Views
3 years ago

Ценова листа (PDF)

Ценова листа (PDF)

VITODENS 200-W

VITODENS 200-W Принадлежности към управлението Принадлежности Варианти на управление Vitotronic 100 HC1A Vitotronic 200 HO1A Разширение на функциите Vitotronic 100 HC1A Vitotronic 200 HO1A Мат. гр. 20 Със следващите принадлежности може да бъде разширена функцията на монтираното управление Vitotronic. Вътрешните разширения H1 респ. H2 се монтират във Vitotronic и реализират по една предпазна функция и една допълнителна функция (виж описанието). Свързването на външен предпазен електромагнитен клапан *1 може да бъде реализирано с вътрешното разширение H1. Блокирането на външни уреди за отвеждане на отработения въздух може да бъде реализирано с вътрешното разширение H2. Във Vitotronic може да се монтира само едно вътрешно разширение. Ако за отоплителната инсталация са необходими други функции, трябва да се използват разширенията AM1 респ. EA1 (виж описанието). Могат да се комбинират по едно вътрешно разширение и разширенията AM1 и/или EA1. Вътрешно разширение Н1 Електронна платка за монтаж в управлението. С разширението могат да се реализират следните функции: свързване на външен предпазен електромагнитен клапан (пропан-бутан) *1 както и алтернативно една от следните функции: свързване на циркулационна помпа свързване на помпа за отоплителния кръг (степенна) за директно свързан отоплителен кръг свързване на датчик за сборни аварийни съобщения свързване на циркулационна помпа за загряването на бойлера 7179057 76,— Арт. № Евро 7.2 Вътрешно разширение H2 Електронна платка за монтаж в управлението. С разширението могат да се реализират следните функции: блокиране на външни уреди за отвеждане на отработения въздух както и алтернативно една от следните функции: свързване на циркулационна помпа свързване на помпа за отоплителния кръг (степенна) за директно свързан отоплителен кръг свързване на датчик за сборни аварийни съобщения свързване на циркулационна помпа за загряването на бойлера 7179144 76,— Арт. № Евро *1 Съгласно TRF 1996 том 2 – в сила от 1 септември 1997 г. – при монтаж на уреда под нивото на земната повърхност вече не е необходим външен предпазен електромагнитен клапан. Високият стандарт на безопасност с външния предпазен електромагнитен клапан обаче се е утвърдил. Затова препоръчваме при монтажа на уреда в помещения под нивото на земната повърхност и в бъдеще да се монтира външен предпазен електромагнитен клапан, към който трябва да се поръча вътрешното разширение H1. 5811684 BG 7.2– 18

VITODENS 200-W Принадлежности към управлението Принадлежности Варианти на управление Vitotronic 100 HC1A Vitotronic 200 HO1A Разширение на функциите (продължение) Vitotronic 100 HC1A Vitotronic 200 HO1A Мат. гр. 20 Разширение AM1 Разширение на функциите в кутия за монтаж на стена Могат да се активират до 2 от следните помпи: циркулационна помпа за БГВ циркулационна помпа за загряване на бойлера помпа на отоплителния кръг (степенна) за отоплителен кръг без смесител Разширение EA1 Разширение на функциите в кутия за монтаж на стена Чрез входовете и изходите могат да се реализират до 5 функции: 1 комутационен изход (превключващ контакт с нулев потенциал) изходен сигнал на датчика за сборни аварийни съобщения активиране на захранващата помпа за подстанция активиране на циркулационната помпа за БГВ 1 аналогов изход (0 до 10 V) настройване на зададената стойност за температура на котелната вода 3 дигитални входа външни превключватели за работните режими за отоплителни кръгове 1 до 3 външно блокиране външно блокиране с датчик за сборни аварийни съобщения задание за минимална температура на котелната вода съобщения за аварии кратковременен режим на циркулационната помпа за БГВ 7429152 106,— 7429151 203,— Арт. № Евро Арт. № Евро 7.2 5811684 BG 7.2– 19

 • Page 16 and 17:

  º

 • Page 18 and 19:

  º º º º

 • Page 20 and 21:

  º º

 • Page 22 and 23:

  º º

 • Page 24 and 25:

  º º

 • Page 26 and 27:

  º º º º

 • Page 29 and 30:

  º º º º

 • Page 31 and 32:

  º º º º

 • Page 33 and 34:

  º º

 • Page 35 and 36:

  º º

 • Page 37 and 38:

  º º

 • Page 39 and 40:

  º

 • Page 41 and 42:

  º

 • Page 43:

  º

 • Page 46 and 47:

  º º º

 • Page 48 and 49:

  º º º º

 • Page 50 and 51: º
 • Page 52 and 53: º º º º º º º
 • Page 54 and 55: º
 • Page 56 and 57: º º
 • Page 58 and 59: º º
 • Page 60 and 61: º º
 • Page 62 and 63: º º º
 • Page 64 and 65: º º º º º º
 • Page 66 and 67: º º º
 • Page 69 and 70: º º º
 • Page 71 and 72: º º
 • Page 73 and 74: º º º º
 • Page 75 and 76: º º º º º º º
 • Page 77 and 78: º º
 • Page 79 and 80: º º º º
 • Page 81 and 82: º
 • Page 83 and 84: VITODENS 200-W Стенен газ
 • Page 85 and 86: VITODENS 200-W Газов конд
 • Page 87 and 88: VITODENS 200-W Газов конд
 • Page 89 and 90: VITODENS 200-W Газов конд
 • Page 91 and 92: VITODENS 200-W Газов конд
 • Page 93 and 94: VITODENS 200-W Принадлежн
 • Page 95 and 96: VITODENS 200-W Принадлежн
 • Page 97 and 98: VITODENS 200-W Принадлежн
 • Page 99: VITODENS 200-W Принадлежн
 • Page 103 and 104: VITODENS 200-W Принадлежн
 • Page 105 and 106: VITODENS 200-W Принадлежн
 • Page 107 and 108: VITODENS 200-W Принадлежн
 • Page 109 and 110: º º
 • Page 111 and 112: º º
 • Page 113 and 114: º º
 • Page 115 and 116: º
 • Page 117 and 118: º
 • Page 119 and 120: º
 • Page 121 and 122: º
 • Page 123 and 124: º
 • Page 125 and 126: º º º º º º
 • Page 127 and 128: º º º
 • Page 129 and 130: º º
 • Page 131 and 132: º
 • Page 133 and 134: º º º º º º º
 • Page 135 and 136: º º
 • Page 137 and 138: º º
 • Page 139 and 140: º
 • Page 141 and 142: º º
 • Page 143 and 144: º º º
 • Page 145 and 146: º º º º º º
 • Page 147 and 148: º º
 • Page 149 and 150: º º
 • Page 151 and 152:

  º

 • Page 153 and 154:

  º

 • Page 155 and 156:

  º

 • Page 157 and 158:

  º º

 • Page 159 and 160:

  º º º

 • Page 161 and 162:

  º º º º º º

 • Page 163 and 164:

  º º

 • Page 165 and 166:

  º

 • Page 167 and 168:

  º º

 • Page 169 and 170:

  º º º º º º

 • Page 171 and 172:

  º

 • Page 173 and 174:

  º º º

 • Page 175 and 176:

  º

 • Page 177 and 178:

  º

 • Page 179 and 180:

  º

 • Page 181 and 182:

  º º º º

 • Page 183 and 184:

  º

 • Page 185 and 186:

  º

 • Page 187:

  º

 • Page 190 and 191:

  º

 • Page 192 and 193:

  º º º

 • Page 195 and 196:

  º º º

 • Page 197 and 198:

  º º º

 • Page 199 and 200:

  º º

 • Page 201 and 202:

  º

 • Page 203 and 204:

  º

 • Page 205 and 206:

  º º º

 • Page 207 and 208:

  º º

 • Page 209 and 210:

  º

 • Page 211 and 212:

  º

 • Page 213 and 214:

  º

 • Page 215 and 216:

  º º º º º º

 • Page 217:

  º º

 • Page 220 and 221:

  º º

 • Page 222 and 223:

  º º

 • Page 224 and 225:

  º

 • Page 226 and 227:

  º º º

 • Page 229 and 230:

  º º º

 • Page 231 and 232:

  º

 • Page 233 and 234:

  º

 • Page 235 and 236:

  º º

 • Page 237 and 238:

  º º

 • Page 239 and 240:

  º

 • Page 241 and 242:

  º

 • Page 243 and 244:

  º º

 • Page 245 and 246:

  º º

 • Page 247 and 248:

  º

 • Page 249:

  º

 • Page 253 and 254:

  º

 • Page 255 and 256:

  º

 • Page 257 and 258:

  º

 • Page 259 and 260:

  º º

 • Page 261 and 262:

  º º

 • Page 263 and 264:

  º

 • Page 265 and 266:

  º

 • Page 267 and 268:

  º º

 • Page 269 and 270:

  º º

 • Page 271 and 272:

  º

 • Page 273 and 274:

  º

 • Page 275 and 276:

  º º

 • Page 277 and 278:

  º

 • Page 279 and 280:

  º

 • Page 281 and 282:

  º

 • Page 283 and 284:

  º º

 • Page 285 and 286:

  º º

 • Page 287 and 288:

  º º º º º

 • Page 289 and 290:

  º º

 • Page 291 and 292:

  º

 • Page 293 and 294:

  º º º º º º º

 • Page 295 and 296:

  º º

 • Page 297 and 298:

  º º

 • Page 299 and 300:

  º º

 • Page 301 and 302:

  º

 • Page 303 and 304:

  º º º º º º º

 • Page 305 and 306:

  º º º º º º º

 • Page 307 and 308:

  º º

 • Page 309 and 310:

  º º

 • Page 311 and 312:

  º

 • Page 313 and 314:

  º

 • Page 315 and 316:

  º

 • Page 317 and 318:

  º

 • Page 319 and 320:

  º º º

 • Page 321 and 322:

  º º

 • Page 323 and 324:

  º º

 • Page 325 and 326:

  º

 • Page 327 and 328:

  º º

 • Page 329 and 330:

  º º º º º

 • Page 331:

  º º º

 • Page 335:

  º º º

 • Page 338 and 339:

  º º º

 • Page 340 and 341:

  º

 • Page 342 and 343:

  º

 • Page 344 and 345:

  º º

 • Page 346 and 347:

  º

 • Page 348 and 349:

  º º

 • Page 350 and 351:

  º

 • Page 352 and 353:

  º º º

 • Page 354 and 355:

  º

 • Page 356 and 357:

  º º º º

 • Page 358 and 359:

  º

 • Page 360 and 361:

  º º

 • Page 362 and 363:

  º º

 • Page 364 and 365:

  º

 • Page 366 and 367:

  º º

 • Page 368 and 369:

  º

 • Page 370 and 371:

  º º º

 • Page 372 and 373:

  º

 • Page 375:

  º

 • Page 379:

  º

Руководство пользователя (рус. яз.) (.pdf)
Примеры схем установок с тепловыми насосами6.8 ... - Viessmann
Дополнительные технические характеристики (.pdf, 3.38 MB)
PDF (303Kб) - Вычислительные методы и программирование
Современные краски для внутренних работ от компании Caparol
Ръководство за управление на осветителни вериги (pdf, 7.46mb)
Приборы для Производителей Пива - ECA Service
отель-санаторий - Porcelanosa
Том I. Радионавигационные средства
написание научных статей: ремесло или искусство? - Humus.ru
реле времени и контроля - Relpol SA
Открыть документ [1355,76 Кб] - AEROHELP.ru
Обзор изделий, стр. 20-95 (PDF, 2,16 МБ)
Резцедержатели для токарных станков с ЧПУ ... - Главная s-t-group
Цифров Сателитен Приемник SRT 6202 - STRONG Digital TV
Цифров Сателитен Приемник SRT 6200 - STRONG Digital TV
1. общество и семья - Dublin.ie
Документация для проектирования Гелиотехника ... - Buderus
Пневмоцилиндр - SMC
Цифровой эфирный HD приемник SRT 8105 ECO - STRONG ...
ампы накаливания для легковых автомобилей
Тяжелый седельный тягач Scania P400 CA6x4HSZ Griffin Camel
Специальные цены на оригинальные запасные части
Журнал "Тюнинг Автомобилей", Февраль 2012 - Pioneer
Вид на предприятие, обстановку и помещение - Ondřejovická ...
Download General_Brochure-RUSSIAN - Образование за рубежом
Монтажный блок-элемент для душевой
Семена и посадочный материал – все для ... - Satimex
by CAROTI - Итальянская мебель
Скачать руководство пользователя для Telwin NEVATRONIC 24