Views
5 years ago

PDF - Part 21 - Acadèmia

PDF - Part 21 - Acadèmia

1961 P.: Josep M. Sala i

1961 P.: Josep M. Sala i Ginabreda; VP.: Andreu Olivé i Badosa; S.: Francesc Prandi i Farràs; T.: Joan Picañol i Peirató; B.: Ramon Martínez i Callén; Vs.: Joaquim Ramis i Coris; Vf.: Frederic Casas i Viñolas. 1962 P.: Josep M. Sala i Ginabreda; VP.: Simeó Selga i Ubach; S.: Frederic Corominas i Beret; T.: Joan Martínez Mora; B.: Ramon Martínez i Callén; Vs.: Joaquim Ramis i Coris; Vf.: Frederic Casas i Viñolas. 1963 P.: Martí Carbonell i Juanico; VP.: Simeó Selga i Ubach; S.: Frederic Corominas i Beret; T.: Joan Martínez Mora; B.: Jordi Prats i Viñas; Vs.: Pere Martínez ï López; Vf.: Jaume Arnal i Costa. 1964 P.: Martí Carbonell i Juanico; VP.: Santiago Ferrer i Pi; S.: Frederic Corominas i Beret; Vicesecretari: Albert Pi i Ferrer; T.: Josep M. Casasa i Carbó; B.: Jordi Prats i Viñas; Vs.: Pere Martínez i López; Vf.: Jaume Arnal i Costa. 1965 P.: Martí Carbonell i Juanico; VP.: Santiago Ferrer i Pi; S.: Frederic Corominas i Beret; VS.: Albert Pi i Ferrer; T.: Josep M. Casasa i Carbó; B.: Elisard Martínez i Carmona; Vs.: Joan Serradell i Capdevila; Vf.: Ramon Bacardí i Pons. 1966 P.: Martí Carbonell i Juanico; VP.: Agustí Pérez i Soler; S.: Albert Pi i Ferrer; VS.: Orenci Altirriba i Valls; T.: Lluís M. Callís i Bracons; B.: Elisard Martínez i Carmona; Vs.: Joan Serradell i Capdevila; Vf.: Ramon Bacardí i Pons. 323

1967 P.: Lluís Gubern i Salisachs; VP.: Agustí Pérez i Soler; S.: Albert Pi i Ferrer; VS.: Orenci Altirriba ï Valls; T.: Lluís M. Callís i Bracons; B.: Antoni Torres i Elias; Vs.: Ramon Bacardí i Pons; Vf.: Jaume Melcior i Vives. 1968 P.: Lluís Gubern i Salisachs; VP.: Joaquim Plaza i Montero; S.: Joan Martínez Mora; VS.: Orenci Altirriba i Valls; T.: Ignasi Farré i Sostres ; B.: Antoni Torres i Elías; Vs.: Ramon Bacardí i Pons; Vf.: Jaume Melcior i Vives. 1969 P.: Lluís Gubern i Salisachs; VP.: Joaquim Plaza i Montero; S.: Joan Martínez Mora; VS.: Evarist Tardio i Torio; T.: Ignasi Farré i Sostres ; B.: Antoni Torres i Elías; Vs.: Gonçal Figueras i Figueras; Vf.: Calixte Sabaté i Tolosa. 1970 P.: Lluís Gubern i Salisachs; VP.: Francesc Prandi i Farràs; S.: Joan Martínez Mora; VS.: Evarist Tardio i Torio; T.: Norbert Carreras i Batlle ; B.: Xavier Carbonell i Estrany; Vs.: Gonçal Figueras i Figueras; Vf.: Calixte Sabaté i Tolosa. 1971 P.: Francesc Prandi i Farràs; VP.: Oriol Casassas i Simó; S.: Joan Martínez Mora; VS.: Evarist Tardio i Torio; T.: Norbert Carreras i Batlle ; B.: Xavier Carbonell i Estrany; Vs.: Josep M. Corretger i Rauet; Vf.: Calixte Sabaté i Tolosa. 1972 P.: Francesc Prandi i Farràs; VP.: Oriol Casassas i Simó; S.: Josep M. Casasa i Carbó; VS.: Evarist Tardio i Torio; T.: Fèlix Sánchez i Carranza ; B.: Xavier Carbonell i Estrany; Vs.: Josep I. Cardelús i Gassiot; Vf.: Josep Campistol i Vila. 324

PDF - Part 25 - Acadèmia
PDF - Part 24 - Acadèmia
PDF - Part 19 - Acadèmia
PDF - Part 18 - Acadèmia
Text complet - Portal de Publicacions - Institut d'Estudis Catalans
Índex onomàstic. - Homenatge a Fèlix Cucurull
Llistat d'agrupats de l'AAUC
Manifest professionals de la Salut - CiU
Obrir llistat en format pdf - Somiserem
Text complet - Portal de Publicacions - Institut d'Estudis Catalans
LLISTAT MEMBRES AAEPFC
EXPOSICIÓ - Universitat Autònoma de Barcelona
Consulta la llista - Cugat.cat
Catedràtics i Professors Universitaris Aguirre Oraá, José ... - VilaWeb