Vibrio Vibrionaceae – V. cholerae – V. mimicus – V ...

umfiasi.ro

Vibrio Vibrionaceae – V. cholerae – V. mimicus – V ...

1

2

3

4

5

6

Vibrio

Taxonomie

• Familia Vibrionaceae

• Genul tip al familiei

V. cholerae

V. mimicus

V. parahaemolyticus

V. vulnificus

V. fluvialis

V. furnissii

V. hollisae

V. damsela

V. alginolyticus

V. metschnikovii

V. cincinnatiensis

V. harveyi

Descrierea genului

• bacili gram-negativi încurbaţi în virgulă, 0,5-0,8µm

• mobili

flageli polari monotichi sau politrichi medii lichide

unele specii numeroşi flageli laterali medii solide

• nepretenţioşi nutritiv

Creştere stimulată de Na +: NaCl 2-3%)

• facultativ anaerobi

• catalază +, oxidază +

• fermentează glucoza fără gaz

• reduc nitraţii la nitriţi

• cresc pe mediul TCBS (tiosulfat-citrat-săruri biliare-sucroză)

Habitat natural

• Specii acvatice

• Distribuţie dependentă de temperatură, concentraţia Na + , nutrienţi, prezenţa

plantelor, animalelor

• Ape marine şi estuarine, suprafaţa şi tractul intestinal al animalelor marine (fructe de

mare)

Vibrioni nonhalofili surse de apă proaspătă

Vibrioni în stare dormantă (ocean) VNC (viabili, non-cultivabili)


Semnificaţie clinică

• 12 specii Vibrio izolate de la om; cu excepţia V. furnissii, patogene pentru om

• Diaree/ infecţii extraintestinale; V. cholerae, ambele

• Frecvent izolate din sânge, plăgi (braţe, picioare), ochi, ureche, vezica biliară

• Rareori raportaţi la pacienţi cu meningită, pneumonie, infecţii tract urinar sau genital

Vibrio cholerae O:1 şi O:139

• Caractere microscopice

• Caractere de cultivare

medii uzuale, pH 8

3/30/2012

1


5

6

7

8

9

Semnificaţie clinică

• 12 specii Vibrio izolate de la om; cu excepţia V. furnissii, patogene pentru om

• Diaree/ infecţii extraintestinale; V. cholerae, ambele

• Frecvent izolate din sânge, plăgi (braţe, picioare), ochi, ureche, vezica biliară

• Rareori raportaţi la pacienţi cu meningită, pneumonie, infecţii tract urinar sau genital

Vibrio cholerae O:1 şi O:139

• Caractere microscopice

• Caractere de cultivare

medii uzuale, pH 8

apă peptonată pH 9 (îmbogăţire) 6-12 h, peliculă

TCBS (selectiv)

• Caractere biochimice

2 biovaruri: clasic, El Tor

• Rezistenţa în mediul extern

sensibili: lumina solară (10-12 h), pH acid (5,8), fierbere

• Structura antigenică

O:1 3 serotipuri: Ogawa (AB), Inaba (AC), Hikojima (ABC)

O:139

• Factori de virulenţă

toxina holerică (enterotoxină termolabilă de tip A-B), cu mecanism de acţiune

identic cu enterotoxina TL a ECET

mobilitate, neuraminidază/mucinază, adezine

Holera

• doză infectantă 10 8 organisme

• unele supravieţiuesc pH acid gastric

• colonizare masivă intestin intoxicaţie enterocite

• etape

ingestia şi depăşirea barierei acide gastrice

hidroliza mucusului protector şi colonizarea masivă

enterotoxina holerică AMPc secreţia Cl - pierdere apă, electroliţi

diaree deshidratare e.cel. şoc hipovolemic, acidoză metabolică

• sdr. holeriform

• forme clinice

hipertoxice

moderate

inaparente

• imunitate

IgA secretori (2 ani)

Vibrio cholerae

• V. cholerae O1

7 pandemii de holeră: 1816-1817, 1829, 1852, 1863, 1881, 1889, 1961-prezent

• ”Cholera gravis” : diaree masivă, nedureroasă, fecale “apă de orez”(lichid clar

cu flocoane de mucus), ~ 1L/h → deshidratare severă, dezechilibrare

electrolitică, crampe musculare dureroase, pierderea elasticităţii cutanate,

anurie → deces prin deshidratare severă

• Diaree uşoară (ultima pandemie, biotip Eltor)

• Colonizare asimptomatică a intestinului


• V. cholerae O139 (Bengal)

Emergentă în oct. 1992, Madras, India

Nu aglutinează cu ser anti-O1 sau ser anti-O2-138

3/30/2012

2


10

11

12

13

• ”Cholera gravis” : diaree masivă, nedureroasă, fecale “apă de orez”(lichid clar

cu flocoane de mucus), ~ 1L/h → deshidratare severă, dezechilibrare

electrolitică, crampe musculare dureroase, pierderea elasticităţii cutanate,

anurie → deces prin deshidratare severă

• Diaree uşoară (ultima pandemie, biotip Eltor)

• Colonizare asimptomatică a intestinului


• V. cholerae O139 (Bengal)

Emergentă în oct. 1992, Madras, India

Nu aglutinează cu ser anti-O1 sau ser anti-O2-138

Produce capsulă


• V. cholerae Non-O1

Sinonime: Vibrioni NAG (non-aglutinabili), vibrioni non-holerici, V. cholerae non-

O1, non-O139, V. cholerae non-O1,139

Nu aglutinează cu seruri anti-O1, O139

Caractere biochimice tipice

Nu produc toxina holerică, dar pot produce alte toxine

Diaree uşoară, infecţii extraintestinale

Septicemie la pacienţi cu ciroză/ alte boli asociate

Tulpini izolate din ureche, plăgi, tract respirator, urină

Recoltarea, transportul şi conservarea probelor

• Probe extraintestinale (sânge, plăgi) nu ridică probleme

Vibrio patogen unic

Creştere bună pe agar McConkey, agar-sânge

• Fecale în primele 24 ore de boală, înainte de debutul ABT

• Tampon rectal

• Purgativ

• Însămânţare imediată

Viabilitate bună în scaun apos, “apă de orez”

În scaun format?

F. sensibili la desicare → mediu de transport Carry-Blair (menţine viabilitatea 4S)

Apa peptonată alcalină (transport-îmbogăţire) → însămânţare în 12-24 ore


Diagnostic de laborator

• Examen microscopic

Microscopie pe fond întunecat: dimensiune, formă caracteristică, mobilitate

scaun, bulion de îmbogăţire

Imobilizarea în ser anti-O1 → identificare microscopică directă a V. cholerae O1


• Detectare directă V. cholerae O1 (10 6 -10 8 /ml) aglutinare (latex/S. aureus)


• Izolare

Multe lab nu folosesc medii speciale sau metode specifice pentru vibrioni

Informarea lab asupra suspiciunii de infecţie cu Vibrio

mediu de îmbogăţire apă peptonată alcalină (36C) → subcultivare pe TCBS

după 8, 16, 24 ore

mediu selectiv TCBS

Agar-sânge: β (V. cholerae non-O1, unele O1), α (V. vulnificus), non-hemolitic

McConkey: lactozo-negativi

Nu cresc pe medii mai selective pentru enterobacteriacee

Vibrio agar McConkey

Diagnostic de laborator

3/30/2012

3


12

13

14

15

16

Informarea lab asupra suspiciunii de infecţie cu Vibrio

mediu de îmbogăţire apă peptonată alcalină (36C) → subcultivare pe TCBS

după 8, 16, 24 ore

mediu selectiv TCBS

Agar-sânge: β (V. cholerae non-O1, unele O1), α (V. vulnificus), non-hemolitic

McConkey: lactozo-negativi

Nu cresc pe medii mai selective pentru enterobacteriacee

Vibrio agar McConkey

Diagnostic de laborator


• Identificare

Oxidază +

Biochimică (suspendare în SF, nu AD în sisteme comerciale)

• necesară în ţări în care holera este rară

• alte Vibrio spp.

Antigenică: ser anti-O:1, ser anti-O:139

Sisteme comerciale pentru detectarea toxinei holerice şi a hemolizinei directe

termostabile a V. parahemolyticus


• Testarea sensibilităţii la antibiotice

Creştere bună pe agar/bulion MH a speciilor cu importanţă clinică; unele specii

marine au nevoie de concentraţii crescute de Na +

Rezitsenţa la antibiotice rară comparativ cu Enterobactericeae-le

Standard de interpretare CLSI pentru AM, TE, SXT, C, sulfonamide

R la polimixine V. cholerae biogrup Eltor sau V. vulnificus

Holera


• Tratament

rehidratare (i.v. sau orală) → restaurează balanţa hidro-electrolitică şi previne

acidoza

AB? (Te)

• Reduce perioada de excreţie

• Rezistenţă la tulpini circulante în ţări în curs de dezvoltare

Holera

• Epidemiologie

rezervor de infecţie: bolnavi, purtători asimptomatici, fructe de mare

transmitere: fecal-orală

evoluţie endemică/ epidemică

raportare imediată ASP


• Profilaxie

regim internaţional de carantină

igienă individuală şi colectivă

vaccinare antiholerică oral, fracţiuni Ag (IgA)

chimioprofilaxia sulfamide neresorbabile, nitrofurani, TE

Vibrioni halofili

• 2% NaCl

• crustacee, fructe de mare, peşti

• citotoxină termolabilă

• TIA, infecţii plăgi, arsuri

• rehidratare, TE

• prelucrare adecvată, refrigerare fructe de mare

3/30/2012

4


16

17

18

chimioprofilaxia sulfamide neresorbabile, nitrofurani, TE

Vibrioni halofili

• 2% NaCl

• crustacee, fructe de mare, peşti

• citotoxină termolabilă

• TIA, infecţii plăgi, arsuri

• rehidratare, TE

• prelucrare adecvată, refrigerare fructe de mare

Alţi vibrioni

• V. mimicus

1981

Diaree, consum fructe de mare nepreparate termic (stridii)

Dpdv clinic, epidemiologic, ecologic similar V. cholerae non-O1


• V. parahaemolyticus

1950

Gastroenterită greţuri, vărsături, dureri abdominale, febră mică, frisoane, diaree

apoasă/hemoragică

Autolimitată/fatală (7% la prima izbucnire epidemică)

Rehidratare ± internare ± AB

Peşte/fructe de mare crude /contaminate; contaminare după preparea termicăAlţi vibrioni

• V. vulnificus

Sinonime: Vibrio L + , Vibrio Lac + , Beneckea vulnifica

Specie Vibrio distinctă din 1976

2 sindroame:

• septicemie primară:

pacienţi cu boli hepatice preexistente

Mortalitate 50%

Debut la câteva zile după ingestie de stridii crude

• infecţii ale plăgilor

Post-traumatice sau după expunere la animale marine/mediu marin

Hemoculturi, culturi plăgi pozitive


• V. vulnificus biogrupuri 2,3

1995 - V. vulnificus biogrup 2 izolat din infecţie plagă umană

1999 - V. vulnificus biogrup 3 izolat de la pacienţi cu infecţii ale plăgilor şi

bacteriemie

Israel, expunere la peşte viu (tilapia) în crescătorie


• V. fluvialis

Sinonime: vibrioni grup F, grup EF6

1981

Cazuri sporadice de diaree în lume


• V. furnissii

Sinonime: V. fluvialis biovar II, V. fluvialis aerogenic, V. fluvialis gaz +

1983

Rar în produse patologice umane (fecale)

Asociere clară cu diareea, implicare nedovedită


3/30/2012

5


19

20

21

22

23

Sinonime: vibrioni grup F, grup EF6

1981

Cazuri sporadice de diaree în lume


• V. furnissii

Sinonime: V. fluvialis biovar II, V. fluvialis aerogenic, V. fluvialis gaz +

1983

Rar în produse patologice umane (fecale)

Asociere clară cu diareea, implicare nedovedită


Alţi vibrioni

• V. hollisae

Sinonime: grup EF13, Enteric Grup 42

1982

Halofil

Cazuri sporadice de diaree

Gena tdh (hemolizină directă termostabilă) a V. parahaemolyticus apare la toate

tulpinile de V. hollisae


• V. damsela

Sinonime: V. damselae, Photobacterium damsela, P. damsela subsp. damsela, P.

damselae, P. damselae susp. damselae, Lisonella damsela, L. damselae

1981

Infecţii umane plăgi ± bacteriemie


• V. alginolyticus

Infecţii ţesuturi moi, plăgi, ureche, ochi

Alţi vibrioni

• V. metschnikovii

1981 - peritonită & bacteriemie, pacient cu inflamaţie a vezicii biliare

Bacteriemie, urină, ulcer picior, diaree (rol nedovedit)


• V. cincinnatiensis

Pacient cu bacteriemie şi meningită

Fecale, ureche, plagă picior


• V. harveyi

1989 infecţie plagă umană după muşcătură de rechinAeromonas

Taxonomie

• Singurul gen al familiei Aeromonadaceae (1986), patogen pt om

• Complex A. hydrophila

• Complex A. caviae

• A. veronii (bv. sobria, bv. veronii)Descrierea genului

• BGN (sau cocoizi), 1-3,5 µm

• Mobili (flageli polari monotrichi)

• facultativ anaerobi

3/30/2012

6


23

24

25

26

27

• Complex A. hydrophila

• Complex A. caviae

• A. veronii (bv. sobria, bv. veronii)Descrierea genului

• BGN (sau cocoizi), 1-3,5 µm

• Mobili (flageli polari monotrichi)

• facultativ anaerobi

• nepretenţioşi nutritiv

• 10-42 C (tulpini umane, mezofile)

• Fermentativ ± gaz

• Catalază +

• oxidază + (≠Enterobacteriaceae)

• Reduc nitraţii la nitriţi

• Rezistenţi la agentul vibriostatic O/129

Habitat natural

• Habitează ecosisteme acvatice, în toată lumea

Apă dulce

Ape marine

• Carne proaspătă (vită, pui, porc)

• Produse lactate (lapte crud, îngheţată)

• A. sobria simbiont în intestinul lipitorilor medicinale

Semnificaţie clinică

• A. caviae - gastroenterită

diaree acută apoasă → sdr dizenteriform → diaree cronică

• Eritrocite şi leucocite fecale absente

• Dureri abdominale

• Febră

• Greţuri, vărsături

Infecţii autolimitate

Diareea apoasă cu Aeromonas la adult adeseori poate masca o malignitate a

intestinului

Gena alt enterotoxină citotonică termo-labilă (f uşoare)

Gena ast enterotoxină citotonică termo-stabilă (f mai severe)

• A. veronii bv. sobria - sdr. Holeriform

• Complicaţii sdr hemolitic şi uremic, insuficienţă renală → transplant renal (A.

hydrophila, A. veronii bv. sobria)

• Septicemie (imunocompromişi: boli ficat, hemopatii maligne)

• Infecţii plăgi traumatice în contact cu apa (cazuri necomplicate → celulită → infecţii

mionecrotice)

• Tratament

reechilibrare hidroelectrolitică

ureidopeniciline, cefalosporine G2, G3, aminoglicozide, tetraciline, cloramfenicol,

cotrimoxazol


Recoltarea, transportul şi conservarea probelor

• Aeromonadele supravieţuiesc bine în produse patologice

• Orice mediu de transport este bun

• Preferabil fecale vs. tampon rectal

• Fecale recoltate în faza acută a îmbolnăvirii


Diagnostic de laborator

3/30/2012

7


26

27

28

29

30


ureidopeniciline, cefalosporine G2, G3, aminoglicozide, tetraciline, cloramfenicol,

cotrimoxazol

Recoltarea, transportul şi conservarea probelor

• Aeromonadele supravieţuiesc bine în produse patologice

• Orice mediu de transport este bun

• Preferabil fecale vs. tampon rectal

• Fecale recoltate în faza acută a îmbolnăvirii


Diagnostic de laborator

• Izolarea

Creştere bună pe medii dif/selective pentru enterobacterii

Colonii L+/sucroză+ seamană cu enterobacterii non-patogene

ASg cu 20 µg/ml AM → colonii β-hemolitice → oxidază+, indol+

Agar CIN (cefsulodin, irgasan, novobiocin) modificat (4 în loc de 15 µg/ml

cefsulodin) → colonii cu centru roz, ce nu pot fi dif de Yersinia

Mediu XGM (xiloză-galactozidază) Aeromonas, Shigella, Salmonella, Yersinia

TCBS este inhibitor pentru aeromonade

Îmbogăţire în apă peptonată alcalină

Raportare semicantitativă (câteva colonii/creştere moderată, organism

predominant) pentru interpretarea semnificaţiei clinice


• Identificarea

Vibrio: R la agent vibriostatic O/129; inabilitatea de creştere în medii >6% Na +

≠ Plesiomonas: lizina, ornitina, arginina+, fermentare m-inozitol


• Sensibilitatea la antibiotice

S: CIP, G, AK, TOB, IMI, SXT

R: AM

3 beta-lactamaze beta-lactam-induse: cefalosporinază, penicilinază, metalo-betalactamază

(carbapenemază)

ABG convenţională subestimează rezistenţa la carbapeneme

Plesiomonas

Plesiomonas

• Plesiomonas shigelloides inclus în familia Enterobacteriaceae (înrudire cu Proteus)

• BGN facultativ anaerobi (~ Enterobacteriaceae)

• Oxidază+, sensibil la agentul vibriostatic O/129 (≠ Enterobacteriaceae)

• ape dulci, estuarine contaminate fecal

• animale acvatice, mamifere, păsări

• poate coloniza tranzitoriu intestinul copiilor (promiscuitate)

• BDA

Indivizi care trăiesc sau călătoresc în ţări tropicale

Consum fructe mare

Autolimitată

Diaree apoasă/hemoragică, dureri abdominale, deshidratare, febră

Sdr dizenteriform hemolizină beta, invadare şi multiplicare în celule

gastrointestinale umane

Sdr holeriform toxine cholera-like, termostabile/termolabile, LPS

• Septicemii -

• Meningite (n.n.)


Diagnostic de laborator

• Agar sânge

3/30/2012

8


30

Diaree apoasă/hemoragică, dureri abdominale, deshidratare, febră

Sdr dizenteriform hemolizină beta, invadare şi multiplicare în celule

gastrointestinale umane

Sdr holeriform toxine cholera-like, termostabile/termolabile, LPS

• Septicemii -

• Meningite (n.n.)


Diagnostic de laborator

• Agar sânge

• Lactoză-neg, sucroză-neg pe medii pt enterobacterii

• Nu creşte pe TCBS

• Creşte bine pe CIN (colonii opace, fără centru roz)

• LDC+, ODC+, ADH+

• Fermentează inozitol

3/30/2012

9

More magazines by this user
Similar magazines