Views
3 years ago

Ценова листа (PDF)

Ценова листа (PDF)

VITODENS 200-W

VITODENS 200-W Принадлежности към управлението Принадлежности Варианти на управление Vitotronic 100 HC1A Vitotronic 200 HO1A Управление за режим на работа в зависимост от стайната температура и дистанционно управление (продължение) Vitotronic 100 HC1A Vitotronic 200 HO1A Мат. гр. 10 Vitotrol 300A (абонат на KM-BUS, макс. 2 Vitotrol на всеки Vitotronic) за настройка за един или до три отоплителни кръга: зададена стайна температура и понижена стайна температура, температура на БГВ, работна и ваканционна програма както и функция парти и икономична комутационни времена за един или до три отоплителни кръга, бойлер и циркулационна помпа осветен графичен дисплей за показване на външната и стайната температура, работните режими и помощни текстове стаен температурен сензор за работа в зависимост от стайната температура (само за един отоплителен кръг със смесител) Ако Vitotrol 300А се използва за работа в зависимост от стайната температура, уредът трябва да се постави в главното жилищно помещение (водещо помещение). — Z008342 201,— Арт. № Евро Сензор за стайна температура (NTC 10 K, като допълнение към Vitotrol 300A) ако Vitotrol 300A за отчитане на стайната температура не може да бъде поставен на подходящо място. — 7438537 81,— Арт. № Евро Други Vitotronic 100 HC1A Vitotronic 200 HO1A Vitotronic 300-K MW2 7.2 Монтажен корпус за свободно позициониране на панела за управление на Vitotronic извън уреда състоящ се от: корпус за закрепване капак съединителен проводник (дължина 5 m) 7299408 74,— Арт. № Евро Часовник-радиоприемник за напълно автоматичното настройване на времето на Vitotronic и Vitotrol за монтаж на външна стена — 7450563 144,— — Арт. № Евро 5811684 BG 7.2– 14

VITODENS 200-W Принадлежности към управлението Принадлежности Варианти на управление Vitotronic 200 HO1A Разширение за управление на отоплителен кръг Vitotronic 200 HO1A Vitotronic 300-K MW2 Мат. гр. 10 Разширителен комплект за един отоплителен кръг със смесител *1 (абонат на KM-BUS) с мотор за монтаж на смесителя, окабелен състоящ се от: електроника на смесителя с мотор за смесител Viessmann DN 20 до 50, R ½ до 1¼ (не за фланцов смесител) температурен сензор на подаващата линия (контактен сензор със свързващ кабел 2,0 m) присъединителен щекер за помпата на отоплителния кръг, свързване към мрежата, температурен сензор на подаващата линия и свързване към KM-BUS 7301063 438,— Арт. № Евро Разширителен комплект за един отоплителен кръг със смесител *1 (абонат на KM-BUS) за монтаж на стена с отделно поръчван мотор за смесителя, окабелен състоящ се от: електроника на смесителя температурен сензор на подаващата линия (контактен сензор със свързващ кабел 5,8 m) присъединителен щекер за помпата на отоплителния кръг, свързване към мрежата, температурен сензор на подаващата линия и свързване към KM-BUS свързващи клеми за мотора на смесителя 7301062 288,— Арт. № Евро Потопяем температурен регулатор Температурен датчик като ограничител на максималната температура за подово отопление със свързващ кабел с фиксиращ 5-системен щекер с потопяема гилза от неръждаема стомана 7151728 180,— Арт. № Евро 7.2 Контактен температурен регулатор Температурен датчик като ограничител на максималната температура за подово отопление със свързващ кабел с фиксиращ 5-системен щекер 7151729 143,— Арт. № Евро За управление на допълнителни отоплителни кръгове и свързване на Vitotronic на котела с управлението на отоплителния кръг виж регистър 18. 5811684 BG *1 Да не се използва при употреба на монтажни комплекти със смесител (виж страница 7.2-10) 7.2– 15

 • Page 16 and 17:

  º

 • Page 18 and 19:

  º º º º

 • Page 20 and 21:

  º º

 • Page 22 and 23:

  º º

 • Page 24 and 25:

  º º

 • Page 26 and 27:

  º º º º

 • Page 29 and 30:

  º º º º

 • Page 31 and 32:

  º º º º

 • Page 33 and 34:

  º º

 • Page 35 and 36:

  º º

 • Page 37 and 38:

  º º

 • Page 39 and 40:

  º

 • Page 41 and 42:

  º

 • Page 43:

  º

 • Page 46 and 47: º º º
 • Page 48 and 49: º º º º
 • Page 50 and 51: º
 • Page 52 and 53: º º º º º º º
 • Page 54 and 55: º
 • Page 56 and 57: º º
 • Page 58 and 59: º º
 • Page 60 and 61: º º
 • Page 62 and 63: º º º
 • Page 64 and 65: º º º º º º
 • Page 66 and 67: º º º
 • Page 69 and 70: º º º
 • Page 71 and 72: º º
 • Page 73 and 74: º º º º
 • Page 75 and 76: º º º º º º º
 • Page 77 and 78: º º
 • Page 79 and 80: º º º º
 • Page 81 and 82: º
 • Page 83 and 84: VITODENS 200-W Стенен газ
 • Page 85 and 86: VITODENS 200-W Газов конд
 • Page 87 and 88: VITODENS 200-W Газов конд
 • Page 89 and 90: VITODENS 200-W Газов конд
 • Page 91 and 92: VITODENS 200-W Газов конд
 • Page 93 and 94: VITODENS 200-W Принадлежн
 • Page 95: VITODENS 200-W Принадлежн
 • Page 99 and 100: VITODENS 200-W Принадлежн
 • Page 101 and 102: VITODENS 200-W Принадлежн
 • Page 103 and 104: VITODENS 200-W Принадлежн
 • Page 105 and 106: VITODENS 200-W Принадлежн
 • Page 107 and 108: VITODENS 200-W Принадлежн
 • Page 109 and 110: º º
 • Page 111 and 112: º º
 • Page 113 and 114: º º
 • Page 115 and 116: º
 • Page 117 and 118: º
 • Page 119 and 120: º
 • Page 121 and 122: º
 • Page 123 and 124: º
 • Page 125 and 126: º º º º º º
 • Page 127 and 128: º º º
 • Page 129 and 130: º º
 • Page 131 and 132: º
 • Page 133 and 134: º º º º º º º
 • Page 135 and 136: º º
 • Page 137 and 138: º º
 • Page 139 and 140: º
 • Page 141 and 142: º º
 • Page 143 and 144: º º º
 • Page 145 and 146: º º º º º º
 • Page 147 and 148:

  º º

 • Page 149 and 150:

  º º

 • Page 151 and 152:

  º

 • Page 153 and 154:

  º

 • Page 155 and 156:

  º

 • Page 157 and 158:

  º º

 • Page 159 and 160:

  º º º

 • Page 161 and 162:

  º º º º º º

 • Page 163 and 164:

  º º

 • Page 165 and 166:

  º

 • Page 167 and 168:

  º º

 • Page 169 and 170:

  º º º º º º

 • Page 171 and 172:

  º

 • Page 173 and 174:

  º º º

 • Page 175 and 176:

  º

 • Page 177 and 178:

  º

 • Page 179 and 180:

  º

 • Page 181 and 182:

  º º º º

 • Page 183 and 184:

  º

 • Page 185 and 186:

  º

 • Page 187:

  º

 • Page 190 and 191:

  º

 • Page 192 and 193:

  º º º

 • Page 195 and 196:

  º º º

 • Page 197 and 198:

  º º º

 • Page 199 and 200:

  º º

 • Page 201 and 202:

  º

 • Page 203 and 204:

  º

 • Page 205 and 206:

  º º º

 • Page 207 and 208:

  º º

 • Page 209 and 210:

  º

 • Page 211 and 212:

  º

 • Page 213 and 214:

  º

 • Page 215 and 216:

  º º º º º º

 • Page 217:

  º º

 • Page 220 and 221:

  º º

 • Page 222 and 223:

  º º

 • Page 224 and 225:

  º

 • Page 226 and 227:

  º º º

 • Page 229 and 230:

  º º º

 • Page 231 and 232:

  º

 • Page 233 and 234:

  º

 • Page 235 and 236:

  º º

 • Page 237 and 238:

  º º

 • Page 239 and 240:

  º

 • Page 241 and 242:

  º

 • Page 243 and 244:

  º º

 • Page 245 and 246:

  º º

 • Page 247 and 248:

  º

 • Page 249:

  º

 • Page 253 and 254:

  º

 • Page 255 and 256:

  º

 • Page 257 and 258:

  º

 • Page 259 and 260:

  º º

 • Page 261 and 262:

  º º

 • Page 263 and 264:

  º

 • Page 265 and 266:

  º

 • Page 267 and 268:

  º º

 • Page 269 and 270:

  º º

 • Page 271 and 272:

  º

 • Page 273 and 274:

  º

 • Page 275 and 276:

  º º

 • Page 277 and 278:

  º

 • Page 279 and 280:

  º

 • Page 281 and 282:

  º

 • Page 283 and 284:

  º º

 • Page 285 and 286:

  º º

 • Page 287 and 288:

  º º º º º

 • Page 289 and 290:

  º º

 • Page 291 and 292:

  º

 • Page 293 and 294:

  º º º º º º º

 • Page 295 and 296:

  º º

 • Page 297 and 298:

  º º

 • Page 299 and 300:

  º º

 • Page 301 and 302:

  º

 • Page 303 and 304:

  º º º º º º º

 • Page 305 and 306:

  º º º º º º º

 • Page 307 and 308:

  º º

 • Page 309 and 310:

  º º

 • Page 311 and 312:

  º

 • Page 313 and 314:

  º

 • Page 315 and 316:

  º

 • Page 317 and 318:

  º

 • Page 319 and 320:

  º º º

 • Page 321 and 322:

  º º

 • Page 323 and 324:

  º º

 • Page 325 and 326:

  º

 • Page 327 and 328:

  º º

 • Page 329 and 330:

  º º º º º

 • Page 331:

  º º º

 • Page 335:

  º º º

 • Page 338 and 339:

  º º º

 • Page 340 and 341:

  º

 • Page 342 and 343:

  º

 • Page 344 and 345:

  º º

 • Page 346 and 347:

  º

 • Page 348 and 349:

  º º

 • Page 350 and 351:

  º

 • Page 352 and 353:

  º º º

 • Page 354 and 355:

  º

 • Page 356 and 357:

  º º º º

 • Page 358 and 359:

  º

 • Page 360 and 361:

  º º

 • Page 362 and 363:

  º º

 • Page 364 and 365:

  º

 • Page 366 and 367:

  º º

 • Page 368 and 369:

  º

 • Page 370 and 371:

  º º º

 • Page 372 and 373:

  º

 • Page 375:

  º

 • Page 379:

  º