05.08.2014 Views

CENNIK 2009 - Milso

CENNIK 2009 - Milso

CENNIK 2009 - Milso

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

CENNIK 2009

(aktualizacja - lipiec 2009)


ul. Zwycięzców 46, 03-938 Warszawa, tel. 022 6170243, 6728830, fax 022 6728829, milso@milso.com.pl, www.milso,com.pl

DZIAŁ TYTUŁ nr strony

SPIS TREŚCI

I OŚWIETLENIE

FIRST STUDIO LINE

STARLITE KITS (Photo/Film/Video)

STARLITE COMPONENTS (Photo/Film/Video)

CONSTELLATION

II SOFTBOXY

MovieDome (Film / Video)

CineDome pro (Film / Video)

SilverDome nxt (Foto / Film / Video)

WhiteDome nxt (Foto / Film / Video)

OCTODOME nxt (Foto / Video)

OCTODOME3 (Foto)

HALFDOME2 Silver (Film/Video)

HALFDOME2 White (Foto) - tylko do błysku

LITEDOME Q3 (Foto)

MULTIDOME Q3 (Foto)

NAMIOTY BEZCIENIOWE

HalfDome2 White

ON-CAMERA XTC II (Foto)

3

4

5

6

7

7

8

8

8

9

10

10

10

11

11

12

12

III ADAPTERY

DO LAMP REPORTERSKICH

DO LAMP STAŁOPALNYCH

DO LAMP BŁYSKOWYCH

12

13

14

IV POWIERZCHNIE DYFUZYJNE / ODBIJAJĄCE DWUSTRONNE

MULTIDISC

LITEDISCS (Foto / Film / Video)

LITEPANELS (Foto / Film / Video)

LITEPANELS - akcesoria

15

15 ÷ 17

18 ÷ 21

21

V POWIERZCHNIE DYFUZYJNE / ODBIJAJĄCE

PARASOLE (Foto / Video) 22

VI TŁA

TŁ0 SKŁADANE (Foto/Film/Video)

10’ x 12’ (3m x 3.65m) Solid

10’ x 20’ (3m x 6m) Solid

BACKDROP POLE SYSTEM KITS & POLE (system zawieszenia teł)

VII AKCESORIA

STATYWY OŚWIETLENIOWE

AKCESORIA DO STATYWÓW OŚWIETLENIOWYCH

INNE AKCESORIA

OPAKOWANIA TRANSPORTOWE

ON-CAMERA, DOME ZESTAW AKCESORIÓW

23

23

24

24

25

26

26

27

28

2/29


ul. Zwycięzców 46, 03-938 Warszawa, tel. 022 6170243, 6728830, fax 022 6728829, milso@milso.com.pl, www.milso,com.pl

I

nr katalogowy

artykuł

OŚWIETLENIE

FIRST STUDIO LINE

cena brutto*

(z VAT 22%)

DP-FSPTKT

First Studio Portrait Kit: 2 x 250w lights, 2 x litestands,

2 x ADW45’s

1 110 zł

DP-FSPDKT

First Studio Product Kit: 2 x 250w lights, 2 x litestands,

1 x Medium LiteIgloo

1 196 zł

DP-FSPDKTLG

First Studio Large Product Kit:2x250w lights, 2xstands,

1 x Lg LiteIgloo - NEW!

1 264 zł

3/29


ul. Zwycięzców 46, 03-938 Warszawa, tel. 022 6170243, 6728830, fax 022 6728829, milso@milso.com.pl, www.milso,com.pl

I

nr katalogowy

artykuł

OŚWIETLENIE

STARLITE KITS (Photo/Film/Video)

cena brutto*

(z VAT 22%)

FV-SL1622KIT

Small Starlite Kit: Starlite,connector, 1x500w, Sm SilverDome,

LS-B2212 stand

1 552 zł

FV-SL2432KIT

Medium Starlite Kit: Starlite,connector,1x1000w, Med SilverDome,

LS-B2218 stand

1 623 zł

FV-SL3648KIT

Large Starlite Kit: Starlite,connector,1x1000w, Lg SilverDome,

LS-2320Y stand

2 119 zł

FV-SLSODKT

OctoDome nxt Kit: Starlite, Connector,1x1000w,1x500w, Octonxt,

LS-2214 stand

1 616 zł

4/29


ul. Zwycięzców 46, 03-938 Warszawa, tel. 022 6170243, 6728830, fax 022 6728829, milso@milso.com.pl, www.milso,com.pl

I

nr katalogowy

artykuł

OŚWIETLENIE

STARLITE COMPONENTS (Photo/Film/Video)

cena brutto*

(z VAT 22%)

FV-BSLE3200 Lampa Starlite Korpus, 230V, z RR-FVSWIVEL

787 zł

FV-SLE1000230 Żarówka hal. 1000W, 230V 154 zł

DP-BP412 Żarówka hal. 500W, 230V 104 zł

DP-BP412 Żarówka hal. 250W, 230V 83 zł

VC-BSLMULTI 4 Star uchwyt - na max 4 Korpusy Starlite ( nie do QL ) 585 zł

FV-BSLOCTOCON

Starlite OctoAdapter uniwersalny do OctoDome, SilverDome,

WhiteDome,

212 zł

RR-FVSWIVEL Starlite Swivel w / handle

122 zł

FV-SKT E-27 Adapter - do żarowek 250W 54 zł

FV-SLCASE Torba Starlite -na 4 lampy Starlite z akcesoriami 506 zł

FV-SLCOVERL Aluminiowa osłona na żarówkę 187 zł

5/29


ul. Zwycięzców 46, 03-938 Warszawa, tel. 022 6170243, 6728830, fax 022 6728829, milso@milso.com.pl, www.milso,com.pl

I

nr katalogowy

artykuł

OŚWIETLENIE

CONSTELLATION and KITS - NOWOŚĆ

cena brutto*

(z VAT 22%)

FV-SLCNSTKT

Constellation3 head 220V-240V w/connector, w/Cruztube

protective case

1 289 zł

FV-SLCNSTMB

Constellation3 Kit w/Med SilverDome, 3 x CFL, 3 x tungsten

bulbs, stand, bag - FV-SLBAG2KIT

4 533 zł

FV-SLCNSTLB

Constellation3 Kit w/Lg SilverDome, 3 x CFL, 3 x tungsten

bulbs, stand, bag - FV-SLBAG2KIT

4 953 zł

AC-SMALLSTOP

1/2 STOP & 1/4 STOP FABRIC Diffuser - NOWOŚĆ

1each 1/2 Stop and 1/4 Stop Fabric Diffuser

for SMALL Softbox

68 zł

AC-MEDSTOP

AC-LRGSTOP

AC-XLRGSTOP

AC-SOD3STOP

AC-MOD5STOP

AC-MOD7STOP

1each 1/2 Stop and 1/4 Stop Fabric Diffuser

for MEDIUM Softbox

1each 1/2 Stop and 1/4 Stop Fabric Diffuser

for LARGE Softbox

1each 1/2 Stop and 1/4 Stop Fabric Diffuser

for X-LARGE Softbox

1each 1/2 Stop and 1/4 Stop Fabric Diffuser

for 3’ (SMALL) OctoDome

1each 1/2 Stop and 1/4 Stop Fabric Diffuser

for 5’ (MEDIUM) OctoDome

1each 1/2 Stop and 1/4 Stop Fabric Diffuser

for 7’ (LARGE) OctoDome

122 zł

244 zł

366 zł

183 zł

320 zł

679 zł

6/29


ul. Zwycięzców 46, 03-938 Warszawa, tel. 022 6170243, 6728830, fax 022 6728829, milso@milso.com.pl, www.milso,com.pl

II

nr katalogowy

artykuł

SOFTBOKSY

MovieDome (Film / Video)

cena brutto*

(z VAT 22%)

FV-QD2M

Średni - 61 x 81 x 55cm z QRC i prętami przedłużającymi,

do 5 000 W

1 900 zł

FV-QD3L

Duży - 91 x 122 x 75cm z QRC i prętami przedłużającymi,

do 10 000 W

2 374 zł

FV-QD4XL

Bardzo duży - 137 x 183 x 95cm z QRC i prętami przedłużającymi,

do 10 000 W

3 319 zł

CineDome pro (Film / Video)

FV-CD1S Mały - 41 x 56 x 45cm z QRC, do 1000 W 672 zł

FV-CD2M Średni - 61 x 81 x 70cm z QRC, do 2000 W 1 016 zł

FV-CD3L Duży - 90 x 122 x 92cm z QRC, do 2000 W 1 433 zł

7/29


ul. Zwycięzców 46, 03-938 Warszawa, tel. 022 6170243, 6728830, fax 022 6728829, milso@milso.com.pl, www.milso,com.pl

II

nr katalogowy

artykuł

SOFTBOKSY

SilverDome nxt (Foto / Film / Video)

cena brutto*

(z VAT 22%)

FV-SDOXS Bardzo mały - 30 x 41 x 23cm, do 500 W 392 zł

FV-SD1S Mały - 41 x 56 x 33cm, do 1000 W 528 zł

FV-SD2M Średni - 61 x 81 x 43cm z QRC, do 2000 W 787 zł

FV-SD3L Duży - 91 x 122 x 64cm z QRC, do 3000 W 1 175 zł

FV-SD4XL Bardzo duży - 137 x 183 x 81cm z QRC, do 4000 W 2 227 zł

WhiteDome nxt (Foto / Film / Video)

FV-WD1S Mały - 41 x 56 x 33cm Stały Dyfuzor, do 1000 W 463 zł

FV-WD2M Średni - 61 x 81 x 43cm Stały Dyfuzor, do 2000 W 643 zł

FV-WD3L Duży - 91 x 122 x 64cm Stały Dyfuzor, do 3000W 923 zł

OCTODOME nxt (Foto / Video)

FV-SOD3 Mały - OctoDome nxt, 91 x 30cm, do 1000 W 945 zł

8/29


ul. Zwycięzców 46, 03-938 Warszawa, tel. 022 6170243, 6728830, fax 022 6728829, milso@milso.com.pl, www.milso,com.pl

nr katalogowy

artykuł

cena brutto*

(z VAT 22%)

II

SOFTBOKSY

OCTODOME3 (Foto)

3 feet

FV-MOD3

Mały - OctoDome3 - 3’ / 91cm ze srebrną/złotą,

- pilot do 500W

1 056 zł

5 feet

FV-MOD5

Średni - OctoDome3 - 5’ / 152cm ze srebrna/złota insert panels,

- pilot do 500W

1 541 zł

7 feet

FV-MOD7

Duży - OctoDome3 - 7’ / 213cm ze srebrną/złotą insert panels,

- pilot do 500W

2 015 zł

AC-ODGRIDS OctoDome3 Grid Mały 3’ 40°

492 zł

AC-ODGRIDM OctoDome3 Grid Średni 5’ 40°

679 zł

AC-ODGRIDL OctoDome3 Grid Duży 7’ 40°

937 zł

tylko FV-MOD5

FV-MOD5 + AC-ODGRIDM

9/29


ul. Zwycięzców 46, 03-938 Warszawa, tel. 022 6170243, 6728830, fax 022 6728829, milso@milso.com.pl, www.milso,com.pl

II

nr katalogowy

artykuł

SOFTBOKSY

HALFDOME2 Silver (Film/Video)

cena brutto*

(z VAT 22%)

FV-HDSS

Mały - HalfDome2 Silver 9.5x35x17.5” / 24x88x44 cm

- for Tungsten, do 1000W

787 zł

FV-HDMS

Średni - HalfDome2 Silver 15x55x24” / 38x139x61 cm

- for Tungsten, do 2000W

1 254 zł

HALFDOME2 White (Foto) - tylko do błysku

FV-HDSW

Mały - HalfDome2 White 9.5x35x17.5” / 24x88x44 cm

- for Flash

528 zł

FV-HDMW

Średni - HalfDome2 White 15x55x24” / 38x139x61 cm

- for Flash

959 zł

AC-HDGRIDS OctoDome2 Grid Mały 40°

284 zł

AC-HDGRIDM OctoDome2 Grid Średni 40°

427 zł

LITEDOME Q3 (Foto)

XT-20XTXS Bardzo mały - 30 x 41 x 23cm, pilot do 500W 219 zł

XT-1SLD293 Mały - 41 x 56 x 33cm, pilot do 500W 320 zł

XT-2MLD293 Średni - 61 x 81 x 43cm z QRC, pilot do 500W

435 zł

XT-3LLD293 Duży - 91 x 122 x 64cm z QRC, pilot do 500W 621 zł

XT-4XLLD293 Bardzo duży - 137 x 183 x 81cm z QRC, pilot do 500W

981 zł

10/29


ul. Zwycięzców 46, 03-938 Warszawa, tel. 022 6170243, 6728830, fax 022 6728829, milso@milso.com.pl, www.milso,com.pl

II

nr katalogowy

artykuł

SOFTBOKSY

MULTIDOME Q3 (Foto)

cena brutto*

(z VAT 22%)

MD-1S293 Mały - 41 x 56 x 33cm, pilot do 500W 528 zł

MD-2M293 Średni - 61 x 81 x 43cm z QRC, pilot do 500W 708 zł

XT-3LLD293 Duży - 91 x 122 x 64cm z QRC, pilot do 500W 1 131 zł

MD-4XL293 Bardzo duży - 137 x 183 x 81cm z QRC, pilot do 500W 1 509 zł

AC-GRIDS GIRD 40° - do małych Domes z wnęką oprócz StripDome 262 zł

AC-HDGRIDS GIRD 40° - do średnich Domes z wnęką oprócz StripDome

377 zł

AC-HDGRIDM GIRD 40° - do dużych Domes z wnęką

535 zł

NAMIOTY BEZCIENIOWE

ST-MD Namiot średni 62 x 81 x 43 cm 399 zł

ST-LG Namiot duży 86 x 114 x 62 cm 578 zł

DP-MC1975 Średni LiteIGLOO 19.75x19.75x19.75” / 50x50x50cm

334 zł

DP-LC3150 Duży LiteIGLOO 31.5x31.5x31.5” / 80x80x80cm 420 zł

11/29


ul. Zwycięzców 46, 03-938 Warszawa, tel. 022 6170243, 6728830, fax 022 6728829, milso@milso.com.pl, www.milso,com.pl

II

nr katalogowy

artykuł

SOFTBOKSY

cena brutto*

(z VAT 22%)

NOWOŚĆ !

FV-XTXS222KIT HalfDome2 White 9.5x35x17.5” / 24x88x44 cm + AC-B222SM 348 zł

FV-HDMW

ON-CAMERA XTC II (Foto)

Softbox na reprterską lampę błyskową

- otwór na lampę 6x10 cm

75 zł

IV

ADAPTERY DO LAMP REPORTERSKICH

AC-B200SC Plastikowy Adapter do Extra-Małego LITEDOME 68 zł

AC-B222SM Adapter do lamp Nikon SB, Vivitar, Canon, Minolta

147 zł

AC-B205MZ Adapter do lamp Metz 45CL-1, 45CL-3, 45CL-4, 60CT1, 60CT4

61 zł

AC-238HMS Adapter z okrągłym mocowaniem, Sunpak 544, 555, G4500

75 zł

12/29


ul. Zwycięzców 46, 03-938 Warszawa, tel. 022 6170243, 6728830, fax 022 6728829, milso@milso.com.pl, www.milso,com.pl

III

nr katalogowy

artykuł

ADAPTERY

DO LAMP STAŁOPALNYCH (marka i typ)

cena brutto*

(z VAT 22%)

VC-BL4002 Lowel Tota-light, Omni-light, I-light, V-light, Pro-lihgt 427 zł

VC-LDP401 Lowel DP-light 399 zł

VC-BL4003 Lowel Omni 269 zł

VC-ADJUST3L Regulowany adapter ø 230 ÷ 425mm 1 117 zł

VC-ADJUST2M Regulowany adapter ø 129 ÷ 230mm 686 zł

VC-500A ø 5” (129mm) adapter mocowany do uchwytu na wrota 348 zł

VC-B658A ø 6 5/8” (170mm) adapter mocowany do uchwytu na wrota 478 zł

VC-B714A ø 7 1/4” (184mm) adapter mocowany do uchwytu na wrota 478 zł

VC-734 ø 7 3/4” (197mm) adapter mocowany do uchytu na wrotaw 478 zł

VC-B900A ø 9” (230mm) adapter mocowany do uchwytu na wrota 478 zł

VC-B100A ø 10” (255mm) adapter mocowany do uchwytu na wrota 528 zł

VC-BREDHEAD Redhead adapter do Cosmolight, Ianiro, Strand, DeSisti

377 zł

SC-B9060SPR Ianiro Lilliput + Gulliver 212 zł

VC-D7200 DeSisti 2k Varibeam / Cosmo 2k Cosmobeam 866 zł

VC-5600BUG8 K5600 Bug-Lite K5600 Bug-Lite

406 zł

13/29


ul. Zwycięzców 46, 03-938 Warszawa, tel. 022 6170243, 6728830, fax 022 6728829, milso@milso.com.pl, www.milso,com.pl

III

nr katalogowy

artykuł

ADAPTERY

DO LAMP BŁYSKOWYCH SERIA 900

cena brutto*

(z VAT 22%)

SC-B1040PR Lumedyne, Quantum, Norman 200/400, Sunpak, - 100 basic ring

147 zł

SC-B900SC Basic Octo Connector 176 zł

SC-B9002BR BALCAR

226 zł

SC-B9011BR BRONCOLOR Impact, VISATEC

226 zł

SC-B9014ELR ELINCHROM 241 zł

SC-B9017TR BOWENS Traveler, Prolite, Voyager, Calumet Travelite, Esprit

226 zł

SC-B9018MMR MULTIBLITZ Mini 226 zł

SC-B9019MVR MULTIBLITZ Vario 226 zł

SC-9031BPR BRONCOLOR Pulso

262 zł

SC-B9040PR Lumedyne, Quantum Q, Norman 200/400, Sunpak

320 zł

SC-B9090H HENSEL Small, Porty, Expert, Contra, EH 226 zł

SC-B9102PF PROFOTO w/ original insert

456 zł

SC-B9060SPR Ianiro Lilliput + Gulliver, Multiuse 226 zł

ADAPTERY DO LAMP BŁYSKOWYCH SERIA 8000

SC-100SC Podstawowy - Czarny nylonowy łącznik bez adaptera 75 zł

SC-B1040PR Lumedyne, Quantum Q, Norman 200, 400, Sunpak, Hassblad D40

140 zł

SC-1090H Hensel Large/Mono, Scan & Twin 198 zł

SC-800SC Podstatwowy Aluminiowy łącznik bez wewnętrznego adaptera 119 zł

SC-8017TR Bowens Traveler, Prolite, Voyager, Calumet Travelite, Esprit 205 zł

SC-8018MMR Multiblitz Mini

237 zł

SC-8031BP Broncolor Pulso 208 zł

14/29


ul. Zwycięzców 46, 03-938 Warszawa, tel. 022 6170243, 6728830, fax 022 6728829, milso@milso.com.pl, www.milso,com.pl

IV

nr katalogowy

artykuł

POWIERZCHNIE DYFUZYJNE / ODBIJAJĄCE DWUSTRONNE

MULTIDISC KIT

cena brutto*

(z VAT 22%)

DL-22MULTI Dyfuzyjny, Biały, Złoty, Srebrny, Złoto-srebrny - ø 56 cm

DL-32MULTI Dyfuzyjny, Biały, Złoty, Srebrny, Złoto-srebrny - ø 81 cm

DL-42MULTI Dyfuzyjny, Biały, Złoty, Srebrny, Złoto-srebrny - ø 107 cm

248 zł

377 zł

492 zł

DL-42MULTIKIT Multidisc - ø 107 cm, Uchwyt - DL-BHOLDER, Statyw - LS-2218 889 zł

LITEDISCS (Foto / Film / Video)

DL-1112WT Dyfuzor - ø 12” 30 cm 54 zł

DL-1122WT Dyfuzor - ø 22” 56 cm 97 zł

DL-1132WT Dyfuzor - ø 32” 81 cm 154 zł

DL-1142WT Dyfuzor - ø 42” 107 cm 212 zł

DL-1152WT Dyfuzor - ø 52” 132 cm 298 zł

DL-114174WT Owalny Dyfuzor - 41” x 74” 104 x 188cm

348 zł

DL-1212WG Biały / Złoty - ø 12” 30 cm

DL-1222WG Biały / Złoty - ø 22” 56 cm

DL-1232WG Biały / Złoty - ø 32” 81 cm

DL-1242WG Biały / Złoty - ø 42” 107 cm

DL-1252WG Biały / Złoty - ø 52” 132 cm

61 zł

104 zł

162 zł

248 zł

320 zł

DL-124174WG Owalny Biały / Złoty - 41” x 74” 104 x 188 cm

370 zł

15/29


ul. Zwycięzców 46, 03-938 Warszawa, tel. 022 6170243, 6728830, fax 022 6728829, milso@milso.com.pl, www.milso,com.pl

IV

nr katalogowy

artykuł

POWIERZCHNIE DYFUZYJNE / ODBIJAJĄCE DWUSTRONNE

LITEDISCS (Foto / Film / Video)

cena brutto*

(z VAT 22%)

DL-1312WS Biały / Srebrny - ø 12” 30 cm 61 zł

DL-1322WS Biały / Srebrny - ø 22” 56 cm 104 zł

DL-1332WS Biały / Srebrny - ø 32” 81 cm 162 zł

DL-1342WS Biały / Srebrny - ø 42” 107 cm 248 zł

DL-1352WS Biały / Srebrny - ø 52” 132 cm 320 zł

DL-134174WS Owalny Biały / Srebrny - 41” x 74” 104 x 188cm

370 zł

DL-1412BS Czarny / Srebrny - ø 12” 30 cm 61 zł

DL-1422BS Czarny / Srebrny - ø 22” 56 cm 104 zł

DL-1432BS Czarny / Srebrny - ø 32” 81 cm 162 zł

DL-1142WT Czarny / Srebrny - ø 42” 107 cm 262 zł

DL-1512ZZ Srebrno-Złoty / Biały - ø 12” 30 cm 61 zł

DL-1522ZZ Srebrno-Złoty / Biały - ø 22” 56 cm 140 zł

DL-1532ZZ Srebrno-Złoty / Biały - ø 32” 81 cm 212 zł

DL-1542ZZ Srebrno-Złoty / Biały - ø 42” 107 cm 291 zł

DL-1552ZZ Srebrno-Złoty / Biały - ø 52” 132 cm 456 zł

DL-154174ZZ Owalny Srebrno-Złoto / Biały - 41” x 74” 104 x 188cm 463 zł

16/29


ul. Zwycięzców 46, 03-938 Warszawa, tel. 022 6170243, 6728830, fax 022 6728829, milso@milso.com.pl, www.milso,com.pl

IV

nr katalogowy

artykuł

POWIERZCHNIE DYFUZYJNE / ODBIJAJĄCE DWUSTRONNE

LITEDISCS (Foto / Film / Video)

cena brutto*

(z VAT 22%)

DL-1612SG Srebrny / Złoty - ø 12” 30 cm 61 zł

DL-1622SG Srebrny / Złoty - ø 22” 56 cm 140 zł

DL-1632SG Srebrny / Złoty - ø 32” 81 cm 212 zł

DL-1642SG Srebrny / Złoty - ø 42” 107 cm 262 zł

DL-1652SG Srebrny / Złoty - ø 52” 132 cm 363 zł

DL-164174SG Owalny Srebrny / Złoty - 41” x 74” 104 x 188cm

392 zł

DL-BHOLDER Nowy Aluminiowy Uchwyt LITEDISC

327 zł

LS-B2218 LiteDisc Display Stand 503 zł

oświetlenie naturalne

efekt

17/29


ul. Zwycięzców 46, 03-938 Warszawa, tel. 022 6170243, 6728830, fax 022 6728829, milso@milso.com.pl, www.milso,com.pl

IV

nr katalogowy

artykuł

POWIERZCHNIE DYFUZYJNE / ODBIJAJĄCE DWUSTRONNE

LITEPANELS (Foto / Film / Video)

cena brutto*

(z VAT 22%)

LP-PANELKIT1

39”x72” 99 x 183 cm Rama Aluminiowa,

tkanina Biała/Miękka Złota i Transparentna

1 282 zł

LP-A3939FR 39” x 39” 99 x 99cm Rama Auminiowa

320 zł

DL-1112WT 39” x 39” 99 x 99cm Rama PCV 183 zł

LP-3939WT 39” x 39” 99 x 99cm Płaszczyzna Transparentna 75 zł

LP-3939WB 39” x 39” 99 x 99cm Płaszczyzna Biała/Czarna (dwustronna) 111 zł

LP-3939WS 39” x 39” 99 x 99cm Płaszczyzna Biała/Srebrna (dwustronna) 140 zł

18/29


ul. Zwycięzców 46, 03-938 Warszawa, tel. 022 6170243, 6728830, fax 022 6728829, milso@milso.com.pl, www.milso,com.pl

IV

nr katalogowy

artykuł

POWIERZCHNIE DYFUZYJNE / ODBIJAJĄCE DWUSTRONNE

LITEPANELS (Foto / Film / Video)

cena brutto*

(z VAT 22%)

LP-3939WG 39” x 39” 99 x 99cm Płaszczyzna Biała/Złota (dwustronna) 140 zł

LP-A3939FR 39” x 39” 99 x 99cm Płaszczyzna Biała/Miękka Złota (dwustronna)

169 zł

LP-A3939FR 39” x 72” 99 x 183cm Rama Auminiowa

463 zł

LP-3939WT 39” x 72” 99 x 183cm Rama PVC 212 zł

LP-3939WB 39” x 72” 99 x 183cm Płaszczyzna Transparentna 111 zł

LP-3939WS 39” x 72” 99 x 183cm Płaszczyzna Biała/Czarna (dwustronna) 176 zł

19/29


ul. Zwycięzców 46, 03-938 Warszawa, tel. 022 6170243, 6728830, fax 022 6728829, milso@milso.com.pl, www.milso,com.pl

IV

nr katalogowy

artykuł

POWIERZCHNIE DYFUZYJNE / ODBIJAJĄCE DWUSTRONNE

LITEPANELS (Foto / Film / Video)

cena brutto*

(z VAT 22%)

LP-3972WS 39” x 72” 99 x 183cm Płaszczyzna Biała/Srebrna (dwustronna) 183 zł

LP-3972WG 39” x 72” 99 x 183cm Płaszczyzna Biała/Złota (dwustronna) 183 zł

LP-3972ZZ

39” x 72” 99 x 183cm Płaszczyzna Biała/Miękka Złota

(dwustronna)

233 zł

LP-BA7777FR 77” x 77” 196 x 196cm Rama Auminiowa 528 zł

LP-7777WT 77” x 77” 196 x 196cm Płaszczyzna Transparentna 176 zł

LP-7777WB 77” x 77” 196 x 196cm Płaszczyzna Biała/Czarna (dwustronna) 305 zł

20/29


ul. Zwycięzców 46, 03-938 Warszawa, tel. 022 6170243, 6728830, fax 022 6728829, milso@milso.com.pl, www.milso,com.pl

IV

nr katalogowy

artykuł

POWIERZCHNIE DYFUZYJNE / ODBIJAJĄCE DWUSTRONNE

LITEPANELS (Foto / Film / Video)

cena brutto*

(z VAT 22%)

LP-3972WS 77” x 77” 196 x 196cm Płaszczyzna Biała/Srebrna (dwustronna) 305 zł

LP-3972WG 77” x 77” 196 x 196cm Płaszczyzna Biała/Złota (dwustronna) 305 zł

LITEPANELS AKCESORIA

LP-BA1600CLP Main i T-Clamp - uchwyt 126 zł

LP-1601CON Klipsy łączące ramy 6 szt.

54 zł

LP-1602LEG Podpory do ramy komplet 2 szt. 140 zł

LP-1603BAG Torba do noszenia LITEPANEL

111 zł

LP-A39CB 39”/ 99cm poprzeczka do ram 39x39” i 39x72” 97 zł

LP-A77CB 77”/ 196cm poprzeczka do ram 77x77” 162 zł

21/29


ul. Zwycięzców 46, 03-938 Warszawa, tel. 022 6170243, 6728830, fax 022 6728829, milso@milso.com.pl, www.milso,com.pl

V

nr katalogowy

artykuł

POWIERZCHNIE DYFUZYJNE / ODBIJAJĄCE

PARASOLE (Foto / Video)

cena brutto*

(z VAT 22%)

UM-RUT30 30” 76cm Biały półprzezroczysty ze zdejmowaną czarną tkaniną 142 zł

UM-RUT45 45” 114cm Biały półprzezroczysty ze zdejmowaną czarną tkaniną 197 zł

UM-RUT60 60” 153cm Biały półprzezroczysty ze zdejmowaną czarną tkaniną 279 zł

UM-RUD30 30” 76cm Biały Satynowy 105 zł

UM-RUD45 45” 114cm Biały Satynowy 151 zł

UM-ADW30 30” 76cm Regulowany Biały (8/6/4 pręty)

160 zł

UM-ADW45 45” 114cm Regulowany Biały (8/6/4 pręty)

178 zł

UM-ADH30 30” 76cm Regulowany Srebrny (8/6/4 pręty) 160 zł

UM-ADH45 45’ 114cm Regulowany Srebrny (8/6/4 pręty) 187 zł

22/29


ul. Zwycięzców 46, 03-938 Warszawa, tel. 022 6170243, 6728830, fax 022 6728829, milso@milso.com.pl, www.milso,com.pl

VI

nr katalogowy

artykuł

TŁA

cena brutto*

(z VAT 22%)

TŁ0 SKŁADANE (Foto/Film/Video}

BG-FLEXDROP2 5’x7’ - 152 x 213 cm Niebiesko/Zielony FlexDrop 751 zł

10’ x 12’ (3m x 3.65m) Solid

DP-MCK007A Tło Chromakey Green Solid Muslin 392 zł

DP-MCK001A Tło Czarne Solid Muslin 356 zł

DP-MCK002A Tło Białe Solid Muslin 356 zł

DP-MCK003A Tło Szare Solid Muslin 356 zł

23/29


ul. Zwycięzców 46, 03-938 Warszawa, tel. 022 6170243, 6728830, fax 022 6728829, milso@milso.com.pl, www.milso,com.pl

VI

nr katalogowy

artykuł

TŁA

10’ x 20’ (3m x 6m) Solid

cena brutto*

(z VAT 22%)

DP-MCK007 Tło Chromakey Green Solid Muslin

585 zł

DP-MCK004 Tło Chromakey Blue Solid Muslin

585 zł

DP-MCK004 Tło Czarne Solid Muslin

499 zł

DP-MCK002 Tło Białe Solid Muslin

499 zł

DP-MCK003 Tło Szare Solid Muslin

499 zł

BACKDROP POLE SYSTEM KITS & POLE

DP-FSBGSPKT

First Studio Backdrop Support Kit z zestawem do zawieszenia tła,

2 x statywy (DP-LS933)

643 zł

DP-SHDBGSPKT

Pro Duty Backdrop Support Kit z zestawem do zawieszenia tła,

2 x statywy (LS-2320Y)

952 zł

DP-BP412 Zestaw do zawieszenia tła szerokość 13’ / 4m 226 zł

24/29


ul. Zwycięzców 46, 03-938 Warszawa, tel. 022 6170243, 6728830, fax 022 6728829, milso@milso.com.pl, www.milso,com.pl

VII

nr katalogowy

artykuł

AKCESORIA

STATYWY OŚWIETLENIOWE

cena brutto*

(z VAT 22%)

LS-B2200 Statyw 86 cm aluminiowy czarny, do 3 kg 193 zł

LS-B2212 Statyw 234cm, 4 sekcje, aluminiowy czarny, do 3,6 kg 249 zł

LS-B2214 Statyw 249 cm, 3 sekcje, aluminiowy czarny, do 5,4 kg 268 zł

LS-B2218 Statyw 325 cm, 4 sekcje, aluminiowy czarny, do 5,4 kg 340 zł

LS-K003B Statyw do Boom 220 cm, chromowany 715 zł

LS-B2320Y Statyw 365 cm, 4 sekcje, aluminiowy czarny, do 18 kg 437 zł

LS-BBOOM Boom 3 sekcje, aluminiowy czarny 508 zł

25/29


ul. Zwycięzców 46, 03-938 Warszawa, tel. 022 6170243, 6728830, fax 022 6728829, milso@milso.com.pl, www.milso,com.pl

VII

nr katalogowy

artykuł

AKCESORIA

AKCESORIA DO STATYWÓW OŚWIETLENIOWYCH

cena brutto*

(z VAT 22%)

LS-BCA22MM Kółka 22mm - do 2212, 2214, 2218

141 zł

LS-1884WB Torba na wodę lub piasek 61 zł

LS-1885SB Nowa Torba na piasek - 10kg - Dostarczana Pusta 83 zł

INNE AKCESORIA

AC-BSWCP Uchwyt z gorącą stopką / Uchwyt do parasola 90 zł

AC-ALSWMTB Uchyt obrotowy heavy duty

133 zł

AC-CR001 Namiot ciemniowy 384 zł

RR-FVSWIVEL Uchwyt obrotowy do Starlite

126 zł

26/29


ul. Zwycięzców 46, 03-938 Warszawa, tel. 022 6170243, 6728830, fax 022 6728829, milso@milso.com.pl, www.milso,com.pl

VII

nr katalogowy

artykuł

AKCESORIA

OPAKOWANIA TRANSPORTOWE

cena brutto*

(z VAT 22%)

TP-842 Outbound 47x8x8.5” / 118x20x21cm NOWOŚĆ ! 284 zł

TP-GIGBAG Gig Transport Bag (36x10x10” / 91x25x25cm) NOWOŚĆ ! 327 zł

FV-SLCASE Torba Starlite -na 4 lampy Starlite z akcesoriami 50x32x20cm 506 zł

FV-SLBAG1KIT Kufer na 4 lampy Starlite lub lampy błyskowe

751 zł

FV-SLBAG2KIT Torba zabezpieczająca

937 zł

FV-MULTIBAG Miękki kufer zabezpieczający z kółkami

1 361 zł

27/29


ul. Zwycięzców 46, 03-938 Warszawa, tel. 022 6170243, 6728830, fax 022 6728829, milso@milso.com.pl, www.milso,com.pl

VII

nr katalogowy

artykuł

AKCESORIA

ON-CAMERA / ENG KITS ( Film / Video )

cena brutto*

(z VAT 22%)

FV-ENGKITE1 ActionDome Zestaw 1 (ActionDome + VC-300E) 514 zł

uwaga - akcesoria wycofane z produkcji - wyprzedaż stanów magazynowych

DOME ZESTAW AKCESORIÓW

AC-SMKIT

Żaluzja, Maska Okrągła i Maska Wąska

Do małych softboxów z wnęką oprócz StripDome

306 zł

uwaga - akcesoria wycofane z produkcji - wyprzedaż stanów magazynowych

AC-MEDKIT

Żaluzja, Maska Okrągła i Maska Wąska

Do średnich softboxów z wnęką oprócz StripDome

425 zł

uwaga - akcesoria wycofane z produkcji - wyprzedaż stanów magazynowych

AC-LGKIT

Żaluzja, Maska Okrągła i Maska Wąska

Do dużych softboxów z wnęką

503 zł

uwaga - akcesoria wycofane z produkcji - wyprzedaż stanów magazynowych

* Cennik nie jest ofertą handlową w świetle obowiązujących przepisów kodeksu handlowego.

Firma MILSO zastrzega sobie prawo do zmian cen oraz asortymentu.

Nie odpowiada również za błędy w powyższym cenniku.

Cena brutto w cenniku zawiera 22% podatku VAT.

28/29


ul. Zwycięzców 46, 03-938 Warszawa

tel. 022 6170243, 6728830, fax 022 6728829

milso@milso.com.pl

www.milso,com.pl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!