Register and win! - Harald Nyborg

harald.nyborg.dk

Register and win! - Harald Nyborg

Veiligheidsinstructies

Lees vóór het eerste gebruik

van uw apparaat deze originele

gebruiksaanwijzing, ga navenant te werk

en bewaar deze voor later gebruik of voor

een latere eigenaar.

• Neem de veiligheidsaanwijzingen van

uw hogedrukreiniger in acht.

• De hogedrukstraal op het hogedrukpistool

pas activeren indien de T-Racer

zich op het te reinigen oppervlak bevindt.

• Er mogen zich geen andere personen

in de onmiddellijke buurt van de reinigingskop

bevinden.

• Voorzichtig terugstoot! Voor veilige positie

zorgen en hogedrukpistool met

verlengbuis resp. handgreep goed vasthouden.

• Bij beëindiging van het reinigen de hogedrukreiniger

uitschakelen. Bij werkzaamheden

aan de T-Racer moet deze

ook van het hogedrukpistool gescheiden

worden.

• Maximale watertemperatuur 60 °C

(neem de instructies van uw hogedrukreiniger

in acht).

Symbolen op het toestel

Gevaar!

Tijdens de werking niet onder de

rand van de T-Racer grijpen!

Beschrijving apparaat

Controleer bij het uitpakken de inhoud van

de verpakking op ontbrekende toebehoren,

of beschadigingen. Neem bij transportschades

contact op met uw leverancier.

Zie pagina 2, afbeelding

1 Behuizing

2 Bajonetaansluiting met veiligheidshuls

3 Verlengpijp

4 Hogedruksproeier

5 Roterende arm

Reglementair gebruik

De T-Racer is ideaal voor het reinigen van

verschillende soorten vloeren en muren zoals

bijvoorbeeld hout, kunststof, beton, tegels

en natuursteen. Gebruik de T-Racer

uitsluitend voor het privé-huishouden.

Gebruik

Instructie: Tijdens de zuigfunctie van de

hogedrukreiniger in elk geval de extra waterfilter

van Kärcher (bestelnummer:4.730-

059.0) gebruiken.

Vloeren reinigen

De T-Racer met de verlengpijpen bevestigen

op het hogedrukpistool.

Afbeelding

1 Verlengpijp in de bajonetaansluiting

van het hogedrukpistool drukken, dan

90° draaien tot de buis vastklikt.

2 De veiligheidshuls vastdraaien.

Dat proces ook herhalen bij de andere verbindingen.

Instructies voor de reiniging

• Vrije oppervlakken voor het gebruik van

de T-Racer vegen om een beschadiging

van de sproeiers te vermijden.

• De T-Racer is niet geschikt om te schuren

of schrobben!

Voorzichtig

Afbeelding

Niet over vrijstaande hoeken gaan!

Muren reinigen

De T-Racer direct op het hogedrukpistool

bevestigen.

1 Bajonetaansluiting van de T-Racer in

de aansluiting van het hogedrukpistool

drukken, dan 90° draaien tot de buis

vastklikt.

2 De veiligheidshuls vastdraaien.

Voorzichtig

Afbeelding

Houd het hogedrukpistool bij het reinigen

van muren altijd met beide handen vast.

Nederlands 11

More magazines by this user
Similar magazines