21.02.2015 Views

editörden editoriale - İzmir İtalyan Ticaret Odası

editörden editoriale - İzmir İtalyan Ticaret Odası

editörden editoriale - İzmir İtalyan Ticaret Odası

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Ekim - Ottobre 2008

İÇERİK

SOMMARIO

Editörden

Editoriale

editörden

editoriale

Genova Boat Show

Fuarı’na Türk ziyaretçi

heyeti organizasyonu

Delegazione turca in

visita al Salone Nautico

Internazionale di

Genova

Kâğıt Sektöründe İkili

Görüşmeler & MIAC

Fuarı ziyareti

Workshop nel settore

della carta e visita alla

Fiera “MIAC”

Üyelerimiz

Presentazione dei Soci

Marvel Turizm Ve Tic. A.Ş.

Sedef Ünal

Yeni Üyelerimiz

Nuove Associazioni

Notizie sulla Turchia

İtalya’dan İşbirliği

Talepleri

Richieste di

Collaborazione dalla

Turchia

Hazırlayanlar

Redazione

Ece ALDOĞAN

Eren SÜRER

Bilge BULUT

Gözde TEZKOŞAR

Francesco PETRUCCIANO

Sevgili Okuyucular,

Kriz döneminin İtalya ile Türkiye ticari ilişkileri

açısından önemli bir fırsatlar dönemi

olabileceğine inanıyorum. Belki bir süreliğine

sıkıntılar yaşanacaktır, çoğu firma stratejisini,

hedef pazarını, hatta ticari ortağını

değiştirecektir, bir süreliğine büyümesini

durduracaktır. Herkes krizi en az hasarla

atlatabilmek için kendince önemler alacaktır.

Ancak şurası kesindir ki kriz dönemi,

sonrasında olumlu sonuçların alınacağı bir

değerlendirme dönemi olacaktır. Bu dönemde

ve sonrasında Türk ve İtalyan firmaların birlikte

hareket ederek uluslararası platformlarda

rekabet güçlerini artırabilecekleri açıktır.

İtalya ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin

gelişmesini hedef alan Odamıza bu dönemde

de önemli görevler düşmektedir. Türkiye’deki

orta ve uzun vadeli olanakların doğru bir

şekilde İtalyan firmalara anlatılması

gerekmektedir. Türk firmalar, gerek ortak

yatırım gerekse üretim açısından İtalyan

firmaların getireceği bilgi birikimi ve pazarlama

becerisi ile daha güzel işler başarabileceklerini

bilmelidirler.

Bu aşamada gerek Türk gerekse İtalyan

firmalara yardımcı olmak adına Odamız bir

takım projeler gerçekleştirmekte ve özel

hizmetler sunmaktadır. Projelerimizden ve

hizmetlerimizden faydalanmak isteyen firmalar

Odamıza ulaşarak bilgi alabilirler.

Ece Aldogan

Cari lettori,

Ritengo che il periodo di crisi possa essere un

periodo di buone opportunita’ per le relazioni

commerciali tra l’Italia e la Turchia. Forse le

aziende avranno difficolta’ per qualche tempo,

molte cambieranno le strategie, il mercato,

forse anche il partner. La maggior parte

frenera’ la proria crescita’. Ognuna prendera’

diverse precauzioni per poter superare questo

periodo con il minimo danno possibile. Ma e’

ovvio che questo periodo sara’ un periodo in

seguito al quale le aziende raccoglieranno dei

risultati positivi. E’ chiaro che in questo periodo

ed in seguito le aziende turche ed italiane

muovendosi insieme si rafforzeranno ed

aumenteranno la loro forza di competere nelle

piattaforme internazionali.

La nostra Camera avendo l’obiettivo di

sviluppare le relazioni commerciali tra questi

due Paesi, anche in questa fase, avra’ dei

compiti molto importanti come quello di

promuovere le opportunita’ della Turchia in

medio - lungo periodo. Le aziende turche

devono sapere di avere migliori risultati con il

know how e la capacita’ di marketing delle

aziende italiane.

In questa fase, per assistere le aziende sia

turche che italiane la nostra Camera realizza

diversi progetti ed offre servizi specializzati per

le singole imprese. Per poter usufruire di questi

progetti e servizi vi preghiamo di contattare la

nostra Camera.

Ece Aldogan

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR

Ý ZMÝ RÝ TALYAN TÝ CARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI IZMIR

01


Ekim - Ottobre 2008

GENOVA BOAT SHOW'A TÜRKİYEDEN ZİYARETÇİ

HEYETİ ORGANİZASYONU

LA DELEGAZIONE TURCA HA VISITATO IL SALONE

NAUTICO INTERNAZIONALE DI GENOVA

İzmir İtalyan Ticaret Odası Genova’da bu yıl 48.si

gerçekleştirilen “Salone Nautico Internazionale” Fuarı’na

Türk yat üreticisi ve aksesuar ithalatçısı 5 firmadan oluşan

bir heyet götürdü. Genova Ticaret Odası ile işbirliği

içerisinde gerçekleştirilen organizasyon Türk yat üreticileri

ve ithalatçıları ile İtalyan yat donanımları üreticilerini bir

araya getirdi.

Organizasyonun amacı İtalyan yat ekipmanları ve

aksesuarları üreticilerini Türk firmalara tanıtmaktı.

La Camera di Commercio Italiana di Izmir ha portato una

delegazione di 5 produttori e distributori turchi del settore

nautico in visita al Salone Nautica Internazionale di

Genova avuto luogo dal 4 al 12 ottobre 2008. Gli

operatori hanno realizzati degli incontri bilaterali

organizzati dalla WTC Genoa e dalla Camera di

Commercio di Genova. L’obiettivo degli incontri era

quello di promuovere le aziende italiane produttrici di

subfornitura.

Katılımcı Türk firmalar / Le aziende turche partecipanti:

ALEN YATÇILIK TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

MASTORİ GEMİ İNŞAATI VE DİZAYN LTD. ŞTİ

MAVİTUNA MÜM. MÜH. MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ

MEGAMAR TURİZM VE TİCARET A.Ş

SELAH MAKİNE VE GEMİCİLİK A.Ş.

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR

Ý ZMÝ RÝ TALYAN TÝ CARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI IZMIR

02


Ekim - Ottobre 2008

KÂĞIT SEKTÖRÜNDE İKİLİ GÖRÜŞMELER &

FUAR ZİYARETİ ORGANİZASYONU

WORKSHOP NEL SETTORE DELLA CARTA E VISITA ALLA

FIERA “MIAC”

İzmir İtalyan Ticaret Odası, Lucca Ticaret Odası’nın

işbirliği ile 3 Türk firmayı ikili görüşmelere katılmak ve

MIAC Uluslararası Kâğıt Endüstrisi Fuarı’nı ziyaret etmek

üzere Lucca’ya götürdü. Temizlik kağıdı üreticisi Türk

firmalar Bulgaristan’dan gelen heyet ile birlikte üretim

tesisi imal eden İtalyan firmalar ile biraya geldiler. Lucca

Sanayiciler Birliği’nde gerçekleşen ikili görüşmelerin

ardından İtalyan firmaların üretim tesislerini ziyaret eden

Türk firmalar ayrıca, aynı tarihlerde yapılan MIAC Fuarı’nı

da gezme olanağı buldular. Misafirperverliğinden ötürü

Lucca Ticaret Odası’na, katılımlarından dolayı Türk

firmalara teşekkür ederiz.

Tezol Tütün Kağıt San. ve Tic. A.Ş. (İzmir)

Levent Kağıt San. ve Tic. A.Ş. (İzmir)

Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş. (İzmir)

Collaborando con la Lucca Promos la Camera di Commercio

Italiana di Izmir ha portato 3 operatori turchi a Lucca per la

partecipazione agli incontri bilaterali e per la visita alla Fiera

MIAC, Fiera Internazionale dell’Industria Cartaria. Gli

operatori turchi produttori di carta per l’uso domestico

insieme ad un gruppo di imprese bulgare hanno incontrato le

aziende italiane produttrici di impianti di produzione. In

seguito degli incontri realizzati presso l’Associazione degli

Industriali di Lucca e’ stato organizzato delle visitate ai

stabilimenti delle aziende italiane. Gli operatori turchi hanno

anche avuto modo di visitare la Fiera MIAC.

Ringraziamo alla Lucca Promos per l’ospitalita’ e agli

operatori turchi per la loro partecipazione:

Tezol Tütün Kağıt San. ve Tic. A.Ş. (İzmir)

Levent Kağıt San. ve Tic. A.Ş. (İzmir)

Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş. (İzmir)

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR

Ý ZMÝ RÝ TALYAN TÝ CARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI IZMIR

03


Ekim - Ottobre 2008

ÜYELERİMİZ

MARVELTOUR TOURISM, Inc.

SEDEF ÜNAL

PRESENTAZIONE DEI SOCI

İtalyan Lisesi ve İstanbul

Üniversitesi İtalyan Dili ve

Edebiyatı Bölümü mezunudur.

1986 yılından beri İtalya ile

bağlantılı turizm firmalarinda, son

on yılda üst düzey yönetici olarak

hizmet vermiştir. Şu anda

Marveltour Tourism Inc. fimasında

Genel Müdür olarak görev

yapmaktadır.

La Signora Sedef Ünal, dopo essersi

diplomata presso il Liceo Italiano si e’

laureata in Lingua e Letteratura Italiana

presso l’Universita’ di Istanbul. A partire

dal 1986 ha lavorato in diverse agenzie

di turismo che avevano rapporti con

l’Italia, negli ultimi 10 anni nella funzione

di direttrice. Attualmente e’ la Direttrice

Generale dell’Azienda Marveltour

Tourism Inc.

Hizmet vermeğe başladığı ilk günden bu yana "koşulsuz müşteri memnuniyeti"ni ilke olarak benimsemiş olan Marveltour

1982 yılında Türkiye’nin talep edilen her noktasında hizmet vermek üzere kurulmuştur. Hizmet verdiği 26 yıl boyunca

Marveltour adı güvenilirliğin, kalitenin ve ödediğiniz paranın karşılığını almanın sembolü olmuştur. Deneyimli kadrosu ve

pazardaki güçlü konumu ile Marveltour her zaman iyi sonuçlar alabileceğiniz bir kurum olmuştur.

Marveltour kültür ve deniz turizminin yanı sıra kongre ve toplantı turizmi alanında da faaliyet göstermektedir. Dünyanın dört

bir yanından gelen konukları ağırlamak üzere deneyim sahibi olan eşsiz bir uzman kadrosuna da sahiptir.

Marveltour, “Insight Vacations” gibi dünya devlerini ülkemizde temsil ettiği gibi, çok sayıda irili ufaklı tur operatörü ve oldukça

saygın uluslararası derneklere hizmet vermektedir. 22 tam zamanlı çalışanına ek olarak sayıları ihtiyaca göre değişiklik

gösteren rehber, host ve hostes kadrosu bulunmaktadır.

Hizmetleri: Otel rezervasyonları, alan/liman - otel transfer hizmeti, garanti deparlı otobüs turları, şehir turları, tek şehir paket

programları, gruplar ve münferit yolcular için isteğe göre özel programlanmış turlar, kilise cemaatleri için düzenlenmiş özel

dini turlar, özel ilgi turları, uçak biletleri, oto kiralama hizmeti, mavi yolculuk turları.

Marveltour Tourism Inc. TURSAB - Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği üyesidir.

La Marveltour, avendo l’obiettivo la “completa soddisfazione del cliente”, é stata fondata nel 1982 per poter fornire servizio

in ogni parte richiesta della Turchia. Nel corso di 26 anni il nome Marveltour é diventato il simbolo della fiducia, della

qualita’ e del ricevere il compenso del costo di servizio pagato.

Con lo staff esperto e la posizione forte nel mercato, la Marveltour é sempre stata un’agenzia dalla quale potete avere

ottimi risultati.

La Marveltour, oltre ad operare nel settore del turismo marittimo e di cultura, fornisce servizi anche nel campo del turismo

congressuale & incentive. Ha personale specializzato nel ricereve ospiti da tutto il mondo.

La Marveltour non solo rappresenta i giganti tour operator del mondo come “Insight vacations” ma fornisce servizio anche

ai piccoli e medi tour operator ed associazioni internazionali. In aggiunto di 22 impiegati full time vi lavora uno staff di guida,

host e hostess secondo la necessita’.

I servizi della Marveltour:

Prenotazione alberghiere, transfer aereoporto / porto – albergo, escursione in pullman con partenza garantita, escursione

in citta’, escursioni speciali programmati secondo la richiesta di un gruppo o di un singolo cliente, escursioni religiosi per le

comunita’ di chiesa, escursioni di interessi speciali, biglietto d’aereo, noleggio auto, blue voyage.

Marveltour Tourism Inc é socio della TURSAB, Unione Turca delle Agenzie di Viaggio.

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR

Ý ZMÝ RÝ TALYAN TÝ CARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI IZMIR

04


Ekim - Ottobre 2008

1- Odamıza nasıl üye oldunuz?

1. Come ha deciso di associarsi alla Camera?

2005 yılında Odanızın düzenlediği bir seyahati, İtalya

ile ilişkileri yoğunlaştırmak adına çok faydalı buldum ve

katılmak istedim. Bu vesile ile şirket olarak üye olduk.

2- Bugüne kadar Odamızın hizmet ve faaliyetlerinden

yararlanabildiniz mi?

Evet, Odanızın organize ettiği bir seyahate katılıp,

İtalyan Incoming sektöründe hatırı geçen müesseseleri

tanıma fırsatım oldu. Ayrıca değişik dönemlerde

ilettiğiniz bültenden bilgiler ediniyorum.

3- Şuan İtalya ile İlişkileriniz ne durumda?

Yoğun olarak çalışmalarımız devam ediyor. 2008 yaz

döneminde özellikle İtalyan turistlerin sayısının %50

artması ile başarılı bir sezon geçirdik.

Ho partecipato ad una missione organizzata dalla vostra

Camera nel 2005, la quale ho trovato molto importante per

l’intensificazione dei rapporti tra l’Italia e la Turchia. In seguito di

questa missione mi sono associata alla Camera.

2. Ha usufruito, fino ad ora, dei servizi e/o delle attivita’ della

nostra Camera?

Si, ho partecipato ad una missione organizzata della vostra

Camera ed ho avuto l’opportunita’ di conoscere i piu’ importanti

centri congressuali in Italia. Oltre questo seguo le notizie

pubblicate sulla vostra newsletter.

3. Quali sono i vostri attuali rapporti con l’Italia?

Continuiamo a collaborare intensamente con l’Italia. Abbiamo

trascorso un periodo estivo di successo sopratutto grazie

all’aumento del 50% del numero dei turisti italiani.

4 - Son olarak Oda üyelerine ve bizlere söylemek

istedikleriniz var mı?

4. Prima di concludere, ha qualcosa da dire ai nostri lettori?

Çalışmalarınızdan ötürü sizleri tebrik ediyor, İtalya ile

olan ticari ilişkilerimizin her gecen gün daha da

Complimenti per i vostri lavori. Credo che il nostro rapporto

yoğunlaşacağına inanıyorum.

commerciale con l’Italia aumentera’ ogni giorno di piu’.

YENİ ÜYELERİMİZ NUOVE ASSOCIAZIONI

Davut ŞEKER

MUSTAFA ŞEKER- MADAM BURCU MODA EVİ

Gelinlik

Abito da sposa

Tel: +90 232 435 61 38

Fax: +90 232 461 21 75

www.madamburcu.com.tr

Çağataç ÇAKAR

PORTE FRIGORIFERE INDUSTRIALI S.R.L.

Endüstriyel tam-yalıtımlı kapılar

Porte frigorifere industriali

Tel: +39 0934 566 247

Fax:+39 0934 566 547

www.pfi.it

NOTIZIE SULLA TURCHIA

Le infrastrutture dei trasporti al centro degli investimenti dell'UE

Il Direttore del Settore Trasporti della Delegazione dell'UE ad Ankara ha fatto presente che la Turchia, nell'ambito del

"Transport Infrastructures Needs Assessment" (TINA), ha indicato 33 progetti prioritari per un ammontare di 20 miliardi di

euro. Tali iniziative (costruzione di aeroporti, ferrovie, strade e porti) avrebbero l'obiettivo di integrare il sistema dei trasporti

europeo con quello turco. Al momento, le priorita' sono quelle relative alle ferrovie ed agli aeroporti al fine di decongestionare

le strade (il 52% della popolazione si sposta con auto e bus privati, il 42% con bus statali, il 3,3% con ferrovie mentre l'1,8%

con aerei).

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR

Ý ZMÝ RÝ TALYAN TÝ CARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI IZMIR

05


Ekim - Ottobre 2008

Il trattamento dei rifiuti solidi in Turchia

Il Presidente della Commissione Ambiente (Global Warming and Water Resources) del Parlamento turco Mustafa Ozturk

(Partito dell’AKP) ha dichiarato che solo il 39% dei rifiuti solidi e' trattato dalle Municipalita' in maniera appropriata, mentre il

61% e' de-facto sotterrata in discariche spesso non a regola. Un altro dato importante e' quello relativo al fatto che su 3.000

comuni in tutta la Turchia, solo 18 dispongono di un corretto piano di raccolta, stoccaggio e trattamento dei rifiuti solidi. Il

totale dei rifiuti prodotti ogni giorno in Turchia e' pari a 65.000 tonnellate (1,35 kg a persona), di cui il 50% e' costituito dal

c.d. "umido organico" mentre il restante da plastica o carta. Ozturk ha inoltre sottolineato il fatto che la raccolta ed il

trattamento dei rifiuti potrebbe risultare anche un "business" da affidare ai privati, tale da generare occupazione e risultati

operativi di rilievo in tutto il paese. Il Presidente della Commissione Ambiente ha infine evidenziato che l’intero settore

ambientale in Turchia e' ancora allo stato nascente ed il sistema imprenditoriale locale si deve formare alla cultura di un

nuovo settore dalle ampie opportunita' di crescita in linea con le direttive dell'UE.

Energia rinnovabile. Italcementi / Italgen in Turchia

Consistente investimento italiano nel settore delle energie rinnovabili. Italgen, che ha fino ad oggi operato in Italia al servizio

delle necessita’ energetiche del Gruppo Italcementi, e’ gia’ attiva in 22 Paesi, quinta a livello mondiale, con 6 miliardi di Euro

di fatturato e intende espandere le proprie attivita’ soprattutto nelle economie emergenti. L’obiettivo della presenza in Turchia

riguarda la costruzione di un vero e proprio parco eolico formato da 57 pale, per una produzione di energia elettrica

complessiva pari a 114 MW. Il valore dell’investimento dovrebbe aggirarsi intorno ai 250 milioni di Euro. L’impianto sara’

localizzato nell’area di Balikesir (Turchia nord – occidentale) in un altopiano caratterizzato da costanza di vento e dalla

vicinanza di nodi di interconnessione con la rete nazionale di distribuzione elettrica.

Piano di sostegno del governo turco per i settori tessile e pellettiero

Il governo turco ha predisposto un piano di sostegno – in ventinove punti - a favore dei settori tessile/abbigliamento e

pellettiero. Il pacchetto di provvedimenti entrera' in vigore dal 2009 e si dipanera' sino al 2014. I punti principali del piano

consistono essenzialmente in: sviluppo e sostegno dei distretti industriali specializzati; sviluppo della cooperazione fra

universita' ed industrie in particolar modo nel comparto R&S; crediti agevolati ai due settori attraverso la Eximbank, il Fondo

di garanzia (KGF) e l'ente di supporto per le PMI, KOSGEB; formazione costante del personale; sviluppo delle produzioni

nazionali cotoniere; supporto alle industrie nazionali del settore petrolchimico per lo sviluppo di nuove fibre sintetiche;

supporto alle imprese che delocalizzano le produzioni nelle aree meno sviluppate del paese (sud-est) attraverso sgravi

fiscali, esenzione dal pagamento dell'IVA e dazio doganali sulle materie prime, esenzione dalle imposte sulle imprese e sul

reddito, riduzione dei contributi a carico delle imprese; sostegno particolare al settore dei tappeti/moquette; supporto allo

sviluppo delle politiche di branding e marketing aziendale oltre alle politiche a sostegno dell'export sui principali mercati

internazionali; abolizione dell'obbligo del salario minimo a livello regionale.

Boom di nuovi brevetti in Turchia

Secondo l'Ufficio dei Brevetti Turco (TPE) e le elaborazioni statistiche di ICE Istanbul, nel corso del 2007 vi sono state 6.189

richieste di registrazione di brevetti con un incremento del 19,8% rispetto al 2006, mentre nel triennio 2005/2007 l'incremento

e' stato pari al 78,8%. Nei primi sette mesi dell'anno in corso l'incremento rispetto allo stesso periodo del 2007 e' stato pari al

30% ed entro la fine dell'anno le richieste di registrazione - secondo la TPE - per la prima volta dovrebbero superare la cifra

di 10.000. Il TPE peraltro segnala che la Turchia nel periodo 2002/2007 ha mostrato non solo un aumento record del 230%

di richieste di registrazione dei brevetti - seconda solo alla Cina - ma ha soprattutto fatto registrare un sensibile incremento di

richieste provenienti da imprese locali (nel 2007 1.838, con un +68,6% rispetto all’anno precedente) a dimostrazione effettiva

di un'effervescenza reale e tecnologica dell'industria turca (il 35% circa del totale di tutte le richieste di

registrazione di brevetti e' relativo al settore macchinari ed impianti, seguito da quello dei prodotti chimici). Sul versante

estero l'ampio afflusso d’investimenti diretti e la forte apertura commerciale della Turchia sta avendo come riflesso

immediato anche l'incremento della richiesta di registrazione di brevetti da parte di imprese straniere. Il 70% nel 2007 delle

richieste di registrazione dei brevetti proviene ancora dall'estero (4.351) e negli ultimi sei anni la crescita e' stata del 198%.

Nel 2007 le richieste di registrazione di brevetti da parte delle imprese italiane sono state 364 (quarto posto in graduatoria

dopo Germania (1.158), USA (635) e Francia (373) ). Nel triennio 2005/2007 le richieste di registrazione dei brevetti da parte

delle imprese italiane sono risultate in totale 978.

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR

Ý ZMÝ RÝ TALYAN TÝ CARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI IZMIR

06


Ekim - Ottobre 2008

Agosto 2008, l’Italia si conferma terzo partner commerciale

Secondo i dati predisposti dall'Ufficio Statistico Turco (TUIK) ed elaborati da ICE Istanbul, nel periodo gennaio-agosto di

quest'anno l'interscambio della Turchia con il resto del mondo e' ancora una volta cresciuto in maniera molto sensibile

(+36,6% in media) rispetto al corrispondente periodo del 2007. La Russia consolida la sua posizione di primo Paese

partner commerciale e primo Paese fornitore con 27,1 miliardi di dollari di interscambio (+54% '08/'07). La Germania e' il

secondo partner commerciale con un interscambio di 22,5 miliardi di dollari (+21,8%), e al contempo secondo Paese

fornitore (13,3 miliardi di dollari). L'Italia occupa il terzo posto, con un interscambio di 14 miliardi di dollari (export a 8,2

miliardi e l’import a 5,8 miliardi di dollari), cresciuto del 25% rispetto al corrispondente periodo del 2007. Si deve pero'

evidenziare che l'Italia in questi primi otto mesi dell'anno e' scesa al quinto posto fra i paesi fornitori dopo Russia, Germania,

Cina ed USA. Lo scavalcamento degli USA potrebbe essere dovuto - secondo alcuni analisti locali - a forniture in campo

militare o apparecchiature elettriche. La quota di mercato dell'Italia -sul totale importato dalla Turchia- e' del 5,6%. La Cina

risulta ancora il quarto partner commerciale a brevissima distanza dagli USA, ma sempre con una costante ascesa delle

sue esportazioni (+32% '08/'07); di notevole interesse e rilievo e' invece il massiccio flusso di esportazioni turche verso la

Cina (un miliardo di dollari +61% '08/'07). E' peraltro nuovamente interessante notare che oltre al tradizionale e stabile

flusso di interscambio verso l'UE, crescono sensibilmente le relazioni commerciali con tutti i Paesi limitrofi o di "interesse

regionale" considerati dalle Autorita' locali "paesi target" strategici per l'azione di supporto pubblico ai processi di

internazionalizzazione. Iran, Ucraina, Arabia Saudita, Egitto, Azerbaijan, Siria, Emirati Arabi Uniti, Georgia e Qatar risultano

i Paesi piu' attivi sul fronte delle relazioni commerciali.

In vista del budget 2009, la Turchia rivede i targets economici

I ministeri delle Finanze e Tesoro, unitamente allo State Planning Organization (DTP), hanno di recente comunicato, in vista

della legge di bilancio 2009, i nuovi obiettivi che il Paese si dara' in questa fase di profonda crisi internazionale che ha gia'

iniziato a riflettersi sull’economia nazionale. In particolare, il PIL turco, in un primo momento previsto in crescita del 5%,

aumentera' fra un minimo del 4% ed un massimo del 4,5% (gli analisti finanziari locali invece sono piu' pessimisti e

prevedono un incremento del 3%), attestandosi a 773 miliardi di dollari con un cambio 1 $ = 1,40 YTL. Per quanto riguarda

l'inflazione, al momento intorno all’11%, il target del tasso e' rimasto invariato al 7,5%. Un ulteriore dato interesante e' quello

relativo al budget, che sara' pari a 270 miliardi di YTL (circa 125 miliardi di euro), con un deficit previsto di 16–18 miliardi di

YTL, mentre l'avanzo primario non dovrebbe essere superiore al 3%. Sul versante fiscale non si prevede nessuna ulteriore

riduzione ne' per le persone fisiche ne' per quelle giuridiche; il governo dovrebbe invece varare una serie di provvedimenti

tesi ad una lotta particolarmente serrata all'evasione ed all' elusione dalle imposte e tasse. "Non ci possiamo permettere in

questa fase nessuna ulteriore spesa; il budget 2009 sara' predisposto su questa linea guida. La crisi globale potra' avere

due effetti sulla Turchia: il primo connesso alle esportazioni, poiche' pur in una fase di svalutazione della Lira Turca la

domanda mondiale si ridurra' ancora nel 2009; il secondo, connesso alla riduzione del credito bancario principalmente alle

PMI, che si riflettera' principalmente sugli investimenti in macchinari, impianti e tecnologie. Il peggior limite della Turchia e'

pero' quello del deficit delle partite correnti della bilancia dei pagamenti...", hanno dichiarato all'unisono alti funzionari dei

due ministeri summenzionati commentando i dati succitati.

***Fonte: Cronache Economiche redatte dall'Ambasciata d'Italia ad Ankara

İTALYA’DAN İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ

Ofis mobilyaları üreticisi İtalyan firma, Türk distribütörlerle

irtibat kurmak istiyor.

Talebin Geliş tarihi: 06.10.2008

PML SNC

Tel.+39 049 5564533

Fax +39 049 5566867

pml@pmloffice.it

www.pmloffice.it

Ünlü İtalyan giyim markalarının distribütörlüğünü yapan İtalyan

firma Türk ithalatçılarla irtibat kurmak istiyor.

Talebin Geliş Talihi: 23.10.2008

MARCALEC SRL

Yetkili Kişi: Umut Doğan

Tel: +39 0233497787

Fax: +39 0233497781

umut.do@hotmail.it

www.marcalec.it

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR

Ý ZMÝ RÝ TALYAN TÝ CARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI IZMIR

07


Ekim - Ottobre 2008

İtalyan hazır giyim üreticisi firma, Türk ithalatçı ve

distribütör firmalarla irtibat kurmak istiyor.

Talebin Geliş tarihi: 27.10.2008

Azienda turca esportatrice di pinoli desidera contattare gli

importatori italiani.

Data d’arrivo della richiesta:17.10.2008

FOLLI EDEE SRL

Tel: +39 0541 743355

Fax: +39 0541 742388

info@folliideesrl.191.it

www.folliidee.com

RICHIESTE DELLA COLLABORAZIONE DALLA TURCHIA

Azienda turca produttrice di serbatoi polmone desidera

contattare gli esportatori e distributori di membrane EMPD.

Data d’arrivo della richiesta: 06.10.2008

M. KOCALAR YAPI SANAYİ TİC. A.Ş.

Persona da Contattare: Mustafa Koca

Tel: +90 332 345 32 33

Fax: +90 332 345 45 48

info@depomaxi.com

www.depomaxi.com

Azienda turca importatrice e distributore di equipaggiamenti

e strumenti medico-sanitario desidera contattare i produttori.

Data d’arrivo della richiesta:06.10.2008

GLOBAL ADIM LTD

Persona da Contattare: Hikmet Demirci

Tel: +90 232 386 34 18

Fax: +90 232 386 58 32

hikmet@globaladim.com

www.globaladim.com

Azienda turca operante nel settore di illuminazione desidera

contattare i produttori italiani.

Data d’arrivo della richiesta: 09.10.2008

MODO LIGHT – İHSAN KILIÇ LTD ŞTİ

Persona da Contattare: Sevda Kaygusuz

Tel:+90 232 365 81 83

Fax:+90 232 372 32 77

info@modo.com.tr

www.modo.com.tr

Azienda turca operante nel settore di legume desidera

contattare gli importatori italiani.

Data d’arrivo della richiesta: 14.10.2008

SET LTD ŞTI

Persona da Contattare: Sevda Kaygusuz

Tel: +90 312 418 00 39

Fax: + 90 312 418 95 33

setltdsti@superonline.com

BATI LTD ŞTİ

Persona da Contattare: Turgay Elden

Tel: +90 232 469 81 83

Fax: +90 232 469 81 89

eldenler@superonline.com

www.eldenler.com

Azienda turca desidera contattare produttori e esportatori

italiani di fertilizzanti.

Data d’arrivo della richiesta: 14.10.2008

TAŞÇISAN LTD. ŞTI

Persona da Contattare: Mahmut Taşçı

Tel: +90 414 347 97 82

Fax: +90 414 347 97 81

tascisanltd@hotmail.com

Azienda turca operante nel settore di colore desidera contattare

i produttori italiani.

Data d’arrivo della richiesta: 07.10.2008

BETEK BOYA VE KİMYA SAN. A.Ş.

Persona da Contattare: Timur Ergun

Tel: +90 216 571 11 49

Faks: +90 216 571 11 55

timur.ergun@betek.com.tr

www.betek.com.tr

Distributore turco desidera contattare gli esportatori italiani di

lingerie.

Data d’arrivo della richiesta: 27.10.2008

UZUN INSAAT LTD. ŞTİ

Persona da Contattare: Gürsel Uzun

Tel: +90 392 365 15 41

Fax: +90 392 3651542

gursel.uzun@hotmail.com, info@uzuninsaat.com

www.uzuninsaat.com

Azienda turca produttrice di parti in metallo battuto a caldo

desidera contattare i produttori italiani di reduttori, di macchine

agricole e quelli operanti nel settore automobilistico.

Data d’arrivo della richiesta: 28.10.2008

DÖVMAK METAL MAKİNA OTOMOTİV YEDEK PARCA SAN

TİC. LTD. ŞTİ.

Persona da Contattare: Erdinç Uyar

Tel: +90 236 313 23 02

Fax:+90 236 313 23 05

erdincuyar@dovmak.com

www.dovmak.com

İZMİR iTALYAN TİCARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI İZMİR

Ý ZMÝ RÝ TALYAN TÝ CARET ODASI / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI IZMIR

08

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!