Untitled - Elena Adriana Grosu

adrianagrosu.it

Untitled - Elena Adriana Grosu

-“Mioriţă laie,

laie, bucălaie,

de trei zile-ncoace

gura nu-ţi mai tace.

Ori iarba nu-ţi place,

ori eşti bolnăvioară,

drăguţă mioară”?

-“Drăguţule bace,

dă-ţi oile-ncoace,

la negru zăvoi,

că-i iarbă de noi,

şi umbră de voi.

Calităţile sufleteşti cresc,

se dezvoltă,

unele cunoscute,

altele ascunse, necunoscute,

în o zonă de umbră.

Umbra ca o consecinţă a luminii,

nu poate fi eliminată,

poate fi doar cunoscută,

un izvor,

de învăţăminte şi înţelesuri,

cunoşterea de sine,

hrană pentru suflet.

-“Cara agnellina,

dal muso nero,

dal velo chiaro,

tre giorni, ormai passati,

che la bocca non ti tace,

che l'erba non ti piace.

Sei forse malata,

agnellina amata?”

-”Amato pastore,

raduna qui le pecore,

nella macchia nera,

che per voi c’è l’ombra,

e per noi c’è l’erba.

Le qualità dell’anima, crescono,

si sviluppano, alcune conosciute,

altre, nascoste, sconosciute,

in una zona d’ombra.

L’ombra,

come conseguenza della luce,

non può essere eliminata,

ma soltanto conosciuta,

una fonte,

di insegnamenti e significati,

la conoscenza di se,

nutrimento per l’anima.

Similar magazines