PELAN STRATEGIK 2012 - Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia

jpn.gov.my

PELAN STRATEGIK 2012 - Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia

PELAN STRATEGIK 2012

Jabatan

Pendaftaran

Negara


PELAN STRATEGIK 2012

[ PELAN STRATEGIK JPN 2012 ]

Jabatan Pendaftaran

Negara

3


[ PELAN STRATEGIK JPN 2012 ]

4

SKOP

TAKLIMAT

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

VISI JPN

MODEL PENGURUSAN

SENARIO MASA KINI

CABARAN-CABARAN YANG

PERLU DITANGANI

PELAN TINDAKAN

PROGRAM PENILAIAN

SASARAN IMPAK

ETIKA KERJA

KOMITMEN PENGURUSAN


VISI JPN

[ PELAN STRATEGIK JPN 2012 ]

JABATAN PENDAFTARAN NEGARA SEBAGAI

JABATAN PERKHIDMATAN KAUNTER TERBAIK

DALAM PERKHIDMATAN AWAM

5


[ PELAN STRATEGIK JPN 2012 ]

6

1

Strengths

Opportunities

Analisis SWOT

MODEL PENGURUSAN

Weakness

Threats

2

Strategi Lautan Biru

BIG Win!

BIG Impact!


Gagasan

1Malaysia

Transformasi

SENARIO MASA KINI

RAKYAT Didahulukan

PENCAPAIAN Diutamakan

Membolehkan

semua komuniti

menikmati

kekayaan Negara

sepenuhnya

PENDAPATAN TINGGI

Sasaran

USD15,000 -

USD20,000 per kapita

menjelang tahun 2020

RAKYAT

Kualiti Hidup

Memenuhi

keperluan

semasa tanpa

menjejaskan

generasi akan

datang

Program Transformasi KETERANGKUMAN KEMAMPANAN

Kerajaan Model Ekonomi Baru

[ PELAN STRATEGIK JPN 2012 ]

Program Transformasi

Politik

7


[ PELAN STRATEGIK JPN 2012 ]

8

1

2

CABARAN-CABARAN YANG PERLU DITANGANI

Mengurus sumber manusia secara terancang, berterusan dan adil ke arah mewujudkan

warga JPN yang seimbang dari aspek intelektual dan rohani

3

Menggerak dan memantapkan aktiviti penyelidikan dan pembangunan

4

Menyediakan peralatan dan kemudahan prasarana kerja yang mencukupi dan terkini

5

Menyediakan persekitaran kerja yang kondusif bagi mewujudkan penghayatan budaya

bersih, indah dan selamat di kalangan warga Jabatan dan pelanggan

6

Mendidik warga JPN dan pelanggan supaya bekerjasama untuk kepentingan Jabatan

dan Negara

Menguruskan sumber-sumber Jabatan secara proaktif, cekap dan berkesan


PENAMBAHBAIKAN

PROGRAM

PELAN TINDAKAN

1

Cetakan MyKad

Teragih

4

Mengatasi

Ketiadaan Dokumen

Pengenalan Diri

Penduduk

3

Perkhidmatan

Online

[ PELAN STRATEGIK JPN 2012 ]

2

Mobile JPN

1Malaysia

9


[ PELAN STRATEGIK JPN 2012 ]

10

1OKT

HARI JPN

Hari JPN

TRANSFORMASI JPN 2012

PERKHIDMATAN DI

HUJUNG JARI

JPN DI HATI RAKYAT


1. MAKLUMBALAS DARIPADA STAKEHOLDER

• Penilaian Star Rating

• Jawatankuasa Pilihan Khas ( Select Committee)

3. PERUBAHAN SIKAP DAN PERILAKU WARGA JPN

• Kepuasan bekerja

• Motivasi warga JPN

5. MAKLUMBALAS DARIPADA PELANGGAN

• Pendengaran Awam ( Public Hearing)

PROGRAM PENILAIAN

[ PELAN STRATEGIK JPN 2012 ]

2. MENGKAJI TEGURAN AUDIT LUAR DAN DALAM

• Pengumpulan teguran-teguran (ISO, 5S)


Edaran

4. PENINGKATAN PRODUKTIVITI DAN KUALITI

TAHUNAN JPN

• Kuantiti

• Kualiti

• Sense of Urgency

6. ADUAN ORANG AWAM DAN PELANGGAN

• Media cetak

• Media elektronik

11


[ PELAN STRATEGIK JPN 2012 ]

12

MEMENUHI EKSPEKTASI STAKEHOLDER

• Keperluan stakeholder dipenuhi dengan lebih cekap, tepat

dan mudah

• Maklum balas stakeholder yang positif

SASARAN IMPAK

PENINGKATAN FAEDAH KEPADA PELANGGAN

• Pelanggan Luaran

• Sistem penyampaian yang lebih cekap, cepat dan mudah

• Sistem penyampaian yang lebih mesra pelanggan

• Sistem komunikasi pengguna yang lebih berkesan

• Pelanggan Dalaman

• Peningkatan tahap motivasi bekerja


Peningkatan tahap kepuasan bekerja

PENINGKATAN FAEDAH KEPADA AGENSI LAIN

• Perkhidmatan boleh digunapakai oleh agensi-agensi dan pihak

lain secara berterusan

• Mempunyai keupayaan yang tinggi untuk pengubahsuaian

mengikut keperluan


BERILMU

• Berpengalaman dan berkemahiran dalam setiap tindakan

KETERBUKAAN

• Bersedia menerima pembaharuan, teguran dan kritikan

• Pemikiran luar kotak ( think out of the box)

MENGUTAMAKAN PELANGGAN

• Menyediakan dan memberi perkhidmatan terbaik kepada

pelanggan

• Mesra pelanggan

• Berkomunikasi

ETIKA KERJA

[ PELAN STRATEGIK JPN 2012 ]

BERINTEGRITI

• Berdisiplin

• Amanah, tegas

• Patuh arahan, mesra

• Berpakaian lengkap, kemas dan mengikut standard

SENTIASA BERSEDIA

• Menghargai masa

• Peka kepada tugas dan persekitaran

• Responsif

KESELAMATAN

• Dokumen dan fizikal

• Kerahsiaan maklumat


Pelanggan

13


[ PELAN STRATEGIK JPN 2012 ]

14

KOMITMEN PENGURUSAN TERTINGGI JPN

akan berusaha memenuhi ekspektasi stakeholder dan

pelanggan dalaman dan luaran untuk menumpukan

sepenuh masa, tenaga, dan pemikiran ke arah

meningkatkan pengurusan yang berkualiti secara

terancang dan berterusan kepada:
Individu

Sistem dan proses kerja

Kemudahan dan persekitaran tempat kerja

dalam organisasi


PELAN STRATEGIK 2012

SEKTOR

PENGURUSAN

[ PELAN STRATEGIK JPN 2012 ]

15


[ PELAN STRATEGIK JPN 2012 ]

16

RANCANGAN TRANSFORMASI JPN 2011

Memperkasa

Modal Insan

Produk

1Malaysia/KDN

Perkhidmatan

Online

Perkhidmatan

Dinamik dan

Mudah

Inovasi

Dalam Sistem

Penyampaian

Perkhidmatan

Kualiti

Penyampaian

5 Bintang


FUNGSI SEKTOR PENGURUSAN

Peruntukan

Modal Insan

Sistem

BISNES

[ PELAN STRATEGIK JPN 2012 ]

17


[ PELAN STRATEGIK JPN 2012 ]

18

MATLAMAT

2012

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PELAKSANAAN SBPA

PELAKSANAAN PROJEK

RMK-10

KUALITI & PENARAFAN

PERKHIDMATAN 5 BINTANG

BUDAYA PERKHIDMATAN

DINAMIK

MODAL INSAN BERKUALITI

BELANJA BERHEMAH/

VALUE FOR MONEY

PENGHARMONIAN


PERJAWATAN

PERUNTUKAN

BIL PEJABAT

SUMBER 2012
WARAN : 4,358

ISI : 4,073

KOSONG : 285

MENGURUS : RM394,222,900

PEMBANGUNAN : RM35,253,500

NEGERI : 15 BUAH

CAWANGAN : 199 BUAH

[ PELAN STRATEGIK JPN 2012 ]

19


[ PELAN STRATEGIK JPN 2012 ]

20

PROGRAM 1: SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM (SBPA)

MATLAMAT : PELAKSANAAN SBPA TOTAL

PELAN TINDAKAN/TEMPOH :

1 Menubuhkan Struktur Pengurusan PROSPER, JPN dan Pelaksanaan Jan - Dis

PROSPEK

Program Bersepadu Potensi dan Kompetensi menyeluruh dan dilaksanakan sepanjang kerjaya

pegawai

Membangunkan kompetensi dan potensi pegawai di sesuatu gred jawatan

Terdiri dari PKP dan BKP

Pegawai perlu melalui PROSPEK dan melepasi tahap yang ditetapkan sebelum

dipertimbangkan ke gred jawatan lebih tinggi


[ PELAN STRATEGIK JPN 2012 ]

PROGRAM 1: SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM (SBPA)

MATLAMAT : PELAKSANAAN SBPA TOTAL

PELAN TINDAKAN/TEMPOH :

PANEL PENGGUBAL

LEMBAGA KOMPETENSI DAN POTENSI

PANEL PENGURUSAN

PANEL PENILAI

•Pendekatan

PROSPEK

•Meluluskan

Manual BKP

•Lantik

Panel

•Pantau/Kawal

Standard

21


[ PELAN STRATEGIK JPN 2012 ]

22

PROGRAM 1: SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM (SBPA)

MATLAMAT : PELAKSANAAN SBPA TOTAL

PELAN TINDAKAN/TEMPOH :

Pelaksanaan Program

Transformasi Minda

Menggantikan kursus

induksi untuk pengesahan

perkhidmatan

Januari - Disember

Pelaksanaan

Peperiksanaan

Perkhidmatan Awam

Untuk pengesahan

perkhidmatan

Januari - Disember

Pingat Perkhidmatan

Cemerlang

Pingat Perkhidmatan

Cemerlang

Anugerah Perkhidmatan

Cemerlang

September - Disember


PROGRAM 2: DASAR DAN PERUNDANGAN

MATLAMAT : BUDAYA PERKHIDMATAN DINAMIK/INOVASI

PELAN TINDAKAN/TEMPOH :

Kajian Semula Pelan Strategik JPN

2007 - 2016

Semakan Peraturan

Urus Niaga Utama

Pindaan Undang-Undang

Kajian Impak Pelaksanaan

Program Jabatan

• Julai - September

• Januari - Mac

• Akta Pendaftaran Negara 1957

• Akta Pendaftaran Kelahiran 1964

• Mei - Jun


Januari - Disember

[ PELAN STRATEGIK JPN 2012 ]

23


[ PELAN STRATEGIK JPN 2012 ]

24

PROGRAM 3: MENCAPAI TARAF 5 BINTANG

MATLAMAT : KUALITI PENARAFAN PERKHIDMATAN 5 BINTANG

• Persediaan Penilaian Sistem Star Rating 2013

PELAN TINDAKAN/TEMPOH :

JANUARI - JUN

Bengkel dan

taklimat

familiarisasi

kepada warga

JPN

JUN - DISEMBER

Naziran Bengkel

penyediaan

laporan dan

dokumentasi

SEPTEMBER - DISEMBER


PROGRAM 4: PEJABAT BARU

MATLAMAT : KUALITI PERKHIDMATAN 5 BINTANG

• Keselesaan ruang pejabat

PELAN TINDAKAN/TEMPOH :

Proses perpindahan ke bangunan baru

Januari/Februari

Mac

Jun/Julai

• JPN Perlis ke Kompleks KDN Perlis

• JPN Samarahan ke Kompleks Persekutuan

Samarahan

• JPN Gopeng ke Bangunan Baru

• JPN Muar ke Bangunan Traders Hotel, Muar


JPN Langkawi ke Kompleks KDN Langkawi

[ PELAN STRATEGIK JPN 2012 ]

25


[ PELAN STRATEGIK JPN 2012 ]

26

PROGRAM 5: UBAHSUAI PEJABAT

MATLAMAT : KUALITI PENARAFAN PERKHIDMATAN 5 BINTANG

• Keselesaan ruang pejabat

PELAN TINDAKAN/TEMPOH :

Februari - Mac Mac - April April

• JPN Muar, Johor

• JPN Gopeng, Perak

• JPN Kampar, Perak

• JPN Kamunting, Perak

• JPN Hulu Terengganu,

Terengganu

• JPN Kota Samarahan, Sarawak

• JPN Bintangor, Sarawak

• JPN Belaga, Sarawak

• Kaunter BKC

• JPN Matu, Sarawak

• JPN Kanowit, Sarawak

• JPN Teluk Intan, Perak

• JPN Bera, Pahang


JPN Seremban, Negeri Sembilan


[ PELAN STRATEGIK JPN 2012 ]

PROGRAM 6: PELAKSANAAN PROJEK RMK-10

MATLAMAT : KUALITI PERKHIDMATAN 5 BINTANG

• Keselesaan ruang pejabat

PELAN TINDAKAN/TEMPOH :

JPN Debak,

Sarawak

PEMANTAUAN

PELAKSANAAN PROJEK

FIZIKAL RMK-10

(Januari - Disember)

JPN Kota

Marudu,

Sabah

JPN Mukah,

Sarawak

JPN

Nabawan,

Sabah

27


[ PELAN STRATEGIK JPN 2012 ]

28

PROGRAM 7: PERBELANJAAN BERHEMAH

MATLAMAT : PERBELANJAAN BERHEMAH/VALUE FOR MONEY

PELAN TINDAKAN/TEMPOH :

Kursus

• Institut latihan

dalam KDN

• Mengurangkan

kuantiti sajian

makanan

Mesyuarat

• Memaksimakan

jenis mesyuarat

• Mengurangkan

kuantiti sajian

makanan

Naziran/Auditan

• Kongsi kereta

• Juru audit silang

(cross audit)

antara daerah

dalam negeri

Penganjuran Majlis

• Mengurangkan

hiasan

• Mengurangkan

kuantiti sajian

makanan

Pasukan

Penyelenggara/

Tugasan Luar

• Had bilangan

pegawai


Kongsi kereta


PROGRAM 8: SUMBER MANUSIA

MATLAMAT : MODAL INSAN BERKUALITI

PELAN TINDAKAN/TEMPOH :

Mewujudkan program selaras dengan

SBPA

• Berteraskan transformasi minda

dan pengukuhan kompetensi bagi

membangunkan keupayaan intelektual,

kemahiran dan sahsiah

• Januari - Disember

Pembangunan Resource Person

• Training of Trainers


Januari - Disember

[ PELAN STRATEGIK JPN 2012 ]

29


[ PELAN STRATEGIK JPN 2012 ]

30

PROGRAM 9: KESELAMATAN REKOD

MATLAMAT : KUALITI PENARAFAN PERKHIDMATAN 5 BINTANG

• Keselamatan dokumen

PELAN TINDAKAN/TEMPOH :

Mewujudkan tempat

berasingan bagi

penyimpanan rekod

fizikal

• Januari - Disember

Membangunkan Sistem

Permohonan Rekod


Januari - Disember


PELAN STRATEGIK 2012

SEKTOR

[ PELAN STRATEGIK JPN 2012 ]

URUS NIAGA UTAMA

31


[ PELAN STRATEGIK JPN 2012 ]

32

Bahagian Kelahiran,

Kematian dan Anak

Angkat

FUNGSI SEKTOR URUS NIAGA UTAMA

Bahagian Kad

Pengenalan

Bahagian Siasatan dan

Penguatkuasaan

Bahagian Perkahwinan

dan Perceraian

Bahagian

Kewarganegaraan


[ PELAN STRATEGIK JPN 2012 ]

TERAS STRATEGIK PROGRAM SEKTOR URUS NIAGA UTAMA

Perkhidmatan Online

(Minimise Face To Face)

Perkhidmatan Yang Dinamik Dan

Mudah

Z

X

[

“JPN Dekat Di Hati Rakyat”

Aktiviti Turun Padang

(Outreach)

33


[ PELAN STRATEGIK JPN 2012 ]

34

1. PERMOHONAN GANTIAN MyKad SECARA PHONE-IN

Matlamat

Pencapaian

•Memenuhi

ekspektasi

pelanggan yang

mahukan proses

permohonan MyKad

yang mudah

•Mengurangkan

jumlah

pelanggan berurusan di

kaunter

•Pelanggan

hanya

perlu datang sekali ke

JPN untuk mengambil

MyKad

Pelan

Tindakan

•Menaik

taraf sistem

telefon

•Sumber

manusia

daripada sumber

dalaman melalui

penstrukturan semula

unit-unit

•Bayaran

dikemukakan

semasa pengambilan

kad siap

Tempoh

Pelaksanaan

Januari hingga


Disember 2012


Matlamat

Pencapaian

[ PELAN STRATEGIK JPN 2012 ]

2. PERKHIDMATAN MOBILE KAD PENGENALAN

(ONLINE/OFFLINE)

1Ikhsan

Untuk memberikan perkhidmatan

yang efisien kepada golongan

kelainan upaya dan kurang upaya

yang tidak dapat berurusan

secara langsung di kaunter JPN

MyAsli

Mengeluarkan MyKad kepada

kanak-kanak Orang Asli yang

mencapai umur 12 tahun

Pelan Tindakan

1.

Mewujudkan talian 1Ikhsan

2. Memperkasakan Unit Mobile

3. Memberi latihan khusus

kepada kakitangan yang

terlibat

1. Perbincangan lanjut bersama

Jabatan Kemajuan Orang Asli

dan Jabatan Pelajaran

2. Memperkasakan Unit Mobile

Tempoh

Pelaksanaan

Mac hingga Disember 2012

Jun hingga Disember 2012

35


[ PELAN STRATEGIK JPN 2012 ]

3. PENGELUARAN MyKad STRUKTUR BARU SECARA BERPUSAT

DAN TERAGIH

36

Matlamat

Pencapaian

Pengeluaran MyKad

ke seluruh negara

Pelan

Tindakan

Kerjasama dengan

BKPK dan BTM bagi

pelaksanaan

Tempoh

Pelaksanaan

1 hingga 31 Januari

2012


[ PELAN STRATEGIK JPN 2012 ]

4. PENGELUARAN MyKid SECARA PILIHAN (OPTION)

Matlamat

Pencapaian

Pelan

Tindakan

Tempoh

Pelaksanaan

Mengurangkan masalah MyKid yang tidak

dituntut

Mengeluarkan arahan JPN bagi pelaksanaan

pengeluaran MyKid dikawal dan dicetak

berdasarkan kepada permintaan pemaklum

sahaja

Januari hingga Jun 2012

37


[ PELAN STRATEGIK JPN 2012 ]

38

5. MENYELESAIKAN 95% PERMOHONAN DAFTAR LEWAT

KELAHIRAN BERDASARKAN KPI MENTERI

Matlamat Pencapaian

Memastikan individu

yang berkelayakan

mendapat dokumen

pengenalan diri

Pelan Tindakan

Permohonan yang

kurang 12 tahun

yang lahir di hospital

dan di rumah

diluluskan oleh

Pengarah Negeri

Tempoh Pelaksanaan

Januari hingga

Disember 2012


[ PELAN STRATEGIK JPN 2012 ]

6. PENYELESAIAN PERMOHONAN KEWARGANEGARAAN

YANG DITERIMA PADA TAHUN 2011

Matlamat Pencapaian Pelan Tindakan Tempoh Pelaksanaan

Permohonan yang

diterima pada tahun 2011

(anggaran sebanyak

35,100 permohonan) akan

diselesaikan pada Disember

2012

Menerima hanya permohonan

yang memenuhi syarat

kelayakan dan lengkap

Membatalkan permohonan

yang tidak lengkap

Hantar tapisan keselamatan

selewat-lewatnya pada Jun 2012

Januari hingga Disember 2012

39


[ PELAN STRATEGIK JPN 2012 ]

40

7. SEMAKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN PERKAHWINAN

YANG DITERIMA DI KAUNTER DAN YANG DIPAMERKAN DI

MANA-MANA PEJABAT JPN OLEH ORANG AWAM MELALUI

PORTAL JPN

Matlamat Pencapaian Pelan Tindakan Tempoh Pelaksanaan

• Perbincangan dengan Februari hingga Julai 2012

Orang awam boleh

menyemak permohonan

perkahwinan yang diterima

dan dipamerkan di manamana

pejabat JPN secara

atas talian


BTM untuk pelaksanaan

program

Mengeluarkan

arahan Jabatan bagi

pelaksanaan tersebut


[ PELAN STRATEGIK JPN 2012 ]

8. MEWUJUDKAN KEMUDAHAN MENGAKSES STATUS

PERKAHWINAN WARGANEGARA BUKAN ISLAM SECARA

ONLINE

Matlamat Pencapaian

Pelan Tindakan

Tempoh Pelaksanaan

Membolehkan orang awam membuat carian status

perkahwinan seseorang yang telah mendaftar

perkahwinannya di pejabat JPN sejak tahun 2000

Perbincangan dengan

BTM untuk mengukuhkan

pelaksanaannya

3 Januari hingga

1 Jun 2012

Mengeluarkan

arahan Jabatan bagi

pelaksanaan tersebut

41


[ PELAN STRATEGIK JPN 2012 ]

42

9. PENYELESAIAN KAD PENGENALAN BERMASALAH

NEGERI SABAH

Matlamat Pencapaian

Menyelesaikan penukaran

gantian KPP bermasalah

Sabah ke MyKad melalui

Panel Jawatankuasa Khas

Kad Pengenalan Sabah

Menyelesaikan sebanyak

1,325 permohonan yang

diterima pada tahun 2011

Pelan Tindakan

Meningkatkan jumlah fail

permohonan untuk dibawa

ke mesyuarat

Mensasarkan sebanyak 4,800

permohonan yang akan

diterima daripada Sabah

dapat diselesaikan melalui

Panel JKKPS

Anggaran pencapaian

sehingga hujung tahun 2013

tiada lagi permohonan Kad

Pengenalan Sabah diterima

dan Panel JKKPS dibubar

Tempoh Pelaksanaan

Januari hingga Disember

2012


Menyelesaikan 4,973 kes

tertunggak

Matlamat

Pencapaian

10. SIASATAN

Pelan

Tindakan

• Menetapkan KPI kepada

semua Pegawai Penyiasat

• Mesyuarat Panel Daftar

Lewat BSK pada setiap

minggu

[ PELAN STRATEGIK JPN 2012 ]

Januari hingga Disember

2012

Tempoh

Pelaksanaan

43


[ PELAN STRATEGIK JPN 2012 ]

44


PELAN STRATEGIK 2012

SEKTOR ICT

[ PELAN STRATEGIK JPN 2012 ]

45


[ PELAN STRATEGIK JPN 2012 ]

PENAMBAHBAIKAN SISTEM PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN

46

Penyediaan Kemudahan ICT Yang Menyeluruh,

Kebolehsediaan (Availability), Kebolehpercayaan

(Reliable) dan Selamat Serta Personel ICT yang Komited,

Berpengetahuan, Mahir dan Profesional Untuk Menyokong

Aktiviti Jabatan


FOKUS PERKHIDMATAN ICT

1. Penambahbaikan Sistem

Penyampaian Perkhidmatan

2. Kolaborasi dengan Agensi

Kerajaan

3. Perkongsian maklumat

dengan pihak luar

4. Meningkatkan

keupayaan kemudahan

ICT

[ PELAN STRATEGIK JPN 2012 ]

47


[ PELAN STRATEGIK JPN 2012 ]

48

1.

Memperkenalkan

aplikasi web

• Keperluan orang

awam

• Keperluan Warga

JPN

• Keperluan agensi

kerajaan

PENAMBAHBAIKAN SISTEM PENYAMPAIAN

PERKHIDMATAN

Penambahbaikan

Sistem Urus Niaga

Utama IJPN meliputi

semua aktiviti

Penambahbaikan

portal

Business Intelligent

System (BIS)


1.

[ PELAN STRATEGIK JPN 2012 ]

PENAMBAHBAIKAN SISTEM PENYAMPAIAN

PERKHIDMATAN

Projek Percetakan MyKad

Projek Percetakan MyKid

Projek MyKad Struktur

Baru

• Pelaksanaan live untuk lapan (8) negeri (Kedah, Pulau Pinang,

Perak, Wilayah Persekutan, Terengganu, Kelantan, Miri, Kota

Kinabalu)

• Naik taraf sistem cetakan di Unit PC

• Pelaksanaan live untuk 14 negeri (kecuali Perlis)

• Naik taraf sistem di JPJ

• Naik taraf sistem di Pejabat Pos


Naik taraf sistem TPG

49


[ PELAN STRATEGIK JPN 2012 ]

PENAMBAHBAIKAN SISTEM PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN

50

Pemantauan kualiti kad

Ubahsuai sistem cetakan MyTentera, MyPR, MyKAS menggunakan 3 unit

pencetak Muehlbaeur (pencetak lama)

Perancangan Percetakan Teragih Fasa 2

Pembangunan SDK MyKad untuk reader certification


[ PELAN STRATEGIK JPN 2012 ]

PENAMBAHBAIKAN SISTEM PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN

Penambahbaikan Sistem Gantian

Online

Promosi (MyKad)

Memperkasakan Mobile Facility

Pembangunan aplikasi kiosk

Penggunaan produk Open Source

51


[ PELAN STRATEGIK JPN 2012 ]

52

2.

KERJASAMA DENGAN AGENSI KERAJAAN

Perancangan migrasi 1Gov*net

Perkongsian infra dan premis di

dalam KDN

Integrasi JPN, Polis, Kementerian

Kesihatan dan Kerajaan Tempatan

untuk Daftar Lahir

• Integrasi dari segi aplikasi, infra

dan rangkaian

Inisiatif Kerajaan Elektronik


3.

PERKONGSIAN MAKLUMAT

PERLUASAN CRS

[ PELAN STRATEGIK JPN 2012 ]

• Perluasan kepada agensi pilot

• Penggunaan oleh orang awam (menyediakan sumber maklumat

asas Pemilik Berdaftar yang autentik untuk digunapakai oleh Agensi

Pelaksana)

MEMPERLUAS PERKONGSIAN DENGAN SEMUA AGENSI KERAJAAN

SEPERTI SPR

MyEmel (DENGAN KERJASAMA MAMPU)

53


[ PELAN STRATEGIK JPN 2012 ]

54

4.

GREEN TECHNOLOGY

MENINGKATKAN KEUPAYAAN KEMUDAHAN ICT

ICT SECURITY COMPLIANCE SCORECARD (ISCS)

• Penambahbaikan infrastruktur Pusat Data

• Automated Tools untuk pemantauan dan pengurusan di Pusat Data

• Pengurangan penggunaan kertas dan menggalakkan perkongsian

maklumat

PERLUASAN KAMERA BERMUTU TINGGI


Membuat penggantian kamera yang telah usang kepada IP


PELAN STRATEGIK 2012

PELAN MEDIA

[ PELAN STRATEGIK JPN 2012 ]

55


[ PELAN STRATEGIK JPN 2012 ]

56

LATAR BELAKANG

Mengambil kira senario persekitaran dan tumpuan

kerajaan sebagaimana berikut:

1. 1Malaysia: Rakyat Didahulukan, Pencapaian

Diutamakan

2. Pelan Transformasi Kerajaan

3. NKRA

4. No Wrong Door Policy

5. Peningkatan Sistem Penyampaian Perkhidmatan

6.

National Blue Ocean Strategy


OBJEKTIF

[ PELAN STRATEGIK JPN 2012 ]

1. Sebaran maklumat yang betul dan tepat dengan lebih

komprehensif

2. Memberikan publisiti dan imej positif kepada Jabatan

3. Menangani persepsi orang awam ke atas aktiviti

Jabatan

4. Meningkatkan pemahaman orang awam ke atas produk

dan perkhidmatan Jabatan

5. Meningkatkan penggunaan ( Take-up) orang awam ke

atas perkhidmatan Jabatan

6.

Hubungan baik dengan media

57


[ PELAN STRATEGIK JPN 2012 ]

58

STRATEGI

1. Promosi menggunakan media elektronik saluran

kerajaan

2. Promosi menggunakan media baru

3. Penyertaan dalam pameran/penganjuran pameran

4. Mengukuhkan dan menjalin hubungan/kerjasama

media dan agensi lain


1.

PELAN TINDAKAN

Promosi menggunakan media

elektronik saluran kerajaan


Saluran:

•TV

- RTM 1 & RTM 2

Radio - Stesen Radio RTM (Iklan dan


temubual) - KLFM, Klasik FM, Traxx FM

[ PELAN STRATEGIK JPN 2012 ]

59


[ PELAN STRATEGIK JPN 2012 ]

1.

60

PELAN TINDAKAN

Promosi menggunakan media baruSaluran:

•Portal

Kerajaan

•Facebook

•Portal

Jabatan

•Twitter

•Flickr

•YouTube

•RSS

Tempoh Pelaksanaan

•Januari

hingga Disember 2012


2.

Pameran (Unit Pameran)Saluran:

•Pameran

MAMPU

•Pameran

Jabatan

•Pameran

Jemputan Agensi Lain

Tempoh Pelaksanaan

•Januari

hingga Disember 2012

PELAN TINDAKAN

[ PELAN STRATEGIK JPN 2012 ]

61


[ PELAN STRATEGIK JPN 2012 ]

3.

62

PELAN TINDAKAN

Hubungan media dan agensi luarSaluran:

•Lawatan

Media

•Kerjasama Pintar ( Smart Partnership) dengan agensi luar (sekolah, bank dll.)

Tempoh Pelaksanaan

•Januari

hingga Disember 2012


PELAN STRATEGIK 2012

Jabatan Pendaftaran Negara

diterbitkan oleh Bahagian Penyelarasan Dasar dan Pemantauan

Hak Cipta Terpelihara Jabatan Pendaftaran Negara 2012

More magazines by this user
Similar magazines