Register and win! - Harald Nyborg

harald.nyborg.dk

Register and win! - Harald Nyborg

Säkerhetsanvisningar

Läs bruksanvisning i original

innan aggregatet används första

gången, följ anvisningarna och spara

driftsanvisningen för framtida behov, eller

för nästa ägare.

• Beakta säkerhetsanvisningarna för din

högtryckstvätt.

• Aktivera inte handsprutans stråle förrän

T-Racer befinner sig på rengöringsytan.

• Inga andra personer får befinna sig i

omedelbar närhet av rengöringshuvudet.

• Observera, rekyl! Stå stadigt och håll

fast handsprutan med förlängningsröret,

eller handtaget, ordentligt.

• Stäng av högtryckstvätten efter avslutat

rengöringsarbete. Vid arbeten på T-

Racer ska denna också skiljas från

handsprutan.

• Maximal vattentemperatur 60 °C (beakta

anvisningarna för högtryckstvätten).

Symboler på aggregatet

Fara!

Greppa inte under kanten på T-

Racer när arbete pågår!

Beskrivning av aggregatet

Kontrollera vid uppackningen att inga tillbehör

saknas eller är skadade. Kontakta återförsäljaren

om skador uppkommit vid

transporten.

Se sida 2, Bild

1 Hölje

2 Bajonettfattning med säkringshylsa

3 Stålrör

4 Högtrycksmunstycke

5 Rotorarm

Användning

Anvisning: När högtryckstvätten arbetar i

sugmodus måste ovillkorligen KÄRCHERvattenfilter

(beställnr. 4.730-059.0) användas.

Rengöring av golvytor

Fäst T-Racer med förlängningsröret på

handsprutan.

Bild

1 Tryck in förlängningsrör i bajonettfattningen

på handsprutan och vrid sedan

90°, tills röret hakar fast.

2 Drag fast säkringshylsan.

Upprepa detta arbetssteg vid de andra anslutningarna.

Hänvisningar för rengöring

• Fria ytor ska sopas innan T-Racer används;

detta för att förhindra skador på

munstyckena.

• T-Racern är inte lämplig till polering eller

skrubbning!

Varning

Bild

Kör inte över fristående hörn!

Rengöring av väggytor

Fäst T-Racer direkt på handsprutan.

1 Tryck in den bajonettfattning som finns

på T-Racer i fästet på handsprutan, vrid

sedan 90° tills den hakar fast.

2 Drag fast säkringshylsan.

Varning

Bild

Håll alltid handsprutan med båda händerna

vid rengöring av väggar.

Ändamålsenlig användning

T-Racer är perfekt för rengöring av golv–

och väggytor i olika ytskikt, som trä, plast,

betong, plattor och natursten. T-Racer är

endast avsedd för användning i privathushåll.

Svenska 21

More magazines by this user
Similar magazines