Register and win! - Harald Nyborg

harald.nyborg.dk

Register and win! - Harald Nyborg

Sikkerhedsanvisninger

Læs original brugsanvisning inden

første brug, følg anvisningerne

og opbevar vejledningen til senere

efterlæsning eller til den næste ejer.

• Følg højtryksrenserens sikkerhedsanvisninger

• Højtryksstrålen må først udløses, når T-

Racer ligger an mod rengøringsfladen

• Der må ikke være andre personer i

umiddelbar nærhed af rengøringshovedet.

• Forsigtig tilbagestød! Sørg for en stabil

position og hold godt fast i højtrykspistolen

med forlængerrøret, hhv. håndtaget.

• Hvis rensningen er afsluttet skal højtryksrenseren

slukkes. Ved arbejder på

T-Racer skal den yderligere adskilles

fra højtrykspistolen.

• Maksimal vandtemperatur 60 °C (se anvisningerne

til højtryksrenseren).

Symboler på maskinen

Fare!

Grib ikke under T-Racers kant under

driften!

Beskrivelse af apparatet

Kontroller pakningens indhold for manglende

tilbehør eller beskadigelser, når den

pakkes ud. Kontakt Deres forhandler i tilfælde

af transportskader.

Se side 2, figur

1 Hus

2 Bajonettilslutning med sikringshylster

3 Forlængerrør

4 Højtryksdyse

5 Rotorarm

Anvendelse

Bemærk: Ved sugedrift af højtryksrenseren

skal der yderligere bruges et Kärchervandfilter

(bestillings-nr.:4.730-059.0).

Rensning af gulve

Fastgør T-Racer med forlængerrøret på

højtrykspistolen.

Figur

1 Tryk forlængerrøret ind i højtrykspistolens

bajonettilslutning og drej det så

90°, indtil det går i hak.

2 Skru sikringshylsteret fast.

Gentag denne procedure også ved de andre

forbindelser.

Henvisninger til rengøring

• Frie flader bør vendes væk, før T-Racer

anvendes, for at undgå at dyserne beskadiges.

• T-Racer er ikke egnet til at skure eller

skrubbe!

Forsigtig

Figur

Kør ikke over kanter!

Rensning af vægge

Fastgør T-Racer direkte på højtrykspistolen.

1 Tryk T-Racers bajonettilslutning ind i

højtrykspistolens tilslutning, drej den

90° indtil den går i hak.

2 Skru sikringshylsteret fast.

Forsigtig

Figur

Hold højtrykspistolen altid fast med

begge hænder hvis du renser vægge.

Bestemmelsesmæssig anvendelse

T-Racer er ideel til at rengøre gulv– og

vægflader med forskellige overflader som

træ, kunststof, beton, fliser og natursten. T-

Racer må kun anvendes til privat brug.

Dansk 17

More magazines by this user
Similar magazines