Seznam certifikovaných PM ke dni 8.10.2008_na web - IPMA

ipma.cz

Seznam certifikovaných PM ke dni 8.10.2008_na web - IPMA

Databáze certifikovaných projektových manažerů

Číslo Titul Jméno Příjmení Vydáno Platnost do Stupeň e-mail

Nr Title First Name Last Name Issued Valid till Level

0001 Ing Marcela Nováková 21.06.2001 22.06.2011 B

0002 Ing Helena Jermanová 21.06.2001 21.06.2006 B

0003 Ing Jan Havlík 21.06.2001 22.06.2011 B

0004 Ing Helena Lhotová 21.06.2001 21.06.2006 B

0005 Petr Michálek 21.06.2001 21.06.2006 D

0006 Luboš Lukasík 21.06.2001 21.06.2006 D

0007 Ing Daniel Nedoma 23.08.2001 23.08.2006 D

0008 Ing Roman Klimt 23.08.2001 23.08.2006 D

0009 Lukáš Mirovský 23.08.2001 23.08.2006 D

0010 Ing Luděk Kohout 23.08.2001 23.08.2006 D

0011 Ing Jiří Borovec 23.08.2001 23.08.2006 D

0012 Ing Miroslav Bachman 23.08.2001 23.08.2006 D

0013 Miloslav Bischof 23.08.2001 23.08.2006 D

0014 Ing Miloš Jelínek 23.08.2001 23.08.2006 D

0015 Ing Tomáš Mišina 23.08.2001 23.08.2006 D

0016 Ing Vlastimil Klečka 23.08.2001 23.08.2006 D

0017 Matěj Špiroch 23.08.2001 23.08.2006 D

0018 Ing Diana Duffeková 23.08.2001 23.08.2006 D

0019 Ing Karel Frolda 23.08.2001 23.08.2006 D

0020 Ing Dušan Čáp 23.08.2001 23.08.2006 D

0021 Ing. Josef Jebavý 20.12.2001 20.12.2006 D josef.jebavy(at)cutisin.cz

0022 Ing. Pavel Švejk 20.12.2001 20.12.2006 D psvejk(at)csc.com

0023 Ing. Jiří Baxa 20.12.2001 20.12.2006 D baxa(at)telecom.cz

0024 Ing. Miloš Brandejský, CSc. 20.12.2001 20.12.2006 D milos.brandejsky(at)tiscali.cz

0025 Ing. Karin Klimecká 20.12.2001 20.12.2006 D

0026 Ing. Josef Brom 08.02.2002 08.02.2007 D

0027 Ing. Pavel Drozen 08.02.2002 08.02.2007 D pdrozen(at)eurotel.cz

0028 Petr Kantor 08.02.2002 08.02.2007 D kantor.petr(at)seznam.cz

0029 Ing. Zdeněk Schotli 08.02.2002 08.02.2007 D schotli(at)centrum.cz

0030 Jiří Kosáček 08.02.2002 08.02.2007 D jiri.kosacek(at)cutisin.cz

0031 Ing. Jaroslav Štěpán 08.02.2002 08.02.2007 D jaroslav.stepan(at)cutisin.cz

0032 Ing. Jiří Janouš 08.02.2002 08.02.2007 D

0033 Ing. Alois David Honek 08.02.2002 08.02.2007 D davidhonek(at)seznam.cz

0034 Ing. Lenka Pilařová 08.02.2002 08.02.2007 D lenka.pilarova(at)tconsult.cz

0035 Ing. Ivan Koldcsiter 08.02.2002 08.02.2007 D koldcsiter(at)mybox.cz

0036 Ing. Jan Tůma 08.02.2002 08.02.2007 D jan.tuma(at)jce.cz

0037 Mgr. Oldřich Filip 08.02.2002 08.02.2007 D oldrich.filip(at)tconsult.cz

0038 Ing. Marek Duba 08.02.2002 08.02.2007 D marek.duba(at)post.cz

0039 Ing. David Hybeš 15.08.2002 15.08.2007 D david.hybes(at)pvt.cz

0040 Ing. Miroslav Muller 15.08.2002 15.08.2007 D miroslav.muller(at)pvt.cz

0041 Ing. Václav Hořeňovský 15.08.2002 15.08.2007 D vaclav.horenovsky(at)pvt.cz

0042 Ing. Jaroslav Rokyta 15.08.2002 15.08.2007 D rokyta(at)lbms.cz

0043 Petr Solnař 15.08.2002 15.08.2007 D petr.solnar(at)pvt.cz

0044 Ing. Pavel Konicar 15.08.2002 15.08.2007 D pavel.konicar(at)pvt.cz

0045 Mgr. Josef Metlička 15.08.2002 15.08.2007 D josef.metlicka(at)pvt.cz

0046 Ing. Jiří Langr 15.08.2002 15.08.2007 D jiri.langr(at)konero.cz

0047 Mgr. Vladan Zalejský 15.08.2002 15.08.2007 D vladan.zalejsky(at)pvt.cz

0048 RNDr. Miroslav Šedivý 15.08.2002 15.08.2007 D miroslav.sedivy(at)pvt.cz

0049 Mgr. Vladimír Sosna 15.08.2002 15.08.2007 D vladimir.sosna(at)allianz.cz

0050 Ing. Luboš Průcha 15.08.2002 15.08.2007 D pruchal(at)kraj-jihocesky.cz

0051 Ing. Martin Rybář 15.08.2002 15.08.2007 D rybar(at)kraj-jihocesky.cz

0052 Ing. Jiří Hradec 15.08.2002 15.08.2007 D jhr(at)env.cz

0053 Ing. Břetislav Prokop 15.08.2002 15.08.2007 D bretislav.prokop(at)saint-gobain.sekurit.cz

0054 Ing. Jaromír Vávra 15.08.2002 15.08.2007 D vavra(at)mymail.cz

0055 Ing. Dušan Aujezdský 15.08.2002 15.08.2007 D d.aujezdsky(at)volny.cz

0056 Ing. Jaroslav Meixner 15.08.2002 15.08.2007 D jmeixner(at)cabot.carp.com

0057 Ing. Pavel Klos 08.01.2003 08.01.2008 D pavel.klos(at)pvt.cz

0058 Petr Šereda 08.01.2003 08.01.2008 D petr.sereda(at)pvt.cz

0059 Ing. Michael Motal 09.06.2008 08.06.2013 B m.motal(at)tiscali.cz

0060 RNDr. Zdenko Staníček 23.06.2008 22.06.2013 B sta(at)shine.cz

0061 Mgr. Jiří Mikulka 11.07.2008 10.07.2013 B jiri.mikulka(at)ct.cz

0062 Ing. Josef Hanousek 18.01.2003 18.01.2008 B josef.hanosek(at)ct.cz

0063 David Vejvoda 18.01.2003 18.01.2008 C david.vejvoda(at)ct.cz

0064 Doc., Ing. Branislav Lacko,CSc. 18.01.2003 18.01.2008 C lacko(at)uai.fme.vutbr.cz

0065 Ing. František Vyhnálek 18.01.2003 18.01.2008 C vyhnalekf(at)volny.cz

0066 Ing. Jan Pokorný 06.06.2008 05.06.2013 B j.pokorny(at)framolomouc.cz

0067 Ing. Božena Vybíralová 18.01.2003 18.01.2008 D bozena.vybiralova(at)pvt.cz

0068 Ing. Pavel Koukolík 18.01.2003 18.01.2008 D pavel.koukolik(at)pvt.cz

0069 Ing. Martin Szotkowski 18.01.2003 18.01.2008 D martin.szotkowski(at)pvt.cz

0070 Ing. Miroslav Skokan 18.01.2003 18.01.2008 D miroslav.skokan(at)pvt.cz

0071 Ing. Jan Pihrt 18.01.2003 18.01.2008 D jan.pihrt(at)pvt.cz

0072 Petr Klučka 18.01.2003 15.08.2008 D klucka(at)pvt.cz

0073 Ing. MBA. Pavel Weiser 20.01.2003 20.01.2008 D

0074 Ing. Ondřej Sotona 05.02.2003 05.02.2008 D ondrej.sotona(at)pvt.cz

0075 Ing. Tomáš Kantor 05.02.2003 05.02.2008 D tomas.kantor(at)pvt.cz

0076 Ing. Romana Píčová 05.02.2003 05.02.2008 D romana.picova(at)tycoelectronics.com

0077 Ing. Zdeněk Setnička 05.02.2003 05.02.2008 D zdenek.setnicka(at)motorola.com

0078 Ing. Irina Jurčíková 05.02.2003 05.02.2008 D irina.jurcikova(at)csobpoi.cz

0079 Ing. Zdeněk Čejka 05.02.2003 05.02.2008 D cejkaz(at)apci.cz

0080 Mgr. Jaroslav Kantor 14.03.2003 14.03.2008 D pakase(at)atlas.cz

0081 Ing. Stanislav Borecký 14.03.2003 14.03.2008 D sborecky(at)anect.com

0082 Rudolf Múller 14.03.2003 14.03.2008 D rmuller(at)anect.com

0083 Ing., MBA Michal Seidl 14.03.2003 14.03.2008 D mseidl(at)anect.com

0084 Ing. Jiří Ujhelyi 14.03.2003 14.03.2008 D jujhelyi(at)anect.com

0085 RNDr. Vladan Pecha 28.02.2003 28.02.2008 D pechav(at)sluno.cz

0086 Ing. Michal Miler 28.02.2003 28.02.2008 D

0087 Ing. Pavel Mrazík 14.03.2003 14.03.2008 D pavel.mazik(at)t-system.cz

0088 Ing. Martin Vojtěchovský 14.03.2003 14.03.2008 D hcmartv(at)post.cz

0089 Ing. Jan Antoš 14.03.2003 14.03.2008 D antos(at)proengin.cz

0090 Romana Řezníčková 14.03.2003 14.03.2008 D reznickova(at)consim.cz

0091 Ing. David Pilař 28.02.2003 28.02.2008 D

0092 Ing. Jaroslava Sladká 28.02.2003 28.02.2008 D

Strana 1 / 8 Tisk: 15.10.2008


Databáze certifikovaných projektových manažerů

Číslo Titul Jméno Příjmení Vydáno Platnost do Stupeň e-mail

Nr Title First Name Last Name Issued Valid till Level

0093 Ing. Jiří Doležal 28.02.2003 28.02.2008 D

0094 Ing. Roman Maroušek 21.03.2003 21.03.2008 D roman.marousek(at)tnt.com

0095 Ing. Petr Suske 25.04.2003 25.04.2008 D suske(at)sodexhopass.cz

0096 Ing. Radek Doubek 25.04.2003 25.04.2008 D doubek(at)sodexhopass.cz

0097 Michal Grygar 25.04.2003 25.04.2008 D grygar(at)ova.sodexhopass.cz

0098 Ing. Richard Kraushuber 25.04.2003 25.04.2008 D kraushuber(at)sodexhopass.sk

0099 Ing. Radovan Žůrek 25.04.2003 25.04.2008 D zurek(at)sodexhopass.cz

0100 Ing. Daniel Čapek 25.04.2003 25.04.2008 D capek(at)sodexhopass.cz

0101 Ing. Petr Jahoda 25.04.2003 25.04.2008 D jahoda(at)sodexhopass.cz

0102 Ing.,MBA Josef Hajkr 28.05.2008 27.05.2013 B haj(at)shine.cz

0103 Ing. František Mikeš 30.04.2003 30.04.2008 B frantisek.mikes(at)ct.cz

0104 Ing. Eva Pecháčová 30.04.2003 30.04.2008 B eva.pechacova(at)ct.cz

0105 Ing. Daniel Procházka 30.04.2003 30.04.2008 B daniel.prochazka(at)ct.cz

0106 Ing. Jiří Šterba 30.04.2003 30.04.2008 B jiri.sterba(at)ct.cz

0107 Ing. Martin Vacovský 06.06.2003 06.06.2008 C martin.vacovsky(at)skodanet.cz

0108 Bc. Jiří Skála 06.06.2003 06.06.2008 C skala(at)omnicom.cz

0109 Ing. Karel Pelán 06.06.2003 06.06.2008 C pelan(at)sodexhopass.cz

0110 Ing. Miroslav Fillinger 26.06.2003 26.06.2008 D miroslav.fillinger(at)ct.cz

0111 Ing. Stanislav Drlík 26.06.2003 26.06.2008 D sdrlik(at)anect.com

0112 Mgr. Vladimíra Zapletalová 26.06.2003 26.06.2008 D vzapletalova(at)anect.com

0113 CERTIFIKÁT ZRUŠEN

0114 Ing. Dana Jiříčková 26.06.2003 26.06.2008 D dana.jirickova(at)csl.cz

0115 Ing. Miroslava Buchbauerová 26.06.2003 26.06.2008 D miroslava.buchbauerova(at)csl.cz

0116 Ing. Luděk Štokr 26.06.2003 26.06.2008 D lstokr(at)anect.com

0117 Roman Mondschein 26.06.2003 26.06.2008 D roman.mondschein(at)helpteam.cz

0118 Jan Sondag 26.06.2003 26.06.2008 D jsondag(at)fmlogistic.cz

0119 Ing. Milan Tajovský 26.06.2003 26.06.2008 D tajovsky(at)unicontrols.cz

0120 Ing. Vladimír Linke 26.06.2003 26.06.2008 D vladimir.linke(at)ixos.cz

0121 Bc. Milan Starý 26.06.2003 26.06.2008 D milan.stary(at)ipbpojistovna.cz

0122 Ing. Roman Rybecký 03.12.2003 12.10.2009 C roman.rybecky(at)skoda.cz

0123 Ing. Jiří Vítek 03.12.2003 03.12.2008 C vitek.j(at)ct.cz

0124 Dr. Ing. Pavel Novák 03.12.2003 03.12.2008 C novakp(at)tescosw.cz

0125 Ing. Jan Macků 03.12.2003 03.12.2008 C jan.macku(at)ct.cz

0126 Ing. Jan Vavera 03.12.2003 03.12.2008 D

0127 Hana Krejčí 05.04.2004 05.04.2009 D krejcihana(at)centrum.cz

0128 Adéla Jacíková 05.04.2004 05.04.2009 D jacikova(at)acsa.vutbr.cz

0129 Ing. Jaroslav Švec 05.04.2004 05.04.2009 D svec(at)acsa.vutbr.cz

0130 Michal Bačovský 05.04.2004 05.04.2009 D mbacovsky(at)post.cz

0131 Petra Líbalová 05.04.2004 05.04.2009 D petralibalova(at)seznam.cz

0132 Lucie Sekaninová 05.04.2004 05.04.2009 D sekaninova.student(at)jamu.cz

0133 Adriana Malinská 05.04.2004 05.04.2009 D adriana.malinska(at)email.cz

0134 Jakub Schůrek 05.04.2004 05.04.2009 D jakub.schurek(at)email.cz

0135 Miroslav Cetl 05.04.2004 05.04.2009 D

0136 Ing. Miroslav Pjajčík 05.04.2004 05.04.2009 D

0137 Ing. Radek Niemiec 05.04.2004 05.04.2009 D radek.niemiec(at)tescosw.cz

0138 Petr Přibyl 05.04.2004 05.04.2009 D petr.pribyl(at)tescosw.cz

0139 Mgr. Zdeněk Seidl 05.04.2004 05.04.2009 D zdenek.seidl(at)tescosw.cz

0140 RNDr. Daniel Ševčovič 05.04.2004 05.04.2009 D sevcovic(at)scp.sk

0141 Ing. Jiří Tměj 05.04.2004 05.04.2009 D

0142 Ing. Jiří Vonášek 05.04.2004 05.04.2009 D jiri.vonasek(at)pvt.cz

0143 Ing. Karel Egem 05.04.2004 05.04.2009 D karel.egem(at)seznam.cz

0144 Ing. Robert Nešpor 05.04.2004 05.04.2009 D robert.nespor(at)pvt.cz

0145 Ing. Karel Houška 05.04.2004 05.04.2009 D karel.houska(at)pvt.cz

0146 Ing. Zdeněk Kašpar 05.04.2004 05.04.2009 D zdenek.kaspar(at)pvt.cz

0147 Ing. Alena Kabelová 05.04.2004 05.04.2009 D alena.kabelova(at)seznam.cz

0148 Ing. Eduard Formánek 05.04.2004 05.04.2009 D

0149 Ing. Kamil Svoboda 05.04.2004 05.04.2009 D

0150 Ing. Martin Klement 05.04.2004 05.04.2009 D martin.klement(at)pvt.cz

0151 Ing. Petr Mlateček 05.04.2004 05.04.2009 D petr.mlatecek(at)seznam.cz

0152 Ing. Vladimír Kopeluk 05.04.2004 05.04.2009 D vladimir.kopeluk(at)ct.cz

0153 Marek Herbst 05.04.2004 12.10.2009 B marek.herbst(at)skoda.cz

0154 Lucie Pokorná 05.04.2004 05.04.2009 D lucie.pokorna(at)ct.cz

0155 Martin Trejbal 05.04.2004 05.04.2009 D martin.trejbal(at)dhl.com

0156 Luboš Prajer 05.04.2004 05.04.2009 D prajer(at)centrum.cz

0157 Ing. Martin Sivek 05.04.2004 05.04.2009 D martin.sivek(at)preciosa.com

0158 Tomáš Franta 05.04.2004 05.04.2009 D tomas.franta(at)sendme.cz

0159 Martin Mecnarowski 05.04.2004 05.04.2009 D martin.mecnarowski(at)olterm.cz

0160 Ing. Vladimír Uhlíř 05.04.2004 05.04.2009 D

0161 Marek Pospíšil 05.04.2004 05.04.2009 D marek.pospisil(at)oskar.cz

0162 Petr Strnadel 05.04.2004 05.04.2009 D

0163 Ing. Jiří Kubát 05.04.2004 05.04.2009 D jiri.kubat(at)centrum.cz

0164 Ing. Soňa Vysloužilová 05.04.2004 05.04.2009 D

0165 Ing. Olga Žerníčková 05.04.2004 05.04.2009 D olga.zernickova(at)seznam.cz

0166 Ing. Martina Převrátilová 05.04.2004 05.04.2009 D

0167 MUDr. Barbora Philippová 05.04.2004 05.04.2009 D

0168 MUDr. Kamila Franková 05.04.2004 05.04.2009 D kamila.frankova(at)aventis.com

0169 Bc. Pavlína Dragounová 05.04.2004 05.04.2009 D pavlina.dragounova(at)citigroup.com

0170 Ing. Petr Gažar 05.04.2004 05.04.2009 D

0171 Ing. Jaroslav Rada 05.04.2004 05.04.2009 D j.rada(at)swpro.cz

0172 Ing. Martin Halámek 05.04.2004 05.04.2009 D mhalamek(at)swpro.cz

0173 RNDr. Bohumil Havel 05.04.2004 05.04.2009 D bohumil.havel(at)pvt.cz

0174 Mgr. Milena Lacková 05.04.2004 05.04.2009 D milena.lackova(at)seznam.cz

0175 Ing. Martin Dokoupil 11.06.2004 11.06.2009 D

0176 Roman Patka 11.06.2004 11.06.2009 D patka(at)sodexhopass.cz

0177 Ing. Jan Jelínek 11.06.2004 11.06.2009 D jelinek(at)sodexhopass.cz

0178 Ing. Vladimír Škrlant 11.06.2004 11.06.2009 D skrlant(at)sodexhopass.cz

0179 Ing. Jan Jeništa 11.06.2004 11.06.2009 D vedouci(at)hkl.sodexhopass.cz

0180 Ľuboš Kravárik 11.06.2004 11.06.2009 D kravarik(at)sodexhopass.sk

0181 Jaroslav Vudmaska 11.06.2004 11.06.2009 D vudmaska(at)sodexhopass.cz

0182 Patrik Katolický 11.06.2004 11.06.2009 D

0183 Vladimír Vávra 11.06.2004 11.06.2009 D vavra(at)sodexhopass.cz

0184 Ing. Peter Jány 11.06.2004 11.06.2009 D jany(at)sodexhopass.sk

Strana 2 / 8 Tisk: 15.10.2008


Databáze certifikovaných projektových manažerů

Číslo Titul Jméno Příjmení Vydáno Platnost do Stupeň e-mail

Nr Title First Name Last Name Issued Valid till Level

0185 Zdeněk Dryák 11.06.2004 11.06.2009 D dryak(at)pha.sodexhopass.cz

0186 Irena Holadová 11.06.2004 11.06.2009 D

0187 Lubomír Sršeň 11.06.2004 11.06.2009 D

0188 Ing. Luděk Barták 11.06.2004 11.06.2009 D bartak(at)sodexhopass.cz

0189 Ing. Jan Matzner 11.06.2004 11.06.2009 D jan.matzner(at)tescosw.cz

0190 Ing. Libor Mrázek 11.06.2004 11.06.2009 B libor.mrazek(at)iol.cz

0191 Ing. Josef Čižinský 11.06.2004 11.06.2009 C jcizinsky(at)ait.cz

0192 Ing. Jiří Šťastný 11.06.2004 11.06.2009 C jiri.stastny(at)svs.cz

0193 Ing. CSc. Tomáš Burian 28.06.2004 28.06.2009 D tomasbu(at)hotmail.com

0194 Ing. Petr Veverka 28.06.2004 28.06.2009 D p.veverka(at)gardiner.cz

0195 Ing. Lukáš Radoň 28.06.2004 28.06.2009 D lukas.radon(at)pvt.cz

0196 Ing. Radomír Lipár 28.06.2004 28.06.2009 D radomir.lipar(at)wo.cz

0197 Tomáš Trubač 28.06.2004 28.06.2009 D tomas.trubac(at)citigroup.com

0198 Ing. Petr Kincl 28.06.2004 28.06.2009 D pkincl(at)anect.com

0199 Martin Matouš 28.06.2004 28.06.2009 D mmatous(at)anect.com

0200 Ing. Robert Fryblík 01.09.2004 01.09.2009 D robert.fryblik(at)tescosw.cz

0201 Jiří Šuppler 01.09.2004 01.09.2009 D jiri.suppler(at)tescosw.cz

0202 Ing. Vladislav Kabilka 01.09.2004 01.09.2009 D vladislav.kabilka(at)tescosw.cz

0203 Ing. Štěpán Svoboda 01.09.2004 01.09.2009 B ssvo(at)edu.cce.cz

0204 Miroslav Machů 01.10.2004 01.10.2009 D miro_mm(at)yahoo.com

0205 Tomáš Zrna 01.10.2004 01.10.2009 D tomas(at)tomaszrna.com

0206 Ing. Drahoslav Dvořák 01.10.2004 01.10.2009 D ddvorak(at)datron.cz

0207 Ing. Vladimír Končinský 01.10.2004 01.10.2009 D vkoncinsky(at)anect.com

0208 Ing. Josef Urban 01.10.2004 01.10.2009 D poradce.urban(at)quick.cz

0209 Gabriela Zdvihalová 12.10.2004 12.10.2009 D gabriela.zdvihalova(at)skoda.cz

0210 Václav Petr 12.10.2004 12.10.2009 C vaclav.petr(at)skoda.cz

0211 Ing. Jiří Malý 15.11.2004 15.11.2009 D jiri.maly(at)pvt.cz

0212 Ing. Vladimír Krejčí 15.11.2004 15.11.2009 D vladimir.krejci(at)pvt.cz

0213 Václav Bahník 15.11.2004 15.11.2009 D vaclav.bahnik(at)pvt.cz

0214 Ing. Karel Frank 15.11.2004 15.11.2009 D karel.frank(at)pvt.cz

0215 Ing. Michal Mokroš 15.11.2004 15.11.2009 D mmokros(at)centrum.cz

0216 Ing. Petr Náhlovský 15.11.2004 15.11.2009 D petr.nahlovsky(at)pvt.cz

0217 Ing. Petra Škeříková 15.11.2004 15.11.2009 D petra.skerikova(at)pvt.cz

0218 Dalibor Aplt 15.11.2004 15.11.2009 D dalibor.aplt(at)pvt.cz

0219 Ing. Jan Bezděk 15.11.2004 15.11.2009 D jan.bezdek(at)pvt.cz

0220 Jan Lomský 15.11.2004 15.11.2009 D jan.lomsky(at)pvt.cz

0221 Ing. Vladimír Beneš 15.11.2004 15.11.2009 D vladimir.benes(at)pvt.cz

0222 Ing. Vladislav Rameš 15.11.2004 15.11.2009 D vladislav.rames(at)pvt.cz

0223 Petr Fousek 15.11.2004 15.11.2009 D petr.fousek(at)pvt.cz

0224 Vladimír Dvořák 15.11.2004 15.11.2009 D vladimir.dvorak(at)pvt.cz

0225 Ing. Pavel Bürgl 15.11.2004 15.11.2009 D pavel.burgl(at)pvt.cz

0226 Ing. Hana Kanisová 15.11.2004 15.11.2009 D hana.kanisova(at)gmail.com

0227 Ing. Ladislav Bordovský 15.11.2004 15.11.2009 D ladbor(at)post.cz

0228 Ing. Roman Kolář 15.11.2004 15.11.2009 C

0229 Miroslav Kutač 15.11.2004 15.11.2009 C

0230 Ing. Jiří Maiwaelder 15.11.2004 15.11.2009 C

0231 Ing. Petr Till 15.11.2004 15.11.2009 C

0232 Ing. Oldřich Zlámal 15.11.2004 15.11.2009 C

0233 František Kubáč 15.11.2004 15.11.2009 C frantisek.kubac(at)tescosw.cz

0234 Ing. Jiří Gryc 15.11.2004 15.11.2009 C jiri.gryc(at)ct.cz

0235 Ing., Ph.D Kateřina Hrazdilová Bočková 14.12.2004 14.12.2009 D bockova(at)fame.utb.cz

0236 Ing. Hana Krchová 14.12.2004 14.12.2009 D krchova(at)fame.utb.cz

0237 Gabriela Formanová 01.02.2005 01.02.2010 D

0238 Ing. Jiří Kalousek 15.02.2005 15.02.2010 D jiri.kalousek(at)pre.cz

0239 Ing. Vladimír Říha 15.02.2005 15.02.2010 D riha(at)atlas.cz

0240 Ing. Michal Toman 22.02.2005 22.02.2010 D toman.hk(at)seznam.cz

0241 Ing. Jiří Matusík 22.02.2005 22.02.2010 D matusik(at)centrum.cz

0242 Ing. Radek Šulc 22.02.2005 22.02.2010 D radek.sulc(at)eu.tenneco-automotive.com

0243 Ing. Josef Šašek 22.02.2005 22.02.2010 D josef.sasek(at)ct.cz

0244 Ing. Petr Fiala 22.02.2005 22.02.2010 D fialpe(at)technoprojekt.cz

0245 RNDr. Zdeněk Suchel 22.02.2005 22.02.2010 D

0246 Marek Herbst 12.10.2004 12.10.2009 B

0247 Ing. Iveta Žabková 10.05.2005 10.05.2010 C iveta.zabkova(at)scvk.cz

0248 Ing. Ladislav Štefan 10.05.2005 10.05.2010 C ladislav.stefan(at)cmail.cz

0249 Ing. Marcela Medková 10.05.2005 10.05.2010 C

0250 Ing. Daniel Kovařík 10.05.2005 10.05.2010 C daniel.kovarik(at)scvk.cz

0251 Ing. Radka Bečvářová 10.05.2005 10.05.2010 D imagelab(at)imagelab.cz

0252 MUDr., Ph.D.Pavel Budinský 10.05.2005 10.05.2010 D pavel.budinsky(at)fnmotol.cz

0253 Magdalena Choltová 10.05.2005 10.05.2010 D magdalena.choltova(at)fnmotol.cz

0254 Ing. Pavel Djugo 10.05.2005 10.05.2010 D

0255 Ing. Jindřiška Jakešová 10.05.2005 10.05.2010 D jindriska.jakesova(at)p5.mepnet.cz

0256 Mgr. Petr Knotek 10.05.2005 10.05.2010 D imagelab(at)imagelab.cz

0257 Ivan Kocmánek 10.05.2005 10.05.2010 D imagelab(at)imagelab.cz

0258 Ing. Pavel Kubašta 10.05.2005 10.05.2010 D kubasta(at)aurora.cz

0259 MUDr. Martin Kalenda 10.05.2005 10.05.2010 D imagelab(at)imagelab.cz

0260 Mgr. Lenka Nováčková 10.05.2005 10.05.2010 D imagelab(at)imagelab.cz

0261 Renata Richterová 10.05.2005 10.05.2010 D reneta.richterova(at)fnmotol.cz

0262 Dis. Jana Sazimová 10.05.2005 10.05.2010 D jana.sazi(at)email.cz

0263 Mgr, MgA Martin Sedláček 10.05.2005 10.05.2010 D imagelab(at)imagelab.cz

0264 Ing. Martin Suchopárek 10.05.2005 10.05.2010 D suchoparek.martin(at)seznam.cz

0265 Ing. Václav Tatýrek 10.05.2005 10.05.2010 D vaclav.tatyrek(at)fsv.cvut.cz

0266 Dana Tritova 10.05.2005 10.05.2010 D dana.tritova(at)nku.cz

0267 Mgr., MUDr., Vratislav MSc. in SHRM Kalenda 10.05.2005 10.05.2010 D imagelab(at)imagelab.cz

0268 MgA Gabriela Vyziblová 10.05.2005 10.05.2010 D imagelab(at)imagelab.cz

0269 Karel Ouzký 22.07.2005 22.07.2010 D karel.ouzky(at)avon-rubber.com

0270 Ing. Ladislav Dlab 22.07.2005 22.07.2010 D ladislav.dlab(at)avon-rubber.com

0271 Ing. Jiří Petřík 22.07.2005 22.07.2010 D

0272 Zuzana Nováková 22.07.2005 22.07.2010 D zuzkuzkus(at)seznam.cz

0273 Světlana Hercová 22.07.2005 22.07.2010 D hercova.svetlana(at)seznam.cz

0274 Bc. Blanka Schusterová 22.07.2005 22.07.2010 D blanka.schusterova(at)seznam.cz

0275 Martin Maryška 22.07.2005 22.07.2010 D m.maryska(at)cbox.cz

0276 Ing. Hynek Schmidt 22.07.2005 22.07.2010 D hynek.schmidt(at)avon-rubber.com

Strana 3 / 8 Tisk: 15.10.2008


Databáze certifikovaných projektových manažerů

Číslo Titul Jméno Příjmení Vydáno Platnost do Stupeň e-mail

Nr Title First Name Last Name Issued Valid till Level

0277 Ing. Josef Muknšnábl 22.07.2005 22.07.2010 D josef.muknsnabl(at)worldonline.cz

0278 Ing. Pavlína Hubková 22.07.2005 22.07.2010 D phubkova(at)csas.cz

0279 Ing. Zuzana Kočová 22.07.2005 22.07.2010 D zkocova(at)csas.cz

0280 Ing. Lada Šmídová 22.07.2005 22.07.2010 D lasmidova(at)csas.cz

0281 Petr Bican 22.07.2005 22.07.2010 D pbican(at)subterra.cz

0282 Ing. Jaroslav Šíma 22.07.2005 22.07.2010 D

0283 Ing. Petr Müller 22.07.2005 22.07.2010 D pmuller(at)subterra.cz

0284 Ing. Jana Kelinová 22.07.2005 22.07.2010 D jkelinova(at)gradua.cz

0285 Ing. Radan Bohman 22.07.2005 22.07.2010 D rbohdan(at)subtera.cz

0286 Ing. Jiří Horáček 22.07.2005 22.07.2010 D jhoracek(at)ic-energo.cz

0287 Petr Debef 22.07.2005 22.07.2010 D petr.debef(at)iteuro.cz

0288 Bronislava Privarová 22.07.2005 22.07.2010 D bronislava.privarova(at)avon-rubber.com

0289 Ing. Michaela Koušová 22.07.2005 22.07.2010 D mkousova(at)csas.cz

0290 Ing. Ondřej Novák 22.07.2005 22.07.2010 D onnovak(at)csas.cz

0291 Ing. Zdeňka Branná 22.07.2005 22.07.2010 D zdenka.branna.cz

0292 Roman Cizler 22.07.2005 22.07.2010 C rcizler(at)zs.cz

0293 DMS Zbyněk Nečas 22.07.2005 22.07.2010 C

0294 Jaroslav Řepa 22.07.2005 22.07.2010 C jrepa(at)zs.cz

0295 Ing. Jaromír Drkoš 22.07.2005 22.07.2010 B

0296 Ing. Pavla Žáková 22.07.2005 22.07.2010 B pzakova(at)zsbrno.cz

0297 Ing. Karel Žákovský 22.07.2005 22.07.2010 B zakovsky.crb(at)atlas.cz

0298 MgA. Adéla Venerová 15.08.2005 15.08.2010 C venerova(at)acsa.vutbr.cz

0299 Bc. Soňa Novosadová 15.08.2005 15.08.2010 D

0300 Ing., PhD. Martin Tutko 21.03.2003 21.03.2008 D martin.tutku(at)ct.cz

0301 Marie Těhlová 15.08.2005 15.08.2010 D

0302 Ing. Oldřich Zlámal 05.10.2005 05.10.2010 C

0303 Ing. Martin Hezl 03.11.2005 03.11.2010 D

0304 Mgr. Martin Slíva 06.01.2006 06.01.2011 B martin(at)sliva.cz

0305 Ing. Miroslav Peterka 06.01.2006 06.01.2011 B mpeterka(at)zsbrno.cz

0306 Ing. Zbyněk Krebs 06.01.2006 06.01.2011 B zbynek.krebs(at)tiscali.cz

0307 Mgr. Zita Nidlová 17.01.2006 17.01.2011 C

0308 Jaromír Svoboda 17.01.2006 17.01.2011 C jaromir.svoboda(at)email.cz

0309 Ing. Roman Kosuk 24.02.2006 24.02.2011 D roman.kosuk(at)seznam.cz

0310 Ing. Jaroslav Švec 24.02.2006 24.02.2011 C

0311 Ing. Jan Doležal 24.02.2006 24.02.2011 C j.dolezal(at)mikroelektronika.cz

0312 Milan Skopový 24.02.2006 24.02.2011 C milan.skopovy(at)ct.cz

0313 Doc., CSc. Branislav Lacko 07.03.2006 07.03.2011 B lacko(at)fme.vutbr.cz

0314 Ing., MBA Ivana Krošová 07.03.2006 07.03.2011 B ivana.krosova(at)skanska.cz

0315 Ing. Michal Struha 07.03.2006 07.03.2011 D

0316 Mgr. Jakub Benda 07.03.2006 07.03.2011 D

0317 Ing. Johana Chalupová 07.03.2006 07.03.2011 D

0318 Ing. Kateřina Vágnerová 07.03.2006 07.03.2011 D

0319 Ing. Pavel Hoffmann 07.03.2006 07.03.2011 D

0320 Miroslav Brlica 20.03.2006 20.03.2011 D 602 728 318

0321 Ing. Martin Škréta 19.04.2006 19.04.2011 D msmd(at)seznam.cz

0322 Ing. Hana Horník 19.04.2006 19.04.2011 D h.hornik(at)cityofprague.cz

0323 Antonín Ungr 03.05.2006 03.05.2011 C 602 830 193, antonin.ungr(at)seznam.cz

0324 Ing. Domik Bugár 06.06.2006 06.06.2011 C domik.bugar(at)asseco.sk

0325 Roman Jelínek 06.06.2006 06.06.2011 C jelinekr(at)chello.cz

0326 Ing., CSc. František Vítek 06.06.2006 06.06.2011 C vitek(at)consultingcs.cz

0327 Ing. Alfréd Takács 06.06.2006 06.06.2011 C

0328 Milan Hodovský 06.06.2006 06.06.2011 C milan.hodovsky(at)anect.com

0329 Ing. Jiří Kubíček 24.07.2006 24.07.2011 C

0330 Ing. Ivana Kubínová 07.09.2006 07.09.2011 D ivana.kubinova(at)fnmotol.cz

0331 Ing., Arch. Filip Endal 07.09.2006 07.09.2011 C fendal(at)deloittece.com

0332 Ing. Jiří Krušina 07.09.2006 07.09.2011 C 602 117 008

0333 Ing. Jan Gruna 07.09.2006 07.09.2011 B jan.gruna(at)logos.cz

0334 Ing Dagmar Kolečkářová 07.09.2006 07.09.2011 D dagmar.koleckarova(at)fnmotol.cz

0335 Ing., CSc. Miloslav Látal 07.09.2006 07.09.2011 B mlatal(at)ohlzs.cz

0336 Jaroslava Tománková 07.09.2006 07.09.2011 C ČVUT v Praze, Fakulta

0337 Ing. Jiří Ujhelyi 19.01.2007 19.01.2012 B jiri.ujhelyi(at)anect.com, 724 427 298

0338 Ing. Jiří Krátký 19.01.2007 19.01.2012 C jiri.kratky(at)prp.cz

0339 Jan Biras 19.01.2007 19.01.2012 C

0340 Mgr. Petr Adamec 19.01.2007 19.01.2012 C

0341 Ing. Pavel Voborník 07.03.2007 06.03.2012 B pavel(at)logos.cz

0342 Doc. CSc. Jiří Novák 07.03.2007 06.03.2012 B

0343 Ing. Stanislav Drlík 06.04.2007 05.04.2012 B drlik.stanislav(at)seznam.cz

0344 Ing. Jiří Petráček 06.04.2007 05.04.2012 B jiri.petracek(at)fnmotol.cz

0345 RNDr. Viktor Seige 06.04.2007 05.04.2012 B viktor.seige(at)reporters.cz

0346 Tomáš Jelínek 06.04.2007 05.04.2012 B tomjelinek(at)csob.cz

0347 Ing. Pavel Přinda 06.04.2007 05.04.2012 B p.prinda(at)volny.cz

0348 Ing. Petr Mičunek 06.04.2007 05.04.2012 B pmicunek(at)ohlzs.cz

0049 Ing. Jaromír Pitaš 06.04.2007 05.04.2012 B jaromir.pitas(at)seznam.cz

0350 Ing. CSc. Pavel Máchal 18.06.2007 17.06.2012 B pmachal(at)mendelu.cz

0351 Ing. Richard Novák 18.06.2007 17.06.2012 B richard.novak(at)o2.com

0352 Ing. Karel Borovička 18.06.2007 17.06.2012 C karel.borovicka(at)centrum.cz, 777 836 061

0353 Bc. Martin Kubenka 27.08.2007 27.08.2012 C mkubenka(at)cpoj.cz

0354 Mgr. Patricia Tiso Ferulíková 06.09.2007 06.09.2017 D patricia.ferulikova(at)cityofprague.cz

0355 Ing., MBA Zdeňka Slováčková 06.09.2007 06.09.2017 D zdenka.slovackova(at)turboconsult.cz

0356 Mgr. Oldřich Filip 06.09.2007 06.09.2017 D oldrich.filip(at)turboconsult.cz

0357 Ing. Lukáš Hladil 06.09.2007 06.09.2017 D lukas.hladil@volny.cz

0358 Ing. Jiří Goliáš 06.09.2007 06.09.2017 D jiri.golias(at)turboconsult.cz

0359 David Bačovský 06.09.2007 06.09.2017 D david.bacovsky(at)turboconsult.cz

0360 Ing. Kostyantyn Dvornichenko 31.10.2007 31.10.2017 D

0361 Ing. Petr Kopecký 31.10.2007 31.10.2017 D petr.A.kopecky(at)rieter.com

0362 Lucie Pechátová 31.10.2007 31.10.2017 D lucie.pechatova(at)quick.cz.

0363 Ing. Věra Hozová 31.10.2007 31.10.2017 D vera.hozova(at)polytechna.eu

0364 MBA Lucie Rýdlová 31.10.2007 31.10.2017 D lucie.rydlova(at)polytechna.eu

0365 Ing. Marcela Šídlová 31.10.2007 31.10.2017 D marcela.sidlova(at)polytechna.eu

0366 Ing. Ota Maderová 31.10.2007 31.10.2017 D ota.maderova(at)polytechna.eu

0367 Ing. Jiří Zemina 31.10.2007 31.10.2017 D jiri.zemina(at)polytechna.eu

0368 JUDr. Milan Kohout 31.10.2007 31.10.2017 D

Strana 4 / 8 Tisk: 15.10.2008


Databáze certifikovaných projektových manažerů

Číslo Titul Jméno Příjmení Vydáno Platnost do Stupeň e-mail

Nr Title First Name Last Name Issued Valid till Level

0369 Matúš Karaffa 31.10.2007 31.10.2017 D

0370 Josef Janeček 31.10.2007 31.10.2017 D josef_janecekvcentrum.cz

0371 Bc. Iva Kubálková 31.10.2007 31.10.2017 D iva.kubalkova(at)4internet.cz

0372 Ing. Alena Färberová 31.10.2007 31.07.2017 D alena.farberova(at)email.cz

0373 Mgr. Rudolf Slaba 31.10.2007 31.07.2017 D rudolf.slaba(at)o2services.cz

0374 Petr Melgr 31.10.2007 31.07.2017 D petr.melgr(at)o2services.cz

0375 Bc. Martina Tomešová 31.10.2007 31.07.2017 D martina.tomesova(at)o2services.cz

0376 Doc., CSc. Ludmila Hačkajlová 12.11.2007 11.11.2012 B hackajlova(at)fsv.cvut.cz

0377 Jan Zinek 26.11.2007 25.11.2012 C

0378 Ing. Radim Pazdera 28.11.2007 27.11.2012 C radim.pazdera(at)siemens.com

0379 Ing. Petr Mláteček 30.11.2007 29.11.2012 C pmlatecek(at)centrum.cz

0380 Ing. Pavel Kožený 10.12.2007 09.12.2012 C pavel.kozeny(at)nrc.cz

0381 Ing., MBA Martin Adámek 10.12.2007 09.12.2012 B madk(at)atlas.cz

0382 Lucie Koutníková Křesťanová 08.01.2008 07.01.2018 D lucie.koutnikova(at)printsoft.sk

0383 Mgr. Zdeněk Pánek 12.12.2007 11.12.2012 C zdenek.panek(at)zentiva.cz

0384 Šárka Procházková 12.12.2007 11.12.2012 C sarka.prochazkova(at)zentiva.cz

0385 Ing. Kateřina Kopalová 12.12.2007 11.12.2012 C katerina.kopalova(at)zentiva.cz

0386 Ing. Jiří Janda 06.12.2007 05.12.2012 C janda(at)cpintl.cz

0387 Ing. Zdeněk Lapáček 06.12.2007 05.12.2012 B zlapacek(at)seznam.cz

0388 Ing. Aleš Žďárek 06.12.2007 05.12.2012 B 737 231 261

0389 Ing. Stanislav Borecký 23.01.2008 22.01.2013 C

0390 Lucie Dobešová 08.01.2008 07.01.2018 D lucie.dobesova(at)gmail.com

0391 Bc. Tomáš Zimčík 08.01.2008 07.01.2018 D zimciktomas(at)seznam.cz

0392 Štefan Abdulrahman 08.01.2008 07.01.2018 D stefan.abdulrahman(at)gmail.com

0393 Ing. Pavel Taraba 08.01.2008 07.01.2018 D pavel.taraba(at)centrum.cz

0394 Bc. Gabriel Kalapoš 08.01.2008 07.01.2018 D gabrielkalapos(at)gmail.com

0395 Ing. Eduard Kopčan 08.01.2008 07.01.2018 D ekopcan(at)gmail.com

0396 Ing. Tomáš Karlík 08.01.2008 07.01.2018 D tomaskarlik(at)seznam.cz

0397 Martin Macko 08.01.2008 07.01.2018 D macko_martin(at)yahoo.com

0398 Ing. Ivan Masár 08.01.2008 07.01.2018 D ivan.masar(at)gmail.com

0399 Ing. Radoslav Štefánek 08.01.2008 07.01.2018 D rstefanek(at)gmail.com

0400 Jaroslav Šmerda 08.01.2008 07.01.2018 D jara.smerda(at)seznam.cz

0401 Bc. Katarina Pobjecká 08.01.2008 07.01.2018 D k_pobjecka(at)yahoo.com

0402 Tomáš Proksa 08.01.2008 07.01.2018 D tomas.proksa(at)gmail.com

0403 Lubomír Bouda 08.01.2008 07.01.2018 D

0404 Bc. Radek Tejkl 08.01.2008 07.01.2018 D boudik(at)gmail.com

0405 Marian Füry 08.01.2008 07.01.2018 D

0406 Pavel Pleva 08.01.2008 07.01.2018 D

0407 Bc. Tomáš Šula 08.01.2008 07.01.2018 D tomas.sula(at)gmail.cz

0408 Bc. Kateřina Palíková 08.01.2008 07.01.2018 D katerina.palikova(at)seznam.cz

0409 Bc. Josef Kubíček 08.01.2008 07.01.2018 D josefek(at)email.cz

0410 Bc. Zdeněk Huspenina 08.01.2008 07.01.2018 D zhuspenina(at)seznam.cz

0411 Tereza Kabrdová 08.01.2008 07.01.2018 D tereza.kabrdova(at)gmail.com

0412 Bc. Markéta Bouchalová 08.01.2008 07.01.2018 D bouchalova(at)centrum.cz

0413 Bc. David Horsák 08.01.2008 07.01.2018 D david.horsak(at)centrum.cz

0414 Ing. Radek Žďárský 08.01.2008 07.01.2018 D radek.zdarsky(at)contiautomotive.com

0415 Ing. Martin Smolan 18.01.2008 17.01.2013 C martin.smolan(at)seznam.cz

0416 Ing. Jakub Holubec 18.01.2008 17.01.2013 C jakub.holubec(at)bidw.cz

0417 Ing. Miroslav Hubáček 18.01.2008 17.01.2013 C miroslav.hubacek(at)email.cz

0419 Jiří Pluháček 26.02.2008 25.02.2013 C

0420 Ing. Zdeněk Jobánek 23.01.2008 22.01.2018 D zdenek.jobanek(at)logos.cz

0421 Ing. Jan Utinek 23.01.2008 22.01.2018 D jan.utinek(at)honeywell.cz

0422 Jakub Rýšánek 23.01.2008 22.01.2018 D jaac(at)centrum.cz

0423 Ing. David Skala 23.01.2008 22.01.2018 D david.skala(at)reporters.cz

0424 Ing. Petr Hajný 23.01.2008 22.01.2018 D Petr.hajny(at)logos.cz

0425 Ing. Chrudoš Vorlíček 23.01.2008 22.01.2018 D cvorlicek(at)chello.cz

0426 Ing. Juraj Šefčík 23.01.2008 22.01.2018 D

0427 Ing. Luboš Němeček 23.01.2008 22.01.2018 D lubos_nemecek(at)cmss.cz

0428 Ing. Pavel Mrazík 23.01.2008 22.01.2013 C

0429 Mgr. Veronika Pelíšková 06.02.2008 05.02.2018 D

0430 Ing. Daniel Špergl 06.02.2008 05.02.2018 D daniel.spergl(at)skoda.cz

0431 Bc. David Zeman 06.02.2008 05.02.2018 D

0432 Ing. Marek Gasparovič 06.02.2008 05.02.2018 D gasparovic(at)skodaexport.cz

0433 Ing., MBA Martin Vitouš 06.02.2008 05.02.2013 B martin.vitous(at)linde.com

0434 Bc. Miroslav Světlík 13.02.2008 12.02.2018 D mirek.svetlik(at)seznam.cz

0435 Bc. Jiří Kroupa 13.02.2008 12.02.2018 D jakpak(at)centrum.cz

0436 Bc. Petr Žák 13.02.2008 12.02.2018 D ppzak(at)seznam.cz

0437 Ing. Milan Vrbík 13.02.2008 12.02.2018 D Xvrbik(at)mendelu.cz

0438 Bc. Ilona Marušáková 13.02.2008 12.02.2018 D ilona.marusatseznam.cz

0439 Ing. František Vyhnálek 07.03.2008 06.03.2013 B vyhnalekf(at)volny.cz

0440 Ing. Šárka Štrachotová 17.03.2008 16.03.2018 D

0442 Ing. Iva Houbová 17.03.2008 16.03.2018 D

0443 Mgr. Milena Lacková 17.03.2008 18.03.2013 C lackovamil(at)volny.cz

0444 Oto Košťál 09.04.2008 08.04.2013 C

0445 Bc. Vladimír Petrůj 09.04.2008 08.04.2013 D

0446 Ing. Veronika Kalová 07.04.2008 08.04.2013 D kalova(at)ro.vutbr.cz

0447 Ing. Tomáš Filla 07.04.2008 08.04.2013 D

0448 Ing. Pavel Obrdlík 07.04.2008 08.04.2013 D PavelObrdlik(at)seznam.cz

0449 Mgr. Tomáš Mozga 07.04.2008 08.04.2013 D tomasmozga(at)chemi.muni,cz

0450 Bc. Barbora Varyšová 07.04.2008 08.04.2013 D

0451 Ing. Pavel Fojtík 17.04.2008 16.04.2018 D pfojtik(at)kpmg.cz

0452 Jiří Krůta 17.04.2008 16.04.2018 D kruta(at)e-apollo.cz

0453 Jan Soukup 17.04.2008 16.04.2018 D

0454 Ing. Lukáš Masopust 17.04.2008 16.04.2018 D lukas.masopust(at)seznam.cz

0454 Ing. Petr Zajíc 17.04.2008 16.04.2018 D zajic(at)seznam.cz

0456 Bc. Lucie Chlupatá 17.04.2008 16.04.2018 D

0457 Bc. Michael Klein 22.04.2008 21.04.2018 D mklein(at)centrum.cz

0458 Martin Hrubý 29.04.2008 28.04.2013 D hruby(at)ro.vutbr.cz

0459 MUDr. Martin Pešl 29.04.2008 28.04.2013 D

0460 Michal Dusil 29.04.2008 28.04.2013 D

0462 Petr Kolda 29.04.2008 28.04.2018 D

0463 Zdenka Procházková 29.04.2008 28.04.2013 D sarka.prochazkova(at)zentiva.cz

Strana 5 / 8 Tisk: 15.10.2008


Databáze certifikovaných projektových manažerů

Číslo Titul Jméno Příjmení Vydáno Platnost do Stupeň e-mail

Nr Title First Name Last Name Issued Valid till Level

0464 Vratislav Vozník 29.04.2008 28.04.2013 D

0467 Mgr. Radmila Jirkovská 22.05.2008 21.05.2013 D jirkovska(at)hotmail.com

0466 Bc. Jana Čopková 22.05.2008 21.05.2013 D

0467 Mgr. Michaela Hlavatá 22.05.2008 21.05.2013 D

0468 Ing. Stanislava Nechvílová 16.05.2008 15.05.2013 D

0469 Ing. Miroslav Vodolan 30.04.2008 29.04.2013 D vodolan(at)intercomsys.cz

0470 Petra Divišová 30.04.2008 29.04.2013 D divisova(at)printsoft.cz

0471 Ing. Jan Šíp 30.04.2008 29.04.2013 D sip(at)intercomsys.cz

0472 Bc. Ugis Krastinš 23.05.2008 22.05.2013 D

0473 Bc. Eduard Kurpnieks 23.05.2008 22.05.2013 D

0474 Ing. Ivan Bracháček 10.06.2008 09.06.2013 D ibra2(at)seznam.cz

0475 Jaroslav Filip 10.06.2008 09.06.2013 D jaroslavfilip(at)seznam.cz

0476 Mgr. Martin Havelka 10.06.2008 09.06.2013 D mhavelka(at)cosma.com

0477 Petr Koloničný 10.06.2008 09.06.2013 D kolope(at)tiscali.cz

0478 Radek Bušta 10.06.2008 09.06.2013 D bustaradek(at)seznam.cz

0479 Ing. Marek Kredatus 10.06.2008 09.06.2013 D marek.kredatus(at)seznam.cz

0480 Ing. Jan Boček 10.06.2008 09.06.2013 D j.bocek(at)post.cz

0481 Ing. Martin Jizba 17.06.2008 16.06.2013 C

0482 Ing. Radek Holejšovský 17.06.2008 16.06.2013 C holejsovsky(at)mac.com

0483 Eva Jordan 12.06.2008 11.06.2013 D jordaneva(at)hotmail.com

0484 Robert Glos 12.06.2008 11.06.2013 D robert.glos(at)seznam.cz

0485 Ing. Pavel Machánek 12.06.2008 11.06.2013 D pavel.machanek(at)i.cz

0486 Martin Talpa 12.06.2008 11.06.2013 D

0487 Jan Staníček 12.06.2008 11.06.2013 D jan.stanicek(at)gmail.com

0488 Ing. Martin Binder 12.06.2008 11.06.2013 D Martin.Binder(at)i.cz

0489 Pavel Tichovský 17.06.2008 16.06.2013 D tichovsky.pavel(at)volny.cz

0490 Ing. Radek Holický 17.06.2008 16.06.2013 D rholicky(at)cosma.com

0491 Ing. Lucie Strnadová 17.06.2008 16.06.2013 D

0492 Jaromír Bjel 17.06.2008 16.06.2013 D

0493 Mgr. Jan Pavlásek 17.06.2008 16.06.2013 D pavlasek.jan(at)centrum.cz

0494 Bc. Ferdinand Korunka 17.06.2008 16.06.2013 D korunka(at)seznam.cz

0495 Martin Roučka 17.06.2008 16.06.2013 D mroucka(at)cosma.com

0496 Ing. Milan Werl 19.06.2008 18.06.2013 D milan.werl(at)i.cz

0497 Ing. Lukáš Hrdina 19.06.2008 18.06.2013 D lukas.hrdina(at)email.cz

0498 Bc. Tomáš Počarovský 19.06.2008 18.06.2013 D tomas.pocarovsky(at)i.cz

0499 Ing. Jiří Fajkoš 19.06.2008 18.06.2013 D Jiri.fajkos(at)i.cz

0500 Ing. Miroslav Rybníček 19.06.2008 18.06.2013 D

0501 Martin Rosenbaum 19.06.2008 18.06.2013 D

0502 Josef Martinovský 19.06.2008 18.06.2013 D

0503 Mgr. Jan Beneš 19.06.2008 18.06.2013 D

0504 Mgr. Zbyněk Šlajchrt 19.06.2008 18.06.2013 D

0505 Nikola Křístek 07.07.2008 06.07.2013 D

0506 Ing. Ph.D Evžen Bílek 07.07.2008 06.07.2013 D

0507 Ing. Jan Doležal 17.07.2008 16.07.2013 B jd(at)pmconsulting.cz

0508 RNDr. Ph.D. Jan Maláč 24.07.2008 23.07.2013 C jan.malac(at)pharmnet.cz

0509 Bc. Petra Benešová 25.07.2008 24.07.2013 D

0510 Bc. Iva Vodová 25.07.2008 24.07.2013 D

0511 Ing. Lucie Prorokvá 13.08.2008 12.08.2013 C prorokova(at)iteuro.cz

0512 Ing. Daniel Sebera 13.08.2008 12.08.2013 C sebera(at)iteuro.cz

0513 RNDr. Kristýna Hlávková 19.08.2008 18.08.2013 D hlavkova(at)direkta.cz

0514 Ing. Petr Vindeman 19.08.2008 18.08.2013 D vindeman(at)direkta.cz

0515 Lucie Zemanová 19.08.2008 18.08.2013 D zemanova(at)direkta.cz

0516 Ing. Hana Vágnerová 19.08.2008 18.08.2013 D

0517 Ing. Jakub Pěchouček 19.08.2008 18.08.2013 D

0518 Ing. Jana Burianová 19.08.2008 18.08.2013 D jana.burianova(at)cdcargo.cz

0519 František Libert 19.08.2008 18.08.2013 D frantisek.libert(at)orbit.cz

0520 Ing. Jana Češková 03.09.2008 02.09.2013 C jana.ceskova(at)i.cz

0521 Ing. CSc. Petr Hujňák 10.09.2008 09.09.2013 B petr.hujnak(at)perpartes.cz

0522 Ing. Jaroslav Hujňák 10.09.2008 09.09.2008 B jaroslav.hujnak(at)perpartes.cz

0523 Ing. Petr Čeřovský 12.09.2008 11.09.2013 B petr.cerovsky(at)i.cz

0524 Ing. Michal Opat 12.09.2008 11.09.2008 B m.opat(at)aquasoft.eu

0525 Ing. Helena Šrámková 19.09.2008 18.09.2013 C helena.sramkova1(at)skoda.cz

0526 Ing. Petr Vaniš 19.09.2008 18.09.2013 C petr.vanis(at)skoda.cz

0527 Michal Brantl 19.09.2008 18.09.2013 C michal.brantl(at)skoda.cz

0528 Ing. Pavel Klička 19.09.2008 18.09.2013 C pavel.klicka(at)skoda.cz

0529 Daniel Pecha 22.09.2008 21.09.2013 D daniel.pecha(at)gmail.com

0530 Ing. MBA. Miroslav Renda 22.09.2008 21.09.2013 D

0531 Daniel Bezányi 22.09.2008 21.09.2013 D

0532 Josef Blovský 22.09.2008 21.09.2013 D

0533 Bc. Miroslava Peřinová 22.09.2008 21.09.2013 D perinova(at)centrum.cz

0534 Markéta Collerová 24.09.2008 23.09.2013 C

0535 Ing. Miroslav Štěpnička 29.09.2008 28.09.2013 B miroslav.stepnicka(at)ness-europe.com

DNV

Číslo certifikátu

0532 Mgr. Markéta Legemzová 05.12.2005 05.12.2010 D marketa.legemzova(at)seznam.cz CZ.D.2006.001 DNV

0533 Bc. Štěpánka Adamová 01.07.2005 01.07.2010 D sadamova(at)atlas.cz CZ.D.2006.002 DNV

0534 Ing. Pavel Žid 22.11.2006 22.11.2011 C CZ.C.2006.009 DNV

0535 Ing. Roman Havlík 21.11.2006 21.11.2011 C CZ.C.2006.007 DNV

0536 Ing. Tomáš Pohořský 21.11.2006 21.11.2011 C CZ.C.2006.006 DNV

0537 Martina Kořínková 22.11.2006 22.11.2011 C CZ.C.2006.008 DNV

0545 Ing. Aleš Holeček 24.10.2005 24.10.2010 D holecek.ales(at)vlada.cz CZ.D.2006.003 DNV

0546 Ing. Daniel Trnka 24.10.2005 24.10.2010 D trnka.daniel(at)vlada.cz CZ.D.2006.004 DNV

0547 Ing. Jaroslav Maršík 24.10.2005 24.10.2010 D jmarsik(at)mvcr.cz CZ.D.2006.005 DNV

Strana 6 / 8 Tisk: 15.10.2008


Databáze certifikovaných projektových manažerů

Číslo Titul Jméno Příjmení Vydáno Platnost do Stupeň e-mail

Nr Title First Name Last Name Issued Valid till Level

0548 Ing. Josef Svoboda 24.10.2005 24.10.2010 D svoboda.josef(at)vlada.cz CZ.D.2006.006 DNV

0549 Ing. Luděk Tesař 24.10.2005 24.10.2010 D tesar.ludek(at)vlada.cz CZ.D.2006.007 DNV

0550 Ing. Štěpánka Steinbachová 24.10.2005 24.10.2010 D steinbachova.stepanka(at)vlada.cz CZ.D.2006.008 DNV

0551 Mgr. Martina Jalovecká 24.10.2005 24.10.2010 D jalovecká.martina(at)vlada.cz CZ.D.2006.009 DNV

0552 Mgr. Zuzana Rusňáková 24.10.2005 24.10.2010 D rusnakova.zuzana(at)vlada.cz CZ.D.2006.010 DNV

0554 PhDr. Aleš Pecka 24.10.2005 24.10.2010 D pecka.ales(at)vlada.cz CZ.D.2006.011 DNV

0555 Ing. Jan Klásek 08.11.2005 08.11.2010 D jan.klasek(at)pvt.cz CZ.D.2006.012 DNV

0556 Ing. Jiří Škaroupka 08.11.2005 08.11.2010 D jiri.skaroupka(at)pvt.cz CZ.D.2006.013 DNV

0558 Ing. Lukáš Texl 20.11.2006 20.11.2011 C lukas.texl(at)veltex.cz CZ.C.2006.002 DNV

0559 Ing. Petr Smutný 28.02.2006 28.02.2011 D petr.smutny(at)binta.cz CZ.D.2006.017 DNV

0560 Ing. Jan Pochobradský 20.12.2006 20.12.2011 B jpochobradsky(at)retia.cz CZ.B.2006.002 DNV

0564 Ondřej Poul 18.07.2006 18.07.2011 D opoul(at)seznam.cz CZ.D.2006.044 DNV

0566 Ing. Martin Vondráček 06.12.2005 06.12.2010 D m.vondracek(at)vodka.cz CZ.D.2006.014 DNV

0571 Ing. Jaroslav Boháčik 06.12.2005 06.12.2010 D jaroslav.bohacik(at)seznam.cz CZ.D.2006.015 DNV

0572 Ing. Petr Vopršal 06.12.2005 06.12.2010 D petr.voprsal(at)cz-unisys.com CZ.D.2006.016 DNV

0577 Anna Löfflerová 21.06.2006 21.06.2011 D lofflerova.anna(at)is.liberec.cz CZ.D.2006.032 DNV

0578 Zbyněk Vavřina 21.06.2006 21.06.2011 D vavrina.zbynek(at)is.liberec.cz CZ.D.2006.033 DNV

0580 Ing. Karel Franczyk 25.01.2006 25.01.2011 D kfranczyk(at)subterra.cz CZ.D.2006.018 DNV

0581 Ing. Jaroslav Kočí 25.01.2006 25.01.2011 D jkoci(at)subterra.cz CZ.D.2006.019 DNV

0582 Ing. Pavel Šulík 25.01.2006 25.01.2011 D psulik(at)subterra.cz CZ.D.2006.020 DNV

0583 Ing. Tomáš Bubeník 25.01.2006 25.01.2011 D tbubenik(at)subterra.cz CZ.D.2006.021 DNV

0584 Ing. Dalibor Čenčík 25.01.2006 25.01.2011 D CZ.D.2006.022 DNV

0589 Ing. Tibor Trnovský 21.11.2006 21.11.2011 C ttrnovszky(at)subterra.cz CZ.C.2006.005 DNV

0592 Pavel Kopecký 30.03.2006 30.03.2011 D pavel.kopecky(at)ct.cz CZ.D.2006.023 DNV

0593 Onřej Pecák 30.03.2006 30.03.2011 D ondrej.pecak(at)ct.cz CZ.D.2006.024 DNV

0594 Dis. Jan Lazar 30.03.2006 30.03.2011 D j.lazar(at)ct.cz CZ.D.2006.025 DNV

0595 Martin Rubeš 30.03.2006 30.03.2011 D martin.rubes(at)ct.cz CZ.D.2006.026 DNV

0596 Ing. Pavel Řehořka 30.03.2006 30.03.2011 D pavel.rehorka(at)ct.cz CZ.D.2006.027 DNV

0597 Ing. Štefan Vilčko 30.03.2006 30.03.2011 D stefan.vilcko(at)trw.com CZ.D.2006.028 DNV

0598 Ing. Michal Banýr 28.03.2006 28.03.2011 D banyr(at)komix.cz CZ.D.2006.029 DNV

0599 Ing. Petr Mrázek 28.03.2006 28.03.2011 D mrazek(at)komix.cz CZ.D.2006.030 DNV

0601 Ing. Jiří Ing. Malý 28.03.2006 28.03.2011 D maly(at)komix.cz CZ.D.2006.031 DNV

0602 Ing. Tomáš Vahalík 20.11.2006 20.11.2011 C vahalik(at)komix.cz CZ.C.2006.003 DNV

0604 Robert Baxa 30.03.2006 30.03.2011 D robert.baxa(at)prg.aero CZ.D.2006.034 DNV

0605 Olga Čermáková 30.03.2006 30.03.2011 D olga.cermakova(at)post.cz CZ.D.2006.035 DNV

0607 Kateřina Ptáčníková 30.03.2006 30.03.2011 D katerina.ptacnikova(at)tnt.com CZ.D.2006.036 DNV

0608 Ing. Dana Rosolová 21.11.2006 21.11.2011 B rosolova(at)ccs.cz CZ.B.2006.001 DNV

0609 Vít Skála 30.03.2006 30.03.2011 D skala(at)ptl.cz CZ.D.2006.037 DNV

0610 Alois Ševčík 30.03.2006 30.03.2011 D alois.sevcik(at)prg.aero CZ.D.2006.038 DNV

0611 Jakub Šimuni 20.11.2006 20.11.2011 C jakub.simuni(at)capgemini.com CZ.C.2006.001 DNV

0612 Ing. Václav Lesák 21.11.2006 21.11.2011 C Vlesak(at)seznam.cz CZ.C.2006.004 DNV

0613 Jana Fialková 30.05.2006 30.05.2011 D jana.fialkova(at)sodehopass.cz CZ.D.2006.039 DNV

0615 Kamila Báčová 30.05.2006 30.05.2011 D kamila.bacova(at)sodexhopass.cz CZ.D.2006.040 DNV

0616 Ing. Jakub Špirk 30.05.2006 30.05.2011 D CZ.D.2007.052 DNV

0619 Hana Stojničová 30.05.2006 30.05.2011 D hana.stojnicova(at)sodexhopass.cz CZ.D.2006.041 DNV

0620 Viktória Volanská 30.05.2006 30.05.2011 D viktoria.volanska(at)sodexhopass.sk CZ.D.2006.042 DNV

0621 Radoslav Bosák 30.05.2006 30.05.2011 D radoslav.bosak(at)sodexhopass.sk CZ.D.2006.043 DNV

0622 Jaroslav Boháč 30.05.2006 30.05.2011 D CZ.D.2007.050 DNV

0623 Jan Krampla 30.05.2006 30.05.2011 D CZ.D.2007.051 DNV

0627 RNDr. Hana Maslowská 25.10.2006 25.10.2011 D CZ.D.2007.036 DNV

0628 Mgr. Oldřich Doseděl 05.02.2007 05.02.2012 D CZ.D.2007.047 DNV

0629 Ing. Marian Arbet 05.02.2007 05.02.2012 D CZ.D.2007.046 DNV

0630 Ing. Martin Doláš 05.02.2007 05.02.2012 D CZ.D.2007.045 DNV

0632 Ing. Zdeněk Vozák 13.04.2007 12.04.2012 D CZ.D.2007.087 DNV

0633 Ing. Jaroslav Hrabě 15.11.2006 15.11.2011 D hrabe(at)sindat-e.cz CZ.D.2007.013 DNV

0634 Ing. Martin Klepetko 15.11.2006 15.11.2011 D klepetko(at)sindat-e.cz CZ.D.2007.014 DNV

0635 Ing. Pavel Novotný 13.04.2007 13.04.2007 D CZ.D.2007.088 DNV

0636 Josef Cihlář 13.04.2007 13.04.2007 D CZ.D.2007.089 DNV

0637 Ing. Pavel Uhrin 15.11.2006 15.11.2011 D uhrin(at)sindat-e.cz CZ.D.2007.015 DNV

0638 Ing. Jiří Kučera 15.11.2006 15.11.2011 D kucera(at)sindat-e.cz CZ.D.2007.016 DNV

0639 Ing. Jan Zelený 19.10.2006 19.10.2011 D CZ.D.2007.037 DNV

0640 Ing. Lenka Šimková 19.10.2006 19.10.2011 D CZ.D.2007.039 DNV

0641 Ing. Jan Vrána PhD. 19.10.2006 19.10.2011 D CZ.D.2007.038 DNV

0642 Ing. Jakub Nečas 30.11.2006 30.11.2011 D CZ.D.2007.048 DNV

0643 Ing. Vlasta Vršecký 30.11.2006 30.11.2011 D vrsecky(at)komix.cz CZ.D.2007.017 DNV

0645 Ing. Alena Řezníková 30.11.2006 30.11.2011 D reznik(at)komix.cz CZ.D.2007.018 DNV

0647 Ing. Pavel Kubíček 12.02.2007 12.02.2012 D CZ.D.2007.049 DNV

0650 Josef Veselka 19.12.2006 19.12.2011 D josef.veselka(at)tiscali.cz CZ.D.2007.035 DNV

0651 Ing. Iva Krunčíková 19.12.2006 19.12.2011 D kruncikova(at)cep-rra.cz CZ.D.2007.031 DNV

0652 Jiří Černý 19.12.2006 19.12.2011 D cerny(at)cep-rra.cz CZ.D.2007.032 DNV

0654 Ing. Tomáš Trunec 19.12.2006 19.12.2011 D trunec(at)cep-rra.cz CZ.D.2007.033 DNV

0655 Markéta Zrůstová 19.12.2006 19.12.2011 D zrustova(at)cep-rra.cz CZ.D.2007.034 DNV

0656 Ing. Veronika Pourová 19.12.2006 19.12.2011 D vpourova(at)cep-rra.cz CZ.D.2007.001 DNV

0657 Mgr. Roman Grossman 19.12.2006 19.12.2011 D grossman(at)cep-rra.cz CZ.D.2007.002 DNV

0658 Mgr. Tomáš Eichler 19.12.2006 19.12.2011 D eichler(at)cep-rra.cz CZ.D.2007.003 DNV

0659 Ing. Günter Fiedler 19.12.2006 19.12.2011 D fiedler(at)trutnov.cz CZ.D.2007.004 DNV

0661 Ing. Martin Mitlöhner 19.12.2006 19.12.2011 D mitlohner(at)mujicin.cz CZ.D.2007.005 DNV

0662 Mgr. Kamila Kabelková 19.12.2006 19.12.2011 D kamkab(at)quick.cz CZ.D.2007.006 DNV

0663 Mgr. Tomáš Karel 19.12.2006 19.12.2011 D tomaskar(at)volny.cz CZ.D.2007.007 DNV

0664 Jiří Kmoníček 19.12.2006 19.12.2011 D jiri.kmonicek(at)vilacerych.cz CZ.D.2007.008 DNV

0665 Ing. Monika Malínská 19.12.2006 19.12.2011 D monika.mal(at)email.cz CZ.D.2007.009 DNV

0666 Mgr. Jana Kuchyňková 19.12.2006 19.12.2011 D kuchynkova(at)cep-rra.cz CZ.D.2007.010 DNV

0667 Mgr. Kateřina Pourová 19.12.2006 19.12.2011 D pourova(at)cep-rra.cz CZ.D.2007.011 DNV

0668 Ing. Jiří Mošna 19.12.2006 19.12.2011 D pourova(at)cep-rra.cz CZ.D.2007.012 DNV

0674 Ing. Pavel Sváček 23.11.2006 23.11.2011 D svacek(at)vegacom.cz CZ.D.2007.019 DNV

0677 Milan Morávek 23.11.2006 23.11.2011 D moravek(at)vegacom.cz CZ.D.2007.020 DNV

0678 Pavel Chmelík 23.11.2006 23.11.2011 D chmelik(at)vegacom.cz CZ.D.2007.021 DNV

0679 Ing. Pavel Vaněk 23.11.2006 23.11.2011 D vanek(at)vegacom.cz CZ.D.2007.022 DNV

0680 Ing. Tomáš Laga 23.11.2006 23.11.2011 D laga(at)vegacom.cz CZ.D.2007.023 DNV

0681 Milan Krupka 23.11.2006 23.11.2011 D krupka(at)vegacom.cz CZ.D.2007.024 DNV

0682 Ing. Miroslav Vaňáč 23.11.2006 23.11.2011 D Vanac(at)vegacom.cz CZ.D.2007.025 DNV

0683 Vladimír Valenta 23.11.2006 23.11.2011 D valenta(at)vegacom.cz CZ.D.2007.026 DNV

Strana 7 / 8 Tisk: 15.10.2008


Databáze certifikovaných projektových manažerů

Číslo Titul Jméno Příjmení Vydáno Platnost do Stupeň e-mail

Nr Title First Name Last Name Issued Valid till Level

0684 Miroslav Škop 23.11.2006 23.11.2011 D skop(at)vegacom.cz CZ.D.2007.027 DNV

0685 Roman Král 23.11.2006 23.11.2011 D kral(at)vegacom.cz CZ.D.2007.028 DNV

0692 Ing. Jakub Kuželka 23.11.2006 23.11.2011 D kuzelka(at)vegacom.cz CZ.D.2007.029 DNV

0693 Ing. Petr Vrabec 23.11.2006 23.11.2011 D vrabec(at)vegacom.cz CZ.D.2007.030 DNV

0703 Ing. Jan Benák 27.03.2007 26.03.2012 D CZ.D.2007.053 DNV

0704 RNDr. Radek Gottlieb 27.03.2007 26.03.2012 D CZ.D.2007.054 DNV

0705 Ing. Zdeněk Havelka 17.04.2007 16.04.2012 D CZ.D.2007.055 DNV

0706 Ing. Ladislav Komínek 17.04.2007 16.04.2012 D CZ.D.2007.056 DNV

0708 Ing. Pavel Kupilík 27.03.2007 26.03.2012 D CZ.D.2007.057 DNV

0709 Ing. Vladimír Veselý 17.04.2007 16.04.2012 D CZ.D.2007.058 DNV

0710 Ing. František Novotný 27.03.2007 26.03.2012 D CZ.D.2007.059 DNV

0711 Ing. Vladan Novotný 17.04.2007 16.04.2012 D CZ.D.2007.060 DNV

0712 Ing. Michal Nývlt 17.04.2007 16.04.2012 D CZ.D.2007.061 DNV

0713 Ing. Radek Papp 17.04.2007 16.04.2012 D CZ.D.2007.062 DNV

0714 Ing. Jaroslav Salcman 27.03.2007 26.03.2012 D CZ.D.2007.063 DNV

0715 Ing. Quido Trojan 17.04.2007 16.04.2012 D CZ.D.2007.064 DNV

0716 Ing. Jiří Wagner 17.04.2007 16.04.2012 D CZ.D.2007.065 DNV

0717 Jan Bock 09.02.2007 09.02.2012 D CZ.D.2007.040 DNV

0718 Jana Blažejová 05.02.2007 05.02.2012 D CZ.D.2007.044 DNV

0719 Dušan Beneš 05.02.2007 05.02.2012 D CZ.D.2007.043 DNV

0720 Ing. Jaroslav Šaroch 27.03.2007 26.03.2012 D CZ.D.2007.041 DNV

0722 Tomáš Pavlovský 02.07.2007 01.07.2012 D 420 241 071 212 CZ.D.2007.095 DNV

0724 Jindřich Zmidloch 02.07.2007 01.07.2012 D CZ.D.2007.096 DNV

0726 Ing. Tomáš Koten 19.03.2007 18.03.2012 D CZ.D.2007.042 DNV

0730 Ing. Zdeněk Němeček 19.03.2007 18.03.2012 D CZ.D.2007.066 DNV

0733 Mgr. Jan Maláč 19.03.2007 18.03.2012 D CZ.D.2007.067 DNV

0738 Mgr. Blanka Kozáková 19.03.2007 18.03.2012 D CZ.D.2007.071 DNV

0741 Lucie Spružinová 23.04.2007 22.04.2012 D luciespruzinova(at)seznam.cz CZ.D.2007.097 DNV

0746 Ing. Petr Bláha 13.04.2007 12.04.2012 D CZ.D.2007.098 DNV

0747 Ing. Jiří Lébl 13.04.2007 12.04.2012 D CZ.D.2007.099 DNV

0752 Ing. Miluše Hanyšová 30.05.2007 29.05.2012 D miluse.hanysova(at)i.cz CZ.D.2007.073 DNV

0754 Bc Dana Šulcová 30.05.2007 29.05.2012 D dana.sulcova(at)i.cz CZ.D.2007.074 DNV

0757 Ing. Lucie Holcová 30.05.2007 29.05.2012 D lucie.holcova(at)i.cz CZ.D.2007.075 DNV

0758 Kateřina Kocourová 30.05.2007 29.05.2012 D katerina.koucourova(at)i.cz CZ.D.2007.076 DNV

0759 PhDr. Zuzana Schejbalová 30.05.2007 29.05.2012 D zuzana.schejbalova(at)i.cz CZ.D.2007.077 DNV

0760 Ing. Karel Petera 30.05.2007 29.05.2012 D karel.petera(at)i.cz CZ.D.2007.078 DNV

0761 Petr Oplátek 30.05.2007 29.05.2012 D petr.oplatek(at)i.cz CZ.D.2007.079 DNV

0762 Ing. Ivana Klimentová 30.05.2007 29.05.2012 D ivana.klimentova(at)i.cz CZ.D.2007.080 DNV

0763 Ing. Zdeněk Kalát 30.05.2007 29.05.2012 D kal(at)post.cz CZ.D.2007.081 DNV

0764 Ing. Pavel Labounek 30.05.2007 29.05.2012 D CZ.D.2007.082 DNV

0765 Ing. Karel Mikeš 30.05.2007 29.05.2012 D CZ.D.2007.083 DNV

0767 Ing. Lenka Kolkusová 30.05.2007 29.05.2012 D CZ.D.2007.084 DNV

0675 Ing. Tomáš Sýkora 27.07.2007 26.07.2012 D CZ.D.2007.090 DNV

0676 Vlastimil Kýna 27.07.2007 26.07.2012 D CZ.D.2007.091 DNV

0686 Kamil Kunc 27.07.2007 26.07.2012 D CZ.D.2007.092 DNV

0689 Vladimír Kalvas 27.07.2007 26.07.2012 D CZ.D.2007.093 DNV

0690 Daniel Mudroch 27.07.2007 26.07.2012 D CZ.D.2007.094 DNV

Správnost DB ověřil

Ing.Miroslav Franz

Podpis dne:

12.11.2007

Strana 8 / 8 Tisk: 15.10.2008

More magazines by this user
Similar magazines