Pelan Strategik - Kementerian Pelajaran Malaysia

moe.gov.my

Pelan Strategik - Kementerian Pelajaran Malaysia

TERAS 4 : MENINGKATKAN PENYELIDIKAN PEMBANGUNAN SUKAN

FOKUS STRATEGI

Penyelidikan

1. Memanfaatkan Penyelidikan Dalam

Pembangunan Sukan

2. Menyebarluas Hasil Penyelidikan Dalam

Pembangunan Sukan

More magazines by this user
Similar magazines