24.02.2013 Views

Menný register

Menný register

Menný register

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Menný</strong> <strong>register</strong><br />

A Bálent, B. 293, 294<br />

Balšianka, J. 20<br />

Agricola, G. 291 Balšianková, rod. Bohúňová, Ž. 20<br />

Agrippa, H. C. 291 Baník, A. A. 5, 151, 152, 154, 157,<br />

Alciati, A. 288 161, 169, 171, 196, 211 - 295, 300<br />

Alexy, J. 118,135,168,169 Baníková, M. 239<br />

Amadis 287 Barč-Ivan, J. 154,157<br />

Amandus, sv. 162 Bartalská, Ľ. 115<br />

Ambrózy, P. 23, 58 Bartek, H. 125, 139, 167, 169, 249,<br />

Ambrózyová, A. 19 252, 254, 255<br />

Ambrózyová, J. Ž. 23, 58 Barschamp, I. 286<br />

Ambruš, J. 5,179-208,308 Bartoss, G. 235<br />

Ambrušová, E. 180 Bazovský, M. A. 106, 118, 127, 133,<br />

Amerling, K. S. 60 137, 167, 308<br />

Andrej-Svorad, sv. 140 Bebjak, S. 81<br />

Andrič, J. 247 Bednár, Š. 138<br />

Andris, Ján 27,94 Bednárik, R. 173<br />

Andris, Jozef 89 Belan 96, 97, 101<br />

Andris, Jozef ml. 27 Bělinová, Z. 87<br />

Andris, Jozef st. 27 Belopotocký, G. (Fejérpataky) 59,65,<br />

Andrisová, rod. Kňazovická, T. 27 207<br />

Andrisová, T. 27 Bembo, P. 287<br />

Aristoteles 282, 290 Bencúr, M. 19<br />

Arno, sv. 162 Bencúrová, A. 20<br />

Augusta, J. 106 Bencúrová, M. 19<br />

Augustínová, E. 235 Bencúrová, rod. Ambrózyová, A. 19<br />

Bencúrová, Z. 20<br />

B Bendík, J. 169<br />

Beneš, E. 117,129<br />

Bábik, J. 25, 35, 37, 80 Beniak, V. 121, 127, 137, 161, 167,<br />

Bábiková, rod. Bohúňová, A. 35, 37 169<br />

Babylonský 88 Benka, M. 105-107,109,112,114,<br />

Bačkorová, V. 30 118, 121, 127, 133, 135-137,<br />

Bagar, A. 134 143,167-169,173,174<br />

Bairo, P. 288 Benková, Z. 21<br />

311


Beňová, rod. Hradská, Z. 22 Bohúň, Gustáv (1855 - ?) 59<br />

Bernolák,A. 122,217,219,228,242, Bohúň, Gustáv Peter 61<br />

244, 306, 308 Bohúň, Gustáv Vendelín 23<br />

Beurer, J. J. st. 290 Bohúň, Imrich 31<br />

Beze, T. 286 Bohúň, Imrich (1820-1857) 14,15<br />

Bielik, P. 123,134 Bohúň, Imrich (1911 - 1975) 30<br />

Biheller, F. 83 Bohúň, Ivan 76<br />

Blaho, M. 125 Bohúň, J. 36<br />

Blanár, V. 186 Bohúň, Jakub 12,13<br />

Blaško, Š. 167 Bohúň, Jakub (1764-1850) 19<br />

Blech, R. 87 Bohúň, Ján 10, 11, 13 - 16, 18, 20,<br />

Blicha, M. 80 23, 24, 31, 32, 35, 37, 68-71<br />

Bobok, R. 235,239 Bohúň, Ján (?-1729) 21<br />

Bodenek, J. 121 Bohúň, Ján (okolo 1718 - ?) 19<br />

Bodický, D. 24 Bohúň, Ján (1754- ?) 27<br />

Bodin, J. 290 Bohúň, Ján (okolo 1795 - ?) 17<br />

Bogdan (Bohdan), J. 118,136 Bohúň, Ján (? - /1812/) 21<br />

Bohdan, J. 109 Bohúň, Ján (/1804/-1859) 22<br />

Böhm, E. T. 167 Bohúň, Ján (/1807/- ?) 22<br />

Böhm, J. 291 Bohúň, Ján (1809 - ?) 58,59<br />

Böhm, S. 79,291 Bohúň, Ján (1812 - 1863) 17<br />

Bohúň, Adam 15 Bohúň, Ján (1813 - 1868) 14, 15<br />

Bohúň, Adam (? - 1832) 23 Bohúň, Ján (1816 - ?) 29, 30<br />

Bohúň, Adolf 13 Bohúň, Ján (1832 - ?) 16<br />

Bohúň, Alojz (1835 - ?) 29 Bohúň, Ján (1841 - 1890) 27<br />

Bohúň, Andrej 34 Bohúň, Ján (1844-1845) 17<br />

Bohúň, Andrej (1845 - 1872) 88 Bohúň, Ján (1863 - 1928) 17<br />

Bohúň, Anton (1873 - 1966) 30 Bohúň, Ján (1869 - 1959) 28, 29<br />

Bohúň, Anton (1903 - 1985) 30 Bohúň, Ján (1870 - 1944) 30<br />

Bohúň, Cyril Jozef 28 Bohúň, Ján (1890-1988) 21,24-26,<br />

Bohúň-Dušička, Ján 29 28<br />

Bohúň-Dušička, Martin 15 Bohúň, Ján (1890 - ?) 17<br />

Bohúň, Emil Jozef (Emo) 25, 67 - 82, Bohúň, Ján (1899 - 1921) 28<br />

86 Bohúň, Ján (1910 - 1972) 30<br />

Bohúň, František 12, 14 Bohúň, Ján st. 12<br />

Bohúň, František (1880 - 1953) 28 Bohúň, Ján Maximilián 23, 24<br />

Bohúň, Gašpar 19 Bohúň, Ján Maximilián (1844-?) 58,<br />

Bohúň, Gejza 37 59<br />

Bohúň, Gejza (1904-1978) 28 Bohúň, Ján Štefan (1920 - 1921) 25,<br />

Bohúň, Gustáv 24 68<br />

312


Bohúň, Ján Vladimír Tomáš (1926 -) Bohúň, Martin (1729- 1826) 17, 18<br />

25, 68,71, 72, 76, 82 - 87 Bohúň, Martin (okolo 1753 - ?) 18<br />

Bohúň, Jozef 12, 14, 18, 20, 24, 31, Bohúň, Martin (okolo 1803 -okolo<br />

32, 37 1844) 17<br />

Bohúň, Jozef (?-1811) 21 Bohúň, Matej 10-15,19,23,28,31<br />

Bohúň, Jozef (1790 - 1867) 19 Bohúň, Matej (okolo 1728 - ?) 19<br />

Bohúň, Jozef (1792 - 1825) 19 Bohúň, Matej (1752 - 1844) 19<br />

Bohúň, Jozef (okolo 1796 - ?) 17 Bohúň, Matej (/1758/ - 1835) 21, 22<br />

Bohúň, Jozef (1801 - ?) 58 Bohúň, Matej (1801 - 1867) 14<br />

Bohúň, Jozef (/1803/-1826) 22 Bohúň, Matej (/1814/-?) 22<br />

Bohúň, Jozef (1806- 1874) 18 Bohúň, Matej st. 11, 12, 14<br />

Bohúň, Jozef (1821-1892) 20 Bohúň, Michal 10-13, 23<br />

Bohúň, Jozef (1846-?) 20 Bohúň, Michal (?-pred 1812) 21,<br />

Bohúň, Jozef (1868-?) 27 22<br />

Bohúň, Jozef (1846- ?) 29 Bohúň, Michal (/1808/ - 1852) 22<br />

Bohúň, Jozef (? - 1898) 18 Bohúň, Milan Ľubomír 61, 64<br />

Bohúň, Jozef (1829-1907) 16 Bohúň, Ondrej 10,11,13-16,18,<br />

Bohúň, Jozef (1867 - 1944) 18 31, 32, 35, 36<br />

Bohúň, Jozef (1868 - ?) 88-102 Bohúň, Ondrej (okolo 1718 - ?) 15<br />

Bohúň, Jozef (1875-1911) 30 Bohúň, Ondrej (?- 1768) 21-23<br />

Bohúň, Jozef (1888 - ?) 21 Bohúň, Ondrej (?-1810) 21, 22<br />

Bohúň, Jozef (1900-1954) 30 Bohúň, Ondrej (1718 - 1819) 18<br />

Bohúň, Jozef (1901 - 1968) 28 Bohúň, Ondrej (1751 - 1818) 21,22<br />

Bohúň, Juraj 10, 11, 12 Bohúň, Ondrej (okolo 1755-1851)<br />

Bohúň, Juraj (1728 - 1826) 21-23 16, 17<br />

Bohúň, Karol 17 Bohúň, Ondrej (/1793/-1819) 22<br />

Bohúň, Karol Adolf 23 Bohúň, Ondrej (1798 - 1880) 16<br />

Bohúň, Karol Adolf (1846 -) 58 Bohúň, Ondrej (1799 - 1851) 26<br />

Bohúň, Kornel Július (1878-1922) Bohúň, Ondrej (/1805/ - ?) 22<br />

61, 63, 64 Bohúň, Ondrej (okolo 1809- 1851)<br />

Bohúň, Krištof (1826-1881) 18 17,18<br />

Bohúň-Krištofovie, Ondrej 16 Bohúň, Ondrej (okolo 1809-1869)<br />

Bohúň Kuriš (Kuriss) 19 29<br />

Bohúň Kuriš, Ján 10,21 Bohúň, Ondrej (1825-1906) 14,15<br />

Bohúň Kuriš, Jozef 20 Bohúň, Ondrej (1840 - 1869) 16<br />

Bohúň, Ľudovít 17 Bohúň, Ondrej (1845 - 1872) 26, 27<br />

Bohúň, Martin 11, 13, 14, 16, 19, 23, Bohúň, Ondrej Jozef 23, 24<br />

58 Bohúň, Ondrej Jozef (1852 - ?) 58,<br />

Bohúň, Martin (? - pred 1809) 14, 15 59<br />

Bohúň, Martin (okolo 1729 - ?) 15 Bohúň, Pavol 10, 11<br />

313


Bohúň,Pavol(1901-okolo 1983) 17 Bohúňová, Juliana Anna (1856-?)<br />

Bohúň, Peter (1906 - 1983) 29 59<br />

Bohúň, Peter Michal 18, 20, 23, 24, Bohúňová, Kamila 35, 37<br />

35, 36, 56 - 66, 88, 174 Bohúňová, Kamila Albertína 61<br />

Bohúň Rády, Ján 12 Bohúňová, Kamila Anna (1924 - 2003)<br />

Bohúň, Rudolf (1914-1983) 30 25,68<br />

Bohúň, Štefan (1879 - 1908) 30 Bohúňová, Karolína Amália 23, 24<br />

Bohúň, Štefan (1915 - 1956) 29 Bohúňová, Karolína Amália (1835 - ?)<br />

Bohúň-Štrba 22 58<br />

Bohúň, Vladimír Eugen 61 Bohúňová, Katarína 12,16,22<br />

Bohúň, Vojtech Karol 24 Bohúňová, Ľudmila Amália 24<br />

Bohúňová, Alžbeta 10, 14 Bohúňová, Mária 12, 13, 16, 34, 36<br />

Bohúňová, Amália Mária (1925 - ?) Bohúňová, Mária (1887- ?) 17<br />

68 Bohúňová, Mária (1911 - ?) 27, 28<br />

Bohúňová, Anna 10, 13, 14 Bohúňová, Mária Božena (1899-?)<br />

Bohúňová, Anna (1873 - ?) 27 27<br />

Bohúňová, Anna (1877-1885) 19 Bohúňová, Milada Kamila 61<br />

Bohúňová, Anna Katarína 23, 24 Bohúňová, Oľga 99, 100<br />

Bohúňová, Antónia Katarína 23 Bohúňová, Oľga (1907 - 1960) 88<br />

Bohúňová, Antónia Katarína (1838 - ?) Bohúňová, Oľga Anna (1904 - 1960)<br />

58 27, 28<br />

Bohúňová, Aurélia Mária (1925 - 2004) Bohúňová, Oľga Kamila (1922 - 2014)<br />

25 25, 68<br />

Bohúňová-Dušičková, vyd. Černajová, Bohúňová, Paulína 100<br />

Eva 15 Bohúňová, Paulína Ružena 20<br />

Bohúňová-Dušičková, vyd. Flochová, Bohúňová, Paulína Terézia (1903-<br />

Eva 15 1917) 27<br />

Bohúňová, Emília Juliana 23 Bohúňová, rod. Ambrózyová, Jana (Jo-<br />

Bohúňová, Emília Juliana (1861-?) hana) Žofia 23,24,58<br />

59 Bohúňová, rod. Bačkorová, Veronika<br />

Bohúňová, Estera 16 30<br />

Bohúňová, Eva 16 Bohúňová, rod. Bencúrová, Mária 19<br />

Bohúňová, Helena 61 Bohúňová, rod. Brezovická, Terézia<br />

Bohúňová, Helena Judita (1902-?) 17<br />

27, 28 Bohúňová, rod. Cablková, Etela 25,<br />

Bohúňová-Hladká, Mária (1870- 1954) 26, 71<br />

19 Bohúňová, rod. Cillagová, Mária 18<br />

Bohúňová, Johana Žofia (1848-?) Bohúňová, rod. Dobáková, Anna 14,<br />

58, 59 28<br />

Bohúňová, Juliana 23 Bohúňová, rod. Droppová, Zuzana 14<br />

314


Bohúňová, rod. Duchnovská, Mária Bohúňová, rod. Pečnerová, Mária 20<br />

28 Bohúňová, rod. Prepelicová, Eva 17<br />

Bohúňová, rod. Flochová, Katarína 19 Bohúňová, rod. Püspökyová, Zuzana<br />

Bohúňová, rod. Flochová, Mária 14 24<br />

Bohúňová, rod. Heldtová, Katarína 22 Bohúňová, rod. Rosinská, Mária 10,<br />

Bohúňová, rod. Horanská, Kamila 68 22<br />

Bohúňová, rod. Huoranská, Kamila Bohúňová, rod. Sliačanová, Anna 14<br />

25 Bohúňová, rod. Sliačanová, Mária 28<br />

Bohúňová, rod. Janovicová, Zuzana Bohúňová, rod. Stanová, Eva 19<br />

18, 58 Bohúňová, rod. Žuffová, Mária 18<br />

Bohúňová, rod. Klimová, Mária 24 Bohúňová, Ružena 37<br />

Bohúňová, rod. Klonkayová, Žofia Bohúňová, Ružena (1940-) 30<br />

Amália 61 Bohúňová, Terézia 20, 29, 35<br />

Bohúňová, rod. Kňazovická, Eva 23 Bohúňová, vyd. Bábiková, Aurélia 35,<br />

Bohúňová, rod. Kňazovická, Mária 37<br />

16 Bohúňová, vyd. Balšianková, Žofia 20<br />

Bohúňová, rod. Kňazovická, Terézia Bohúňová, vyd. Čupániová, Mária 13<br />

27, 88 Bohúňová, vyd. Duchnovská, Mária<br />

Bohúňová, rod. Kokšová, Zuzana 28, 20<br />

29 Bohúňová, vyd. Fakličová, Katarína 11<br />

Bohúňová, rod. Košecová, Alžbeta 76 Bohúňová, vyd. Ferdinandiová, Kristí-<br />

Bohúňová, rod. Kusková, Paulína 27, na 21<br />

90 Bohúňová, vyd. Gregušková, Ž. 20<br />

Bohúňová, rod. Ladzianska, Gizela 28 Bohúňová, vyd. Halušková, Alžbeta<br />

Bohúňová, rod. Lilleková, Zuzana 16 13,34<br />

Bohúňová, rod. Makovická, Anna 20 Bohúňová, vyd. Ivanková, Emília 21<br />

Bohúňová, rod. Matušková, Anna 14 Bohúňová, vyd. Klimková, Žofia 21<br />

Bohúňová, rod. Meleghová, Terézia Bohúňová, vyd. Krčanová, Katarína<br />

20 10<br />

Bohúňová, rod. Mešková, Terézia 18, Bohúňová, vyd. Kuorová, Mária 13<br />

19 Bohúňová, vyd. Labajová, Magdaléna<br />

Bohúňová, rod. Michnová, Žofia 20, 14<br />

24 Bohúňová, vyd. Matušková, Mária 14<br />

Bohúňová, rod. Moravčíková, Justína Bohúňová, vyd. Michalková, Anna 21<br />

28 Bohúňová, vyd. Moravčíková, Anna<br />

Bohúňová, rod. Olejníková, Katarína 13<br />

18,23,58 Bohúňová, vyd. Pallayová, Zuzana 20<br />

Bohúňová, rod. Parašínová, Terézia Bohúňová, vyd. Peťová, Katarína 15<br />

29 Bohúňová, vyd. Potkanová, Jozefína<br />

Bohúňová, rod. Pauliarová, Eva 19 20<br />

315


Bohúňová, vyd. Rumanová, Zuzana 18 Catullus, G. V. 286<br />

Bohúňová, vyd. Schniererová, Ružena Cicero, M. T. 224, 290<br />

37 Cincík, F. 106, 117, 132<br />

Bohúňová, vyd. Skladaná, Mária 15 Cincík, G. 105,106<br />

Bohúňová, vyd. Zborovská, Emília 21 Cincík, J. 254,258,308<br />

Bohúňová, Zuzana 12, 18, 32 Cincík, J. G. 5, 103 - 176<br />

Bohúňová, Zuzana (1818 - ?) 20 Cincík, V. 293<br />

Bohúňová, Žofia Jana 23, 24 Cincíková, A. 132<br />

Bohúňovci 5, 7, 9 - 37, 308 Cincíková, rod. Kuzmíková, Š. 293<br />

Bohúňovci, genealogické tabuľky Claudel, R 122<br />

38 - 55 Clementis, V. 83, 85<br />

Bohúny, J. 69 Cochius, P. 59<br />

Boorovci 64 Crusius, M. 287<br />

Borodáč, J. 123,134,167 Cuthbert 139,162<br />

Borový, I. 83 van Cyuck, H. 286<br />

Botto, J. 306 Cyril, sv. 111, 113, 126, 139, 140,<br />

Brandmüller, J. 286 142, 143,161, 163, 240, 244, 268,<br />

Branecký, J. 72, 255 272, 308<br />

Bránik, K. 171 Czauczik, J. 59,62<br />

Braslav 138<br />

Brázda, P. 87 Č<br />

Brčekovský, O. 19<br />

Brezovická, T. 17 Čajak, J. 62<br />

Brišák 211 Čajka, M. 16<br />

Brtáň, R. 119,294,295 Čák-Trenčiansky, M. 171<br />

Budinský-Krička, V. 169 Čaplovič, J. 35<br />

Bujnák, P. 78 Čaplovič, V. 308<br />

Butzko, J. 111 Čatloš, F. 124<br />

Bžoch, J. 80 Čavoja, J. 13<br />

Čebratský (Salva, K.) 100<br />

C Čečetka, J. 183<br />

Čechov, A. P. 134<br />

Cabadaj, P. 132 Černaj, J. 15<br />

Cablk, S. 26 Černajová, rod. Bohúňová-Dušičková,<br />

Cablková, E. 25,26,71 E. 15<br />

Calvin, J. 285,286 Čillagová, M. 18<br />

Cambel, S. 248 Čižmárik, R. 80<br />

Cammerarius, J. 287 Čulen, K. 119, 120, 130, 150, 157,<br />

Cancrini, P. 59 173<br />

Cassianus, J. 285 Čulen, M. 308<br />

316


Čupáni, Š. 13 Ďurovič, J. 216,217<br />

Čupániová, rod. Bohúňová, M. 13<br />

Čutka, O. 16 E<br />

D Eisner, J. 167<br />

Eleonóra 287<br />

Daneau, L. 286 Eliáš, I. 182<br />

Dante, A. 112 Eobanus, H. 287,289<br />

Darmo, J. 78 Erasmus, D. 292<br />

Decker, V. 99 Erenburg, J. G. 283<br />

Dedekind, F. 291 Ezop 286<br />

Demokritos 282<br />

Dérer, I. 165 F<br />

Deutscherová, M. B. 211<br />

Dietlovci 110 Fábry, J. 24<br />

Dietrich, S. 291 Fábry, P. 71<br />

Dilong, R. 110, 112, 127, 142, 143 Faguľa, L. G. 215<br />

Dlouhý, J. 107 Fakličová, rod. Bohúňová, K. 11<br />

Dobáková, A. 14, 28 Fándly, J. 207, 244<br />

Doranský, J. 167 Fedor, M. 299-305<br />

Dresser, M. 289 Fedor, M. st. 299<br />

Drobný, P. 11 Fedorová, A. 302<br />

Droppa, V. 167,169 Fedorová, rod. Tomková, J. 299<br />

Droppová, Z. 14 Felix, J. 193,194<br />

Drug, Š. 82 Ferdinandi, B. 21<br />

Dubajová, Z. 81 Fernel, J. 288<br />

Dubay, A. D. 262 Feuerbach, L. 282<br />

Dubnická, E. 23, 35, 36, 66 Fiedler 89<br />

Dubosh, F. J. 139 Figuli, M. 121, 122, 137<br />

Duchnovská, M. 28 Filelfo, F. 287<br />

Duchnovská, rod. Bohúňová, M. 20 Floch, M. 15<br />

Duchnovský 20 Flochová, K. 19<br />

Dzierzon, J. 95 Flochová, M. 14<br />

Dzurila 182 Flochová, rod. Bohúňová-Dušičková, E.<br />

15<br />

Ď Florek, P. 156, 255<br />

Fordinálová, E. 37<br />

Ďurčanský, F. 255 Francisci, J. 56, 60, 61<br />

Ďurica, J. 304 Frankl 89<br />

Ďuriška, Z. 9 František Jozef I. 171<br />

317


Frič, M. 108,123,134 Hačko, D. 25<br />

Fuchs, J. 81 Hadrián II. 139<br />

Fulla, Ľ. 109,127,133,135-138, Hajdúková, Z. 123,134<br />

143,161,167,169 Halaša, A. 98,102<br />

Fuzy, I. 115 Halaša, J. 164<br />

Halaša, P. 117, 164, 168<br />

G Haluška, S. 13, 34<br />

Halušková, rod. Bohúňová, A. 13, 34<br />

Gäbelkover, O. 288 Hamuljak, M. 5,155,196,308<br />

Gacek, M. 133,233 Hanakovič, Š. 239<br />

Gaius, P. S. 290 Hanakovičovci 304<br />

Gasser, A. P. 289 Hanula, J. 109, 122, 128, 130, 131,<br />

Gašpar, T. J. 121,122,283 173<br />

Gašparíková, Ž. 254,261,273 Hanus, L. 167,222,226,228<br />

Geraldini, K. 110,127,128,139 Hanusovci 304<br />

Glasner, J. 89,94 Haranta, J. 122<br />

Gluchman, V. 214 Harmanová, M. 27<br />

Gogoľ, N. V. 134, 283 Hašler, K. 134<br />

Goláň, K. 188 Hattala, M. 207<br />

Gorazd, sv. 241, 244 Hauptman, G. 134<br />

Gorlov, P. 133 Heldtová (Helczová, Holecová), K. 22<br />

Gourmelen, E. 288 Heleghová, T. 20<br />

Gráf, Š. 121,129 Helffrich, J. 291<br />

de Granada, L. 286 Hemerka, J. I. 71<br />

Grataroli, G. 289 Hendlovci 63<br />

Grebáč-Orlov, I. 306 Henisch, J. 289<br />

Greguška, J. 20, 24 Herder, J. G. 222<br />

Gregušková, rod. Bohúňová, Ž. 20,24 Heresbach, K. 291<br />

Grinvaldt, J. 13 Hirner, A. 294<br />

Grinvaldtová, rod. Bohúňová, Mária Hitler, A. 182, 184<br />

13 Hladký, K. 19<br />

Grohmann 235 Hlaváček, M. 59<br />

Grünstein 85 Hlavaj, J. 255<br />

Gundová-Jergová, A. 167 Hletko, P. 149,157<br />

Güntherová, A. 57 Hlinka, A. 67, 69, 74, 88, 97, 166<br />

Gyüre, L. 80 Hlivová, rod. Sliačanová, M. 28<br />

Hložník, V. 127, 135, 137, 143, 167<br />

H Hnilica, J. 167<br />

Hodža, M. M. 62, 65, 182<br />

Haasz, A. 90 Hodža, O. 207, 208<br />

318


Hoffmann,F. 108,122,125,133,134, Hviezdoslav, P. O. 5,69,70,106,114,<br />

167 125, 168,306, 308, 309<br />

Hohenlohe, K. K. 90 Hvišc, J. 80<br />

Holdoš, L. 83, 85 Hýroš (Hiross), J. 11<br />

Holeček 107 Hýroš, M. 11<br />

Holko, M. 308 Hýroš, Š. N. 22, 33<br />

Hollý,J. 180,192,200,207,223,226, Hýrošová, M. 22<br />

241, 244, 273 Hýrošovci 21<br />

Hondorff, A. 288<br />

Horanská (Houranská, Hôranská), K. CH<br />

25,68<br />

Horánszky, Š. 25 Chamant, J. J. 114,136<br />

Horst, J. 287 de Chardin, P. T. 225<br />

Horthy, M. 183 Chemnitz, M. 286<br />

Houdek, J. 31,33-35,37,91-93, Chmel, R. 79<br />

99, 100 Chotek, K. 174<br />

Hradská, Z. 22 Chovan, J. 196,199,217<br />

Hroboň, S. B. 60, 62 Chrobák, D. 78<br />

Hronský, J. C. 108,111,114,116, Chvojka, J. 106<br />

117, 119, 120, 121, 123- 126,<br />

128,130,137,139,142,151,152, I<br />

157, 159, 169, 173, 179, 254<br />

-255,283,295,306 Ibsen, H. 283<br />

Hrtus-Jurina, P. 202 Ilečko, Ľ. 169<br />

Hrušovský, F. 121,122,126-128, Ilešházi, Š. 10<br />

137,139,145, 146,157, 183, 212, Institoris, H. 291<br />

254, 256, 258, 293 Isačenko, B. L. 162<br />

Hrušovský, J. 72,78 Ivanka, J. 21<br />

Hugo, V. 122 Ivanková, rod. Bohúňová, E. 21<br />

Hujík, V. 78 Ivanková, rod. Schnirtzová, A. 21<br />

Huluk, M. M. 89 Izák, G. 25<br />

Huoranská, K. 25,68 Izák, Ľ. 156<br />

Hurban, J. M. 60, 99, 308<br />

Hurbanová, O. 99 J<br />

Husák, G. 179<br />

Husák 182 Jancura, V. 81<br />

Husár, J. 37 Jančo, J. 23<br />

Huska 83 Jankovič, Ľ. 292<br />

Hušek, J. 120 Jankovič, V. 215,217<br />

319


Jánošík, J. 112,114 Klima, J. 24<br />

Janoška, J. 64 Klimáček, F. 165<br />

Janovica, M. 18 Klimka, M. 21<br />

Janovicová, H. 18 Klimková, rod. Bohúňová, Ž. 21<br />

Janovicová, rod. Šuleková, H. 18 Klimová, M. 24<br />

Janovicová, Z. 18,58 Klinger, E. 83<br />

Jánsky, L. 80 Klonkay, A. 61<br />

Jarolímek, Č. 90 Klonkayová, rod. Ruttkayová, T. 61<br />

Jégé-Nádaši, L. 70,116,168,283 Klonkayová, Ž. A. 61<br />

Jesenský, J. 121,137 Kmeť, A. 89,94,97<br />

Ježiš Kristus 238,300 Kmoško, M. 101<br />

Jilemnický, P. 82, 83 Kňazovická, E. 23<br />

Jirásek, J. 188 Kňazovická, M. 16<br />

Jób, I. 238 Kňazovická, T. 27, 88<br />

Jozef II. 31 Kobella 129<br />

Jozef, sv. 235 Koceľ 138, 272<br />

Junius, M. st. 290 Kochol, V. 186<br />

Justinus, M. J. 289 Kojiš, T. 112<br />

Kokovay, Š. 235<br />

K Kokšová, Z. 28, 29<br />

Kolísko, A. 217<br />

Kačala, E. 248 Kollár, F. A. 280<br />

Kadár, J. 86 Kollár, J. 62, 180, 192, 196, 197, 200,<br />

Kadavý, J. 62 207, 217<br />

Kadlečík, I. 87 Kollár, M. 12<br />

Kálal, K. 95,101,188 Kompiš, P. 283<br />

Káldyová, I. 78 Koniarek, J. 167, 169<br />

Kalinčiak, J. 60 Konštantín, sv. 272<br />

Kant, I. 222, 282 Korec, J. Ch. 228, 300<br />

Kardoš 122 Kosorín 182<br />

Karol Veľký 289 Kostka, J. 127,169<br />

Kaššayová, T. 166 Kostra, J. 122, 167<br />

Kaššovic, Š. 111 Košecová, A. 76<br />

Kebža, I. 14 Kotalík, J. 193<br />

Keller, F. 93 Kotrč, J. 193<br />

Kellner-Hostinský, P. 306 Kováč, M. A. 80, 160, 167, 230, 299<br />

Kern, P. J. 56,64,66,167 Kováčik, A. 117,200<br />

Kľačko, R. 117,167 Kovačka, M. 272<br />

Klein, J. 90, 94 Kováčovci 304<br />

Klement, sv. 139, 141, 268 Kovalčík, O. 36<br />

320


Kovalevský, M. 31,37 Kvetko 182<br />

Kovár, V. 203<br />

Kraft 90 L<br />

Kraic, J. 28<br />

Kraicová, rod. Bohúňová, O. 88,96,99 Labajová, rod. Bohúňová, M. 14<br />

Kráľ, J. 60,121,123,130 Lacko, M. 303<br />

Kráľovci 304 Lacroix, J. 224<br />

Krapka, E. 300 Ladzianska, G. 28<br />

Kraus, S. 62 Lajda, J. 100<br />

Krčah, M. 10 Laks (Lax) 93<br />

Krčahová, rod. Bohúňová, K. 10 Lamoš 88<br />

Krčméry, A. H. 62 Láni, J. 16<br />

Krčméry, K. 99, 100, 242, 243 Lantay, A. 182<br />

Krčméry, M. 15 Ledényi, J. 255<br />

Krčméry, Š. 56,57,66, 107,116, 117, Lehotský, D. 16<br />

137, 217, 222, 224 Lehotský, E. 127, 170, 175<br />

Kresák, O. 59 Lehotský, Ján 16<br />

Kružliak, I. 115,143,161,181 Lehotský, Jozef 16<br />

Kubínyi, M. 60 Lehotský, Š. 16<br />

Kučera, J. 61 Lemnius, L. 289<br />

Kučma, I. 99 Liba, P. 80, 130, 131, 221<br />

Kufčák, E. 33 Libellus, T. M. 290<br />

Kukučín, M. 119,125,283 Libovci 304<br />

Kuora, J. 13 Liebault, J. 289<br />

Kürti, J. 9, 33 Lichard, D. G. 56, 89, 99, 207<br />

Kuruc, A. 281 Lilge, A. 158<br />

Kuska, F. 89 Lilge, J. 17<br />

Kuska, F. ml. 27 Lilleková, Z. 16<br />

Kuska, F. st. 27 Lišovský, M. 267<br />

Kusková, P. 27,90 Litva, F. 163,167<br />

Kusková, rod. Harmanová, M. 27 Lojdl, M. 22<br />

Kuskovci 27 Lojníková, K. 21<br />

Kusý, I. 87 Longauerovci 304<br />

Kušík, M. 33 Longobardi 289<br />

Kušinský 96 Lorenc, V. 89, 99<br />

Kutlík, F. 80 Lorencová, rod. Hurbanová, O. 99<br />

Kútnik-Šmálov, J. 183,203 Lucretius, T. C. 286<br />

Kuzmík, J. 253, 258, 260, 268, 269, Lukáč, E. B. 77, 79, 80<br />

272, 274, 293 Lukáč, J. 94<br />

Kuzmíková, Š. 293 Luther, M. 285, 286<br />

321


M Matúšková, rod. Bencúrová, Z. 20<br />

Matušková, rod. Bohúňová, M. 14<br />

Magin, J. B. 226, 241, 245, 273 Maulbertsch, A. F. 114, 136<br />

Mach, A. 183, 184 Mečiar, S. 117, 121, 123, 125, 127,<br />

Machala, D. 81 128, 139, 157, 169, 183, 256<br />

Májek, J. 83 Mediolanensis, A. 285<br />

Majer 90 Medzihradský, A. 64<br />

Majerník, C. 133, 168, 170 Melanchthon, Ph. 285<br />

Majerský, L. 138, 166 Meličková, H. 134<br />

Makovická, A. 20 Melicherčík, A. 182<br />

Makovický, E. 127,168,169 Melusina 287<br />

Makovický, J. D. 56, 60, 65 Meszáros, O. 244<br />

Makovický, M. 20 Meško, P. 17<br />

Makovický, P. 69,90,91 Mešková, rod. Brezovická, T. 17<br />

Makovický, V. 64,71 Mešková, T. 18,19<br />

Malár, A. 183 Metod, sv. 111,113,126,139,140,<br />

Manzolli, P. A. 287 142, 143, 161, 241, 244, 268, 308<br />

Mařan, C. 208 Mickievicz, A. 207<br />

Marcel, G. H. 224 Mičieta, R. 94,99,100<br />

Marconi, G. 235 Mihalkovič, J. 179<br />

Mariánniová, M. 175 Mihalkovičová, B. 207<br />

Maritain, J. 224 Michal III. 272, 280<br />

Markovský, P. 89,90 Michalka, J. 21<br />

Marsina, R. 33, 292 Michalková, rod. Bohúňová, A. 21<br />

Marták, J. 121,128,171,172,188, Michna, M. 20<br />

255, 306 Michnová, rod. Bencúrová, A. 20<br />

Martiny, Ľ. 93 Michnová, Ž. 20, 24<br />

Martiš, A. 101 Mikszáth, K. 73,75<br />

Maruniak,P. 144,253,258,260,265, Mikuš, J. 299<br />

269, 271, 292 Milkin, T. 245<br />

Masaryk, T. G. 254, 282, 295 Milla, J. 99<br />

Masaryková, A. 26,295 Mináč, V. 306<br />

Matejka, P. 169 Mišák, P. 81<br />

Maťovčík,A. 105,179,192,196,214, Mišíkovci 304<br />

228, 233, 271, 309 Miškovič, A. 194<br />

Matthesius, J. 286 Mitrovský-Thomka, M. 126,131,<br />

Matula, V. 179, 186, 196, 197 135, 168<br />

Matúška, Ján 20 Mizauld, A. 289<br />

Matúška, Juraj 20 Mjartan, J. 167<br />

Matušková, A. 14 Mojmír I. 138<br />

322


Mojmír II. 138 Okáli, D. 82<br />

Moravčík, J. 13 Olejník, Š. 99,101<br />

Moravčíková, J. 28 Olejníková, K. 18,23,58<br />

Moravčíková, rod. Bohúňová, A. 13 Ondreička, K. 135, 172<br />

More, T. 290 Ondrejov, Ľ. 128, 137<br />

Mošat, D. 182 Ondrouch, V. 182<br />

Moštenanová, H. M. 36 Ondruš, M. 106<br />

Motoška, F. 166 O'Neill, E. 134<br />

Motulko, J. 202 Ormis, J. V. 99, 280<br />

Mousson, J. T. 173 Országh, J. 254<br />

Moyzes, M. 169,172 Osorio, J. 286<br />

Moyzes, Š. 97,125,215,244,295 Ostrovskij, A. N. 134<br />

Mráz, A. 118,125,169,193,194,252 Osvald, F. R. 241,245<br />

Mrva, M. 11<br />

Mudroň, P. 96 P<br />

Múdry 182<br />

Muráňová 34 Palacký, F. 228<br />

Musculus, A. 286 Pálkovci 306<br />

Palkovič, J. 207, 244, 273<br />

N Pallay, M. 20<br />

Pallayová, rod. Bohúňová, Z. 20<br />

Nágell, D. 129 Palugyay, Z. 168<br />

Napoleon Bonaparte 236, 237 Papánek, J. 228<br />

Naso, P. O. 286 Pappus, J. 289<br />

Neander, M. 291 Paracelsus, P. A. 290<br />

Nemčík, J. 167 Parašínová, T. 29<br />

Newton, I. 236 Parenička, P. 67, 81, 116, 253<br />

Nider, J. 291 Párička, J. 306<br />

Niklíček, L. 292 Paška, J. 211<br />

Nižnánsky, J. 72, 77, 79, 84, 283 Pašteka, J. 228<br />

Noge 193 Pauliar, J. 12<br />

Nosák-Nezabudov, T. 60 Pauliarová, E. 19<br />

Novák, Ľ. 120, 125, 172, 212, 252 Paulus Diakonus 289<br />

Novomeský, L. 82, 83 Pavol Apoštol 286<br />

Ňukovič 182 Pavúková, O. 180<br />

Pečenka, F. 134<br />

O Pečnerová, M. 20<br />

Pesovár, A. 235<br />

Okáľ, J. 105-115,128-131,133 Peťo, J. 15<br />

- 135, 137, 139, 141 - 143, 168 Peťová, rod. Bohúňová, K. 15<br />

323


Petráš, M. 88 Prepelica, O. 11,17<br />

Petrík, V. 80,193 Prepelicová, E. 17<br />

Petrovič, J. 192 Presl, S. 60<br />

Pflügge, H. 224 Pribina 138, 181, 244, 272<br />

Philadelphiovci 64 Prídavok, A. 169<br />

Pietor, A. 26, 161 Propertius, S. 286<br />

Pietrakovič, J. 10 Psellos, M. 288<br />

Pietrakovič, P. 10 Püspökyová, Z. 24<br />

Pilc, G. 286 Pyrckmair, H. 291<br />

Pištěk, Th. 134<br />

Pišút, M. 186, 193, 194 R<br />

Piťo, J. 62<br />

Plavec, G. 35 Radlinský, A. 226, 244<br />

Plávka, A. 137, 167 Radványi, C. A. 72, 78<br />

Plicka, K. 118-120, 122, 123, 130, Rampáková, Ľ. 78<br />

134,137,173,174 Rantzau, H. 289<br />

Plinius Cecundus, G. 290 Rapant, D. 191,196,215,217,252<br />

Podtatranský, R. U. 19 Rapoš, P. 182<br />

Poláková, Š. 36 Rastislav 138, 272, 280<br />

Polakovič, Š. 138 Rázus, M. 119,121,137<br />

Polerecký, J. L. 112,115,168 Reusner, N. 287<br />

Polkoráb, Š. 169 Reuss, G. 62<br />

Pomekáč, M. 101 Rhazes 288<br />

Poničan, J. 82 Ribay, J. 228<br />

Pontano, G. G. 286 Riško, A. 259<br />

Pontus 287 Ritter, V. 167, 169<br />

Pospíšil, J. 66 Rizner, Ľ. V. 99, 295<br />

Pöstényi, J. 184, 203, 245-247 Roháček, Š. 26, 27, 37, 88, 89, 91,<br />

Potkan, J. 20 93,98-100<br />

Potkan, M. 36 Rolko, V. 119<br />

Potkan, O. 13 Roman, Š. 113<br />

Potkanová, rod. Benková, Z. 21 Rombauer, J. 62<br />

Potkanová, rod. Bohúňová, J. 20 Rosenbaum, K. 179, 180, 196<br />

Potkanová, rod. Zarevúcka, E. 36 Rosinská, M. 10, 22<br />

Potter, J. E. 111,140 Rösslin, E. 288<br />

Potúček, J. 79 Rostand, E. 122<br />

Povala, G. 300 Rotterdamský, E. 286, 287, 292<br />

Považan, J. 166 Royová, K. 26<br />

Pražák, A. 188 Ruben, Ch. 61<br />

Preiss, K. 290 Ruboch, J. 83<br />

324


Rudnay, A. 171,273 Schwabe, S. 290<br />

Ruhmann, Ľ. 18 Schweighoffer (Schweighof) 91,93<br />

Ruland, M. ml. 288 Silan, J. 203<br />

Ruman (Ruhmann), J. 18 Skladaná, E. 23<br />

Rumanová, rod. Bohúňová, Z. 18 Skladaná, rod. Bohúňová, M. 15<br />

Ruppendt, sv. 162 Skladaný, O. 15<br />

Rutilio, B. 290 Sklenár, J. 228<br />

Ruttkayová, T. 61 Skotnický 182<br />

Ružička, J. 252 Skyčák, M. 80<br />

Sládkovič, A. 122, 166<br />

S Slávik, M. 217<br />

Sliačanová, A. 14<br />

Saból, E. 99 Sliačanová, M. 28<br />

Sabov, P. 164,281 Smatek, K. 134<br />

Sacrati, P. 287 Smetana, S. S. 101<br />

Saktorová, H. 285 Smiešny, A. 23<br />

Salamúnovci 89 Smrek, J. 74, 273<br />

Salva, K. 27,91,92,100 Socháň, P. 125<br />

Sambucus, J. 291 Sokol, K. 107-109,114,118,133,<br />

Sannazaro, J. 287 135, 137, 142, 143, 167, 168<br />

Sardi, A. 291 Sokolík, V. 171,176<br />

Sasinek, F. 226 Sopková, rod. Droppová, Z. 14<br />

Séda 90 Spangenberg, C. 286<br />

Semian, M. 228 Spišková, E. 79<br />

Semkowicz, W. 240 Sprenger, J. 291<br />

Sentiváni, G. 23 Srna, J. 300<br />

Sentivániovci 16 Stanek, J. 79<br />

Severini 282 Stanislav, J. 252<br />

Shakespeare, W. 283 Stano, P. 37, 79<br />

Shaw, G. B. 134 Stanová, E. 19<br />

Schelling, P. 167 Stanšic, G. 286<br />

Schiller, F. 283 Stašík, V. 168<br />

Schmidt, A. 12 Staško, J. 111,113,115,121,130,<br />

Schmidt, J. J. 35 141, 168<br />

Schneeberger, A. 289 Stavrovský 89<br />

Schneider-Trnavský, M. 203 Stein, K. 292<br />

Schniererová, rod. Bohúňová, R. 37 Steiner, H. 94<br />

Schnirtzová, A. 21 Stern, A. 94<br />

Schosser, J. 287 Stodola, I. 306<br />

Schuster, R. 163 Stodola, K. 73,74<br />

325


Stodolovci 306 Šmatlák, S. 179<br />

Strindberg, A. 283 Šoka, M. 37<br />

Strmeň, K. 112,132,142,143,167 Šoltész, J. 182<br />

Strobel, F. W. 91 Špalek 90<br />

Strozzi, E. 286 Španka, A. 19<br />

Strozzi, T. V. 286 Španková, rod. Stanová, E. 19<br />

Sturm, J. 289 Špendlík, O. 17<br />

Suchanský, P. 72 Špetko, J. 161,300<br />

Suchoň, E. 167,169 Špirko, J. 122,137<br />

Surius, L. 289 Špitzer, J. 77-79,183,184,186<br />

Svätopluk 112,138 Šprinc, M. 110,112,142,143<br />

Svätopluk I. 138 Šramko, P. 60<br />

Svatoš, Martin 292 Šrobár, V. 67, 69, 165<br />

Svatoš, Michal 292 Štefánek, A. 165<br />

Svetlík, K. 83 Štefánik, M. R. 156,166<br />

Svobodník, F. 90 Štefunko, F. 118, 128, 135, 137, 138,<br />

Svorad, A. sv. 111 168, 169, 172<br />

Swabe, S. 290 Šteller-Šteliar, F. 243<br />

Szegedi Kis, I. 286 Štetina-Bakalár, M. 158<br />

Szent-Gály 235 Števček, P. 78<br />

Szentiványi, G. 58 Štrba, J. 101<br />

Štrbovci 22<br />

Š Štúr, Ľ. 171, 179, 180, 182, 184,<br />

186- 192, 196, 197, 207, 208,<br />

Šafár, I. 182 222, 226<br />

Šafárik, P. J. 62, 89, 207, 280, 300 Štúrovci 64<br />

Šefčák, L. 80,81 Šulc, D. 127,158,161<br />

Šefran, S. 10 Šuška, S. 10<br />

Šefranko, S. 10 Švarc, J. 97<br />

Šidová, rod. Bohúňová, M. 28 Švec, J. 167<br />

Šípka, J. 24<br />

Šípková, rod. Bohúňová, A. K. 24 T<br />

Šípková, Z. 18<br />

Šír, F. 60, 61 Tablic, B. 308<br />

Škrábik, A. 125,126 Tacitus, P. C. 289<br />

Škrovina, O. 255 Tajovský, J. G. 123<br />

Škultéty, J. 101,117,118,121,125, Tannstetter, G. 291<br />

130,153,154,171,172,188,192, Tatarka, D. 225<br />

222, 243, 248, 254, 295, 306 Telgársky, J. 293<br />

Škultéty, S. 286 Teslíková, M. 37<br />

326


Textor, J. T. 290 Vajanský, S. H. 106, 122, 125, 168,<br />

Thuranszkovci 58 194, 207, 283<br />

Tibenský, J. 167,196,217 Valaský, P. 228<br />

Tibullus, A. 286 Valašťan-Dolinský, J. 169, 172<br />

Tilkovský, V. 169 Válek, I. 81<br />

Tiso, J. 74 Vámoš, G. 194<br />

Tkáčiková, E. 214 Vančo, M. 255<br />

Tobolka, Z. 287 Vanovič, J. 243, 255<br />

Tolstoj, L. N. 283 Vansová, T. 97<br />

Tomčík, S. 308 Várdy 235<br />

Tóth, E. 87 Váross, M. 112,115,167<br />

Toxites, M. 290 Vašek, A. 75<br />

Trithemius, J. 291 Vážný, V. 248, 249, 251<br />

Trnkóczy, J. 90,91,100 Vergilio, P. 290<br />

Trnovský, Š. 27 Vergilius Maro, P. 201<br />

Trogos Pompeius 289 Vilikovský, J. 179, 182, 185, 186,<br />

Trubinský, J. 113 188<br />

Truhlár, B. 80, 87 Vlašín, Š. 87<br />

Trúchly-Sytniansky, A. 194 Vlček, Jaroslav 122,188,192<br />

Turcerová-Devečková, H. 207 Vlček, Jozef 138,167<br />

Turčány, V. 206 Vlkolínska, rod. Bohúňová, E. 28<br />

Turzo, L 36 Vnuk, V 246, 247<br />

Tvrdý, J. 93 Vodrážka, J. 119,137,167,172<br />

Twerdy, E. 92, 93 Vojtaššák, J. 303<br />

Vojtech, sv. 244<br />

U Volf, F. 66<br />

Vopravil, J. 79<br />

Uhlárik, J. 16 Votruba, J. 167,169<br />

Ujhely, A. 25 Vrchlický, J. 194<br />

Umberto 64 Vyvíjalová, M. 196<br />

Uram-Podtatranský, G. 88, 99<br />

Urbánek, 1. 173 W<br />

Ursíny, J. 255<br />

Ursínyová, T. 80 Wagner, V 57, 119, 167, 169<br />

Urx, E. 82, 83 Warnefride, P. 289<br />

Weber, A. 222<br />

V Weisse, P. 290<br />

Werner, J. 106<br />

Vaculík, K. 57 Winfrid-Bonifác 162<br />

Vairo, L. 291 Winkler, T. 213<br />

327


Wirth, R. 286 Zmeták, E. 137<br />

Wolf, K. 288 Zmetáková, D. 66<br />

Wolfhart, K. 288 Zoch, C. (Cochius) 56, 59, 65, 208<br />

Woutersz, C. 290 Zoch, I. B. 89, 90<br />

Zoch, P. 18<br />

Z Zochová, rod. Janovicová, H. 18<br />

Zvada, J. 22<br />

Záborskovci 304 Zván, P. 119,137<br />

Zaffka 235 Zweig, S. 134, 292<br />

Zajac, P. 224 Zwingli, U. 286<br />

Zarevúcka, E. 36<br />

Záturecký, A. P. 56, 63 Ž<br />

Zavarský, V. A. 167,169<br />

Zborovská, rod. Bohúňová, E. 21 Žarnov, A. 184, 203<br />

Zborovský, J. 21 Žáry, Š. 77, 79, 80<br />

Zechenter, G. 88, 89, 95, 99, 101 Žatko-Bor, E. 139<br />

Zguriška, Z. 119,137 Žiaranová, Z. 56<br />

Zlatoústy, J. 301 Žuffová, M. 19<br />

328

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!