Pelan Tindakan Pembersihan Pelan Tindakan Pembersihan Pantai

doe.gov.my

Pelan Tindakan Pembersihan Pelan Tindakan Pembersihan Pantai

LAPORAN PEMBERSIHAN PANTAI

Laporan pembersihan pantai perlu disediakan untuk

rekodJawatankuasa Pembersihan Pantai. Format kandungan

laporan adalah seperti berikut:-

(a) Tajuk Laporan:

“ Laporan Pembersihan Tumpahan Minyak Pantai Negeri

Melaka” Melaka

(b) Tujuan:

( (c) ) LLatar BBelakang: l k

Butir-butir yang diperlukan ialah:-

Melaporkan kedudukan lokasi, masa berlaku, saiz kejadian

dan kawasan sensitif alam sekitar terjejas, Kronologi

kejadian, Jadual perlaksanaan pembersihan pantai dan

gambar-gambar

More magazines by this user
Similar magazines