, - ^

objdigital.bn.br

mss1286789_01.pdf

EPE

T--4
-

Mi

-«"W.

•-V

•-V

, - ^

--


E.ViSCONT! Dts.mo1963


\

t

r

s

\

à

•A

TL*..

a A

'iV- "n

EBAí®

o /p

r

•• •

>

»

\

o

-, •.;>- o

£ Vi -

3

• M i °

dr

V

/

% V »

»

«

"

t e

\


ßHO,^ wiam VAyotio Aiontnsis iPítrUSj, Ja cutavinuj 1

Pkilojojikus, de jiícdicuJ.

[ Conciliator Qontrovcysittxum ,(jux inter Philoiopkoi ,

ti _AÍí^ínriluiÁoj

mloj Porte/. WlzAntí. V^MdnLm L ImpTOUa. Imperial

)Cn. } 2ó*L m tàuL,i>Y Luau Krvt /W. JY.xiv.


RR • V -

H p w í

rï j 7 XT v n if

itj IâCÚÜt&J^Ayiiijij \JcNmj) in DaimrniûL, G&llorumJ

Ç^dvinianorum & infini

Pni.tor : JtiniU zorumhcm Ettcle.fi at,,

nunaijittK , Lonàini -Miniittr } ponremo Duanus

Kilialowcmis in HiicrniaOliit an.

: -v

_ Traite it la Vnite. ÁiU Religion CJircucnnc^sint Au-

ctorti ris nömint inj rente exprejio ) - Öavm Rj>utol&. DeAioxt. £ltctori

Brctndttayaic.o. JPa.r.t- 2. vol. i. in Rotterdam ,chtZ^

Jtdnkr Lern iCSi-t. X. I. —

«i

e a s /

KHHG9

•tos

-

»r

» *

H

• 'V» ' BE. fêÉa '

.O. ÍJ

?

«


• 'c: ' :v

i "7*' , _ ' v-

dilata [JtipkariLLsJ ÇFmmitmiu ,Grwn.àcJ.&t(uJrJiJ Gttanmju-,

naais l Jalil lCCi. t viv.an.Vir.exmitu

truàmoni. temeram

intmitM cjompicuui rwujMm àfuaiirum duaphrmrum Jtudw .

jzjunituí-i. ÊJc hot tanto Viro ^ouid&rnus:

rjftnf^t,., ($rmdpu,Jw Wüix tMm(u (frincwum ]2amm, Omitam,

fct. CüUnl.m^p.^M M M . XII.

Saaittinio Mi iiiJpi Âyoc/a Vcia>vi nnimu dviavirü

U Qaitttu.\ioruu Uníamít^CUma {unmútu Tjptytr Jorvaqo

Ofonttn cC J r p .

'i'3EbwiÍk£CUaJlJf&viiutítwr Qptftm* °

Jãitúirt lubjufírfim Au ^kru Cavuatu m / l/i )

ÜíUrtuinan aterres árconvoijinw } ou at traiu da jitmMim, aí). V

^ mirotóí, fcju moWJ mertrillauia ^ InAiuus habi&ns de ccjxis^

avu lis mifitiv&ó 'Sc qtii ,n até mvoje^


•JL/4. s. ramiujuYfcthtts, nation* ^tharfmns^WA Xawalktu Joe If

^ Obiit \C6S. V \ ' JJ

" s

T7J~~(STr m e ? m r / y 7%

W.- f. Virtus JtCaro. 3% ; / í V

tf*.

cwwro 1

yJLntJSnmänJ^x

Öppiio vJ f

Ormràu*,doarias tòw^Uí^j t^sio^zudbitana

Vir prpcul dulio ptritijjimus} obiit lo Januarii i/i/. j

SÇ~ E fT m m a i Œ Í T ? tr ÍLT !o} Mnl ^'juxtcL óròinan 1 J^Arto«,

% f T m ' ' ' ^ J a u n t Efyrammm. Ätoj junUrwl ^.3*33.

od Vmenan Comini } Sc una. ma. etim Elma., fct. VlvJiiv. «Xm

JTAN.GÉRCU IC8£ V E z Ú ' J

1 ' )

d f r

T M'JSnù? ^ M ^ m a r u M ù -

mt du Wiiu d' Orient, a Octijent; % Concita « x ,

^ iíÂi Î Í71/ lt ^ « r - r 9


' Jr 1

i ^ L # .

ti ^ MJ^

jfynU Jm } nMca najVilL LOurwi cm JfrovinciDaAtnvwuraM^ijpùfïijJ&irk,

& 3: dc3wr 0 rum

Morec^lyp. OUI. \CCÍ ' KX.. V

5mô y y í í Â ,

Jà^^mèo*/

V


...

Lu cRm[lknaniq ,nodm nx\m4o Caiwaîio Btiria/rcddo

du Liilon no anno~èeJCCo. Foi Protonowrio ApnMjco-,

oa. J cmwj


n , Qfpemzcûif J arwsj^a^cpamo oLjeJwnàoJ fernab,

ê^vzcé^. ^mfnazswLTíaj Qarrtn/ Ono^artau /fffJf//rr/t/ P ûjnrro^nï,

Ar • " , ? ' v w v ' kV^tuXotaL

A^fca ULoumk/dlamtl,

r / — I natural LULU. I iL cu QJJt lûtztiù _ mr^ondù 4U

izfneneao .


M ami t. Vil= Achùi ut

V

i-

J i i e r y f Lucas] ;^uimo^unu, fA^.^umtm mPiawiit)

JVLonaohus Bmùittinus Conar. S. Mauri, ^tmè aIm_Aclieriuj

; alxw Dackrtui.

d C&ït an.

Spititajium, mi Colfutto Vatrum Jiauot Jcripwrum f

tjut in Çalih SbiÙmhicù iditucrmt.. Oiova r-T* f / f p

h dcLb

f l .

¥

r

u -

V

\ v

. r

1

1 .

] :

l ' J


Bas?-'/ •

V-^

&

chutesj Jrmmcm^ux WamniUrai^j

——Cmiultatit JiMincinau rnttr vrovintici} Sirondt.

r^anjtuj 17fh6Tn Onarocritica

Haet lîj(triexarpiii

a t

j4pomcLsawis Apott

rum ^ar. % % ^ j n & ° • tx Uraeco efJo.Oflmtow primùm convujum,^ jrs' r C

ntmc tu m Mrrmttiontfuijo. LmncUvÛ. i.xxx. J C f f i

y ilgidum-

L

i

)

»

.

-


' - 1 .

fn

éctaus SitnkaiwI&Wqilu] úim Jâb icnccciuj j

UUf JlCtlitum t ct ^Utitia Iib; Ji

vilia tu Vmunorum uniu. ~Jtancõf. ^Gwtiio ^Jluicirum ^r/-»

A thãiano A:... [Cb. 4-T

I y J ucjotj, da.tri.

K K i .

Vmttk ttkr Qo: Gkamo X&rtz ÍCM* \Z e lkSbxrlm

1

f

An sÁz&v.ntjjthi. Court oi Worrn

ÁzJhxrèoioL*

Jflm (fídro II. with Jimd/CõiicourJU

wiú ^Wrà to otUr i C u-, containnio íLxMmm cf thn dojt

r

JÍdzrr.

J

Cbcowt tf th

a&Ji wi-tu"(3,

•.fáncway..

oiouf

''imeury oSfèn- s* Ith Ac

r

USO w y-Vsc^ulariwm

'^jfCKoijm. ten hjr

/' JjrnrhatiuL tfntko -

^ ^u/itanfca-^. =

>

V


dluitcL I ChrijtOVdl, Jjrlaxm,JUÁiu>j Qrujano. Vil.- ia Coita.

Lécoita. / f&romtj Qjottmr enQroit,(c&romot.dêpoitolmt. ViL-iSímón!

u ãichari/. '. ' .

morn IJojßnh\StLj. t naticmXiijimiu^uriniMtth/mnmsitj. Oíiii .

» • — « "*•»-' - • -•- . • — gk •

-2)e (JYàtura, JYovi Críü luo: a promulgations ê- ^JeSartou

h: CA. 9. ! . "V r.- LJ GL, M >#\?7G.

van id it ajjuò Sòourítiroj, jiví ÁlnrocuranòcL InJorum óalutt^kri Jex.

. Cu^onidt-t^rijiy in ßjj^'t- dbiTckmanniuL i£?C. 8T DD. viu. J

* lifoJ (juiûun Àuoi {iíroi ^uorumTàc cxu4 ,et joli naiura juit arjumentum

7 in populärem jwtca. jurmonim unVzrteru , aJjuncti'jnx

I r:J .. no . /«.../..(ar..... . A if. iJL.... LJl^. .. Qr em -l / n n-fi^r. '\ M •

i.Cku.

iit lAppctî).

1

^f vicA illoi promu/tarioïul apiu) 3òox\>axa oxen, r;

, ptjjiïcmm usjiiïcmm ttiam in in vnumint vnumine. itjxirnto «fwaruto cum tituÀt hoc,-

S^iHt.rmuL indo Svanulio njnïô Jhasrbarti : jive dt jmeuran j^^arLta

4a InloTw Je*, êditio no-fjîimx. , jumpt. Jau- ^ "j, J^}.' .

furu^yn ït/o. DD. VIII. J •

idcûjtcL ^eJnJraJoJ^äJtianUS ö f y j u p o r i v u ü ^ m

Qivifàyûi oil tato jsnimiriciruis dati. ^ ic Lanon. JHaAÙtrJis écc/.i

'./JWmjisl.

I wCK.'icol.

I ' i^l.în prtecum/y.

onartum vaxk. JÊiùioa'œ aò cxphantman t)nnct&$ulman.

íií-^j/m /^oC. K.J.


w

Ujcroamtu xnuymj } a>tn âui niLtàÇmhdrJImix li Gíndri recdeo)k&* . 0610,

Virim VmercgfafpUio oUurcúii Mquix.MMmu kVilk-Mvoi; l SC?.

dtÁttàcn ao^°2^


• •

n

J ;

f \

o

u W Jjrncerus. Vj. Jhnnfyriuj. *

WcttUJ /7HoiMU J. C. Tirofmprommjuj. Vw. an. 1 £e>

7—' ^att £ tu s n9vu^ -Mj^iJ % lnfirmfaut,

/?r/W-

I feo3. EE.^i.

dbJinks JJoannes itrujJ. C. Cmfttjnamnsijj.

:3zjoluuorus Tarmm^eu % in Jiversis Tor is, et

g S ^

SinWKtJamnlr.

/

Oarnzut. dJL Journes IG o(o. jfol. J)J} y

dctoj Jz Cartes. \/fJ.-Cortes.

dmna . Vid.akm-cL Cunh


B • - ^

Mo/JoipfiusIÜhristt&niuj. ViJL^mlimui ; n f IC3^

Y/f \ G&z

077Ztl777{0

o

rtchomiiu ich -rittu j Ckrutianus,

Qtfphus ,


I

ÍÍCLTIUJ Udius fêrznéinuj %ntifíx , 6cJophim , orations ówwitait coßncm

vScrijîJÎt


TaluU Srdzd te-Jhtinl jiItctzL : itm cttw wr r ZT' tí-ÒM-Uuw, d'une, manitrt JajvxnU, ^c^j-ttoraijuv.

"ubnít.,auxdipent d'&icnne ãfigvr 1//^. ^mix^VP.xil^


\

\

Jc

ulaicL k'MícflCUll\ qmu VJcntiniLs, OrJinù Minoram,in Qua- \ Oehottâc.

U

1 iimalffijí odiÁmuíium Inicriim 9rovinck. Striait JatipuiUcM««)

. [lú^.Ctf/.;.

[D


iutOraitlS, ÎCcmjomcohsùs MAiaxJ j cul^kilojûphus, in. Jhitkon,

)|>piAo ^SlautW in iMijnuL nomsj.%. Oêiit an. ISSS. Ç^^ÏJùltJ-^

•loiophiiejii. 4".

0e Alônmris ; fflonJaiiiù âomanorum a.tqu£j6r£co- )

rum Jiï. v. _ £>c (Sxttrrtij dfCoûtirù,kj?ùiïeriliu U

Canmr. CeleJrr.

M ULjtjtioL xdniruu uffciatus Jenao ^irputavit AiiÀCemurij ' "

âc@onùmltu, ircvw J&cfenjio JïLl.^-* CDz,^Miniarù, ejftuunt ex terra £6. IV.Q)cnatura

L Jvjjilmnv

«jjl. X:»—• J&L VO&ritjiU,£. o

Vie OauîicL Philojôphia fiiri tm. AaAwut EptncÂt -tw, '

Se Gmiura s jîvc RitrattcLUo dtMapa. tXJua dtdmationt dcVanita-

U AdimUrum ,


ie Jtjuiloirj ^unijajS. ÜttVCLYl, (Doctor täeJo^ f. * jjjjg^

Ant.Jiihiiot.

nev.ttm.A.ptfr

- J 7artaroi Ol CflinnAu Ix J&ttom Jlt|i ( datrra c I^rtiiA-i'oL ) c]uc


L djjuimjJiiClll lcj ÍIACIO, tíocj. JCup^miíj. ViV. arca an. \J2Z.

Con/ilcraciona pau rz%ur CS. Coronat cLL/\?Jcnora w

reverenda, ItLoi C3. afiai dl Ju ViJa tfjr"^ í%ma,nor elKo murek

\J2Z. i2 c K K. 1.

aÍ cíquiru /CMICHM, J. 17.D Çuijjujcõanuj tx Opjíilo ü&spàun

^ úUnm. ^õioctuU h Oliít an.

_ Ultponsum éjLí$ucceJjion£, Sluni ^ortujMillix. pró ÇPfiiliypo dt $>arío>x

Tíiimniwum Jkat. - • aàveriiu Jòonebhruiwn ,^$atM/imrumL

n *

rujtnontm Co \U ix • In ejua iilü ptnter cjao(jiw> difjeritur dc uuuefiio- (

ne ^JwÁtrum ,7iwu>rnmifjorum 7v&mphvttu.jij xíiorum id aenus jimi-) •

íium. \%nit. jdji.Trant. ^tltttum jSSi.jfol. O. V. C

iitm cum hoe. titulo = ^Irattatus míralilíj cUdutufiionji 3bun't

Qortuanllix } òct... lli, an. Jbaretium fàaretium, ÜJJOUOI fó J J.


AioLr[ OttOj ) Bmiiéfimu To '{tum cü iLotham 3 m TÍl-1 ß \o Univtrjitatc Salijíurqjtnji Philwcphist A opor Ut,jui

Ottomm—

rmlii ,dc Hutormum Prpjejíor Puk. * Oéiit^túm (juinto íTico—

miii prciCíui

ftftit.

KaL Fzbruar. an, l^oS^m. juh J/. } vit$. Monmiot

K - Thcáirum Rmlrc^miicziu por i/mu StiricM

ZSJZ.

tCLjihio, ridVíi, antiquei, .. tum Sammtrum Vontvjitum } tt lm-\

p&ratorum juct ikftii Chrcnoúçiix }a>rum(jtvL fymbtu } a.c Ejiita -

phiij',in auAtuvr JWw chtMcium. ifalijíum', Jumpi.itTyp.

W Bapr.Mayr Í3-? m Uta lifo.) Í O T

PPiv:

*

VUi.

lT y\tjufiin ß^ -Andres dij

efliiÁie mit, etstirítàc..-

— D ! Oí prTàidioso ene{ luaio mau. ocsunafc..

Wíirlown*

OrJai^cJUtruiiarin

I324-.

Õeicafco).

, ^ ~ „

SeviíL

0

iCSír. Ar"*

r^^naima < . Wimprtfjion .-v / fc.tt". • MxrwhM

Cru2 ~ . ' aiino.ou -hino. offi 7 «V-

O

t

o

*

30


• \

"m,

Aitrvc LAitril Antonius]; Vil* UAjm.

J|.: :

m

^


o

I

• /


* V * im

#


"S

»

0

ÄimoinuJ Jiontuhus incijti Cundii 'Sanctí Gcrmmi à PW...

*

Lííri- it tf««* FrancorumEiuilm Aímoini *l^Mm

Mi Áwl>dnMUomATmniUtiônt m^U S. Vmmtu Lm^yf

«ifri/tlt/lm ctntfli. 1 mtirtlkiAhbnnij Jjijcwuu-AíJTioirii oim Ltliri L,wn

jimnJL Lco-

.jol^kk.xm.

V.í-0 on J

O


LÄmi[Anm\us Äurvt]. VdAikjom.

3 ••

W


_ faouan.,Jicj. O L t i ^ m f i ^ r c i » ^

.


i hoc. Vi'ro

^rcon I Son ci[0TlS0, CanmiM JtAdania IjLsia it Ci'uJal 3hhi^>, t merninit

fnon c.Jnt. m

&•-'.- : - — - - " - ~ —

(dl^aspinxus ) a aim dfiajpiniis, vwno-aill tal'^uUsyin* tcMjepint

iriil] Sallus, nXili k. anticjuajvimdia ortus JSuitiJmi JUarctiionis a

CaitilL nouo,va.riis itjniiatiltuj cintjitui^lius ^iiupui ufurtlia,- . ,

n&n)inianfju,inu Spiitopt (Aurziianenji jua.-

ctjjit. \j{n. \ CoC. fjyriobtim zazqit ; 6c QjsnareAajtioni ^jjiiciporum Jenontnsu_

provincial £die >S(LnxT varifii-J hmtx. an. ICI2. irctajuit.

(An. I CI?. Sbunorum ortinum Ctmmcnbato&rtnunciaMtJ Mt. ^Jn.

| CSo. Judoviaim XIII. Juflunum Jecutuj cam ink r^itit,oliit 9muanapoU

I £ Jty. zjuid. an':' \C2> e . Vir tfuit Jacramm antyuitattm

utrhijsimtu viwris SccLufc ditdjflinK acuiratiu jnJwM,primus/juz)

< ^ . •/• • I ' ,

r/Mii- /inn

ex rumlioriiui tjui JUL D ,ut par zit, Jouirh. £Mj*nti {camcinna

Jtyio anicripJit rnnirrmJit turn ^tinc/tum&atiict, fatint .tumSaillitt.mmHum jutirtpuam inz> ir Juthorc id

RIHMDIITIY } aiiob conjtsinrtJ nimium , Juppoutitti


(Jííírjati^iMoioJ Qatriâtis Sbononimis. Obiit an. i Co6. y

. Còd CarJinak' Mn trc.


épucopiu WactmJÜ,

L x J t y u ^ V ^ o 0 0 . JX.

Moirtus] íoannw Andreas] t nationt h&lus^atrti Niàm/u,

6ocJ. • Ooiit Gtnücjan. íGty

Vrae, clt Eloaií XI1. Vatrum. Txurini, ap^Tfjmam, Sc Üt&>axl >0M

8-c.

fyvxttam IC3V. Q I. .

Jíl ' Jo *

kot título-. E U ia duo^ccim IcLirum, jivt iatriarckarum

íutukmu CL í Joanm {


n

« •

£Lrtus[Ränder] SonorQuis, (?A Olüt circa an.

Qutrittiont ii infix tltJk, etptrtimrud aJ

L

£ Aran áu Cordelim ,tdrrt en Jçtm (ju'e/z fccító.. aAou- <

vdU êÁitm ornee iif^j/um Jcß'iuu pÄ'Ricart^Jimit.,

ojuoc Jtptns Ua Comf^nw 1/34. W Z.U. K. I.

ci^/c/ÍXJÙLCL6[JranCl^CU^J G/rJinal Vil^cíffi^uJ

M

ft

ílíín [ (£LCAZ AR ]

ff - X.

(JHaturJ Xá tory oj £nMti


L

' } uxorc %^cncta, oc tjua. plu.ru Smuutratjilm ,rclieta.

Gfail


a

I.V.-S-

7

Alhtnoz [CÒon£)ii


I

/

... I I pfe

5 briii ) JW JÍStiZ), & < rf . s ij. VtLj. íritiusJyf/ôyjilljJ.

ri ttiu [Aloysius] ItaAii ,^entihiujt$uïu Soektattm intrmt tnim

an. 1 5W. ***t. IS. ConciomLu ju*s tm ltdix Mrii fiii^in OWL lfj"ZZ

^TimM^iu purtu Aianòi oltinuit. 0$itt die 2% diwt. an. y^ini.

— dûntionum òjíiu trÍK^Ttitum: cujui perQuiòra^iimit

7er ím , itOtminiai}


.... _ | I j/7 ^ !

JuÃlcalàj Jítrrera[d^ ^ LóO jou dípnsoj oriunèo^A^âdo jinclj - ma tUJti- *$>&tl.in$ill.

Jo an^íotL^donJtJoi Jtpultijào no dnno1)t \Ç%2. i u)ntanào mau \Tç l .Vi2.'Jm'

<

(kdlladi

Qfttafio-^ aWct cWfon.o . W; í ^ ^ x ^ r

\irtoi dv-drntf in ana>


üHchalitim, 3tu «JltaLi* j oc ^Üt-kait tk, ^ui


: t t JL^mtrl

I rlliH^crrflf* vyXJI. JÍnquiu imaoinibuJ j/ò cpÙTam JíVii dtJl&rloit

CAtiiJ cum CommmtWriij C£a^irUünoij çMifftAwt)J. C , Tiú ní.danct.V n.Z&lb.

fymcmjiSj


üÜJjdaílus J Äonatiuj ' jumattnjk. CÁJT. \SUL. XI.

® là.

• 'VtteuJ. Mnkfi, a. Jyro J\ianacho cooivo lampta,,

^Lnarratiorub Ii 'impreßsiont Sauratenorum iru^rinmit JüriaittHu

Hùauùtra,, dt Virjiluj varriù £tù iniertij exorniu.


tmlnas jCum ShononiaL } ap. llmintim Oit jirronium^

. XIV

ï)c rdi WJ Animalií imbus exantj.uilus jUri cjuntuor joint markjJlolliltu

} Cruncious, Ttitacds f 5c ^o-

f

tem vtuttovts Tàiti : mmp&

phytis . IisJ. lyp. [ CAZ. (in JL {Ç&l.S â B. XIV.

1

* Qrnùhoioj.ix, hoczít,íuÃvilui hiitorix, Jlfiri XII. lli y

ap. JVTcolaum Tdffilinum l£4C(m tdta >/. B. XIK

_0rnitUonix tomui Jttr l Aios .suc ^(mss cjoutintns.Ili iC-tf.

(mwltx Typ.Jo. Juapt.^JerroniV ÏCSZ.^ J^l, JB". XIK

OrnhUoaiJt tomu; tmius ji^onrcmui,^^ ^

a.nuntntuT. Ifcid. ttU.lyp.óitti. J^L. B. AIV. - ;

.Dt^Iistilus M ri V. de. Qetis Jïb. unuj .Joannzs Cornélius

Utc.rve.nu5... collcait • uiCarc. uintoniùi JbnniaTin luctm mtitutt.

Ili, ap. oYitdl. TfudJdinum Qr\ coIul \ C-H.^)B. XIV.

Ik

QuJ rupedibuj Solidiptdilms Va lumen intzarum. Joan.

Corn. Uturi/crias... culi^it } te xtùniuit^ ^Mmxcui cjnt.

verni îrO

llKLim nitituit. - \C3?. aAct /Typ.jo.^i.'Jerronu ICjtf.J

J3. xiv.

-^lairune^urn omnium Sbisufaorum jiùttria,. Joan. Cornélius

Ute.rue.riuj Jitbn colore, triait- 'liiomcLJ 2)emp)terus.-perçut,

alnolvit •


Vl

V i

L-.

A

1

\

: / m^Jr"' • » . . • .. t

XM o nf £ r ora • wm'fyrJip o mm is Jtu ri

omnium • ' -Anmalium.

A. • S:. \9barctt\/„ o/om. A-C AmUroiinuj... O. .Saßow, „V n

jtù3ù Voxamin comjiomhyUfícurc. uint.Jòirmd inAumrTeòitlit.

Iit,


dtlcman [Aitâéío},CnA^S^ß.3äipt III.,y natu-, Jveyno

JmSwilL . CJbr. tircaJiriim See. XVI. «cfm'tmm jejuwüs.

-J^rimcra. 9S


% í 'f s^' - •

'•iCJsanJro w^ijãit, Qrammcrptr^kiica rappnsuiwji nJjmü' K

Teatro., di Mona,uL Œrimxveu M'anno V/S^.ptr «

a lorn o natalino di J?^ÃCajwti TéÁdijsimx ÎD.AÎarkObna Vittma,

íuiina di ^mmllo.Sct. JÎiioa.rixJlU fyaiadturfvria Jyíviana^

IjM cJfy. ' °

AlithopLilus J Oh ristianusJ ciutW mas.

. JÍrttsJisuiuoz itijustinmàis perarutátcr mvitativia, laxitatilmíatut

Joticrum-^uarum plui/juam mille hit cxhiíaitur) Çjtmcntí^x-^

pat XI.,aWttOrí»i univirJo ^tnunti&t*,. é-ákio 3^cum"Mndícíú frierû V

J*..

s^lttienum. ^rjtntorati,op. v^matoran Ktrckhovcn 1717. V2,? G.X.

• C^'exanJcrjyVUtctlcs], JtothomMUiSLS, Ord.^rxdit.^inJàcra Jacultuu

^curificnsi %riji H)octor,fc zmcritus Qrofcßor. Oêiit an.

IJZ-t. «tat« SC

• I H IstorU » • - » I » -V &cIefia,iticcL — — » üItem, ) tNwiaim Stamenti

1 » ^ » y " «

ai Orlt contint frnVf* Hè "d/1 annum (trinam pit n/>lt Qkriftum CÁriíbrm natum nnfiim

in loca tjuidem iniknia Siíjvrtatittl&ó KútDrtcx, y Ghrõrwlõ-

• aim Critiat .QdyTnatitx, in octo divisa ^Tornos.

liter f.

^^ JEaJem. (£dim omnium novifsima., c/YotU, t/uÁiimadviVio-

..ilui ni ycjuoaè Kiitoriam, kJ^ifiirtationts


.Anoftitlh ii' Pctdri DomlnWi Mii \smmi JjJh oh im ; o-

rjurt l£ip4ti ctl ^Tiro iel Valvt j^JeMiw GiauitiL j imitJuto ~

Di fett !)t nuoui öhriitiani j tJdtid datioTUL dßlJP. JZ Go-fon

dtllx ndsa OmjicmicL, Jojira fli honorig Ii Ohin&si jjivutum

a Gnp'o ,9 a i rncmi. W «n Äiii'o« 2)otfore, cPro/g/W

M TeUoik M' Griiniii J! Domeniio. Bouirnemu

Oiitrevcrmm Mifsiananoram Amtdiwrum Imptrii Sinia ck-^

Cuitu pYxfcrtitn Conjudi JPhiltHffii j «c Protjinitenrum J^urtUirrunv

Jnutantiiuj ,a.o ^AwoiaaiMn DomiWicmorum -MiljioniJ tfiniat Minuvrtmm

'abvivm Jiojv

confirmamphuJ. Crtonia , djipr. di Beredt ii CmuXio dornend

ic??. ** G.x.

G

• # »


dlt&nù Û j f v i L a n t e d i U i t u ypaxrii °

StnznJÙ; mtuî an. IS??.

0ittt an.

• •

Musuhvtnil&S (sJ nomirul'Shilomcttllf) uätvoUAamcvtio-j 4e

,\ltw Guy.

OitloniK VúúrumjOjiJoJot. KAuviuni etJo-y

cio; 1 C+f. 8 ? ^ I

. E Etdcirn dcj,im aura JlcjAamovtiomkii JtUxawAri ^îAwvi 'lîortntini'• J&'P 1

t;o tio mvljsimo. novijjímc. priorii. prie auttioY jôuLmincitUer.

( Bvti/i'ù y tx Sk^in

ft

% vin.

_BU//A , sivi StttTK QztrctiLjM Canon i^ationù Jmctî jran-j j c ^ri ot(L

uni u/a Jilùâii ,Stn*wïM émmpi. Arifiù, ex Vyp* neitti Jfíu- V n °

E/x.

' .-s^Eaitm mSaltitum iàiomft vtrja, ê$£.cunijÂ

iÁl exarar mus [Ni ColûlLS l'Ai tdiau Grxau Vttumfcmus. # . f^f"


J>

Ut

r

Lomnojitiont yyldíMmwforam

** f

Jwrnïum

i

iccaRiuiW^

r

Nica an

fw.inftiü.

r——Compoiitiont Mcdiumeniorum Jwnùum lota(i\wiim)à JVícoíao 'd. JKjU.

• HZ. CAL.

Khcaino Câlairo in finauami Mtinam vnverjus^wm J JVotíí ]oa.v. Aqrittloe n J mmo

n ii'^in-f^

^ In hoc. QimpUri nulla SAitiam's noti reperitur.


e J/aljidrU[Caj(^m], Jitryomcu%juL lhminus MU.

Sic, xvin.fMunn.

ConfcJjcLrius-Alonidtum afnmcda, Irwi,


or 'Gmiáfta,


jYxmi I Aiustafa ...

T*[xer.rjita, ILK ch ronofoaiaj j\rdi)icCL ad ran Sardonic-

SituUm pirtinentitL (a\> anMOhr. ?o3. at )

ne J£ainaUo Caroli ltdici ziita. Vcrwtiis anno W/>7-

inter Rtrum Italit. Striptvr, Jud. Jnt>Muratorii tomo if

part. Zf-puj. Zfi*- Fvi.

dtlixvri ffycLTt^mrrWol i fTuteo J ,JLuMiu> hMimcurj rtif(JfedtiL di

vammatonJL &U.UI 11 tt, di Ml Qi mova.. \JCHUVIA. .

. J)elL9ati-j dot del fa. Jua CKaturcu, c Jc' Slimedj jw Upracrvi/zjorw,

cper In cur a Itlla medejitruv. Qzuova ,nmcuJtampma, dti

fcmMli 1 - A . X X I .

o

I:

I •


Mii Itatí Jií^}uu JUtci[^CO] Bilríiotritaz Vcaiuuidt Cujíoj ,

Jntjtis dotibus ,a.t(jwL trudttionv Século XVII. indxruit. Sente—,

it ÀúaXitM, ex InJuIi Ohio ürittnhUj cjui cum Aomam vtnijsit

anno ICc^^ddti ili tolUo^am oacrí plurimà,

Be,rnaríijunimani Andiomnsh Bpmpi V%*rius Smiraíu octitit;

tanmrnht in muntrt Idülcm áucn ptranmi aàeptui m, ut iíem munus

oyuè ^Uratrnjuninianum Ohiuuem épiiccpum Júmrt itiam metuem

: (uxindt jtoma.m redux ^KeJicindt operam deAit, nt paulo pm eJeuui

eit ,ut in ^rtecorum tfjmnam Jourit. A 9rtãorio XV. @ontificjb tsstsiui

in ôermtwiamjuit ,m Jüilelívraeium JbMiotheeam iw)i%müm

uprtoti curarei . Anno l CZ h tfranátd JòcJzrini QvdinaliJ %ma- '

Htai fyttut , aM mtmieiièis ijut aperihui vendai, aut emiti^u in L-

Um viurtxm jtriptü. &^{torum exiftimatitmem Ai anciliwit J

a*

. T,i V V Lj A nn0Wlt/c X-il^Mxãnèro Vil. J a mo ctatâienitame

prxfiuuj eit. Ij erat prefeita -AlUtiuj /

T

iur okrtt ; utmtt Itderi* imhntiftimu^ Manu-

SLViftnum / vuiíjMrt „ t\i ulc-rvotiloaí ojl Celícttawàs illuitratuj« Sumpt.Ja.ur

\G2P. -KK.V. XJiwrunt^ Jiut ^Ví

at^ÍJ

iKmtr.,qui

aliaãij tvulaurunt.

J anno \G2

&t 0 .pcr

]t

to-deiBarSo/g

r . t GM «ywn^ac jy tu auquiâ tvuiaojfunt. Çjt banni.

Impvridü m 8UJtOki Vuvnjní Mujkum KitíUeum, VirorL ^

rt; ilItmrium^ tXaaia, Vitm urúfnte , t^meru notmtix comp/exum,pm-L&e«,

mi Ja XrKÍxtitnt, h- otlbmi TaJtricii. J£amlura{ t au- Ohriitím. JioJiaútW e^mo

H

If\\. A õ ' I ^ (rrnfv


Diatriha (kj&jcllij ,et corum Scriptü. KuitSütioni aè Komanam

.MaAcwrài an. /£3+. r&cutz,, at(jjjtrunt tMôtat-, ^uJupplcmentm tjuîèdatTi

jo.JIkTolr iui. éxjt. in 3iillml\. Qrxtci ejtwX ttmo £ ? circa rmùium.

A. Vil.

De Jioris tccle^iditicij Cjrxcorum DjfsertationtA dwt } cjuarum una, •

(aA Gâta. Na.u


4,

De Ottawa tSî/noJo ^hotiana. -Annexa utjoannù Kznria

Jûftinqcri Dûnutationù ukrvicâttw dc&c/aix. OrùmaliJ atcjut)

Oalíyum inDoamatc^uwm A f t Aifsmiu kjuvmùMf w

f£!i'ae VtjduJ ^trdtatmu Hùmiu- ^ ^ t f ^ r ü * ^

* fr jetant 'd ttUiirna BjfutaUò . ^m« , 7yf»"ü. Confj.^rvpuf •

^ei I £6*2. if.' lu. III.

. In R


o

i

llim [ J.

]M.D.

Synopsis uni'verj« Midi ein* 9mticx. y mi wußimorum

vircrum Á^ditoAij, urumõWb Catufo dcRtmeJiijJuJidtL. Jxuffcrunt

nunc Casas ^ nonnuíli 11 ' 'ojipido -^ararei? roxi; (Editio mvíj V&netn . oÀ

fmíam JônJjpmtm prienriluí, tri ente, pltu, auttiorim, exattn,"c aòJitij

br atirei sÓrmulis rcmtòitrum cx cjiuntn t/fnvtfloaatnenji dc/umjitiJ.

\inet.,ap. Jaurent. fâniiltum Z.tfart. m 4. Vfcf. A.XXI.

líAK atra píí r ... .JjiUt Je Ia RJLCUI , Áumoniír Jx-MaJamt Lt^auphiruL.

CLvr. Sit. xvii . extuntt.

— Orciijon Tuneírc djuMirit UiireUL d 1 Áufiriche,, Infante d'

é}MSnt ; Reine JubTranci, pnnondsu dam i } se duCameutts JUL

U rui du Jòov&y } . Eecem&rt *


Y

'H

M tomus [ Caro

• . • If/'

Doctor JaurinMJÙ tSodaatc

m-BûtÀnit& JÎormtini tôL


T» '

'

V

£

Ajfojça | |3fl/7IZÍSjJmhiL^Mmc Pzruanuj, patricujtmintu, orijinvj^SotuJ.^.

ftiipaniis, natuj arcrco ^ ^ Vjcc/vw«/ Joamti jcaòiixk... p f ^ '

Dccuíi kumanierru Xitteru ^UMoaUm MtnJim : V>avrio (

munerc Domum nrc&ationu jmm&eih,incjua ò-o.anniJ m/mitvir-

Wi í^mJr, fíMrMLui anauuA vixit. íc ítuiwu tultcrr ZbkÁptLrat,

W

\

Buitij-íimx. Virejinii:

_ Cie/o ti tr til tio rnilj vantz v Jô;


«

V ' *• y^lmaxan / •

^ ( .TIW. tim.l.

vmtßk4tiL ' Jiiii

p


Si

AL'dknus[ foannés Baptista], Vital iins is. Ciar. See. XVI.

ineuntb.

In D. Platinam .Monoaia. Sxft. cum Onvriw ejuifan.

&latl'n& Jt VittJ 9ontifïuim J


o

1!mciJl[Älojsill5, JiVe Judövicus] junmmu jt f oc J. 0£{ ít aiJi

•jBiitcùt (juinaut ex înL ser ïtitit. CfA7t. m Jibru si ctarum

Of. J^


f.

;

j\[mul& cm i^u Mj rw luj^tsuitij ouujj jzsuitPí } natural naturae


ïd\miiL\blUmrà§l Qrurnlriawtßoum^ lúdop JfctUraJL D

Jm ínamhcfcapafí/cajQo paßra afàffiuiUadu Morhaiw }itmo pa.- Sí.'«/.^'

ru Ou} Mkitu vWialá , «-m ifut era vtnmmtl, pcurtm\arrî)Qcj m I

^ôtiiíL&tim, JjLàuvJm dm) amimmtv, f into fÁi annei^lUz)

aßiiHo mãmij^rnzrem i (&tímafM Ja? hemem mm vruííitn.

# 2U mtrnurvb mhiniicolxvaitx nouhx,juc tinha, k

Jttt diMncmi^Ur.. pulíiuúj«* funánm : • / •

, R'amnfix-' a} mui trem f caJ&tilimm SihlMtiu-ï

rum cjucuutmqvubòL re omait,^ pt)tti Xo^umòi usam .Continu I

tnop Jim (ß/hmriwum In üitutionum.—^lernxMm partim ./miau,— j *

zrnanv $ioatnù, JWi>'fâbm'mU kMumani corp&nJ 3ii(juijititnim —

•MIÍOJKJ aninùùvirùonJU ivjettmum Jirmtmm. - M ZRNM JÛÙJ opus

imjwr$aum toc. tîime, Iff-Ä;' k Ä \QMr. g" A A. VI IL

iner.i/ä 4?anop/id mmrtm at^tilimm Jchiï£ttticorum

autLLuTntjwi djLVc iotjutndi uitim^ omntn ex vomJ ijuthorum

Tl'itu . Iii, Typ .JcLtoli &rtX(jonàblli. (jWt «cv-nò) 8"° ëxjt. cumjirSè.

I

l'jUmtila rp. ^ Christoml.&tmit* djuPJimin/b. O&m na Vit A 1

.ßxckM

ICUL do FFLFTTVIÍUNCLÒO DISTILOU. (J^CPANVO C)E./GPROßJJOU •4*tit. tom.LpaqtO.cJ.i.^

O HM.-

IttclrcL dita. jhíipú imoCx>nvmt^Íj£vm ; Luzindo dtp til Oumltún

jiTOßnjiei rito -íètii l 24tucDi ) (^n vméraòo por hum. In mwitrwi Jçtmèo2 de

Jeu timr, --'•- ' mvcexjLo jvr ocmptCòo imoJüiãi Tnlun/Ltoj QJJU&C \PrinciiritPdmcuJConarchiii,

_ onomio^suem ,„,„ Ç. ÂxAneÀrt

JD. V V...J _„


. . . • • t

Jí^ilmziLjJDíOijO Törnäuiuj. Vti._ ^Ttrnanlts JtJfmdJ^&c. •

JfoílmücL [Dominicm h 1 Omcm^Juutanuj jJinator dkßiuj ^ortmJLniu t é^f^i ' 1 Z("!'

S tu ^oituznsu dun Víyninoncnsij,ut vomnt,Supplications Citri* } pomtamfrwi 2w-

1

/. , ' «-775 V /••/" ( - • •

wt&memMcut&i

minoram gentium ~izrx.fatur


Jt e ILtiJufS). WncisailJcÀdemm dojck^miouSká k Kiitcmx fffrtu-

111 tutu. A 3i.-kju1k>li

jooõ JúoJímShii Conit' ác^sumaY. ÜDtpois dl imtruUo naA Jttru

JíamnnAA, papou a VnivzrJfÂÂo lUÇ-timírtL, aonli' no anno

| (Jki Amittiòo tymmiittL ^

intii ic Atraio Ántifitio, MJÒLTT o CLTXÒ %^hmthL> emjunko iv

c

ufvitfn notith^vuL mLlÍMhm^^ccíaiaãticíi

MÁWLÒRT JDJES CDMÍNIL


. . • I

Ajdjjaratò p&ri a Qiuip liniL ) o9&toj tuliúimccs Jjü '

Portujal. l£a,m primara,'ncujuat Jt trata da Oridem, unham

de: (MricirthaÁv^t^oma, Mmnòria, uÁtmhie?, ut Jutrevt

• com eipeticdidadtj o ?xtriarreliado !)o OccidmWj moitranèo cus bjrtjaDi

JCeipanhn llw pertenciam por Direito particular: Oporouaüãó

data tnatirix jCòhjwtxm íamnty ^hiatõet pertencente á Diirijiíinn

&cAjiamitOL,AIRIOJM, tntCo VUIMJWJ. Moa } naÚfíc. deJoJtfhJ

ttitonüitufiS* i/af.-1/f. ^nuk. 4r.hm.* h.XU. •

No quarto tomo Juta referida ofira «fe trannnvm ! -e tlíutfcram

variai notkitu úai d&iipòuM )é$roviniia,} }^u(Lintvm Jujutu

«.'caía humhoi Vatrievrchai • ec^im mamo CLI ciivüows,

(jtitoi émperàòtnté $\tr£ò do I m jjtn'o fòtmamocmC&f«CMM,

eJPwm tia*. Ojuctuèo sirve. ck


I

ckxlfmeíiniÇidro], J&sum,. cJlcuao naCiJadtliÂom imhjzmJrô Jt VM.M.

J- JJ . r> , Í 1 r . . L/urit-tom. Q.pat.

\QQ%. } dm Janeiro ck;\GW. tntrou nciOoctcdcuUJciuitiui, aonde ,/ ®

applicQo m Jtui éjtuòoi,dwou amimada atoòto oiJtin Cardini- \

nuloi. (Dittou lUmar^cuLu

; fÁ apaa> de ó. annw, rejeitarão cL memomi 01 Wem,

c[


^ ^ Qonmmtú í Oratorio cA teco an

sjibca em Janeiro li ífz2. ônJtril JiW*- vutio

À 9 Í k


LXVI

<

: la[_2).%Omail^atriarcdu I. ILÁLOL, t Cardini dalateja ')*Sbtrl.ML

< íommd- ^Yaiceo cnv^íilocL em Sítzmiro De. IC/o. ) jen)o Jcus

en it ortó D. Antonio JbuMmiida II Conde dijJrvintbs } C JD. ftomA" paj.Z7z!

JnmtuJrnmh duföorion,de D.TÍiHntís dfjJftronha 111 ' ' '

Conde doi ufrui, e^e D.


• M W.

A CMneiJa, tJlíoun^ Cavallaro pnfefso Jtúrdcm


Of

• \ ? • I

I m.

V »

9 —

• _ I

J at Imeloveinl^COclôrUS -CHJ ^"-WUWI UÜ JatlSSOnius], 7VI,/ WOU/ÇC/OOJ, pearia îatniL Goãòanus ,MeJicmz. »».t^t.»!^ -—victor,

Kumcinitrutn JitLtrarum in Atattmk JCarhrwitaUi -Pro^JJor.

Do-

Oêiit an. I7J2

'

Amocnima

< =&u^amMiiUUa\ta. 1 in auiku Vurit

pturx. ntwrx. Jota- ^oca.^; Ritus JVitMJ prim prvti ,Sfc , ^ »ÄVa IÏI


A\ mm tas ^Àsctxlomj Côtned jmnwm', Jcindt ,di^uncio lòalÂuinôjrcttrz-,

Hivnfrljm. hx V. Otiii an.Jl^.

Diploma, cjuo *Víthno Aráiitpvcopo (tyfirum fic Ct>nmíiltú

zanirQÀtm tum ar taJ uru, in Vríi.Joppirui, tum pcrrzctum Utt Cam.-

pum contàèftj Ut in u Qtfàni Ctves homoj, dccLmmijWL extitaxent •

ôíft. in ItuliaSatrii Jerjin. Vak&líi. Vbutiis timo3'"cctl.

0

proptffn. H.Xll.

• .^AiiuA plurtL Trivileaia. ,at bcma tum in^lírriSancta,,

tum injKaypto \ifAunfyfanis ccrAidit. éxfi. in pnSà. Cof.-fo C.

u

m princ.

'

J M^" 5"»^Ttntó^ axjtrpitíu

iwt Amalfhitmi*. lomoj tf«« VUymwtuj

conafiit &dvÍKtPJn-

Trifpvíimntu Gmcs

cUderat Ommttni ^tmJphiULnorum . m jpraetà. UmoJ?

vjtí . 2o-f. prepí-Jin. Jhf. jxil.

Almaiais^ui fc Hmnmcus^m Gãymmuis, QJas. tx Canónica

sjxtirctnmi.^Djwmu Cadinãis S.Marim. flíov* &

Cãnwkrius sub Innoccntio II-,^Calisto II. ,i íxjWci jUtrat, tçJu trum iUcm HOJ-

m

fc > ^

r Jvròin. Vakclli. Vtnztiii I7JU. tomo

ó? cak 33C. injin. hi Xll. °

/


A « i L n r i l Í ^ J o s ^ h j M o r ^ U . B n A i ß ^ L l ,

11 M T l Q ò n A f b r gfo Or/.; II. yyfutor Juii-

XibgJRmm Umiral


i »JRxpertoriwm Juris Qivilijoniä. - - Oput putla

mum. &inàiatTÏa. ift'monis Vax Barloix. iuctoris Ycttr,o

Jiamum. Ed it jo mviliima à minèÍJ ex » ata. J_,iíã)um ,a raè

bUC^m. \71z.jol ]\ N.vl ' '

r p

*

• —- o . *

ûù fêaruj] OGpÂxnut,


MüisikML-AbafáoL^

/

4

9 U

Alonso l A ü ^ t m ] , Vtzino liuJmmanc&ffl. Vtv. ^ ei an o

tu*"'- ibl.nup.nov.

lunjuj t nej-

I ÚO (JUÙ.

7trfejo, a. ma hdmn JWr,^r5)er izMm,por Uro LoJa

u

Hm, lá fá.

AA..XXA-K

MCi

c

Uecv^"- -


«

ÀlojJÍa[


Alp nanu j Q.*) JrcLitpiitûjius Ibenevaittmùj. ~Viv. an. a z

CÁarfr/T )Cjua. renuntiat jurilus êcclcji'ac if. Montini.

£ç/V. in Italia Jam ^JÍròin. Vjhelli. Vewtiù \J21. tomô %>

cT. I


• .

tmjuj Át CartkiMmaÇcm ctíam ksjS. Maria. 3 faGcuruiu Jà

S. Mma cdànminaitu est) -(Spituptu Burgtntis. oiiiir»

an.. .

Doctrina y Initrutiori dt la cdrte, It Cavalirio,) sw uù tó 4^^

iriicrilriturr ITVJTOTÎÏÎ Je,arniij"u\i{ tStiuJme* ficemptiwi^ ; El Jtre^tntvj^bro HT «m«« «wien-

L Avutrcra. ton azrtn KTrnhan -v Ijitroàucionu fue, hizo y ordeno

ti m«ty rwerínío Jincrr r °ò


•CUJUS II I. }Rjix AgoniseyR^rnum tufmcatus xnno

Oto«.«;!, o o u

Diploma, fuUaumùMoruiitmt Tmtr. Minar. in lnmU

Maim ci. €Ä. in Spkilutïo Dcuhuti • (famfiu (72 3. «mo o?.

joaj. 'CpZ.ctl Z. L*.XiV.

M

hnjiu V. Rex Amqoniae,, coanommto Sapiens } . _Rxil.

- 7 — H t t t t r í Galaarn Juvenaanji fyveopo omnia.

elvi* JU*.y r ivilujh confirmât. Qejt- in préttd- injrint.

—-JlliuA atto jawlo JuriliK èniltopo Canmnci frnefatam tonujjiontm

afiirit.


«

lÂonSü* VI. -Re* Outilla,

run «st cuppelícwi volait")

Oiiifan.

î

ci it capto Lnn Isnj^ra^fié

Wo?-

E/íiltoA Hutoni JlUati Clumï&rui, ratiij dcRo-

Uno ^ st mijjo oâtU } ut ali01 duojw mittat } w-rtsumíjuz annuum ?

iam inn à . tomo 3? ^ftj. -f87- inrniio. ^

•IP

• s?.-


• V J (

orn^i. Ax CßUtjL ^ßßionis, coaaomtnto SapiMJ Üldtitr*

nomas, jtuimmw Irnfcram'rwunmnu anntJZty (juT) u-

min murium nor, -titulo contmws). Oiiit an. .

. ( I alulae. Jhtronomicx. w jajrilimwttv orchrum rOactae a Johanne

Juci/io Santritttr. Q* uduC) Vina, Ofvn. (carttjohannii Kammcun,

JbJ^ibnx IW2. 4f &


\

h lluj limritjua.

I. R&x. '^ortu^ãllrat. õtfiit an. f y

t


Coiutúutionzj JWihttim ti? Jlftehojiu }-JÍvi dl otlx, cutit&

amo U CQ. (£xft. 'inter JRMUIU , Conititutitrruu

iSrJ. Ciitcrc. ajfíttes 4 Cjirjjtit. blmricjuta . ófntum. ITôo.-

ptuj.-HS. Cjuat &cfi. cum JVÍ£noto£Í


4

.

. . / I ' '

•• • ' L ' f i

Alphryat HI. ïïortupJk J&c. OiiTanno U??.

S

S~2&ítimintum .

inprstaè. tomb 1- ° ill ffrtvu naß.

>& ^t.niL^axt^xtKorivriliiti dtxòx olU. ZW,]*?

j^Bfcwir •••••i.i.f V - • -.-.-..- - -J--.--:. - --'-- -

Luix AIWCWUS fur&s anmutx.


I

«


mas ! tri Marofticmsis, Plir.oJopLu , AieJiais, ^

mnxsio Sfatavino \J}'mph'cium -Medicjunentorum ^rofeAtov Qr)jn. 5

aty«t Hör« ilWiVi

Ofe«- aw. ICtC Ue/ IC

Da

PrxscujicnJa \7t&, &. c4£orfe A&arotdntium


%

CD

ALteJius [ Joannes Hmriais] imiowL Glrmanus p atria

sis. Oiiit an.

bhrlonzti-

- f IJiOsaurtu Qirondoain, in cjuc tmfaaveu ttmporrun, kii & tettorianm. ^


i


JtAitamim[BlZCOndeJ.

Vw

.Oiras Poeti'ou. &cft. nil Canciontro ainzrd..cam la iWc

TzmandoCatti/lo. . IV-


L Ä l tmun ]yén$r0SÍMS] f Orl. Tmr^ruk. ) nations ItcdLs ^cjnomen

à vfom'ttu, (jiiit at ttróJ iwti J5ariani in rtano Nmtfitano,

nítus ut IC. Nov. fCeti. l-familicL cai aanomen Je! QiuJicl,

OrlirumcjujL míuit m Qmvmtu céítimu rano } dtper omney Jiho-

X «WRITS j\laiitiriï opium, meruit in Actis Cap-G tn. VolentiVL<

AÁ- an. ICH « eolfatum , ililem Gjmnuii JXDamm/c/'

ismu inftitutus. Vir piusm^tqui inliunt

dints Jut Mmfiimus } zjuijuL réus lïwmnJiJ Mittimus. Giiit

an. \C7?. non tir ta an. I CPS- ut hdtt Em Du Pin Toi. Univers.

tomo Z.° paß. Z-t3îf-

ËiHiothtcit Dominicanx, acuiratis Csfiietionilusjprimo ai )h Magien

OrAinis Conititutiorub unjuzlüò an. I£*-.producta hoc Jetulari Appe\

n '

ratu in crimen tum , at presttutio. óUmfr, ^yp- ScJumpt. Jfîtol.

odi Hi'naJjii IC77- ^r ^ f . II. XXVL.

Al tiruLtib SjnaAoqiL, kJidbiK, in cjua bona le..„ omnium fort utriuiquv

irrnrumtnti Mbrorum pars explicatur. O^ anûwjrmm ,aeVetustuxn,

»^À^itit GufôU' JVlaant ,ut copiât

inferlocutores

Cîmnaliel fc BtuluP. Colonie,ap-Mth.úfàruienutn—}

1^37. ^ -

( -

^ -Vfuctor aam inviat'Unt ,cvîVm ereptus at. In hoc opere multa, curßuuntur ; primo CMtiihfanitmi

tfreaitentes .mmpt Aunares centum an m'J ante vd aoitauam vixvrint .^aiiquánòo

L-J:. ampliuj puiti jprxierea, unuj ic :J»dem Jiuttor m jilur&i J:...- divisus at muîtjplïc&uu J

JL txtrxnu • • etiam /. mulä

Bf ti ut l^ijV-— W|i't)mt ^ xôoptiti: — - Itnitjut Í—..... in *- 1 hiittrii SRpiftime, p—/I- —«' veri —-*-»- criterii moèitum, ' ^ itnàt kVit'u ' x OrJinij * -

LW . Jdjjitntijjtmij non arrißt ) n££ proWtumivùt •. (juod 4e in mua juifs t Juipicatuf ïuch&rclusjuitf

TbmtiS £ UJ in


MAlttrtis[Af2Wniu^] ) UtrtwfwJuris 2)octf>r,-/4rcW _ r

\CLwnus äAtJixr

Urlivitanx. ^üfrthiemitopui Sinensis Viairius. VVt'.^n. 14-80

lnstrumentum } o|uo ^oitofiti mcÄti ^t-unimbu röAititii

-Monaitmi sSS.«Annunda^c^Alonialium

Jruititiw Qrojsetan* ^raef oamiT», mim* Capitulcm, wcdaAtiontm,

iutat . cScJt. in ItaiicuifcLtrcL r jerJl. Vahel!i.~Vzniti:J t

Ä

H.XIJ.

»FULESIM

9

t

AI tistrrd rGJ iu> AxIfautzsirJj\.]TtQTllllS 13ct d 1LZAST, in 2):


o

Altfriduj éfimus JfcmimÀdorámsh,Jeu Monasumrtsis (M

m) SeX\s wrtmj •

' t

um-

WitôL S. Ludjttri tjnwpi A\mÍMur


J \lthusius

ij ,Í. U. D. $d?rofujor 3 Qirmamu, eà


Altia>tiuj[ JLcumnmu], SotJ., Cortonemis. Viv. Rcmx an. 17Ce.

Summa. -Auouitiniana ex co/íectú } órdinatit } dùjsumù, expli-

CAtùijWL^intmtiis Tfuurùtjiui DJVÍ AureJii -Aufjwint Htopon.tyUt.

Port« V. \«rv c\iiar I.Wtu Y dbc Gratia, Dei trate nômimí.*"

In De Doitrinx Mortim ~ In De Vera Gkrim' £ttlaU. — ln

4*untme.ntüw J?/«/tft Peia,Mana Át JPutxtv Orivnali, k^ilirc Arlitrio.

— In 0 a - PUdu Pelaflima, ÁJLDivina. Gratia.. Tòmi in Remue,

y^ ÁíiiÁmn-

%.Jntt>nii dtâuL'j Dtio * vero jw term

tur^uippit&n-

vt-am poiiidimui

ikTyp- Generojí Ôolimonii tfSS.-tfty Lu. IV

lilíd S.prtmoi tt

ITTJM.

-Alti!itu rCjQjí?ri&tj,ócLnrtOLC{fi/rii' liediiiu, alùjuilus patria ^Amtuamsj

aíàis JucMuió natioruo^éjiiicopus PoíitcutreníU • ' Ooiít cfj&cwnum

\So\- utjfüJt contra IJ^keifum jjvotat Cl. J\\a/^uchzlius.

EpitlialcLmtum in Nuptias Joannù Galrnii *Sfjrtidt, Duties Â

MeàiolanaiJÙ j


ttjrãjusf IÒJÍ0USI ^ . Sc Pxw'titu Jwjtrióis. õíiif ti/udi in:»

a mium 'IC7C J 7

" ' . '

-— ContTWZTJM ^fcrtTUU ,um utnPóuJuj ejuti. I)ecijioniLus

djuai áiibizcjiiuntur Con/ilia Djoarmis Jft&ptùtK [fkrtónhti... m atéuj

wluru aùrèudt QUKttitTW tarn tirei TtiWùjim*, itltinm ViJuntxtM..Xtioivuntur,

ÔüííVX, Jump*. Ohmtr^r. I/o h


I ALmirj[Donatus A)ctun'uAkkus, dt PlulöscpLis

• NiajJfliianus, Obiit cirdnr an. [6 GG.

De mclcnlis färiliu ATJ MIIICA . Vena. txOffii.MaxdkMaxio.

\$QZ

J t1 > A.XX1V. . W

.Nt onnui Ix OpuiaJx nunc primum inunum etile HL yizJt) \pSO


-1

11

_Ali/a & -Ajtoria,][


tm

Altmfr.fùlrojopiz]. YiU L^i£îlmM[£®cJro]

«JLV »

V

^ Xjhimrm, at Olurva o tubus rarióriíus iuaarata .«/£--

cunbum vnaê xliiiomhi^J v '^amtntA, y at raaitiorum iuvmtf,Optra'Johannis

Mui s lUc. JD;ct. vlccQ/V .'c fyklrmatás, ÕbwoLt'.oniiiw

ijúumíuj. -A;am/,a { ,Jtm. Wolters )03. \Z*

j\. XÃi.

T

' . - , 1

Bmmllduluà], Milieu^ AmsitLammsis ummk 1roxi, tum M

dita , cjuim LnirurcjicÀ aàmodum 'larLIS. ¥lor. Jtc. XVII.

Álvara c^m fraCòtJti (Wvm couiofliJM ndb aJxsou^í, Datimrf ou wíuòu ... j&L-lr.

_ • ^ ^r/o U U j Mdurojdí

rt\Utnao Pmiyur o .Fundador dl la La rim au

ratorofrazon UL óu Initituto fmpLcos m los ^ dota

vS glares ,JLLçjoc. U elidia. Congregation ví com^oruu

ã aV ni Lijo* âtUim|}TÍ5Í6n-,|3m

Ltvr corocÄ^tr impreco tmCastilla,} % 111 I.V.

ÁÁ twrxtur At/L


ijftl.j^-'-*

mJotâAnmwl Almt LPBmm^oiJJd VnmriiU

. 'ÒtJrUthl.^- . Ä ^ Jíím. /.jmí-7^-

— / i f f ^ n • >• in Jin.

~—-arte at i/e/z vmf.y auk Mm caminoj dd CüL, autum-s 2ftm

Ume I OA ' rrQitmnu yiv..».!« dUa. »ran wJx y y /fiyuii//* pifs ion t^jL ckOhrùto v^rw l/IP *S\.UZTlUT


\

• •

1

«

^smiiAivaxÀ^lAmOnSÜSl^mcrioii^ ex Peruano TtaniMtfa!:

. /» V J"®"- «m. 7,

--/Irttum Dijje-nnòi, dt Diun}/ i'rfblili vinculo junctxrum * L ''

Ulki duo : ÎX cpfímij antic^iiiorù at HœntiorL* notx. Üuthorilus

JutnmcLjidt cellttùjk. in tum txm Doccntium, cjuàm D if Un tf um mathodtei.

Àiyati, CUL j)^RJ}itui] xSchimaiifmis hoc itcrxta'ôitionz jiUniui

ctiui/jUSs tr£òiti. Byileac, impemù judov. Komjs j Ccro.

I

\

X.

II

/

• r

\JL>

ALíir3íís E y I

Un yultuj. %

'ão^[DiJdUi6 Roden CUSj\ o^ovimjù^^^

—ML cDnjmurata. mente lUcfuticti niethobum reAiûzfùa

Libi Cjùdtuor . Hùfali,0p.TérJt/Jbiaoi DD/JV

ynjrmt.

• ^rr.coj. I

i

Tr&tirjuh airmancu j\lphowi Rtïerici ,jivtRàriauœ )

Juivit-ie.. Jaurt auttm~diciiur ip^jntimpU JÙjjioIénh

vrancino fatrivrclvx i/àtrcarea amn.plui miniu )Stiff,

vi vu crz]) tu. j.

1


va/rm

natural do fôwiL eattuJmtntc

7Sífa~>

P^STD», JOFÍRT CL uiiithoridade SPíaia OßI 3bachartÍJ, CFUNI^N \

fehxMitam pant Jvrwt cujCaJÙLa i .' L ncn juaam ^


iiSL

• 5 !

y

í

i

••

I B L M jAritÓniolk Cmvmm i> Or**rt àtÁU

D^L 1- i a f° P" a /1 - fÉfi n »

iztShaxlota.

\ •

'

l'i

V-- M»

• •

4 "

C i


K*

A

y

j

s


\

V// íír ^Çu f àtGírJÇa. Em AM h entrou

no Vjõvicim da àtttuâotiddc em LiiUrf'.ârído comiwet /f. anrw

dLid&ài,. Depcij otcupa/r varm lufara JifueftufoâeJ/diÀilew

m. Cãalejf. Rx>(jui on Liibèi & U JtJaneirß 17 0 °).,

contando rntàó it, Jim Unit 9Q>. antun, €?c viver na tßcidöJiy

»


VDTÍS

[Manoel]M Gr, ircefow) mGratmiõ Jrattrio ÁÁÍorto.

^


arcsbGvrvJ&lJntÓniOJ y nxfrrafjM/a

hu3baruAlv, Ja

s St 3radiartnrfc-,hÈwil utiro do Haíitt'luJ?$edro, iúfuaJment^ mo, U»m.im'

J

' .

1

'

—v,L Ja dortoia Inj anta xf.^uitcria Virgem t Marty V, ..na- ) Mm

turd cU CilõM ÁJL Brxja . ^iboa, na ôj^c. mud Jktlanáciiantu,

1712. I C.° hl. 1.

Movem da títrioJA Infanta. J?Quitéria Vira. 1 ÂUmr } am

hum Irwc methTto pvn aXjmjitíú^Commiinkrti. litditfjp-


viWw JaCunUjTím Antr viGj. - diCutihi,


imrtz ntöniojßreJ UULR ÜCJ^OT'JÍRI^cl tf.jP. ^. Jranci/to, LMiT^UU^.

y Je U ( ?rcvintÎA 3c. 7icuu, nouurd cLt BaiewmiJVi/úuáituí^A naus U»-'-W

ó

myins do TÉ/o. g Vim end mo \

(ffi'"*

JumyMmRmaut 4° ^ÄmenLw.^ UÄiuV

QLGL.IV.

J

{W**

mi/ma\^jZ^xrtt. en Gux~)i Jimoru(ùj)U 4? .

en Î. Yti. G à. iv:

*


vcjriz, .ixdiè. &nmanuißalljyrx c Í f A Ä .XII. y

o

'Iilern aim hat titulo : Exjilicxaioriu in omnu partam toute.

Anis R JP. E mmanuÄu Ctívcwtx e^óc.J^cul mum £x.ci'i[intijsimi

c is Aüijoíitn^í^, expontae a Alaújtro sua Joanne dt Aí cr m -AlacLarwa

Jujo... VlyjnjionZj txOrizù Mithcud. Rôhriauu i/2?.-

S73Z. "irv 3^rtlin-Ír á imtt S-M- AA. Xtk|f

X

(TX>so IiJtm jitwcripti : Emmanuilis Alvar i^ tdotj. ÚL ImtitütScnt\M^jg*

(jrammitiuL Llílrri trw ,6fim ai Horatio Turstílm zjunl.tfic- in Cempwíium

râatti ,/iat e^íttoruL ratîtutï, mentis tnnumirU suUatis. Vene

tiiâ, ex 'Typ. JUmonàinixni \j£

12? AA. viu.

mxTLUíl. Jtlvari.. a) comrrudumjuvcntntii exarpta. JLibri jtrjmi

tw/w .Principia, nritri. éJitio Jen Riüimmta nova. JJilinttx-, Qtammaticts, txutò. hannu oc lmtitutionilus Alaycr í £o4r. &n-

Ç ' AA.vjii. •

3 J

(ül^uoLutam, kminutc^ «-um jireztejitis aíiijuot de. constructions

. M onamrii Wütphakity^Iyp.Bcrnxrdi RxtijMii 1 G-kG. ft.®

A A. VIII.

,33c Liitituticnc Grammatico. J^ítr JcizoAïj Atictorij,^

l&axòirrimtió jirdittrmtjsií ^aòjzttii VocaitulisS cum inttrjjrttatianv Germanica

. Iii?. Typ. & anno. &Xjt.j]oit mùium jirxtc). V*/

Ccmftntium, viivt Svhtoxw* (kdliora jirmjiu.

1 Q-tfy. Qxjt.yon przuZenj } n Vn.

lisL^jAfp.

Dt Institutions Girammtiïita, JJUr wt Octo Partium

OratiöniJ Cûnitrutii'ont, xftkoíi u Auctoris prxttrtniisif. Ju Jem

^.ÍC^I.

AA.viu.

Corrimento ÀiJÏitcraLTêîjina.. .Jopra Ißex^a CÍajjc iiGrãmatita

Átl P. EmmanuA . purrj alttrt) SlomiL

ft, An^U ütrnalò ICSI. \2° AA.VlU.

Óyntzxtj, JiVe Injtitutionum ^nouxJauhst cMjitr tertiuJ.

JmJini, Hoir. Hills (^mt anuo)

ú i2 %AA. VIII.

^.^ajj á Í24-. ejtal.tximplaTSJ utfuc ù^tnem Jcifuuntur alitjua

M.T. CvctroníJ ^cítctn.


d l

Òj, natural h Cmw } cGtjJfú L knnjtimo iffitfz.'

noíl^taijõ taimtt certificado ztte$rinciji


\

\ v

Svnhrt com mtutx Áiliqtnux ilvítíxÍl . "ôí^hou- . oi

&nwmcitim~d\>tÁi^


oijuuuj^iaiucdiínVií d^IírmjQa) i rnrim Mo

'oafpratiuróltinmlpmlVila,,tfrtrnpréj*

JaJülittuiW

uJ? Bento JLLXJVÍX. CÁompaJiou aUíanto Infanti D.Tãn

doJ?fe í^erenijnmo Mymeka a.,Jtnh Jetmmo

7leLmtèítu it^&m cnkjirtvzlmnÁi (L^rtuna. Jw ía Jam í

CÀríitái, janumenfjx, tom o lnjànte onvefiru la.inirm itüfm

ca. líbCaim:] cMÍrtínlr4k eomJummâj imm^iÁdilmi', Jãràente uévttô éti-

tre OÍ apprtêrm, e triUatõw, que mitantmitite talerou rtcfuio no cair

re. ate iniiam. Hcroc ate Jer coroa)o o jw apirito com I ftak de-,

Mwur í £ Ljunho k H43. Senlo r atitar L ju&

ndojc mikL Ao Infante D. Pairo em o armo


Alwra JcÂ'/fffnfPfidro], Htm,mu. \tv. Jee. XVI • %.

tu,


ÂUm ItLÉentttájúSlJljU Ojj'en JjJ}Tunern dÍ£ tâervan-

Ci ?'i Í 1 iÁ x^nttL ^Gmilk 3y vn diu 9rd'uUtr> General

del Utumiro,y de h MamiÚu) Cathciîu ,y &i-Mnilrt ..duu

0

7

Janta vrrmnúou.

'

m i

/'Br®•

Ali/rnz Gatõ[Juan], HÍIJMUS . Viv. Sec.xv. oc?

— oírtu . <. ml CancioncTo dcne.ro/.. copiUdo vor7ernan)o

JJCutilL. JevX '%xm. '

/ -5

41

9

USJ^tturws, JoeJ., j.^izoi'. icjitmum ^ w^

ftil.jtitp.

narum mno Qjtßno^r&fessvr. Oéiit an. KZo. * 'nev.tim. I.

Ceí.Z.ín

Optra. Vijdicet : De. V/ta, Spiritunli, zjuitjWL pirfcaioruL J^iri

V = Dt ExètrmintLtionjb malí, k Promotions boni Jííári cjumjut.^j

âJitio novijjinuL rwoanitx., SCmunc primam in Germania, 'zòita,.

SJlÜoq unuaL.sSum'ii-.


I

r i a '!

Al vivra Jt Pdrosa £ Do vjSî4OLS tl CLTlJ'natur,

J}untiâ)o.

•ai il 2an amora j Trejjyttroj'

ILamilltti (ftitivo y ftùmnc Dîajrio Li i sftitmniJaJh)^y ....

ty nui tiaJiuLt, jhiXL uMrcm tntoàcw Im hwm ckxJCaclril, Wroujùt-

NZI,Julilcei } J iJ&JùuiiM ) AIW jeJiaKan QTLVM ,un, otm muclwi curù-

7ùtJv>. v^fcW^inmmiïtî^c.)

ftN.l.

-Alma Tijcu[EmmanuJ]. lïLPyu, (et.

uf/uarcx. ^oera. j^ancùcujJ. VA. = 'SjLraJ^ranc. céfvtur&tj

<

^ —

jA Ivunz ItuM/af JûS ml

MiL.

o

H '

1 avuti OLUIMjsroxmiu icTzrrmoto MÙ&T

errv^uipx rd mmoh Ifà- Qnkiûàa cm lui Cm as J%V

• D. Jim tkjfmtda, Conèt, cLAvimu) Ça). (J n «jet)

Moa. f naQftt. hjmjfh iaCatu CùimÎn \JSÇ. 4!

A.jxxif.

-«———««-••'• . -xmmmxf • • — — •

___ Prtcaucob Mciîca*} contra UJUOJ î4U0K nmotaJ ccnitjumdas ,


varcs VicmiölJranciscjo], Qaijtm Do 'Mito du, ^eJn,

tvriö xm Jipoitofico, ^TJuJourem^x,Ißreji ^xroauial iJ}$aulo ctv E-'S eil

^fif>ox. >J\x


A U ras [Emmanuel]. .Vi ^AUrcz •

n

AI varus ; f *AL«t[Padu]£ai im ,ui „ tum — fettem u ant , BiW

nJUc.uil m

Fkvit '^Aumii ccanominiius appmtusj, JH tipanus, Lcrdu-fu m .\. IDL^

Itruis vi! Eulnii zoilas 6c amicus


A lu cd £ Gum]. Vil - Alucciuj[ CxfivfJ.


/

/"V

Alutcius [ CxfciYJ Ji&uita., nationi Itd^f urne,^zatinus } siu Cfiutinus

m -KxflnÔ J^auid. 7 ^hiIoiBphuJ


&

JeGíítôíD. Cttinimdo],oXivLOrJmJt

V^or Gsmral èjuL aaitt ^Guerra Jy y PraiJw it/w Itanflz L^ÍkSS.

m P


, .1-

5

m

!,

vin JjJT. lôOltmtt]nat'mt Itiispanys, Jtáorjuiilatu

^totiwaut

Irmum Minorum QrJinù Miniittr Umerds. Ci2r.

an. ICH.

3

EluczicLtîo Viritutii lîlCCUiU C (XtaliUm CCCCU/Aflonwri. Jf^JT 1 dt Parida

cji^ríncLMM Jratruj coêuòunatoj contra. Bttru JProt/inuK ÍAt- i n °

jwlioram ; m JatTo, Ejpiiiojdoram, KÜjiaulmum ConarmMitmu V

Tactojrum, wnfztta ^

> t ae 0 umhm. Jacrm ram Congr&fafiiohem ^n^vejjatiohzm rcmyia) ranjfia)

QS\nt J.oto ;ntt Ojfit.jXUt anno Imprajiioms; j 4twr


V

I


' .O V

\

o

* 4 m % fa « j t ^ M J l m i u Lprnuju, 9ml).

%

\

2u_

V'

I


AmJthuim Potticum Jn auo ~Jaßula.rum Jjnopm, ic Copia Yocum pro- j^f^fr

priaxum, in JPo'itis habwt m xiritaxtm, orW A IjihuUtiai Í '

' cxffficafa continctur. Rothomaai, ap. Joan.^n^Manmvilk 10/ H

f/r AA.vni. *

Î J

o

/

Il üa


• H

ir?

/

CarmtlitanaC Jy c , #

ProJro mai Car m ditanus, óivi .R.£ Dani tits Papelrtchiiji-1

suit*., -Atta óanctoram coIhacntis, tria Tùliamim Carmeli Oriinem

J in writ a/) vditarim^ rernijfivi tliituha, è majori opvri } Elias

roi au imeripte, txczrpta. . WilneJmum Tritssm iC^c.

** K.i. _

Aj^pcQw S Pro Bornum, ÎÎÔrJJ ö Crotta. JtâíiticUS JP

Dani Jim PcLpeírochiumJisuitam óalutarü ailmtii yMit^uc paítnoáúe

monttu. lUL^p. (fint anru nota)..


deÄmarJfzelro],

Jesuit^nrnnîLAtpçm,

QixkÙo COidwx IS. annv 3e iiaiuu introu no JßvidoM la ^-/fíÂtjf.

líLvfotie^íuk. Cl lo ?èzJufiho IG3C- J&catii dtoccu- faß '

jpa/f v


O

>

• ria

4.

Iv^w jßfomillusl Vtirmsis, QrcjcruAmasxiJctiJiL, Juki III.

^ Oï.aí Ewofù. öfo an. JSSZ. .dut ) áífc«í iW hiilioth.

Koni^i/.

—;— JRwanik ao^n Rojionum Vltirù ÖrxaatDcstrijjtic, totiäcm

Jicw armprehznicL • ^otova Vvrsx vlWk «EjjîitoU AIÎXOJVkrcTwrnuio

CWi ,4uju» »Y«£fltor fait:. Ä i « . c/e&tf. Hetöm.

P

ü

V

híUJR aus am ai.

• o

*


iat it

GravwofiKTfc

dravwoMjáct.

natius t^adntíuisj, Vil. =

^

• V

o

o

mati HJCipiOílcJ y I^omantcj JCtUJ, Sc íolyMttus .


'•v.

I.

? /

p

©

m

cp

r? O

V

005

o

(D

OS

• ->

4

t f y y h ] . Vi J.=Par Jin [Jt. Claudl]. Ft


Ambrosius Epiitopus MeJtkarïmJiï

Doctor,_Am$rosîo

-Pcttrt j Romano, Gal I warn Prae^ao ^raeto rid ,mGalIiù ncaus.

Qiiit anno out

Optra* a) MSS. Codices Variamos G aííicano j, Bi

rwi-non aè &dirionej VÍWKJ e,mcnbdn JttD/oTVïAÎ.

ten,

lenc-

Mctínor uni ^OnareMUiowt tS.Aíauri QJawW Au'Trijtkt í c,

U^euW) inlfutfTomoi Mitintta.. (aj Paxifiis^/s. kSumptu

Jòhan. Mjit. Gtinairè \ C 8 C - alter vera Typ. êcjumnt. ViâuxJ-E-

Coifing j üfJílii I Cf) o. fôi. Z. v-i. ^ vi.

~ ?

o

« 4


V — /

^ß u\mmitüi Je L Criti(juî l ou Dmrmtim t a j^mardwu nouvel ft j

JUT Jivirj points ÀJLI' -Antiquité £tAuimiaue, 6c Profane.

*fo,cU i( flmnün JMa'Jrvi W 7 - \ 2 * Z.tom.

V A

V

o

* 9

o CSD"

_Ameylm, n, cjui mi &c^imyJcnius,&c 6c. ^lmydcnius, sc j\myÄmm, simyainus, alieuíi atieutn j\mcwÂmuj ^imayatnuj j f

tit iam j\mcúÍnÁcii ) vrnre, ut vidztur, ^Vpogr.1 ^Tlziûèo-.

TtwJ B ^ t iSïlvâuttn., -Rrnae, uí í pmeriujuv suù siedímjixit,

mJrujJObas } ta, Poeto, Italiens, a. Jtt.XVU. imuTvtt-

Q Vaiinantem. * -AJhutJïmlM anno \Coh

De- Pietatt.Romana LlUlus. Rim* .Typ. Jmêi -Mu]^?} 6 '

i IC2*. V Fl- . | n 7


42 W - . T ,:• ,

> 4 Ämzyujo Imitir íoJLsloqkj JMÍJIÔ ,y vilín/tfro Pro-

' Vinäal, (juc hx w hJítufimu Wvináb JjufturmptÁ Jiyu-

Ííjy Obiaruandí

luScÇandico.

R L t ^ Sofria, y Evmuíiai jluitf^a con la practica

(himrM Artifícioy Rkttoriun ^joarcL proporuri bpalavra Divina.

-Arkdiäi fy mmcràaJd nacvarrwntt jJorJu ciutor.

^.rajoiA, p


g . ê : -V

's

f

I % \ %

tmi du ttmmtj, on traite dU^uiâãiüri. SvMûti U °

, V G II.

Slcmc SvLond. -3élit. Jíimíoura, chez Chrétien

ttcroll ^/tc L. J < » ^ 0 n C.H. ^

rar- J ;

o • -3

« 'O 'CO

O o

Amicm^iJoSü^ßiapJimniuJetas. * .

—^ux.itioms

( 7miolis ^uihu aòjicitwr 7rM.ta.ttu ^ ->

Kíuialibus Qjjiüu miro orèins^auetoritcLti^ui lHuitratuj-, in lut«it

edita. i&Jr ySutitr/ütcm. < •Avaria—,

JrcLnci/uim {ilium U. J D. õfajp.,

cx lyj)* iScjLundini RßncÄioti KSa.jGf. DD. IV. '

* IW V^V 0

/V

f*

Uio;^-»

.-. ..-.»-ccnifTOS.

y

Amiínm [Tfa-odorus]. Vil- Áiiwjkn.


9. < *»•

5*

>

\v :

'•'S/

— »

«

' 1

irJiitf. Vii. -AmyraUtw.

r

i H K ^ l

• H

:

è

\

i

'

í>

• -ai»

s, .

\ w '

•1


WML if

Q

A mmianus

< 7am Janutcr [Jr.JcÔOJtidîWs], (kl hunk. if.Aiiaumi.

o

'"*»

CJirùuarA Injtitutio Vir tu. tum ; & Vitiorum..

ap. Tîtrintinutn Ramien 1 ÇSo. I.

^iimfi'w,

M

t

W V\

is?:. ,

CJE jaW p.

. \.mo\nitCLtto Literarix \ f (juiluj vm'x aijervcutionu y scripta, item tjtmcUm

Árwèota G-pmtula txhiUnfur. \i'J. -

Sckilhorniuj £jo. Gout].

1

»

. %v

3

. •


o

'A

• &

- \ A

iíitruh ^ztrí^Normannc, Ruine,

t OÙk aturua Wo o. y

• Vrf I «-a Mil IMMI I J tO&TllietZSfj , M.u.H I V « v ' "'»niiv J.

«ftttrtt* -Acâíerriiae. Jôttuj . Oîiit anno i/o &

.HzmarnuM, et Çxpmaioej FJmsijuej sur la cmitrutti-

CJtpjiÀrt J"ur leSxòcvrotnar&s^Tirmcmetrus,

oii d'u/ze notlvdk

6c Hùjromarcs. "^rí J , cWJeanJomUrt I \Z ?

W «

l /

* s

i • >

V

d!

A

» ä

G. 1 1 o


À*

Imor Je,Çêü[9r. J]/iüftÍnÍ20]cíwmaÂo

inCurvd/io : nasczo m Moa ; t naJJnivirjijxlv

»

V

mv^Mwtim*^ ma \* ù > ^l&it/.

cL.Qnnm

]i


V

» o,

mort fjuUSÓuisJ, Canonicus ÍJJUHIJ aiuarims^a) Jtí.dalvatOTan

in Pollínq , Joiiphi é»tie*w -Attfiujtaní Jmxòaravii Hftj/w

I ^ 3 3

Philojojjhicc BiiitiWia a) Normam &ummàitdt. Umujtae/ViWt/ítor,

Jumjit, Trútrum V«th ifêc. tumjja. dtneix Zoo.

A. XXXIII. ^

.Vetoj DimiintL Lanomtorun.

X) o

]luulmumj&tfstcuLrium

y Qocumuitis magna, pcurte huiuijat inzditü a. tempemluj

AtwtõliàJ mouiUd Jkcttfum XVil. crihà & moraliur expenso!.

Venet^cLpJoan.Bapt.IUturfi 1/4/. 4*! 2.tnn-

E.XII.

De, Oru linijProdnzjsu, ValorizeIructa Indulaaitixrum,

ruttun UàjLÒimta rtionibiu ^ ms bxran&tLJ xe^umtU acturata

nn titia hiitoriaL^oamatiea, ; polemica., critica. .o/a.

Epicrüi âè ineptas earum iwnlationtMi VinciicÀM, editas cà' •" • 23

PP Dí Jato UorrçuJtí-flloLthéb , éc hanòeiino M.mr } Ortinti

D.Trtintiiti. -ÁwitiM Vini. ZtHzrbif)oli ; Jumjit.Martini Veith'

4 a iil.

BMMTBKI


t

>

A

• ^

r

)

«

I

- Ámmcxxp. Vil = ci i^^OSta^O.

H

\

#

O

1

o

c

. o

., o/

- -* r\*y

S

" - *

9


• • . • " •

V,

, r

0

»


Mr : óermou varie, jPanwy ritos C. tomoj : o \ *na 00t. kjJtíaztríti* Karra dy*

ï

ticLramouu tomo *J? ^Antonio '^r

rio = 5 vSermõw cieotívmto,t^aawma toir* f\* na.Opt.Mvi/ina VjQit.

)

/ -*' 0/

I «r \ • /

^ *>->

à .mu&tmznt ïhUfkpu Mr it ^uuc, Jw «»et« - -%e, Jwtyfyfa

AnUint rint Van Doíe " J

In jjraeS. W.rejietíunfur óitjucnti«,-

-Jwtrx ú,MoJumii Ia Cmtefti D***ftour jervùr At*'

Vuppl&miÀ al'Amujcmznt Ffiiluopfyiw. Itijtil

^yj).


ÂrnyÁbm* O Y U s ] . V í í - A m L f i m .

\

/

ÁmyrMiu yGaïict Àn^rau^JjMoy^^J, BumlfiuuU (AcBcur- ^*

^ auãlj in liurcrnia,^Minuter Comini art us ; a. jfuibui dcun vcrc Atey.

JÙ nomine dfuptis inttr ex-Judtui pita cram rclatus. CVétït anno

—Í3t Jurt Jûfoffk, au*/ Connulk iiritit Qûqùûitiotiu Jbc. ") kJòvrboie.

e* ^Wh'tut

/A


:. '

à

>

Oer/z.

ûi » ^ . h


\

-AmcIU) c,toréas. 2. tom. r * H H . XII. ^ . C ^ f j *

^ Qontcm 01 litù 1 2, umu fiuï alltiçcio hj&ttvnpM JùbJxntos \

CsfnuckoTttM, ettm Caàd tomo ntrfomjtfo CLtfwlk Utulû=y\tlî~

cJiomw.

J

O

.-.vOMii A

IvT

ÀmijjcljJ'A^u^pit, contenant umL nouveJL &pUuon simplvSc

mtxok DJLAH ^W^/ Jjifstnamru JUT ILS Mlltnains>j >

«rar /' étatdwamejajorw /amort ; .rur le Purgatoire ; Jarleicur Du V

Juaimait •


f *

o

V-

jlnJvsi atyu 4X4, ul'Ot Ouvrxtej Ju Papx BmoirXlV^tir Us ftmifiauions, U M m

a Canonisations, tmprouvu, par lui-mimt. Qurij

\&>.2$7-

Vil WeoufA'cola^

V

3

o

o

Ananii[Joannts LmentiLLsjfl^inu^J,

11

oquj.

^Floruit urea, annum

7

La VnwfirjJ FafiriuL JilMonlo Jove s'ka pima no-

Lmai, Ctftx , Fiumi .JVlonti, Proumci'e c

PofdjdglMttdo. ^fip'li, a^rdo-Oio^jit Cxcthi,

AfuiU 1573. Q/xiii.

•V


/

I

/,<


\ I

\

1 • •

nustasius Bilrtiothzcarius S'K.ERúmanus,.Alias ,k!futvtcr,

eiliijuilus Cardinali*!. Qliijjt putatur tirta annunu_

o 8 7*

íii: uria E tcfcsicLHÍcx,JÍVL Chronojtraphia tripés titã,

ftx NioçWx CP., Gmyv >Sjnail{ ^TkiápkW Gmí. Ckro^

meia mojàmatn. ^cwtam. ^um^ta.,^ in latinam amutrJoi, cu.Muni«

ObíTílítOUAC^UC A vuttva. V. Xtn^woAirii. Cum. JVotúf Cxívolí

bulus l 7ãlroti, dcGloj/ariití âuoíuj, cjuiluj vttdula -Àíixo-barbara

ocjOtnuntur. Qhftjiu, e 9y/> I Cty.jÚ. M. VI.

_ Hiitoria Qju*. Anoii JbiV?ioitat4th nomine, cirtunvíwtwr^

dlVitij Homanorum JPontifitum a J3. Paro Ex

Bitfmhtai Mvrti VtUeri. -AtccJjcrc variai Lectionej,parttm

ex Codd. JUSS. Billioth. Vaticano, partim ex Conáliorum ^Jomi^

ÔC j\nnalílut KtdeiiaMicú CsdaJT- Barronii Ccurd. exwrptx,. htm

varise^Lcction^, ex trilws CÕJd. MSS, co/íeci«,, 8c Inltt Glojjorum

Ananafii. Opera GuraU Unnii

c Mroti. Qn ada) JParifiíj ; itt

Ijp^Mjia \G4P.jSÍ. &Ljt.mjirxMÒ-

.^O EíiJcm, ciim Áuctario variantium Lzctionum jttmpri-.

átm dei criptarum ex veturtijimis E^mji Iar iluJ & Cátodo aU

AUS., VaticanU II TPlormtinU II, Cajjinznti, JhnÜ y

Farnaimô, per Liucam Hoijhnium , ct EmmwaeM ^ -

òcfijatmtt-cí^iííiV efwtm píariluJ cdUtti exVeter; Cod.jHS.

CAVWIÍ à Yramim ITKRTJ- Opera âcjtudio Fr anc. Bianchini,

c^á^rolòcocm Ít^tümím nf»mi^t. dlurrid^,

ex lyp °t Vatit .,ãjiJoa.n, Morriam Jaiuioni \/3l. foi. # s,4cO{itrvatmi&M V&riorum ; ctítonolocjia CffniuLri (Ur

C XI arca Jò>manorum,&C. JPont^cia^uJdíorumj -PrirfeaomcniJ atnlUjjimij

in Nltaj ^OÍiervatitmu. Opera üLJtuèis ejuidirn-

Jrotntiiei "Bianchini. katW^ Vi"tie àtí! Oxeaorio Miano UttjWL

ai Stqihantim IU. ali cu IV. (iuUimr ^©it vSuphanv Vítãin aiam,

Vit^O.Çduli Pgutijícti XCV) similiter iiluitratst operaJoiephi

Bianchini rantiiei Nepotij caio rum: Injyl. tomi tru, ejuicum

|iTjec^cnti compotitt, uti a Cl!. Edàtri^uJ cômjpMiuJucr&jWn-b^ju, ^

jjliunt

k-f 1 ! 771 r

tomum totius operis-.%.

,ínma paj-í aò

litit á.


im w 1 1

» s

i

«I V

- .

P . '

o

o

s*

• ••

I

m #

• i

/ -y- / .e' o /

f

IL *

#

\ \ \

tiâmji'ujfl ftfitppUjJjSm., îftapolitanuj,primo Jirchup.óarrm-

Pátricurchx Antiockenu.r. ]fivti.Ronutan^73\.

• I

A — f " 1 ? * 0 /'-^iXfVe/tôuo MJorrmtro AnsemaP/iiL

-Anai-tcuiurj hi pratti'tato ton. a/'


•Í

4

O

'S

tUfi

o


\

L-

J

mm j Sunia, [Gaspar] CK. G allied in Húpanitam j^iauxm

Jorrriwit= • Inoi/.tfi not/, tern.)-

1 '^

.2>9C.

" ' S Lí o; Jííí «^FFEROJ* 'M^uUitu JAJUXTI Bo Átrio. Vil = {Gij,

B oJino.

0

I

•a


'Múmia. JicutAtùJtsu : Jeu Proíoitío Spiritus Ju^'wrum. Item Ar ca. ltd

Imperii Jeiuitiá aim imtructiorw jecretiJima, pre Jupericribtoi ( "

tiuiÀtm, ex D clic i cur vi m Ju ui ti car um spetitrimd . ^TvnUm DlV- ^TímÁúí

rlo.Ornt.uIa. cLSocietatis exttu


, B rtve R U.IL LO Jo (jut jueaòen ll&poit da morte lhsÂren ma

KS nfiara D. Jo anti i, Injan ladt Tor mjal. IlíA. nji. h/f-ICS-f

Exit, inpraeSd. pauta poit OJJUJ T^N^^ J^T

tom a jLiUUiSWÍa momo Autkor ; dt^e- alaixo ufa mmm,for

referirem ai Juai olrcui cAronoIojicarn^nto.

JL An Irada. St/i/fJ. = Jc

ÃnJwb-.

r

ÁtÂnlraJUsM ÀnAraAefÂiû ÏISO] Ja ufa,, natural djSlãtzÂo.

O Lut an. ÍC/Z. *

•*«•"»«•> • »• .y>. . V . «V . ^ . a,..

Vida JdiïneraMy StM^'^ranaiU)


'ffa

\

I

*

y - -- -- • p j\ ' •

AnlraJtrjcu AnÁrnÁt(DÍOãO JlPawa]. 'Jtim cm CMÂCL alC.hf,

JllJuIL ^c^ZS^dáo pirúMrmjtirh IcituCi'ieulv o cxpr^ou E jp^f

ím irmü .GrCCo im íx$veaMMX/, ^remitiu Auauitiniano, iiji miaA mi-

trtau • ^ ?cJJ

)r jj zjúÚirm. jznuit CommUriaiteJíuj;

Sei airmatia iuum nomm in afira tulit._

Illa, ruècmi^un) tinzra ffirrmwit in aívo ;

Icdit clms cjui dôcuirt vWt^s,

Xhrtm mi urmnitcre* Zernaõ jím^s kJnlrJi, Tkmwm mírL

o III., m GnjelU } eujanmiuJtàcrii/am jwr*

UVnkncia JhitimtOn Onh KMTÂÍ K'Golfa, KVR

Uí chMm Íaiuíax Jw anime no jlmòoi do mmmmto. ^ leve)

mi outrcn irmwi,como $rmÇrmujco âuÁdraJa, ulr.Thomi

in juw mentas tm luvLowt. HÃnto pxLckyou áijaJúbTe lo.

r\

anmi rect&a em o Convento hj-^fcnfimIOLGraça, ; aóiu&j Jx. -

vinda !)n ÉREMIM cúud. (Juntinho le^RánojuIõ upaço JJL quatro

annn ajJ^ruccm

alxÀÍontôva, e saiu taÓ inrui,

como jí vio ; cjuE^o cm /-f. annn tluJua ihuíuu líífdou ay/o/íiõ

yJuaumniano itu íntenhô na ^suua intelliutiiia ysjtrii^nívtfèz Ja.1 liniuto tm Jatina ymmioi )^}\Jma,4ct. a mnitmiió ijuV.

tfdo

CXUM aimirxajj nu AIM Ittüxmtn POJMUJI.araJwvf cm YNUÍMIA, tnv

uijx 'dnauáaòt éaaraòa S^iitinauií muito. humfm Vmu t

Jttimtitu nítmòcü no anm ajlittví em jeu norruL

dò^õntíiiõ ^idmuno^cnaijucf[a Jatada L^JemíIluLjfi ittoin 01-

vejxÁo pêlo. Jãítlnia,qut moitrava ntJ&íenti \òo1l butrinta annoi.

Concluído o Concílio ptvrtio pura Ama,\t>níü^i ijuaínwtt amhecida }

ivcnerado c jm tdmto; ejpiòmòo Atina^ ai maiorn lijjrvàiiej £uhlitAticAA

7 cjue *tm dúvida ICL iujurwam oi Jeut mmiitnmtw, corno tra

o naturalmente mmhjtTàa arniicoí^voltou poucm djisitrix com cLj&ia Iv

O/i rrwrtwt, ainJàjuc jtm â^òrtunaTàioAjí^avt, óètititàilo

lio continuou no Oficio %^mta!ito^


t

f

% AnJraÁa [DiOCLQ 11 Paml Jo6rinho% pnSòwe ^ortjut.filio Î)u3rxnciico

MJniraÃn,Ghronimm'trtitAw1-Jfflz$ ã .*ffl

ato. C/Vítíteo mJiiloa, a,i&lUpt^roâ ).Iút|. lyp. an. í. firma..

EA/Í. «IL Noticia loi Q&rcfí.t *?rûiuunmtL ówtttitaòu) jidoi Portuaacxej

nai auatro partis L Münk, coita Al porDioao Barl oJ ou

-liar . tomo 3? &Ò.2L in -fine.

I ! v *

>

/ UJ •

?

————r

jam


'Je-AnJraJãjSeu ÁJrJi jprmáscoj. wiJ^i-bocL^ scnès irmão

rs

CÜL Die AO JJL Valva ÀJUDNIROUII,


mm

i(SburlMl.

ÁZJ Í 'IrjJti [I^Lllto Gmcalvtz], naturxlicjlilosu, intijruL ßlzt/L. fait.tom- 3.

[n-w.cti

_—\ r / I. in fin.am

arm Bziica.c^iLn (atconjiutux) IQZ?. 2

AA . XXXVI.

W ;

iÇrS/tá. in-Velho

atc £cem-

-'jíl«,r, e/à/tí no

KJRINTIF. TFIM.

t .

IK


I J^ofAnWílio]. Ndsao- m U L : initmá profâammd

mi &ru Lnuuiú, dm^ojaxim, Jtapptiau dFtíufa,

ckpou is ruoLwJ ia Direito Ponvfim,tfíz tm.hã

FaaiLU*- tantoi jtMrtfjM^M rwdeo com^applaim LOnivemó?

Gnmlriarut o pá kMum em Artes '*A>k,berne* mM

láàòu CânonesV Foi aàmitiiio aoQlImo Rm kJ. Paulo

rf. t Y\ 0 r^ * . L..V.I-L L.z

> lê T)exm£ro , cJm i&iptuhãAo cerm

aU auc JULO no anno UjlC. í Càevr* k Sexto, onk no k)

. pimu d koDccrcw m^jMoa. No tempo ^uc rvjmm

. _ Za^r^àou OA PoJtiL 4fl Op.2JiTrm A etPaa,;4o

Cip.i. k JtycWpt. in C. Caj). I. ÁiKatttUt. in mtjmnvn

Ç., nai awm kpoutou 02 t/wouros JuOcúnciu Lcad «UwmaàÒQumk

aminitfiuo atado. Foi VescmkA dakdaaü

áo Porto , ia Os^aJu^utf , ^Titular JWw, ^

L emoü a £ JvDiXanín) LifiC. Gmo U Voatnü Ao

mcMvt •Ãcàunito IcuMdmúM kHinoria. Pêítujmu, 0>mt~

t£c iiÍFwSft dutfi no curno k\7^.;P>cnuQo dyjirwMma'Cua

k'Brm.nai- cercado Depuro ^ ^rww dx^boV •

no anno Jcnào m ;

fctV a w/k tó


• •

_ Jo Ductus,tín dcDtzanlro [e. 1734. Lùéoa

»ruL^fe,-kJoÀfk Jnt°áaJilva \J3è. K—ír.—

GG. IV.

X

r^sj OmCJino . Exft. naCßlLcxöc do 1 Dauimwm cAíanor.

Áa-AcaÁ. Rua] cít. latino 17i$. Liil Od 173c. JVt/m. I. k

f paxj. I.


4

; wm

M À J r J t .

kNà.-Jt

ti

Sr

V

1 íinlrJlvJ^AmóriioJo áspir/to Santo] U(2ut mM* teif

fc£j - J; d U Í M s o HámLMtmm

«fini j^flfr m««" • - . y,-, \iI. injiin, tum

' vintoL^J" Tfmtüto K X Ò T U M JMm'ncia Tin tMmyu

no cÀzpoù Je ttr a/ijp' * Jwi

no cinnojdcl jW- & inurj»tm naí$rovinth^èzWotttmí. hm V

(Jorexiio no extrtiäo Coneimumio, ÍÍLJM ffîram impfen Auws ~

1TtrmSíj JÓmcnte com o norrwùuJr- ^Antimiolo ôiptrito Jíroo.*

. ^ojjuimoi jorím ai Jijumtu énrU~

.Eloûio^nJoxi neu êcwuw LDJôJ^fa JUria IiGruz

VJÎIAJH ljJILV , MltâaJ no Ommto


. °

• ^ x< . > • ^

Jt[LJUC&S], nmwd ÁJLÂÈOIL . Je/J


'1 X

• êk

%

1)

• -9

• !\

À

à?

î

h Anlrãli i^uarelo iMãROíll, nmirJ k Gíiturnu  émrito

^ w . v ^ . i w w^j f jw-UI «A, Mit ^wmmcu CUD \siunao ua,,t.t 0 m. o

" Santv JituaLÒa. nt^VfmeriüL. t 7alttuu> emJuibocL a -f.Ájufutvhx> fá^/f'

' ^^ diA73£. Jíi iniiiruuncLWti ÀtJmrnM Jtuerw uvruwrM )

com apennU ,"ò(L tiiitLi tive. jicnr Uiitipulv cu pjjouj daprimeirijvraßcthil

^ata Gr/t. * JW Isenejiào cLtto^oj p>u-

'ífíioti-

__—Nova. Escola jiaru ajrräer OJM } umvtr ) tccnwt.

loa , n


X' .

O.

-w

• O

!

' i

#

O

•KD":


in/m[AltXardro],Na/^mo. Ânno ^im.s opus M L

CO

—Y-&tA Suivra in Campana. IzJßoma, y Áil Skyno asuXàp

^ n eí Mntificpo IV. ano k W tru Mm.

^ rùûrid, m casa dl la Muda doutrino S&fòo IÓ8J. -f 0 pjvii

M

1

• tf , tí&v: ,

*

1 . '

m

j

-"ur^tumÚWtnyn* jRuM«, f Jtîn*to Ú}f*tJ$i va(u*m etf »»a. Julinit Jilijactam ,utiHi-

.. _ ' »Jltr-ãut^ àyn/jhnik JDidfjfcrtm, evàon Unür. Jtitriferet-tjni nunc Ji&fliL dttUai.


: ^nlrm [HairijUl] } näm imjuL no anno ÁiA/11

Õ. anmi fjjou d Italia.j lonL aprAnùo Sam humanas, ^TÍÍo-lf^T^ari

Sofia r«*íto ojjrác JuuMutn nem^mi/JaJjü j la aual lelicovu ) 1 '

huÃi Grnäunm cunfiren^Jcn/ior Infinite J). J\\ami Âitente

net jiuA ttrnpo no. GJJc it Glnova. Afmittdo aÍÁalemia

Jbi u^rcaJiif com o nomz Jjl IrmiriÁc t hew A airaòo ptlaj

prtnupacr G U w Jjl Italia 3 c/ru^ou õjLita Orte tio annohi\]3o.

Urqiu je apníiíòu a.o êíA IxJ'airaôaJjèjsioaia um a. ConareaoM li

Qratovio.


... _

Y ..;• /

1 • o

. o

cjinírm

\Joomuis .Nil. = Eímnsi } ou Boíriaucs JlAntfre]

k

AnJrm[Joa///Mj] Joe. J, Vij.=Mmus[Joan. Andreas],

• • '

V

I

Ànlrrteffialerius], Dtftlíius,a Di/se/ PMÔ Brjcinti&,uli natas tft,

nunuipCLtus j Juris k~politiorum Jitvrxr0.m Jtimtia cla.ru;. Oíiit ,/o~

vanii an.ltëï.

Bmittktza. Bdsieajn cjua BeLitm seu Germam'x. Inferiori*

.Prov in tnt ries (put *j Vir i item intiLLio viu ^triptiscjui efevri;et Jí

Grotum Mmualatura. Mvanii, cup. H Ar. Hzittniam I C2 3. £ ?

M . m

V

á "^öoKaiem tum hot titulo : jBitfiotheta BelgiuèeBdi] W Vita. r )


M f

jÁnJmhi[ Iòcièc/fàj, 11) faJoi/atza,Gm/ca J- UUVI'UIUL } \w///tuL Gd x^n^vou osa ,taAcudmiub xcxuauniuL Intenta,

Tk&minata, T\M>minaicL 1'Acuta, l'Aiusa. Uxor Uxor < 3randid,


hmBBBMKJ

m

líuriliij atiJSlP. .o

o

-J^itticjLtum

Joannis Mauri ConiUmtiani cn*rrMÍ«„;L

9 ,, '

*

• 1 ' 1


4 •

M

• • •

I

• - •

•!• I

V/

fi y/

li >;

W-VV'

• . I

f

Sil • .

V

\


1 •

/

1

• «

• . j .

• ; •

• I

«nHHiKl

I

--

• Já

• Ããmici[Anirm Hieronymus], Sò


iruuhtcj Ju Minuttrl Ja Carlin cu It RiMitu, et lu Ria rit \

Loaù XIII. avec et tub MS particularitédu commmurnânt ha

U Rtqenti^1

Anne


• •

•u, AnjelulfcJuan], PrJiA JtÁVm**, ÀJj w/ Á it& D U aLM:t

* ' J W. ton

/>«£• 43'oTflf.

v'- «*»'Jim .

Triumnhcj Jci


O

Johanna]:...

» tÀjtroiaîiam planum ivFIaíéuííj ajcmôais:contïmtM (juali-Xinálmtf

btt hora atcjWL minuto aajuatiomj ^omorum Caui ) moram nati in

utiro JYLa.tr id t cum cjuoòam truc tatu nativitatum utili t ac ornato - } mC\ ^ **

non noroLó inK


• »

<

y 1

* '4

.


K

MÀMJÙ [AîlQtlus], i Couteij FliifosojjhikfliitpLCüiz, te V.J. D. at in

Collem COLprumtenJi Retort attuali.

• Juris Tôntijicii Üuxmnum tfehaa/rum CdntinuMt'o. uítuèit

infira M. Sèui Jtmmòi j\llqAíionjte, & invenienèi Jura Item rnoòai ex.-

itcmòi Sc Praxis exnoníM Tvctwn Canonicum. Am*., ex.

m. Kant. CÁr


• • * F-}

dis fD ISÍatriuS EctuajBovilícruij, Zdrofifiliuj. ~JIoràit Jíc.

XVII.

« conte ,


m

lu [ÏJOïTlClliCOi tra «ß_ArS)i % Árato AIalumínio, Ãliciauii^

ów Lijättusis.' öliit anno i/VS".

-—}J }' u ^ i^twati iSaimtim. Pam, 7ïrm^X ll6 0

(Jtu IVapaít) i7iû- «Smí.notninjL < dcJÎM-leu

0y^ra|}ki. -A- -XX. JgjjJ

ysrc.

pOpu,) mumtum

tjuipjue,

Íolt;


' 1


«


s

Ii•

. N v.-

, • e o

/

um


JuAntjdió

... . , 9

UáQVicUjj^Ori. Eremit.S.Aüáuitini,íortuensls

id.=JBJ Anjii [ Jr. ^UÍJ] . I ^

Jusitanus.


V 1

[ ' ~ •

3

• * :

lUWUisj Fhms'i Ui w(is jS/r&cusanus. OÍiit anno J C-ty 7

. .Basilic* S-Mari*. -Metjoris Ji UrU i Líí crio mon

Papa, I.tum cu) Paulutn V Pont.Max. Dttcriptio,k D'dinea-j "° 7S3 -

tio, Jibri

Pf

• J j

UL Rmx^ffiBartfi.tynetti KZLfti P VI.

Bajiíioc .vaarij Vaticattsc^Dmrwtio Auttort RjamcL-lh&arLi.

no quidem :...J. Bajiliue Xi _ .A-,.. Canónico (2Wo PCD..... Mdiùù, ai 'fT-A cum .. Notù AT . Atíx-[ • Aí/' L tl

tis Fault dji-Anqjuis. ^udw awÀk I)ettrip tio Ifrevis novi c Iëm- '

jiti VoLticani,njicnon MrlwjuL Ichtto^rapftia. Jfornac/^. JftcrÄ/-

ru


Ii

I.

tus^-sm de mó]. Oit h an. \$?C. —

. iiUBg m

jSyriaÁos filri AIL (.stiAit tit in frontispício) Wiiro&t&rrub-, }Át$ M Un

hot at expèùititlfia. oe&tfcrrima, rLJ Chriitiantrum L PU,,.-

Princhum ±a«c y«


I •

*

•João]..-- ' '

Novena kOCSmtim*}* Monti lo Carmo; a^racm^^iAofim

cam a Coro ^tlZm D« man&ifcnhora. nciO$t. dt GíW

tatu "Järrd/rn^a {jau. \7J*> *-lrr.- XIC. I.

4

- • - . . •

9

O

, 1

metM

o

mm

1."

mim .

- • ' ;

Ig 400


s [ Oliristojz/iiorasj, GR*OW f$dmnnm criundus. VIV.-

in AnJk an. SC\/. uti Gdrcjiut yfcllmus m Eptitof. JeJiw.

Jaj. ojhiiL. «mut.

tStoittu et RitLLS ECCASÎX, Griiot, Gmè latrijsti à C^rii-J^ajbm

topharo Anqzlo ; (non appa/ret ,an jirueluj sit aiterum twrnm, an v^rc ç'

aanomm kujui'v^uctiyriij. «^ktirvi autem converti, ^dnnotiuiombus \

illuitrcLti à. Geor^io FHzJ.iwiû. \Jrantoj. ^umjit.Jom-Bvytri


*

\

• •

A

i

\

) V

úl

c

1

• ;

% '

Q •

i «


t

il

; 1-

W

'UJjf. VïI - a, Bruck [JaCO

fus].

£

O

4

m

o

r -

3

3

• •

-—*>

.Yi

V

c

.i


Anãárm[Pctrus ^ —^ Martvr] j jj .,írotonota/riuj Adi

Ajiôj-

U tolicúj t kjL, y\njuirïzu aJó Ôpjíilo ai -jatufri Vexla.num co


A f A

le Anaumnc[AlattíltLlSj } Hùjw m j Qdjjtm'nuj, .Pro vintbt if^uat

K

Cona'onatcr, at JUipioruvrnu -Apntoftcw ajntè InAoj Qtuùmtjb)

iSCYijiJit pátrio IciomaU-^.

Epitome Hit to rid, j Cûnauùt/L Kipiriutai Jzl Imp tri o Á~ lÁc^xAm

byjsino en Etiópia la Alta, o Joért EMjrto, a cuyo Empiraòcrt Jue-r nf

íiin trn ll&mtrt línma/f Pratz juan ßrtstz lz 4tãàrtcl par


J ' « '

m

M t Ä niLu//m£Gio.AllüTCd] } Sutrinuô, naiLLS } utt conjtat UJ/tóáxa-

^ duMitis } circa annum )£ Îcùhuc vivent anno

M Tl primo Jj/íro ne/ia, ii Vcmilio riiottv in Otwtju

t$Àma. PaAovtL,aj).3ratÍMO tzrchcuiw i^SC-î. p. vil.

j • i.

Le. Mttodíiorjoji Ji Ovidio }ridottt in Ottam Olima,j Ji

nuovo DÄI proprio -/luttore- c


Ji>


•„ •

p

r\

- •

•áarlM

dot Ânioj j\AlTICUfOi, natural ÁOLQsIíÍJL hJàrk,cQnúoôuutar u? üttm ,

Con ama cib ck-èvanad ùà, cuio Ume rzadai nVConvmto Dz^ (S. U.ùH

/

TM

.. /ä / -s V 'rrir. ... n „ ^v K AO

J'CWÄ


I

OL [9k Jilis],natural lo^ilalt 1tFFOTTO. U\cLiJaJ,e Jim JU.ILai^TICRN-^NITHTM.3-

tia proßltou o Jamdo Imtituto l)(n SremitM ^ufdißoitinht em o ^^

Convcnto ivcnto l$ijJ^utnherahoL\5rauL 2LxJwSinhm,ha, Grata, (bufuioa cu^uboa a,i2 13. cktJetem/ro^eyj'V

I l • Qoi Menre nouJaßrttiojJiuioßia emdivvrJtn Qnventn { h


«

o no-[uawr JjuJùt.

'do da Guarda, no annote tno \C ^

initituto doJdrdem "Jercevra doJ^enittnaa no Convento da ÍLícjUíireu.

é-ttucm aj Seiendem nàc dittou cm Jew dometfttM

TÎuzùi îa Jitoral, em cjtuL^i inmnsu. Toi ^zrocumèor^a Provinda

par t&pMo oimm } cdsjioh Jetretario ^rovmciai "Jr.

ÇÍCanoeLx&oteJh f no anncídvíC-tâ* jyi twito ClOmttro dc

On vznto cbu3(? Senhvral) ajßiji er an ta junto ou IÏÂ J&ifàumorvtt

no tJôiij.eùe ciitGa^r^ct. ^jwt vavta notícia Jaj htm

iivinw^humanaj, yvuLdi ítíuitrcuvam tom OA virtuòtt 2xJjÍQÍt-

Î, cjuc, prattiuu com venera coo dm domejtieen^eJaômiram dn

Outran I i. Jaílicio mmtntt nó JO dcC-jiméra em CYôvcmiro

>{jtiaficD contwa anndTde. idaiv

I too.

fc

• Historia Vnii/erJOl\ em. qua jeJejcrevem oj ImjitrfoJ, Mo- m

narckiaj, Runoj, t Provincial eta mundo com muitaj COUJOJ nottwtis,

cjUJL/iicL milíL-, Z, ^Impreßsü urrecteu, ejménèada,.

^^öa^iüu^tl/djuMjijujd Unländer \JoZ. ^ J^III. .

• • ... -,

du Anjoj [Aíü/ílOcf], natwdlrLaai d^J&moieJL do fyitmèo j . -)* 3ul.M.

> KtM/>. tôrn.

CoimJora. ejMiitou-JZj nauJoci&daJjLJuuitita em o (^Soviet tiàòo hitby- i/J-wl

Qoimßi Coirnira cl2$• ^tjaneiro l)L>\C?X^


#

» /


A

®

%

r A

L3

R *

n/ia JJÍ.Btíàml CarmJittL DuJa, . chamado no Século Bcf~

chior ciiior ( G rritL. (Jiaim no lu^arr 'do G In Província 2l few !U

Jòeira ^ em o ( h òiÁmiv) no anncTde. }tteve pr irmão)

a_ Qaiparc Pinto Correa/Conig o djuS^airulU } exmorn xozttLjacjinatiw

hwnanitt A, li quem M fará mentiu cm Juiíim1

uno

i • - n 0

CYa iiaJjL^it \J. cyrnoi professou o hálito Ja Joírêòha SlÁUiãÀ no

Gnvento (kJitloa em 1J. deSJez/mi/ro Oíena penitente,,

douta éicoU (ti. tcãijraiiòejpro^v&ioi ncui Virtude), como TIOA JttmíjoxYxJutjvt'

ajoTapplauioi ,cjU(TicMi ͱpoòixo veiulmtjAio com ryetiòcu)

imtanáa; m ?rt&u)n t(ju& & maniajism pa/ra o Deserto .

B atue ou yCmtuja cupbrcLJofiiãb vivzo aliam tempo com exemplar

ejijiULULO dói ÁnachoruoA , cjut neJlt habitavam \ porém cónUderando

prudentemente iSupvrivru, cjusL ara^prejudiciaí a Shlk ião não ceai

|7AV o Jeu nrariòt talento em o exercido dx^JCe/tre, o mmemrn

Jetíw djL Jirtei para o Ulíjio 'kJJícjuiiró ; donde pajjou pa/ra o I/l,

woimlra adictas Tííiôícijia pM^apaço12,. annen com ijju a- ^

tólenltf I ip Jtu nome, MO cjue^riicu doi Jtui ouvintes. Címo era ' projunit

u

damwtt verjctio na JfinoriajJajraòa. }tna unmrjaf do éíuno


71

V

V

o \

rincL\ or. wtlVöim

wm ihi : jM Jzraß'ui Á&Mòvinâx % d^wvts.

;;

Ufwniùt) &tomicLitvMljLc&m&ffi na.jmfifiß f


O

•O

S j

. \\ '

-

-'C

.O i

/

í

V

V

_

T,

»

A ,

*

a

I V-*


»—. Oraeüjuntlri tws Exe ítcjuisj laAumtifiima Rafai*

Jx.J?o rtuioTaJiním. . . . Ù. Media,Arma xri&Armn cLzAwtm^ceMraèaj

fda Nado Aõ Alemã.. m Paroquial deJ.Juliá» AtLiiíja, Z. hu

Jitcmfin{li Luí'oa } naMe.ícMiaud JlmicildaGríx

n 0 }

V^i F 1 ^ ' x e m t i í u lajSereniüimajj

KxlJitu diFtrtujujõr^enàòoi Oknn/oaicarnm^ nvrj£)itqx>.

Bmm uMcumo • temo ^í . I.IX

% -o

Oracao Gratuh JMtuMork na°accac áiGracxu, qui na hw a

ao c lUittirodaderra 1-z OjJi csújibrou oã^Sfatrt Geral den éremttat\

ÁfJ.ifatíio emZí.l^Tanm^i 17$9. pão conhecido miUrt,com

f^fun Senhor ige .noHe l^.&SmJtri'li \7â& ptt/ervL . -f.-k-

7

GG.ik;^

mama. IiiJ. Typ. can. & forma. EjJt. noi Sermões Gravulatoriei

pu&Jaude, d M i)irmilu'moi ^Kevj Sa.ll Permaaf, orèeirním GfironoloiicameHK

JítrViojc Bãrtoix MàúiaÁo. tome f *VÍM. uranium.

A

" ^ V

V. .

Oracaô Gratu^toria^Sanmica na jo&mnifiima. Atcãõ^

da Graças, oui na hreja Pw fcjuial doi Anjen tm LùUfli a-

a Irmanèila lo Sanujs.^Sacramento emZo^tJunlioli

ptl^Aiuuitjßimn Dunoiom doj$eren? Senhm Princezi

io 5 r tu il cem oxPvren S*? 1). Pedro Infamei iPortuaal. Liiíoci,na

ôpt. Patrimü diFrancSLuii Amem 4?Exjt.

NA) Strmhj Gratulatorivi d^uh.tim«Vv

/

" é

Nr


1 1

y-Orxcu ParmmcA^ Emomwtù'tâtx uÁrmjLirm

whr Infam ÜTclro.niowtà k ßci£ im NucCntolo

^rznijsmo Prmmc^Bura. LiU^M-Patriarcal k J

trmucö Luv Ammo \JC\.

tmo 03.3. ante tuUim 9 DP. ^U.

KEtft.nu&neäiwlojiSm-

-MaJidc.

»

OraaÜ nxAtuÚ


Annates MirMum^L trium Oïl kJ.3mt.imm. WJir,

maus.


fi

*

I - •

3

4

o


»

•4 ..

Ik no ,.

I O


B!BHhh9-

no 167«,.

cj., Rüthens

'

íítJrari

hu ari^r

Ci

\

^ « m c f l T O T O . t o / cmmiam obtmw, conantur,

• •

HI :

ô&n

o ;.->:|Mfcl

' • r

BBS

V


*

' O


. Dottrinat Cfiriitianá Prxpojifus Gm.

III. inwnti.

-•mamam ' •

»—^Jfícthoiiutí Sè Poiitivam TÍdòqiam apparatus in quo

marram QtMmrutn Riitiv* ,£sSMarti.*>

ISi. III.

> S

If 'Tl

V'V

R-.c. «V. "

< V •

•í

M l

fB


W l

mm

§1

. s

S ' ^

f" '

i

V

7

t


o

X

m

_o.

I

Hü 1

m . Ü-i

V-

Jïfrijjwrujuc Commcntariù iHmtrctti. Itm.

alit jÁmis amitjuí cwguuaiti ávmvWx itLtrtóíii—pnrm*

ttmaoridas &uiuãtuor cLtvùmS Mus Hímnw, fc^jus antiauitm

'al ZùuJn DuJntiaumtt,6c.nßtu

T

' ' * " &rurix I-»—' C-^Mtorioram

inQropcn/um JiJVmumno,w—*

(Srtt/at jimuítc Italien ChronJoqk $vr I.„%i£ittona JjlJ

7fiuKU$«L ^éntutrp. in &Aií.Joan.Stedsii \66Z. 8 e

PP m. ' . y

éûîm öjjtra,jonuds juitwiam except«.

Witttkrjz,'Jy^.

LÃCxrtm Htntkílii.. )C\Z. PPlll. , , ,»SV

V

(£adeiTL. Çlõmusjmor, jufi. ^.JoarifJm^raLi ^'C ^JJJ;

P III. .

/-v tfr /

0.

s

Sê • JS

(Li fl m

•I fl Sflrc* • - s- w -


I

í

"

I • Li*'

• « S

H •

. • - -I • • • .


^ c i ^ J ^ m f no b f í

Áuuto Antonia loiiëi CaKaÁo. Oiaïc&ni (^ad^ätJ^o^^^.ccL

dix m LhivmtUu ;« A »wh, Jccjuz, àui daroiar


\

11


/

3

nnunticuuu ntOMOj,&emiuflaJco kJMitintl Oßiuo K

j

NCL^IDCUK JücÄmm d 15. JJL Outulro Ist \Cd>> J im$rtL 7 cjuz ttm emiauccilo ccm. kuä cxwl^ntc ^ivrarix , o

Z? nö ^Iermo^iCUaJjb cb $rto,


•—• '•-— " ' y —-ïis!®* * *

ÁmiutuicLcSí ÏÎ). Bernardo,, Coniio Sit. bSJwmíio; tUfiuäi m yt3hal-%Êk,

JrUU& San A UGdnJ J cUfaw0 Mut. ^ f e / ^ T

CicUk/ Icr^ortí em í

o- rei o Cm««« hâlitûl*


Atmunmcã jj^'. Jïan CLSCX)] ) GtrJRijorma)&r Ja GnartttAtü


nnunciaaujyf. JidllClSCOJ^remita. IsJ.JúomnL. Meet nM1íy*&Miik

) /1\L. 1 Y ^JJ ^ * »-


I À nnuntintmc. nnunciauLQ.

V

j.b AnnuntiatioiuL [. -k Antonius], Gt •milita Kxcd c ccatiti

K«" *

óUíl

Ëxcaima Tatpißi D^nitatc injt^nitus. .

'MU ITL

-—sQuollüb ita (^ZT^tmuL, ^ùwttûL) acJOûralu animarum

IXruwibus Ww&Conh/smù Wmù wriititia,, mrutilia,. ^Oatriti ,

" ma \))2. W K.JJZ

• •

lu


f *

r »

J Á muntiatknjL^G(lSpCLVj } ßJaa,, putrid, Btruxilíauij, in Jeudí dictaj

Joannes Bajitiita d


• ,

'JT

L 3

mimtifitioni[Joütl ÏW&J HUP mus } in secufo IíullóJí Joannes LL Lilanes-

Campomanes } in Civitate, Ovetensi,nolilibusyar 'ar entions or tus ,

• - - -

m i u

Valíisohtti Profusionim Reliqioiam Reliait inter . Carmelitas

v

Excaltea-

_

emifit, in cjua à puzritia txiitu.it y 6c eum xxate crevit dm ti o,

'Canhrr animi.


• ° .A

i

* Y

forum


a

I


M

1

« •

. ' • 7/„ • v-iv

Anmvmi cuiuJtm jerioSimisitto luJutu, low, it vitaÀnimamm' imûftsSa.

V cjuam --/- Jnccfjtrunt A-.../. 1 : corporilnts 7 ;L., M^EJL^J-'JSLI:. nr&fertim úiMium /ICA.* A^Sint P... îoco 'L... .out r (

j4nno

o

f

V.- .

/s

/V

O

>vrfaA

O

O"

J-

o

o

s

\

I \

«.

• •

•.te

\ •


'w ' ' V ' .... 5

4- M •

. . ' wh . • ' A

7sJjis[ÀnsaUusJJ. U.C. PmitiuHÍorenuriM

JRjmanx Auditor,ÜLAHntfy DtcariuJ-

Oêiit an. I7I?.

r\ . _ . ; J - 3

5

De Commerdo, aMcrcatum Druunuj i^oAu, Wiiw

líbjicti Ben. Strauch*. Iractatuiduo,ia JlfMumiombu*í

et Troxe,nztis t a£tjtuL Troxinititis. Colom*L


t

» 4 -

H

V-

• •

safduslJr^CUCUs] cd!Al in tat I Uríz in ílttruria—».

Or í un du j ^JCtUJ, Seguem ^ craiu aíjílvit anno IC-k*. Viv. anno

» C^'J. A

4 • • > '

• .DeJuiisdictioni

l 7rmatuJ in tjutnauc mTtzTêivùu*, }

cjuarum i ^ hriiditrionmCin amtre,. Z* éteíkiiqmcatr..

tfvuziltvrtni . WrMixti ±iri. Munzrij imyoùtitmtm, ÓC>

txactitrmm amtinct. 'JuTòuni t jumnt. H&rti). Ga*r.$si/sat /


• *

; .

• V • -

niamud^rchiejiiickjjut Qaniuaximsu, antmAihj Jbucpruu

NmnaiidicL Ord.S'. Bmcdiai, j\uamtst JPr*tor/& nanus. Obi it

army H o3. ' 0 , .

t

• mm '

__ Optra omnia dtuh'o Galridis GtrUwn Jilonadu Cvi-

•cjrtycuiorus S. Mauri expuraatcL biaitcta. QCj dztttik &rifin-. y

Junijjt. Jud. $)itltiini ) &CJoan, du .ais \C/S.

«

> »

• • •

ijMcIit/ittOTUlJ-*.(juilu.s mcnfej iliuitrantujY^ fccovk. aiuniuntwf

'u Duum um, njr. d.JIAauri;mox in Hi i^aniTtditae.,nunc,

retujat in Uric QMXO.T&iiplu GvrSin.


•V

o

^ ^, &>mjuu ttruis J[u rij Canonici, \5c

Artium Ttimr, cacjwb ütriuftju& jaiulta.tij ; ut warnt,

nUS. Viv. anno iC2o. '

y^—. JDt)j)utauö, itAlltdMioJuris Jz Oitiizmia, Sulditoruml

- - • circa obwrvantiam J&aam/iut*,

< Jaxsc jvariis,


?

ã Äntilotö LzlutiJ d^fantipimo

minWj^^^icüJ^.^loci,

nomjL

T*

tantra oi Jura- — s

ii&dn&frAfti [

; .

D

tf*

IT IK»»

\

!iL Antiqua, ['Vm.MaJrc

d

Wane ÁJ Chi..

nwritoheh

JuLxJbarthtnoL 'dtû tf anta provinda .

-, -Dep maam cLuãtfiaiojoj y Ájujffma

Virtû. ^ Impreßitn . n OJfyurufoni

cL,Juan Jpijvrrir iJ^.dÇi. KK. V. '

Villi

-j J/a. Ml .

V

»

it»


» •

• -

Âltti-(ütíM Critico i tico ; ou Qti/tyriú Âtiaiytico. ViJ. ~

t

'raM^DionyjicJ.

\

£

1

i * I

Mi fi »

o

».* mê

o

o

F..

yl/iíioc/ze^^ cojmmmto JilâIak[j0âJimJ. Vil^MaíÁd. o

»

v " r £

. IS 7

* 3


vu

*7>

Àntiauimu JJcraSc Cit/ifis Rommorum sivt Cammintarii

História , Aíytktlomi, TluloíÂiti, in varia monu-

u°.2278.

dl


i

J

s

.C—

it

^Aitia^m Varmrum Auctoru-Cmr^ CauUm Cataio «mtina uulL, i r

Wuminc), ^.jap.M.Gtfrhium \£Szf \C? TP. JX. )

Qj

V

O

M >

\ '

)

1 r

o

i &

^5

\ '

G *

G

• o

t ilntisjuitt duHßms retaMt, it dliniuL untre Li Lifo, et Ja fftui/e-

CLUX Chronoloßtitu. V/J.¥ Perron [PauJj> ~


\

«

*

.


4

>

. IP ? ^

è

• f ' - ' V,- . " •

* w-

ÄntmdL[JöaiimCar/us], Vatritius vJtcrnuj, EttJcimu fira*''

tinuj. Obiit an. I C ? -

fTrauatujltFTemtion Jeudi. Vinzt.^.iMcJ. Pe&antL-,

\Cp2.gt. DD. V. V ^ ^

t——« •—•—- D«- LocojeW/í in trej ffirositàtriíutuj. lud,

iy r . tes7. ja. DiPv

i

De. -Ree

imtni Eccluix Epiiccp/Jù \ n ottvßii.

dütrikituj . Iii, ix JjfrB(ilfioniancL 9 i7Z3> E. All.

«—Sfa&taus poithumi)i ckjuiiíuj } âc Omríltu Cfiricorum in

Aue, Jioroi %mbutuff_ .. ytíjutÍ4 nmnuiiu Jeu.Rotx Romane

Ajecijicnibuj, neenon Fontijitiij Conititution&tu, Jkirwta G>nor.

^antilii Varetii. novittr vnrnatU. lbi,ap. Antonium BortJÀ

1

- \7\C- .*' E. XU. '

1

.3

. o

O

G-

N.

O

V-

I


V

I

r

t

Anmil

Hs

n

0

V

A

o

Culture OpuLntixlo &raifftvnuu ^rocLai.zjjCinaj IJeJarW

„com wíí notUm airwaalt mòòo Icjcuwt o oífjutW-. nlanM)•

W'cMT -tira* OttnTtoOÍW'iík^tl. )

^íibea. ,rui gjpc. cMWttíandaiimx 1/11. -ff 00. X.

m

• u .

V-

j

í L

V

O 3

. o

O

©

'S.

• o

Á V>

' •

• .-v i/

Í>; /

. y

Q

• >

I

tö «f.

V

/

V'

k

\ •

©

3


u

/a m

K

rr

[Antonini

• '

Dicticniwrcj Italien, _L cLtin ; a transis

; untenant,

f-

AicdflrapttW,

WtyrrioloaMa^^lojji

J

3 - '

:

y

o

o

o

o

o

h

K

\

lis

o

/

Y

V

-A

\

Y


^ Amnms Árckmikojms Florentine, OrlPrxÒiccuor^natustâ-

• w .n/ r* 7«

rem/at. üfcw aß.

.Ok Ckroniwum Qptu in trupunu Arifum rà nmft ex-Y^,^

! «A«- iotojvrl tcrraru m iHi(yoÍM jwmto. Anno Domini \ S Z * '

tHonh Jwaujti. Cjtnutit Rip er tori um totius Summit &u_ .

On|í«J î/i i^í.Icfík; A^iijfi. -f* ICfc

~ TriaUoijuj jupcr marraMmsL Evarw/iu

^duobuj^ DjnipuiU Lühttbuj in Emmauj : wza cuiKVitn

•Auitoru *7ranujto ikXtuuliomt, co m träfe. JampfÜenu

Ca.ttij nunc oznuo in iuum probit awvkiij émintnpfj. £>.Jo2n.

— Summa. ConfefionaÛs Btfuzrum mmcupcM,trûuzi


A ntoninus 2UJ Aujujtuy.^a quo nomine, dramfirtwr jajhns Ouwcu-

Juxm.cjiiod CI.JY/'t.JBtrmrius hand invcrisimilitcr exiitimat

Jui printipuu Cxjwis &~/\ujMiti inchoatumjuijsi) auctum

i mcL Jul -Antoriinii : nT^tnicjut ai JKthico reienjittim^

jpro Jut inaenii at HLmjotrrum mobo auitum tvlocjut Juo an

tmpori aptcciugi. . %

J . -.» • . L V

i

Itmerarium 'Provinciarum omnium Imperii CKXKX TAI>WA»U

rutt ^avitimum, cam iWrwtof. Shnleri 7Uizron.


àS. A ntonioi mmtS^Sjtnaminuj , ex Ditcdtcata &.})xuli Proumcta

' 'UJ. . • , ntcrton totiuj Ordinü JVLinorutn jtmrcciis Historiiui,

fct.

\

-.BiMotU umvirj& r 3rwnciscaria. ul(zmrit u.

9y»*>GtúiK VinMdtrU dtAanòa 373^.-/733. ét ttmS

?f . xxvrn+% .

/)

• V

-f

JBtm''-

\

.c

/S,ion fc

/ v •

1

'


* *•' » '

ntonio IO 'trnardnioj "•--j,««--'»»-» L brlmUmtLmo.

nouuwuMiotma^ irirtaaw. oYJ/teo •&M1L

em i ci tiJiJunkocUltGp.^a^.yUjullto l z |^SJ.T [Wlt.Urr /

^/W * iUeJanho dz^Cp.^a^.QUjulko lz iM.nuJko , HT/>'vf A m , — j - _ _ * I f i t ft y 0 fc-, pyT*'X-Oli.

Into 3a rjMa Orion, «jua^o ymfcwa. auUc cklC.annoj. ImrutJt

f iri cum

w

Ue*en«aj tithoUmm,vn


I

r

i - a

Juí-A monto \*Ml. M

T.ffl

9b t vr-ST

• ^1

• LFÍ, V

13

1 (feY aímittiL ouo Canonizo hàíito djuuC


V

*

>

• V

• \

• LM< •••• •«• - - • V;-.


\ I


K V*-

« J-S. AntomolJt jfdFciSW], % Or Jem L 'QluuL* d^TJriniac^

R.D.C.C. i €x- Jtitor


,

U

' n

: ÚVO \A ntomo

^

pik

$ Vj } na,twr -d AJLÂUI, Confio JuÁfíl^Çomrt- T - IH '^tl.Sòiil.

Kui it. tom.2.

- y 333.

' 'OÎU, 7 > (Loulou ', ^rtuuuirr dvfiitcJtt \41ru. Girai. ueve 'Teve vorn âm wcritù talento ; rr SlsAnft

m o Vuljiito ,em cu/'ö mmiurio a/cançou. appltttuo. no

Unurnto àJLd'.thj äiMox (i^ÍMin htfS*. fcuuzU

dtKÃinaua Italiana ttn ^Caitejhana ; ni/; ^«ÄW em m*//* in,, ê-

4 tntl ) 01 ^utnti 1


!

o

i


j • • •

ífT o

ntonio

^ rmtjLduJ. VU^Umah no ó^iío ky^riM.

-.jcmaj). CAfaicw tm a maritima V/j, d^Zaitau

a 11. 3«. óítemlro WCM.^a 2*MJ6venJn & )0t

U o Mito W PM/O primem £ranita no Comento L. ùlo nicjf^


V 5

f

»

J

ntoi

ícnorcj 'fof Jrcir :>« da%

ftv U ti M&quvtickJ.dÜtut! Áòt Qc-icoí^aVil^^^y

Wh Baitc

. oâc

dhftí»* a JPeA iMUÍ' »roW

curoU ci ultima, bela* no ahtr^Áito, aJ >y TTmW -

putfov, JMhimuijo^JUÀrí 'ckSe* cLVfuimarw, jU Momro

cia. primara. titara Jara, Jd aliançou contra, o IlfrOirtdiw%-

m(L l 'deJUur^Tdlú, mzre uo jer âJmrfti/d ao Imututo

no KzdCt, nvtntt W? «y. J-rafKiico ^ra k Cidade


-

» •

3

m


a


1'

ni

, JÔ. Antonio

mirai dcjul

2LXiaqoito~0


»•

• •

ntotvc

jQütim. Utca m Alu aS) ,„„

ZZ. bfjJintiTO dt JC?i. t £ a H'MOuttSre lfofGfl. t


n

^Provinda Jtà:sjúrk laujrrjik-. yfâtur~l

diAboa- f na iaklvda aJofadnda joro^£ou o ImHhitô da fp^zT^ai.

\SirajivL$rovinda résilia-an o ~$mJl Convento Jju$Ca.fln d

Jji^ifrii liAJây^otilt rni ^mdm Jeveraj J ihtinauio o Jeu

aranha tÁntô cim tal Qctàsa dt: Ccníiuipdnrítyyw> JiU


__ minutem doi ^uljitw*'dânL por primician M Jeu aper' '

jejjuiiite— *

i j Qramb .cm £j>>ar dt S t *Franu'jco JjL^fßü^atricurc^

den J^Amorejj'rccitaJa no Jha£ Convento dex^TUenkimi•

Ántmü junto

Áltcoii. cdiba,,ilbl ^

I r — ^

_

, iÓermões.

r Jrm.I. (contém--iiueiVM

nV^íí. kJJU^wd (Mf niitd UCma Í7£f. ? f

.9

- 1

3 n »' .• •

À'

\


•jtn* hcc. Cmomuu^frum 'nmotivum m Urli Proa;-

razor , acmum Matriti Qohttlhriuj R^ias.

an. JO&

Dc Êxito, me ÁCExài W mttju. . • Uxu

•fm % Oetav/á/ . W * ^ « 4 2 ! -

K> e o .fícrucfant. poithumuj... juuu

CW. diAwrrt . d %u '

... ^ __ _ j

:

M Saturn, um JfeMU. à A ^ Ï Â '

^ i S r M. au JLÀ/W.I le \ 7 z 7 £ T p T

poimrmn^ 0 "

* Äfc IH ^

an

I1UII.L., UIL.1!.^ ' • ' v _ —

y -umjtiim... jjf^oa | /00 . it. h v

V7ri.

Mill ' ' ^ -


- - - Ur

S. Antonius Á BcJi aam^Qru Jltnorum natas

N

an. 12M.


——t Samonu kãctmuj \mliti de Sanctis yàcje -úvcrj.j. Ac

üLdunç e< ocjuLsiont "Virilit _ «jaulaxim CoMuiatuuni Cxjltre-orum

JPr^ationi irum


à

Antunùs-Aíonwrc [ lOCLôl Prior Ja'Trtwwi JLJXNKCJJO &&

- - .Tx. *

â

rJ. >

/O

í .

» * v

* r.

cZP


\ *

f

^fodiscimus Canónicas j?.otkoma^auU. , Y/V. cira, an, fooo^\

* litt amentum in iratixm 'M oucuurtï tf J\LLÁO'ÚLÍ . í

in Thaauro noun Po Àmtèotirum o.. J[Jar le. J..te. ; !;•'

fjfïnr- l/l/ tomo I? pcuj 7 ]_j. v.

w

v

. t

r* '

^

V

/

Ö

o

®

7 ; ô

5

/ -i >

/

- C

H

' ov

!

V . >

o

p <

/S •

/

J

K

*


\

>

!

• •

i

i

N

•-C

m

:Äpkorismi cx Doctorum, Jcntmtiù aolfzcti. Vil

rj

Áz^ÍLuloris

! 0^' ã r C-- n í . . -, ' •

mo ,^'rcô

/

!Sr

X

o

/i

ío O

7)

r-y

o 3-

©

O"

J

r

i

z 1

VÁ- /

Ps»

o ,,


,'j

o

o

.O

o.

>

O

. V

1

I

H I

. /S

!

V \

o

,9

N ; /

o

3 • /

!


k* •

O

^ • o

>"' i \ry

V

"7 u \j í •• ^óíriáo ntiotha^Jimivryiw Á.p h dyn is

(jut apãò duidctrn Jufc 4Áriano Imp-({ßrirftjsfunt (juí iíium j&j

V SPcxulum uíijus,.2í\~ SJ net anno CCCC «r

atíur,wic CIO. jóittrtor. p" o

— ^rr


S' -

PV^

Vil. ~

j^panus.

• 3

e

T

/

.

H * f

a / • .

J

V

ú

K /

\

-- V -

-V

®

\

» X

« «

'3

• G

Ö

• r

' *

?


•Kir C / '

fcr^B.

í - - gmr h

planas Qíx Germânico Bauvmz Bitna/vir% twt Binevvh^Api^

enim Biene, áititariOermantcê) £Pe,trUó] L, mmtmiis t MÀem.

Aiirinl \nnJl (t-n \ií r^rn-f iJ-J-sT J '

/JL « V

y «

lm .°F a pk llL i - por Gemma Frisio .Doctor

Mediumj jAcLtktmomoi. Aaora nuevamintc troüu{â .

.. • .-A V

-V

.

• *

* -

r


à

\

[pianus i km, íc BmUmÂt j U » Pom f^iw», U t ó ' •

J ín %ê> '•Ignnnúum* mStv-rix : oui Jftucfier.

li .

V . lnjaiptionej Jan .sanem vttumu^rm ilL

mari3e, Jtó Miusjçre Orbti iwmrr, Jludit, *•• n *

SM

• ,


e

>PV» fà

r-Viaálj

Dii

Itodoruá Athwknsis (^raimnaticus, AfcíepiaL

untmdit Gàeuj f ót y r o cum düjJ. A.Fabrício VÍÁLL T I

filias, k PiJciniíuSArimrcki Gramm.;* Bmxïi •

Bwiniiyit ótoicorum . pUcr. Ami»IL í m M ^ y cmi

VhTMipKÀUM/it, (]uùfi % Obîit antt Ui. /3 . ' r ,|

r

: 1 BiklOtll&ŒS . JlUC Á!t 'tarxm I) oriqintj X ÜL

Annomionilu$ jïiuitrati.,fc.mini pr;,tsar,' h- editi^bri

trej . Biruòicto ALap JjstiUino înixraristi... lá uj m '

•Supicnu Je Ajitfoàorij ad Qthoncm Vacuum Caritina.

Iun Çjunmwtwriuj. Irjomx tin xùib: Anicnii 31 • y J c J

SK& I

EaJem. liane ûitionem hierpmmus Gmmelim ^rtar-juit ;

.ntrùjWû in Ittij Mi S. ~ipz emeïiïiitioran riòdiAit ; ac JVom'. varifc, ex col

liLtitrvL vtttrum cximvl"-11mjmetipvl _Palut. wuitraôt. Amittlodumi,

ajjj.Joha.ri-J^Mnium.: CÇy. S ?


^ - ; gpi

A

£„. jzt «fttó&w r,mJL

o ^ ^ ? ' 'Wit. mLhL

j " * - ^ ' " I r s n ^ U M á J J ! " :

cß*irirtnn+ ' *• a ^«m'ad Carmin : mmlrcto Pd

S""?*«' • , ex gftc. Uitviriaru 1 c41 . .V :

•5

J è É

•o

• \

A' /

o

zi

Oc *


. )

V"

\

rr

«9 >-.. V

• I

. r I

""7 -, f

• :

k

omitia mm !


*

"V

\

»

c W

~T '

Wali G">amrum. Xmimniii[Icíi i HUj & ,

rs

/ •

• í V

tXpdoijU -Mil' ^ ^ ä m Jit) TV \uta.

VÍá^AmltMius íüui

Olh.

y

i


'


1

^jîLcCj itncs t • j n^fi r • cU i lllm

Áx-.^ot.Jii ir f " 1 V) cortwwr Er/7

••ÍC-tri.^: < i VitS&uá.

1'C't

lu ac^V 7 'Jirau, ^.Un^tu jLiwnat & vtmk . flj Kg * |

f {'J. ± ^jt&jtntAI r Qcwradujf.

J


'jíil

.:$,.j\

mfi.... vm cx zjw Ejíút. Lis/co. ^o-Mxchi...

Ofti JvfifWjft ;.rclromi 'lote JT :& V fie-/T' ^ »'


3

/I

*>o OE

imrnp U E jMjuii uUjjôvúLtt dia Rui;na ii •Jraíícia Jn Am AL

ria I'AuitritI IcL Capjtcrfo ^Gwniü' V.} iX Giovanni i,

tcjra.no . lie • ,/jer Giacomo Dracon•-•:/// jfai AI. Xi

-

lU


V

\

0

' . •

• L K r

R. f t

/ «

&

n

o

yjW&Ltuj ^xrmuj jirmiOna.- noux Anuòotx rmm\i ex omnij tcM

YÍJ estime Oockmù coUmntium . /

. I? -WbbvAJ Samutí. H*nnn4 W

. '*' J JÊL O rs í f

%

[S3 '

QL

LI' ^ i / a. ;

j - • '*;?)

« /--, / -

. ru mu 'caí . m*«

> -

4

^ H p L j^Mtmod^à^-S. Cum '

rxlt MXfauiû ffrcntyLtf fiàdantiàji PP CÂrnauù^lH J

X i l'-Atmdi%oJtna. ail'Âmius dijiibona

ÍÍ A

i »

jJÈL .1,

' 'Í'i

1

• .

I


mi-anus ijfianus Alexinkirmtytr&tjjiMfim* Ali

xut ipJ j ÍN _ ^ W I'd - ^ L1

caujij afè Auqumum Itfhmãíu, àonec inteH feüfc*

^ m anptéufflui. Whuí Tïajatio jitUritmt ,


I ï ! ^ ) f ' n-

B

* 'S)

I

r

ÍÁ

j\,3jUaUJO jíi ir, ' \ '

" To

J.Al

• 0

/• Oi

"*' . s .

çamim T> V

* IJ .

ú í V

©Si.

A - n * •• ? ; - 1

CKjw? U momo. v^t. noj-xzcn^natos ãoj %JtrmUmm tsU,:..

00 } Ûrni he «-0.1*7 i. V • • ' • " '

Y

á

4

fl&ä J

JU ä* I

' j / • •— â^t^ V- «

• IjJjH'usos Lwâcmiyj c^ .c o .. Zacmo Jacelcn r.l^

Já UÍrmctxiu. yy. * T T\ JúitonéMi^ruJ i , A- . —> -í•

f f

L

• > fS'' • >

. I

«ACI

\

4

1 /> VWÍ--^ • * p

zeíftíir . _ WÍW .. rrtuúu&Zhfj mc. >

Matk'a< fe,. AeríTt ^ V Í Í

• ^

. ft.

a

ráíí

f ;

í . — - -

ApftlãUJúJ Áijípinoj^úú) ik. Nwirnento J,* JcnràUim*dmtUY h 1 •

fk Por: d D.tjoù MariaJozt,... jmlr y /u

va JUL lahacto ÜWJUÀRA. MILITO :: J

» •

/

1

Í^V

0

H "Y / /

- Cxjt. W cunctnímo; & JMj&m* ç&uj.

nr) t í. l.iic m le Forma • , colh ; ; - Dt'o^ ^bnhoia. JZ

-ne if iV.sï. pm-fnï -> H ^ - - ;

Vu J:;

.u

J"

—r í

V ;

«

• I

l6<

h- 3\ T 1

^

W

J;

jípi Uif

í

V/


; •/

4

g -

i. .^H V/

*

í

o


,JF

lã 1 > ' " ' , . )

fßAjyiausoj Qja-torioj ^ Po nicos Mia,"athtikta. da tfátiàe: deremjiiimoi Vtùjfarim

" IL yej iie Portugal, COMV'ÄM por Oidii JbvrirnsutJUtluio. £ 'V 7 '

^nÍKhm\ IcJntá À ait t7#* J,tom. DD V,

-

*

V?' >

• -ütt. • •

Ö

V *

Ausoj LOmvcrMe 1\>)< .

"-—y /ro V •-"" ... a.olOS)

CRJ

I . ot '

V:.L J'' J

'

*

•o

A:


-A-

V

VL^ •

V

*

i/^iP -

. \>.Jtk

. I

7

• &

I ( - " >

•• «A . -

^


i

\

- H

I

' ' - ' - i Ä /

1ApmaiumTJtJuih,Utwc;

/ : ~ Á^rovmtk

dt, z M on J ils J! Tr.&twü ia Juripaitu

Ifo act hlt^vJCdrnlmtlaÇxrmo

Or^eml^cy». am now co y la froWmh il %rtu

tit j er ? Iro Crathtck, I'>•

II VII

' > — *' ' < .

'

o 4í t

j. * •

rife • ,

(J ' j. "

r . •• -V

3*1

ft

»

O

-

O

»

1

'V

• • .

>

7

g

4

7 •


• i ••

/

r

í •

v. . *

-

o

m

• m

o

nfr "

~5

c

Ctfc

W

• o


\

C:

L

r*

« *

!

y

«

; f.


r %

J"* 3 k V

' • - í •

• i


U")

vL

N #

jjulyuj£ L.JJLJÔuAnsu llddouriisi. Phiiojo Plaue UJ uj Ê PlúLtOtUCÜti . L.

'impmt-íu Antoni u Jnfr, at M..'Antonini JQffîiopki.

« j ( lucra . Intcrpmai>onjLj£* Notü iHuHmvirfaíiatiuj Üi&mLx

w& . lu J V. L. Can. Car not. ju/iu Cb Y" Rig is in uíitm v^rcrpjj. f » & C,

•D dji'iini. 'Pajrif./pTzkritum n mtmtfi&im jserijutJtta.. _/locxdun-t Jrlr

metis ilrinc D to*' : ah ApUjo ^vtritw .• •> in«rto,sëà antäjuooorirtort)

I : attiw v.-.vendit \léíioi DUdplin r i Platanis Epitome.

' in calce) 's\Íe,

V v '

_ .? fu-wlcm ^-jwiúí CAuym^ vi. not uttvL: OjJtra. omnia^aí. ex/aaa

ijuibut Mftuntr- JP. Colvii^Jiiio: i.. Opt vitivti j. Co ^t'jpi

mtnïij^ji^'jiJ-^

xu.ua. ütrTon.\ulcanium d^ruy i/(m. ^vin'm'Ii 1 m it PhiloiOph-Nxturxu, ci^ú m ontiijuii ditionit. in|ct(éítuy AtDofr

Piatonis. Z"' À*- Philo Joph.SA'orzIi -, S^'dnSyliojiimo Catißoftco.—^iUr At Deo Secra.tU.— r /jUr

it t^uv. Y ume tú J\riit6tclí tributo, ad vtrtum jî«-^ wq>vt[íuj.— Jjorida otvt\xtc,r|)ta

O- vt Mum ^Dijicrtatienum aiJlpulíjo coram Populo Girtk&^m. 4 JFratojJ- fiaWarwrn^yCMfUm Excír-

^tíjrtm j3.ifthiuj rutum^í Tula tritium Piantiníífm^in antiíj- til it. n quatuor ^iGroi i ut r iluta. ~Jrfdmen--a

-^--..y - iJiiror-^iptiltjanor.


m

H

•V • ,v. ;

M. VA«—

(

1

• / •

mm y V «v| ° '

J^cjuilinus[ QdùSdîJtvonuj)Jíc^toum. Yi ErncojòájJlO,

A:

%

y

r>

> I-

Î

\

V

/O

•'il

(y

r "

•M.

S .

. , ; -is- X

>

••

r

i

y-

-A

xV

a ( ^ j iC


f -w

7

! __ -

^ic.j. r JV^aytód«^ .Cfe an. ifòy.

•r

• f

I

^V^f" • ExeauiÁi iq\unc.r:.iJaíç^lL

C Í

More magazines by this user
Similar magazines