Buaicphointí 2010 - Ordnance Survey Ireland

osi.ie

Buaicphointí 2010 - Ordnance Survey Ireland

Clár Ábhar

Ráiteas Misin ................................................................................................................. 1

Fís an OSi ....................................................................................................................... 2

Buaicphointí 2010 .......................................................................................................... 3

Ráiteas an Chathaoirligh............................................................................................... 4

Athbhreithniú an Phríomhfheidhmeannaigh ............................................................... 6

Athbhreithniú ar Tháirgeadh na Léarscáilíochta ........................................................ 9

Teicneolaíocht na Léarscáilíochta ............................................................................... 13

Athbhreithniú Gnó agus Margaíochta ....................................................................... 17

Acmhainní Daonna ...................................................................................................... 23

Athbhreithniú Airgeadais ........................................................................................... 31

Aguisín A Feidhmeanna an OSi mar atá curtha síos san Acht um OSi 2001. ..... 33

Ráitis Airgeadais 2010 ................................................................................................. 34

More magazines by this user
Similar magazines