07.06.2013 Views

editörden editoriale - İzmir İtalyan Ticaret Odası

editörden editoriale - İzmir İtalyan Ticaret Odası

editörden editoriale - İzmir İtalyan Ticaret Odası

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

İÇERİK

SOMMARIO

Editörden

Editoriale

“Sace : Türk - İtalyan

İşbirliğinde Ana Kaynak”

Konulu Seminer

Seminario “Sace :

Principale Fonte della

Collaborazione Italo-Turca

“Agrodays Uluslararası

Tarım Fuarı”na Katılım

Partecipazione

all’Agrodays “Fiera

Internazionale

dell’Agricoltura di Mersin”

Lucca’da Yatçılık

Sektöründe İkili

Görüşmeler

Missione a Lucca

nel Settore Nautico

Üyelerimiz

Presentazione dei Soci

Luciano Cagnato

Generali Sigorta A.Ş.

Notizie sulla Turchia

İtalya’dan İşbirliği

Teklifleri

Richieste di

Collaborazione dalla

Turchia

Hazırlayanlar

Redazione

Ece ALDOĞAN KIVRAK

Eren SÜRER

Bilge BULUT

Gözde TEZKOŞAR

Sara BELLUCCI

Sevgili Okuyucular,

editörden

İzmir İtalyan Ticaret Odası olarak bu yıl

yoğunlaştığımız sektörlerden biri de yatçılık

sektörü oldu. 2009 yılında gerçekleştirilmek

üzere 3 ayrı proje programa alındı. Nisan,

Haziran ve Ekim aylarında yapılacak, özelikle

Bodrum ve Antalya’da faaliyet gösteren

tersanelerin katılımlarıyla gerçekleştirilecek

projelerin amacı yatçılık sektöründe Türk

İtalyan işbirliğinin geliştirilmesine katkıda

bulunmak. Bu amaca yönelik olarak

birbirlerinin taleplerine yanıt verebilecek,

seçilmiş firmaları bir araya getirmeyi

hedefliyoruz. Söz konusu projeleri sizlere

aktarmak istiyorum. 5 – 8 Nisan tarihlerinde

Lucca Ticaret Odası İtalya’dan donanım ve

aksesuar almak isteyen 12 Türk firmayı

(tersane, distribütör, tasarımcı, broker)

Viareggio’da konuk edecek. Tüm masrafları

proje bütçesinden karşılanacak olan firmalara

Odamızdan bir yetkili de eşlik edecek. Heyet,

önceden yapılan eşleştirmeler doğrultusunda

28 İtalyan firma ile ikili görüşmeler yapacak

ve tersane ziyaretleri gerçekleştirecek.

Haziran ayında Liguria Bölgesi’nden bir heyet

Türkiye’ye gelerek Odamızın organizasyonu ile

Bodrum ve Antalya’daki tersaneleri ziyaret

edecek ve işbirliği olanaklarını araştıracak.

Yine aynı sektörden Ekim ayında bu kez

Ravenna Ticaret Odası’ndan bir heyet Bodrum

ve Antalya’da görüşmeler yapacak. Tüm bu

görüşmeler sonrasında Odamız ortaya çıkan

işbirliklerini izlemeye devam edecek.

Etkinliklerimizden faydalanmak isteyen

firmaların bizimle bağlantıda kalmasını

öneriyor, etkinlik duyurularımızı web

sitemizden takip edebileceğinizi hatırlatmak

istiyoruz.

www.cciizmir.org

Ece Aldoğan Kıvrak

Cari Lettori,

editoriale

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR

Ý ZMÝRÝT ZM ZMÝRÝTALYAN ÝRÝTAL ALY YAN Y AN TÝ T TTÝ

TÝ CARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IT ITALIANA IT ALIANA DI IZMIR

Mart - Marzo 2009

Uno dei settori su cui ci concentriamo

quest’anno, come Camera di Commercio

Italiana di Izmir, e’ quello nautico. Nel 2009

abbiamo messo nel programma 3 nuovi

progetti. L’obiettivo di questi progetti, che

realizzeremo sopratutto con la partecipazione

dei cantieri di Bodrum e di Antalya, e’ quello

di contribuire allo sviluppo delle relazioni

bilaterali nel settore nautico. Con

quest’obiettivo organizzeremo degli incontri

tra le aziende turche ed italiane

preselezionate valutando le richieste di

tambedue le parti. Il primo progetto, che

realizzeremo dal 5 all’8 aprile, prevede

l’accompagnamento a Lucca di una

delegazione turca composta da 12 operatori

(cantieri, distributori, archietti) intenzionati a

comprare subfornitura nautica. La

delegazione, che sara’ ospite della Lucca

Promos, Azienda Speciale della CCIAA di

Lucca, incontrera’ 28 imprese italiane

produttrici e avra’ l’opportunita’ di visitare gli

stabilimenti produttivi. A giugno verra’ una

delegazione della CNA Liguria in Turchia e

realizzera’, con l’organizzazione della Camera

di Commercio Italiana di Izmir, degli incontri e

delle visite presso i cantieri a Bodrum e ad

Antalya. Ad ottobre, invece, sempre nel

settore nautico, giungera’ in Turchia una

delegazione dell’Azienda Speciale S.I.D.I.,

Eurosportello della Camera di Commercio di

Ravenna, per visitare i cantieri di Bodrum e di

Antalya con l’obiettivo di creare nuovi contatti

commerciali. La Camera di Commercio

Italiana di Izmir fornira’ l’assistenza alle

imprese partecipanti anche dopo le

organizzazioni per portare a buon fine i

contatti creati.

Consigliamo alle imprese, che hanno

l’intenzione di prendere parte nelle nostre

attivita’, di tenersi in contatto con la Camera e

di segiure il nostro sito web.

www.cciizmir.org

Ece Aldoğan Kıvrak

01


“SACE: TÜRK - İTALYAN İŞBİRLİĞİNDE ANA

KAYNAK" KONULU SEMİNER

İzmir İtalyan Ticaret Odası, PFS Finans işbirliği ile 17 Mart

2009 günü İzmir Hilton Otel’de SACE’nin hizmetlerini konu

alan “Sace: Türk - İtalyan İşbirliğinde Ana Kaynak" başlıklı

bir seminer düzenledi. Organizasyona İtalya’dan ithalatı

olan ya da Türkiye’de İtalyan yatırımı olan seçilmiş 30 firma

katıldı. İki bölümden oluşan etkinliğin ilk bölümünde İzmir

İtalyan Ticaret Odası Başkanı Rebii Akdurak, İzmir İtalya

Konsolosu Simon Carta, Sace yetkilileri Marco Ferioli ve Luis

Cuttica ile PFS Finans yetkilisi Berat Pehlivanoğlu söz aldılar,

Sace hizmet ve etkinlikleri konusunda bilgi verdiler.

Etkinliğin ikinci bölümünde ise daha ayrıntılı bilgi talep eden

16 firma ile Sace yetkilileri arasında ikili görüşmeler yapıldı.

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR

Ý ZMÝRÝT ZM ZMÝRÝTALYAN ÝRÝTAL ALY YAN Y AN TÝ T TTÝ

TÝ CARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IT ITALIANA IT ALIANA DI IZMIR

Mart - Marzo 2009

SEMINARIO “SACE: PRINCIPALE FONTE DELLA

COLLABORAZIONE ITALO – TURCA”

Il 17 marzo 2009 si e’ tenuto presso l’Hotel Hilton di

Izmir il seminario di presentazione delle attivita’ della

Sace. Al seminario intitolato “Sace: principale fonte nella

collaborazione italo – turca” hanno partecipato 30

aziende turche che fanno importazione dall’Italia e le

aziende italiane che hanno investimenti in Turchia. Nella

prima parte dell’evento hanno preso parola i due

responsabili della Sace, Dr. Marco Ferioli e Dr. Luis

Cuttica, il Direttore della PFS Finance Dr. Berat

Pehlivanoğlu, oltre al Console d’Italia Dr. Simon Carta ed

al Presidente della Camera di Commercio Italiana di

Izmir Dr. Rebii Akdurak. Nella seconda parte dell’evento,

invece, sono stati organizzati 16 incontri bilaterali tra i

responsabili della Sace e le aziende interessate a

prendere maggiori informazioni.

02


“AGRODAYS ULUSLARARASI TARIM FUARI”NA KATILIM

İzmir İtalyan Ticaret Odası 1 – 4 Nisan 2009

tarihlerinde Mersin’de gerçekleştirilen Agrodays

Uluslararası Tarım Fuarı’na 12 m2’lik bir stant ile

katıldı ve Akdeniz Bölgesi’ndeki firmalarla iş

yapmak isteyen 6 İtalyan firma için ticari

bağlantılar gerçekleştirdi. Bu firmalar ve ürünleri:

1. Hansa TMP – Tarım makineleri parçaları

2. Gheri Vivai Piante – dış mekan bitkileri,

meyve fidanları

3. Europhyto Tsa – sıvı gübre ve zirai ilaçlar

4. Mazzoni – endüstriyel temizlik makineleri

5. RM – sulama makineleri

6. Abbriato Mario – tarım makineleri

Forza Fuarcılık ve Organizasyon A.Ş.

(www.forzafuar.com.tr) tarafından başarıyla

gerçekleştirilen fuarda 7.184 m2’lik alan üzerinde

10 yabancı olmak üzere toplam 193 firma

ürünlerini sergiledi. Fuar 4 gün boyunca 20.406

kişi tarafından ziyaret edildi.

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR

Ý ZMÝRÝT ZM ZMÝRÝTALYAN ÝRÝTAL ALY YAN Y AN TÝ T TTÝ

TÝ CARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IT ITALIANA IT ALIANA DI IZMIR

Mart - Marzo 2009

PARTECIPAZIONE ALL’AGRODAYS “FIERA INTERNAZIONALE

DELL’AGRICOLTURA DI MERSIN”

La Camera di Commercio Italiana di Izmir ha partecipato alla

Fiera Internazionale Agrodays di Mersin dall’1 al 4 aprile 2009

con uno stand di 16 m2 ed ha rappresentato 6 aziende

italiane in ricerca di contatti commerciali con le imprese

turche della regione mediterranea.

1. Hansa TMP – oleodinamico (pompe a pistoni assiali, pompe

a mano, motori a pistoni, valvole, riduttori)

8. Gheri Vivai Piante – vivaismo (piante ornamentali da

giardino: arte topiaria, palme, conifere, rampicanti, rose,

piante da frutto, graminacee, painte acquatiche, piante

tartufigene

9. Europhyto Tsa – fertilizzanti liquidi e fitofarmaci

10. Mazzoni – pulizia industriale (idropulitrici, spazzatrice e

lavasciuga profesionali)

11. RM – Macchine irrigatrici

12. Abbriata Mario – Macchine agricole (ranghinatori,

falciatrici, condizionatrici)

Nella Fiera organizzata con successo dall’Ente Fieristico Forza

Fuarcılık ve Organizasyon A.Ş. (www.forzafuar.com.tr) hanno

esposto 193 aziende, tra cui 10 straniere, su un’area

espositiva di 7.184 m2. Nel giro di 4 giorni sono stati registrati

20.406 visitatori.

03


MERSİN

La citta’ di Mersin si trova nel Sud della Turchia, sulle coste del Mar

Mediterraneo, vicino a Cipro, Siria, Israele, Giordania, Iraq, Egitto e Libano.

Mersin e’ una citta’ commerciale, agricola, industriale e turistica molto

importante proprio per la sua posizione geografica, che conta piu’ di 13

sub-provincie e 70 comuni per un totale di 1.602.908 di abitanti (anno

2008), con una forza lavoro incentrata per quasi il 58% sull’agricoltura,

risultando cosi’ l’ottava citta’ della Turchia.

ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE A MERSIN

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR

Ý ZMÝRÝT ZM ZMÝRÝTALYAN ÝRÝT ÝRÝTAL ALY YAN Y AN TÝ T TTÝ

TÝ CARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IT ITALIANA IT ALIANA DI IZMIR

Mart - Marzo 2009

1. UNIVERSITA’ DI MERSIN: fondata nel 1992 e localizzata in 3 campus, e’

frequentata da 24.618 studenti ed e’ composta da 11 Facolta’, 10 Scuole

Professionali, 5 Istituti di Educazione Superiore e 18 Centri di Ricerca.

2. CAMERA DI COMMERCIO E DELL’INDUSTRIA DI MERSIN: fondata nel

1886, e’ una delle piu’ vecchie Camere della Turchia, con oltre 120 anni di

attivita’ alle sue spalle e piu’ di 19.000 membri registrati.

3. UNIONE DEGLI ESPORTATORI DEL MEDITERRANEO: fondata

nel 1940, l’Unione degli Esportatori del Mediterraneo offre il suo

servizio ai suoi 4.481 membri

4. CAMERA DEL TRASPORTO DI MERSIN: una delle 2 Camere

del Trasporto della Turchia, conta 376 membri.

5. PORTO INTERNAZIONALE DI MERSIN: privatizzato nel

maggio 2007, quando l’Autorita’ del Porto di Singapore (PSA) e

l’Akfen Group hanno formato una joint venture company per

operare nel Porto di Mersin, dove, nel 2008, sono approdate

4.171 navi.

6. ZONA FRANCA DI MERSIN: adiacente al Porto di Mersin, con

416 ditte operanti.

7. ZONA INDUSTRIALE ORGANIZZATA: comprende un’area di 380 ettari, con 104 aziende in produzione ed una forza lavoro

di 5000 persone dalla fine dell’anno 2008.

8. TECHNOSCOPE: istituito nel giugno 2005 e localizzato in 2 Campus.

TRASPORTI

Mersin risulta essere un punto strategico per i trasporti nell’area del Medio Oriente e del Sud-Est dell’Anatolia, grazie alle

sue linee aeree, con un aeroporto che serve destinazioni nazionali ed internazionali a 65 Km dalla citta’; autostradali, che la

collegano alle altre provicie e ai paesi vicini; ferroviarie, che raggiungono l’Anatolia Centrale, la Siria e l’Iraq, e marittime,

grazie ad un porto dal quale partono navi passeggeri e cargo per tutte le destinazioni portuali nel mondo.

STATISTICHE SUGLI INVESTIMENTI DIRETTI INTERNAZIONALI:

Mersin risulta essere all’ottavo posto in Turchia, con 357 compagnie internazionali che investono il proprio capitale. Il 48%

di capitale straniero investito viene dal Vicino e Medio Oriente, mentre quello proveniente dai paesi dell’UE, con in testa

l’Olanda, occupa il 30%. Osservando la distribuzione settoriale del mercato estero, si osserva che nell’export i primi posti

sono occupati dall’agricoltura, dal tessile e dall’industria metallica, mentre nell’import prevalgono i materiali chimici, seguiti

da agricoltura e tessile.

04


AGRICOLTURA

Mersin puo’ essere definita come il centro agricolo della Turchia, occupando, in proporzione, il

2% dell’area agricola della Paese. Osservando il numero di aziende impegnate nel settore

dell’agricoltura, Mersin occupa la decima posizione in Turchia.

Mersin e’ la 4a citta’ con il 4% della produzione agricola della Turchia; la 1a citta’ con l’11% di

produzione frutticola e la 3a citta’ con il 7% della produzione di verdura, con una

predominanza del 52% di prodozione di pomodori. Inoltre, il 22% di esportazione di frutta e

verdura fresca e il 20% di esportazione di cereali dalla Turchia, viene fatto da Mersin.

CULTURA E TURISMO

Con i suoi 320 km di costa, Mersin ha

una delle piu’ lunghe linee costiere

della Turchia. Possiede inoltre un

grosso potenziale per lo sviluppo del

turismo, grazie al clima favorevole, alle

antiche rovine e citta’, ai suoi beni

storici e naturali da Tarsus a Anamur.

A Mersin sono notevolmente

sviluppate le attivita’ di turismo

nazionale, ma negli ultimi anni ha

raggiunto un livello internazionale con

turisti provenienti dai paesi del Medio

Oriente, grazie anche alle molte

opportunita’ sociali, culturali e

sportive, quali i club sportivi, il

Conservatorio, l’Opera e le molteplici

opportunita’ di turismo (mare,

montagna, yatching).

Interscambio tra L’Italia e la provincia di Mersin nel 2008

Settori Import($) Quota Export ($) Quota

import (%) export (%)

AgricoltUra, alimentare e bevande 54.607.751 13% 48.338.805 21%

Tessile e confezione 14.993.558 3% 44.011.379 19%

Prodotti forestali 66.070 0% 138 0%

Carta e prodotti di carta 8.154.045 2% 292.144 0,13%

Materiali e prodotti chimici 250.399.704 57% 66.610.180 29%

Prodotti di plastica e di gomma 35.549.824 8% 19.335.327 9%

Minerari e pietre 4.141.722 1% 18.487.134 8%

Metalli e materiali in metallo 18.577.662 4% 17.860.850 8%

Macchinari ed equippaggiamenti 36.961.030 8% 2.303.496 1%

Macchine ed attrezzature elettriche 4.183.436 1% 200.693 0,1%

Mezzi di terra a motore e rimorchi 2.982.396 1% 1.488.966 1%

Altri 5.970.392 1% 7.951.029 4%

TOTALE 436.587.590 100% 226.880.141 100%

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR

Ý ZMÝRÝT ZM ZMÝRÝTALYAN ÝRÝT ÝRÝTAL ALY YAN Y AN TÝ T TTÝ

TÝ CARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IT ITALIANA IT ALIANA DI IZMIR

Mart - Marzo 2009

05


İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR

Ý ZMÝRÝT ZM ZMÝRÝTALYAN ÝRÝTAL ALY YAN Y AN TÝ T TTÝ

TÝ CARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IT ITALIANA IT ALIANA DI IZMIR

Mart - Marzo 2009

LUCCA’DA YATÇILIK SEKTÖRÜNDE İKİLİ GÖRÜŞMELER MISSIONE A LUCCA NEL SETTORE NAUTICO

İzmir İtalyan Ticaret Odası, Lucca Ticaret Odası’nın talebi

üzerine 5 – 8 Nisan tarihlerinde Lucca’da yapılacak olan ikili

görüşmeler organizasyonuna katılmak üzere İtalya’dan

donanım ve aksesuar almak isteyen 12 Türk firmayı

Lucca’ya götürecektir. Organizasyona katılacak firmalar, ilk

gün İtalya'daki en önemli 28 yat malzemesi üreticisiyle ikili

görüşmeler gerçekleştirecek, ikinci ve üçüncü gün ise

firmaları ziyaret etme olanağı bulacaklardır. Lucca Ticaret

Odası (www.luccapromos.it) ve Consorzio Nautexport

Toscana (www.nautexport.com) ile işbirliği içerisinde

gerçekleştirilecek organizasyonun amacı Türk yat üreticileri

ile İtalyan yat donanımları üreticilerini bir araya getirmek ve

bu sektördeki Türk – İtalyan işbirliğini arttırmaktır. Davet

tersaneler (mega yat üreticileri), mimarlar ve yat

donanımları distribütörleri için geçerlidir. Organizasyona

katılan Türk firmaların İtalya uçuşları, konaklamaları,

İtalya’daki transferleri ve öğlen / akşam yemekleri Lucca

Ticaret Odası tarafından karşılanacaktır. Heyette yer alacak

olan Türk firmalara Odamızdan İtalyanca bilen bir yetkili

eşlik edecek, aynı yetkili daha sonra bağlantıların

sürdürülmesinde firmalara destek verecektir. Organizasyona

katılmak isteyen firmaların 15 Nisan 2009 Çarşamba günü

saat:17.00’ye kadar İzmir İtalyan Ticaret Odası’na

başvurmaları gerekmektedir. Başvurularda İzmir İtalyan

Ticaret Odası üyelerine öncelik verilecektir.

La Camera di Commercio Italiana di Izmir portera’ a

Lucca una delegazione composta da 12 aziende turche,

operanti nel settore nautico ed intenzionate ad

acquistare subfornitura, per la partecipazione ad incontri

bilaterali che verranno organizzati dal 5 all’8 maggio

2009. La delegazione turca, il primo giorno, incontrera’

28 imprese italiane produttrici di subfornitura nautica, il

secondo ed il terzo giorno, andra’ a visitare gli impianti

delle imprese incontrate. L’obiettivo dell’evento che

verra’ organizzato insieme alla Lucca Promos, Azienda

Speciale della CCIAA Lucca (www.luccapromos.it), ed al

Consorzio Nautexport Toscana (www.nautexport.com), e’

quello di contribuire allo sviluppo delle relazioni bilaterali

del settore. Le spese di volo, di albergo e di transfer

della delegazione turca verranno pagate dalla Lucca

Promos. La scadenza per l’adesione e’ prevista per il 15

aprile 2009 mercoledi.

06


Generali Sigorta Yönetim Kurulu

Başkanı Luciano Cagnato 1947

yılında İtalya’da doğdu. Yüksek

öğrenimini İtalya’daki Studi Ca’

Foscari Üniversitesi’nde tarih,

edebiyat ve ekonomi üzerine

tamamladı. Generali Group’a ait

Romanya, Güney Afrika, Filipinler

ve Meksika’daki sigorta

şirketlerinde üst yönetimde görev

aldı. Cagnato, 2007 yılının Eylül

ayından beri Türkiye’deki görevine

devam etmektedir. Anadili

İtalyanca’nın yanı sıra İspanyolca,

Fransızca, İngilizce, Almanca ve

Romence’yi akıcı konuşmaktadır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

Assicurazioni Generali Spa 1831 yılında

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun uluslararası ticaret

kapısı olan Trieste’de kuruldu.

Generali, 1863 yılında bir acentelik kurarak İstanbul'da da

sigortacılık faaliyetlerine başladı ve tali acenteleri aracılığıyla

çalışma sınırlarını İzmir, Mersin, Selanik, Trablus,

İskenderiye gibi önemli İmparatorluk şehirlerine de yaydı.

Osmanlı Umum Sigorta’nın hisselerini alarak 1914 yılından

sonra İstanbul Umum Sigorta adıyla faaliyetlerine devam

etti. Şirketi 1979 yılında sattı ancak, sigortacılık

faaliyetlerine kurucusu olduğu acentelik ile devam etti.

Acenteliğini, 1984 yılında şubeye dönüştürdü. Şube ise

1989 yılında Anonim Şirket oldu.

Generali Sigorta A.S. 6 Subat 1989 yılında 1 milyar TL

sermaye ile kuruldu. Kurucu ortak

Assicurazioni Generali Spa Şirketin kuruluş sermayesinin

%95’ini finanse etti

ÜYELERİMİZ PRESENTAZIONE DEI SOCI

LUCIANO CAGNATO

GENERALİ SİGORTA A.Ş.

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR

Ý ZMÝRÝT ZM ZMÝRÝTALYAN ÝRÝTAL ALY YAN Y AN TÝ T TTÝ

TÝ CARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IT ITALIANA IT ALIANA DI IZMIR

Mart - Marzo 2009

Il Sig. Luciano Cagnato, Presidente del

Consiglio Direttivo della Generali

Assicurazioni, é nato nel 1947 in Italia. Si

é laureato in storia, letteratura ed

economia presso l’Universita’ degli Studi

Ca’ Foscari. Ha assunto diversi incarichi

in Romania, Sud Africa, Philippine e

Messico presso le aziende di

assicurazioni appartenenti al Generali

Group. Il signor Cagnato settembre 2007

continua il suo incarico in Turchia. Parla

6 lingue: italiano, spagnolo, francese,

inglese, tedesco e romeno. E’ sposato ed

ha 2 figli.

Le Assicurazioni Generali Spa fu fondata nel 1831 a Triste,

la porta commerciale dell’Impero Austro-Ungarico. Nel 1863

ebbe fondata un‘ agenzia anche Istanbul e allargando le

attivita’ di assicurazione, tramite le agenzie secondarie,

aumento’ i suoi confini di lavoro fino a citta’ importanti

come Izmir, Mersin, Salonicco, Tripoli, Alessandria.

Prendendo le azioni

dell’Assicurazione Popolare

Ottomana, dopo l’anno 1914

continuo’ l’attivita’ sotto il nome

Assicurazione Popolare di

Istanbul. Anche se l’azienda

venne venduta nel 1979,

continuo’ le proprie attivita’

assicurative con una nuova

agenzia, che nel 1984 cambio’

in sede. La sede divenne,

invece, nel 1989 una societa’

per azioni.

07


Bu girişim, İtalya - Trieste merkezli dünya devinin,

Türkiye’de 19. yüzyılda başladığı sigortacılık faaliyetlerinin

devamlılığını vurgulamaktadır.

1991 yılında, Japonya’nın en önemli ve saygın sigortacısı,

Mitsui Sumitomo Insurance Co.Ltd. Generali Sigorta’nın

sermayesine iştirak etti. Assicurazioni Generali, 2000 yılında

Süzer Holding ile işbirliğine girdi. Bu nedenle hisselerini 13

Şubat 2000 yılında yine Hollanda’da kurduğu Generali

Turkey B.V.’ye devretti.

2007 yılında Assicurazioni Generali, Süzer Holding’te

bulunan %20 oranındaki hissesini geri satın aldı. Dolayısıyla

şu an Generali Turkey Holding B.V.’nin %100 hissesine

sahiptir. Generali Sigorta A.S. halen kaza, yangın, nakliyat,

mühendislik, hukuksal koruma, ferdi kaza ve sağlık

sigortaları alanlarında faaliyet göstermektedir.

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR

Ý ZMÝRÝT ZM ZMÝRÝTALYAN ÝRÝTAL ALY YAN Y AN TÝ T TTÝ

TÝ CARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IT ITALIANA IT ALIANA DI IZMIR

Mart - Marzo 2009

1. Odamıza nasıl üye oldunuz?

Generali Sigorta e’ socio della Camera di Commercio Italiana di

Izmir da parecchi anni, probabilmente dall’anno 2000. Non sono

sicuro della data perche’ sono arrivato in Turchia nel 2007.

Generali Sigorta uzun yıllardır, muhtemelen 2000 yılından beri

İzmir İtalyan Ticaret Odası’nın üyesidir. 2007 yılında göreve

başladığımda Odanın tek üyesi idik

2. Ha usufruito, fino ad ora, dei servizi e/o delle attivita’ della

nostra Camera?

2. Bugüne kadar Odamızın hizmet ve faaliyetlerinden

yararlanabildiniz mi?

Önceki yıllarda Odanızın bazı organizasyonlarına katıldık

ancak son 4–5 yıldır Odanızdan sigorta sektörüne ait bir

hizmet ya da etkinlik haberi almadık.

3. Şu an İtalya ile ilişkileriniz ne durumda?

Tamamı Generali Grup’a bağlı Assicurazioni Generali’ye ait

olan Generali Sigorta’nın dünyada 92 sigorta şirketi

mevcuttur. Bu da, firmamızın Trieste’deki Generali’nin

merkezine bağlı olduğu ve tüm etkinliklerimizin İtalyan

hissedar tarafından tanındığı ve kontrol edildiği anlamına

gelmektedir. Bu doğrultuda, sigortalı için ürün kalitesi ve

finansal çözümler açısından mutlak bir garantiyi temsil

etmekteyiz.

La Generali Sigorta A.Ş. e’ stata fondata il 6 febbraio 1989 con

un capitale di 1 milliardo di lire turche. Il partner fondatore

della Assicurazioni Generali Spa ha finanziato il 95% del

capitale sociale. Questo investimento sottolinea la

continuazione delle attivita’ assicurative di un gigante del

mondo Italiano a Trieste, sede appunto della Direzione Centrale

che aveva iniziato alle attivita’ nel novecento.

Nel 1991 l’azienda assicurativa piu’ rispettata ed importante del

Giappone, Mitsui Sumitomo Insurance Co.Ltd, ha partecipato al

capitale sociale della Generali Sigorta. Assicurazioni Generali nel

2000 ha cominciato a collaborare con Suzer Holding e il 13

Febbraio 2000 ha assegnato le sue azioni a Generali Turkey B.V

che aveva fondato in Olanda.

Nel 2007 Assicurazioni Generali, ha ricomprato da Süzer Holding

il 20% delle sue azioni, il che vuol dire che attualmente possiede

il 100% delle azioni di Generali Turkey Holding B.V.

Generali Sigorta sta ancora operando nei reparti d‘assicurazione:

incidenti, incendio, trasporto, ingegneria,protezione legale,

incidenti individuali e salute.

GENERALİ SİGORTA A.Ş

Tel: +90 212 251 27 88 - 293 83 31

Fax: +90 212 252 18 38

www.generali.com.tr

1. Come ha deciso di associarsi alla Camera?

Mi dicono che alcuni anni fa abbiamo partecipato ad un paio di

eventi ma sembra che negli ultimi 4–5 anni non abbiamo

ricevuto notizie di servizi od attivita’ relazionati con il settore

assicurativo.

3. Quali sono i vostri attuali rapporti con l’Italia?

Generali Sigorta – che appartiene al 100% ad Assicurazioni

Generali - fa parte del Gruppo Generali, che comprende 92

compagnie di assicurazioni nel mondo. Questo significa che la

nostra compagnia riporta a Trieste, sede appunto della Direzione

Centrale delle Generali e che l’attivita’ della nostra compagnia

viene preventivamente accordata e controllata dall’azionista

italiano. Alla luce di questo, rappresentiamo per l’assicurato una

garanzia assoluta in termine di qualita’ del prodotto e solvenza

finanziaria.

08


4. Son olarak Oda üyelerine ve bizlere söylemek

istedikleriniz var mı?

Generali sigorta geçtiğimiz yıl 145. yılını tamamlamış bir

firmadır. Geçmişte hem ulusal hem İtalya’da imajımıza

gerekli önemi vermemiştik. Ancak 2008 yılı itibarı ile

medyada bizi daha iyi tanıtan bir reklâm kampanyası

başlattık. Ocak ayında sigorta teminatlarının

anlaşılmasını, kaza durumunda yardımı kolaylaştırmak

amacıyla Türkiye’deki İtalyanlara özel, İtalyan çalışanlar

ve İtalyanca poliçe ile hizmet veren, “Italian Desk”

hizmetini başlattık. 0 530 5481818 daima

hizmetinizdedir.

NOTIZIE SULLA TURCHIA

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR

Ý ZMÝRÝT ZM ZMÝRÝTALYAN ÝRÝTAL ALY YAN Y AN TÝ T TTÝ

TÝ CARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IT ITALIANA IT ALIANA DI IZMIR

Mart - Marzo 2009

4. Prima di concludere, ha qualcosa da dire ai nostri lettori?

Generali Sigorta e’ una compagnia che ha compiuto l’anno

scorso 145 anni. Nel passato non abbiamo dato la necessaria

importanza alla nostra immagine – sia a livello nazionale, sia tra

gli italiani stessi - ma, dal 2008, abbiamo iniziato una campagna

pubblicitaria su tutti i media che ci sta facendo conoscere

sempre di piu’. In particolare, per la comunita’ italiana in

Turchia, abbiamo inaugurato in gennaio l’Italian Desk, con

personale italiano e con polizze tradotte, per facilitare la

comprensione delle coperture assicurative, assistenza in caso di

sinistro ed ovviamente premi assolutamente competitivi. Lo

0530.548 18 18 e’ a vostra disposizione.

Relazione Commmerciale tra l’Italia e la Turchia nel 2008: interscambio, investimenti, contratti

Nel 2008, l’Italia ha mantenuto la sua posizione come terzo partner commerciale della Turchia, con un valore

d’interscambio di 18,8 miliardi di dollari (una crescita dell’interscambio del 7,5%). Le esportazioni italiane verso la Turchia

sono ammontate a 11 miliardi di dollari, registrando un aumento del +10,4% rispetto al 2007; le importazioni sono

cresciute del 4,4%, raggiungendo la cifra di 7,8 miliardi di dollari. Il saldo e’ da considerarsi un record per l’Italia: 3,2

miliardi di dollari (+28% rispetto al 2007). La quota di mercato dell’Italia, sul totale generale importato dalla Turchia dal

mondo e’ del 5,5%.

Nel corso del 2008 gli investimenti diretti esteri sono ammontati a 17,7 miliardi di dollari con un calo del 19,6% rispetto al

2007, dove il totale degli investimenti fu pari a 22 miliardi di dollari. La Turchia e' risultata cosi' nel 2008 al settimo posto

nella graduatoria mondiale dei principali Paesi che hanno ricevuto investimenti dall'estero e quindi, nonostante la profonda

crisi mondiale, un vero e proprio "porto sicuro" per gli investitori internazionali. L'Italia ha invece operato in controtendenza

rispetto ai dati negativi complessivi, con una crescita degli investimenti del 196% rispetto al 2007 raggiungendo cosi' la

ragguardevole cifra di 219 milioni di dollari, l'1,2% del flusso totale degli investimenti esteri nel 2008 (74 milioni di dollari

fu il totale investito dall'Italia nel 2007 e 189 milioni di dollari nel 2006). L'Italia e' presente in Turchia con 696 imprese (il

3,2% del totale), di cui 5 costituite nel solo mese di dicembre 2008 ed uno stock che sfiora ormai i 4,7 miliardi di dollari.

Come numero di aziende, l’Italia si colloca al settimo posto preceduta da Germania, Regno Unito, Olanda, USA, Iran, e

Russia. I settori che hanno attratto il maggior flusso di investimenti dall'estero sono: il finanziario (5,5 miliardi di dollari), il

manifatturiero (3,7 miliardi di dollari) e la distribuzione all'ingrosso ed al dettaglio (2,1 miliardi di dollari).

Nel 2008 l'Italia e' risultata prima nella graduatoria dei Paesi esteri che si sono aggiudicati contratti banditi da

amministrazioni pubbiche turche. Nel 2007 l'Italia era stata seconda, con 232 milioni di dollari ed una quota del 10%. Sette

sono risultati i progetti aggiudicati ad imprese italiane, per un ammontare di 783 milioni di dollari, il 38% dell'intero

ammontare assegnato ad mprese estere nel corso del 2008. Per quanto riguarda l'Italia, la prima posizione nella

graduatoria e' dovuta essenzialmente all'attivismo delle imprese nazionali negli strategici settori delle infrastrutture

connesse ai trasporti. Astaldi e Ansaldo (Gruppo Finmeccanica), nel settore ferroviario, hanno fatto la "parte del leone",

lasciando ai concorrenti poche opportunita'. La Corea del Sud e' risultata seconda in graduatoria, la Spagna terza. Se si

esaminano i settori di maggiore interesse, i trasporti risultano al primo posto con 11 contratti aggiudicati e 3 miliardi di

dollari, seguiti dal settore dell’edilizia abitativa (646 milioni di dollari), da quello energetico, per un totale di 624 milioni di

dollari e 19 progetti e dal sempre piu' strategico comparto ambientale (616 milioni di dollari, 19 progetti), con in testa il

trattamento delle acque e dei rifiuti solidi di numerose municipalita' in tutto il Paese. Un risultato per l'Italia dunque molto

lusinghiero, a conferma che in Turchia la presenza del "Made in Italy" e' da considerarsi strategica, poiche' il terzo posto

in campo commerciale, il quinto negli investimenti diretti e la prima posizione nella graduatoria dell'aggiudicazione degli

appalti pubblici, rappresentano segnali evidentissimi dei piu' che positivi rapporti instaurati fra i due Paesi, forieri di

ulteriori sviluppi nonostante la difficile fase congiunturale in atto.

09


Investimenti dell’italiana Costa Crociere in Turchia

Costa costruira’ un porto per navi da crociera a Izmir.

L’investimento avra’ un valore di 75 milioni di dollari.

L’Amministratore Delegato di Costa, Luigi Foschi, ha

recentemente annunciato la firma di un pre-protocollo con la

Camera di Commercio di Izmir (IZTO) per la costruzione di un

porto transatlantico nel distretto Üçkuyular di Izmir. Lo stesso

Foschi ha poi dichiarato che da parte turca le societa’ di Izmir

gestiranno il 33% degli spazi, mentre il restante sara’ in mani

straniere. Il porto verra’ completato in 18 mesi. Il Presidente

della Camera di Commercio di Izmir, Ekrem Demirtas, ha

recentemente dichiarato che l’obbiettivo e’ far ancorare nel

porto fino a 8 navi da crociera contemporaneamente e una di

fianco all’altra. L’amministratore delegato di Costa Crociere ha

sottolineato come queste nuove strutture faranno sbarcare

sulle coste egee un gran numero di turisti. Izmir e’ diventato

uno dei tre porti piu’ importanti della Turchia, gestendo un

traffico di 320.000 passeggeri negli ultimi 5 anni. Punta ormai

a far parte, grazie a questo progetto, dei cinque porti piu’

grandi del Mediterraneo. Demirtas ha ricordato come in

passato arrivavano solo 2 navi all’anno. Le offerte per la

costruzione del porto di Üçkuyular, afferma Demirtas,

verranno gestite dall’Amministrazione per le Privatizzazioni, a

cui partecipera’ il consorzio formato da Costa e Camera di

Commercio di Izmir.

Le banche turche finanziano i progetti energetici

Le banche turche finanziano progetti energetici con risorse

proprie o con l’aiuto della Banca Mondiale, della Banca

Europea per gli Investimenti e delle Istituzioni finanziarie

internazionali. Alcuni esperti di settore affermano che il

settore energetico richiedera’ investimenti per un valore di

130 milliardi di dollari da qui al 2010 per stare al passo con

la crescita economica. Con l’aumento della domanda di

energia inoltre si schiudono numerose opportunita’ di

investimento da parte di investitori locali e esteri. Nel corso

di questi ultimi anni, in ragione di una maggiore

consapevolezza ambientale, il settore delle energie

rinnovabili (il geotermico, il solare, eolico) e’ diventato una

delle aree di maggiore concentrazione dei finanziamenti. La

Garanti Bank ha finanziato progetti energetici per 1,5

miliardi di dollari mentre la Işbank, la banca commerciale

pubblica piu’ grande del paese, ha recentemente deciso di

aumentare la quota di investimenti nel campo energetico; la

Yapi Kredi, infine, ha concesso prestiti per il settore per un

valore di 1,3 miliardi di dollari. La Turchia ha vantaggi

comparati nel settore dell’eolico, con un potenziale di 10.000

megawatt. L’Agenzia per la regolazione del mercato

energetico (EPDK) ha iniziato a giocare un ruolo sempe piu’

attivo in campo energetico-industriale e la partnership tra i

giganti mondiali del settore e le societa’ turche di grandi

dimensioni hanno attratto a loro volto cospicui

finanziamenti.

***Fonte: Cronache Economiche redatte dall'Ambasciata d'Italia ad Ankara

İTALYA’DAN İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR

Ý ZMÝRÝT ZM ZMÝRÝTALYAN ÝRÝTAL ALY YAN Y AN TÝ T TTÝ

TÝ CARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IT ITALIANA IT ITALIANA IT ALIANA DI IZMIR

Mart - Marzo 2009

İtalyan firma, İtalya ve İspanya’ya zeytinyağı ihracatı

yapmak isteyen Türk firmalar ile irtibata geçmek istiyor.

Talebin Geliş tarihi:18.02.2009

Olicontrol International Srl

Yetkili Kişi: Maurizio Lutri

Tel: +39 0586429367

Fax:+39 0586425219

olint@interfree.it

www.interfree.it

RICHIESTE DI COLLABORAZIONE DALLA TURCHIA

Azienda turca operante nel settore di lingerie e pigiami

desidera contattare gli importatori.

Data d’arrivo della richiesta: 07.03.2009

Şahin İç Giyim

Persona da Contattare: Fatma Çaglar

Tel:+90 212 295 78 20

Fax: +90 212 295 78 21

f.cglar@hotmail.com

www.sahinicgiyim.com

Azienda turca produttrice di pezzi di ricambio per il settore

automotivo desidera contattare gli importatori e i distributori

italiani del settore.

Data d’arrivo della richiesta: 20.03.2009

Aytaç Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Sti.

Persona da Contattare: Esra Serhadlı

Tel: +90 216 484 53 00

Fax: +90 216 484 53 10

esra.serhadli@aytacmakina.com.tr

www.aytacmakina.com.tr

Azienda turca operante nel settore delle macchine di

sollevamento desidera contattare gli esportatori italiani.

Data d’arrivo della richiesta: 24.03.2009

Önder Metal A.Ş

Persona da Contattare: İsmail Gündoğar

Tel: +90 332 249 44 44

Fax: +90 332 251 89 73

sales@ondermetal.com.tr

www.ondermetal.com.tr

10

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!