Register and win! - Harald Nyborg

harald.nyborg.dk

Register and win! - Harald Nyborg

Curăţarea pereţilor

Fixaţi aparatul T-Racer direct la pistolul sub

presiune.

1 Împingeţi racordul tip baionetă al

aparatului T-Racer în racordul pistolului

sub presiune, apoi rotiţi cu 90°, până

când se blochează.

2 Fixaţi bucşa de siguranţă prin răsucire.

Atenţie

Figura

La curăţarea pereţilor ţineţi întotdeauna

pistolul sub presiune cu ambele mâini.

Remedierea defecţiunilor

Aparatul nu pulsează şi nu creează

presiune.

Demontaţi dezele de înaltă presiune,

verificaţi dacă prezintă defecţiuni,

spălaţi tot aparatul T-Racer cu apa

curată, după care montaţi la loc duzele

de înaltă presiune.

Curăţarea duzei de înaltă presiune

Figura

1 Îndepărtaţi clema.

2 Scoateţi duza de înaltă presiune.

3 Curăţaţi duza de înaltă presiune sub

apă curată, dacă este nevoie, înlocuiţio.

4 Introduceţi la loc duza de înaltă

presiune.

5 Montaţi clema.

Observaţii generale

Indiciu

Puteţi folosi ţevile prelungitoare cu orice

accesorii Kärcher.

Protecţia mediului înconjurător

Materialele de ambalare sunt

reciclabile. Ambalajele nu trebuie

aruncate în gunoiul menajer, ci trebuie

duse la un centru de colectare şi

revalorificare a deşeurilor.

Aparatele vechi conţin materiale

reciclabile valoroase, care pot fi

supuse unui proces de revalorificare.

Din acest motiv, vă rugăm să apelaţi la

centrele de colectare abilitate pentru

eliminarea aparatelor vechi.

Observaţii referitoare la materialele

conţinute (REACH)

Informaţii actuale referitoare la materialele

conţinute puteţi găsi la adresa:

http://www.karcher.de/de/unternehmen/

umweltschutz/REACH.htm

Piese de schimb

Utilizaţi numai piese de schimb KÄRCHER

originale. Lista pieselor de schimb se află la

sfârşitul acestor instrucţiuni de utilizare.

Garanţie

În fiecare ţară sunt valabile condiţiile de

garanţie publicate de distribuitorul nostru

din ţara respectivă. Eventuale defecţiuni

ale acestui aparat, care survin în perioada

de garanţie şi care sunt rezultatul unor

defecte de fabricaţie sau de material, vor fi

remediate gratuit. Pentru a putea beneficia

de garanţie, prezentaţi-vă cu chitanţa de

cumpărare la magazin sau la cea mai

apropiată unitate de service autorizată.

Îngrijirea

După utilizare, curăţaţi aparatul cu o cârpă

umedă.

40 Româneşte

More magazines by this user
Similar magazines