

24<br />

31<br />

3<br />

10<br />

17<br />

24<br />

4<br />

11<br />

18<br />

25<br />

4<br />

11<br />

18<br />

25<br />

2<br />

9<br />

16<br />

23<br />

30<br />

5<br />

12<br />

19<br />

26<br />

NISAN<br />

1<br />

8<br />

15<br />

22<br />

29<br />

3<br />

10<br />

17<br />

24<br />

31<br />

5<br />

12<br />

19<br />

26<br />

3<br />

10<br />

17<br />

24<br />

31<br />

4<br />

11<br />

18<br />

25<br />

6<br />

13<br />

20<br />

27<br />

6<br />

13<br />

20<br />

27<br />

4<br />

11<br />

18<br />

25<br />

5<br />

12<br />

19<br />

26<br />

7<br />

14<br />

21<br />

28<br />

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar<br />

MAYIS<br />

2<br />

9<br />

16<br />

23<br />

30<br />

7<br />

14<br />

21<br />

28<br />

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar<br />

EKIM<br />

5<br />

12<br />

19<br />

26<br />

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar<br />

KASIM<br />

6<br />

13<br />

20<br />

27<br />

7<br />

14<br />

21<br />

28<br />

1<br />

8<br />

15<br />

22<br />

29<br />

2<br />

9<br />

16<br />

23<br />

30<br />

6<br />

13<br />

20<br />

27<br />

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar<br />

3<br />

10<br />

17<br />

24<br />

<strong>2024</strong> Uluslarası Tekstil ve <strong>Konfeksiyon</strong><br />

Makinaları Kumaş,İplik ve Aksesuar<br />

Fuarları<br />

Mısır Uluslararası Tekstil ve <strong>Konfeksiyon</strong> Makinaları<br />

Kumaş,İplik ve Aksesuar<br />

Fuarı<br />

18-21 Ocak <strong>2024</strong><br />

KAHİRE/MISIR<br />

<br />

Vietnam Saigon Uluslararası Tekstil ve <strong>Konfeksiyon</strong><br />

Makinaları,Kumaş,İplik<br />

ve Aksesuar Fuarı<br />

10-13 Nisan <strong>2024</strong><br />

HO CHI MINH/VİETNAM<br />

Fas Uluslararası Tekstil ve <strong>Konfeksiyon</strong><br />

Makinaları,Kumaş,İplik<br />

ve Aksesuar Fuarı<br />

7-9 Mayıs <strong>2024</strong><br />

KASABLANKA/FAS<br />

<br />

Vietnam Hanoi Uluslararası Tekstil ve <strong>Konfeksiyon</strong><br />

Makinaları,Kumaş,İplik<br />

ve Aksesuar Fuarı<br />

23-25 Ekim <strong>2024</strong><br />

HANOİ/VİETNAM<br />

Suudi Arabistan Uluslararası Tekstil ve <strong>Konfeksiyon</strong><br />

Makinaları,Kumaş,İplik<br />

ve Aksesuar Fuarı<br />

18-20 Kasım <strong>2024</strong><br />

RİYAD/SUUDİ ARABİSTAN<br />

info@leadexhibitions.com<br />

+90 216 545 86 96


60<br />

PANORAMA<br />

büyük miktarda elektrik tasarrufu sağlanması<br />

oluyor. Ayrıca emiş gücünü artıran ve ütüleme<br />

işlemini hızlandıran 3B yapısı, ütüleme<br />

için mevcut tüm dolgu malzemeleri arasında<br />

en iyi geçirgenliği sunuyor. VOMATEX 3D<br />

Spacer Kumaşlar, ısıya dayanıklıdır, sağlam<br />

elastikli ve buhar yayıcıdır. Operatörler, elle<br />

ütülemeyi kolaylaştıran ve sürekli iyi ütüleme<br />

sonucu veren kullanışlı pürüzsüz yüzeyi ve<br />

mükemmel basınç dağılımını takdir ediyor.<br />

Genellikle son işlem için 10 mm kalınlığındaki<br />

yumuşak kalite ve ara ütüleme için 6 mm<br />

kalınlığında sert kalite kullanılıyor.<br />

ease hand ironing and give a constantly<br />

good ironing result. Generally the soft quality<br />

in 10 mm thickness is used for finishing and<br />

the 6 mm thick hard quality for intermediate<br />

ironing. At the moment VOMATEX is working<br />

on a further development of the 3D Spacer<br />

Fabrics by testing recycled Polyester which<br />

would enhance the ecological footprint of<br />

this energy saving solution. VOMATEX was<br />

founded in 1968 and supplies a wide range<br />

of heat ant pressure resistant foams, felts and<br />

textiles which are mainly used on ironing tables<br />

and presses in the garment industry.<br />

KONFEKSİYONTEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


62<br />

PANORAMA<br />

Türkiye’nin lider konfeksiyon makine üreticileri ve dünyaca ünlü<br />

markaların temsilcileri, GarmentTech İstanbul <strong>Konfeksiyon</strong>,<br />

Nakış Makineleri Yedek Parça ve Yan Sanayi Fuarı için <strong>Teknik</strong><br />

Fuarcılık ile iş birliği yaptı. GarmentTech İstanbul Fuarı’nın ilki 25-<br />

28 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi (İFM)’nde<br />

düzenlenecek. <strong>Konfeksiyon</strong> ve hazır giyim üretiminde kullanılan<br />

tüm teknolojileri bir araya getirecek olan GarmentTech İstanbul<br />

Fuarı, sektörün tek ve en kapsamlı buluşma noktası olacak.<br />

Geleceğin moda teknolojileri<br />

GarmentTech İstanbul<br />

Fuarı’nda bir araya gelecek<br />

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü hem istihdam<br />

hem de ihracat gelirleriyle Türkiye ekonomisinin<br />

lokomotif sektörleri arasında yer alıyor. 22 bin<br />

640 ihracatçı, 42 bin 434’e yakın imalatçının<br />

olduğu sektör, üretimde çalışan yaklaşık 700 bin<br />

kişi ile ülke istihdamında da öncelikli sektörler<br />

arasında bulunuyor. Perakende ve hazır giyim<br />

sektörüyle birlikte toplam istihdam ise 2 milyonu<br />

aşıyor. Öte yandan hazır giyim ve konfeksiyon;<br />

Türkiye’de en fazla ihracat yapan 3. sektör konumunda<br />

yer alıyor. Türkiye ise; dünyanın en fazla<br />

hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yapan 5. ülkesi.<br />

2023 yılında 19,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren<br />

sektör, genel ihracat içinde %7,5’lik<br />

KONFEKSİYONTEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


PANORAMA 63<br />

paya sahip. 30 yılı aşkın fuarcılık tecrübesine<br />

sahip olan ve Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı<br />

ITM’i bir dünya markası haline getiren <strong>Teknik</strong><br />

Fuarcılık, konfeksiyon ve hazır giyim sektörünün<br />

yakaladığı başarıyı sürdürülebilir hale getirmek<br />

üzere harekete geçti. <strong>Konfeksiyon</strong> Makineleri<br />

Danışma Kurulu üyelerinin destekleri ve <strong>Konfeksiyon</strong><br />

Otomasyon ve Makine İmalatçıları Derneği<br />

(KOMİD)’nin iş birliği ile düzenlenecek Garment-<br />

Tech İstanbul Fuarı; dünyanın dört bir yanından<br />

gelecek profesyonel ziyaretçilere ve küresel<br />

alıcılara ev sahipliği yapacak.<br />

Necip Güney: GarmentTech İstanbul Fuarı’nı bir<br />

dünya markası haline getireceğiz<br />

Bu büyük buluşma ve iş birliğinin lansmanı<br />

amacıyla düzenlenen GarmentTech İstanbul<br />

Fuarı’nın basın toplantısı, Wyndham Grand<br />

İstanbul Europe Otel’de gerçekleştirildi. Basın<br />

toplantısına <strong>Konfeksiyon</strong> Makineleri Danışma<br />

Kurulu üyeleri arasında bulunan; Astaş Holding<br />

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı H.Kaya<br />

Aşçı, Astaş Juki Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel<br />

Müdürü Turgay Aşçı, Çatma Makina Yönetim<br />

Kurulu Başkanı Yavuz Çatma, Alba Makina<br />

Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Albayrak,<br />

Malkan Makina Genel Müdürü Alparslan Er,<br />

Uğur Makina Genel Müdürü Temel Kamiloğlu,<br />

Tetaş Satış ve Pazarlama Genel Müdür<br />

Yardımcısı Murat Eren, Malkan Makina Fabrika<br />

Müdürü Metin Kılıç, KOMİD Başkanı Haluk<br />

Akın, TEMSAD Başkanı Adil Nalbant, KOMİD<br />

Üyeleri Serkon Makina Yönetim Kurulu Başkanı<br />

İzzet Savaş, Robotech Genel Müdürü Hüseyin<br />

Çetin, NewTech Makinaları Yönetim Kurulu<br />

Başkanı Nezir Yazıcı, LGM Dış Ticaret Yiğit<br />

Sağdık Manav, Avtek Firma Müdürü Oğuz Avcı<br />

ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Toplantının<br />

açılış konuşmasını <strong>Teknik</strong> Fuarcılık Yönetim<br />

Kurulu Başkanı Necip Güney yaptı.<br />

NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong> KONFEKSİYONTEKNİK


64<br />

PANORAMA<br />

Texhibition<br />

İstanbul’da<br />

ARTA Tekstil<br />

rüzgarı<br />

Sürdürülebilir üretim<br />

anlayışıyla dünyanın önde<br />

gelen hazır giyim üreticilerine<br />

yüksek kalitede mamul<br />

dokuma ve örme kumaşlar<br />

sunan ARTA Tekstil, geniş ürün<br />

gamını Texhibition İstanbul’da<br />

sergiledi. 6-8 Mart <strong>2024</strong><br />

tarihleri arasında İstanbul Fuar<br />

merkezi’nde gerçekleşen<br />

fuarda ARTA Tekstil kamuflaj<br />

ürünleriyle öne çıktı.<br />

fuara Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere, ABD, Kuzey<br />

Afrika ülkeleri ve Ortadoğu başta olmak üzere<br />

birçok ülkeden nitelikli alıcılar katılım sağlarken<br />

ARTA Tekstil fuarda; savunma sanayi için tasarlanan<br />

kamuflaj ürünleri arasında, gece görüş<br />

kameraları ile görünmeyen Infrared Reflective<br />

(IRR) özellikli kumaşlarını ziyaretçilerine sundu.<br />

Yeni iş birliklerine zemin hazırladı<br />

ARTA Tekstil dört yıldır düzenli olarak Texhibition<br />

İstanbul’a katılım gösterirken fuarın her yıl uluslararası<br />

niteliğini artırdığına değinen ARTA Tekstil<br />

kurucu ortağı Tamer Nalbant, “Sektörümüz<br />

için tüm fuarları önemsiyoruz. Bu yıl Texhibition<br />

İstanbul’a dördüncü kez katıldık. İş birliği gerçekleştirdiğimiz<br />

markalarla ilişkilerimizi canlı tutmak<br />

açısından fuarı önemsiyoruz, burada yeni<br />

bağlar kurma fırsatı yakaladık. Fuara özellikle<br />

İspanya, İngiltere, Hollanda, Ukrayna, Romanya,<br />

Fas, Tunus, Lübnan, ve Mısır’dan gelen nitelikli<br />

ziyaretçilerin olması önemliydi. Fuarın her yıl<br />

ziyaretçi sayısını artırması bize katkı sağlıyor.<br />

Fuarda bu yıl özellikle savunma sanayinin<br />

talep ettiği özel karışımlı, yüksek dayanıklılığa<br />

sahip kamuflaj ürünlerimizi ön plana çıkardık.<br />

NATO standartlarında sunduğumuz ürünlerin<br />

arasında, gece görünmeyi engelleyen özel<br />

IRR kaplama ve baskılı kumaşlarımızı da sergiledik.<br />

Bunun yanı sıra fashion alanında casual<br />

giyim için kullanılan kumaşlar, örme kumaşlar,<br />

üst grup ( gömlek-bluz vs.) kullanımına yönelik<br />

kumaşlar ve non-denim kumaşlar da standımızda<br />

sektör ilgilileri ile buluştu” dedi.<br />

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları<br />

Birliği’nin (İTHİB) İstanbul Ticaret Odası (İTO) iş birliği<br />

ile sektörü buluşturduğu Texhibition İstanbul<br />

Kumaş, İplik ve Tekstil Aksesuarları Fuarı’nın dördüncüsü<br />

6-8 Mart <strong>2024</strong> tarihleri arasında İstanbul<br />

Fuar Merkezi’nde gerçekleşti. Fuarın organize<br />

edildiği ilk yıldan bu yana düzenli olarak katılım<br />

gösteren ve dünyanın önde gelen hazır giyim<br />

üreticilerine yüksek kalitede ürün sunan ARTA<br />

Tekstil, bu yıl fuarda hem yeni ürünlerini tanıttı,<br />

hem de iş birliği gerçekleştirdiği markalarla bir<br />

araya gelme fırsatı buldu. Kumaş ve konfeksiyon<br />

yan sanayi firmalarının katılımıyla gerçekleşen<br />

KONFEKSİYONTEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


“İşi profesyonellerine bırakın”<br />

WEB OFSET DÜZ OFSET CİLT AMBALAJ<br />

‘nin matbaası<br />

“İhlas Matbaacılık güvencesiyle”<br />

Termal Kalıp<br />

Yüksek tirajlı baskılara uygun, geniş<br />

gelişim töleransına sahip, net ve kaliteli<br />

baskı sağlayan özel bir kalıptır.<br />

Baskı Adedi: 100.000 - 200.000 (Normal Mürekkep)<br />

80.000 – 100.000 (UV Mürekkep)<br />

Detaylar İçin:<br />

Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza<br />

No:11 A / 41 Yenibosna / İSTANBUL - TÜRKİYE<br />

Tel.: + 90 212 454 31 95 • www.afarkplates.com<br />

Konvansiyonel Kalıp (Ctcp-LX)<br />

UV-CTP kalıp kullanan üst düzey müşteriler<br />

için geliştirilmiştir. Yüksek hassasiyete sahip,<br />

yüksek tirajlı baskılara uygun,<br />

Baskı Adedi: 100.000 - 200.000 (Normal Mürekkep)<br />

50.000 – 100.000 (UV Mürekkep)<br />

Merkez Mahalasi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza<br />

No:11 A / 41 Yenibosna / İSTANBUL - TÜRKİYE<br />

Tel.: + 90 212 454 30 00 www.ihlasmatbaacilik.com<br />

Detaylar İçin:


66<br />

PANORAMA<br />

Kyocera’dan sürdürülebilir<br />

inkjet tekstil yazıcısı<br />

Kyocera’nın sürdürülebilir<br />

inkjet tekstil yazıcısı<br />

“FOREARTH” tarafından<br />

basılan kumaş, moda<br />

markası “ANREALAGE” ile<br />

ortak çalışma olarak Paris<br />

Moda Haftası ® Sonbahar/Kış<br />

<strong>2024</strong>-2025’te görücüye çıktı.<br />

Kyocera Document Solutions, Japon moda<br />

markasının tasarımcısı ve kurucusu Kunihiko<br />

Morinaga tarafından tasarlanıp oluşturulan<br />

bir kadın giyim markasıyla iş birliğinin başladığını<br />

duyurdu. Kyocera’nın inkjet tekstil<br />

yazıcısı “FOREARTH” ile basılan kumaşı<br />

kullanan “ANREALAGE”, <strong>2024</strong>-2025 Sonbahar/Kış<br />

Paris Moda Haftası’nda görücüye<br />

çıktı. Kyocera Türkiye Pazarlama İnovasyon<br />

Direktörü Türkay Terzigil, konuyla ilgili görüşlerini<br />

şu şekilde dile getirdi; “Bu, şirketimiz için<br />

hem gurur verici hem de tarihi bir an. Paris<br />

Moda Haftası’nda, “FOREARTH” tarafından<br />

basılan kumaşlarla hayata geçirilen kaliteli<br />

ve güzel tasarımlar yer alıyor. Bu, inkjet yani<br />

mürekkep püskürtmeli teknolojinin çağımıza<br />

yön verdiğinin göstergesi. Tekstil baskısında<br />

mürekkep püskürtmeli teknoloji ile heyecanlı<br />

bir dönemin başladığına inanıyoruz.”<br />

1) İşbirliği hakkında<br />

Tasarımcı Kunihiko Morinaga, “FOREARTH”<br />

adlı mürekkep püskürtmeli tekstil yazıcısının,<br />

kumaş baskısında su kullanımını önemli ölçüde<br />

azaltan bir konsept olduğundan övgüyle<br />

bahsediyor. Ayrıca, moda endüstrisinde baskıdan<br />

dolayı oluşan su kirliliği ve fazla stoklan-<br />

KONFEKSİYONTEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


PANORAMA 67<br />

mış kumaş ve giysilerin kitleler halinde atılması<br />

gibi uzun zamandır devam eden sorunların<br />

çözülmesine katkıda bulunduğuna değiniyor.<br />

Bu iş birliği, tasarımcı ve Kyocera’nın aynı<br />

değerleri paylaşmasından doğmuştur.<br />

Tasarımcı Kunihiko Morinaga’nın Yorumu<br />

Bu koleksiyonun teması “NESNE”. İnsanlar için<br />

değil, cansız nesneler için kıyafetler tasarlama<br />

fikrinin peşinden gittim. Gösteri, gelecekteki<br />

dünyayı, 22. yüzyılda 100 yıl sonrasını yansıtıyor<br />

ve orada hangi tür kıyafetlerin mevcut<br />

olacağını ve hangi tür moda gösterilerinin<br />

yapılacağını ifade ediyor. Bu gösteride, giysilerin<br />

su kullanımını azaltma konseptini “FO-<br />

REARTH”ı ifade etmeye çalışarak bir damla<br />

suya benzeyen bir elbise sergiledim. Giysiler<br />

genellikle insan vücuduna uyacak şekilde<br />

yapılır, ancak ben kusursuz bir küreyi insan<br />

vücudu olarak kavramsallaştırdım ve etrafına<br />

sarılan bir dantelli elbise yaptım. Küre, elbiseyi<br />

giydiğinde elbisenin kendisi bir su damlasına<br />

benziyor, ancak elbiseyi küreden soyduğunuzda<br />

insanların giydiği bir elbiseye dönüşüyor.<br />

Kıyafet tasarladığım yıllar boyunca, desenler<br />

için çok fazla su kullanmanın doğal olduğunu<br />

düşündüm ve su kullanmanın renklerin, canlı<br />

ifadenin ve kumaşın dokusunun korunmasına<br />

yardımcı olacağını düşündüm. Ancak, FORE-<br />

ARTH ile basılmış kumaşın çok az su kullanılmasına<br />

rağmen aynı canlı ve yüksek çözünürlüklü<br />

görünümü elde ettiğini görmek beni çok<br />

etkiledi. Tekstilin dokusu hiç bozulmamıştı ve<br />

kumaşın yumuşaklığı korunmuştu.<br />

3) Konum Özgürlüğü<br />

Tekstil baskısı su kaynağına bağlı olmadığından,<br />

şirketler hemen hemen her yerde kurulum<br />

yapabilir ve böylece lojistik maliyetleri<br />

ve süresi ile fazla stokları azaltabilir. Bu cihaz,<br />

neredeyse her konumdan optimize edilmiş<br />

üretim hacimlerini destekler. “FOREARTH”,<br />

tekstil baskısında su kullanımını neredeyse<br />

sıfıra indirdiği için buharlama ve yıkama için<br />

ayrı tesislere ihtiyaç duymaz. Bu, geleneksel<br />

tekstil baskısında ön ve son işlem süreçlerinde<br />

gereklidir. Su kullanımının azaltılması ayrıca<br />

enerji tüketiminde ve CO2 emisyonlarında<br />

önemli ölçüde azalma sağlar. Bunun yanı sıra<br />

kumaşın yumuşaklığını korur, bu da tekstil ve<br />

moda endüstrisinde önemlidir. Ayrıca pamuk,<br />

ipek, polyester, naylon ve karışık kumaşlar<br />

gibi geniş bir malzeme yelpazesinde yüksek<br />

çözünürlüklü baskı imkanı sağlar.<br />

FOREARTH:<br />

İki aşamalı bir baskı ve kurutma sürecine<br />

sahiptir. Baskı süreci su kullanımını içermezken,<br />

bakım süreci önemli ölçüde azaltılmış bir su<br />

hacmi kullanır. FOREARTH, konveyör bandını<br />

temizlemek için kullanılan suyu filtreler aracılığıyla<br />

geri dönüştürür, bu nedenle 1 kg kumaş<br />

için su tüketimi, geleneksel baskıda 1kg kumaş<br />

başına kullanılan 153L suya kıyasla sadece<br />

0.02L’dir (Kyocera tarafından 2022 yılında yapılan<br />

araştırmaya dayanmaktadır).<br />

Yeni teknolojinin sadece modada değil, daha<br />

geniş anlamda dünyada evrim için gerekli olduğunu<br />

düşünüyorum. “FOREARTH” bize daha<br />

önce başaramadığımızı ifade etme imkanı<br />

veriyor ve bu, daha sürdürülebilir bir geleceğe,<br />

22. yüzyıla imkan verecek önemli bir adımdır.<br />

“FOREARTH” mürekkep püskürtmeli<br />

tekstil yazıcısının özellikleri:<br />

1) Su Kullanımını Azaltma Konsepti<br />

Tekstil baskısında su kullanımını önemli<br />

ölçüde azaltır.<br />

2) Yenilikçi Özgürlük<br />

Özel pigment mürekkebi, birçok farklı kumaş<br />

türünde hem yumuşak dokulu baskılar hem de<br />

yüksek dayanıklılık sağlar.<br />

NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong> KONFEKSİYONTEKNİK


68<br />

PANORAMA<br />

Gamelu’dan<br />

35 ülkeye ihracat<br />

Türkiye’nin yerli ayakkabı<br />

markası Gamelu, 35 ülkeye<br />

ihracat yaparak dünyayı<br />

fethediyor. Avrupa’da son<br />

5 yılın en iyi yükseliş yapan<br />

firmaları arasında 3. sırada<br />

yer alan Gamelu, Türkiye’de<br />

de 4 senede 500 bayiye<br />

ulaştı. Spor ayakkabı, günlük<br />

ayakkabı ve su geçirmez<br />

bot üreten Gamelu,<br />

ayakkabı sektöründe<br />

Türkiye’nin gururu oldu.<br />

Ortalama 600 bin çift ayakkabı üretiliyor<br />

24 senedir ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren<br />

Gamelu’nun sahibi Erkan Demir, Gamelu’nun<br />

başarı hikâyesini şöyle anlatıyor: “1998 yılında<br />

kurduğumuz Gamelu, yılda ortalama 600 bin çift<br />

ayakkabı üretiyor. En çok tercih edilen modellerimiz<br />

spor ayakkabılar ve su geçirmez botlar diyebiliriz.<br />

Fiyat performans oranı yüksek ve popüler<br />

kültürün etkisiyle tasarlanmış ürünlerimiz çoğunlukla<br />

genç kesim tarafından oldukça beğeniliyor.<br />

Müşterilerimizin memnuniyeti bizim için çok<br />

önemli olduğu için aldığımız yorumlara göre yeni<br />

modellerimizi tasarlıyoruz. Bir nevi müşterilerimiz<br />

yeni modelleri tasarlıyor” ifadelerini kullandı.<br />

Doğu Anadolu’ya fabrika kuruldu<br />

Gamelu’nun gelecek planları hakkında da<br />

bilgi veren Demir, “Satış ve üretim alanlarındaki<br />

faaliyetlerimizi her sene düzenli olarak büyütüyoruz.<br />

<strong>2024</strong> yılında Doğu Anadolu Bölgesine<br />

odaklandık. Ülkemizin sanayi açığını kapatmak<br />

ve bölgesel istihdama katkı vermek amacıyla<br />

Doğu Anadolu’ya 1000 kişiye istihdam sağlayabileceğimiz<br />

bir üretim fabrikası kurduk” dedi.<br />

Türkiye’nin yerli ayakkabı markası Gamelu, 35<br />

ülkeye ihracat yaparak dünyayı fethediyor.<br />

İngiltere, Almanya, İtalya, Romanya ve Rusya<br />

gibi ülkelerinde yaptığı ihracatla Avrupa’da<br />

son 5 yılın en iyi yükseliş yapan firmaları arasında<br />

3. sırada yer alan Gamelu, Türkiye’de<br />

de 4 senede 500 bayiye ulaştı. Spor ayakkabı,<br />

günlük ayakkabı ve su geçirmez bot üreten<br />

Gamelu, Sedex ve Amfori BSCI sertifikalarına<br />

sahip olan Gamelu, Avrupalının gözdesi oldu.<br />

e-ticarette de büyüyecek<br />

Yeni yılda e-ticarette de büyüme hedefiyle yola<br />

çıktıklarının altını çizen Erkan Demir, “Marka<br />

değerimizi tüm dünyada artırmak istiyoruz. Dünyanın<br />

en büyük pazar alanı internetten satışlar<br />

oldu. Dolayısıyla Gamelu markasıyla e-ticaretteki<br />

yatırımlarımızı artıracağız. Ayrıca yurt içi ve<br />

yurt dışındaki fuarlara katılıyoruz. Dünyanın en<br />

büyük fuarlarından olan Milano’daki Milano<br />

Fashion & Jewels fuarında Türk imzalı ayakkabılar<br />

damga vuracak” ifadelerini kullandı.<br />

KONFEKSİYONTEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


70<br />

PANORAMA<br />

Koleksiyonda, artırılmış geri<br />

dönüşümlü içeriğe sahip<br />

gelişmiş bir sürdürülebilirlik elyafı<br />

olan Naia Renew ES yer alıyor.<br />

Collection features Naia<br />

Renew ES, an enhanced<br />

sustainability fiber with<br />

increased recycled content.<br />

Eastman Naia Première Vision<br />

Paris’te görücüye çıktı<br />

Eastman Naia showcased<br />

at Première Vision Paris<br />

Eastman ekibinden Naia, moda endüstrisinin en<br />

çok beklenen yıllık etkinliği olan bu yılki Première<br />

Vision Paris’te yer aldı. Standda, sertifikalı geri dönüşümlü<br />

içeriğe sahip yenilikçi, daha sürdürülebilir<br />

elyaflardan oluşan Naia Renew ES portföyü sergiledi.<br />

PV Paris, küresel tasarımcıları ve son teknoloji,<br />

çevre odaklı teklifleri bir araya getirerek sürdürülebilir<br />

modanın geleceğine adandı. Eastman, en son<br />

sürdürülebilir tekstil inovasyonunun yanı sıra yeni<br />

elde ettiği Küresel Geri Dönüşüm Standardı (GRS)<br />

sertifikasını da ön plana çıkarıyor. Eastman Tekstil<br />

Bölümünün Küresel Pazarlama Lideri Carolina Sister<br />

Cohn, “Dünyanın en önemli moda etkinliğinde şimdiye<br />

kadarki en sürdürülebilir içerikli elyafımızı sergilemekten<br />

gurur duyuyoruz” dedi. “İlk olarak Eylül<br />

2022’de Patagonya ile işbirliği içinde bir pilot proje<br />

için başlatılan Naia Renew ES, sektörde ezber<br />

bozan bir ürün. O, moda ve çevresel sorumluluğu<br />

harmanlayan bir çözümdür. Bu yeni elyafı Première<br />

Vision’da dünyayla paylaşmak ve başkalarına<br />

sürdürülebilir tasarımı benimsemeleri konusunda<br />

ilham vermek için sabırsızlanıyoruz.”<br />

Naia Renew ES, %60 sertifikalı geri dönüştürülmüş<br />

içerikten ve %40 sürdürülebilir kaynaklı odun<br />

hamurundan üretilmiştir. Yakın zamanda Refor-<br />

The Naia from Eastman team is<br />

presented at this year’s Première<br />

Vision Paris, the fashion industry’s<br />

most anticipated annual event.<br />

The booth showcases the Naia<br />

Renew ES portfolio of innovative,<br />

more sustainable fibers with certified<br />

recycled content.<br />

PV Paris is committed to the future of<br />

sustainable fashion, bringing together<br />

global designers and cutting-edge,<br />

eco-focused offerings. Eastman<br />

features its latest sustainable textile<br />

innovation as well as its newly achieved<br />

Global Recycled Standard<br />

(GRS) certification.<br />

“We’re proud to showcase our fiber<br />

with the most sustainable content<br />

yet at the world’s top event for fashion,”<br />

said Carolina Sister Cohn, global<br />

marketing leader for Eastman’s<br />

textiles division. “First launched for a<br />

pilot project in collaboration with Patagonia<br />

in September 2022, Naia<br />

KONFEKSİYONTEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


PANORAMA 71<br />

Renew ES is a game changer for the<br />

industry. It’s a solution that blends<br />

fashion and environmental responsibility.<br />

We can’t wait to share this<br />

new fiber with the world at Première<br />

Vision and inspire others to embrace<br />

sustainable design.”<br />

Naia Renew ES is produced from<br />

60% certified recycled content and<br />

40% sustainable sourced wood pulp.<br />

It is an eco-conscious alternative to<br />

silk and other natural or man-made<br />

fibers, assuring elegant drape, silky<br />

soft hand and luxurious luster without<br />

compromising on sustainability,<br />

as the recently launched bridal collection<br />

in collaboration with Reformation<br />

shows. This sustainable yarn<br />

plays a pivotal role in combating<br />

waste pollution, reducing reliance<br />

on virgin materials and enabling a<br />

lower carbon footprint.<br />

Eastman creates value from<br />

hard-to-recycle waste that would<br />

otherwise go into landfills. The increased<br />

recycled content in Naia<br />

Renew ES is possible through Eastman’s<br />

molecular recycling technology,<br />

which breaks waste down<br />

into its molecular building blocks.<br />

This process produces a fully traceable<br />

and biodegradable cellulosic<br />

fiber; TÜV Austria has certified that<br />

Naia Renew is biodegradable<br />

and compostable.<br />

masyon şovlarıyla işbirliği içinde başlatılan gelinlik<br />

koleksiyonunda olduğu gibi, sürdürülebilirlikten<br />

ödün vermeden zarif bir örtü, ipeksi yumuşaklık ve<br />

lüks parlaklık sağlayan, ipek ve diğer doğal veya<br />

insan yapımı elyaflara çevre bilincine sahip bir<br />

alternatiftir. Bu sürdürülebilir iplik, atık kirliliğiyle mücadelede,<br />

işlenmemiş malzemelere olan bağımlılığın<br />

azaltılmasında ve daha düşük bir karbon ayak<br />

izinin sağlanmasında önemli bir rol oynuyor.<br />

Eastman, geri dönüştürülmesi zor olan ve aksi<br />

takdirde çöpe gidecek atıklardan değer meydana<br />

getiriyor. Naia Renew ES’deki arttırılmış geri<br />

dönüşümlü içerik, Eastman’ın atıkları moleküler<br />

yapı taşlarına ayıran moleküler geri dönüşüm teknolojisi<br />

sayesinde mümkün hale geliyor. Bu işlem,<br />

tamamen izlenebilir ve biyolojik olarak parçalanabilen<br />

bir selülozik elyaf üretiyor; TÜV Avusturya,<br />

Naia Renew’in biyolojik olarak parçalanabilir ve<br />

bozunabilir olduğunu onayladı.<br />

Naia Renew, Aralık 2023’te GRS sertifikasını aldı.<br />

Bu, elyafın geri dönüştürülmüş içeriğini, gözetim zincirini,<br />

sosyal ve çevresel uygulamaları ve kimyasal<br />

kısıtlamaları sertifikalandırıyor. Bağımsız bir üçüncü<br />

taraf denetiminden sonra kazanılan GRS sertifikası,<br />

daha fazla izlenebilirlik, çevresel ilkeler, sosyal gereksinimler,<br />

kimyasal içerik ve etiketleme sağlıyor.<br />

Eastman tekstillerinin sürdürülebilirlik lideri Claudia<br />

de Witte “Bu yıl Première Vision’da yeni elde ettiğimiz<br />

GRS sertifikamızı paylaşmaktan onur duyuyoruz”<br />

dedi. “Sürdürülebilir tekstil ürünlerini herkesin kullanımına<br />

sunmak için dünya çapında marka güvenilirliği<br />

oluşturmamız gerektiğini biliyoruz. Özellikle<br />

sürdürülebilirlik hikayemizi destekleyen GRS gibi refe-<br />

Naia Renew received GRS certification<br />

in December 2023. This<br />

certifies the fiber’s recycled content,<br />

chain of custody, social and<br />

environmental practices, and<br />

chemical restrictions. Earned after<br />

an independent third-party audit,<br />

GRS certification provides increased<br />

traceability, environmental principles,<br />

social requirements, chemical<br />

content and labeling.<br />

“We’re honored to share our newly<br />

achieved GRS certification at Première<br />

Vision this year,” said Claudia<br />

de Witte, sustainability leader for<br />

Eastman textiles. “To make susta-<br />

NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong> KONFEKSİYONTEKNİK


72<br />

PANORAMA<br />

inable textiles available to all, we<br />

know we must build brand trustworthiness<br />

around the world. We can<br />

build those relationships with more<br />

customers and collaborators around<br />

the world, especially when we have<br />

credentials like GRS that support our<br />

sustainability story.”<br />

ranslara sahip olduğumuzda, dünya çapında daha<br />

fazla müşteri ve işbirlikçiyle bu ilişkileri kurabiliriz.”<br />

Ana Costa, Commercial Manager for Eastman<br />

Naia. Türkiye, Naia’nın büyümeye devam<br />

ettiği küresel pazarlar arasında yer alıyor. Eastman,<br />

bu büyümeyi desteklemek için Türkiye’deki<br />

yeni Naia dağıtım ortağı olarak, 25 yılı aşkın bir<br />

geçmişe sahip, İstanbul merkezli bir dağıtım şirketi<br />

olan LEFA ile mevcut ilişkisini genişletiyor. Eastman<br />

Naia Ticari Müdürü Ana Costa “Türkiye’deki<br />

konumumuzu güçlendiriyoruz; Geçen yıl Sustainability<br />

Talks İstanbul’a katıldık ve 1 Nisan <strong>2024</strong> itibarıyla<br />

Naia elyaf dağıtımı LEFA’ya devredilecek”<br />

dedi. “Bu seçim, organizasyonumuzun sahadaki<br />

evrimine işaret ediyor, çünkü müşterilerimize daha<br />

hızlı ve daha verimli bir şekilde ulaşabileceğiz.<br />

LEFA’nın aramızda olmasından heyecan duyuyoruz<br />

ve geçmiş yıllarda temsilcimiz olarak Texpro<br />

tarafından başarılı bir şekilde hizmet verilen Türk<br />

ortaklarımız, LEFA’nın dağıtım ve müşteri hizmetlerinde<br />

güvenilirlik ve mükemmellik konusunda ispatlanmış<br />

itibarını yakında tecrübe edecekler”<br />

PV Paris’te beklenen Naia trendleri<br />

Bu yılki PV Paris’teki Naia koleksiyonu, tahmin<br />

ve danışmanlık lideri Promostyl’in öngörülen<br />

trendleriyle uyumlu hazır giyim, günlük giyim, triko<br />

ve kazakları sergiledi. Giysiler ‘Bioverse Magic’,<br />

‘Turning Off’ ve ‘Quiet Luxury’ adlı endüstri trendlerinden<br />

ilham alıyor. Bioverse Magic, güzel örtü,<br />

yumuşaklık ve rahatlığı korurken yanardöner, ışıkla<br />

oynayan ve parıldayan Naia elyaf karışımları<br />

aracılığıyla görülecek. Turning Off doğadan ilham<br />

aldığından Naia karışımları doğal renklerde<br />

oluşturulacak. Son olarak Naia standı, sade ve<br />

zarif stillerle Sessiz Lüks’ü ele alacak.<br />

Turkey is among the global markets<br />

where Naia continues to grow. To<br />

support that growth, Eastman is expanding<br />

its existing relationship with<br />

LEFA — a distribution company based<br />

in Istanbul with a history spanning<br />

over 25 years — as the new<br />

Naia distribution partner in Turkey.<br />

“We are strengthening our position<br />

in Turkey; last year we participated<br />

in Sustainability Talks Istanbul, and<br />

as of <strong>April</strong> 1, <strong>2024</strong>, Naia fibers<br />

distribution will be entrusted to<br />

LEFA,” said Ana Costa, commercial<br />

manager for Eastman Naia. “This<br />

choice marks an evolution of our<br />

organization on the ground, as we<br />

will be able to reach our customers<br />

faster and more efficiently. We are<br />

excited to have LEFA on board, and<br />

soon our Turkish partners, who have<br />

been successfully served by Texpro<br />

as our agent in past years, will experience<br />

LEFA’s proven reputation for<br />

reliability and excellence in distribution<br />

and customer service.”<br />

Naia trends to expect at PV Paris<br />

The Naia collection at this year’s<br />

PV Paris showcased ready-to-wear,<br />

casual wear, knitwear and sweaters<br />

aligning with the projected trends<br />

from Promostyl, a forecasting and<br />

consulting leader. The garments are<br />

inspired by industry trends named<br />

“Bioverse Magic”, “Turning Off”<br />

and “Quiet Luxury”. Bioverse Magic<br />

will be seen through Naia fiber<br />

blends that are iridescent, play with<br />

light and shine while maintaining<br />

beautiful drape, softness and comfort.<br />

Turning Off is inspired by nature,<br />

so Naia blends will be created<br />

in natural colors. Finally, the Naia<br />

booth will take on Quiet Luxury with<br />

simple, elegant styles.<br />

KONFEKSİYONTEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


74<br />

PANORAMA<br />

Havalandırma ürünlerinde Avrupa pazar liderliği ve öncülüğünü<br />

sürdüren Systemair, iklimlendirme sektörünün tüm dünyadan<br />

temsilcilerini tek çatı altında buluşturan ve zemin hazırladığı iş<br />

birlikleriyle sektörün büyüme ivmesine önemli bir katkı sunan ISK-<br />

SODEX ISTANBUL Fuarı’nda yeni çözümlerini tanıttı.<br />

Systemair yeni çözümlerini ilk kez<br />

ISK-SODEX İstanbul’da tanıttı<br />

İklimlendirme sektörünün Türkiye’deki öncü<br />

markası Systemair Türkiye, “Sağlıklı İklimlendirme<br />

Çözümleri” mottosuyla İstanbul Fuar Merkezi’nde<br />

organize edilen ISK-SODEX ISTANBUL Fuarı’na<br />

katılım gösterdi. İlk yılından bu yana daha<br />

fazla imalatçı ve sektör profesyoneline ulaşarak<br />

Türkiye’nin ihracat hacmine önemli katkısı bulunan<br />

ve iklimlendirme sektörüne yön veren fuarda<br />

lokomotif ürünü Geniox klima santrali, ekoloji<br />

ünitesi Geniox VOClean, Frico hava perdesi ve<br />

hava dağıtım ekipmanlarını sergileyen Systemair;<br />

veri merkezi soğutma cihazı Geniox Tera F,<br />

okullarda kullanılan sınıf havalandırma ünitesi<br />

Sense ile yeni nesil V8 serisi VRF sistemlerini de<br />

Türkiye’de ilk kez tanıttı. Systemair fuarda Cumhuriyet’in<br />

100. yılına özel olarak bugüne kadar<br />

gerçekleştirdiği 100 değerli projesini stanttaki<br />

ziyaretçilerine sundu. Systemair bu çalışmayla<br />

birlikte, iklimlendirme sektörünün hayatın her<br />

alanında var olduğunu ve bu alanların sağlıklı<br />

iç hava kalitesine sahip olmalarının ne derece<br />

önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca Systemair<br />

Türkiye Genel Müdürü Ayça Eroğlu, HSK’nın<br />

Kurucusu Vural Eroğlu’nun öncülük ettiği “Sağlık<br />

Yapılarından İklimlendirme Kılavuzu (SAYİK)”<br />

kitabına ithafen İklimlendirme Soğutma Klima<br />

İmalatçıları Derneği (İSKİD) tarafından takdim<br />

edilen ödülü Vural Eroğlu adına aldı.<br />

Sınıf havalandırma ünitesi Sense ile eğitim<br />

öğretim ortamı daha sağlıklı<br />

Fuarın bu yılki mottosuna da uygun şekilde enerji<br />

verimliliği yüksek ve sağlıklı iklimlendirme çözümlerini<br />

katılımcılarla buluşturmaktan gurur duyduklarını<br />

aktaran Systemair Türkiye Genel Müdürü<br />

Ayça Eroğlu, “Sektörümüzün ve kullanıcılarımızın<br />

ihtiyaçlarını hassasiyetle ölçen bir marka olarak<br />

bu yılki fuarda halihazırdaki çözümlerimizin<br />

yanında üç yeni ürünümüzle de yer aldık. Büyük<br />

ilgi gören yeni ürünlerimizin yanı sıra sektörün<br />

KONFEKSİYONTEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


Yurtdışı ve yurtiçi seyahatlerinizde en uygun fiyat ve<br />

koşullarla uzman personelimizle 1992’den beri hizmetinizdeyiz.<br />

UÇAK BİLETİ<br />

OTEL REZERVASYONU<br />

En uygun fiyat!<br />

VİZE İŞLEMLERİ<br />

YURTDIŞI FUAR TURLARI<br />

PAKET TUR VE<br />

SEYAHAT ORGANİZASYONU<br />

BAYİ TOPLANTI<br />

ORGANİZASYONU<br />

VIP TRANSFER<br />

HİZMETİ<br />

Diğer hizmetlerimiz, rezervasyon ve tüm<br />

sorularınız için 0212 604 51 00 – voli@volicentro.com<br />

Voli Centro Turizm Seyahat Acentası 22.05.1992 tarih<br />

2228 Belge No’lu A Grubu TÜRSAB üyesi ve IATA Yetkili Seyahat Acentasıdır.<br />

VOLİ TURİZM SEYAHAT TİCARET LTD. ŞTİ.<br />

Yenibosna Merkez Mah. Ladin Sk. No: 4M Iç Kapı No:1272 Kuyumcukent Bahçelievler – İstanbul<br />

Telefon: +90 212 604 51 00 Eposta: voli@volicentro.com


76<br />

PANORAMA<br />

yeni teknolojileriyle tanışmak ve güncel gelişmelerden<br />

haberdar olmak bizim için önemli bir kazanım<br />

oldu. Fiziki olarak bir araya gelmek ve fikir<br />

alışverişinde bulunmak açısından ISK-SODEX’in<br />

varlığı sektörümüz adına çok değerli” dedi.<br />

Fuarda sergilenen ürünlere dair bilgilendirmede<br />

bulunan Systemair Türkiye Genel Müdür<br />

Yardımcısı Serkan Gündüz, “Öğrenci popülasyonunun<br />

yoğun olduğu iç mekanlara yönelik<br />

olarak Slovenya fabrikamızda geliştirilen sınıf<br />

havalandırma ünitesi Sense, taze havayı<br />

ortama hızla dağıtma özelliğine sahip. Yazın<br />

ve kışın, sınıflarda ders sırasında cam açmaya<br />

gerek kalmadan içeriye şartlandırılmış taze<br />

hava sağlıyoruz. Bu ürünümüz sayesinde sınıftaki<br />

öğrencilerin ders verimi %15’e varan oranlarda<br />

artarak başarıları da yükseliyor.Taze hava,<br />

ders sırasında öğrencilerin konsantrasyonunu<br />

artırırken dikkatinin dağılmasını engelliyor. Taze<br />

hava sağlamanın yanı sıra ses seviyelerinin 40<br />

db(A) altında olması da öğrencilerin odağını<br />

dağıtmaması açısından bir başka avantajı.<br />

Sahip olduğu kontrol paneli ile hangi saatlerde<br />

çalışıp hangi saatlerde çalışmayacağı kullanıcı<br />

tarafından seçilebiliyor. %80’in üzerinde yüksek<br />

enerji verimliliğine sahip olması sebebiyle de<br />

ürünümüz sürdürülebilir iklimlendirme açısından<br />

öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.<br />

V8 serisi zorlu koşullara karşı güçlü<br />

dayanıklılığıyla ön planda<br />

Fuarda tanıtımını gerçekleştirdikleri yeni nesil<br />

V8 Serisi VRF sistemlerini de Türkiye’ye getiren<br />

ilk şirket olduklarını vurgulayan Gündüz, sözlerine<br />

şöyle devam etti: “Yeni nesil V8 Serisi VRF<br />

sistemlerimiz gereksiz enerji tüketimini minimize<br />

ederken aynı zamanda yüksek verimlilik<br />

seviyelerini mümkün kılıyor. V8 serisi V6 serisinden<br />

biraz daha farklı ve geliştirilmiş bir ürün En<br />

belirgin özelliği daha düşük enerji sarfiyatı ile<br />

yüksek performans elde edebilmesi. Elektronik<br />

kart komponenti için yağmur, çamur, kar<br />

ya da ateşe dayanıklı özel bir kaplama sistemi<br />

geliştirildi. Dolayısıyla karta dışarıdan müdahale<br />

edilerek herhangi bir arıza kesinlikle gerçekleşmiyor.<br />

İlk defa birçok firma V8’i burada<br />

bizim standımızda görüp farklılıklarının neler<br />

olduğunu dinlediler. Ürünümüz diğer serilerden<br />

daha düşük enerji sarfiyatı, daha yüksek<br />

verim, uygulama ve uzaktan erişim kolaylığı<br />

ve dayanıklılığıyla ayrılıyor.”<br />

Dünyanın birçok farklı bölgesinde veri<br />

merkezlerinde kullanılan Geniox Tera F,<br />

Türkiye’de üretiliyor<br />

Fuarda tanıttıkları diğer ürün olan veri merkezi<br />

soğutma çözümü Geniox Tera F’ye dair bilgi<br />

paylaşan Gündüz, “Bu ürünümüzün en önemli<br />

özelliği daha sürdürülebilir, çevreci ve düşük<br />

güç tüketimine sahip olması. Üretimini Dilovası<br />

fabrikasında gerçekleştirdiğimiz Geniox Tera<br />

Fanwall, Orta Doğu ve Güney Avrupa gibi sıcak<br />

iklimlere sahip olan pazarlar için yine Dilovası<br />

fabrikamızdaki Ar-Ge merkezimizde özel olarak<br />

geliştirildi. Dış ortam havası kullanmadan<br />

yüksek verimlilikle içeride oluşan sıcak havayı<br />

soğutmak üzere tasarlandı. Ayrıca su tüketiminin<br />

önemli olduğu bölgelerde düşük elektrik<br />

tüketimi ile beraber Geniox Tera F, benzer ürünlerden<br />

ayrılarak öne çıkıyor. Yüksek kapasitede<br />

tek gövdede 500 kW soğutma kapasitesine<br />

ve 100 bin metreküp/saat hava limitine kadar<br />

çıkabiliyoruz” açıklamalarında bulundu.<br />

KONFEKSİYONTEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


78<br />

PANORAMA<br />

Eastman and Patagonia<br />

join forces to tackle<br />

global textile waste crisis<br />

Eastman is excited to announce a partnership<br />

with Patagonia to address textile waste.<br />

The outdoor apparel company teamed up<br />

with Eastman to recycle 8,000 pounds of preand<br />

post-consumer clothing waste, which<br />

Eastman processed through its molecular<br />

recycling technology. The process involves<br />

breaking down Patagonia’s unusable apparel<br />

into molecular building blocks that Eastman<br />

can use to make new fibers. “We know apparel<br />

waste is a major problem, and consumers<br />

increasingly want better, more sustainable<br />

solutions when their most loved clothing reaches<br />

the end of its life,” said Natalie Banakis,<br />

materials innovation engineer for Patagonia.<br />

“Our collaborations show the world what’s<br />

possible when it comes to sustainability,” said<br />

Carolina Sister Cohn, global marketing lead<br />

for Eastman textiles. “We have the technology<br />

to make the textiles industry circular, and we<br />

know it requires collaboration with innovative<br />

brands to make circular fashion possible. This<br />

is only the beginning, and we look forward to<br />

more collaborations throughout <strong>2024</strong>.”<br />

KONFEKSİYONTEKNİK NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong>


PANORAMA 79<br />

HEIMTEXTIL<br />

10-13 Ocak 2023 / Frankfurt, Almanya<br />

EGY STITCH & TEX’24<br />

18-21 Ocak, <strong>2024</strong> Kahire/Mısır<br />

Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı<br />

31-01 – 03-02 Şubat, <strong>2024</strong> / Adana<br />

FUAR<br />

TAKVİMİ<br />

<strong>2024</strong><br />

DTG’24<br />

1-4 Şubat, <strong>2024</strong> Dakka/Bangladeş<br />

TEXWORLD<br />

5-7 Şubat <strong>2024</strong> / Paris – Fransa<br />

IFCO Hazır Giyim ve Moda Fuarı<br />

07- 10 Şubat, <strong>2024</strong> / IFM – İstanbul<br />

BURSA TEXTILE SHOW<br />

13-15 Şubat / Bursa<br />

İSTANBUL İPLİK FUARI<br />

22-24 Şubat <strong>2024</strong> / TÜYAP – İstanbul<br />

Texhibition<br />

06-08 Mart <strong>2024</strong> / IFM- İstanbul<br />

TEXPROCESS <strong>2024</strong><br />

23-26 Nisan, <strong>2024</strong> Frankfurt/Almanya<br />

IGATEX<br />

1- 4 Mayıs <strong>2024</strong> Lahore – Pakistan<br />

HOMETEX ISTANBUL<br />

21-25 Mayıs, <strong>2024</strong> Istanbul/Türkiye<br />

ITM <strong>2024</strong><br />

4-8 Haziran, <strong>2024</strong> İstanbul /Türkiye<br />

IFCO Hazır Giyim ve Moda Fuarı<br />

07-9 Ağustos, <strong>2024</strong> – İstanbul<br />

CAITME <strong>2024</strong><br />

11-14 Eylül <strong>2024</strong> Taşkent/Özbekistan<br />

INTERMOB<br />

12-15 -Eylül <strong>2024</strong> Tüyap- İstanbul<br />

IBIA EXPO <strong>2024</strong><br />

26-29 Eylül, <strong>2024</strong> Istanbul/Türkiye<br />

SIGN ISTANBUL<br />

31 Ekim – 03 Kasım, <strong>2024</strong> Istanbul/Türkiye<br />

FASHIONTECH İZMİR<br />

9-12 Ekim, <strong>2024</strong> / İzmir / Türkiye<br />

TGSD / İSTANBUL KONFERANSI<br />

Ekim, <strong>2024</strong> / İstanbul / Türkiye<br />

AYSAF<br />

13-16 Kasım, <strong>2024</strong> IFM –İstanbul<br />

FESPA Eurasia <strong>2024</strong><br />

23-26 Kasım, <strong>2024</strong> Istanbul/Türkiye<br />

* Yayın takvimi değişebilir.<br />

SUSTAINABILTY TALKS IST.<br />

Kasım, <strong>2024</strong> Istanbul/Türkiye<br />

NİSAN | APRIL | <strong>2024</strong> KONFEKSİYONTEKNİK


SUBSCRIPTION FORM ABONE FORMU<br />

Name / İsim : ........................................................................................................................................................................................... Surname / Soyadı : .........................................................................................................................................................................<br />

Company / Firma : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

Mailing adress / Posta Adresi : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

Tel : ......................................................................................................................................................................................................................... Fax : ........................................................................................................................................................................................................................<br />

Vergi dairesi : ....................................................................................................................................................................................... Vergi no : .......................................................................................................................................................................................................<br />

Business Type / Faaliyet Alanınız : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

Subscription starts in / Abone Başlangıç : .................. / 20 .................. Subscription ends in / Abone Bitiş : .................. / 20 ..................<br />

One year EURO 420<br />

Yıllık abone ücreti ( Türkiye için ) 480 TL.<br />

PAYMENT FORM ÖDEME ŞEKLİ<br />

Check is enclosed / Çek ektedir.<br />

Payment was transferred to your bank account. The receipt is enclosed.<br />

Ödeme banka hesabınıza yatırılmıştır. Makbuz ektedir.<br />

Debit my credit card / Kredi kartımı borçlandırınız.<br />

Credit card no / Kredi kartı no :<br />

Security number / Güvenlik numarası :<br />

Name of the card holder<br />

Kart sahibinin adı-soyadı<br />

Expiry date / Geçerlilik süresi : .................... / .................... / ....................<br />

Type of the card / Kartın cinsi : Visa Master / Eurocard<br />

: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

Date / Tarih : .................... / .................... / .................... Stamp & Signature / İmza : .................................................................................................................................................................................................................<br />

YURTİÇİ BANKA<br />

HESAP NUMARALARIMIZ ( TL )<br />

İSTMAG MAGAZİN<br />

GAZETECİLİK YAYINCILIK<br />

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

GARANTİ BANKASI<br />

GÜNEŞLİ ŞUBESİ<br />

ŞUBE KODU: 295<br />

HESAP NO: 6293152<br />

IBAN NO:<br />

TR02 0006 2000 2950 0006 2931 52<br />

BANK ACCOUNT NO ( EURO )<br />

İSTMAG MAGAZİN<br />

GAZETECİLİK YAYINCILIK<br />

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

TURKIYE GARANTI BANKASI<br />

GÜNEŞLİ BRANCH<br />

Bank account: 9073622<br />

Swift code: TG BATRIS XXX<br />

Branch code: 295<br />

IBAN NO:<br />

TR74 0006 2000 2950 0009 0736 22<br />

BANK ACCOUNT NO ( USD )<br />

İSTMAG MAGAZİN<br />

GAZETECİLİK YAYINCILIK<br />

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

TURKIYE GARANTI BANKASI<br />

GÜNEŞLİ BRANCH<br />

Bank account: 9073623<br />

Swift code: TG BATRIS XXX<br />

Branch code: 295<br />

IBAN NO:<br />

TR47 0006 2000 2950 0009 0736 23<br />

İSTMAG MAGAZİN GAZETECİLİK YAYINCILIK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

İHLAS MEDIA CENTER Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 11 Medya Blok Kat: 1 P.K. 34197 Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY<br />

Tel: +90 212 454 22 22 Fax: +90 212 454 22 93 web: www.konfeksiyonteknik.com.tr e-mail: img@img.com.tr


eady-to-wear...<br />

...the technology ...the magazine<br />

ISSN 2148-9246<br />

CCL LO OT HTI HN G I NT G E C HT NE OCL HO GN Y O ML AO GAY Z I NME<br />

A G A Z I N E<br />

KYSD’nin<br />

Katkılarıyla<br />

ISSN 2148-9246<br />

C L O T H I N G T E C H N O L O G Y M A G A Z I N E<br />

OCAK EYLÜL SEPTEMBER JANUARY 2023<br />

www.konfeksiyonteknik.com.tr www.konfeksiyonteknik.com.tr<br />

KASIM NOVEMBER 2023<br />

www.konfeksiyonteknik.com.tr<br />

KONFEKSİYON TEKNİK OCAK EYLÜL SEPTEMBER JANUARY 2023<br />

KONFEKSİYON TEKNİK KASIM NOVEMBER 2023<br />

www.konfeksiyonteknik.com.tr

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!