Register and win! - Harald Nyborg

harald.nyborg.dk

Register and win! - Harald Nyborg

Sikkerhetsanvisninger

Før første gangs bruk av apparatet,

les denne originale bruksanvisningen

, følg den og oppbevar den for

senere bruk eller for overlevering til neste

eier.

• Gjør deg kjent med sikkerhetsanvisningene

for høytrykksvaskeren.

• Høytrykkstrålen fra høytrykkspistolen

må først utløses når T-Racer befinner

seg på flaten som skal rengjøres.

• Det må ikke befinne seg andre personer

i umiddelbar nærhet av rengjøringshodet.

• Forsiktig, rekyl! Sørg for at du står støtt,

og holder godt fast i forlengerrøret eller

håndtaket.

• Ved avslutning av rengjøringen slå av

høytrykksvaskeren. Ved arbeid på T-

Racer skal den skilles fra høytrykkspistolen.

• Maksimal vanntemperatur 60 °C (følg

instruksjonene for din høytrykkspyler).

Symboler på maskinen

Fare!

Ikke grip under kanten på T-Racer

under bruk!

Beskrivelse av apparatet

Kontroller ved utpakkingen at innholdet i

pakken er komplett og uskadd. Kontakt din

forhandler ved eventuelle transportskader.

Se side 2, figur

1 Hus

2 Bajonettlås med sikringshylse

3 Forlengerrør

4 Høytrykksdyse.

5 Rotorarm

Anvendelse

Merk: Ved sugedrift av høytrykksvaskeren

bruk ubetinget i tillegg KÄRCHER vannfilter

(Bestillingsnr.:4.730-059.0).

Rengjøre gulv

T-Racer festes med forlengelsesrøret til

høytrykkspistolen.

Figur

1 Trykk forlengerøret inn i bajonettilkoblingen

på høytrykkspistolen, og drei 90°

slik at den går i inngrep.

2 Skru fast sikringshylsen.

Gjenta denne prosessen også med de to

andre tilkoblingene.

Anvisninger for rengjøring

• Utendørs flater skal feies før bruk av T-

Racers, for å unngå skader på dysene.

• T-Racer egner seg ikke til skuring eller

skrubbing!

Forsiktig!

Figur

Maskinen må ikke kjøres utover kanter!

Rengjøre veggflater

T-Racer festes direkte til høytrykkspistolen.

1 Trykk forlengerør inn i tilkoblingen på

høytrykkspistolen, og drei 90° slik at

den går i inngrep.

2 Skru fast sikringshylsen.

Forsiktig!

Figur

Hold høytrykkspistolen med begge hender

ved rengjøring av veggflater.

Forskriftsmessig bruk

T-Racer er den ideelle løsningen for rengjøring

av terasser, heller og veggflater i

ulike materialer, slik som tre, plast, betong,

fliser og naturstein. T-Racer må kun brukes

til private formål.

Norsk 19

More magazines by this user
Similar magazines