Pelan Tindakan Pembersihan Pelan Tindakan Pembersihan Pantai

doe.gov.my

Pelan Tindakan Pembersihan Pelan Tindakan Pembersihan Pantai

PELUPUSAN BUANGAN SISA BERMINYAK

SIFAT SIFAT-SIFAT SIFAT FIZIKAL BUANGAN

�� �� Pelupusan buangan sisa sisa berminyak berminyak secara pelupusan pelupusan atas

tanah dijalankan perlu mengambikira keupayaan buangan

tersebut untuk terbiodegradasi secara semula jadi

�� Keadaan fizikal sisa ini dalam bentuk pepejal atau

enapcemar

KAEDAH PELUPUSAN

�� �� bahan pencemar pencemar ini ini perlu perlu di di campur campur dengan dengan ‘binding binding agent agent’

yang terdiri dari kalsium oksida, simen, tanah, pasir,habuk

kayu dan sebagainya, ini adalah untuk menstabilkan

minyak dan menyukarkannya bocor ke dalam tanah.

�� �� Kerja Kerja-kerja kerja pelupusan buangan ini di di tapak tapak pelupusan

pelupusan

pepejal hendaklah dipantau oleh Jabatan Alam Sekitar

More magazines by this user
Similar magazines