Register and win! - Harald Nyborg

harald.nyborg.dk

Register and win! - Harald Nyborg

Hjælp ved fejl

Højtryksrenseren opbygger ingen tryk

eller pulserer ikke.

Afmonter dyserne, kontroller dyserne

for beskadigelser, skyl T-Racer med

klart vand og monter derefter dyserne

igen.

Rense højtryksdysen

Figur

1 Fjern clipsen.

2 Træk højtryksdysen ud.

3 Rens den under klart vand, udskift om

nødvendigt.

4 Sæt højtryksdysen ind.

5 Sæt clipsen på.

Generelle henvisninger

Tip

Du kan bruge strålerørforlængeren med

hvert Kärcher tilbehør.

Pleje

Rens maskinen med en fugtig klud efter

brugen.

Miljøbeskyttelse

Emballagen kan genbruges. Smid

ikke emballagen ud sammen med det

almindelige husholdningsaffald, men aflever

den til genbrug.

Udtjente apparater indeholder værdifulde

materialer, der kan og bør afleveres

til genbrug. Aflever derfor

udtjente apparater på en genbrugsstation

eller lignende.

Henvisninger til indholdsstoffer

(REACH)

Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer finder

du på:

http://www.karcher.de/de/unternehmen/

umweltschutz/REACH.htm

Reservedele

Benyt udelukkende originale reservedel fra

KÄRCHER. Bag i denne betjeningsvejledning

finder De en oversigt over reservedele.

Garanti

I de enkelte lande gælder de af vore forhandlere

fastlagte garantibetingelser.

Eventuelle fejl på apparatet afhjælpes gratis

inden for garantien, såfremt fejlen kan tilskrives

en materiale- eller produktionsfejl.

Hvis De ønsker at gøre garantien gældende,

bedes De henvende Dem til Deres forhandler

eller nærmeste kundeservice

medbringende kvittering for købet.

18 Dansk

More magazines by this user
Similar magazines