Pelan Strategik - Kementerian Pelajaran Malaysia

moe.gov.my

Pelan Strategik - Kementerian Pelajaran Malaysia

CARTA FUNGSI

KHIDMAT PENGURUSAN

SEKTOR

KHIDMAT PENGURUSAN

M48

1. Mengurus, Menyelaras dan mengawal Anggaran Belanja Mengurus Bahagian

Sukan Sukan;

2. Mengurus dan menyelaras semua perkara yang berkaitan dengan pentadbiran dan

perkhidmatan di Bahagian Sukan;

3. Mengurus dan menyelaras semua perkara yang berkaitan aset di Bahagian dan Sekolah

Sukan seperti pemeriksaan dan pelupusan aset;

4. Mengurus dan menyelaras semua perkara yang berkaitan perolehan di Bahagian dan

sekolah sukan seperti membuat perolehan perkhidmatan kawalan keselamatan sekolah,

pembersihan kawasan sekolah dan bekalan pejabat melalui proses tender atau

sebutharga

sebutharga;

5. Mengurus dan menyelaras semua perkara yang berkaitan dengan teknologi maklumat

dan komunikasi

komunikasi;

6. Mengurus pusat sumber dan dokumentasi di Bahagian dan Sekolah Sukan;

7. Keselamatan pejabat & keselamatan perlindungan termasuk dokumen terperingkat; dan

8. Pengurusan mesyuarat berkala seperti JPKA, JKPAK, Mesyuarat Pengurusan dan lain-lain;

More magazines by this user
Similar magazines