PELAN STRATEGIK JABATAN PERKHIDMATAN AWAM - Portal JPA

docs.jpa.gov.my

PELAN STRATEGIK JABATAN PERKHIDMATAN AWAM - Portal JPA

11 Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

6

7

8

Mengutamakan kebajikan pesara dan penerima pencen melalui

penambahbaikan dasar-dasar pasca perkhidmatan

Memperkenal pakej saraan terbaik dan menyeluruh kepada

penjawat awam serta menjalin hubungan harmoni majikanpekerja

Memantapkan penggunaan teknologi dalam pengurusan

sumber manusia ke arah meningkatkan kualiti penyampaian

perkhidmatan

More magazines by this user
Similar magazines