Views
4 years ago

MCS China LTD BA BG CN CZ DE DK EE ES FI FR GB ... - Rumsauer

MCS China LTD BA BG CN CZ DE DK EE ES FI FR GB ... - Rumsauer

FIGURAT

FIGURAT - РИСУНКА - 图 纸 - OBRÁZKY - ABBILDUNGEN - TEGNINGER - JOONISED - IMÁGENES - KUVAT - DESSINS - PICTURES - ΣΧΕΙΑ - CRTEŽE - RAJZOK - FIGURE - PIEŠINIAI - ZĪMĒJUMI - TEKENINGEN - REGNINGER - RYSUNKI - DESENHOS - DESENE TEHNICE - РИСУНКИ - TECKNINGAR - RISBE - OBRÁZKY - RESIMLER - РИСУНКИ - CRTEŽE BA BG CN CZ DE min. 90 min. 2 m DK EE ES FI FR GB GR min. 90 min. 2 m HR HU IT LT LV Fig. 4 NL NO PL PT RO RU SE SI SK TR UA

BA CN CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SI SK TR UA YU САДРЖАЈ 1... OPIS 2... OPĆE PREPORUKE 3... INSTALACIJA 4... EKSPLOATACIJ 5... ODRŽAVANJE 6... PRENOŠENJE 7... PRIMJEĆENE GREŠKE, UZROCI I NAČIN UKLANJANJA GREŠAKA VAŽNO!!! Molimo da se upoznate sa uputstvom pre uključivanja, popravke ili čiščenja ureñaja. Nepravilna upotreba električnog grejača zraka može biti povodom teških oštećenja, opekotina, udara električke struje ili biti povodom vatre. ►►1. OPIS Grijač zraka je namijenjen za korištenje u malim i srednjim prostorijama gdje je potreban stacionarni ili prijenosni sistem grijanja. U komori izgaranja sagorijeva tečno gorivo i proizvedi vruće plinove, koji struje kroz kanale izmjenjivača topline zraka. Kroz i izmjenjivač topline s druge strane, duva se zrak koji se zagrijava na površini izmjenjivača. Komora za sagorijevanje i zračni izmjenjivač topline, građeni na takav način da se plinovi izgaranja i svježi zrak ne miješaju. Zahvaljujući tome dobiva se čisti topli zrak. Ohlađeni plinovi izgaranja izlaze kroz ispušni otvor koji priključen na dimnjak, koji mora biti pravilno dimenzioniran i odgovarajuće visine kako bi sagorjeli plinovi mogli nesmetano biti odvedeni iz uređaja. PULT UPRAVLJANJA (fig. 1) 1. Kontrolna lampica napajanja 2. Prekidač Uklj./Iskaj./Ventilacija 3. Kabeli za napajanje 4. Termostat pregrijavanja s ručnim podešavanjem 5. Utikač plamenika 6. Kućište osigurača plamenika 7. Utikač sobnog termostata 8. Kontrolna lampica termostata pregrijanosti 9. Kontrolna lampica preopterećenja ventilatora KONSTRUKCIJA (fig. 3) 1. Kućište 2. Komora sagorjevanja 3. Ventilator 4. Plamenik 5. Izlaz zraka 6. Priključak dimnjaka 7. Ulaz zraka 8. Izmjenjivač topline 9. Motor ►►2. OPĆE PREPORUKE UPOZORENJE! Grijač zraka treba biti priključen na uzemljenu elektro utičnicu, koja je osigurana diferencijalnim prekidačom struje. Grijač zraka je opremljen specjalnim plamenikom (gorionikom) s ventilatorom. Prilikom korištenja grijača zraka, uvijek se treba pridržavati lokalnih propisa i zahtjeva glede sigurnosti. Osim toga treba imati na umu slijedeće: ► Prije instalacije i puštanja u rad i rukovanja grijačom zraka treba pažljivo pročitati upustvo i pridržavati se smjernica sadržanih u njemu. ► Koristiti grijač zraka usključivo na mjestima gdje nema lako zapaljivih materijala. ► Osigurati lagani pristup protupožarnoj opremi za osoblje koja rukuje s grijačom. ► Koristiti grijač zraka isključivo na mjestima dobro ventiliranim, osiguravajući dobar dopliv svježeg zraka. ► Grijač zraka treba biti smješten na ravnoj podlozi. ► Provjeriti grijač zraka prije njegovog puštanja u rad i redovno provjeravati tokom

MCS China LTD BA BG CN CZ DE DK EE ES FI FR GB ... - Rumsauer
MCS China LTD AL BG CZ DE DK EE ES FI FR GB GR ... - Rumsauer
Braun Silk-épil 5-SE 5180, 5185, 5270, 5280, 5380, 5580, 5780, 5-329 - Silk-épil 5&7, 751 DE, UK, FR, ES, PT, IT, NL, DK, NO, SE, FI, PL, CZ, SK, HU, SI, RS, TR, RO, MD, GR, LT, LV, EE, BA, MK, BG, RU, UA, ARAB, 日本語
Braun Silk-épil 5-SE 5180, 5185, 5270, 5280, 5380, 5580, 5780, 5-329 - Silk-épil 5&7, 721 DE, UK, FR, ES, PT, IT, NL, DK, NO, SE, FI, PL, CZ, SK, HU, SI, RS, TR, RO, MD, GR, LT, LV, EE, BA, MK, BG, RU, UA, ARAB, 日本語
Braun Silk-épil 3-SE 3170, 3270, 3370, 3380 - Legs & Body 3380, Silk-épil 3, UK, FR, ES, PL, CZ, SK, HU, HR, SI, RS, TR, RO, MD, GR, LT, LV, EE, BA, MK, BG, RU, UA, ARAB
Braun Silk-épil 3-SE 3170, 3270, 3370, 3380 - Legs & Body 3270, Silk-épil 3 DE, UK, FR, ES, PT, IT, NL, DK, NO, SE, FI, PL, CZ, SK, HU, HR, SI, RS, TR, RO, MD, GR, LT, LV, EE, BA, MK, BG, RU, UA, ARAB
Braun Silk-épil 5-SE 5180, 5185, 5270, 5280, 5380, 5580, 5780, 5-329 - Silk-épil 5&7, 711 DE, UK, FR, ES, PT, IT, NL, DK, NO, SE, FI, PL, CZ, SK, HU, SI, RS, TR, RO, MD, GR, LT, LV, EE, BA, MK, BG, RU, UA, ARAB, 日本語
Braun Braun Face-810, 820, 830, 831, 832 - Face 810, 820, 830, 831 DE, UK, FR, ES, PT, IT, NL, DK, NO, SE, FI, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, MD, TR, GR, RS, LT, LV, EE, BA, MK, BG, RU, UA, ARAB
Braun Silk-épil 5, Legs&Body, Wet & Dry epilator-5-511, 5-531, 5-541 - 5-511, 5-531, 5-541, Silk-épil 5 DE, UK, FR, ES, PT, IT, NL, DK, NO, SE, FI, PL, CZ, SK, HU, HR, SI, RO, GR, LT, LV, EE, BG
Braun Facial cleaniing brush (Silk-épil 7, 5377 – Silk-èpil 5, 5340)-Braun Brush - Silk-épil DE, UK, FR, ES, PT, IT, NL, DK, NO, SE, FI, PL, CZ, SK, HU, HR, SL, RS, TR, RO, GR, LT, LV, EE, BA, MK, BG, RU, UA
Braun Silk-épil 3-SE 3170, 3270, 3370, 3380 - Legs & Body 3370, Legs 3180, 3175, 3170, Silk-épil 3 DE, UK, FR, ES, PT, IT, NL, DK, NO, SE, FI, PL, CZ, SK, HU, HR, SI, RS, TR, RO, MD, GR, LT, LV, EE, BA, MK, BG, RU, UA, ARAB
Braun Series 3 wet&dry-380s-4, 3040, 3045, 3080 - 3080s, 3045s, 3040s, 3010s DE, UK, FR, ES, PT, IT, NL, DK, NO, SE, FI, PL, CZ, SK, HU, HR, SL, TR, RO, GR, BG, RU, UA, ARAB
Braun Braun Face-810, 820, 830, 831, 832 - Face 810, 820, 830, 831, 832 DE, UK, FR, ES, PT, IT, NL, DK, NO, SE, FI, PL, CZ, SK, HU, HR, SL, TR, RO, BG, RU, UA, ARAB
Braun Series 3, CruZer5 Clean shave, Old Spice-320s-4, 330s-4, 320s-5, 330s-5, 3000, 3020 - 3030s, 3020s, 3000s, Series 3 DE, UK, FR, ES, PT, IT, NL, DK, NO, SE, FI, PL, CZ, SK, HU, HR, SL, TR, RO, GR, BG, RU, UA, ARAB
Braun Braun Lighted Tweezer (Silk-épil 5, 5390)-Braun Lighted Tweezer - 5-511, 5-531, 5-541, Silk-épil 5 DE, UK, FR, ES, PT, IT, NL, DK, NO, SE, FI, PL, CZ, SK, HU, HR, SI, TR, RO, GR, BG, RU, UA, ARAB
Braun Braun Lighted Tweezer (Silk-épil 5, 5390)-Braun Lighted Tweezer - 5-511, 5-531, 5-541, Silk-épil 5 DE, UK, FR, ES, PT, IT, NL, DK, NO, SE, FI, PL, CZ, SK, HU, HR, SI, RO, GR, LT, LV, EE, BG
gb ifdep nl dk sf ns gr ru h ro pl cz sk si hr/scg lt ee lv bg
gb ifdep nl dk sf ns gr ru h ro pl cz sk si hr/scg lt ee lv bg - Telwin
gb ifdep nl dk sf ns gr ru h ro pl cz sk si hr/scg lt ee lv bg
gb ifdep nl dk sf ns gr ru h ro pl cz sk si hr/scg lt ee lv bg - Mecro
gb ifdep nl dk sf ns gr ru h ro pl cz sk si hr/scg lt ee lv bg
gb ifdep nl dk sf ns gr ru h ro pl cz sk si hr/scg lt ee lv bg - Telwin
gb ifdep nl dk sf ns gr ru h ro pl cz sk si hr/scg lt ee lv bg - Telwin
gb ifdep nl dk sf ns gr ru h ro pl cz sk si hr/scg lt ee lv bg - Mecro
GB IT NL PT DE NO SE CZ PL ES DK FI HU SI SK ... - The BBQ Store
gb ifdep nl dk sf ns gr ru h ro pl cz sk si hr/scg lt ee lv bg
gb ifdep nl dk sf ns gr ru h ro pl cz sk si hr/scg lt ee lv bg - Mecro
gb ifdep nl dk sf ns gr ru h ro pl cz sk si hr/scg lt ee lv bg - Mecro