09.03.2014 Views

dodir... in touch - Istra

dodir... in touch - Istra

dodir... in touch - Istra

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MUZEJ GRADA UMAGA / MUSEO CIVICO DI UMAGO

U SURADNJI S VIRTUALNOM GALERIJOM & ART PRODUKCIJOM / IN COLLABORAZIONE CON LA GALLERIA VIRTUALE & PRODUZIONE ARTISTICA

EGOIST ARTZ & PARTZ

PREDSTAVLJA MULTIMEDIJALNI ART PROJEKT / PRESENTA IL PROGETTO ARTISTICO MULTIMEDIALE

ARTUM 2&12

2. UMAŠKI SALON [DODIR] / 2º SALONE DI UMAGO [IL TATTO]

NAKLADNIK / EDITORE

MUZEJ GRADA UMAGA / MUSEO CIVICO DI UMAGO

TRG SV. MARTINA / PIAZZA S. MARTINO

+385 98 225 892 / muzej.grada.umaga@pu.t-com / www.mgu-mcu.hr

ZA NAKLADNIKA / PER L’EDITORE

BILJANA BOJIĆ [biljanabojicst@gmail.com]

KONCEPT & UREDNIK KATALOGA / CONCETTO & REDAZIONE DEL CATALOGO

MAJA BRISKI

AUTOR & PRODUCENT PROJEKTA ARTUM, AUTOR TEME DODIR ARTUMa 2&12 & POSTAV IZLOŽBE

AUTORE & PRODUTTORE DEL PROGETTO ARTUM, AUTORE DEL TEMA [IL TATTO] DELL’ARTUM 2&12 & ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA

BILJANA BOJIĆ [kustos Muzeja grada Umaga / Conservatore del Museo civico di Umago]

SELEKTOR ARTUMa, KONCEPT & POSTAV IZLOŽBE / SELEZIONE DELL’ARTUM EFFETTUATA DA, CONCETTO & ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA

MAJA BRISKI

TEHNIČKI POSTAV IZOŽBE ARTUM 2&12 / ALLESTIMENTO TECNICO DELLA MOSTRA 2&12

BILJANA PETROVIĆ MARKEŽIĆ, BRANKA MILOŠEVIĆ, DEAN KOCIJANČIĆ, BILJANA BOJIĆ & MAJA BRISKI

LEKTOR / REVISIONE DEI TESTI NIVES FRANIĆ

PRIJEVOD TEKSTOVA NA TALIJANSKI JEZIK / TRADUZIONE DEI TESTI IN ITALIANO IVANA MARTINČIĆ

UREDNIK FOTOGRAFIJE & TEKSTOVA POTPISA / REDAZIONE DELLE FOTOGRAFIE & TESTI DELLE FIRME ZANETO PAULIN

ART CATERING RADOVAN RAJIĆ

PREMIJERNA PREZENTACIJA ARTUMA U MUZEJU GRADA UMAGA / LA PRIMA PRESENTAZIONE DELL’ARTUM AL MUSEO CIVICO DI UMAGO

OD 9. RUJNA DO 20. LISTOPADA 2011. / DAL 9 SETTEMBRE AL 20 OTTOBRE 2011

DODATNE ARTUM INFORMACIJE NA ARTUM FACEBOOK GRUPI. / PER ULTERIORI INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ARTUM VISITATE GRUPPO ARTUM SU FB.

ARTUM LOGO & TOTAL DESIGN BY EGOIST ARTZ & PARTZ

ARTUM ART DIRECTOR MAJA BRISKI [ MAJABRISKI@GMAIL.COM ]

ARTUM PHOTOGRAPHER & COMPUTER MANIPULATOR ZANETO PAULIN [ ZANETO@GMAIL.COM ]

INVITATIONS & POSTERS PRINT BY GRIN GRAFIKA [ www.grin.hr / info@grin.hr ] Umag

CATALOGUE PRINT BY GRAFICA WALTER [ www.grafica-walter.hr ] Umag

SPECIAL GUEST PHOTOGRAPHER NEVEN JURJAK [ foto.centar.umag@gmail.com ]

ORIGINAL PHOTOGRAPHS BY ROBERT SIRONIĆ, JULIJANA KOCANOVIĆ GRUBIĆ, LARA ŽIBRET, DARIJA ŽMAK & ERMANO BANČIĆ

ORIGINAL VIDEO WORKS BY MAURA BATARILOVIĆ, MARINA BUROLO, TEA HATADI, VINKO FIŠTER & DENIS LICUL

ZEN COVER FRONT: DIVINE TOUCH 01 [Mr. T u baZENu] by Zaneto Paulin / ZEN COVER BACK: BLOODY XXX by Marina STOPONJA

CAT COVER FRONT: DIVINE TOUCH 02 [KUM & YOGA cat] by Zaneto PAULIN / CAT COVER BACK: STAKLENI KRUG by Radovan RAJIĆ


ARTUM & dODIR

&&

DRugI UMASKI SALON

“Otkrio sam da je od svih osjetila oko najpovršnije,

uho najoholije, njuh najpohotniji,

okus najpraznovjerniji i najnedosljedniji, a

dodir najdublji i najfilozofskiji.”

Denis Diderot [Pismo o slijepcima, 1749.]

Cjelokupno znanje o svojoj okolini stječemo

čulima. Kad je još u 4. st. pr.n.e. Aristotel definirao

pet osjeta, i danas priznatih, jedno od njih

je bilo i čulo DODIRA. Antički nas svijet Grčke kroz

mitološku priču o kralju Midi već tisućljećima

podučava o pohlepnosti čovjeka koji je svoju

sreću tražio dodirom, ali onim „čarobnim“, koji

sve dotaknuto pretvara u zlato. U današnjem konzumerističkom

društvu nije se mnogo toga promijenilo:

i dalje se traga za stvarima velike materijalne

vrijednosti. Opip i manualne sposobnosti

pojedinca potpuno su zanemareni; stvorena je

populacija tv-gledatelja ∑ voajera. Kada kažemo

dodir zasigurno prvo što nam pada na pamet je

fizički kontakt, namjeran, ugodan ∑ onaj koji je

ostvaren s ljubavlju ili neugodan ∑ onaj koji je ostvaren

s mržnjom. Prisnost i emocionalna ljubav

za većinu ljudi uspostavlja se dodirom. Držanje za

ruku, ljubljenje, zagrljaj, spolni odnos načini su

kojima prisnost priopćujemo i potvrđujemo. Ali

dodira ima različitih, što sve posreduju i znače?

Što je dodir?

Podražaje iz okoline primamo kožom, osjetnim

organom dodira čija se refleksija rasprostire

čitavom površinom tijela, te je dodir gotovo uvijek

prisutan, prilikom većine ljudskih aktivnosti.

Kombinacijom različitih podražaja iz okoline po-

4

stiže se iznimna osebujnost dodira, tj. njegova

čulnog doživljaja. Zašto je to tako? Koristeći kombinacije

receptora na površini kože i u potkožnim

slojevima, tijelo postaje medij te dodir ne funkcionira

kao jedinstven osjet, on se povezuje s

utjecajem temperature, bola, položajem tijela,

pritiska, itd. Minimalni intenzitet podražaja kojim

se može izazvati osjet dodira na koži, suptilno je

kretanje lakih krila leptira, pa nas ne iznenađuje

što je u zapadnoj ikonografiji taj maleni krhki

leptir simbol lakoće i nepostojanosti.

Oblike i prostor doživljavamo cjelovito osjetom

vida i dodira, ali dodirom uspostavljamo neposredniji

kontakt s predmetom, naslućujući njegov

volumen, plohu, površinu, teksturu. Takve osjete

nazivamo taktilnim ili haptičkim doživljajem.

Etimološki riječ HAPTIČKI dolazi od grčke riječi

haptesthai, što znači ono “što pripada dodiru

ili se odnosi na nj“. Haptičko opažanje nastaje

suradnjom dvaju čula: kinestezije i dodira. Osim

fizičke manifestacije dodira, gdje taktilnim čulom

prijemnici na površini tijela istražuju oblik

fizičkog predmeta, čulo kinestezije usmjereno je

prema dubljim, unutarnjim osjetima.

Za majčinstvo je, u procesu vezivanja s djetetom,

najvažniji prvi dodir, kada se oprezno,

vrhom prstiju dodirujući dijete, stvaraju prve veze.

Kod novorođenčadi usta su organ taktilnog

opažanja kojim se stvaraju prve spoznaje o vanjskom

svijetu. Ruke, tj. haptičko opažanje, dolazi

nešto kasnije i aktivno je u ranim godinama

života. Novorođenče istražuje stvari u svojoj okolini

pipanjem i gledanjem.

Jeste li se ikad zapitali kako slabovidne i slijepe

osobe vide formu ili pak boju? One dodirom

ruke mogu vidjeti. René Descartes u svome eseju


6

“DODIR... IN TOUCH

BOK namjera mi je da ove stolice pomognu u dodiru nas samih

sa svojim ja, vas sa mnom, ali i vas sa drugima. Uz ovo pismo na

stolici se nalazi i bilježnica kroz koju možemo i konkrektno doći u

dodir jedan sa drugim i izmjeniti naše priče, naša iskustva.

HI my intention is that this chairs will help u get in touch with

yourself or me or others... on the oposite chair you can see a

little book where u can write me or if u would like to get in touch

with me and share your story, your experiance or are interested

more in my story or if you simply would like to see is there

anything at all that touch us.

Jadranka Kalenić.


“Optika” iz 1637. godine raspravlja o tome kako

se slijepac kreće kroz okolinu pomoću štapa kao

da “gleda rukama”. Kinestetička opažanja, u kombinaciji

s čulom dodira, koje im otkriva prisutnost

predmeta, te njegove veličine i oblika, slijepima

daju obavijesti o ponašanju tijela. Slijepe i slabovidne

osobe dodirom mogu doživjeti skulpturu,

ali i crtež. Na koji način?

Crtež slike pretvara se u taktilne dijagrame

pomoću stroja koji od crnih ploha otisnutih na

papiru izrađuje ispupčenja. Za potpuno razumijevanje

slike postavlja se pet zasebnih taktilnih

dijagrama, a boje se slijepima predočavaju audiovodstvom

koje daje točne upute o kretanju ruke

po površini slike. Ovu metodu, koja se zove „1 u

5“, što znači jedna slika u pet dijagrama, izradila

je povjesničarka umjetnosti Nataša Jovičić. Boje

koje su proizvod svjetla i vida, na slijepe, koji

ih doživljavaju opipom, djeluju tako da crvenu

opisuju toplom i hrapavom, a plavu hladnom i

glatkom bojom. Danas se u svijetu organiziraju

izložbe u mraku, da bi se posjetitelj usredotočio

na dodirivanje umjetnina a ne samo na osjet vida.

Važno je naglasiti da ti projekti nisu namijenjeni

samo slijepim i slabovidnim osobama.

Dodir ima svoje mjesto i u priči o ostvarenju

ljepote, ali i u postizanju ljekovitih i iscjeljujućih

inaka za zdravlje. Blagotvorne terapijske dodire,

refleksologiju, kiropraktiku i masažu koristili

su iscjelitelji još u prastarim kulturama Indije,

Kine, Egipta i antičkog svijeta. Uspješnost terapije

je ovisila upravo o vještini i „doziranju” dodira

terapeuta. Bolesni ljudi iščekuju dodir zdravlja

u procesu izlječenja. Mnoge je od nas dodirnula

u nekom trenutku prošlost, ili smo se stopili s

morem i zemljom, na svojevrstan način dodirujući

prirodu. Ovakvi doživljaji nam se javljaju jer more

i zemlja predstavljaju sigurno utočište, toplinu i

nježnost, te simboliziraju majčino tijelo, koje u

svjoj dvojnosti znači i rađanje i umiranje.

U povijesti se govorilo o dodiru dvaju svjetova,

tj. civilizacija. Antropološka i sociološka istraživanja

proučavaju akulturaciju, interakciju

različitih kultura, društvenih grupa koje dolaze u

međusobni dodir i utječu jedna na drugu.

Jedan od prvih prikaza intimnog dodira dvoje

ljudi, na razini povijesti umjetnosti, scene su faraona

Akhatona sa svojom ženom i djecom, koje

su odbacile uobičajene krute Egipatske kanone

šokirajući suvremenike. Nasuprot egipatskoj strogosti

i krutosti u prikazima, grčki umjetnici donose

vječno traganje za idealom ljepote. Povijesno

gledajući, u antičkoj Grčkoj je svatko erotski odgovarao

na ljepotu i dodir bilo kojeg ljudskog

bića, neovisno o njegovu spolu. Ideal ljepote bilo

je atletski građeno mišićavo muško tijelo. Razmjenjivanje

dodira između istospolnih osoba bilo

je društveno prihvatljivo, ali uz određena pravila.

Bez obostranog pristanka nije bilo moguće diskretno

gledanje ni dodir. Homoseksualnost se otvoreno

pojavljivala u umjetnosti sve do prijelaza

11. na 12. stoljeće.

U zapadnoj kulturi, nakon grčko-rimskog odnosa

prema golom tijelu, koji je predstavljao duhovnu

čistoću, intelekt, ali i bestidnost i razmetljivost,

dolaskom kršćanstva, golotinja, a pogotovo

erotski dodir, postaje predmetom cenzure.

Tek renesansa iznova otkriva golo ljudsko tijelo,

erotiku i dodir na polju umjetnosti, kroz religiozne,

mitološke ili dvorsko-portretne teme. U

sakralnim prizorima najpoznatija je scena dodira

Michelangelova Boga oca, koji pružajući ruku

7


8

udahnjuje Adamu život. To je tema koju danas

poznaju svi korisnici Nokijinih mobilnih uređaja.

U umjetnosti sjeverne Europe 16. i 17. stoljeću

pet osjeta se opisivalo kao pet žena, u tipičnim

dnevnim scenama. Dodir, koji su najmanje obrađivali,

atribuirali su simbolom ježa i hermelina,

suprostavljajući bodljikavost i mekoću osjeta.

Povjesničari umjetnosti teoretski su razmatrali

odnose vizualnog i taktilnog opažanja. Za Aloisa

Riegela (1858-1905) povijesnoumjetnički razvoj

bio je postepeni prijelaz od taktilnog ka vizualnom

opažanju. Naglašavao je i zauzimao se za

povrat taktilnosti, haptičkih osobina u izričaju.

Dolaskom moderne umjetnosti novi umjetnički

pravci dodir stavljaju u ravnopravni odnos s osjetom

vida. Za to se zalagao i futurist Marinetti

koji 1921. godine svojim esejom Il Tattilismo širi

svijest o taktilnim vrijednostima i impresijama.

Novi umjetnički stilovi nisu se više oslanjali na

opisivanje prirode. Odbacuje se prikazivanje detalja

u pejzažima i mrtvoj prirodi, ali se razvija

stilizacija oblika. Dolazi do izražaja igra teksture,

tj. površinskog sastava materijala, njegove

glatkoće ili grubosti, prozirnosti ili gustoće. Eksperimentira

se s tehnikama obrade i upotrebom

novih likovnih materijala, bilo umjetnim ili direktno

preuzetim iz prirode. Nove metode u likovnom

izražaju dovode do postizanja dramatičnog

dojma i snažne ekspresije što provocira želju za

dodirom.

Dodir se, tj. taktilizam, lako uklapa u umjetničke

forme koje istražuju površine materijala, oblikovanje

volumena i prostor, osobito skulpture

i instalacije. Taktilnim istraživanjem skulpturu

prvo doživljavamo milovanjem, osjećajući razliku

između teksture, tvrdoće i mekoće, a potom

haptički ulazimo u formu. Za razliku od crteža i

slike, skulpturu možemo opipati ali i uzeti u ruke.

Taktilne crteže doživljavamo pipanjem reljefnih

linija i točaka, koje su grafički ekvivalent granica

ili izduženih oblika fizičkih predmeta. Dodirom se

lakše prepoznaju jednostavni linijski crteži, što

je pravilo i za slijepe ali isto tako i za osobe bez

vidnih problema.

U današnjem okruženju i suživotu s touch

screen tehnologijom zaluđeni smo brzim, pouzdanim

i funkcionalnim ekranima osjetljivim na

dodir. U virtualnom se svijetu sve više razvijaju

taktilne ili haptičke tehnologije stvarajući pritom

iluziju dodira. Tjelesnost kao primarno mjesto

dodira sve više biva zanemarena.

Spoznali smo da dodir predstavlja cijeli jedan

složen osjet. A kako su ga doživjeli ARTUMOVCI,

možete vidjeti u umaškom Muzeju!

Biljana BOJIĆ

kustosica Muzeja grada Umaga


“1. EVOLUCIJA DODIRA

TAKTILNA (potreba stvarnog dodira rukom)

(toplina umjetnog krzna se dodiruje sa hladnijim platnom)

(dodir mekoće krzna sa glatkoćom platna)

VIZUALNA (gradacija topline: povećava se sa veličinom krzna;

smanjenjem krzna, nestaje)

2. KOLAŽI

Kolaži na papiru kombinirane tehnike evociraju dodir

sa prošlošću svojim tretmanom i izborom ikonografije.

Lada Luketić.


ARTUM LEVEL 1 [FIRST FLOOR]

1 0


1 1


1 2

“CLOSER / BLIŽE

Closer je intimno istraživanje delikatnog balansa između nježnosti i nasilja, tanke

linije koja dijeli dodir ljubavi i dodir boli. Ravnoteža kompozicije probijena je

i uništena prošivanjem crvenog konca kroz materijal fotografije. Na taj način uz

debalansiranje te ravnoteže, ispitujem i granice samog fotografskog materijala i čina

koji iz dvodimenzionalnog postaje trodimenzionalni te postaje nešto na što djelujem

materijalno. Na taj način ostvarujem čin nasilja na samoj fotografiji, prilazim joj bliže,

ulazim u njezinu materiju. Fotografija postaje objekt. Sabina Damiani.


& & &

ARTUM & & &

&

e il tatto

&

S

L’Artum può essere molte cose e perché no anche il

TATTO (come in questa sua seconda neoconcepita manifestazione),

ma mai e poi mai non sarà un ex tempore!

Se Cicerone, quale dolce paroline navigasse oggi per

questa regione allo scopo di registrarvi il livello delle

manifestazione culturali (è indubitabile che avesse un

art asso nella manica poiché a suo tempo ha attribuito

alla cultura il ruolo di “creazione e nobilitazione

dell’anima e dello spirito umano”), riformulerebbe

istantaneamente il suo leggendario slogan promozionale

in O EX TEMPORE, O MORES!

In verità, su-giù, destra-sinistra, ovunque si parti da

Trieste a Dignano, gli entusiasti locali che hanno sentito

parlare del turismo culturale o (ancor più di rado)

del branding della città, organizzano valorosamente

spettacolini della durata generale di un giorno, durante

i quali permettono a chiunque di esibirsi con qualunque

cosa porti. Questa, alle origini benevole strategia, nei

decenni si è silenziosamente trasformata in confusi incontri

fieristici. In tal modo spesso le opere di artisti

di rilievo si ritrovano schiacciate tra scarabocchi di

hobbisti e mucchi di oggetti plastificati di provenienza

sconosciuta, i cui venditori rannicchiati davanti alle

loro cavernette giocherellano con i loro cellulari, gettano

mozziconi accese dietro di sé (poiché il mondo

in verità è un grande posacenere) e urlano contro chiunque

volti verso di loro la sua macchina fotografica.

Sulle ali di numerosi ex tempore alcuni luoghi si auto

proclamano città degli artisti e in più permettendo la

denomina di stand con bigiotteria e kitsch amatoriale

in “atelier artistici” e “gallerie d’autore”.

(Maggiore è l’ironia se si prende in considerazione

che tale scompiglio senza valore non necessita di incentivi,

poiché si promuove quotidianamente in modo

fantastico tramite le filiali in rete, sparse per tutti i

centri turistici lungo la costa, sulle migliori micro località

espositive e di vendita nelle mani di invisibili e in

tal modo opportuni proprietari terrieri.)

Per sfortuna nemmeno gli aspetti positivi degli ex

tempore (ritrovi di artisti e passanti, alcuni boccali di

birra venduti in più e porzioni di čevapi serviti su piatti

di plastica per un extra guadagno dei ristoratori locali

e l’assicurata promozione della città organizzatrice sui

giornali locali, e se Dio voglia, anche nelle tv locali),

sono sostanzialmente legati all’arte. Al contrario,

l’umiliazione degli artisti e delle loro prassi artistiche

si moltiplica durante i vacillamenti stagionali degli

stessi osservatori, stessi membri di giurie e stessi artisti,

da manifestazione a manifestazione, ove i primi si

aspettano bevande gratis, i secondi riscuotono meritate

diarie, mentre i terzi, i più testardi, instancabilmente

perdono il proprio tempo e consumano carburante,

trasportando le stesse opere dall’uno all’altro ex tempore,

sperando in una qualunque, persino simbolica

ricompensa. Loro dimenticano che i premi in denaro e

i riconoscimenti vi si consegnano in base a un ordine

stabilito (non scritto): all’autore dell’opera abbastanza

comprensibile da sopportare qualunque spiegazione, a

un artista locale, all’ospite che arriva da più lontano, a

un rappresentante di una minorità etnica o nazionale e,

necessariamente all’autore dell’opera sulla quale ha buttato

l’occhio il felice sponsor che è da tempo infastidito

dallo spazio vuoto sopra il camino elettrico con fiamme

artificiali nel salotto di casa.

Se siamo d’accordo che le numerose valutazioni portate

generalmente fino all’assurdo, non contengono

attributi che renderebbero possibile la connessione

dei menzionati ritrovi popolari con il profetico parere

ciceroniano che l’arte nobilita lo spirito umano, allora

posso con tutti i diritti proclamare l’ARTUM, progetto

artistico regionale di purosangue.

1 3


Prima di tutto, la stratificata essenza dell’ARTUM

si crea su chiare pretese artistiche, sul continuo studio

del tempo e dello spazio che ci circonda, sul creativo

ritrovo attorno a motivi o temi comuni, sull’esplicito

desiderio di cambiamenti nella propria testa e se è possibile

anche in quelle altrui, sullo studio costante e

l’uso del sapere, sul massimo rispetto verso gli artisti

con i quali collaboriamo, di cui acetiamo la varietà dei

segnali (ad esempio in relazione all’esposizione delle

opere negli spazi espositivi) e sulla promozione senza

compromessi di nuovi, giovani artisti.

Non posso certamente tralasciare la RESPONSABILI-

TÀ! Questo sentimento di responsabilità ciò nonostante

acquisito, obbliga l’ARTUM al continuo sviluppo e alla

crescita, perciò è logico che, in confronto all’edizione

dell’anno scorso che ha interrogato e presentato

l’ambiente artistico umaghese, l’edizione dell’ARTUM di

1 4

quest’anno ha moltiplicato il numero di partecipati ed

è aumentato il territorio che connesso in rete. Al tema

del TATTO, proposto e argomentato da Biljana Bojić,

ha reagito una settantina di artisti, rispondendo, o

agli appelli pubblici o all’individuale diretto invito del

selector; infine, 34 autori e un progetto-ospite hanno

trovato posto alla mostra in anteprima. In base alla loro

scelta, l’unico elemento decisivo era l’intensità della

risposta artistica al tema assegnato.

La vivacità e l’elasticità dell’ARTUM si è svelata in piena

luce anche nel seguito durante l’allestimento della

mostra, poiché, ad esempio durante l’ideazione degli

spazi espositivi, i lavori di un artista a più riprese sono

stati incorporati o connessi a compatibili lavori si un

altro artista. Tramite tali azioni, Il TATTO si è letteralmente

trasformato da leitmotiv in comune o generale

segno di sensibilità del progetto: non solo come motivo

base nella scelta dei lavori, ma anche come modello

chiave per la sua comprensione, tramite scelte sulla

coesistenza tra loro negli spazi del Museo. Alcune parti

o concetti sono, in accordo con gli autori in questione,

stati cambiati con nuovi lavori, adeguati alle leggi dello

spazio espositivo a modo da realizzarsi la indispensabile

armonia su tutti i quattro livelli espositivi ed è

per questo che essi contemporaneamente funzionano

come armonici indipendenti episodi e come struttura

comune, realizzata con senso.

Il coerente impiego della menzionata strategia

è in fine diventata anche la fonte creativa del concetto,

dell’estetica e della realizzazione del catalogo

dell’ARTUM II, la cui primaria e in verità unica funzione

è quella di annotazione della completa stratificata

linea di esibizione del Salone: la scelta delle opere,

la composizione e l’allestimento finale, l’apertura, i

partecipanti, i video, l’art catering ecc. La descrizione

dettagliata delle opere (e dei loro autori), gli spezzoni

tratti dalle loro originali argomentazioni e le dettagliate

firme sotto ogni singola inclusa fotografia, rappre-


“ALU-ZIUM I, II & III

Mark Rothko kao paradigma hipersenzualnosti, te

korištenjem hladne aluminijske površine i naknadnim

skidanjem i brušenjem pigmenta namjera mi je

(naravno kao metafora) sugerirati neutraliziranje

(ohlađivanje), napuštanje OSJETILNOG korpusa kod

današnjeg čovjeka, koje je dapače vrlo dobro

došlo u korporativnom svijetu sa svojim

socijalnim inženjeringom.

Branko Kolarić.


1 5


“TRAGOVI PRISUTNOSTI

Draga Maja

Za izložbu ARTUM bih prijavila 16 (4x4) oslikanih

terakota ploča (svaka 25x25 cm) “Tragovi

Prisutnosti” koje su oblikovane tijekom

interaktivne instalacije “Prisutnost”, koja je kao

dio istoimene trilogije, izvedena u Gradskoj Galeriji

Labin 7. 8. 2011. Šaljem ti par fotografija na

kojima se vidi prolaženje publike po glinenom podu

za vrijeme instalacije, te kratki video trilogije (moj

dio je u zadnjoj trećini). Nakon instalacije veći dio

poda sam izrezala u kocke, oslikala i ispekla.

Ideja instalacije “Prisutnost” kao i “Tragova

prisutnosti” ispunjena je dodirom postojanja

i ljudskom interakcijom kao i fizičkim i duhovnim

utiscima te interakcije.

Denis Licul.


http://www.youtube.com/watch?v=EJDlZTm5nCk&feature=share

1 6


sentano l’unica metodologia possibile per una durevole

registrazione di tutti i preziosi aspetti, le intenzioni,

le informazioni e i risultati di un evento così complessi

come lo è l’ARTUM.

Tra le opere che nel modo più incisivo hanno risposta

al tema del Salone, la mia preferita è la collezione di

fotografie SOLO CON SE STESSO dell’artista umaghese

Robert Sironić: i suoi personificati paesaggi rappresentano

sottili tessiture che emanano una rara comprensione

e l’affinità per l’ambiente che lo circonda.

Il Circolo artistico rovignese (Ermano e Kristijan

Bančić, Jadranka Kalenić, Branko Kolarić, Lada Luketić,

Silena Košara), il cui classico multimediale Nikola

Ražov, ha offerto la sua work-in-progress istallazione

artistica IMPOSSIBILITÀ DEL TATTO, ha lasciato una

notevole impronta sull’edizione. Tra i vari video “tatto”,

un’ottima impressione ha fatto su di me il film fuggifuggi

UN ERRORE FATALE DEL RE MIDA di Marina

Burolo. La performance artistica dell’equilibrista Darko

Brajković Djepeto ha confermando tutte le aspettative

usurpando il completo quarto livello (terrestre) del Museo,

completando i suoi campi di soffioni in collaborazione

con i giocosi visitatori. Denis Licul, l’artista

albonese con indirizzo newyorchese è l’autrice delle

TRACCE DI PRESENZA, la più completa interpretazione

multimediale dell’interrazione tra il contatto fisico e

quello spirituale. La dedica fatta da Zaneto Paulin al

grande artista croato Ivo Vrtarić è estremamente toccante,

come irresistibili e umoristici lo sono i CERCHI

DI VETRO di Radovan Rajić.

L’artista slovena Jerca Šantej, tranne i due strepitosi

acrilici (di cui i protagonisti sono Burt e Tito), si

presenta all’ARTUM anche come produttrice del proprio

progetto ospite THE SOUL OF THE FUTURE, una tela

circolante sulla quale gli artisti presenti hanno scalfito

i loro punti di vista inerenti i valori che considerano

decisivi per il futuro degli umanoidi e di tutti loro che

tali si considerano.

Tale progetto ospite è indubbiamente non solo un

benvenuto impulso nell’ambito dell’attuale concetto

espositivo, ma rappresenta senz’altro anche un segnale

legittimo per il prossimo ARTUM: mi immagino

un nuovo, ancor più intrigante tema base, un maggior

insistere su lavori originali, creati specialmente per

l’ARTUM, la promozione di giovani autori senza nessuno

compromesso, la ricerca di partecipanti su una più vasta

(internazionale) area e tour o scambio dell’ARTUM con

simili avvenimenti artistici europei.

Nell’analisi che sempre significa anche studio,

sono alla ricerca di qualcosa di cui ancora non abbiamo

un’esperienza in comune, orientandomi in base

alla saggia sentenza del filosofo-architetto americano

Philip Johnson (1906-2005), a suo tempo direttore del

Museo di arte moderna (MOMA) e autore della spettacolare

Casa di vetro (Glass House, New Canaan, Connecticut,

1949):

“All’università apprendiamo cose che nella vita non

ci serviranno. La vita è l’opposta al mondo accademico,

perciò mi stanno più a cuore i comportamenti di persone

solitarie! Vorrei spingere questa giovane generazione

e quelle che la susseguiranno, a riflettere sulle

forme e a seguire la propria strada. Il fatto positivo

relativo all’arte è che non bisogna preoccuparsi né delle

domande pratiche né di quelle filosofiche. Essa scorge

l’ispirazione esclusivamente negli aspetti estetici che le

parole non possono esprimere. Le parole non mettono

in moto le cose.

È l’immaginazione di ogni singolo individuo ad essere

importante!”

Maja BRISKI

critico d’arte, art produttrice & designer grafico

Circolo [Comunità degli Italiani Rovigno]

12 ottobre 2012

1 7


1 8

“PAZI OŠTAR PAS

Suvremeni život u urbanim

sredinama stavlja nas u bezlične

situacije gdje je fizički kontakt

uvjetovan zbog pretrpanih

dizala, vlakova, ulica, tramvaja...

U tim situacijama čovjek je stavljen

u neželjeno stanje: prisiljen

je dijeliti svoj intimni prostor.

Dodir s nepoznatim ljudima

stvara nelagodu i postaje

uznemirujući... tada se može

osjetiti kako čovjek tiho reži

ispod kože.

Tina Erjavec.


1 9


“STILL LIFE 1 & STILL LIFE 2

Susret s crno bijelom

fotografijom bila je ljubav

na prvi pogled koja još

uvijek traje,

a istraživanja mogućnosti

modifikacije ljudskog

tijela, pogotovo kože,

postala su primarni objekti

moga rada... opsesija....

Lara Žibret.


ARTUM LEVEL 2 [SECOND FLOOR]

2 0


“NEMOGUĆNOST DODIRA

U seriji ŠKOLICA koju sam započeo prije pet, šest godina, a koja se nastavlja

i još uvijek traje s novim varijacijama, pokušavam skrenuti pažnju na sve

veći gubitak mogućnosti dodira bilo koje vrste s obzirom na razvoj i agresiju

tehnologije kao i svih vrsta medija.

Nikola Ražov.


2 1


2 2

UMJETNICI & ARTISTI

ERMANO BANČIĆ [ROVINJ / ROVIGNO]

KORACI / GDJE IDEMO / KAMO GREŠ-GREMO..!?? [FOTOGRAFIJE]

I PASSI / DOVE ANDIAMO..!?? [FOTOGRAFIE]

KRISTIJAN BANČIĆ [ROVINJ / ROVIGNO]

ZAKRIVLJENA STVARNOST / DISTORTED REALITY [FOTOGRAFIJE]

REALTÀ DISTORTA [FOTOGRAFIE]

MAURA BATARILOVIĆ [UMAG / UMAGO]

JAKE RUKE [VIDEO / SURADNICA DOROTEA CERIN]

MANI FORTI [VIDEO / IN COLLABORAZIONE CON DOROTEA CERIN]

NATAŠA BEZIĆ [BUJE / BUIE]

DODIR / IL TATTO [AKRIL NA PLATNU / ACRILICO SU TELA / 160x100 CM]

Ideja žive prirode izražava neizmjernu ljepotu, nježnost,

neiscrpan izvor inspiracije za umjetnika. Ako postoji trenutak,

djelić sekunde kada ljepota i radost postojanja, boja i svjetlost,

nježnost i dodir prelaze iz nečeg zemaljskog, realnog

u nešto nedostižno, nebesko, onda je to, za mene, trenutak

prolaznosti života jednog leptira. / La natura viva come idea

esprime immensa bellezza, sensibilità ed è una illimitata fonte

d’ispirazione artistica. Se esiste un momento, una frazione di

secondo in cui la bellezza e la gioia di esistere, il colore e la

luce, la sensibilità e il tatto si trasformano da terrestri e reali

in qualcosa di irraggiungibile, celeste, esso rappresenta per me

il momento della fugacità della vita di una farfalla.

ALEKSANDAR BEZINOVIĆ [VELIKA GORICA]

PROZAC [PRONAĐENI RAJ / IL PARADISO TROVATO]

DARKO BRAJKOVIĆ DJEPETO [UMAG / UMAGO]

MASLAČKOVO POLJE / EKSPANZIJA MASLAČKA [INSTALACIJA]

IL CAMPO DI SOFFIONI / L’ESPANSIONE DI SOFFIONI

[INSTALLAZIONE ARTISTICA]

MARINA BUROLO [UMAG / UMAGO]

FATALNA GREŠKA KRALJA MIDE [VIDEO]

UN ERRORE FATALE DEL RE MIDA [VIDEO]

ANTONIA ČAČIĆ [ZAGREB / ZAGABRIA]

E3 [ULJE NA PLATNU / 200X150 CM] • E3 [OLIO SU TELA]

SABINA DAMIANI [UMAG / LONDON • UMAGO / LONDRA]

CLOSER / BLIŽE [TRIPTIH / DIGITALNI ISPIS, KONAC / 20x30 CM]

PIÙ VICINO [TRITTICO / STAMPA DIGITALE, FILO]

TINA ERJAVEC [ZAGREB / ZAGABRIA]

PAZI OŠTAR PAS [INSTALACIJA / ČELIK, PLASTIKA, AKRIL / 50x25 CM]

ATTENTI AL CANE [INSTALLAZIONE ART / ACCIAIO, PLASTICA, ACRILICO]

VINKO FIŠTER [ZAGREB / ZAGABRIA]

TOUCH OF SILENCE [VIDEO 00 : 01 : 42 (LOOP) SA ZVUKOM]

UN TOCCO DEL SILENZIO [VIDEO 00 : 01 : 42 (LOOP) CON SUONO]

TEA HATADI [ZAGREB / ZAGABRIA]

…, TAKO I NA ZEMLJI… [VIDEO KOLAŽ / 3’25’’ LOOP]

…, COSÌ IN TERRA … [VIDEO COLLAGE / 3’25’’ LOOP]

Kamera, montaža / Camera, montaggio: Igor Juran, Tea Hatadi

PAULINA JAZVIĆ [ZAGREB / ZAGABRIA]

FEEL ME [KOMBINIRANA TEHNIKA / TECNICA COMBINATA]

Rad se sastoji od tri dijela: u 3 kutije od istog materijala

(staklo, drvo) stavila sam maslačak, rukavice i košulju sa

žiletima. Maslačak je nađen i toliko je krhak, da dodir i ne

podnosi (Štoviše, taj se rad razbio tijekom transporta za

Umag! opaska M. B.). Rukavice su stare, iz prošlih vremena

kad su ih žene još nosile i kad se pažnja posvećivala detaljima;

toliko su krhke da su ljepše u kutiji nego na ruci, a i dodir

je ljepši bez rukavica... Košulja izrađena od žileta dio je mog

prijašnjeg rada Identity koji govori koje sve obrambene mehanizme

imamo da obranimo svoju krhkost tj. bolje ne diraj,

jer i dodir može biti bolan. / L’opera è composta da tre parti:

in 3 scatole delle stesso materiali (vetro, legno) sono stati

messi uno soffione, dei guanti e una camicia con rasoi. Il soffione

è stato trovato ed è talmente fragile da non sopportare

nemmeno di essere toccato (L’opera si è per di più rotta nel

trasporto da Zagabria a Umago!!! Nota di M.B.). Il guanti sono


2 3


2 4


vecchi, cioè appartengono a un tempo passato in cui le donne

ancora li portavano e in cui l’attenzione veniva ancora dedicata

ai dettagli; essi sono talmente fragili da essere perfino più belli

nelle scatola che sulle mani e in più il tatto è più bello senza

guanti... La camicia di rasoi è una parte di un mio precedente

lavoro intitolato Identity che ci presenta tutti i meccanismi di

difesa che abbiamo per difendere la nostra fragilità, cioè meglio

non toccare poiché anche toccare può essere doloroso.

NEVEN JURJAK [UMAG / UMAGO]

4 PORTRETA ANE RUCNER [FOTOGRAFIJE]

4 RITRATTI DI ANA RUCNER [FOTOGRAFIE]

JADRANKA KALENIĆ [ROVINJ / ROVIGNO]

DODIR... IN TOUCH [INSTALACIJA]

IN CONTATTO [INSTALLAZIONE ARTISTICA]

JULIJANA KOCANOVIĆ GRUBIĆ [PULA / POLA]

DODIR / IL TATTO [FOTOGRAFIJE / FOTOGRAFIE]

BRANKO KOLARIĆ [ROVINJ / ROVIGNO]

ALU-ZIUM I, II & III

SILENA KOŠARA [ROVINJ / ROVIGNO]

STAKLENI DODIR 1, 2 & 3 [FOTOGRAFIJE]

IL TOCCO DI VETRO 1, 2 & 3 [FOTOGRAFIE]

DENIS LICUL [LABIN • ALBONA / NEW YORK]

TRAGOVI PRISUTNOSTI [INSTALACIJA / TERAKOTA PLOČE + VIDEO]

TRACCE DI PRESENZA [INSTALLAZIONE ARTISTICA / TAVOLE DI TERRA-

COTTA + VIDEO]

LOVORKA LUKANI [BUJE / BUIE]

DODIR SJEĆANJA [SERIJA GRAFIKA / 25x25 CM]

IL TOCCO DEI RICORDI [SERIE GRAFICA]

LADA LUKETIĆ [ZAGREB / ROVINJ • ZAGABRIA / ROVIGNO]

1. EVOLUCIJA DODIRA [KOMBINIRANA TEHNIKA / 24x30x4 CM]

2. KOLAŽI [KOLAŽI NA PAPIRU / 36,5x25,5 CM]

1. L’EVOLUZIONE DEL TATTO [TECNICA COMBINATA]

2. COLLAGE [COLLAGE SU CARTA]

MILAN MARIN [UMAG / UMAGO]

SUNCE NA KVARNERU / IL SOLE SUL QUARNERO

SLAVICA MARIN [UMAG / UMAGO]

SPAVAM [INSTALACIJA] / DORMO [INSTALLAZIONE ARTISTICA]

Žica na kojoj spavam bio je krevet moje djece. Nisam ga

mogla baciti... Gola na goloj žici, ja svejedno spavam... / Il filo

metallico sul quale dormo era il letto dei mie figli. Non ho potuto

buttarlo via... Nuda sul filo metallico, io comunque dormo...

VLADO MARTEK [ZAGREB / ZAGABRIA]

Lokalni govor u odnosu na opći simbolički govor/izričaj uvijek

je moguć, poput slobode, ali su rezultati neizvjesni. Stoga

u mom likovnom slučaju, odabrani motiv, unaprijed je okrenut

publici, ali s jednim dodatkom, naime razlikom. Ta razlika čini

sadržaj u mjeri koliko je sadržaj, sada uopće podnošljiv. Citiram

sebe: Umjetnik treba paziti na svoje ponašanje. Ma što to u

slobodnoj širini značilo, ili se, možda preznačavalo.

Motiv sise, grudi i ime slikarstva na frekvencijama boja historijskih

avangardi, donekle je opće mjesto koje označuje: žal ali

i volju, svijest ali i kritiku. A format rada funkcija je spoznaje.

Uopće postoji nagnuće za iskazom pomoću materijalnog iskaza

(materijal, format, tehnika, etc). Približujemo se tautološkom

očitavanju: onog što jest. Crveno je crveno, sisa je sisa, crna

sisa je crna sisa, “slikarstvo” je imenovano (u konceptualistički

usmjerenoj svijesti). Sveukupno: susret (elementi se uvijek samo

susreću) podsjeća na sajam robe, Međutim umjetnik je u takvim

pozicijama - promatrač, on baš i ne radi umjetnost (u naviklom

poimanju). Pozdrav, V. Martek / Una parlata locale in relazione

al generale simbolico linguaggio/espressione è come la libertà

sempre possibile, ma i risultati sono incerti, perciò, nel mio

caso artistico il motivo scelto è anticipatamente volto verso il

pubblico, ma con un supplemento, cioè differenza. Tale differenza

rappresenta il contenuto nella misura in cui il contenuto è

sopportabile in questo momento. Cito me stesso: L’artista deve

fare attenzione al proprio comportamento. Significhi quello

che significhi in largo o forse antesignifichi. Il motivo della

tetta, del seno e il nome della pittura sulle frequenze dei colori

delle avanguardie storiche, fino ad un certo punto è un luogo

comune che rappresenta: la spiaggia ma anche la volontà, la

coscienza ma anche la critica. Il formato dell’opera rappresenta

2 5


2 6

la funzione di conoscenza. L’inclinazione all’esposizione esiste

in generale con l’aiuto dell’esposizione materiale (materiale,

formato, tecnica, ecc). Ci avviciniamo alla dichiarazione tautologica:

di quello che è. Il rosso è rosso, la tetta è tetta, la tetta

nera è la tetta nera, la “pittura” è nominata (nella coscienza

concettuale indirizzata). Totale: l’incontro (gli elementi sempre

soltanto si incontrano) ci ricorda una fiera di merci, ma l’artista

è in tali posizioni - un osservatore, lui in verità non crea l’arte

(nella concezione usuale). Saluti, V. Martek

TANJA RAVLIĆ [SPLIT / SPALATO]

BEZ NAZIVA [ULJE NA PLATNU] • SENZA TITOLO [OLIO SU TELA]

NIKOLA RAŽOV [ROVINJ / ROVIGNO]

NEMOGUĆNOST DODIRA [INSTALACIJA]

IMPOSSIBILITÀ DEL TATTO [INSTALLAZIONE ARTISTICA]

ROBERT SIRONIĆ [UMAG / UMAGO]

SAM SA SAMIM SOBOM / SOLO CON SE STESSO 1, 2, 3 & 4

Digitalna fotografija, duga ekspozicija do 5 minuta,

snimano u proljeće 2012. / Fotografia digitale, lunga esposizione

fino a 5 minuti, scattata nella primavera del 2012.

MARINA STOPONJA [ZAGREB / ZAGABRIA]

BLOODY XXX [SKULPTURA, MRAMOR/SCULTURA, MARMO / 50x60x15 CM]

Skulptura “Bloody xxx“, je zadnja nastala u sklopu ciklusa

mramornih jastuka pod općim nazivom ”Pillow talk“. Obrađuju

erotsku tematiku u kojoj je naravno uvijek prisutan i dodir.

Sami jastuci glatkom površinom, realističnim dojmom i finoćom

obrade mame na dodir, a za razliku od predhodnih jastuka na

kojima je obično izložen neki predmet koji povezuje bazu, (jastuk)

sa temom, ovaj jastuk ima samo urezan natpis-naziv, koji

asocira na neki događaj vezan uz erotske stranice na internetu.

/ La scultura “Bloody xxx“ è l’ultima creata nell’ambito del ciclo

di cuscini di marmo intitolati “Pillow talk”. L’autrice elabora una

tematica erotica nella quale il tatto è sempre presente. I cuscini

stessi, con la loro superficie liscia, rappresentano un’impressione

realistica e con la finezza di lavorazione richiamano al tatto che

rappresenta un altro nesso indiretto con il tema. A differenza dei

cuscini precedenti sui quali è usualmente esposto un oggetto che

unisce la base (il cuscino) con il tema, questo cuscino ha soltanto

una scritta-nome inciso che associa a un avvenimento relativo a

una pagina di contenuto erotico su internet.

JERCA ŠANTEJ [SEVNICA / LJUBLJANA • LUBIANA]

1. BELA MUNJA “pardon, Burt Reynolds, še ena odlična zgodba morale in etike,

simbolov in zapovedi” / freccia bianca “scusi, Burt Reynolds, ancora un’altra ottima

storia di morale ed etica, simboli e comandamenti” [KOLAŽ, AKRIL NA PLATNU •

COLLAGE, ACRILICO SU TELA / 100x150 CM / 1000 EURA ]

2. TITO 20 10 “največja legenda z mnogimi obrazi, Marlon Brando ali Tito” / “le

più grandi leggende multifacce, Marlon Brando o Tito” [KOLAŽ, AKRIL NA PLATNU

• COLLAGE, ACRILICO SU TELA / 100x150 CM / 1000 EURA ]

ROBERTA VILIĆ [ZAGREB / ZAGABRIA]

‘’1’’ & ‘’2’’ [ENKAUSTIKA NA PLATNU • ENCAUSTO SU TELA / 80x100 CM]

Slike nastale u 2012. su slojevite strukture, reduciranog kolorita,

na kojima se osim jake teksture mogu čitati riječi, slova,

brojke. Naknadnim razradama ti znakovi (alfabetski, leksički

i sintaktički) gube svoj narativni karakter postajući simbolom

koji ima apstraktni karakter znaka. Dakle, osnove mog rada su

izražajna tekstura i gestualnost koje su dominantno umjetničko

sredstvo izražavanja i instrument komunikacije (vizualno i taktilno).

/ Le immagini create nel 2012 sono strutture multistrati


2 7


“DODIR SJEĆANJA

Za ARTUM 2&12 predstavljam ciklus grafika koji

je u izradi. Riječ je svojevrsnim putopisnim

zabilješkama formata oko 25x25 cm u koje

utiskujem zemlju, kamenčiće, smeće i drugo,

ono što sam skupljala u prolazu na mojim svakodnevnim

putovanjima. Svaka grafika, umjesto

imena, dobiva oznaku po GPS koordinatama

mjesta gdje sam tu zemlju pokupila.

Grafike su bezbojne sa utisnutim reljefom,

koordinate su sive. Različiti materijali uzeti

s mjesta putovanja utiskivanjem u papir postaju,

umjesto uobičajenih fotografija, trajni

podsjetnik na određeno mjesto i doživljaje.

Lovorka Lukani.


nelle quali, tranne un forte tessuto, vi si possono captare anche

parole, lettere, numeri. In successive elaborazioni questi segni

(alfabetici, lessici e sintattici) perdono il loro carattere narrativo,

diventando simbolo con un astratto carattere del segno.

Quindi, le basi della mia opera sono l’espressivo tessuto e la

gestualità che sono un dominante mezzo d’espressione artistica

e strumento di comunicazione (tattile e visuale).

LARA ŽIBRET [BUJE / BOLONJA • BUIE / BOLOGNA]

STILL LIFE 1 & STILL LIFE 2 [FOTOGRAFIJE • FOTOGRAFIE / 100x45 CM]

DARIJA ŽMAK [OPATIJA / ABBAZIA]

EMOCIONALNA PROGNOZA

Rad Emocionalna prognoza odraz je mojih iskustava,

sjećanja, osjećaja, ali i novih izazova (dojenje, majčinstvo) koji

su me zatekli tijekom i nakon trudnoće. Nekoliko je ključnih

aspekata stanja stvarnosti koje me zanimaju, koje želim istražiti

radom: propitivanje granica biološke uvjetovanosti, materinstva

i naslijeđa u stvaranju slike o sebi; etiketiranje i fenomen

ženskog porodništva - emocionalni bijegovi, prebiranje po

prošlosti, zaboravi i novi mitski prostori koji se pritom stvaraju.

Točnije, ovim radovima istražujem način kako kao žena formiram

razumijevanje trudnoće u svojoj svjesti i da li u našoj kulturi

ono može imati neki oblik.

Rad je izveden od odljeva mojeg trudničkog trbuha koji

je kaširan fiktivnim teritorijima koji zazivaju globusnu sliku

svijeta. Izmišljene teritorije opcrtala sam flomasterima u boji

i svaki teritoriji nazvala svojim imenom: STRAH, LJUBAV,

ZAVIST, LJUTNJA... / L’opera Prognosi emozionale riflette le

mie esperienze, i miei ricordi, le mie emozioni, ma anche nuove

sfide (l’allattamento, la maternità) in cui mi sono imbattuta

durante e dopo la gravidanza. Gli aspetti chiave dello stato di

realtà che mi interessano e che voglio studiare nel mio lavoro

sono: l’esame dei confini del condizionamento biologico della

maternità e dell’eredità nella creazione dell’immagine di se stessi;

l’etichettamento e il fenomeno dell’ostetricia femminile - fughe

emozionali, il rovistare per il passato, l’oblio e nuovi spazi mitici

che ciò nonostante si creano. In quest’opera studio il modo in

cui la donna crea la comprensione della gravidanza nella suo

coscienza e se essa può avere una forma nella nostra cultura.

L’opera è composta dal calco del mio pancione coperto da

territori fittivi che evocano l’immagine del mondo a mo’ di mappamondo.

Ho usato i pennarelli clorati per disegnare i territori

immaginari e ho chiamato ciascuno di loro con il mio nome:

PAURA, AMORE, INVIDIA, RABBIA...

RADOVAN RAJIĆ [UMAG / UMAGO]

STAKLENI KRUGOVI / CERCHI DI VETRO

[6 STAKLENIH KRUGOVA MAT POVRŠINE S RELJEFNOM STRUKTUROM]

[6 CERCHI DI VETRO DELLA SUPERFICIE OPACA CON STRUTTURA IN RILIEVO]

ZANETO PAULIN

[VENECIJA / ZAGREB / MOTOVUN RANCH / MALE SRAKANE / ROVINJ]

[VENEZIA / ZAGABRIA / RANCH MONTONA / CANIDOLE PICCOLE / ROVIGNO]

DIVINE TOUCH / BOŽANSKI DODIR [KONCEPT / 24 FOTOGRAFIJE]

IL TOCCO DIVINO [CONCETTO / 24 FOTOGRAFIE]

DIVINE TOUCH 01 / Uspavanka za Teu Bičić

DIVINE TOUCH 02 / Gospod T u baZENu

DIVINE TOUCH 03 / Jerca & Grega z bučko

DIVINE TOUCH 04 / KUM & YOGA cat

Izbor od četiri primjera iz koncepta DIVINE TOUCH (instalacija

od 24 fotografije u originalnoj autorskoj THUMBNAILS

izvedbi) s varijacijama suptilnih trenutaka emocionalnog ili

fizičkog kontakta. Koncept je posvećen umjetniku Ivi Kumu

Vrtariću kojem je dodir bio jedan od lajtmotiva u njegovoj

art produkciji (priloženi prizor broj 4 prikazuje Vrtarićeve ruke

u virtualnom dodiru s mačkom na njegovom plakatu kojeg je

još osamdesetih godina prošlog stoljeća dizajnirao za jedan

zagrebački yoga centar). / La scelta di quattro esempi tratti

dal concetto DIVINE TOUCH (istallazione artistica composta

da 24 fotografie nell’originale presentazione sotto forma di

THUMBNAILS) con variazioni di fini momenti di contatto fisico

o emozionale. Il concetto è dedicato all’artista Ivo Kum Vrtarić

che del tatto faceva il motivo conduttore della sua produzione

(la scena numero 4 in allegato, mostra le mani di Vrtarić nel

contatto virtuale con il gatto ritratto sul poster che negli anni

’80 è stato realizzato per un centro yoga di Zagabria).

2 9


3 0


3 1


3 2


3 3


“SUNCE NA KVARNERU

Taktilna površina slike kao da provocira na dodir.

Na hrapavoj površini osjetimo neobuzdanu igru geste koja se

manifestira brojnim urezima, “slučajnim“ ogrebotinama,

udubljenjima, izdvojenim zrncima materijala i slojevitošću.

Ova nemirna površina kao da svojom grubošću apostrofira

trenutak sadašnjosti, kao da kontakt s površinom pojačava

budnost i otvara percepciju, postajemo za nijansu svjesniji

neponovljive ljepote sadašnjosti, dok oko, to varljivo čudo,

na toj istoj površini komponira slike iz nekih drugih iskustava,

vodeći nas u vrtlogu emocija u doba dječije igre,

prvih ljubavi, suza i radosti odrastanja.

Milan Marin.


ARTUM LEVEL 3 [UNDER]THE ROOF

3 4


3 5


3 6

ARTUM & IL TATTO

IL SECONDO SALONE UMAGHESE

“Ho scoperto che tra tutti i sensi l’occhio

è il più superficiale, l’orecchio il più altero,

l’olfatto il più lussurioso, il gusto il più superstizioso

e incoerente, mentre il tatto è il più

profondo e filosofico.”

Denis Diderot

Lettera sui ciechi ad uso di coloro che vedono, 1749

La completa conoscenza del mondo che ci circonda

viene da noi effettuata con l’ausilio dei

sensi. Tra i 5 sensi che Aristotele definì nel III

secolo a.C., riconosciuti ancora oggi, vi fu anche

il senso del TATTO. L’antico mondo della Grecia,

nella storia mitologica del re Mida, da millenni

narra dell’avarizia di un uomo che cercava la propria

fortuna con il tocco, il tocco “d’oro”, che gli

faceva trasformare tutto ciò che toccava in oro.

Non molto è cambiato nell’odierna società consumistica:

ancora oggi si va alla ricerca di cose di

grande valore materiale. Il senso del tatto, e le

capacità manuali di una individuo sono del tutto

trascurati, si è creata una popolazione di telespettatori

∑ voyeur. Il solo accenno del tatto, per

primo ci fa venire in mente il contatto fisico, intenzionale,

piacevole ∑ quello creato con amore

o quello fastidioso ∑ creato con odio. Per la

maggior parte delle persone, l’intimità e l’amore

emotivo nascono dal contatto fisico. Tenersi

per mano, baciarsi, abbracciarsi, avere rapporti

sessuali sono dei modi per riferire e confermare

l’intimità. Ci sono vari tipi di contatto, ma che

cosa implicano e qual è il loro significato? Che

cos’ è il tatto?

Gli stimoli provenenti dall’ambiente sono percepiti

dall’uomo tramite la pelle, l’organo tattile,

e vi si riflettono tramite tutta la sua superficie;

il tatto è quasi sempre presente durante la maggior

parte delle attività umane. La particolarità del

tatto, ovvero la sue esperienza sensitiva, si creano

dalla combinazione di vari stimoli provenienti

dall’ambiente. Perché? Adoperando combinazioni

di ricettori situati sulla cute e nei strati sottocutanei,

il corpo diventa mezzo, mentre il tatto non

funziona solo come senso unico, ma si connette

all’influsso della temperatura, del dolore, della posizione

del corpo, della pressione. L’intensità minima

dello stimolo provocante una sensazione sulla

pelle è il tenue movimento di leggere piume di farfalla,

perciò non ci sorprende che nell’iconografia

occidentale questa piccola fragile farfalla, simboleggi

la leggerezza e la volubilità.

Le forme e gli spazi vengono da noi interamente

percepite tramite la vista e il tatto, ma è con il

tatto che si crea il diretto contatto con l’oggetto,

insinuandone il volume, la facciata, la superficie,

la consistenza. Questi sensi sono definiti

percezioni tattili o aptiche. L’etimologia della

parola APTICO trae origine dal greco haptesthai,

“che appartiene al tatto o che si riferisce ad esso”.

La percezione aptica nasce dalla collaborazione

di due sensi, la cinestesia e il tatto. Tranne alla

manifestazione fisica del tatto, realizzata dai ricettori

del senso del tatto situati sulla superficie

del corpo che ha come scopo lo studio della forma

fisica di un oggetto, la sensazione cinestetica è

diretta verso più profonde e intime sensazioni.

Nel processo di unione tra madre e figlio il

primo contatto è il più importante, i primi nessi

vengono creati con il cauto tocco delle punte

delle dita. La bocca del neonato rappresenta

l’organo di percezione tattile tramite il quale si

creano le prime concezioni del mondo esterno. Le

mani, la percezione aptica viene a crearsi un po’

più tardi ed è attiva nei primi anni di vita. Il neonato

esplora gli oggetti che gli stanno attorno

toccandoli e guardandoli.


“STAKLENI DODIR 1, 2 & 3

Fotografije su nastale na putovanju

u Portugalu 2011.

Dok sam šetala jednim shoping

centrom pažnju mi je privukao

obris stopala na staklenom

mostiću. Bilo mi je zanimljivo

promatrati razne uzorke i kretanja.

Fotografije prikazuju dodir stopala

i stakla te kretanje ljudi u svim

smjerovima.

Silena Košara.


3 7


3 8

“FATALNA GREŠKA KRALJA MIDE

Ovo je eksperimentalni film koji obrađuje klasičnu antičku legendu o

kralju Midi koji je svojim dodirom sve što bi dotaknuo pretvorio u zlato.

Poigravajući se višeznačnom simbolikom zlatnog dodira nesmotrenog

kralja, film koristi prirodne elemente, njihovu strukturu i ornament te ih

stavlja u korelaciju sa današnjim svijetom i postavlja pitanje je li Mida

još uvijek živ? Jesu li njegovi nasljednici nastavili željeti zlato?

Marina Burolo.


Vi siete mai chiesti come fanno i non vedenti

e gli ipovedenti a vedere la forma o perfino il

colore? Loro possono vedere con il tocco delle

mani. Renato Cartesio nel suo saggio “Ottica”

del 1637, narra di come una persona non vedente

si muova con l’aiuto del bastone come se “guardasse

con le mani”. Le percezioni cinestetiche

in combinazione con il senso del tatto che da

informazioni sulla presenza di oggetti, delle loro

misure e forme, offrono alle persone non vedenti

informazioni sul comportamento del corpo. Tramite

il tatto, le persone non vedenti e ipovedenti

possono percepire una scultura, ma anche un disegno.

In che modo?

Il disegno di un’immagine si trasforma in diagrammi

tattili con l’aiuto di una macchina che

produce sporgenze tratte da elementi di colore

nero impressi sul foglio. Per una totale comprensione

dell’immagine vengono collocati 5 diagrammi

tattili a sé stanti, mentre i colori vengono

spiegati ai non vedenti tramite un’audioguida che

da le giuste indicazioni di come far scorrere la

mano sopra l’immagine. La storica dell’arte Nataša

Jovičić ha elaborato questo metodo chiamato

“5 in 1”, composto da un’immagine in cinque

diagrammi. I colori, creati dalla luce e della vista

e percepiti dai non vedenti con il tatto, si attuano

in modo da descrivere il colore rosso come

caldo e ruvido, mentre il blu come freddo e liscio.

Questi progetti non sono soltanto dedicati ai non

vedenti e ai ipovedenti. Oggi nel mondo si organizzano

mostre al buio a modo da far concentrare

i loro visitatori non solo sul senso della vista, ma

anche sul senso del tatto. Si tratta di progetti

dedicati non solo a un pubblico non vedente e

ipovedente.

Il tatto ha un ruolo anche nella storia legata

alla creazione della bellezza, ma anche nella

conseguimento di effetti guarenti per la salute.

Il benefico tocco terapeutico, la riflessologia, la

chiropratica e i massaggi sono metodi che venivano

adoperati dai guaritori di antiche culture

dell’India, dell’Egitto e del mondo antico. Il successo

della terapia dipendeva e tuttora dipende

proprio dall’abilità e dal “dosatura” del tocco del

terapeuta. Nel processo di guarigione i malati attendono

il tocco di salute. Molti di noi sono stati

toccati in un momento dal passato o ci siamo

amalgamati con il mare e la terra, sperimentando

il contatto con la natura. Stimoli di questo tipo si

creano poiché il mare e la terra rappresentano un

sicuro riparo, il caldo e la delicatezza e simboleggiano

il corpo materno che, nella sua duplicità

simboleggia la nascita e la morte.

Nella storia si parla del contatto tra i due

mondi, tra le civiltà. Le ricerche antropologiche

e sociologiche studiano l’acculturazione,

l’interazione tra culture diverse, tra gruppi sociali

che entrano in contatto tra loro e si influenzano

a vicenda.

Dal punto di vista della storia dell’arte, una tra

lei prime rappresentazioni del contatto intimo tra

due persone è l’immagine del faraone Akhaton

con e la moglie e i figli che fu una novità che fece

escludere gli usuali austeri canoni egizi e scioccò

i suoi contemporanei. Gli artisti greci, a differenza

dell’austerità e rigidità egizia, nelle rappresentazioni

riportano l’eterna ricerca dell’ideale di

bellezza. Dal punto di vista storico, nell’antica

Grecia l’uomo rispondeva in modo erotico alla

bellezza e al contato di qualunque essere umano,

indipendentemente dal sesso. Il muscoloso e

atletico corpo maschile era considerato l’ideale

di bellezza. Il contatto fisico tra omosessuali era

socialmente accettabile, ma dovevano essere osservate

certe regole. Il discreto osservarsi e il

contatto fisico erano possibili soltanto con il consenso

di entrambi gli individui. L’omosessualità

veniva esplicitamente rappresentata nell’arte fino

al periodo a cavallo tra l’XI e il XII secolo.

3 9


4 0


“DISTORTED REALITY / ZAKRIVLJENA STVARNOST

Lutajući jednim napuštenim i devastiranim objektom

naišao sam na ogledala u nekim prostorijama.

Snimajući seriju zamišljenih fotografija, došao sam na

ideju da sam sebe snimim u tim ogledalima kao projekciju/odraz/dodir.

Kako nisam bio sam, snimio sam

i suradnika u istom položaju u odnosu na ogledalo.

Konačna fotografija je nastala kombinacijom dviju

pojedinačnih snimki, uređenih u PS-u.

Kristijan Bančić.


4 1


4 2

“Ciklus fotografija

KORACI nastaje u

jednom dahu, jednog

ljetnog dana nakon

kiše, kad je inspiracija

za mene kao autora

na vrhuncu. Ermano

Bančić.


In seguito al rapporto greco-romano verso il

corpo nudo che rappresentava la purezza spirituale,

l’intelletto, ma anche la spudoratezza, la

spavalderia, con l’avvento del cristianesimo nella

cultura occidentale, la nudità e il contatto erotico

divennero oggetti di censura. E soltanto nel

Rinascimento che il corpo umano nudo, l’erotica

e il contatto fisico si riscoprono nell’arte tramite

rappresentazioni religiose, mitologiche o ritratti

di corte. Tra i dipinti di contenuto religioso,

l’immagine più famosa è quella della creazione

di Adamo di Michelangelo, in cui Dio porgendo

ad Adamo la mano gli dona la vita. Si tratta di

un tema oggi conosciuto da tutti gli amanti dei

cellulari Nokia. Aprendo l’interfaccia entriamo in

contatto con nuove tecnologie.

Nell’arte dell’Europa settentrionale, nel cinquecento

e seicento i cinque sensi venivano rappresentati

come cinque donne in tipiche scene di

vita quotidiana. Al tatto che tra gli altri sensi

veniva trattato di meno, veniva attribuito il simbolo

del riccio e dell’ermellino, mettendo a confronto

il tenero e lo spinoso.

Gli storici dell’arte consideravano teoricamente

il rapporto tra la percezione tattile e quella visuale.

Lo storico dell’arte Alois Riegel (1858-

1905) considerava lo sviluppo storico-artistico

come passaggio graduale dall’osservazione tattile

a quella visuale. Egli accentuava e si batteva per

il ritorno del tatticismo, delle caratteristiche aptiche

nell’espressione. Con la comparsa di nuove

tendenze artistiche, il tatto viene messo in rapporto

equo con il senso della vista. In tal direzione

si impegnava anche il futurista Marinetti

che nel 1921 nel saggio Il Tattilismo, diffonde il

valore e le impressioni del tattilismo. I nuovi stili

artistici non si fondavano più sulla descrizione

della natura. Si rigetta la rappresentazione di

dettagli in paesaggi e nature morte, ma si sviluppa

la stilizzazione delle forme. Si accentua il

gioco dei tessuti, del sistema della superficie del

materiale, della sua levigatezza o ruvidezza, trasparenza

o densità. Si fanno esperimenti con le

tecniche di lavorazione e di uso di nuovi materiali

artistici, sia artificiali che ricavati direttamente

dalla natura. I nuovi metodi dell’espressione artistica

portano ad un’impressione drammatica e

forte espressione che provoca il desiderio di toccare.

Il tatto, cioè il tattilismo, si include con facilità

tra le forme artistiche che studiano la superficie

dei materiali e lo spazio, specialmente

della scultura e delle installazioni. Lo studio

tattile della scultura è per primo vissuto tramite

le carezze; le forme si scoprono provando la differenza

tra il tessuto, la durezza e la tenerezza

e poi entrano in modo aptico nella figura. A differenza

dei disegni e dei dipinti, la scultura può

essere toccata e presa in mano. Il disegno tattile

si sperimenta toccandone le linee che sono un

equivalente grafico ai confini e forme bislunghe

di oggetti fisici. Il tatto rende più facile il riconoscimento

di semplici disegni lineari il che è

una regola per i non vedenti, ma anche per le

persone senza problemi di vista.

Nell’ambiente odierno e nella coesistenza con

la tecnologia touch screen, siamo stregati dai veloci,

sicuri e funzionali schermi, sensibili al tatto.

Nel mondo virtuale si sviluppano sempre più tecnologie

tattili o aptiche, creando l’illusione del

tatto. La fisicità come luogo primario del tatto

viene sempre più trascurata.

Abbiamo appreso che il tatto è un senso complicato.

Per scoprire come lo percepiscono quelli

dell’ARTUM, fate visita al Museo umaghese!

Biljana BOJIĆ

Conservatrice del Museo civico di Umago

4 3


4 4

“MASLAČKOVO POLJE / EKSPANZIJA MASLAČKA

Riječ je o izvedbenom događanju, performansu i

happeningu... Moja uloga je pripremanje terena i

inicijativa, a uloga publike je da se uključi u rad i time

postane i akter i umjetnik i promatrač... autorstvo nad

radom se demokratizira! Svatko je umjetnik-jozef bojs,

stvara se socijalna skulptura...

Darko Brajković Djepeto.


“…, TAKO I NA ZEMLJI…

”Kontinuirano snimajući kadrove iz

svoje okoline, Tea Hatadi odlučila

ih je uklopiti u novi kontekst koji

ironično ispituje gradnju u gradu Zagrebu.

U prvom radu ona tu “tekuću”

ljudsku djelatnost postavlja u odnos

sa religijskom utopijom Nebeskog

Jeruzalema iz knjige Otkrivenja (22,1-

22,3). Ta pomalo ironična usporedba

ishodila je time da se Tea poigra sa

snimljenim materijalima zabilježene

stvarnosti i pretvori ih u uzvišenu

sliku stvaranja Božanskog grada.“ [iz

teksta Igora Jurana].

Tea Hatadi.


4 5


ARTUM LEVEL 4 [UNDER]GROUND

4 6

“BELA MUNJA & TITO 2010

Dotik preteklosti v čiščenju sedanjosti

z vrednotami prihodnosti!

Jerca Šantej.


4 7


4 8


ARTUM & & &

JE LI TO DODIR

Artum može biti mnogo toga pa, naravno, zašto

ne i DODIR (kao u ovoj svojoj drugoj novokoncipiranoj

pojavnosti), ali sigurno nije, niti će ikad

biti ∑ ex tempore!

Kad bi slatkorječivi Ciceron danas prokrstario

regijom snimajući razinu kulturoloških događanja

(a lik je nedvojbeno imao neke art adute u rukavu

čim je kulturi svojedobno pripisao ulogu “izgradnje

i oplemenjivanja čovjekova duha i duše”),

trenutno bi preformulirao svoj legendarni promotivni

slogan u O EX TEMPORE, O MORES!

Naime, gore-dolje pa lijevo-desno, kamo god

se krene od Trsta do Vodnjana, lokalni entuzijasti

koji su načuli za kulturni turizam ili (rjeđe) za

brendiranje grada, vrijedno organiziraju ex tempore,

te obično jednodnevne igrokaze, na kojima

bez ikakvih posljedica može nastupiti tko god želi

s bilo čim što donese. Izvorno dobronamjerna

strategija, kroz desetljeća se nečujno transformirala

u neartikulirana sajamska okupljanja. Tako se

radovi relevantnih artista često nađu zgniječeni

između packarija hobista i gomila plastificirane

robe bez porijekla čiji prodavači čuče ispred svojih

špiljica, čeprkaju po novom iPhoneu, odbacuju

neugašene opuške preko ramena (jer svijet je

zapravo samo jedna velika pepeljara!) i kriješte

na svakoga tko prema njima usmjeri objektiv fotoaparata.

Na krilima brojnih ex tempora neka se

mjesta samoproglašavaju i gradovima umjetnika

usput hladnokrvno dopuštajući preimenovanje

štandova s bižuterijom i amaterskim kičem u “umjetničke

ateliere” i “autorske galerije“.

(Da ironija bude potpuna, takvom bezvrijednom

kršu zapravo ionako nije potrebna dodatna

&

S

stimulacija jer se ionako svakodnevno fantastično

promovira kroz svoje umrežene filijale razasute po

svim regionalnim turističkim centrima duž obale

i to na najboljim izlagačkim i prodajnim mikro

lokacijama u šapama nevidljivih pa shodno tome

i nedodirljivih lokalnih veleposjednika.)

Na nesreću niti dobre strane ex tempora (druženje

artista i prolaznika, nešto više prodanih

krigli pive i porcija ćevapa na plastičnim tanjurima

za dodatnu zaradu lokalnih ugostitelja te

zagarantirana promocija grada organizatora u regionalnom

tisku i, ako bog da, na lokalnoj televiziji),

nemaju neke suštinske veze s artom. Naprotiv,

ponižavanje umjetnika i njihove umjetničke

prakse multiplicira se sezonskim teturanjem istih

kibica (promatrača), istih članova žirija i istih

artista od priredbe do priredbe, gdje oni prvi

očekuju besplatne napitke, drugi ubiru zaslužene

dnevnice, a treći, najtvrdoglaviji, neumorno troše

svoje vrijeme i benzin prenoseći jedne te iste radove

s jedne na drugu ex temporu, nadajući se

bilo kakvom, makar i simboličnom džeparcu. Zaboravljaju,

međutim, da se prigodne novčane nagrade

i priznanja tamo nerijetko dodjeljuju po nepisanom,

ali ustaljenom redosljedu: autoru rada

koji je dovoljno nerazumljiv da može podnijeti

bilo kakvo obrazloženje, jednom lokalnom umjetniku,

gostu koji je prešao najviše kilometara,

predstavniku neke nacionalne ili etničke manjine

i, obavezno, autoru rada na kojeg je oko bacio

sretni sponzor jer ga u dnevnom boravku već duže

vrijeme nervira praznina iznad električnog kamina

s umjetnim plamičcima.

Ako se složimo oko toga da nabrojene, uglavnom

do apsurda dovedene procjene, zaista ne sadrže atribute

kojima bismo spomenuta populistička okupljanja

mogli povezati s proročanskim Ciceronovim

uvjerenjem da umjetnost oplemenjuje ljudski duh,

4 9


5 0

tada mogu s punim pravom proglasiti ARTUM punokrvnim

regionalnim umjetničkim projektom.

Prije svega, slojevita suština ARTUMA gradi se

na kriterijima s jasnim umjetničkim pretenzijama,

na kontinuiranom istraživanju vremena i prostora

koji nas okružuju, na kreativnom okupljanju oko

zajedničkog motiva ili teme, na izrazitoj želji za

promjenama u vlastitoj, a ako je moguće i u tuđima

glavama, na konstatnom učenju i potrebi za

znanjem, na maksimalnom respektu prema umjetnicima

s kojima surađujemo uz uvažavanje njihovih

raznovrsnih signala (primjerice, pri postavljanju

radova u izlagačke prostore) te na snažnoj

promociji novih, mladih autora.

I jasno, da ne zaboravim, na ODGOVORNOSTI!

Naime, taj osjećaj odgovornosti što smo ga stekli

kroz proces definiranja Salona, obvezuje ARTUM

na kontinuirani razvoj i nadgradnju. Stoga je i logično

da se u odnosu na lanjski, koji je ispitao i

prezentirao umaški art ambijent, ovogodišnji AR-

TUM višestruko multiplicirao i po broju sudionika,

kao i po veličini teritorija što ga je umrežio.

Na temu DODIR što ju je predložila i obrazložila

Biljana Bojić, reagiralo je sedamdesetak umjetnika

odazivajući se ili na svakom dostupni javni

poziv, ili na individualni, direktni upit selektora,

da bi si naposlijetku mjesto na premijernoj izložbi

priskrbila 34 autora i jedan gost-projekt. Pri njihovu

izboru, presudan je bio jedino intenzitet

umjetničkog odgovora na zadanu temu.

Živost i elastičnost ARTUMA došla je do punog

izražaja i u nastavku, pri postavu izložbe jer su,

primjerice, prilikom komponiranja izložbenog

prostora u nekoliko navrata radovi jednog artista

ugrađeni ili sljubljeni s kompatibilnim radovima

drugog umjetnika. DODIR je takvim postupcima

doslovce, iz lajtmotiva prerastao u sveopću ili generalnu

oznaku senzibiliteta projekta: ne samo

kao osnovni motiv pri završnom izboru radova, nego

i kao ključni model za njihovo razumijevanje,

kroz odluke o njihovom međusobnom suživotu

u prostorima Muzeja. Uz dodatne konzultacije sa

zainteresiranim autorima, neki dijelovi njihovih

ciklusa ili koncepata zamijenjeni su novim radovima,

prikladnijim zakonitostima prostora kako bi

se postigla neophodna usklađenost na sve četiri

izložbene razine. One zbog toga istodobno funkcioniraju

i kao harmonične samostalne epizode,

ali i kao smisleno izvedena zajednička struktura.

Dosljedna primjena navedene strategije postala

je na kraju i kreativno izvorište za koncept, estetiku

i izvedbu kataloga ARTUM II čija je primarna

i zapravo jedina funkcija bilježenje cjelokupne

složene izvedbene putanje Salona: izbor radova,

promišljanje i završna rješenja postava, otvorenje,

artisti, video radovi, art catering, posjetitelji itd.


“STAKLENI KRUGOVI

...vlaženjem površine

kruga dodirom vode

dobivaju se novi crteži,

slike. U tren sve nestaje

kad se staklo osuši...

ostaju otisci... uspomena.

Radovan Rajić.


5 1


5 2


Uz detaljan popis radova (i njihovih autora), dijelove

njihovih originalnih obrazloženja i opširnih

potpisa pod svaku uvrštenu fotografiju, jedino je

takvom metodologijom moguće cjelovito i trajno

registrirati sve dragocjene aspekte, namjere,

informacije i rezultate tako kompleksnog eventa

kao što je ARTUM.

Kad je riječ o radovima koji su najupečatljivije

odgovorili na temu Salona, osobni mi je favorit

kolekcija fotografija SAM SA SAMIM SOBOM umaškog

artista Roberta Sironića: njegovi personalizirani

krajobrazi suptilna su umjetnička tkanja koja

odišu rijetko viđenim razumijevanjem i afinitetom

za ambijent što ga okružuje.

Snažan pečat ovogodišnjem ARTUMu utisnuo

je i rovinjski art krug (Jadranka Kalenić, Branko

Kolarić i Lada Luketić te tri fotografa Centra vizualnih

umjetnosti BATANA, Ermano i Kristijan

Bančić, Silena Košara), čiji je multimedijalni klasik

Nikola Ražov ponudio svoju efektnu work-in-progress

instalaciju NEMOGUĆNOST DODIRA. Između

raznolikih video “dodira” posebno me impresionirala

FATALNA GREŠKA KRALJA MIDE, filmski

stampedo Marine Burolo. Performance ekvilibrist

Darko Brajković Djepeto prema očekivanju je

uzurpirao kompletnu četvrtu (zemaljsku) razinu

Muzeja, kompletirajući svoja polja maslačaka u

suradnji sa zaigranim posjetiteljima. Denis Licul,

labinska umjetnica s njujorškom adresom autorica

je TRAGOVA PRISUTNOSTI, najkompletnije

multimedijske interpretacije interakcije fizičkog

i duhovnog doticanja. Dirljiva je posveta koju je

Zaneto Paulin ispisao velikom hrvatskom umjetniku

Ivi Vrtariću, kao što su neodoljivi i duhoviti

STAKLENI KRUGOVI Radovana Rajića.

Slovenska umjetnica Jerca Šantej, osim kao autor

dva urnebesna akrila (čiji su protagonisti Burt

i Tito), na ARTUMu se predstavila i kao producent

svog gost-projekta THE SOUL OF THE FUTURE,

putujućeg platna na kojem su prisutni artisti upisali

svoja viđenja o tome koje vrijednosti smatraju

presudnima za budućnost humanoida i svih onih

koji se takvima osjećaju. To je gostovanje bez

sumnje, ne samo dobrodošao impuls unutar aktualnog

izlagačkog koncepta, nego zasigurno i legitiman

signal za idući ARTUM: zamišljam novu,

još intrigantniju osnovnu temu, još intenzivnije

inzistiranje na originalnim radovima načinjenim

specijalno za ARTUM, nastavak beskompromisne

promocije mladih autora, potragu za sudionicima

na još širem (međunarodnom) teritoriju te gostovanje

ili razmjenu ARTUMa sa srodnim europskim

umjetničkim eventima.

Propitivanjem, koje je uvijek i traganje, tražim

nešto u čemu još nemamo zajedničko iskustvo,

vodeći se mudrom sentencom američkog filozofa,

arhitekta Philipa Johnsona, svojedobno ravnatelja

u njujorškom Muzeju za modernu umjetnost

(MOMA) i autora spektakularne Staklene kuće

(Glass House, New Canaan, Connecticut, 1949):

“Na fakultetu učimo stvari koje nam u životu

nisu potrebne. Život je suprotnost akademskom

svijetu, pa su mi stoga draži postupci samotnjaka!

Htio bih potaknuti ovu mladu generaciju, kao

i sve koje će uslijediti, da razmišlja o formama i

da slijedi svoj put. Ono što je dobro kod umjetnosti

jest činjenica da se ona ne treba brinuti

ni o praktičnim ni o filozofskim pitanjima. Ona

pronalazi inspiraciju isključivo u estetskim aspektima

koje riječi ne mogu iskazati. Riječi ne pokreću

stvari.

Bitna je samo imaginacija pojedinca!”

Maja BRISKI

likovni kritičar, art producent & grafički designer

Circolo [Zajednica Talijana Rovinja] 12. listopada 2012.

5 3


FOTOGRAFIJE & FOTOGRAFIE

03

Biljana Bojić, Maja Briski, Branka Milošević i Biljana Petrović

Markežić nakon mukotrpno odrađene postave eksponata na četiri

razine Muzeja grada Umaga. / ...in seguito al tormentato allestimento

delle opere esposte su quattro livelli del Museo civico

di Umago.

05

Detalj slike PROZAC [Izgubljeni raj] Aleksandra Bezinovića. /

Dettaglio dell’immagine PROZAC [Paradiso perduto] di Aleksandar

Bezinović.

06

Književnik Neven Ušumović, ravnatelj Gradske knjižnice Umag, u

instalaciji IN TOUCH razgovara s Jadrankom Kalenić, autoricom

tog komunikacijskog eksperimenta. / Lo scrittore Neven Ušumović,

direttore della Biblioteca civica Umago, nell’istallazione artistica

IN TOUCH parla con Jadranka Kalenić, autrice di questo esperimento

comunicativo. [Photo by Biljana Bojić]

08

Jedan od kolaža Lade Luketić./Uno dei collage di Lada Luketić.

09

Biljana Bojić postavlja fotografije Roberta Sironića. / Biljana

Bojić espone le fotografie di Robert Sironić.

10/11

PRVA RAZINA ARTUMA 2&12 [na slici: krznena platna & kolaži

Lade Luketić, instalacija na pjeskovitom tlu Jadranke Kalenić i

tri rada Branka Kolarića] / LA PRIMA FASE DELL’ARTUM 2&12

[nella foto: tele di cuoio & collage di Lada Luketić, istallazione

sulla superficie sabbiosa di Jadranka Kalenić e tre lavori di

Branko Kolarić] [Photo by Neven Jurjak]

12

Dio triptiha CLOSER / BLIŽE, fotografija prošivenih crvenim koncem,

autorice Sabine Damiani. / Parte del trittico PIÙ VICINO,

fotografia trapuntata con filo rosso dell’autrice Sabina Damiani.

14

Darko Brajković Djepeto i Radovan Rajić, umjesto da osvježavaju

kameleonske staklene krugove, vodenim pištoljima atakiraju

na Maju Briski. / Darko Brajković Djepeto e Radovan

Rajić invece di rinfrescare i camaleontici cerchi di vetro, attaccano

Maja Briski con pistole ad acqua.

15

Branko Kolarić ispred svojih radova. / Branko Kolarić davanti ai

suoi lavori. [Photo by Biljana Bojić]

16

Denis Licul [u bijelom] s prijateljicama komentira projekciju

svog videa. / Denis Licul [vestito di bianco] commenta con delle

amiche la proiezione del suo video. [Photo by Ermano Bančić] Na

velikoj slici struktura jedne od 16 terakota ploča njene instalacije

5 4

TRAGOVI PRISUTNOSTI. / La grande immagine rappresenta la

struttura di una delle 16 tavole di terracotta della sua istallazione

TRACCE DI PRESENZA.

18

Pošiljka s tek pristiglim radom PAZI OŠTAR PAS Zagrepčanke

Tine Erjavec. / Il pacco con l’opera ATTENTI AL CANE dell’artista

zagabrese Tina Erjavec, appena arrivato per posta.

19

Poetski masterpiece Roberta Sironića. / Il capolavoro poetico

di Robert Sironić.

20/21

DRUGA RAZINA ARTUMA 2&12 [na slici: dvije fotografije Lare

Žibret između kojih je harmonično uklopljeno 18 minijatura

Lovorke Lukani, slijede stakleni krugovi Radovana Rajića te

trodjelna instalacija Pauline Jazvić; na tlo je položen mramorni

jastuk Marine Stoponja, a ispred njega je dvije svoje ŠKOLICE

posložio Nikola Ražov. / LA SECONDA FASE DELL’ARTUM 2&12

[nella foto: due fotografie di Lara Žibret tra le quali sono armonicamente

incorporate 18 miniature di Lovorka Lukani, seguono

i cerchi di vetro di Radovan Rajić e l’installazione in tre

parti di Paulina Jazvić; poggiato per terra il cuscino di marmo di

Marina Stoponja e davanti a esso le ŠKOLICE di Nikola Ražov.

[Photo by Neven Jurjak]

22

Košulja sa žiletima, u instalaciji FEEL ME Pauline Jazvić. / La camicia

con rasoi, parte dell’istallazione FEEL ME di Paulina Jazvić.

THE SOUL OF THE FUTURE ili SOFT 2012 međunarodni je projekt

u organizaciji ICC Instituta (Institut for International Creativity

& Culture) čiji je osnivač Jerca Šantej, multimedijalna umjetnica

iz Sevnice. Projekt se sastoji od dva dijela: action paintingu (oslikavanju

platna) i mail art produkcije. Kao gost ovogodišnjeg

ARTUMA, projekt The Soul Of The Future ponudio je prisutnim

umjetnicima mogućnost da na bijelo platno, čije je oslikavanje

započelo početkom 2012. u Taiwanu, unesu svoju poruku ili

mišljenje o tome koje vrijednosti smatraju presudnim za budući

opstanak čovječanstva. Rezultate ove kreativne suradnje, daljnji

razvoj i putanju projekta SOFT 2012, kao i ostale art inicijative

Jerce Šantej pratite na web adresi www.qra.si / SOFT 2012 è

un progetto internazionale organizzato dall’Istituto ICC (Institut

for International Creativity & Culture) fondato da Jerca Šantej,

artista multimediale di Sevnica. Il progetto consta di due parti:

l’action painting (dipingere la tela) e la produzione mail art. Il

progetto The Soul Of The Future, ospite di questa edizione dell’

ARTUM, ha offerto ai presenti artisti la possibilità di scalfire, su

una tela bianca (la pittura della tela è iniziata all’inizio del 2012

in Taiwan) un loro messaggio o parere relativo ai valori che loro

credono decisivi per la futura sopravivenza dell’umanità. Seguite

i risultati di questa collaborazione artistica, lo sviluppo successivo

e l’impronta del progetto SOFT 2012 e le altre iniziative artistiche

di Jerca Šantej pratite sul sito www.qra.si


5 5


5 6

23

Sjenovita kompozicija Julijane Kocanović Grubić. / Composizione

a ombre di Julijana Kocanović Grubić.

24

Portret Ane Rucner umaškog fotografa Nevena Jurjaka. / Il ritratto

di Ana Rucner opera del fotografo umaghese Neven Jurjak.

25

Vizualno-tekstualni dodir Vlade Marteka. / Il tocco visuale-testuale

di Vlado Martek.

26

”1”, enkaustika na platnu Roberte Vilić i “Still Life 1”, digitalna

fotografija Lare Žibret. / ”1”, encausto sulla tela di Roberta

Vilić e “Still Life 1”, fotografia digitale di Lara Žibret.

27

Lada Luketić i Jadranka Kalenić, uz sugestije autora Nikole

Ražova, bacaju zvijezde i križeve na zrcalne plohe njegovog koncepta

ŠKOLICE. / Lada Luketić e Jadranka Kalenić, su suggerimento

di Nikola Ražov, buttano stelle e croci sulle superfici specchiate

del suo concetto classico ŠKOLICE. [Photo by Neven Jurjak]

28

Jedan od grafičkih utisaka Lovorke Lukani. / Uno degli incisi

grafici di Lovorka Lukani.

29

Slavica Marin ispred svog žičanog kreveta. / Slavica Marin davanti

al suo letto di filo metallico.

30/31

Artisti i organizatori na otvorenju ARTUMA 2&12 / Gli artisti e

gli organizzatori all’apertura dell’ARTUM 2&12: Nikola Ražov,

Lada Luketić, Branko Kolarić, Lovorka Lukani, Nataša Bezić,

Milan Marin, Jerca Šantej, Radovan Rajić, Maja Briski, Jadranka

Kalenić, Maura Batarilović, Dorotea Cerin, Biljana Bojić,

Marina Burolo & Darko Brajković Djepeto. U prednjem redu /

In prima fila: Ermano Bančić, Kristijan Bančić, Silena Košara,

Slavica Marin & Neven Jurjak.

32

Video Maure Batarilović, odljev trudničkog trbuha Darije Žmak i

psihodelična scena iz video loopa Vinka Fištera. / Frammento del

video di Maura Batarilović, il calco del pancione di Darija Žmak e

la scena psichedelica tratta dal video loop di Vinko Fišter.

33

Milan Marin pridržava svoje SUNCE NA KVARNERU. / Milan Marin

sorregge il suo SOLE SUL QUARNERO.

34/35

TREĆA RAZINA ARTUMA 2&12 [na slici: radovi Milana Marina

i fotografije Zaneta Paulina s bućom iz Sevnice; Maura

Batarilović i Dorotea Cerin aktiviraju projekciju videa JAKE

RUKE, bijeli monitor spreman je za video Vinka Fištera, a Marina

Burolo provjerava FATALNU GREŠKU KRALJA MIDE] / LA TERZA

FASE DELL’ARTUM 2&12 [nella foto: i lavori di Milan Marin e le

fotografie di Zaneto Paulin con la zucca proveniente da Sevnica;

Maura Batarilović e Dorotea Cerin fanno partire il video MANI

FORTI, lo schermo bianco pronto per il video di Vinko Fišter,

Marina Burolo controlla UN ERRORE FATALE DEL RE MIDA]

[Photo by Neven Jurjak]

37

Silena Košara vježba plesne korake ispred vlastitih STAKLENIH

DODIRA 1, 2 & 3. / Silena Košara si esercita nei passi di danza

davanti ai suoi STAKLENI DODIRI 1, 2 & 3.

38

Fatalna scena iz filma Marine Burolo. / La scena fatale tratta dal

film di Marina Burolo.

40/41

Ermano i Kristijan Bančić ispred svojih dvostrukih odraza u fotografskoj

fatamorgani ZAKRIVLJENA STVARNOST. / Ermano e

Kristijan Bančić davanti ai loro riflessi doppi nella fata morgana

fotografica REALTÀ DISTORTA. [Photo by Neven Jurjak]

42

Nekoliko KORAKA Ermana Bančića i dvodjelno lice Antonije

Čačić čiju savršenost ispituje Radovan Rajić. / Alcuni PASSI di

Ermano Bančić e la faccia di Antonija Čačić in due parti la cui

perfezione viene analizzata da Radovan Rajić.


44

Darko Brajković Djepeto ispuhuje svoje maslačke. / Darko

Brajković Djepeto espira i propri soffioni. [Photo by Neven Jurjak]

45

Lik BEZ NAZIVA Splićanke Tanje Ravlić i kataklizmički video Tee

Hatadi. / La figura SENZA TITOLO di Tanja Ravlić di Spalato e il

video cataclismico di Tea Hatadi.

46/47

ČETVRTA RAZINA ARTUMA 2&12 [na slici: ironični video komentar

o novokomponiranom zagrebačkom građevinarstvu Tee

Hatadi; krhki leptir snažnog kolorita Nataše Bezić između kontroverznih

duhova showbizz i političke ropotarnice Jerce Šantej;

na tlu redovi listova papira na koje su slijetali i nečujno se rasprskavali

baloni od sapunice (maslačci) Darka Brajkovića Djepeta

i njegovih brojnih sljedbenika. / LA QUARTA FASE DELL’ARTUM

2&12 [sulla foto: l’ironico commento video relativo all’edilizia

zagabrese di nuovo stampo dell’autrice Tea Hatadi; la fragile farfalla

di forte colorito di Nataša Bezić tra gli spiriti controversi

del showbizz e del ripostiglio politico di Jerca Šantej; per terra

file di fogli di carta sui quali atterravano e silenziosamente scoppiavano

le bolle di sapone (soffioni) di Darko Brajković Djepeto

e dei suoi numerosi seguaci. [Photo by Neven Jurjak]

48

Celuloidni heroj Burt Reynolds na autentičnoj slovenskoj zastavi

autorice Jerce Šantej. / Burt Reynolds, l’eroe di cellulosa

sull’autentica bandiera slovena di Jerca Šantej.

50

Nezaboravni art catering svestranog Radovana Rajića prezentiran

na njegovim originalnim staklenim art tanjurima; harmoniju

domijenka zaokružila su vina i likeri KORACA, motovunskog vinara

i maslinara Alberta Korace. / L’indimenticabile art catering

dell’universale Radovan Rajić presentato nei suoi originali art piatti

di vetro; l’armonia del banchetto arricchita dai vini e dai liquori

KORACA, dell’enologo e olivicoltore Alberto Koraca di Montona.

51

Radovan Rajić sa svojih staklenim krugom čiju je površinu prije

nekoliko sekundi oslikao privremenim vodenim crtežom. / Radovan

Rajić con uno dei suoi cerchi di vetro sulla cui superficie, alcuni

istanti prima, ha disegnato un temporaneo disegno ad acqua.

52

Zaneto Paulin ispred svog projekta DIVINE TOUCH posvećenog

umjetniku Ivi Kumu Vrtariću. / Zaneto Paulin davanti al suo

progetto DIVINE TOUCH dedicato all’artista Ivo Kum Vrtarić.

[Photo by Neven JURJAK / Masku Arthura Rimbauda (na poticaj Darka

Brajkovića Djepeta) dodao Zaneto Paulin po uzoru na originalni koncept

“Rimbaud In New York” (1977-79), zaboravljenog američkog punk artista

Davida Wojnarowicza.]

55

Ljubljanski designer Matic Svažič (koautor projekta SOFT 2012,

sasvim lijevo), promatra nastajanje transparentne poruke Darka

Brajkovića Djepeta (sasvim desno). Dio vlastitog polja maslačaka,

njegove originalne ARTUM instalacije/performancea,

D.D. Brajković ugradio je i u (plemenitim porukama već ispunjeno)

platno The Soul Of The Future. / Il designer lubianese Matic

Svažič (coautore del progetto SOFT 2012, a sinistra), osserva la

creazione del messaggio trasparente di Darko Brajković Djepeto

(a destra). D.D. Brajković ha incorporato una parte del proprio

campo di soffioni, la sua originale installazione/performance AR-

TUM, nella tela (già riempita da nobili messaggi) The Soul Of The

Future. [Photo by Neven Jurjak]

56

Jerca Šantej usred platna SOFT 2012 svježe dopunjenog porukama

prisutnih artista na otvorenju ARTUMA 2012. / Jerca Šantej

nel mezzo della tela SOFT 2012 da poco ampliata con i messaggi

degli artisti presenti all’apertura dell’ARTUM 2012.

57

Neven Jurjak i Marina Burolo: palac gore za ARTUM 2&12. /

... pollice in su per l’ARTUM 2&12.

58

Kraj vernisaža. Najuporniji sudionici i gosti ARTUMA 2&12 neposredno

prije zatvaranja Muzeja. / La conclusione del vernissage. I

partecipanti più ostinati e gli ospiti dell’ ARTUM 2&12 poco prima

della chiusura del Museo. [Photo by Neven Jurjak]

5 7


5 8


Albert Koraca

Motovunski Novaki 25c

52423 Karojba

tel/fax +385 52 682 738

gsm +385 91 683 2588

email / a_koraca@net.hr

ARTUM 2&12 SPONSOR

vina KORACA wines


ARTUM 2&12 / 2. Umaški salon [DODIR] ARTUM 2&12 / 2º Salone di Umago [IL TATTO]

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!