Pelan Strategik - Kementerian Pelajaran Malaysia

moe.gov.my

Pelan Strategik - Kementerian Pelajaran Malaysia

TERAS 2 : PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

FOKUS STRATEGI

Pembangunan

Profesionalisme

Berterusan

1. Peningkatan Kompetensi Guru Dalam Sukan

2. Penyediaan Pelan Operasi Latihan (POL)

3. Pengumpulan Data dan Maklumat

Jurulatih Yang Diiktiraf Sukan KPM

More magazines by this user
Similar magazines