curs optional toxicomanii an V 2012 2013 - Gr.T. Popa

umfiasi.ro

curs optional toxicomanii an V 2012 2013 - Gr.T. Popa

FACULTATEA DE FARMACIE

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2012-2013

OFERTĂ

CURSURI OPŢIONALE

Item-uri Cerinţe

Titlul cursului Toxicomanii

Absolvenţii dobândesc cunoştinţele necesare

pentru depistarea unor cazuri de toxicomanii şi

Obiective

pentru prevenirea consumului de substanţe

psihotrope şi stupefiante.

Grup ţintă Anul de studii V, Semestrul 10

Participanţi Studenţi anul V

• Toxicomanii induse de stupefiante: derivaţi

de opiu, cocaina, substanţe psihodisleptice

(plante halucinogene, ciuperci halucinogene,

substanţe de sinteză), amfetamine.

• Toxicomanii induse de „drogurile de club”:

ecstasy, alţi derivaţi de amfetamină, GHB,

flunitrazepam, ketamina, fenciclidina etc.

• Toxicomanii induse de medicamente:

Tematica propusă

hipnotice, anxiolitice, neuroleptice,

antidepresive,fenacetina.

• Toxicomanii induse de „drogurile sociale”:

alcoolism, tabagism, cafeism şi teism.

• Toxicomanii induse de drogurile inebriante:

etilenomania,tricloretilenomania,

toxicomaniile induse de cetone, derivaţi

halogenaţi alifatici şi hidrocarburi aromatice.

1. Agoroaei Luminiţa, Butnaru Elena: „Toxici

gazoşi şi volatili, Editura „Grigore T. Popa”, UMF.

Iaşi, 2005

2. Baconi D.: Toxicomanii-note de curs. Editura

Tehnoplast Company Bucureşti, 2005.

3. Baconi D., Bălălău D., Abraham P.: Abuzul şi

toxicodependenţa. Mecanisme. Manifestări.

Tratament. Legislaţie, Editura Medicală, Bucureşti,

2008.

4. Cosman D., Cosman H. : Management şi

tratament în toxicomanii. Editura Medicală

Bibliografia

Universitară “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, 2005.

5. Drăgan J.: Dicţionar de droguri. Editura

Naţional Bucureşti, 2000.

6. Gorun G.Ş.: Paradisuri artificiale-

Toxicomaniile. Editura Viaţa medicală

românească Bucureşti, 2003.

7. Ioan B.G.: Consumul de droguri şi

toxicomania – Aspecte bio-psiho-sociale, medicolegale

şi legislative. Editura Junimea Iaşi, 2003.

8. Ionescu D.: Consumul de etanol şi nicotină

factori de risc într-o comunitate industrială

izolată. Editura Mirton Timişoara, 2003.


9. Iovu M.: Drogurile legale. Editura Monitorul

Oficial Bucureşti, 2003.

10. Proca Maria, Elena Butnaru: “Toxicologie”

vol. I, Editura Timpul, Iaşi, 2000

11. Şorodoc L.: „Toxicologie clinică de urgenţă”,

vol. I, Editura Junimea, Iaşi, 2005

Metode de predare şi materiale de curs Videoproiecţie, imagini, scheme.

Calendarul desfăşurării, orar, locaţie Conform orarului stabilit

Responsabil curs Prof Dr. Butnaru Elena

Lectori asociaţi Conf. Dr. Agoroaei Luminiţa

Cuvinte cheie

Toxicomanii, stupefiante, droguri, droguri

sociale, de club şi inebriante

More magazines by this user
Similar magazines