Ευφυές απλό - Plantronics

plantronics.com

Ευφυές απλό - Plantronics

Ευφυές απλό

Plantronics Discovery ® 975

Εγχειρίδιο χρήσης


Λίγα λόγια για τον αγοραστή

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ακουστικό

Plantronics Discovery 975. Αυτό το Εγχειρίδιο

χρήσης περιλαμβάνει οδηγίες για την αρχική

ρύθμιση και τη χρήση του νέου σας ακουστικού.

Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

ανατρέξτε στο φυλλάδιο με τίτλο "Για την

ασφάλειά σας", για σημαντικές πληροφορίες

σχετικά με την ασφάλεια, τη φόρτιση, την

μπαταρία και τους κανονισμούς.

Εάν χρειαστείτε βοήθεια

Το Κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης της

Plantronics είναι έτοιμο να σας βοηθήσει.

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.plantronics.

com/support στο Διαδίκτυο ή τηλεφωνήστε

στον αριθμό υποστήριξης της χώρας σας, ο

οποίος αναγράφεται στο

πίσω μέρος αυτού του εγχειριδίου.

Δήλωση του προϊόντος σας

Για να δηλώσετε ηλεκτρονικά το προϊόν,

προκειμένου να μπορέσουμε να σας

παράσχουμε την καλύτερη δυνατή

εξυπηρέτηση και τεχνική υποστήριξη,

επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.plantronics.

com/productregistration στο Διαδίκτυο.

el

ii


Περιεχόμενα

Λειτουργίες ακουστικού και παρελκόμενα................................................... iv

Φόρτιση του ακουστικού.....................................................................................2

Επαναφόρτιση της θήκης φόρτισης................................................................7

Ζευγοποίηση του ακουστικού............................................................................8

Χρήση περισσοτέρων του ενός κινητών Bluetooth με το

ίδιο ακουστικό ....................................................................................................9

Προσαρμογή στο αυτί σας............................................................................... 10

Στοιχεία ελέγχου και ενδεικτικές λυχνίες ακουστικού............................ 11

Δυνατότητες ανοικτής συνομιλίας................................................................ 14

Εμβέλεια.................................................................................................................. 14

Αντιμετώπιση προβλημάτων........................................................................... 15

Προδιαγραφές προϊόντος................................................................................. 16

Ασφάλεια, εγγύηση και υποστήριξη............................................................. 17

el

iii


Λειτουργίες ακουστικού και παρελκόμενα

Υποδοχή φόρτισης

Κουμπί/ενδεικτική λυχνία

ελέγχου κλήσεων:

Απάντηση/τερματισμός/

απόρριψη/επανάκληση

κλήσης

Ενεργοποίηση/

απενεργοποίηση

Ζευγοποίηση με

τηλέφωνο

Μεταβίβαση κλήσης

προς/από τηλέφωνο

Επανασύνδεση με

την επιστροφή εντός

εμβέλειας

Κουμπί ρύθμισης έντασης του ήχου:

Αύξηση/μείωση έντασης ήχου

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

σίγασης

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

ενδεικτικής λυχνίας σύνδεσης

Άκρο για το αυτί

Οπές αερισμού και προστατευτικά

μικροφώνων

el

iv


Λειτουργίες ακουστικού και παρελκόμενα

Για να παραγγείλετε τα παρελκόμενα, απευθυνθείτε στον προμηθευτή προϊόντων της Plantronics ή

επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.plantronics.com.

Κιτ φόρτισης κινητού:

Φορτιστής αυτοκινήτου και

Φορτιστής USB

#81291-01

Κορδόνι USB

Κωδ. είδους 74948-01

el

1


Φόρτιση του ακουστικού

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

1,5 ώρα ............. Πλήρης φόρτιση με

το φορτιστή δικτύου

ρεύματος ή τη θήκη

30 λεπτά ........... Ελάχιστη φόρτιση

πριν από τη χρήση για

πρώτη φορά

Το νέο σας ακουστικό αποδίδει καλύτερα όταν είναι

πλήρως φορτισμένο. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης

της μπαταρίας του ακουστικού, η ενδεικτική λυχνία

αναβοσβήνει αργά κόκκινη. Μόλις η μπαταρία του

ακουστικού φορτιστεί πλήρως, η ενδεικτική λυχνία θα

σβήσει. Αυτό ισχύει για όλες τις επιλογές φόρτισης. Μη

χρησιμοποιείτε το ακουστικό όταν είναι συνδεδεμένο

με το φορτιστή.

Επιλογή A

2

1

ΣημΕίωΣη Ποτέ μη φορτίζετε την μπαταρία όταν

η θερμοκρασία μπορεί να πέσει κάτω από τους 0°C

(32°F) ή να ανέβει πάνω από τους 40°C (104°F) – για

παράδειγμα, μέσα σε κλειστό σταθμευμένο όχημα.

Μη φορτίζετε την μπαταρία του ακουστικού, χωρίς

εποπτεία.

Επιλογή Α: Χρήση του φορτιστή δικτύου ρεύματος

1 Βάλτε το φορτιστή στην πρίζα.

el

2 Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στην

υποδοχή φόρτισης του ακουστικού.

2


Φόρτιση του ακουστικού

Επιλογή Β: Χρήση της θήκης φόρτισης

1 Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης.

Ευθυγραμμίστε την υποδοχή φόρτισης του

ακουστικού με το μικρο-βύσμα USB της

θήκης.

2 Ωθήστε προσεκτικά το ακουστικό πάνω

στο μικρο-βύσμα USB, μέχρι αυτό να

"κουμπώσει" στη θέση του.

3 Μόλις φορτιστεί, πατήστε ελαφρά το κουμπί

εξαγωγής με τον αντίχειρά σας για να

απελευθερώσετε το ακουστικό.

Επιλογή B

1

2

Τοποθέτηση

Εξαγωγή

el

3


Φόρτιση του ακουστικού

Έλεγχος της στάθμης φόρτισης της μπαταρίας

του ακουστικού

Επιλογή A: Η οθόνη LCD στη θήκη φόρτισης

υποδεικνύει τη στάθμη φόρτισης του ακουστικού όταν

το ακουστικό τοποθετείται στη θήκη.

ΣημΕίωΣη Το εικονίδιο στη θήκη υποδεικνύει

τη σύνδεση του ακουστικού με το τηλέφωνό σας.

Μπορείτε να λαμβάνετε κλήσεις κατά τη φόρτιση.

ΕΠΙΛΟΓΗ A

Μπάρες

Στάθμη φόρτισης της

μπαταρίας

3 Πλήρως φορτ σμένη

2 1/3 έως 2/3 της

χωρητικότητας

1 Λιγότερο από το 1/3 της

χωρητικότητας

el

4


Φόρτιση του ακουστικού

Κουμπί ρύθμισης της

έντασης ήχου

Κουμπί/ενδεικτική λυχνία

ελέγχου κλήσεων

Έλεγχος της στάθμης φόρτισης της μπαταρίας

του ακουστικού

Επιλογή B: Με το ακουστικό σε λειτουργία, πατήστε και

κρατήστε πατημένο το κουμπί ελέγχου κλήσεων και το

κουμπί ρύθμισης της έντασης του ήχου ταυτόχρονα επί

2 δευτ. περίπου. Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει

μερικές φορές κόκκινη, για να υποδηλώσει

τη στάθμη φόρτισης της μπαταρίας.

Κόκκινες

αναλαμπές

ΕΠΙΛΟΓΗ B

Στάθμη φόρτισης

της μπαταρίας

Πάνω από τα 2/3

της χωρητικότητας1/3 έως 2/3 της

χωρητικότητας

Λιγότερο από

το 1/3 της

χωρητικότητας

el

5


Φόρτιση του ακουστικού

Αυτόματες ειδοποιήσεις κατάστασης μπαταρίας

Όταν η στάθμη φόρτισης της μπαταρίας είναι πολύ

χαμηλή, θα ακουστεί αυτόματα ένας ήχος και ένα

φωνητικό μήνυμα στα Αγγλικά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ

ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Στάθμη φόρτισης

της μπαταρίας

Ήχος

Φωνητικό μήνυμα

Απομένουν 30

λεπτά ομιλίας (η

ειδοποίηση αυτή

ενεργοποιείται μόνον

κατά τη διάρκεια

ενεργού κλήσης)

Διπλός

υψίτονος

ήχος κάθε

15 λεπτά

Το φωνητικό

μήνυμα

“Battery Low”

επαναλαμβάνεται

κάθε 30 λεπτά

Απομένουν 10 λεπτά

ομιλίας

Τριπλός

υψίτονος

ήχος κάθε

30 δευτ.

Το φωνητικό

μήνυμα

“Recharge Battery”

επαναλαμβάνεται

κάθε 3 λεπτά

el

6


Επαναφόρτιση της θήκης φόρτισης

1

Επαναφόρτιση της μπαταρίας στη θήκη

Η θήκη φόρτισης προσφέρει δύο πλήρεις φορτίσεις

στο ακουστικό σας, προτού η μπαταρία της χρειαστεί

και αυτή φόρτιση.

2

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

1,5 ώρα ............. Πλήρης φόρτιση

με το φορτιστή

δικτύου

ρεύματος

1 Για να ελέγξετε τη στάθμη φόρτισης της

μπαταρίας της θήκης, ανατρέξτε στην οθόνη

LCD. Αν το εικονίδιο της μπαταρίας αναβοσβήνει

ή η οθόνη είναι κενή, πρέπει να επαναφορτίσετε

τη θήκη προτού την χρησιμοποιήσετε για να

φορτίσετε το ακουστικό σας.

2 Συνδέστε το φορτιστή στο ρεύμα προτού

συνδέσετε το βύσμα του στο πλάι της θήκης.

Όσο η θήκη φορτίζεται, το εικονίδιο μπαταρίας

της οθόνης LCD (επάνω από την εικόνα της θήκης)

αναβοσβήνει για να υποδηλώσει το επίπεδο

φόρτισης.

el

7


Ζευγοποίηση του ακουστικού

Τρόπος ζευγοποίησης του ακουστικού με το

κινητό σας για πρώτη φορά

1

SETTINGS

Time and Date

1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο

κινητό σας.

2 Θέστε το ακουστικό σε λειτουργία.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ελέγχου

κλήσεων, μέχρις ότου η ενδεικτική λυχνία αρχίσει να

αναβοσβήνει εναλλάξ σε κόκκινο/λευκό χρώμα.

3 Επιλέξτε τις κατάλληλες εντολές στο μενού του

κινητού σας, για να εντοπίσει και να επιλέξει το

ακουστικό.

9xxPlantronics.

4 Εάν σας ζητηθεί κωδικός PIN ή κωδικός

πρόσβασης, πληκτρολογήστε 0000.

Η ζευγοποίηση είναι επιτυχής όταν η ενδεικτική λυχνία

στο ακουστικό σας αναβοσβήνει σε λευκό χρώμα.

Phone Settings

Bluetooth

Sound Settings

Network Services

Secur ty

Reset Sett ngs

2

SETTINGS

Time and Date

Phone Settings

Bluetooth

Sound Settings

SETTINGS

Network Serv

T me and Date

Secur ty

Phone Settings

Reset Sett ngs

9xxPlantronics

Sound Setting

SETT NGS

Network Ser

T me and Date

Secur ty

Phone Sett ngs

Reset Sett n

0000

Sound Sett ngs

3

Network Services

Security

Reset Settings

4

Σημείωση Εάν το τηλέφωνό σας υποστηρίζει την

τεχνολογία Secure Simple Pairing (SSP), δεν χρειάζεται

να εισαγάγετε κωδικό PIN ή κωδικό πρόσβασης.

el

8


Χρήση περισσοτέρων του ενός κινητών Bluetooth με το ίδιο ακουστικό

Το Plantronics Discovery 975 υποστηρίζει την

τεχνολογία σύνδεσης πολλαπλών σημείων, η οποία

σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε ένα ακουστικό με δύο

διαφορετικά κινητά τηλέφωνα Bluetooth.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της

λειτουργίας σύνδεσης πολλαπλών σημείων

Εάν θέλετε να χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα

κινητά τηλέφωνα θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη

λειτουργία σύνδεσης πολλαπλών σημείων. Εάν η

λειτουργία αυτή είναι απενεργοποιημένη, το ακουστικό

μπορεί να συνδεθεί μόνο με ένα κινητό Bluetooth.

1 Με το ακουστικό εκτός λειτουργίας, πατήστε

και κρατήστε πατημένο το κουμπί ελέγχου

κλήσεων και το κουμπί ρύθμισης της

έντασης του ήχου ταυτόχρονα μέχρις ότου το

ακουστικό τεθεί σε λειτουργία και η ενδεικτική

λυχνία του αναβοσβήσει λευκή 2 φορές.

2 Για να ζευγοποιήσετε το ακουστικό με δεύτερο

τηλέφωνο, δείτε την ενότητα “Ζευγοποίηση

του ακουστικού” στην προηγούμενη σελίδα.

Πραγματοποίηση εξερχόμενης κλήσης

Το ακουστικό πραγματοποιεί εξερχόμενη κλήση

ή εκτελεί επανάκληση με το κινητό που είχατε

χρησιμοποιήσει τελευταία φορά για εξερχόμενη

κλήση. Για να χρησιμοποιήσετε τη δεύτερη συσκευή,

πραγματοποιήστε την κλήση με τα κουμπιά του

άλλου κινητού.

Απάντηση εισερχόμενης κλήσης από το

ένα τηλέφωνο κατά τη διάρκεια συνομιλίας

στο άλλο

Για να απαντήσετε τη δεύτερη κλήση, η πρώτη

κλήση πρέπει να τερματιστεί ή να τεθεί σε αναμονή

χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο, αν το τηλέφωνό σας

διαθέτει λειτουργία αναμονής.

1 Πατήστε το κουμπί ελέγχου κλήσεων μία φορά

για να τερματίσετε την ενεργό κλήση.

2 Πατήστε ξανά το κουμπί ελέγχου κλήσεων

για να απαντήσετε τη νέα κλήση από το άλλο

τηλέφωνο.

el

9


Προσαρμογή στο αυτί σας

Λάθος

Σωστό

Για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή ακουστική

ευκρίνεια, κατευθύνετε το μικρόφωνο προς τη γωνία

του στόματός σας. Το εξάρτημα για το αυτί μπορεί

επίσης να περιστραφεί στο περίβλημα μεγαφώνου για

να ταιριάζει καλύτερα στο αυτί σας. Εάν το ακουστικό

εξακολουθεί να μην είναι σταθερό, αλλάξτε μέγεθος

εξαρτήματος.

Τοποθέτηση άλλου εξαρτήματος για το αυτί

1 Για να αφαιρέσετε το εξάρτημα για το αυτί,

πιάστε το βρόχο σταθεροποίησης και

κατόπιν τραβήξτε προσεκτικά το εξάρτημα

ώστε να το αφαιρέσετε από το περίβλημα

του μεγαφώνου.

2 Για να τοποθετήσετε ένα νέο εξάρτημα για

το αυτί, τοποθετήστε το εξάρτημα πάνω

στο περίβλημα του μεγαφώνου και πιέστε

μαλακά προς τα κάτω το εξάρτημα.

1

2

Βρόχος

σταθεροποίησης

Περίβλημα

μεγαφώνου

el

10


Στοιχεία ελέγχου και ενδεικτικές λυχνίες ακουστικού

Ενεργοποίηση του

ακουστικού

Απενεργοποίηση του

ακουστικού

Απάντηση

εισερχόμενης κλήσης

Απόρριψη κλήσης

και προώθηση

του καλούντα

στον αυτόματο

τηλεφωνητή

Τερματισμός κλήσης

Πραγματοποίηση

εξερχόμενης κλήσης

Μεταβίβαση κλήσης

μεταξύ ακουστικού

και κινητού

Ενέργεια Φωτεινή ένδειξη Ήχος

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί

ελέγχου κλήσεων

επί 2 δευτερόλεπτα.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί

ελέγχου κλήσεων επί 4 δευτερόλεπτα.

Πατήστε στιγμιαία το κουμπί ελέγχου

κλήσεων μία φορά.

Ανάβει λευκό φως.

Ανάβει κόκκινο φως.

Αναβοσβήνει λευκό

φως.

4 ήχοι αυξανόμενης συχνότητας.

4 ήχοι μειούμενης συχνότητας.

Ένας βαρύτονος ήχος και κατόπιν

βαρύτονος-βαρύτονος-υψίτονος ήχος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Περιμένετε να ακούσετε τον κωδωνισμό στο ακουστικό για να απαντήσετε την κλήση.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Όχι

Ένας βαρύτονος ήχος.

ελέγχου κλήσεων

επί 2 δευτερόλεπτα.

Πατήστε στιγμιαία το κουμπί ελέγχου

κλήσεων μία φορά.

Πληκτρολογήστε τον αριθμό στο κινητό

σας και κατόπιν πατήστε το κουμπί

πραγματοποίησης κλήσης. Η κλήση

μεταβιβάζεται στο ζευγοποιημένο και

συνδεδεμένο ακουστικό.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε

το κουμπί ελέγχου κλήσεων επί 2

δευτερόλεπτα.

Μία λευκή αναλαμπή.

Όχι

Όχι

Ένας βαρύτονος ήχος.

Ένας βαρύτονος ήχος και κατόπιν

βαρύτονος-βαρύτονος-υψίτονος ήχος.

Ένας μονός βαρύτονος ήχος και

κατόπιν ένας διπλός βαρύτονος ήχος.

el

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Το ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΠΑΤΗΜΑ διαρκεί κάτω από 1 δευτερόλεπτο. Το ΠΑΤΗΜΑ διαρκεί 1-4 δευτερόλεπτα, σύμφωνα με

τις οδηγίες.

11


Στοιχεία ελέγχου και ενδεικτικές λυχνίες ακουστικού

Ενεργοποίηση ή

απενεργοποίηση

της σίγασης (κατά τη

διάρκεια ενεργούς

κλήσης)

Ρύθμιση έντασης

του ήχου (κατά τη

διάρκεια ενεργούς

κλήσης)

Ενέργεια Φωτεινή ένδειξη Ήχος

Πατήστε το κουμπί ρύθμισης της έντασης

ήχου για 1 δευτερόλεπτο.

Πατήστε το κουμπί ρύθμισης της έντασης

ήχου μία φορά για κάθε προσαύξηση

της έντασης του ήχου. Όταν φτάσετε τη

μέγιστη ένταση ήχου, εάν ξαναπατήσετε

το κουμπί θα επαναφέρετε τον ήχο στη

χαμηλότερη στάθμη.

Όχι

Το λευκό φως θα

αναβοσβήσει μία

φορά για κάθε αλλαγή

επιπέδου της έντασης

του ήχου.

Ενεργοποίηση σίγασης: η αλληλουχία

αρχίζει με ένα ζεύγος υψίτονουβαρύτονου

ήχου και το φωνητικό

μήνυμα “Mute On” (στα Αγγλικά).

μετά από 15 λεπτά, μόνον το

ζεύγος βαρύτονου-υψίφωνου ήχου

δηλώνει την κατάσταση. Ολόκληρη

η αλληλουχία επαναλαμβάνεται κάθε

30 λεπτά, μέχρι να απενεργοποιήσετε

τη σίγαση.

Απενεργοποίηση σίγασης: υψίτονοςβαρύτονος

ήχος και φωνητικό μήνυμα

“Mute Off” (στα Αγγλικά).

Για κάθε αλλαγή προσαύξησης θα

ακούγεται ένας βαρύτονος ήχος και 2

βαρύτονοι ήχοι στη μέγιστη στάθμη

έντασης του ήχου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μη χρησιμοποιείτε το ακουστικό σε υψηλή στάθμη έντασης ήχου για παρατεταμένες χρονικές περιόδους.

Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει μείωση της ακοής. Κατά την ακρόαση, εφαρμόζετε πάντα μεσαίες στάθμες έντασης. Για

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ακουστικά και την στάθμη ακρόασης, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.plantronics.com/

healthandsafety στο Διαδίκτυο.

Έλεγχος εάν το

ακουστικό είναι σε

λειτουργία

Πατήστε στιγμιαία οποιοδήποτε κουμπί. Μία λευκή αναλαμπή. Ένας ήχος.

el

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Το ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΠΑΤΗΜΑ διαρκεί κάτω από 1 δευτερόλεπτο. Το ΠΑΤΗΜΑ διαρκεί 1-4 δευτερόλεπτα, σύμφωνα με

τις οδηγίες.

12


Στοιχεία ελέγχου και ενδεικτικές λυχνίες ακουστικού

Ενέργεια Φωτεινή ένδειξη Ήχος

Εισερχόμενη κλήση Όχι Τρεις λευκές

αναλαμπές κάθε

2 δευτ.

Τρεις γρήγοροι βαρύτονοι ήχοι κάθε

2 δευτερόλεπτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αν το ακουστικό σας είναι συνδεδεμένο στη θήκη φόρτισης, το εικονίδιο ακουστικού (κάτω

αριστερά) και ο οπίσθιος φωτισμός οθόνης της θήκης θα αναβοσβήνουν σε περίπτωση εισερχόμενης

κλήσης. Απομακρύνετε το ακουστικό από τη θήκη για να απαντήσετε την κλήση.

Κλήση σε εξέλιξη Όχι Μία μπλε αναλαμπή

κάθε

2 δευτερόλεπτα.

Αναπάντητη κλήση Όχι 3 ροζ αναλαμπές

κάθε 10

δευτερόλεπτα επί

5 λεπτά.

Ενεργοποίηση ή

απενεργοποίηση της

ενδεικτικής λυχνίας

σύνδεσης

Με το ακουστικό σε λειτουργία, πατήστε

και κρατήστε πατημένο το κουμπί

ρύθμισης της έντασης του ήχου επί 4

δευτερόλεπτα.

Ενεργοποίηση: Η

λευκή ενδεικτική

λυχνία θα ανάψει

προοδευτικά μέσα σε

2 δευτερόλεπτα.

Απενεργοποίηση:

Η λευκή ενδεικτική

λυχνία θα σβήσει

προοδευτικά μέσα σε

2 δευτερόλεπτα.

Όχι

Όχι

Ένας βαρύτονος ήχος.

el

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Το ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΠΑΤΗΜΑ διαρκεί κάτω από 1 δευτερόλεπτο. Το ΠΑΤΗΜΑ διαρκεί 1-4 δευτερόλεπτα, σύμφωνα με

τις οδηγίες.

13


Δυνατότητες ανοικτής συνομιλίας

Εάν το κινητό σας και ο πάροχος κινητής

τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε υποστηρίζουν

τη λειτουργία ανοικτής συνομιλίας, μπορείτε να

εκτελέσετε τις παρακάτω ενέργειες:

Εμβέλεια

Για να διατηρηθεί η σύνδεση μεταξύ ακουστικού και

κινητού Bluetooth, το ακουστικό πρέπει να παραμένει

εντός 10 μ. (33 πόδια) από το κινητό.

Επανάκληση

αριθμού που

καλέσατε την

τελευταία

φορά

Φωνητική

κλήση

Πατήστε δύο φορές στιγμιαία

το κουμπί ελέγχου κλήσεων. Θα

ακούσετε δύο βαρύτονους ήχους.

Όταν το ακουστικό είναι σε

λειτουργία, πατήστε και κρατήστε

πατημένο το κουμπί ελέγχου

κλήσεων επί 2 δευτερόλεπτα. Θα

ακούσετε ένα βραχύ ήχο, μία παύση

και κατόπιν άλλο ένα σύντομο ήχο.

Εκτός

εμβέλειας

Bluetooth

Για να

επανασυνδεθείτε

με μη αυτόματο

τρόπο μετά από

60 δευτερόλεπτα

εκτός εμβέλειας

Φωνητικό μήνυμα “Lost connection”

(στα Αγγλικά) και κατόπιν ένας

υψίτονος ήχος.

Πατήστε το κουμπί ελέγχου

κλήσεων για να

ακούσετε ένα βαρύτονο ήχο που

υποδεικνύει επιτυχή σύνδεση.

σημείωση Η ποιότητα του ήχου εξαρτάται και

από τη συσκευή με την οποία έχει ζευγοποιηθεί το

ακουστικό.

el

14


Αντιμετώπιση προβλημάτων

Το ακουστικό

δεν συνεργάζεται

με το κινητό μου.

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία του ακουστικού είναι πλήρως φορτισμένη.

Βεβαιωθείτε πως επιχειρείτε ζευγοποίηση με κινητό τηλέφωνο με ενεργοποιημένο το Bluetooth.

Το κινητό δεν εντοπίζει

το ακουστικό.

Θέστε τόσο το κινητό όσο και το ακουστικό εκτός λειτουργίας και κατόπιν ξανά σε λειτουργία και

κατόπιν επαναλάβετε τη διαδικασία ζευγοποίησης που περιγράφεται στη σελίδα 8.

Δεν μπορώ να ακούσω

το συνομιλητή μου ή

τον τόνο επιλογής.

Το ακουστικό δεν είναι σε λειτουργία. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ελέγχου κλήσεων

επί 2 δευτ. περίπου μέχρις ότου ακούσετε έναν ήχο ή δείτε την ενδεικτική λυχνία του ακουστικού να

ανάβει σε λευκό χρώμα.

Το ακουστικό βρίσκεται εκτός εμβέλειας. Μετακινήστε το ακουστικό πιο κοντά στο κινητό Bluetooth.

Ανατρέξτε στην ενότητα “Εμβέλεια” στη σελίδα 14.

Η μπαταρία του ακουστικού είναι εκφόρτιστη. Φορτίστε την μπαταρία. Ανατρέξτε στην ενότητα

“Φόρτιση του ακουστικού” στη σελίδα 2.

Η ένταση ακρόασης είναι υπερβολικά χαμηλή. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί ρύθμισης της

στάθμης έντασης, η ένταση αυξάνεται βηματικά. Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με τη ρύθμιση της

έντασης, ανατρέξτε στην ενότητα “Χειρισμοί του ακουστικού” στη σελίδα 12.

Ο συνομιλητής μου δεν

με ακούει.

Το ακουστικό βρίσκεται εκτός εμβέλειας. Μετακινήστε το ακουστικό πιο κοντά στο κινητό Bluetooth.

Ανατρέξτε στη ενότητα “Εμβέλεια” στη σελίδα 14.

Ελέγξτε μήπως έχετε ενεργοποιήσει τη σίγαση. Ανατρέξτε στη ενότητα “Χειρισμοί του ακουστικού” στη

σελίδα 12.

el

15


Προδιαγραφές προϊόντος

Χρόνος ομιλίας*

Χρόνος αναμονής*

Βάρος ακουστικού

Τύπος μπαταρίας

Θερμοκρασία

αποθήκευσης/φύλαξης

Έκδοση Bluetooth

Προφίλ Bluetooth:

Μέχρι 5 ώρες

Μέχρι και 7 ημέρες με τη λειτουργία σύνδεσης πολλαπλών σημείων απενεργοποιημένη

(εργοστασιακή προεπιλογή)

Μέχρι 4 ημέρες, με τη λειτουργία σύνδεσης πολλαπλών σημείων ενεργοποιημένη

8 γραμμάρια

Ακουστικό: Επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερούς/ιόντων λιθίου, μη αντικαθιστώμενη

Θήκη φόρτισης: Επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερούς/ιόντων λιθίου, μη αντικαθιστώμενη

0-40ºC (32-104ºF)

2.1 + EDR (Enhanced Data Rate) + eSCO + Secure Simple Pairing (SSP) για ζευγοποίηση ακουστικού

χωρίς εισαγωγή κωδικού PIN/κωδικού πρόσβασης

Headset Profile (HSP) για ομιλία στο κινητό.

Hands-free Profile (HFP) για ομιλία στο κινητό και χειρισμό του κινητού.

* Οι επιδόσεις ενδέχεται να ποικίλλουν από τη μία συσκευή στην άλλη.

el

16


Για περισσότερες πληροφορίες περί ασφαλείας, ανατρέξτε στο ξεχωριστό φυλλάδιο περί ασφαλείας.

Για περισσότερες πληροφορίες περί εγγύησης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο “Ξεκινώντας” ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση

www.plantronics.com στο Διαδίκτυο.

en

es

it

ru

Plantronics Ltd

Wootton Bassett, UK

Tel: 0800 410014

ar

www.plantronics.com

cs

Czech Republic

www.plantronics.com

da

Danmark

Tel: 80 88 46 10

de

Plantronics GmbH

Hürth, Deutschland

Kundenservice:

Deutschland 0800 9323 400

Österreich 0800 242 500

Schweiz 0800 932 340

el

Για περισσότερες

πληροφορίες:

www.plantronics.com

Plantronics Iberia, S.L.

Madrid, España

Tel: 902 41 51 91

fi

Finland

Tel: 0800 117095

fr

Plantronics Sarl

Noisy-le-Grand

France

ga

Plantronics BV

Regus House

Harcourt Centre

Harcourt Road

Dublin 2

Ireland

Service ROI: 1800 551 896

he

למידע נוסף,‏ בקר באתר:‏

www.plantronics.com

hu

További információk:

www.plantronics.com

Plantronics Acoustics

Ita ia Srl

M lano, Italia

Numero Verde: 800 950934

nl

Plantronics B.V.

Hoofddorp, Nederland

Tel: (0)0800 Plantronics

0800 7526876 (NL)

00800 75268766 (BE/LUX)

no

Norge

Tel: 80011336

pl

Aby uzyskać więcej

informacji:

www.plantronics.com

pt

Portugal

Tel: 0800 84 45 17

ro

Pentru informaţii

www.plantronics.com

Дополнительная

информация:

www.plantronics.com

sv

Sverige

Tel: 0200 21 46 81

tr

Daha fazla b lgi için:

www.plantronics.com

el

17


Plantronics B.V.

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp

Ολλανδία

www.plantronics.com

МЛ05

Πνευματικά δικαιώματα © 2009 Plantronics, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το Plantronics, το σχέδιο του

λογότυπου και το Plantronics Discovery είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Plantronics, Inc. Το λεκτικό σήμα και

τα λογότυπα Bluetooth ® ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και κάθε χρήση των εν λόγω σημάτων από την Plantronics, Inc. γίνεται

κατόπιν ειδικής άδειας. Όλα τα λοιπά εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας στις Η.Π.Α. 5,210,791, 5,712,453 και άλλα σε εκκρεμότητα

81616-09 Rev A

More magazines by this user
Similar magazines