Untitled - Elena Adriana Grosu

adrianagrosu.it

Untitled - Elena Adriana Grosu

Mioriţa, o minunată baladă populară ,

o comoară de înţelepciune,

care ocupă un loc de onoare,

în tradiţia orală a folclorului românesc.

Varianta cea mai cunoscută,

cea culeasă de poetul Vasile Alecsandri,

a fost tradusă cu multă pricepere,

de către domnul profesor Renzi.*.

Doream să fac câteva ilustraţii şi atât,

dar la o lectură mai atentă,

balada a prins viaţă, a început să crească

şi să se schimbe în ochii şi în mâinile mele.

Cu ajutorul Doamnei Corina Petroff,*

am întocmit această variantă,

oarecum “liberă”,

poate uneori mai îndepărtată,

de strictul sens lingvistic al cuvintelor,

dar mai apropiată,

de felul meu de a simţi şi a vedea.

*Domnul Lorenzo Renzi este profesor laFacultatea

de Litere şi Filozofie, dela Universitatea din Padova.

*Doamna Corina Petroff este doctorandă la

Şcoala Normală Superioară din Pisa.

Cred că nu ştia să scrie sau să citească,

autorul anonim al Mioriţei.

Într-o noapte de sfârşit de vară,

cu braţele îndoite, pernă sub cap,

stătea cu faţa în sus,

şi se uita la stele.

Ici, colo, în aerul călduţ,

câte un fior de toamnă, solitar,

mii de şoapte şerpuite,

sus, printre brazi şi printre piscuri,

jos, prin grohotişul din pârâu,

un sforăit de cal,

o copită care bate-n ţarc,

cu ochi lucioşi şi pasul vătuit,

un câine, o fantasmă trecătoare .

Stele, cuvinte, poezie.

Similar magazines