Muat turun - JPRB - Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

Bahasa Indonesia
jprb.dbkl.gov.my - 10 other Mags
Muat turun - JPRB - Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
|
5 Pages
|
3
|
0 Views
|
Muat turun - JPRB - Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Inappropriate

Muat turun - JPRB - Dewan Bandaraya Kuala

SENARAI SEMAK PELAN BANGUNAN BAGI KELULUSAN OSA Tajuk Cadangan : Untuk di isi oleh orang utama yang mengemukakan (PSP) 1 2 a Borang A yang ditandatangani : b Borang Daftar Pelan Bangunan yang ditandatangani c Bukti hakmilik / Salinan Perjanjian Jual Beli - Nama orang yang menandatangani pelan sama dengan bukti hakmilik : d Jadual kiraan luas lantai : e Senarai 60% Bahan Tempatan : f Conditional Survey Report : a. Semua pelan ditandatangani oleh PSP & Pemilik : b. Semua pelan diwarnakan dengan sepenuhnya : c. DOKUMEN YANG DISAHKAN Ulasan tambahan: KEPERLUAN AM Nama, jawatan, No. pendaftaran, alamat terkini & No. Telefon PSP dan Pemilik/Pemohon d. Gambar tapak terkini : e. Tajuk cadangan : f Anjakan bangunan dari sempadan lot - rujuk UUKB, WPKL 1985 g Anjakan bangunan dari sempadan lot - Garispanduan anjakan bagi rumah kediaman Jabtan Perancang Bandar. Ulasan tambahan: 1 : : : : Patuh JABATAN REKABENTUK BANDAR & BANGUNAN DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR Tingkat 29, Menara DBKL II, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur No. Tel : 26176644 No. Fax:26983869 Tidak Patuh Tidak Terlibat DBKL-JRB-L-SP-03 Catatan

Muat turun - JPRB - Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

Muat turun - JPRB - Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

Muat turun - JPRB - Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

Muat turun - JPRB - Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

Muat turun - JPRB - Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

Muat turun - JPRB - Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

Garis Panduan Penyediaan Pelan Pra Hitungan oleh Jurukur

Garis Panduan Penyediaan Pelan Pra Hitungan oleh Jurukur

SENARAI SEMAK PELAN DAN DOKUMEN UNTUK PSP - JPRB

SENARAI SEMAK PELAN DAN DOKUMEN UNTUK PSP - JPRB

lembaga arkitek malaysia - JPRB - Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

lembaga arkitek malaysia - JPRB - Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

Muat turun - JPRB - Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

Muat turun - JPRB - Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

SENARAI SEMAK KEPERLUAN MENGEMUKAKAN PELAN ... - JPRB

SENARAI SEMAK KEPERLUAN MENGEMUKAKAN PELAN ... - JPRB

Muat turun - JPRB - Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

Muat turun - JPRB - Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

Muat turun - JPRB - Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

Muat turun - JPRB - Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

© 2006-2014 by i-Magazine AG