06.07.2013 Views

Tabula Gratulatoria.pdf

Tabula Gratulatoria.pdf

Tabula Gratulatoria.pdf

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

TABULA GRATULATORIA<br />

Ion AGRIGOROAIEI (Iaşi)<br />

Ruxandra ALAIBA (Iaşi)<br />

Marius ALEXIANU (Iaşi)<br />

Dan APARASCHIVEI (Iaşi)<br />

Tudor ARNĂUT (Chişinău)<br />

Alexandru ARTIMON (Bacău)<br />

Costică ASĂVOAIEI (Iaşi)<br />

Mircea BABEŞ (Bucureşti)<br />

Luminiţa BEJENARU (Iaşi)<br />

Dumitru BOGHIAN (Suceava)<br />

Emilian BOLD (Iaşi)<br />

Neculai BOLOHAN (Iaşi)<br />

Ilie BORZIAC (Chişinău)<br />

Dan BOTEZAT (Iaşi)<br />

Octavian BOUNEGRU (Iaşi)<br />

Mihalache BRUDIU (Galaţi)<br />

Florentin BURTĂNESCU (Botoşani)<br />

Gheorghe BUZATU (Iaşi)<br />

Ion CAPROŞU (Iaşi)<br />

Viorel CĂPITANU (Bacău)<br />

Stela CHEPTEA (Iaşi)<br />

Constantin CHIRIAC (Iaşi)<br />

Vasile CHIRICA (Iaşi)<br />

Ioan CIUPERCĂ (Iaşi)<br />

Gheorghe CLIVETI (Iaşi)<br />

Mihai COJOCARIU (Iaşi)<br />

Eugen COMŞA (Bucureşti)<br />

Jean-Marie CORDY (Liège)<br />

Vasile CRISTIAN (Iaşi)


Anca COROLIUC (Iaşi)<br />

Vasile COTIUGĂ (Iaşi)<br />

Ovidiu COTOI (Piatra Neamţ)<br />

Lidia DASCĂLU (Botoşani)<br />

Valentin DERGACEV (Chişinău)<br />

Traian DIACONESCU (Iaşi)<br />

Octavian DOGARIU (Timişoara)<br />

Ion T. DRAGOMIR (Galaţi)<br />

Sever DUMITRAŞCU (Oradea)<br />

Gheorghe DUMITROAIA (Piatra Neamţ)<br />

Linda ELLIS (San Francisco)<br />

Aurel FILIMON (Iaşi)<br />

Marilena FLORESCU (Iaşi)<br />

Milutin GARAŠANIN (Belgrad)<br />

Ioan GLODARIU (Cluj Napoca)<br />

Ştefan Sorin GOROVEI (Iaşi)<br />

Sergiu HAIMOVICI (Iaşi)<br />

Reinhold HAIPL (Alba Iulia)<br />

Ion HÂNCU (Chişinău)<br />

Carmen HRIŞCU (Iaşi)<br />

Mihai IACOBESCU (Suceava)<br />

Constantin ICONOMU (Iaşi)<br />

Mircea IGNAT (Suceava)<br />

Ion IONIŢĂ (Iaşi)<br />

Mihai IRIMIA (Constanţa)<br />

Lăcrămioara ISTINA (Bacău)<br />

Gheorghe IUTIŞ (Iaşi)<br />

Domenico LASSANDRO (Bari)<br />

Attila LÁSZLÓ (Iaşi)<br />

Gheorghe LAZAROVICI (Cluj -Napoca)<br />

Mihai LAZĂR (Suceava)<br />

Sabin Adrian LUCA (Sibiu)<br />

Aldo LUIS (Bari)<br />

Cornelia Magda MANTU (Iaşi)<br />

Ioan MAREŞ (Suceava)<br />

Lăcrămioara MARIN (Bacău)<br />

Marcello MARIN (Bari)


Silvia MARINESCU-BÎLCU (Bucureşti)<br />

Zoia MAXIM (Cluj Napoca)<br />

Vicu MERLAN (Huşi)<br />

Virgil MIHAILESCU-BÎRLIBA (Iaşi)<br />

Lucreţiu MIHAILESCU-BÎRLIBA (Iaşi)<br />

Ioan MITREA (Bacău)<br />

Dan MONAH (Iaşi)<br />

Felicia MONAH (Iaşi)<br />

Vasile NEAMŢU (Iaşi)<br />

Marin NICA (Craiova)<br />

Ion NICULIŢĂ (Chişinău)<br />

Iuliu PAUL (Alba Iulia)<br />

Luigi PIACENTE (Bari)<br />

Florin PLATON (Iaşi)<br />

Gheorghe PLATON (Iaşi)<br />

Dragomir POPOVICI (Bucureşti)<br />

Rodica POPOVICI (Iaşi)<br />

Gheorghe POSTICĂ (Chişinău)<br />

Gheorghe PUNGĂ (Iaşi)<br />

Adrian RĂDULESCU (Constanţa)<br />

Iulia RÎMNICEANU (Iaşi)<br />

Petre ROMAN (Bucureşti)<br />

Dumitru RUSU (Iaşi)<br />

Vasile RUSSU (Iaşi)<br />

Silviu SANIE (Iaşi)<br />

Aldo SICILIANO (Bari)<br />

Gavrilă SIMION (Tulcea)<br />

Vito SIVO (Bari)<br />

Ion SOLCANU (Iaşi)<br />

Victor SOROKIN (Chişinău)<br />

Victor SPINEI (Iaşi)<br />

Gabriel STAN (Bucureşti)<br />

Rodolfo STRICCOLI (Bari)<br />

Paul ŞADURSCHI (Botoşani)<br />

Octavian ŞOVAN Botoşani)<br />

Gheorghe TANASĂ (Iaşi)<br />

Dan Gh. TEODOR (Iaşi)


Silvia TEODOR (Iaşi)<br />

Veturia Violeta TEODORU (Huşi)<br />

Ion TODERAŞCU (Iaşi)<br />

Senica ŢURCANU (Iaşi)<br />

Mircea UDRESCU (Liège)<br />

Vasile URSACHI (Roman)<br />

Rodica URSU NANIU (Chişinău)<br />

Nicolae URSULESCU (Iaşi)<br />

Mihail VASILESCU (Iaşi)<br />

Mădălin VĂLEANU (Iaşi)<br />

Alexandru VULPE (Bucureşti)<br />

Nelu ZUGRAVU (Iaşi)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!