Pelan Tindakan Pembersihan Pelan Tindakan Pembersihan Pantai

doe.gov.my

Pelan Tindakan Pembersihan Pelan Tindakan Pembersihan Pantai

MOBILISASI TENAGA TENAGA KERJA

KERJA

�� RELA

�� PBT/ Pejabat Tanah Daerah

�� Markas Briged 1

�� Jabatan Bomba dan Penyelamat

�� Polis Marin/ Polis Daerah

�� �� Jabatan Kesihatan

Kesihatan

�� Jabatan Laut

�� JPA 3

�� Jabatan Alam Sekitar

�� J Jabatan b t Perikanan P ik

�� Jabatan Kerja Raya

�� Jabatan Pengairan dan Saliran

�� Jabatan Belia dan Sukan

�� Jabatan Kebajikan Masyarakat

��Ahli Ahli Persatuan Nelayan

��Ahli ��Ahli Ahli Persatuan Hotel

��Ahli Ahli JKKK/ Penduduk sekitar

pantai Melaka Tengah/Alor

Gajah j / Jasin

��Swasta/ Swasta/ Industri Petroleum

��Bulan Bulan Sabit Merah

��Institut Institut Pengajian Tinggi

��SWM ��SWM SWM Environment Environment Sdn Bhd

��NGO NGO (Badan Bukan Kerajaan)

More magazines by this user
Similar magazines