Views
3 years ago

Ценова листа (PDF)

Ценова листа (PDF)

VITODENS 200-W

VITODENS 200-W Газов кондензен котел, едноконтурен за свързване с външен бойлер работещ в зависимост или независимо от въздуха в помещението Отоплителна инсталация Управление Vitotronic 200 Тип HO1A, за работа по външна температура 1 отоплителен кръг без смесител 1 или 2 отоплителни кръга със смесител с или без циркулационна помпа С възможност за свързване на един отоплителен кръг без смесител или два отоплителни кръга със смесител. За всеки отоплителен кръг със смесител е необходимо разширение: Разширителен комплект за един отоплителен кръг със смесител - за монтаж на смесителя Арт. № 7301063 438,— евро Мат. гр. 10 - за монтаж на стена Арт. № 7301062 288,— евро Мат. гр. 10 Монтажен комплект със смесител, виж страница 7.2-10 С циркулационна помпа: Вътрешно разширение H1 *1 Арт. № 7179057 76,— евро Мат.гр. 20 Vitotronic 200 Тип HO1A, за работа по външна температура 1 отоплителен кръг без смесител с външна помпа на отоплителния кръг 1 или 2 отоплителни кръга със смесител с или без циркулационна помпа С възможност за свързване на един отоплителен кръг без смесител или два отоплителни кръга със смесител. За всеки отоплителен кръг със смесител е необходимо разширение: Разширителен комплект за един отоплителен кръг със смесител - за монтаж на смесителя Арт. № 7301063 438,— евро Мат. гр. 10 - за монтаж на стена Арт. № 7301062 288,— евро Мат. гр. 10 Монтажен комплект със смесител, виж страница 7.2-10 Без циркулационна помпа: Вътрешно разширение H1 *1 Арт. № 7179057 76,— евро Мат. гр. 20 С циркулационна помпа: Разширение АМ1 Арт. № 7429152 106,— евро Мат. гр. 20 7.2 1 отоплителен кръг без смесител с външна помпа на отоплителния кръг 1 или 2 отоплителни кръга със смесител с хидравличен разделител с или без циркулационна помпа Vitotronic 200 Тип HO1A, за работа по външна температура С възможност за свързване на един отоплителен кръг без смесител или два отоплителни кръга със смесител. За всеки отоплителен кръг със смесител е необходимо разширение: Разширителен комплект за един отоплителен кръг със смесител - за монтаж на смесителя Арт. № 7301063 438,— евро Мат. гр. 10 - за монтаж на стена Арт. № 7301062 288,— евро Мат. гр. 10 Потопяем температурен сензор Арт. № 7179488 67,— евро Мат. гр. 20 Без циркулационна помпа: Вътрешно разширение H1 *1 Арт. № 7179057 76,— евро Мат. гр. 20 С циркулационна помпа: Разширение АМ1 Арт. № 7429152 106,— евро Мат. гр. 20 Уредите се доставят предварително настроени за работа на метан. Пренастройката за работа на пропан-бутан се извършва на газовата арматура и на управлението (не се налага смяна на дюзите). Инсталации с отоплителен кръг без смесител, виж страница 7.2-2. Окомплектовка на доставката: Модулираща, вентилаторна цилиндрична горелка MatriX с Lambda Pro Control Управление по константна температура или по външна температура Циркулационна помпа (2 степенна) и 3-пътен вентил (за свързване на бойлер) Окабелен и готов за монтаж Коаксиален фукс на котела Указание! За монтажа на Vitodens 200-W трябва да се поръча монтажна рамка, виж страница 7.2-21. Принадлежности за свързване и производство на БГВ с Vitodens 200-W, виж страница 7.2-21. Разширителен съд (10 литра) Коминна система за Vitodens 200-W, виж регистър 7.6. *1 С вътрешното разширение H1 може да бъде реализирано и свързването на външен предпазен електромагнитен клапан, за блокирането на външно устройство за отвеждане на отработения въздух е необходимо вместо вътрешното разширение H1 (Арт. № 7179057) вътрешното разширение H2 (Арт. № 7179144). 5811684 BG 7.2– 4

VITODENS 200-W Газов кондензен котел, едноконтурен за свързване с външен бойлер работещ в зависимост или независимо от въздуха в помещението Гориво Помпа на отоплителния кръг Номинална мощност (kW) при отоплителен режим и температури на водата за отопление от 50/30 °C 80/60 °C 4,8 - 19 4,3 - 17,2 6,5 - 26 5,9 - 23,7 8,8 - 35 8 - 31,7 Мат. гр. 20 Метан Пропан-бутан 2-степенна WB2C007 2571,— WB2C008 2710,— WB2C009 3034,— Арт. № Евро Метан Пропан-бутан 2-степенна WB2C007 2571,— WB2C008 2710,— WB2C009 3034,— Арт. № Евро Метан Пропан-бутан 2-степенна WB2C007 2571,— WB2C008 2710,— WB2C009 3034,— Арт. № Евро 7.2 Технически данни V_HEIZKREISPUMPE 4,8 - 19 6,5 - 26 8,8 - 35 Външни Дължина 360 360 360 мм размери Ширина 450 450 450 мм Височина 850 850 850 мм Тегло 41 43 47 кг Фукс 60/100 60/100 60/100 Ø мм Уредите са изпитани и сертифицирани за работа на метан и пропан-бутан съгласно EN 437. 5811684 BG 7.2– 5

 • Page 16 and 17:

  º

 • Page 18 and 19:

  º º º º

 • Page 20 and 21:

  º º

 • Page 22 and 23:

  º º

 • Page 24 and 25:

  º º

 • Page 26 and 27:

  º º º º

 • Page 29 and 30:

  º º º º

 • Page 31 and 32:

  º º º º

 • Page 33 and 34:

  º º

 • Page 35 and 36: º º
 • Page 37 and 38: º º
 • Page 39 and 40: º
 • Page 41 and 42: º
 • Page 43: º
 • Page 46 and 47: º º º
 • Page 48 and 49: º º º º
 • Page 50 and 51: º
 • Page 52 and 53: º º º º º º º
 • Page 54 and 55: º
 • Page 56 and 57: º º
 • Page 58 and 59: º º
 • Page 60 and 61: º º
 • Page 62 and 63: º º º
 • Page 64 and 65: º º º º º º
 • Page 66 and 67: º º º
 • Page 69 and 70: º º º
 • Page 71 and 72: º º
 • Page 73 and 74: º º º º
 • Page 75 and 76: º º º º º º º
 • Page 77 and 78: º º
 • Page 79 and 80: º º º º
 • Page 81 and 82: º
 • Page 83 and 84: VITODENS 200-W Стенен газ
 • Page 85: VITODENS 200-W Газов конд
 • Page 89 and 90: VITODENS 200-W Газов конд
 • Page 91 and 92: VITODENS 200-W Газов конд
 • Page 93 and 94: VITODENS 200-W Принадлежн
 • Page 95 and 96: VITODENS 200-W Принадлежн
 • Page 97 and 98: VITODENS 200-W Принадлежн
 • Page 99 and 100: VITODENS 200-W Принадлежн
 • Page 101 and 102: VITODENS 200-W Принадлежн
 • Page 103 and 104: VITODENS 200-W Принадлежн
 • Page 105 and 106: VITODENS 200-W Принадлежн
 • Page 107 and 108: VITODENS 200-W Принадлежн
 • Page 109 and 110: º º
 • Page 111 and 112: º º
 • Page 113 and 114: º º
 • Page 115 and 116: º
 • Page 117 and 118: º
 • Page 119 and 120: º
 • Page 121 and 122: º
 • Page 123 and 124: º
 • Page 125 and 126: º º º º º º
 • Page 127 and 128: º º º
 • Page 129 and 130: º º
 • Page 131 and 132: º
 • Page 133 and 134: º º º º º º º
 • Page 135 and 136: º º
 • Page 137 and 138:

  º º

 • Page 139 and 140:

  º

 • Page 141 and 142:

  º º

 • Page 143 and 144:

  º º º

 • Page 145 and 146:

  º º º º º º

 • Page 147 and 148:

  º º

 • Page 149 and 150:

  º º

 • Page 151 and 152:

  º

 • Page 153 and 154:

  º

 • Page 155 and 156:

  º

 • Page 157 and 158:

  º º

 • Page 159 and 160:

  º º º

 • Page 161 and 162:

  º º º º º º

 • Page 163 and 164:

  º º

 • Page 165 and 166:

  º

 • Page 167 and 168:

  º º

 • Page 169 and 170:

  º º º º º º

 • Page 171 and 172:

  º

 • Page 173 and 174:

  º º º

 • Page 175 and 176:

  º

 • Page 177 and 178:

  º

 • Page 179 and 180:

  º

 • Page 181 and 182:

  º º º º

 • Page 183 and 184:

  º

 • Page 185 and 186:

  º

 • Page 187:

  º

 • Page 190 and 191:

  º

 • Page 192 and 193:

  º º º

 • Page 195 and 196:

  º º º

 • Page 197 and 198:

  º º º

 • Page 199 and 200:

  º º

 • Page 201 and 202:

  º

 • Page 203 and 204:

  º

 • Page 205 and 206:

  º º º

 • Page 207 and 208:

  º º

 • Page 209 and 210:

  º

 • Page 211 and 212:

  º

 • Page 213 and 214:

  º

 • Page 215 and 216:

  º º º º º º

 • Page 217:

  º º

 • Page 220 and 221:

  º º

 • Page 222 and 223:

  º º

 • Page 224 and 225:

  º

 • Page 226 and 227:

  º º º

 • Page 229 and 230:

  º º º

 • Page 231 and 232:

  º

 • Page 233 and 234:

  º

 • Page 235 and 236:

  º º

 • Page 237 and 238:

  º º

 • Page 239 and 240:

  º

 • Page 241 and 242:

  º

 • Page 243 and 244:

  º º

 • Page 245 and 246:

  º º

 • Page 247 and 248:

  º

 • Page 249:

  º

 • Page 253 and 254:

  º

 • Page 255 and 256:

  º

 • Page 257 and 258:

  º

 • Page 259 and 260:

  º º

 • Page 261 and 262:

  º º

 • Page 263 and 264:

  º

 • Page 265 and 266:

  º

 • Page 267 and 268:

  º º

 • Page 269 and 270:

  º º

 • Page 271 and 272:

  º

 • Page 273 and 274:

  º

 • Page 275 and 276:

  º º

 • Page 277 and 278:

  º

 • Page 279 and 280:

  º

 • Page 281 and 282:

  º

 • Page 283 and 284:

  º º

 • Page 285 and 286:

  º º

 • Page 287 and 288:

  º º º º º

 • Page 289 and 290:

  º º

 • Page 291 and 292:

  º

 • Page 293 and 294:

  º º º º º º º

 • Page 295 and 296:

  º º

 • Page 297 and 298:

  º º

 • Page 299 and 300:

  º º

 • Page 301 and 302:

  º

 • Page 303 and 304:

  º º º º º º º

 • Page 305 and 306:

  º º º º º º º

 • Page 307 and 308:

  º º

 • Page 309 and 310:

  º º

 • Page 311 and 312:

  º

 • Page 313 and 314:

  º

 • Page 315 and 316:

  º

 • Page 317 and 318:

  º

 • Page 319 and 320:

  º º º

 • Page 321 and 322:

  º º

 • Page 323 and 324:

  º º

 • Page 325 and 326:

  º

 • Page 327 and 328:

  º º

 • Page 329 and 330:

  º º º º º

 • Page 331:

  º º º

 • Page 335:

  º º º

 • Page 338 and 339:

  º º º

 • Page 340 and 341:

  º

 • Page 342 and 343:

  º

 • Page 344 and 345:

  º º

 • Page 346 and 347:

  º

 • Page 348 and 349:

  º º

 • Page 350 and 351:

  º

 • Page 352 and 353:

  º º º

 • Page 354 and 355:

  º

 • Page 356 and 357:

  º º º º

 • Page 358 and 359:

  º

 • Page 360 and 361:

  º º

 • Page 362 and 363:

  º º

 • Page 364 and 365:

  º

 • Page 366 and 367:

  º º

 • Page 368 and 369:

  º

 • Page 370 and 371:

  º º º

 • Page 372 and 373:

  º

 • Page 375:

  º

 • Page 379:

  º