PELAN STRATEGIK JABATAN PERKHIDMATAN AWAM - Portal JPA

docs.jpa.gov.my

PELAN STRATEGIK JABATAN PERKHIDMATAN AWAM - Portal JPA

13 Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2011-2015

VISI

SLOGAN

VISI, MISI DAN SLOGAN

MISI

Menjadi sebuah organisasi bertaraf dunia dalam pengurusan

sumber manusia Perkhidmatan Awam

Meningkatkan keberkesanan modal insan demi

kecemerlangan penyampaian perkhidmatan awam melalui

usaha-usaha berikut:

Menjadi penasihat utama Kerajaan dalam

1. pengurusan sumber manusia Perkhidmatan Awam

2. Membina keupayaan melalui penstrukturan,

pengukuhan dan pemantapan organisasi serta

pembangunan modal insan

Mewujudkan penjawat awam yang berkompetensi

3. tinggi, berkualiti dan berinovasi

Memastikan suasana harmonis dalam hubungan

4. majikan dan pekerja

Mengukuhkan proses dan sistem kerja berasaskan

5. penggunaan ICT

JPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam

More magazines by this user
Similar magazines