03.02.2014 Views

Dostawcy systemów ERP w Polsce - MSI Polska

Dostawcy systemów ERP w Polsce - MSI Polska

Dostawcy systemów ERP w Polsce - MSI Polska

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Raport <strong>MSI</strong><br />

<strong>Dostawcy</strong> systemów <strong>ERP</strong> na polskim rynku<br />

Moduły dla produkcji<br />

Producent/dostawca w <strong>Polsce</strong><br />

WWW<br />

System <strong>ERP</strong><br />

Rok produkcji<br />

Rok pierwszego wdrożenia<br />

w produkcji w <strong>Polsce</strong><br />

Partnerzy we wdrażaniu<br />

lub wyłączni dystrybutorzy w <strong>Polsce</strong><br />

przygotowanie produkcji<br />

wyznaczanie kosztów produkcji<br />

tworzenie budżetu dla każdego<br />

procesu produkcyjnego<br />

ustalanie terminarza produkcji<br />

planowanie<br />

prognozowanie<br />

zdolności produkcyjnych<br />

SCM – zarządzanie łańcuchem dostaw<br />

kontrola procesu produkcji<br />

sprzedaż i dystrybucja<br />

wyprodukowanych dóbr<br />

Abas Software AG/Infar**<br />

www.infar.com.pl,<br />

www.abas.com.pl<br />

abas Business<br />

Software<br />

1975 1996 x x x x x x x<br />

Asseco Business Solutions www.assecobs.pl safo.biz 1999 2001 x x x x x x x x x<br />

Asseco Business Solutions www.assecobs.pl Softlab SQL 2000 2000 x x x x x x x x x<br />

BPSC (Biuro Projektowania<br />

Systemów Cyfrowych) SA<br />

www.bpsc.com.pl Impuls 5 1997* 1997 x x x x x x x x x<br />

BPSC/ZETO SA w Poznaniu www.zeto.com.pl Impuls 5 1997 1997 x x x x x x x x x<br />

CDC Software/Oktasoft** www.oktasoft.pl iRenesans 1994 1994 x x x x x x x x x<br />

ComArch www.comarch.com/cdn CDN XL 1995 2002 sieć partnerów* x x x x x x x x x<br />

Digitland<br />

www.digitland.com.pl<br />

DIGITLAND<br />

ENT<strong>ERP</strong>RISE<br />

1997 1997 x x x x x<br />

Epicor Software Corporation/<br />

Epicor Software Poland<br />

Epicor Software Corporation/<br />

Epicor Software Poland<br />

ETOB-RES, Przedsiębiorstwo<br />

Informatyki<br />

Exact Software Poland**<br />

HEUTHES<br />

Humansoft<br />

IBS <strong>Polska</strong> (International<br />

Business Systems)**<br />

IFS AB/IFS Poland (Industrial<br />

and Financial Systems Poland)<br />

Infor Global Solutions/Infor<br />

Global Solutions <strong>Polska</strong><br />

Infor Global Solutions/S&T<br />

Services <strong>Polska</strong><br />

www.epicor.pl iScala 2.3 SR1 1978* 1993 Qumak-Sekom* x x x x x x x x x<br />

www.epicor.pl Vantage 8.03.400 2007* 2007 Venco x x x x x x x x x<br />

www.etobres.pl Komadres.M 2004 2006 x x x x x x x x x<br />

www.exact.pl<br />

www.isof.pl,<br />

www.heuthes.pl<br />

www.humansoft.pl<br />

www.ibs.com.pl<br />

Exact Globe 2003<br />

Enterprise<br />

1992 1992 x x x x x x x x x<br />

ISOF* 2000 2000 x x<br />

ASW 5.50 IBS<br />

Enterprise 6.0<br />

2003 2003 x x x<br />

humansoft HermesSQL<br />

1995-<br />

2005<br />

2005 x x x x x x x x x<br />

www.IFSWORLD.com/pl IFS Applications 2007 1997 x x x x x x x x x<br />

http://pl.infor.com<br />

www.snt.pl<br />

Infor <strong>ERP</strong> LN (linia<br />

Baan)*<br />

Infor <strong>ERP</strong> LN<br />

(Baan)<br />

/1994 1994 S&T, Trax, Hogart x x x x x x x x x<br />

1978 1992<br />

S&T Services<br />

<strong>Polska</strong><br />

x x x x x x x x x<br />

Infor Global Solutions/TRAX www.trax.com.pl Infor <strong>ERP</strong> Adage 1998 TRAX SA x x x x x x x x<br />

Infor Global Solutions/TRAX www.trax.com.pl Infor <strong>ERP</strong> Blending 1992* TRAX SA x x x x x x x x<br />

Infor Global Solutions/TRAX www.trax.com.pl Infor <strong>ERP</strong> SL 1983* 2005 TRAX SA x x x x x x x x x<br />

Infor Global Solutions/TRAX www.trax.com.pl Infor <strong>ERP</strong> XA 1978* 1993 TRAX SA x x x x x x x x x<br />

Jeeves Information Systems AB www.jeeves.pl Jeeves Universal 1992 2001 x x x x x x x x<br />

Junisoftex<br />

www.junisoftex.pl<br />

Perfect-Ekspert<br />

SQL<br />

2003<br />

(2007)<br />

2004 x x x x x x x x x<br />

Lawson Software/Lawson<br />

Software <strong>Polska</strong><br />

www.lawson.com/<br />

poland<br />

Lawson M3 7.1 2007*<br />

Macrologic www.macrologic.pl Xpertis 1990 x x x x x x x x x<br />

34 CZERWIEC 2008 www.msipolska.pl<br />

* uzupełnienie informacji z tabeli na www.msipolska.pl, ** dane <strong>MSI</strong> <strong>Polska</strong>


Systemy <strong>ERP</strong> na polskim rynku<br />

Moduły dla produkcji<br />

Środowisko<br />

obsługa magazynu<br />

magazyn wysokiego składowania<br />

elementy lean manufacturing<br />

zarządzanie zmianami produktów<br />

kontrola jakości produktu<br />

optymalizacja produkcji<br />

obsługa kodów kreskowych, RFID<br />

dodatkowe<br />

nowe funkcje wprowadzone w 2007<br />

sprzęt<br />

system operacyjny<br />

system baz danych<br />

Współpraca z innymi systemami<br />

Liczba wdrożeń w produkcji<br />

w <strong>Polsce</strong> (w 2007 r.)<br />

Przykłady wdrożeń<br />

w produkcji w 2007 r.<br />

Branża przemysłowa<br />

reprezentowana przez klientów<br />

(procent lub liczba)<br />

x x dowolny<br />

x x x x x x x tak* Intel<br />

Linux, Unix,<br />

Windows<br />

Windows<br />

Serwer*<br />

własny,<br />

oobiektowy<br />

Oracle MES, EDI *<br />

x x x x x x x tak* PC Windows Serwer<br />

SQL Server<br />

2005<br />

EDI *<br />

x x x x x x IBM, Sun, HP AIX, Linux* Oracle<br />

MES, SCADA,<br />

CAD, EDI<br />

128 (29<br />

w 2007 r.)<br />

*<br />

budowlana<br />

(18)*<br />

x x x x x x Sun, IBM, HP AIX, Linux* Oracle<br />

SCADA, CAD,<br />

EDI<br />

10 (3 w<br />

2007 r.)<br />

Selfa SA,<br />

Airpol*<br />

chemiczna (1)*<br />

x x x x x x x tak*<br />

RISC, Intel,<br />

ALPHA<br />

UNIX, Windows*<br />

SQL Server,<br />

Oracle<br />

EDI *<br />

x x x x x x x tak* tak* 32-/64-bitowy Windows SQL Server EDI*<br />

672 (177<br />

w 2007 r.)<br />

* *<br />

x x x x tak*<br />

IBM, Sun, HP,<br />

Intel Pentium<br />

Windows*<br />

Oracle Database,<br />

IBM DB2<br />

Multifarb<br />

(2006)*<br />

*<br />

x x x x x x x tak* tak* Windows SQL Server XML-EDI ok. 300* * *<br />

x x x x x x x tak*<br />

x x x x x x x x tak*<br />

Windows, Unix,<br />

Linux<br />

Windows<br />

200x/XP/Vista<br />

Progress, SQL<br />

Server<br />

CAD * 3 *<br />

SQL Server 8 * *<br />

x x x Windows* SQL Server<br />

x tak* tak* PC Linux, Windows PostgreSQL 27 *<br />

x tak* Windows* SQL Server EDI<br />

65 (7 w<br />

2007 r.)<br />

x x x x iSeries OS/400 DB2<br />

x x x x x x x tak* tak* * Windows* RDBMS*<br />

x x x x x x x tak* tak*<br />

x x x x x x x tak* tak*<br />

RISC/Power, Sun<br />

SPARC*<br />

system niezależny<br />

od sprzętu<br />

x x x x x x tak* platforma Intel<br />

x x x x x x tak* platforma Intel<br />

x x x x x x x tak* platforma Intel<br />

x x x x x x x<br />

x x x x x x x<br />

Advanced<br />

Planner*<br />

workflow*<br />

x x x x x x x x<br />

HP-UX/AIX*<br />

Oracle/IDS/<br />

DB2*<br />

* Oracle, DB2* *<br />

Windows 2003<br />

Server<br />

Windows 2003<br />

Server<br />

Windows 2003<br />

Server<br />

SQL Server<br />

2005*<br />

SQL Server<br />

2005*<br />

SQL Server<br />

2005*<br />

MES, SCADA,<br />

CAD, *<br />

MES, SCADA,<br />

CAD, EDI<br />

57* *<br />

40 (5 w<br />

2007 r.)<br />

ZPAS,<br />

ZPU, *<br />

budowlana<br />

(8%)*<br />

*<br />

budowlana<br />

(3%)*<br />

* chemiczna*<br />

* chemiczna*<br />

CAD, EDI 11 * elektroniczna*<br />

IBM i5 OS/400 DB2 UDB CAD, EDI 6 elektroniczna*<br />

PC<br />

IBM, HP, Sun,<br />

Intel<br />

Windows<br />

Windows<br />

XP/NT/2000<br />

SQL Server<br />

2005<br />

SQL Server<br />

6.0*<br />

MES, CAD,<br />

EDI<br />

*<br />

*<br />

x x x x x x PC<br />

MacroSERVER<br />

- Linux*<br />

MacroBASE<br />

123 (66<br />

w 2007 r.)<br />

www.msipolska.pl CZERWIEC 2008<br />

35


Raport <strong>MSI</strong><br />

<strong>Dostawcy</strong> systemów <strong>ERP</strong> na polskim rynku<br />

Moduły dla produkcji<br />

Producent/dostawca w <strong>Polsce</strong><br />

WWW<br />

System <strong>ERP</strong><br />

Rok produkcji<br />

Rok pierwszego wdrożenia<br />

w produkcji w <strong>Polsce</strong><br />

Partnerzy we wdrażaniu<br />

lub wyłączni dystrybutorzy w <strong>Polsce</strong><br />

przygotowanie produkcji<br />

wyznaczanie kosztów produkcji<br />

tworzenie budżetu dla każdego<br />

procesu produkcyjnego<br />

ustalanie terminarza produkcji<br />

planowanie<br />

prognozowanie zdolności<br />

produkcyjnych<br />

SCM - zarządzanie łańcuchem dostaw<br />

kontrola procesu produkcji<br />

sprzedaż i dystrybucja<br />

wyprodukowanych dóbr<br />

Meritus 2** www.meritus.pl MerSoft<br />

1990-<br />

2005<br />

2003 x x x x x x x x x<br />

Microsoft<br />

www.microsoft.<br />

pl/dynamics<br />

Microsoft Dynamics<br />

AX 4.0<br />

2006* 2000 x x x x x x x x x<br />

Microsoft<br />

www.microsoft.<br />

pl/dynamics<br />

Microsoft Dynamics<br />

NAV 5.0<br />

2007* 1995 x x x x x x x x x<br />

Microsoft/7milowy<br />

www.7milowy.pl<br />

Microsoft Dynamics<br />

AX 4.0<br />

1998 * x x x x x x x x<br />

Microsoft/Bonair<br />

www.bonair.com.pl<br />

Microsoft Dynamics<br />

AX 4.0<br />

1998 2000 x x x x x x x<br />

Microsoft/Centrum Komputerowe<br />

ZETO<br />

www.ckzeto.com.pl<br />

Microsoft Dynamics<br />

AX 4.0<br />

2006 * x x x x x x x x x<br />

Microsoft/Columbus <strong>Polska</strong><br />

www.columbusit.pl<br />

Microsoft Dynamics<br />

AX, NAV<br />

1986 1995 x x x x x x x x x<br />

ODL www.odl.com.pl PolkaSQL 1997 1998 x x x x x x x<br />

Oracle Corporation/Oracle<br />

<strong>Polska</strong><br />

www.oracle.com/pl<br />

Oracle E-Business<br />

Suite<br />

1988 1996<br />

ABG Ster-Projekt,<br />

Abi Soft*<br />

x x x x x x x x x<br />

Oracle Corporation/Oracle<br />

<strong>Polska</strong><br />

www.oracle.com/pl<br />

JD Edwards<br />

EnterpriseOne<br />

1977 1991<br />

Normax,<br />

Deloitte CE<br />

x x x x x x x x<br />

Oracle Corporation/Hogart<br />

Business Systems<br />

www.hogart.com.pl Oracle JD Edwards 1995 1999<br />

Hogart Business<br />

Systems<br />

x x x x x x x x x<br />

PC Guard** www.pcguard.pl Graffiti <strong>ERP</strong> 2000 2001 x x x x x x x x x<br />

proALPHA Software AG/proAL-<br />

PHA <strong>Polska</strong><br />

PSIPENTA GmbH/PSI Produkty i<br />

Systemy Informatyczne<br />

www.proalpha.pl proALPHA 1992 2004 x x x x x x x x x<br />

www.psipolska.com PSIpenta 2008* 2005 x x x x x x x x x<br />

QAD/QAD <strong>Polska</strong><br />

www.qad.com,<br />

www.qad.pl<br />

QAD Enterprise<br />

Applications<br />

2007 1993 x x x x x x x x x<br />

www.rekord.com.pl<br />

Rekord.<strong>ERP</strong><br />

REKORD Systemy Informatyczne<br />

1998-<br />

2008<br />

1998 x x x x x x x x x<br />

Sage Symfonia<br />

www.symfonia.pl<br />

<strong>ERP</strong> Symfonia<br />

Forte<br />

2007<br />

SAP AG/SAP <strong>Polska</strong> www.sap.pl SAP <strong>ERP</strong> /1995 1995 SAP <strong>Polska</strong>* x x x x x x x x x<br />

SAP AG/7milowy www.7milowy.pl SAP <strong>ERP</strong> 1972 2006* x x x x x x x x x<br />

SAP AG/BCC www.bcc.com.pl SAP <strong>ERP</strong> /1995 1995 x x x x x x x x x<br />

SENTE Systemy Informatyczne www.sente.pl SENTE eSystem 2001 2004 x x x x x x x x x<br />

Simple** www.simple.com.pl SIMPLE.<strong>ERP</strong> 1999 2003 x x x x x x<br />

Systemy Informatyczne SYKOM www.sykom.pl SyKOF 1994 x x x x x x x x x<br />

TETA www.teta.com.pl TETA Constellation 1996 1996 BMM sp. z o.o. x x x x x x x x x<br />

Unifactor www.unifactor.pl UniFirma 1997 2001 x x x x x x x x x<br />

36 CZERWIEC 2008 www.msipolska.pl<br />

* uzupełnienie informacji z tabeli na www.msipolska.pl, ** dane <strong>MSI</strong> <strong>Polska</strong>


Systemy <strong>ERP</strong> na polskim rynku<br />

Moduły dla produkcji<br />

Środowisko<br />

obsługa magazynu<br />

magazyn wysokiego składowania<br />

elementy lean manufacturing<br />

zarządzanie zmianami produktów<br />

kontrola jakości produktu<br />

optymalizacja produkcji<br />

obsługa kodów kreskowych, RFID<br />

dodatkowe<br />

nowe funkcje wprowadzone w 2007<br />

sprzęt<br />

system operacyjny<br />

system baz danych<br />

Współpraca z innymi systemami<br />

Liczba wdrożeń<br />

w produkcji w <strong>Polsce</strong> (w 2007 r.)<br />

Przykłady wdrożeń<br />

w produkcji w 2007 r.<br />

Branża przemysłowa<br />

reprezentowana przez klientów<br />

(procent lub liczba)<br />

x x x x x x x<br />

PC, terminale<br />

znakowe<br />

AIX, HP-UX,<br />

Linux, Solaris*<br />

IBM IDS<br />

7.31/9.40/10.x<br />

x x x x x x x Windows XP*<br />

SQL Server,<br />

Oracle<br />

MES, EDI,<br />

CAD, SCADA<br />

Herbapol<br />

Lublin*<br />

x x x x x x x tak* Windows XP*<br />

SQL Server lub<br />

baza natywna<br />

EDI, MES,<br />

SCADA, CAD<br />

budowlana<br />

(20%)*<br />

x x x x x x x<br />

Dell, IBM, HP<br />

etc.*<br />

Windows, Vista<br />

SQL Server,<br />

Oracle<br />

różne* * budowlana (1)*<br />

x x x x x x tak* tak*<br />

platforma<br />

zgodna z Intel<br />

Windows 2003<br />

Server<br />

SQL Server,<br />

Oracle<br />

różne* *<br />

spożywcza,<br />

inne<br />

x x x x x x x tak*<br />

platforma Intel,<br />

IBM, HP, Dell*<br />

Windows, Unix<br />

(dla baz danych)<br />

SQL Server,<br />

Oracle<br />

EDI, CAD,<br />

MES, SCADA<br />

7 *<br />

elektroniczna,<br />

spożywcza<br />

x x x x x tak* Intel<br />

Microsoft Windows<br />

Server<br />

SQL Server,<br />

Oracle RDB<br />

MES, PDM,<br />

,SCADA*<br />

6 *<br />

budowlana<br />

(20%)*<br />

x x x x PC<br />

Windows 95/98/<br />

2000/XP/2003<br />

Sybase, SQL<br />

Serwer<br />

EDI 4<br />

Nanochem*<br />

x x x x x tak* tak*<br />

IBM, HP, Dell,<br />

Sun, Compaq<br />

Unix, Linux,<br />

Windows<br />

Oracle CAD, EDI 40 *<br />

x x x x x x x tak* tak*<br />

IBM, HP, Dell,<br />

Sun, Compaq, *<br />

Unix, Linux,<br />

Windows<br />

Oracle, IBM<br />

DB2*<br />

CAD, EDI 80 *<br />

x x x x x x x tak*<br />

Intel/AMD, IBM<br />

iSeries*<br />

Windows, Unix<br />

(HP, Sun, IBM)<br />

Oracle, SQL<br />

Server*<br />

MES, SCADA,<br />

CAD, EDI<br />

30<br />

Wix<br />

Filtron*<br />

budowlana,<br />

chemiczna*<br />

x x x x x x Windows* PostgreSQL<br />

CAD, EDI*<br />

x x x x x x x tak* PC Windows* Progress SolidWorks<br />

budowlana<br />

(20%)*<br />

x x x x x x x tak*<br />

Windows<br />

2000/2003*<br />

Oracle,<br />

DB2/400<br />

MES, WMS,<br />

SCADA*<br />

500 *<br />

x x x x x x x tak*<br />

serwery Unix i<br />

Windows*<br />

Unix, Windows*<br />

Progress Open<br />

Edge, Oracle<br />

moduły<br />

własne*<br />

ponad<br />

150<br />

Donako<br />

(2007)*<br />

elektroniczna<br />

(10%)*<br />

x x x x x x x tak* tak* PC Linux, Windows* Firebird SQL<br />

CAD, CAM,<br />

EDI, MES, *<br />

8 *<br />

budowlana<br />

(10%)*<br />

x x tak* Intel lub AMD* Windows*<br />

SQL Server<br />

2000/2005<br />

x x x x x x x dowolny<br />

dowolny (w tym<br />

open source)<br />

dowolny<br />

MES, SCADA,<br />

CAD, EDI<br />

*<br />

budowlana<br />

(34)*<br />

x x x x x x IBM, Dell, HP* Windows, Vista<br />

SQL Server,<br />

Oracle, PB2<br />

MES, SCADA,<br />

CAD, EDI<br />

16 * chemiczna (2)*<br />

x x x x x x x dowolny dowolny dowolny<br />

MES, SCADA,<br />

CAD, EDI<br />

ok. 80 *<br />

x x x x x x x tak*<br />

platforma<br />

intelowska<br />

Linus, Unix,<br />

Windows*<br />

Firebird 2.1 6<br />

Syntex,<br />

Mardom*<br />

budowlana (8)*<br />

x x x<br />

karty<br />

pracy<br />

PC<br />

Windows NT<br />

4.0/2000/XP*<br />

SQL Server<br />

2000/2005<br />

MES, CAD,<br />

EDI<br />

x bd x x x x x tak* Linux, Windows Progress* CAD, EDI 6 w 2007<br />

Posnet<br />

SA*<br />

budowlana<br />

(25%)*<br />

x x x x x x x HP<br />

Windows, Unix,<br />

Linux<br />

Oracle<br />

systemy klasy<br />

MES*<br />

21 *<br />

budowlana<br />

(3%)*<br />

x x x x x x x tak* tak* Intel*<br />

serwer: Windows<br />

2000*<br />

SQL Firebird* EDI Emet*<br />

budowlana<br />

(20%)*<br />

www.msipolska.pl CZERWIEC 2008<br />

37

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!