PELAN STRATEGIK JABATAN PERKHIDMATAN AWAM - Portal JPA

docs.jpa.gov.my

PELAN STRATEGIK JABATAN PERKHIDMATAN AWAM - Portal JPA

5 Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

CARTA ORGANISASI

Program

Perancangan

Sumber Manusia

Bahagian

Perancangan,

Penyelidikan &

Korporat

Ketua Pengarah Perkhidmatan

Awam

Program

Pembangunan

Sumber Manusia

Tim. Ketua

Pengarah

Perkhidmatan

Awam

(Pembangunan)

Bahagian

Pembangunan

Organisasi

Bahagian

Perkhidmatan

Bahagian Saraan

Bahagian

Pembangunan

Modal Insan

Program Operasi

Sumber Manusia

Tim. Ketua

Pengarah

Perkhidmatan

Awam (Operasi)

Institut Tadbiran

Awam Negara

Bahagian Pasca

Perkhidmatan

Bahagian

Pengurusan

Maklumat

Bahagian

Pengurusan

Psikologi

Bahagian Khidmat

Pengurusan

Penasihat

Undang-undang

Unit Audit

Dalam

More magazines by this user
Similar magazines