Faculty

web.tnmgrmu.ac.in

Faculty

S.N

o

Name and Designation

of the Faculty

23 Dr. S. Jayasankar

Qualificatio

n

M.D. (Ay)

Panjakarma

Year of

Passing

24 Dr. A. Semmalar B.A.M.S 2003

Teaching

Experience

UG PG

Specialization

2007 4 Months Panchakarma

4 Years 6

Months

25 Dr. A. Pownkumar B.A.M.S 2009 2 Yrs

26 Dr. A. Anjelene Immalulate B.A.M.S 2008

2 years 6

Months

27 Dr. Vanathy Devi B.A.M.S 2011 1 Month

28 Dr. Kouser Tasneem B.A.M.S 2011 1 Month

29 Dr. S. Bharath Narendra

30 Dr. Mahesh G. Hiremath

M.D. (Ay)

Kayachikitsa

M.D. (Ay)

Kayachikitsa

Kriya Shariram &

Swastha Vritha

Padartha Vijana,

Dravua guna

Rachana Sharira &

RS BK

Ayurveda Ithiyasa &

Rachana Shariram

Astanga

Hrudhayam &

Rachana Sharira

2011 2 Months Roga Nidanam

2010

1 Yr 1

Month

Roga Nidanam

Permanent

Address

Akkal House,

Plassanal Post,

Thalappulam,

Kottayam Dist,

Kerala

14/136, 13th

Avenue,

BanuNagar,

Ambathur, Pudur,

Chennai

No.9, Thiruvalluvar

Nagar,

Thiruvannamalai

Salai, Kilpennathur

& Post, T.V. Malai

No.432, GN Nagar,

Pallipadai, Layanam

Post,

Chidambaram,

Caddalore District

No.583,

Chengalvorayan St,

Tandarampet,

Chengam,

T.V.Malai

3/677. Annai

Velankanni Nagar,

4th St,

Madandapuram,

Porur, Chennai-116

No.8/39, Madley

Raod, T. Nagar,

Chennai - 17

Sri Gourishankar

Sadana, Behind

P&T Qts, Gadag,

Karnataga

E-Mail &

Ph.no

9605567669

dr.semmalarba

ms@gmail.com9

840693359

apk.bams@gma

il.com

9894551184

cmasiddha@yah

oo.co.in

9841120980

8015951431

9840216911

9600704022

bharathnarendra

@gmil.com

maheshayuvd@

gmail.com

9964426661

Signature

More magazines by this user
Similar magazines