Pelan Tindakan Pembersihan Pelan Tindakan Pembersihan Pantai

doe.gov.my

Pelan Tindakan Pembersihan Pelan Tindakan Pembersihan Pantai

PERANAN UTAMA JAWATANKUASA

PEMBERSIHAN PANTAI NEGERI MELAKA

TUGAS

(a) Menyelaras aktiviti semua agensi yang terlibat di dalam operasi

pembersihan pantai;

(b) Mengenal pasti kawasan pantai yang terjejas, anggaran kuantiti

tumpahan p minyak y dan punca p pencemaran

p

(c ) Bertanggungjawab untuk memandu penyelaras penyelaras-penyelaras penyelaras kawasan

menjalankan tugas tugas-tugas tugas mereka;

(d) Mengenal pasti sumber-sumber sumber sumber yang diperlukan untuk melaksanakan

operasi opeas pe pembersihan bes a pa pantai ta sepet seperti te tenaga aga manusia a usada dan peaata peralatan

(e) Membuat anggaran peruntukan dan sumber pembiyaan operasi

pembersihan

(f) Memberi nasihat dan panduan mengenai strategi pembersihan dan kerja-

kerja kerja lain yang berkaitan;

berkaitan;

(g) Menyediakan laporan kepada Kerajaan Negeri mengenai usaha- usaha

dan tindakan tindakan-tindakan tindakan yang di ambil; dan

usaha

(h) Mengemukakan kos tuntutan pampasan kepada pihak berkenaan

More magazines by this user
Similar magazines