Latarbelakang Kajian Semula Pendidikan - Kementerian Pelajaran ...

moe.gov.my

Latarbelakang Kajian Semula Pendidikan - Kementerian Pelajaran ...

KAJIAN SEMULA SISTEM

PENDIDIKAN NEGARA

Kementerian Pelajaran Malaysia

Mei 2012


Dua Fasa dalam Kajian Semula Sistem Pendidikan Negara

Fasa I Fasa II

Laporan Penilaian Sistem

Pendidikan Negara

Laporan dikemukakan

kepada KPM pada Mac

2012

Pelan Pembangunan Pendidikan (blueprint)

& Pelan StrategikPendidikan (roadmap)

Penyediaan blueprint

pendidikan & roadmap

pendidikan. Pelancaran

pada Disember 2012

2


3

Laporan Penilaian Sistem Pendidikan Negara

telah mengambilkira pelbagai sumber input dan pengesahan

3


12

4

6

FASA II: Pelan Pembangunan Pendidikan

akan mempertimbangkan input serta pengesahan daripada pelbagai sumber

Panel Penilai

dari Malaysia

dan

Panel Penilai

Bebas

Antarabangsa

Universiti

(IPTA)

Makmal Pendidikan

9 Bidang

Keutamaan

•Pelan Pembangunan Pendidikan

•Pasukan Petugas

Kementerian

Pelajaran

Dialog Nasional: Segenap lapisan

masyarakat akan dilibatkan melalui temubual,

bengkel dan survei:

Pegawai kementerian, JPN dan daerah

Pengetua Ibu Bapa

Guru-guru Murid

… merentasi setiap negeri

UNESCO

Bank Dunia

TIMSS

PISA

5

5


FASA II: Menyediakan Pelan Pembangunan Pendidikan untuk mentransformasi sistem

pendidikan dan Kementerian Pelajaran

Dialog

Nasional

Pendidikan

Negara

Makmal

Sistem

Pendidikan

Negara

Penyediaan Pelan Pembangunan Pendidikan

Pelan

Pembangunaan

Pendidikan

Peringkat Awal

(Pelancaran

bersama rakyat)

Pelan Pembangunan

Pendidikan 15 tahun

Selepas rundingan

bersama rakyat

6


Siri Dialog Nasional Pendidikan Negara 2012

TEMA

Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Pelancaran

Dialog KPM

MELIBATK

AN KPM

Forum

Pelancaran

Dialog Awam

MENDENGAR

pandangan

rakyat

Setiap negeri di Malaysia

Pelan

Pembangunan

Awal

MEMINTA

PANDANGAN

rakyat

Hari Terbuka

MEMAKLUM

status

pelaksanaan

Pelan Pembangunan

Akhir

7


DIALOG UTAMA

Dialog Nasional Pendidikan Negara (April – Julai 2012) – 15 lokasi

April Mei Jun Julai

23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23

PICC -29 April

Perak -6 Mei

KK & Tawau –19

Mei

Labuan – 20 Mei

Kuching - 26 Mei

Miri – 27 Mei

Perlis & Kedah – 12 Mei NS & Melaka – 3 Jun

PP -16 Jun Johor - 14 Jul

S’gor – 9 Jun Phg -23 Jun K’tan -30 Jun Tganu -7 Julai

Bergabung 2

negeri

5 Mei – Hari Wesak 2 Jun - Hari Keputeraan YDP Agong

21 Julai – Awal Ramadan

8


Panel Dialog Nasional Pendidikan Negara

Tan Sri Dato’ Wan Mohd. Zahid Wan

Mohd. Nordin

Prof. Datuk Dr. Shamsul Amri

Baharuddin

Tan Sri Alimuddin Mohd Dom

Tan Sri Dato’ Sulaiman Mahbob

Dato’ Asariah Mior Shaharudin

Dr. Zahri Aziz

Prof. Dato’ Dr. Sidek Baba

Dr. Zulwali Kifli Merawi

Datuk Kamal D.E. Quadra

Prof Dr Teo Kok Seong

Pn Agnes Maria Sam

Prof Madya Dr Sivamurugan Pandian

9


Pelancaran Dialog Nasional Pendidikan Negara melalui pelbagai saluran untuk

mendekati rakyat bagi mendapatkan input dan idea

Forum KPM

(guru,

pengetua/g

uru besar,

JPN, PPD,

Pegawai

KPM dan

kesatuan)

1 2 3 4 5 6 7

Sesi dialog

bersama

awam

merentasi

setiap

negeri di

Malaysia

Kempen

Media (surat

khabar,

radio. TV,

web) untuk

melibatkan

lebih ramai

pihak awam

Kemukakan

Idea (atas

talian dan

tanpa talian)

Survei

kebangsaan

komprehensif

meliputi

semua lapisan

rakyat

Malaysia

Forum

Kumpulan

Pihak

Berkepentingan

untuk

dapatkanm

aklum balas

khusus

Bengkel

Kabinet

untuk

dapatkan

kelulusan dan

penerimaan

10


Sembilan bidang keutamaan untuk mencapai visi

1 2 3 4 5 6 7

BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG

Guru

Menjana

transformasi

dan

menyuburkan

semula

profesion

perguruan

sebagai pilihan

profesion

utama

11

Kepimpinan

sekolah

Menjana

transformasi

dan

memperkaya

keupayaan

kepimpinan

sedia ada dan

pemimpin masa

depan di

sekolah-sekolah

Kualiti sekolah

Meningkatkan

kualiti pengajaran

di sekolah dan

memastikan

setiap sekolah

mencapai

standard

minimum

infrastruktur

asas.

Kurikulum dan

pentaksiran

Mengukuh dan

mengantarabangsakan

kurikulum dan

kerangka

pentaksiran

Kecekapan

pelbagai

bahasa

Bahasa Malaysia

English华语

தமிழ்

Memperkukuh

Bahasa

Melayu,

meningkatkan

kecekapan

berbahasa

Inggeris

dengan cepat

dan

meluaskan

peluang untuk

setiap murid

mempelajari

bahasa ketiga

Peluang pasca

menengah Ibubapa dan

masyarakat

Meningkatkan

kesediaan

pelajar untuk

pendidikan

tinggi dan

peluang

pekerjaan dalam

pasaran kerja

LAMPIRAN 8

Menganjak

sistem

pendidikan

daripada ‘sistem

sekolah’ kepada

‘sistem

pembelajaran’

dengan

penglibatan

meluas ibu bapa,

komuniti, sektor

swasta


Sembilan bidang keutamaan untuk mencapai visi

BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG

Guru

12

1 2 3 4 5 6 7

Kepimpinan

sekolah

BIDANG8

Penggunaan sumber yang

efisien dan efektif

Mengurangkan pembaziran,

merasionalisasikan program,

menjimatkan kos dan

meningkatkan produktiviti

merentasi KPM, JPN dan PPD

Kualiti sekolah

Kurikulum dan

pentaksiran

Kecekapan

pelbagai

bahasa

BIDANG9

Bahasa Malaysia

English华语

தமிழ்

Kapasiti dan keupayaan

sistem penyampaian

Meningkatkan sistem

penyampaian dan follow-through;

membina kapasiti kepimpinan

dalam MOE, JPN dan PPD

LAMPIRAN 9

Peluang pasca

menengah Ibubapa dan

masyarakat


YBHG. TAN SRI PROF. DR. MOHD.

KAMAL HASSAN

DATU DR. HAJI ADI BADIOZAMAN

TUAH

YBRS. PROF. DR. RAJENDRAN a/l

NAGAPPAN

Panel Penilai Bebas Tempatan Baharu

YBHG. IR. PROF. DATO' DR. CHUAH

HEAN TEIK

DR. HJ. ABDUL KADIR HJ. ROSLINE

LAMPIRAN 7

More magazines by this user
Similar magazines