Untitled - Elena Adriana Grosu

adrianagrosu.it

Untitled - Elena Adriana Grosu

Stăpâne, stăpâne,

îţi cheamă ş-un câne,

cel mai bărbătesc

şi cel mai frăţesc,

că l-apus de soare,

vreau să mi te omoare,

baciul ungurean,

şi cu cel vrâncean.”

La apus de soare,

cînd umbra creşte,

descoperiri înfricoşătoare,

calităţi sufletesti ascunse,

pot distruge Candoarea.

Padrone, padrone,

chiama anche un cane,

il più battagliero,

devoto, come un fratello,,

che al calar del sole,

mi ti vogliono ammazzare,

il pastore transilvano,

e quello vranceano.

Al calar del sole,

quando cresce l’ombra,

scoperte spaventose,

nascoste qualità dell’anima,

possono distruggere

il Candore.

Similar magazines