Pelan Tindakan Pembersihan Pelan Tindakan Pembersihan Pantai

doe.gov.my

Pelan Tindakan Pembersihan Pelan Tindakan Pembersihan Pantai

PEMBIAYAIAN KOS DAN TUNTUTAN

a. a aa. Punca Punca yang yang dikenalpasti dikenalpasti dari dari kapal kapal tangki tangki minyak

minyak

- proses tuntutan boleh dibuat kerana Malaysia adalah ahli

i) Civil Liability Convention, 1992

ii) International Oil Pollution Compensation Fund, 1992

b. Punca yang dari kapal selain dari kapal tangki

- Tuntutan kos boleh dibuat melalui wakil insuran kapal terlibat

c. Punca pencemaran dari Industri

- Tuntutan kos boleh di buat kepada pemilik industri

d d. Punca pencemaran d dari i punca yang tidak id k d dapat dik dikenalpasti l i

- Kos operasi adalah ditanggung oleh Kerajaan Negeri

More magazines by this user
Similar magazines